Archív za 1989 rok

Strana 141

Zapojení k obnovení taktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260671

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vachala Vladimír, Smrčina Jiří

MPK: H04L 7/00

Značky: taktu, zapojení, obnovení

Text:

...průběhy v ustáleném stavu.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kdens obr. 1 je blokovqêchéma zapojení s na obr. 2 je graf znázorňující minimální mezivrcholový jitter při různých kmitočtech .Na obr. 1 je k vstupní svorce g přes zpožčovací člen g připojen první vstup kmitočtově fázového komparátoru g s třístavovým výstupom. K jeho výstupu je přes dolní propust , která nemá svod, připojen řízený oecilátor 3 s vysokým vstupním...

Zařízení pro montáž závěsů, zejména zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260670

Dátum: 12.01.1989

Autor: Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: závěsu, zavěšených, zařízení, zejména, montáž, mostů

Text:

...na stoličce, upevnčné k vrcholu pylonu. Po nosnénlaně pojízdějí zvedací~kočky spôjené navzájem tazným lanema opatřené kladkostroji, přes které jsou vedena zvedací lane.ovládané vrátky. Závěs je na soustava klàdkostrojů zavěšen pomocíobjimek, které jsou opatřeny ústrojím pro regulaci průhybu závěsu, tvořeným dvojici napnutých tenkých ocelových drátů, připojených vždy k první,třetí, páté atd.objímce, přičemž na sudých objímkách jsou upevněny...

Kapénko-zamlžovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260669

Dátum: 12.01.1989

Autor: Polok Edvard

MPK: B05B 1/02

Značky: kapénko-zamlžovač

Text:

...5 a nástavce Ž. V držákovém tělesu l je průběžný otvor Q, který vyústuje ve spodní části do měsíčkovýoh vybrání 1 a v horní částí vyústuje do přípcjnicového hrotu §, kterým se kapénko-zamlžovač spojuje s ohebnouipřívodąuí hadicí zdroje kapaliny. Na držákové těleso l je našroubována přesuvná matice 2, která spojuje Spodní část držákového tělesa l s osazenou válcovou hlavou tělesa trysky g,která je v matici 2 uložena s točivou vůlí. Těleso...

Rektifikační podstavec sloupů staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 260668

Dátum: 12.01.1989

Autori: Cebula Josef, Húsek Pavel, Fiala Jiří, Lukáš Josef

MPK: E02D 27/34

Značky: rektifikační, podstavec, staveb, sloupů

Text:

...a pohyblivé části jsou v místech svorníků vloženy podložky.Výhodou rektifikečního podstavce podle vynálezu je, že všechny prvky mohou být z otevřených válcovených profilů,což zjednodušuje konstrukční návrh i výrobu. Tyto profily jsou rovněž podstatně levnější než trubky. Dále je výhodou lepší statické využití materiálu, umožňěné soustředěním průřezové plochy dílčích profilů dále od osy podstavce a rámovým působením pevné části podstavce....

Zapojení dvou mikropočítačů se společnou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260667

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bernkopf Tomáš, Herold Jiří

MPK: G06F 13/36

Značky: zapojení, mikropočítačů, sběrnicí, společnou

Text:

...sběrnice g napájen ze zdroje lg, mikropočítač g je prostřednictvím sběrnioe 5 napájen ze zdroje lg. Prostředniotvím společné sběrnioe 1 jsou ze .zdrojů lg a 1 g spojených propojovaoím obvodom l zálohovaně napájeny jednotky rozhraní g s. 1, obvod kontrolní logiky g a jednotky, které se připojují ke společné sběrnioi g. v tomto provednní bylo zařízení navrženo pro spojení dvou zálohujíoíoh se mikropočítačů. Jejich úkolem je nepřetržitá...

Spřahovací ústrojí dvojice potenciometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260666

Dátum: 12.01.1989

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01C 10/14, H01J 37/28

Značky: ústrojí, dvojice, potenciometrů, spřahovací

Text:

...do kinematického řetězce, do kterého je vložena alespoň jedna soustava na sobě uložených, omezeně otočných dorazových pod ložek s nosem, kde nos každé dorazové podložky zasahujedo dráhy nosu předeházející dorazové podložky, přičemž mezi první dorazovou podložkou každé soustavy a na ni navazujícím prvkom kinematiokého řetězce je uspořádán první doraz, zatímoo mezi posledni dorazovou podložkoua na ni nàvazujícím prvkom kinematického řetězce je...

