Archív za 1989 rok

Strana 142

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260631

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Vladimír, Novák František, Psotka Miroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: barviva, jejich, nesymetrická, přípravy, způsob, metalokomplexní

Text:

...či alkalické uhličitany. Přítomnost těchto látek dovoluje snadnějšl provedení komplexotvo-rné reakce ve vysoké koncentrací reagujících komponent.Výhodou způsobu přřpravy 1 2 nesymetrických komplexů vzorce I podle vynálezu je vysoká čistota barviva, nebot doposud běžně užívané způsoby syntézy nesymetrických 1 2 metal-okomplexních barviv, spo~ čívající v stmultanní chromaci ekvimolární směsi výchozích barviv poskytují vedle žád-aného 1 2...

Nesymetrický chromitý komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 260630

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macák Ján, Růžička Karel, Zdarsa František

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetricky, komplex, chromitý

Text:

...kyseliny diazotované v prostředí zředěné minerální kyseliny na 1-fenyl~ 3-metyl-S-pyrazolon. lVýhodou barviva na bázi nesymetrického komplexu konstltuce I podle vynálezu je jeho vysoká rozpustnost barvící vydatnost na uvedených typech textilních materiálů a čistý barevný odstIn umožňující šl rokou komblnovatelnost s inými aplikačné obdobnými barvlvy. .Způsob přípravy nesymetrlckého ohromitého komplexu konstltuce I je dále popsán...

Nesymetrické 2 ku 1 metalokomplexní barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260629

Dátum: 12.01.1989

Autori: Suk Milan, Růžička Karel, Maxa Milan

MPK: C09B 45/26

Značky: barvivo, nesymetrické, metalokomplexní

Text:

...připravitelnosti z průmyslové běžně vyráběných komponent jeho vysoká rozpustnost, vysoká v-ydatnost na uvedených typech textílních -materiálů a vysoce stály odstín modravě černi poskytující i širokou paletu pastelových šedých odstínů. Barvivo konstituce I je i dobře kombínovatelné s ostatními barvivy palety 2 1 metalokomplexních barviv s jednou nebo dvěma sulfoskupinami.Způsob přípravy 2 1 nesymetriclçeho chromitého komplexu I podle...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260628

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sotona Vladimír, Novák František, Hájek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: barviva, metalokomplexní, nesymetrická, způsob, přípravy, jejich

Text:

...vynálezu,je vysoká Čistota barviva, nebot doposud běžně užívané způsoby syntézy nesymetríckých 1 2 metalokomplexních berviv, spočívající v simultánní chromaci ekvimolární směsi výchozích komponent, poskytují vedle žádaného 1 2 nesymetrického komplexu. i obě možná nesymetriclçá 1 2 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustností barviva vynikajícími kolorístickými vlastnostmi a vysokou svčtloetñlostí.Výhodou...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260627

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Vladimír, Sotona Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetrická, barviva, přípravy, způsob, metalokomplexní, jejich

Text:

...i obě možná symetriclšá 1 z 2 kovokomplexní barviva. Produkt l se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti berviva vynikajícímí. koloristíckými vlastnostmi a vysokou světlostálostí.Výhodou způsobu přípravy 1 2 ohromitých nesymetrických komplexü podle vynálezu je dále dosažení vysoké produkce na jednoduchém výrobním zařízení a vedení výrobního procesu tak,lze pracovat s bezodpadovými technologiemi. Další výhodou výroby 1 2 nesymetrických...

Zařízení k soukání útku do útkových cívek u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260626

Dátum: 12.01.1989

Autori: Augusta František, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: cívek, soukání, útku, zařízení, tkacího, útkových, stroje

Text:

...tuhými rameny k počátku soukání a obr. 4 značí osový řez přiváděcí útkovou trubiC 1.Při soukání útku 3, do útkových cívek 1 v zanašečích 2 ze stacionární cívečnice s předlohovými cívkami 5 V dávkovací dráze 3, kde útek 3 je střihačem 1 U ustřižen, je volný ustřižený konec 3 útku 3 V podávací zóně 3 dávkovací dráhy 9 od bodu B jeho střihu u nabíhajícího zanašeče 2 do prošlupu, přenášen do bodu A postupně najíždějícího zanašeče 2 do...