Zapojení obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260665

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Alois, Kos Jan, Žežulka Radomír, Pelc Antonín

MPK: H04M 3/42

Značky: hovorového, obvodů, záznam, souběžný, časového, zapojení, signálu

Text:

...obvodu pro souběžný záznam hovorového a časového signálu podle obr. 1 představuje blokové uspořádání, jehož jednotlivé části a jejich funkce jsou známy. Výstup zdroje l hovorového signálu je za účelem záznamu připojen na první vstup g magnetofonu 1, na jehož druhý vstup je připojen první výstup 5 řídící jednotky 5 pro zajištění záznamu úplné časové informace. Na první vstup gg řídící jednotky 5 je připojen výstup časového modulu 2 k...

Průrazka s dotekovými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 260664

Dátum: 12.01.1989

Autor: Koblasa Karel

MPK: H01T 4/10

Značky: dotekovými, pružinami, průrazka

Text:

...deska průrazky má tvar kotouče, který je opatřenpo obvodu závitem pro připojení hrncového krytu. Ve spodní,části přeohází základní deska v úhelníkový držák pro připojení ke chráněném zařízení. Druhý pol chráněného zařízeníje epojen například se zemí a je připojon ke spodní části upevnovacího šroubu, jehož dřík prochází středovým otvorom základní desky. Ve tředovém otvoru základní desky je vloženo osazená část duté izolační vložky. Podstata...

Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí tělních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260663

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/49, A61B 10/00

Značky: tělních, významných, diagnostický, prostředek, analytický, součástí, stanovení, kapalin

Text:

...řešení všechny uvedené nedostatky neodstranuje.Nyní bylo zjištěno, že ke zcela dokonalému oddělení krevních elementů od aéra a jeho rychlému a naprosto stejnoměrnému proniknutí k reakčnímu systému v nasákavém nosiči umožňuje semipermeabilní membrána, vytvořena ze směsi hydrofilních a hydrofobních látek, při čemž však hydrofilní složka musí být navíc i rozpustná ve vodě. Předmětem vynálezu je tedy analytický prostředek ke stanovení...

Způsob komplexního hodnocení náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260662

Dátum: 12.01.1989

Autori: Číhal Vladimír, Kubelka Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: komplexního, způsob, oceli, korozi, korozivzdorných, náchylnosti, mezikrystalové, hodnocení

Text:

...hodnocení i plech s různou orientací na původní směr tváření. Vynález umožňuje hodnocení ocelí a slitin s vysokou stabilitou pasivního stavu.vynález je blíže objasněn pomocí připojenýchpřík 1 adů popi.3 mwuz sujících možnost samostatného nebo komplexního postupného hodnocení, a výkreeů, resp. gratů, kde na obr. 1 je záznam potenciokinetioká křivky z oceli 04 Hn 24 Grl 3. se dvěma aktivními vrcholy na obr. 2 záznam potenciokinetické křivky...

Způsob úpravy radiálních plášťů pro osobní automobily při protektorování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260661

Dátum: 12.01.1989

Autor: Silný Ferdinand

MPK: B29D 30/54

Značky: úpravy, protektorování, způsob, osobní, radiálních, plastů, automobily

Text:

...je možné pouze při obnově celého zařízení.Předmět vynálezu spočívá ve způsobu úpravy rsdiálních pláštů pro osobní automobily při protektorování. Před vulkanizací se vytvoří průduchy propíchnutím všemi vrstvami plášte. Propíchává se v místě přechodu nárazníku do boku pláště jehlovitým nástrojem o tlouštce 1,7 až 2,0 mm. Rovina běžné plochy a průpichy svírají úhel 45 ° a vzájomná vzdálenost průpichů je do 50 mm Podstatou vynálezu je, že po...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 260660

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Vlachovský Vladislav, Koubková Marie

MPK: G03G 5/087

Značky: výroby, materiálů, vysoké, tiskové, střední, způsob, elektrografického, ofsetového, náklady

Text:

..., polyamidy , silikonové pryskyřice , alkydové pryskyřice ,kyselina ebietová čistá , případně modifikované , různé typy voaků e podobně .Tato pojivs , případně jejich kombinace nesplňnjí zcela veškeré požedaky , které jsou na .pojiva k těmto účelům v současné době kladeny . Obvykle není dosahována relace mezi aplikační kvalitou a technologickou zpracovatelností pojiva . Velmi často dochází k případüm ,že organické pojivo s dobrými...