Způsob čištění a zahušťování tekutých biologických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260625

Dátum: 12.01.1989

Autori: Maloch Jan, Fiala Pavel, Petříková Vlasta

MPK: C02F 3/04, C02F 11/12

Značky: zahušťování, způsob, biologických, tekutých, čištění, odpadů

Text:

...jednostupñovým čištěoím. Na obr. 4 půdorys, na obr. 5 řez A-A, na obr. 6 rez B-B baterií zásobníků na jednostupňove čištění. Na obr. 7 je půdorys, na obr. 8 řez A-A, na obr. 9 řez B-B čistící stanici s mobilními zásobníky pro vícestupñové čištění. Na obr. 10 je půdorys, na obr. 11 řez A-A, na obr. 12 řez B-B čistící stanici se zabudovanými nadzemními zásobníky pro vícestupňové čištění. Na obr. 13 je půdorys,na obr. 14 řez A-A, na obr. 15 řez...

Způsob výroby 2-naftylamino-6,8-disulfonové kyseliny a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260624

Dátum: 12.01.1989

Autori: Grossmann Vojtěch, Beneš Karel, Beneš Milan, Doležal Stanislav, Jarý Jiří, Spáčil Jiří, Stuchlík Josef

MPK: C07C 149/44

Značky: výroby, solí, 2-naftylamino-6,8-disulfonové, kyseliny, jejich, způsob

Text:

...protřepáním s CaClz a destilací). Ethanol se dá rovněž použít do další šarže. Další destilací reakční směsi do sucha se získa bílý krystalický zbytek, který se potom extrahuje 95 ethanolem 4 až 5 X po 800 ml.Z-chlorethansulfonan sodný se získa z extraktů buď vychlazením nebo rychleji oddestilováním ethanolu na rotační odparce) do sucha, přičemž se ethanol vrací do extrakce. Výtěžek produktu je 65 až 83 g 40 až 50 0/0 teorie, počítáno na...

Vnitřní část korby sypače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260623

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tomášek Vladimír

MPK: E01C 19/20

Značky: sypače, vnitřní, část, korby

Text:

...U profily, které jsou V místě styku kratších zahnutých částí U profilu spojeny, například svařeny a navíc jsou vyztuženy V nosníky s přírubami. Příruby V nosníků jsou pevně spojeny s bočnicemi. Takováto korba má nižší hmotnost a vyšší tuhost. V nosníky jsou oproti stávajícím nosníkům s obdélníkovým průřezem lehčí.Řešení je patrné z přiložených vyobrazení, kde na obr. 1 je zakreslen boční pohled na část korby A tvořenou podélně orientovanými...

Zařízení pro vytváření nekonečné smyčky pásového nosiče obrazového nebo zvukového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260622

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stejskal Jaroslav, Míka Bohumil

MPK: G11B 23/22

Značky: zvukového, pásového, signálu, obrazového, zařízení, nosiče, vytváření, nekonečné, smyčky

Text:

...ve střední části talíře, na kruhové uspořádané soustavě kladek a to proti směru vinutí pokračující základní části svitku, navinutého s odstupem a volně ve vícebokém,s výhodou čtyřbokém tvaru na horizontálním talíři. Po navinutí se základního svitku s výhodou čtvercového tvaru dotýka z vnějšku ve středu každé z jeho stran sklopný čep, procházející v talíři upraveným podélným radiálním otvorem. Ke každému ze sklopných čepů je v jeho...

Stínicí dvířka magnetické hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260621

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žabka Karel, Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/11

Značky: stínicí, hlavy, magnetické, dvířka

Text:

...základního tělesa stí nicích dvířek, obr. 6 rovněž ukazuje tech nologii výroby stíniciho bloku, obr. 7 dává V příčném řezu představu o vzájemné polozelstínicích dvířek a magnetické hlavy. Základní těleso 1 stínicích dvířek magnetické hlavy je provedeno tak, že jeho tvar je v příčném řezu velmi podobný nízkému profilu U. jak je vidět z obr. 1 nebo 3 je základni plochý tvar opatřen odlehčením, které je vymezeno do hloubky horní a dolní stěnou...