Izolační stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260659

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04C 2/26

Značky: stavební, dílec, izolační

Text:

...dále to, že má přirozený stavební povrch příbuzný ostatním omítnutým nebo stěrkovaným povrchům stěn,a to, že se jim dosahuje celistvého povrchu stěny bez spar mezi jednotlivými dílci, které jsou u ostatních stěn z lehkých příčkových.či obkladových dílců nezbytné.Tím, že maltovinové povrchové vrstvy jsou zcela neseny kostrou dílce, je možnn snimi manipulovat krátce po odlití, aniž je je třeba uměle vysoušet. Část přebytečné vody odsaje...

Způsob výroby dílů na bázi polyesterových skelných laminátů technologií vakuoinjektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260658

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vašátko Eduard, Batík Jan

MPK: B29C 45/03

Značky: polyesterových, výroby, skelných, laminátu, technologii, vakuoinjektáže, bázi, dílů, způsob

Text:

...vychází z pružné konstrukce výrohních laminátových forem, brzdicího efektu eklovýztuží a kombinece tlaku a podtlaku ve formách. Podstata epočívá v tom, že se pomocí brzdicího efektu sklovýztuže zvýšením vetřikovací rychlosti pryskyřice nejmáně na 800 g/min vytvoři za eoučasného vakuování v dutině formy přetlak vyvolávající pružnou deformaci nejméně jedné části formy. Deformace trvající i po ukončení vlastního vetřikování napomáha v konečné...

Vícevrstvý stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260657

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bureš Stanislav, Novák Vladimír, Slavík Zdeněk

MPK: E04C 2/46

Značky: dílec, stavební, vícevrstvý

Text:

...a vnitřní vrstvou,čínž lze výrazni zlepšit statické podmínky dílce ve stěně budovy.Příklad provedení víoevrstvého stavebního dílce podle vyndo lenu je znázorněn na přípojených výkresoch, kde na obr. 1 Je pedélný svislý řez střední vrstvou, na obr.2 je část podélného svíalćhe řesu vedeného rovinou Ann z obr.3, na obr. 3 je příčnýřez vedený rovinou B-B z obr.2, na obr.4 je příčný řez vedený ro tvinou C-C z obr.2 a na obr. 5 je příčný řez...

Měřicí rám deflektografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260656

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lindovský Tomáš, Jaroš Jiří, Šopík František

MPK: G01M 5/00

Značky: deflektografu, měřicí

Text:

...výkrese,kde obr. 1 představuje schematický pohled na mčřici rán vpůnorysu. a obr. 2 schematický pohled na měřicí rám v nárysu.Měřicí rám deflektografu je tvořen nosným rámem ł opatřeným jednou přední podpěrou g a dvojici zadnich podpěr g. K zadní části nosného rámu ł jsou kloubově připojena dvě hlavní snimaci rantena g zakončená opěrnými výstupky § a k přední části nosného rámu ł opět kloubově jedno pomocné snimaci rameno Q zakončené dalším...

Zařízení pro měření a testování vlastností pyroelektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260655

Dátum: 12.01.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01N 21/01

Značky: testování, měření, pyroelektrických, materiálů, vlastností, zařízení

Text:

...pýroelektriokýoh či~ho čidla Q. To má za následok změnu epontánní polarisace materiá 260 855Elektricky stíněný konektor umožňuje vkládat vyměňovaná pyroelektrická čidla vždy do přesně etejné-polohy v dráze infračervených paprsků. Odezvy těchto čidel nejsou ovlivněny paraeitními elektrickými poli a zařazením impedančniho převodníku co nejbliže k pyroelektrickénu čidlu se transformuje vyeokoimpedanční signál na nízkoimpedanční, odolný...

Zapojení synchronizačního systému zejména důlních zabezpečovacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260654

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: G08B 17/10

Značky: zařízení, zapojení, systému, zabezpečovacích, důlních, synchronizačního, zejména

Text:

...adresovým vstupom 22 paměti g kontrolních úrovní Jedĺž VÝWWPal .16 SPOJBH 3 ° vstupom §g kontrolních úrovní příjímače 8.Sledované informace (v konkrétním případě výstupy úrovňových vyhodnocovačů pro zajištění bezpečnosti v dolech), případně i kontrolní informace přivedené ze zdroje kontrolní úrovně § jsou přivedeny na datový vstup li multiplexu ł synchronizované jednotky äE-a nejnižšího řádu, který tuto paralelní informaci převádí do sériového...