Tlumič nárazu jádra elektromagnetu ovládajícího záznamové pero zapisovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260620

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marek Jaroslav, Jelínek Čeněk, Crha Jindřich

MPK: G12B 3/02, G01D 9/30

Značky: záznamové, elektromagnetů, zapisovacího, ovládajícího, prístroje, tlumič, nárazů, jádra

Text:

...v magnetic 4ky vodivém plášti se statickým jádrem B,v jehož vybraní je uložena tlumicí vložka B. Záznamové pero 4 je upevněno na mechanismu držáku záznamového pera 3 s pohybllvým jádrem 7 s osazením, jehož rozměry umožňují zasunutí do vybraní statického jádra ti. Vzduchové mezera m 2 je dána vzdálenosti mezi jádry 7 a 8. Délka funkční vzdálenosti f je dana vzdálenosti dosedací plochy pohyblivého jádra 7 a dosedací plochy tlumicí vložky 6....

Zařízení pro samočinné ovládání zadního čela a bočnic korby vozidel sklápěcího typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260619

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hudeček Jiří, Sýkora Ondřej, Svoboda Rostislav

MPK: B62D 33/02

Značky: vozidel, čela, zařízení, sklápěcího, ovládání, zadního, samočinně, bočníc, korby

Text:

...-na korbu do pevného závěsu. Vyšší účinek spočívá ve zcela jednoduchém zařízení a samočinném ovládání zadniho čela nebo bočnic koreb bez nutnosti odjištování a zajišťování čel a bočnic fyzickou osobou a s odstraněním technické překážky horní hrany, v závislosti od výklopných tlačných hydraulických válcü. Při vyklápění se čelo l bočnice samočinně plynule sklápí a při usazo 250019.vání korby se čelo bočnice plynule uzavře. Zařízení je...

Zařízení pro nános napěněných vodných roztoků nebo disperzí na plošné textilní substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260618

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tichý Jaroslav, Blinka Antonín

MPK: D06M 21/04

Značky: napěněných, disperzí, roztoku, plošné, zařízení, textilní, vodných, nános, substráty

Text:

...pohonem nanášecího zařízení a textilního pásu 11. Na druhé straně tlakové stěrky 4 je připojen odpouštěcí ventil 1, na jehož vstupu je vytvořen uzavřený prostor 5 a jehož výstup je opatřen nátrubkem 18 pro odpouštění pěny do zásobníku 1 ll. Uzavřený prostor 5 a řídící vstup odpouštěcího ventilu 1 jsou přívody 6, 7 propojeny s ovládacím a regulačním blokem 2. U příkladného provedení odpouštěcího ventilu 1 podle obr. 2 je součástí...

Zapojení řádkového rozkladu zobrazovací jednotky s pozvolným náběhem vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260617

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horáček Jaroslav

MPK: H04N 5/58

Značky: vysokého, napětí, zapojení, jednotky, řádkového, rozkladu, náběhem, pozvolným, zobrazovací

Text:

...1 je připojen na společnou svorku zem Z zapojení. První vývod 151 primárního vinutí vysokonapětového transformátoru 15 je připojen na kolektor třetího tranzistoru 2 U,současně na katodu druhé diody 21, na první vývod resonančního kondenzátor-u 22 na první vývod korekčníiío kondenzatoru 23,zatímco emitor třetího tranzistoru 12, anoda druhe diody 21 a druhý vývod resonančního kondenzátoru 22 jsou připojeny na spoločnou svorku Z zapojení,...

Hranicí hlava klešťového hranidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260616

Dátum: 12.01.1989

Autor: Vejmola Jaroslav

MPK: B21B 39/20, B21B 41/06

Značky: hranidla, hlava, klešťového, hranicí

Text:

...a jsou ovládaný hydraulickým plovoucim dvouválcem. jeden ze svěrných vozikü je opatřen dvoučelisťovou brzdou.Hranicí hlava umožňuje při nezvětšených rozměrech i setrvačných silách manipulaci s vývalkem o dvojnásobnêm rozměru při zachování stejné rychlosti hranění -a-hmotnosti vývalku.Príklad provedení hranici hlavy je zná 4zorněn na výkrese, kde na obr. 1 je řez hranici hlavou s minimálním otevřením svěrných vozlků a na obr. 2 řez hranici...

Zapojení indikačního obvodu pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260615

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 7/02

Značky: snímače, obrazové, obvodů, indikačního, lineární, zapojení

Text:

...na vstupy paměťového obvodu, přičemž na jeho další vstup je přiveden výstup kmitočtového děllče přepisového napětí. Na výstup pamětového obvodu je přiveden diodový displej, kde se zobrazuje údaj o poloze objektu. vyhodnocova 260615cí jednotka je přlpojena na výstupy elektronicke časti měřicí hlavy. .Umístěním diodového displeje přímo jak součast měřicí hlavy je umožněno při pohyhu měřicí hlavy sledovat polohu měřeného objektu a optimálne...

Zařízení pro zhutnění a zarovnání okraje pruhu pokládaného živičného krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260614

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kalík Jiří, Novotný Jaroslav

MPK: E01C 23/09

Značky: okraje, zarovnání, zhutnění, zařízení, pruhů, krytu, pokládaného, živičného

Text:

...běhounu s přesahem o tlouštku pokladaného živičného krytu a V klidové poloze, taktéž zajištěná západkom je zařízení ukryto na boku běhounu. Závěs může býtopatřen postřikovací tryskou, namířeiíou proti zkosené části kotouče.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je, že okraj pokládaného pruhu je zarovnán kolmo k -povrchu vozovky, což má značný význam zejména u mestských vozovek, kde pruh navazuje například na sousední pruh z...

Způsob uchovávání implantovaných vzorků monokrystalického germania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260613

Dátum: 12.01.1989

Autor: Skřivánková Marie

MPK: G01T 1/24, G01T 1/36, G01T 1/202...

Značky: vzorků, germania, monokrystalického, implantovaných, uchovávání, způsob

Text:

...závěrných nebo ohmických kontaktů, posléze k jejich nepoužitelnostipro přípravu detektorů vůbec. je tedy nutno vždy provádět na implantačních zařízení implantace jen takového množství vzorrků, které je možno zpracovat během jednoho až dvou týdnů.Nedostatky tohoto způsobu spočívají v tom, že neni možno provádét technologicképráce na přípravě implantovaných detektorů průběžně, ale jen bezprostředně po implantací vzorků. Implantované vrstvy...

Zapojení pro řízení krokového motorku teplocitlivé tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260612

Dátum: 12.01.1989

Autori: Míček Petr, Semecký Jiří, Franc Miroslav, Krištoufek Otakar, Šubrt Vladimír

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, teplocitlivé, zapojení, tiskárny, motorku, řízení

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přípojeněm výkresu.Řídící jednotka 1 vydává povely pro spouštění monostabílního klopneho obvodu 2 a předává data řídicímjdekodérem 3. Mono PREDMET vvukíÄazp A-. JH ulzhrwl K, iz-ľ hož datovýĺýýstup ĺäjäjííjtýpřišžěděhgia łldłčłf-V vý vstup 41 spína(še Tázíĺä a fâzovýjvý-jZapojení pro řízení krokového motorku teplocítlívé tiskárny vyznačené tím, že spouštěoí výstup 11 řídící jednotky 1 je přípojen na...