Zapojení pro přímé připojení analogočíslicového převodníku na datovou sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260653

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G06F 3/05

Značky: sběrnicí, analogočíslicového, převodníku, mikropočítače, připojení, zapojení, přímé, datovou

Text:

...vstupy mohou být využity pro další neznázorněné analogočíslicové převodníky a jehož výstup gg je spojen se vstupem 12 prvního zpožčovapího obvodu 1, jehož výstup 1 je spojen s prvním vstupem L 1 pro generování čekacího stavu mikropočítače ł a současně se vstupem g druhého zpožčovacího obvodu §, jehož výstup §i je spojen s druhým vstupem łi mikropočítače ł pro generovánírežimu přímého přístupu do jeho paměti.K přímému připojení...

Zařízení k vysoušení izolačního systému olejového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260652

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lerch Karel

MPK: H01F 15/02, H01F 15/06

Značky: vysoušení, izolačního, zařízení, transformátoru, olejového, systému

Text:

...olejové náp 1 ně,nebo průběžné odstra~ ňování produktů ze stárnoucí olejové náplně a zachyceníNevýhodou těchto zařízení je zejména to, že každý transformátor musí mít vlastní zařízení. Tím se zvyšují pořizovací náklady, je potřeba trvalá údržba těchto zařízení a příp. trvalá potřeba provozních hmot - sorbentů. Nezanedbatelnou nevýhodou je též obtížné likvidace použitých sorbentůUvedené nevýhody odstraňuje zaříiení k vysoušení...

Zapojení pro měření a indikaci izolačního stavu trolejbusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260651

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šulc Vladimír

MPK: G01R 27/08

Značky: izolačního, indikaci, stavu, zapojení, trolejbusu, měření

Text:

...A jsou připojeny první, druhá, třetí, čtvrtá dioda §, 2, lg, ll,které napájejí integrovaný zesilovač lg záporným.napětím přímo na jeho záporný napájecí vývod łgg, kladným napětím na jeho kladný napájecí vývod lg přes třetí odpor gg, pátou diodu 54 a světelnou diodu L 5. Kladný napájecí vývod lg je spojen se záporným napájecím vývodem łgg paralelně zapojenou první Zenerovou diodou gg a druhým kondenzátorem ll. Z katod první a druhé diody...

Plynový trubkový hořák se stabilizátorem plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 260650

Dátum: 12.01.1989

Autor: Fíková Jana

MPK: F23D 14/10

Značky: horák, stabilizátorem, plynový, plamene, trubkový

Text:

...až 1,2 t 2,k~de tz je obvodové vzdálenost hořákových otvorů. . .Výhodou řešení .plynagvého trubkoyého hořáku podle vynálezu jsou .nižší výrobní náklady a nižší náklady na čištěníJa údržbu a tim i vyšší stabilita plemene ajpezpečnost provozu hořäků, při vysoké účinnosti spalování plynných. paliv.j Provedení plvnovéhb trulőłlfčového hořáku,trpbkovým ąs orakem a obr. 2 znázorňuje ŤIłQhĺeàna,č st. plynověho trubkoveho hořáku. Plynový trubkovýi...

Zařízení pro barvení přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260649

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štěpánek Vladimír, Horálek Miloslav

MPK: D06B 3/06

Značky: přízí, barvení, zařízení

Text:

...stávajícich barvicíchlstrojůwa zrařízeníąlrčených k borvenLpřfŽí jenutnost použití speciálních čerpadel, vysoká hmotnost a materiálová nákladnost. Pomer hmotnosti barveneho ma vteriálu k hmotnosti barvicí lázně se u zná mých barvicích zařízení pohybuje v rozmezí110 .až 120, což znamená, že během barvení je třeba ohřát na teplotu barvení značné množství barvicí lázně, což je spojene s velkou spotřebou vody, páry a elektrické energie.Tyto...

Zařízení pro výroby výstřižků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260648

Dátum: 12.01.1989

Autor: Zháněl Miroslav

MPK: B29C 45/38

Značky: výroby, zařízení, výstrižku, plastů

Text:

...topení 10 opatřeného odklopnou žehlicí deskou 11, tvarovacího a střtžného nástroje 12a 15, případně předtvarování 13 a naváděcího zařízení 14. Střižný nástroj 15 je možno opatřit vyhazováky 16 sloužícími záro. veň pro vysunutí sloupců napočítaných vý střižků 17 nad horní hranu 13 Střižného nástroje.Dále sestava z odsunovacího zařízení 19 a manlpulačního stolu pro hotové výrobky,n-avíjecího zařízení 22, na které jenavíjena o-dpadní fólie...