Zapojení pro řízení rychlosti tisku teplocitlivé tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260611

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šubrt Vladimír, Krištoufek Otakar, Semecký Jiří, Franc Miroslav, Míček Petr

MPK: G05D 13/02

Značky: tiskárny, rychlostí, teplocitlivé, zapojení, tisku, řízení

Text:

...Energie pro vypalování bodů se odebírá ze zdroje vypalovacího napětí a pokles tohoto napětí pod hranici čitelností je snímán napěťovým čídlem, které tuto inñormaci předá řídící jednotce. Řídící jednotka pozastaví vypalování dalších bodů do doby,kdy vypalovací napětí dosáhne požadované úrovně. zapojení umožňuje použít zdroj vypalovacího napětí na menší odběr, nebot re 4žim, kdy se vypaluje maximální počet bodů v řádce, je ojedinělý a...

Způsob zneškodnění vodonerozpustných podílů kalírenských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260610

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chalupa Milan, Hronešová Helena, Moravcová Anna, Lištván Jiří, Vrobel Milan

MPK: C02F 11/14

Značky: vodonerozpustných, zneškodnění, způsob, podílu, kalírenských, odpadů

Text:

...mnohdy řešena zcela hezpečně.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ve vodě nerozpustný a odvodněný ka 1 se vysuši a smichá s barytovým koncentrátem v hmotnostním poměru 1 4-5. Tato směs se míchá s koksovým prachem v hmotnostním poměru .1 2. 4,5 a dále redukuje při teplotě 1 100 až 1 250 °C,přičemž. optimální teplota je 1200 °C. Získanâtavenina se louži horkou vodou a ne...

Způsob likvidace vodonerozpustného odpadu s obsahem uhličitanu barnatého z loužení kalírenských solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260609

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hronešová Helena, Novák Luboš, Anděl Petr, Moravcová Anna, Hubáček Bohdan

MPK: C02F 11/14, C02F 1/58

Značky: kalírenských, bárnatého, vodonerozpustného, loužení, způsob, odpadů, solí, likvidace, obsahem, uhličitanu

Text:

...v rozsahu od 5 do 30 g . In radioaktivní vody. Zde za přítomnosti síranových iontů dochází k zächytu radia ve sraženině málo rozpustněho síranu barnato-radnatêh-o. Sraženina se z vody separuje sedimentací nebo filtrací. Výhodné je přidávat vodonerozpustný odpad s obsahem uhičitanu barnatěho k eluátům z katexových stanic pro dekontaminaci radia v takovém množství v závislosti na obsahu uhličitanu barnatého v odpadu, aby výsledná dávka...

Oběžné kolo pro radiální kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260608

Dátum: 12.01.1989

Autori: Velikanov Gennadij, Sarancev Kir, Raer Gilja, Archipov Vladimir

MPK: F04D 29/28

Značky: oběžné, radiální, kompresor

Text:

...ohybový moment,působicí na plechovou část základního kotouče oběžného kol-a a tudíž i na pnutí v jeho ohroženém průřezu, je určován rozdilem mezi těmito protisměrně působíoimi momenty. Velikost rozdílu mezi úhly sklonu 0,5 ° až 1 ° tvořicích přímek vnitřní a vnějši plochy plechové části se zvolí z podmínky zaručeni minimálních pnutí v ohroženém průřezu.Technicke-ekonomická účinnost při použití oběžného kola podle vynálezu pozůstává ve...

Zařízení pro kontrolu vytažení protlačku z pracovní dutiny průtlačnice bez vysunovače při zpětném protlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260607

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21C 51/00

Značky: vytažení, vysunovače, pracovní, zpětném, dutiny, zařízení, protlačování, protlačku, průtlačnice, kontrolu

Text:

...stejné uspořádání elementů jako V případě obr. 2, ale s volnou pracovní dutinou.Při příkladném provedení má průtlačnice 3 pro zpětné protlačovaní bez vysunovačespeciálně tvarovanou pracovní dutlnu 5,22 to tak, že je kuželově otevřeno směrem k svému ústí, končícímtl čelem 6. Hloubka i 18 pracovní dutiny 5 průtlačnice 3 je menší než délka 19 protlačku 4.Na opačném konci jaákového převodu 15 je peviíě nerozebíratelně napojeno pohyblivé...