Zapojení bezkontaktního programátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260647

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fukátko Tomáš, Krček Karel, Psohlavec Stanislav

MPK: G05B 19/00, D06F 33/02

Značky: bezkontaktního, zapojení, programátoru

Text:

...přizpůsobení je spojen se vstupem 49 bloku 10 topného systém-u .a čtvrtý výstup 46 bl-oku 7 výkonového přizpůsobení je spojen se vstupem 5 U bloku 11 ventilů..Prvý zdroj 1 časových pulsů je normální oscilátor s děličkou, ale může to být i systém odvozený od kmitočtu sítě. Druhý zdroj 2 časových pulsů je separatni jpulsní zdroj sloužíci jako časová reference pro hnaci jednotku. Blok 3 technologických informací je soubor informačních vstupů...

Spojka plynulého rozběhu motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260646

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tomek Stanislav

MPK: B60K 17/02

Značky: rozběhu, spojka, motorů, plynulého

Text:

...vůči ose 21 na čelo motoru 1. Na tomto náboji. 20 je uloženo -otočně kruhové pouzdro 2. Na hřídeli 5 motoru .je pak pevně uloženo těleso 4 spojky, v němž je uspořádán alespoň jeden píst 12 opatřený t 1 ačinou pružinou 3. Tento píst 12 je ve styku s vnitřkem kruhového pouzdra 2 a pístníprostor 15 pístu 12 je spo-jen vzájemněípomocí kanälků 16, jednak se sacim ventilem 13 a jednak svýtLakovým ventilem 14. Přitom V tělese 4 spojky je dále...

Stacionární norná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260645

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lamacz Jindřich

MPK: E02B 8/02, E02B 15/04

Značky: norná, stacionární, stěna

Text:

...obr. 1 až 3,kde obr. 1 je schematický pohled na nornou stěnu umistěnou na vodoteči v nárysu, obrázek 2 znázorňuje zvětšenýdetail příčnéhe řezu hornou stěnou a na obr. 3 je v půdorysu schematícky situovana norná stena vzhledem k vodoteči.Základní vodorovný nosník 1 je prostorová příhradová konstrukce o čtvercovém přičném průřezu, svařovanä z ocelových trubek. Na horní straně nosníku 1 jsou v patkách 5 uložený díly odnímatelné prac-cw ní...

Způsob přípravy 2-(4-chlorbutyrylamino)-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260644

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vlková Marie, Valenta Vladimír

MPK: C07C 103/49

Značky: způsob, přípravy, 2-(4-chlorbutyrylamino)-acetamidu

Text:

...kapalina, jemné aromatické vůně. Krystalický produkt taje 35,5 až 33,5 °c.Elementärní analýza pro CaH 14 ClNO 5 207365 IČ spektra cm 1 1 030, 1 200, 1 743 R-CooR 1 540, 1 655 »NH-CD 3 305 -Nl-I P ř í k lad 2 Ethyl 2-ćl-chlorbutyrylaníin-oacetátZwa mícháni a chlazení se »do roztoku 30,35 gr-amu 300 mmolů N,N«dimethylanilinu ve 100 ml benzenu vnese 20,0 g 144 ummoly glycinenthylesterhydrochloridu. Po 1 h mi chání při 20 °C se .do této směsi...

Pryžová deska pro zádlažbu kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260643

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marek Milan, Maurer Erich, Pechman Jiří, Petrovic Karel

MPK: E01C 9/04

Značky: deska, roštů, zádlažbu, pryžová, kolejového

Text:

...pryžo-vé desky měnit. Výhodou pryžovych »desek podle vynálezu je jejich jednoduchá výroba bez potřeby gumárenského strojního vybavení, výrazné zefektivnění druhotné suroviny, nízké výrobní .náklady bez nároků na výrobní kapacity gumárenského průmyslu. Výhodou je i snadna a poměrně rychlá montáž i demo.ntáž. Pryžové desky dle vynálezu nepotřehuji žádné další podpěrné konstrukce, nejsou citlivé na přesnost a rovinnost uložení, lze...

Způsob výroby ethylamidu 10-desGly, 6-D-Tle LH-RH

Načítavanie...

Číslo patentu: 260642

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vágner Josef, Krchňák Viktor, Krojidlo Milan

MPK: C07K 7/20, A61K 37/38

Značky: ethylamidu, 6-d-tle, 10-desgly, výroby, lh-rh, způsob

Text:

...vynálezu dokumentují,ale nijak neomezují.Polystyrénová pryskyřice 2 g, 0,8 mmolu Cl/g, sítěna 1 DVB se SľIlÍSlĺ s 10 m 1 ethylaminu a ponechä se dva dny reagovatPo cudstranění ethylaminu se pryskyřice promyje MeOH, DCM .a znovu MeOH. Získaná NEAM .pryskyřice byla vysušena a byl stanoven obsah volných aminoskupin jpikrovým testem a elementární analýzou na 0,7 mmolu N/g. Pryskyřice byla Umístěno do reaktoru ta byly provedeny jednotlivé...

Lidský modifikovaný C-peptid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260641

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stárka Luboslav, Lebl Michal, Štolba Pavel, Bendlová Běla

MPK: C07K 7/40

Značky: c-peptid, způsob, modifikovaný, přípravy, lidský

Text:

...modifikovaného lidského C~ 1 pepti~du podle vynálezu.Příprava .modifikovaného C-peptidu podle vynálezu pomoci Fmoc-derivátů aminokyselinBylo použito 1,0 g benzhydrylaminové pryskyřice, nia kterou bylo navázáno acidolabilní ranmínko 3-/4-hydroxymethylfenoxyĺpropionát s první C-koncovou aminokyselinou Nvu, substituce byla 0,4 mmol/g lpryskyřice Albericio F. Barany G. Int. j. Peptide Protein Res., 26, 92 /1985/1.na-arminoskupiny aiminokyselin...

Zapojení pro fázově konformní provoz vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260640

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: hromadného, provoz, konformní, zapojení, ovládání, fázové, vysílačů, dálkového

Text:

...s prv-ním vstupem třetího posuvného registru 25 a s první svorkou prvního spínače druhého prepínače 29, jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlive spojený s prvním posuvným registrem 22 a jehož druhé svorky všech spínačů jsou spojeiíý do uzlu zapojeného jednak na druhý vstup druhého posuvného registru 24 a jednak na. první svorku prvního spínače třetího přepínače 30,jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlivě spo-jený s druhým...

Zařízení pro řízení omezení regulačního rozsahu tyristorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260639

Dátum: 12.01.1989

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

MPK: B60L 3/08

Značky: měniče, zařízení, řízení, rozsahu, tyristorového, pulsního, omezení, regulačního

Text:

...vstup d druhého komparátoru 14, jehož výstup je spojen přes druhý izolační -převodník 16,prv.ni .spínač 17 s blokovacím vstupem h analogového hr-adla 2. První vstup c druhého komparätoru 14 je připojen jednak na. první vstup a prvního komparátoru 13 a jed nak na výstup napěťovéhuo omezovače 1 U,jehož vstup je připojen přes první odporový dělič El na zdroj i napájecího napětí a. současně na tyristorový pulsní měnič 5. Druhý vstup f regulátoru...

Rozběhová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260638

Dátum: 12.01.1989

Autor: Koždoň Jan

MPK: F16D 15/00

Značky: rozbehová, spojka

Text:

...současném snížení složltosti zařízení.Schéma zařízení dle vy-nálezu je uvedene na přlloženém výkresu, kde obr. 1 je nárys a obr. 2 bvokorys zařízení.Na rotační valec 5 s hřídeli 1 je šrouby 7 uchycena kovová kruhové vyměnitelná deska 2, ve které je vyfrézovan pravidelný šestiúhelník (příp. osmiúhelník se zaoblenými vrcholy. Do drážek 10 kovového kot-ouče 8 s hřídelí iv-jsou zasunuty hřídelky 11 s tažnýmí ložisky 12 a zavažím 4.Předmět...