Zařízení pro měření poloměru kulové plochy na čele rotačního obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260606

Dátum: 12.01.1989

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/20

Značky: obrobků, měření, rotačního, zařízení, kulové, plochy, celé, poloměrů

Text:

...házení kulověho čela součástí k její ose rotace, což zvyšuje efektívnost měření a zjlštěné údaje pak davají komplexní informací o funkcí součástí ve vztahu k případné spolupracující ploše.Příkladné provedení zařízení pro měření poloměrtt kulové plochy na čele rotačního obrobku podle vynálezu je schematícky znázorněno na přiloženém výkrese.Zařízení sestava ze dvou navzájem kolmých ploch, z nichž horízontální plocha je opatřena dvěma opěrkaml...

Zapojení sdruženého elektronického regulátoru otáček a zatížení naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260605

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štraus Jaroslav, Pohl Jiří, Kadaník Ladislav

MPK: B60L 15/20

Značky: sdruženého, regulátoru, naftových, zapojení, motorů, otáček, zatížení, elektronického

Text:

...obsahuje následující obvodové prvky. Generátor 1 žádané hodnoty otéček naftového motoru, který je vytvořen na bazi operačních zesilovačü. Regulátor 2 buzení trakčního generátoru, který je vytvořen na bázi polovodlčových prvků, Ústřední člen 3 regulátoru naftového motoru je typu PID. Obvod 4 pro výběr minimtrje vytvořen rovněž za pomoci polovodlčových prvků. Koncový yesilovač 5 proporcipnalního akčního členu dodávky palivaŤje vytvořen...

Víceúčelový spojovací hřeben s dvouhrotými hřebíky pro vnitřní spoje dřevěných dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260604

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brož Václav, Balínek Pavel, Kremlička Vladimír, Koželuh Bohumil, Opočenský Miloš, Kubát Oldřich

MPK: F16B 15/00

Značky: vnitřní, dvouhrotými, hřebíky, víceúčelový, spojovací, hřeben, dílů, spoje, dřevěných

Text:

...v jednoúčelovém automaticky pracujícím zařízení sestaveném z bodovacího svářecího stroje a podávacích přípravků. Seřiditelností pro různý průřez drátu, různé rozměry dvouhrotých hřebíků a různou rozteč i polohu je v jednom zařízení možná .výroba většího sortimentu výrobků. Výroba spojovacího hřebenu je bezodpadowvá a z nekonečného hřebe 260504Pro vnitřní spoje dřevěĺriýçhjiílłů se yet-m. . , . z hm. nu.- n-un- x nujsĺša oddélíj...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260603

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veselý Václav, Čermák Ján, Šenkýřová Jarmila, Rylek Milan, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/653

Značky: 2-hydroxyetylesteru, výroby, kyseliny, způsob, metakrylové

Text:

...prestupu hmoty mezi fázemi a nebyla jím ovlivňonvána rychlost děje, je třeba zajistit intenzívní míchání směsi a užívat priměreněho množství rozpo-uštědla.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje norvý způsob výroby výužívající výhod azeotropického -oddestilováni reakčního produktu z reakční směsi. Tento způsob prípravy HEMY byl experimentálně ověrenvlaboratorním merítku a prokazalo se, že lze konverzi reakčních komponent Zvýšit...

Zařízení k využití energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260602

Dátum: 12.01.1989

Autori: Otta Vladimír, Rezek Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: vstupujícího, rozstřikovacího, systému, využití, rotačního, energie, absorbentu, zařízení

Text:

...energie absorbentu vstupujícího do rotačního rozstřikovaciho systému typu Segnerova kola. zejména nad náplňovou vrstvou kvolonového aparátu podľewynálezugjehož podstata spočíva v tom,že vnitřní část nátokového hrdla je opatřena dvěma a více šikmo uloženými lopatkami, nastavenými ke směru absorbentu vystupujícího z přiváděcího potrubí. pod úhlem větším než 25 °. V závislosti na rychlosti přítoku absorbentu v místě vstupu donátokového...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260601