Sedlo s dosedací plochou kuželky termostatického ventilu pro systémy ústředního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260637

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chyba Antonín, Slanec Miroslav, Hanzlíček Zdeněk, Štrejbar Josef

MPK: F16K 1/42

Značky: kuželky, dosedací, termostatického, systémy, vytápění, ventilu, sedlo, plochou, ústředního

Text:

...plochou Dosedaci kruhový výstupek 3 je vytvořen na ploše sedla 1 symetricky k ose kuželky 2. Průměr D tohoto dosedacího kruhového výstupku 3 je volitelný v rozmezí od 5 mm do 15,5 mm,podle požadovaného jmenovitého průtoku kw vyjádřeného v m 5.h 1 termostatická 4.h 1. Na priložené-m obr. 2 je graficky znázorněna závislost mezi jmenovltým průtokem kw a průměrem D dosedacího kruhlového výstupku 3 pro kuželku 2 termostatického ventilu s...

Výplňkový plošný textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 260636

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kochta Zdeněk, Dubeň Ladislav

MPK: D04B 21/14

Značky: útvar, textilní, plošný, výplnkový

Text:

...vazebni struktura pouze ve sloupcích oček S 4, S 5, S 5. Ve zbývajících sloupcích oček S 1 až S 3 jsou zakreslena pouze řetízková očka z jedne soustavy nití a ve sloupcích oček S 7 až SB očka v suknové Vazbě z druhé soustavy nití. Podle obr. 4 je základní složka výplňkoveho plošného útvaru vytvořena z jednoduchých oček 17 přímého řetízkového vedení. Šikmo ubíhající soustavy nití 2, 3 leží v místech vzájemného překřížení společně s »nitěmí 4...

Centrální odtahová a podávací tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, zajišťující míchání útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260635

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smolka Pavel, Hruš Miroslav, Tesař Václav

MPK: D03D 47/27

Značky: bezčlunkové, podávací, tryska, útku, míchaní, centrální, zajišťující, tkalcovské, stavy, odtahová

Text:

...2 vložený vyměnitelná pevné břity 23 nůžek sloužících k pře-střihávání zaneseného útku. Přestřižení se děje pohybom pohyblívých břitů 32 »přišroubovaných k tělesu nůžek 31.Na počátku proh-ozní fáze tkacího cyklu,když prošlupní ústrojí stavu vytvořilo po třebné pitošlupy v osnovnĺch nitích, procházíkonec útku 1 dutínou trysky, a sice tak, že o-d odměřovacího ústrojí nacházejícího se pod tryskou prochází útek 1 kanálkem přívodu 11, směšovací...

Nesymetrická 1 : 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260634

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájek Vladimír, Psotka Miroslav, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, nesymetrická, přípravy, metalokomplexní, jejich, barviva

Text:

...vlastnostmi a vysokou světlostálostí.Výhodou způsobu přípravy 1 2 ohromitých -nesymetríckých kom-plexi podle výná» lezu je dále dosažení vysoké produkce najednoduchém výrobním zařízení a vedení výrobníhvoąprocesu tak že lze pracovat bez-odpadovými technuologleml. Další výhodou výroby 1 2 nesymetrických chromsitých komplexů s dvěma sulťoskuplnaml je skutečnost, že není nutno izolovat vlastní bar~ vivo před jeho sušením.Předmět...

Kloubový kartáč

Načítavanie...

Číslo patentu: 260633

Dátum: 12.01.1989

Autor: Boháč Pavel

MPK: B60S 3/06

Značky: kloubový, kartáč

Text:

...Tímto řešením lze umýt karosérii vytvořenou z více rovin, což se týká zejména přídě vozidel. Toto uspořádání ušetrí nejméně dva páry kartáčů včetně jejich uložení a pohonu.Přikladné provedení kartáče podle vyná 4lezu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje kartáč ve svislé poloze a obr. 2 ukazuje kartáč v zalomené poloze.Kartéč je jako celek zavěšen na hřídeli 1,který také zajišťuje jeho otáčení a to prostřednictvím křížového...

Způsob zpracování odpadů lehčených polyuretanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260632

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tesař Petr

MPK: B29K 75/00, B29B 17/00

Značky: odpadů, způsob, lehčených, zpracování, polyuretánu

Text:

...může docházet i k lepší stabilizaci lehčené struktury,vyššímu nalehčení a vyšší homogenitě dutinek. Potíže by však mohly nastat tehdy,kdy směs, už jako viskosnější kapalina by byla nucena tlakem, vytvořeným zpěňujicím plynem, zatékat do úzkych, vzdálených nebo vysoko umístěných prostorů.Aby byly respektovány výše uvedené zásady, je nutné rozemletí odpadu lehčených polyuretanů na speciálních strojích (např. typu PS 5.10 firmy...