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Karhan Jiří, Kolář Milan, Anděl Michal, Volf Radko, Mostecký Jiří Akademik, Pavelka Ivan

MPK: G01J 1/50

Značky: intenzity, vyhodnocení, reagenčních, fotometrická, objektivní, zabarvení, proužku

Text:

...plošky reagenčníh-o proužků úhel oc V nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku totoodporu svírá s optickou osou kanálku praco-vní luminiscenční diody úhel (i v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanälku referenční luminiscenční diody svirá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y V rozsahu 10 ° až 80 °.Vyšší účinek vynálezu spočíva ve využití levnějšího a citlivějšiho fotoodporu amožnosti zvýšit citlivost měření zařazenim absorpční komůrky,...

Dentální silikonová otiskovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 261350

Dátum: 12.01.1989

Autori: Komrska Jiří, Skalská Anna

MPK: A61K 6/10, C08L 5/04, A61C 5/10...

Značky: dentální, silikonová, otiskovací, hmota

Text:

...V heřmánku bylo dále dokázáno a byly isolovány i jiné účinné látky. Patří k nim qlobivin, bisaboloxid, 1 farnesen a myrcen. Bisabolol působí jako spazmolytikum a antiflogisticum.Ve stomatologické praxi se heřmánek doporučuje jako odvar z květü nebo jako Oleum chamomillae k výplachům. Používáni heřmánku V dentálních otiskovacích hmotách jako látky znirñujicí dráždivé projevy při otiskováni je proto opodstatněné.Silikonová pasta mající...

Zařízení pro dopravu propadu z roštu do mokrého odstruskovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261349

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rychtera Ladislav, Holub Josef, Svorba Stanislav

MPK: F23J 1/02, F23J 3/06

Značky: mokrého, odstruskovače, propadu, roštů, zařízení, dopravu

Text:

...orgánu přívodu vody na pouzdru šikmého šnekového dopravníku, který je ovládaný od výšky hladiny vody v mokrém odstruskovači se docílí mírného proudění vody v zapouzdřeném šnekovám dopravníku, které způsobuje jeho čištění a usnadñuje odchod prepadu do škvárově výsypky.Dále bude popsáno příkladné provedení zařízení pro dopravu prepadu podle vynálezu a bude zobrazeno na obr. 1 a 2, kde obr. 1 představuje svislý podélný řez zapouzdřeným...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261348

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dubnický Zdeněk, Šafařčík Jiří, Voborný Antonín, Ožana Otakar, Neužil Lumír

MPK: F15B 15/00

Značky: tlakově, hydraulický, kapaliny, rozvod

Text:

...rozvâděče gg jsou napojeny na nízkotlaký svod a, přičemž tlakový výstup dekompresního rozváděčs g je napojen přes dekomprení zpětný ventil 33 na vstup uzamykacího ventilu 11. na vstup a výstup uzamykacího ventile g je rovněž paralelné napojeno diferenční tlakové čidlo a. Na tlakové potrubí lg je paralelné dala napojen jednak dvojitý tlakový spínač13 a jednak svým vstupom škrtlcí ventil s elektrohydraulickým řízením a dvoucestným...

Způsob výroby aktivního uhlí se sníženým obsahem olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 261347

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kohut Radislav

MPK: C01B 31/08

Značky: obsahem, sníženým, olova, aktivního, výroby, uhlí, způsob

Text:

...Cu, Pb), které přes další zásahy v technologickém procesu jako např. extrakce, mleti, praní atd. nejsou 2 výrobků odstraněny. Vzhledem k tomu,že aktivní uhlí se používá i v potravinářském průmyslu je přítomnost těchto kovů, hlavně olova, zvlášť nežádouci.Uvedený kvalitativni nedostatok, omezujici 1 rozšíření použití aktivních uhlí je odstraněn vynálezem který spočíva v předchozim vysráženi olova cementaci zinkovým prachem z roztoku chloridu...

Lisovací jednotka na výrobu tvrdých sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261346

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hušek Petr, Drešer Miroslav

MPK: A01J 25/15

Značky: výrobu, lisovací, tvrdých, sýrů, jednotka

Text:

...celého zařízení.Nevýhody odstraňuje lisovací jednotka na výrobu tvrdých sýrů, která je tvořena formou,jejíž pohyblivé dno dosedá na přírubu, která je vzduchotěsně připevněna k horní části vlnovcové pryžové pružiny. Tato příruba se může pohybovat ve svislém směru. Druhý konec vlnovcové pružiny je opatřen přírubou, která je pevně uchycena k nepohyblivému rámu. vlnovcovou pružinou a přírubami je vytvořen uzavřený pneumatický měch....

N-Fenacylderiváty (E)-N-methyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)propylaminu a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261345

Dátum: 12.01.1989

Autori: Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav, Valchář Martin, Metyšová Jiřina

MPK: C07D 337/12

Značky: jejich, n-fenacylderiváty, e)-n-methyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)propylaminu, hydrochloridy

Text:

...mírně brz dí vazbu 4 nmo 1.11 (anlimiprnninu a (auldesipraminu v hypothelamu krysího mozku příslušné 1Látky obecného vzorce I jsou derivtty, resp. analogy známych entidepresiv prothiadenu(uetylovł J. et al., Arznoim.-rorsch. 13, 1 039, 1963) s notthiadenu (Metyšová J. et al.,Arzneim.-Forsch. 15, 524, 1965).-ve srovnání s těmito prepnráty jsou látky podle vynálezu sice meni účinná (co do intenzity účinku), avšak současně jsou daleko méně...

(6-Purinylthio)acyldipeptidy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261344

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mašek Karel Člen Korespondent Čsav, Černý Antonín, Křepelka Jiří, Krojidlo Milan

MPK: C07K 5/06

Značky: výroby, jejich, způsob, 6-purinylthio)acyldipeptidy

Text:

...popřípadě po oddestilování alkoholu, okyselí silnou kyselinou,jako kyselinou chlorovodíkovou nebo kyselinou sírovou, na pH asi 3,5 až 4 a vyloučený produkt se po odfiltrování čistí krystalizací, výhodné z vody.Výchozí sloučeniny obecného vzorce II jsou známé látky nebo je lze přípravit analogickými zpúsoby přípravu kyselín (6-purynilthio)alkanových (obecného vzorce II, ve kterém R 1 značí atom vodíku) popsali Semonský a spolupracovníci...

Způsob přípravy vysoce čistých chlorsilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261343

Dátum: 12.01.1989

Autori: Slepánek Antonín, Laskafeld Dušan, Vošta Jan

MPK: C01B 33/107

Značky: chlorsilanů, vysoce, přípravy, způsob, čistých

Text:

...heterogenních částic, nnpŕ. částečnou hydrolýzou.Praktické využití způsobu přípruvy vysoce čistých chlorsilanů podle vynálezu je objasněno nn následujících příkladech.Trichlorsilan používsný jako základní surovina ve výrobě polovodičového křemíku,přiváděný 2 meàioperačního zásobníku. je po odpařeni do proudu vodíku s obsnhem kyslíku pod 5 ppm a vody pod 2 ppm filtrován přes teflonový mikrofiltr s porozitou pod 1/um těsně před vstupem do...

Zařízení pro měření a vyhodnocování přesnosti zdvihu táhel pneumatických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261342

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kulinkovský Miloš

MPK: G01L 13/02

Značky: táhel, zdvihu, zařízení, vyhodnocování, servomotoru, presnosti, pneumatických, měření

Text:

...a zdroje řídicího signálu, podle vynálezu, jehž podstata spočívá v tom, že na diferenční manometr je přiveden jak řídicí signál, tąk výstupní signál převodníku zdvihu a diferenční manometr ukazuje velikost a smysl odchylky mezi řídicím signálem s odpovídajíoím zdvihem táhla. n ľPři měření zdvihu táhel pneumatických servomotorů podle vynálezu odpadá nutnost nastavovat přesně řídící signál a odečítání zdvihu táhla v mm. Též odpadá...