Archív za 1989 rok

Strana 140

Zařízení pro zadržení úderníku závěrného mechanismu výcvikové automatické palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260711

Dátum: 12.01.1989

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41C 11/06

Značky: zařízení, zadržení, úderníku, mechanismu, automatické, zbraně, výcvikové, palné, záverného

Text:

...je součástí závěrového mechanísmua je umístěna před hlavou úderníku ve směru jeho dopředovéľmo pohybu.Výhodou zařízení podle vynalezu je, že při ustřižení kolíku nedojde k povysunutí úderníku z jeho lůžka .a zablokování v této poloze.Příkladné provedení vynálezu je znázorneno na výkrese, kde obr. 1 až 3 představujípodélný řez závěrovým mechanismem s různým provedením zarážky.Úderník 1 je svou hlavou 2 vsunut do lůžka 3 tlouku 4, který je...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem koloidního a rozpuštěného stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260710

Dátum: 12.01.1989

Autori: Franče Pavel, Fuka Tomáš, Pitter Roman

MPK: C02F 1/62

Značky: koloidního, obsahem, stříbra, způsob, odpadních, čištění, rozpuštěného

Text:

...6,0 až 9,5, vzniklé kaly se odseparují, rozpustí V kyselině chlorovodíkove a vzníklý chlorid stříbrný se oddělí. K okyselení odpadní vody se použije například kyselina sírová, k ialklalizaci například 20 roztok hydroxidu sodnéhao. Rozpuštěním kalu vzniklého přísadou flokulečního činidla s ohsahem hlinitých nebo železitých iontů dojde vysrážením ch.l-oridu stříbrnélm k regeneraci flokulačního činidla, a jeho kyselý roztok se použije k...

Účinná látka pomocného přípravku pro ustalování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260709

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hell Jiří, Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Vodák Zdeněk, Grüner Pavel

MPK: D06M 13/46

Značky: látka, barvivy, vybarvení, přípravků, účinná, pomocného, aniontovými, tisku, ustalování

Text:

...uhlíků 8 až 22 R 2, R 3 a R 4 značí atomy vodíku, alkyly ne bo hydmotyalkyly s počtem uhlíků 1 až 22 r je celé číslo 2 až 6 . s je celé číslo 1 až 4Reakce probíhá při teplotách 20 až 150 °C,s výhodou v rozmezí teplot 50 až 70 °C. Některé ze sloučenín podle vynálezu jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto látky lze jako ustalovaící prípravky aplikovat z vodných lázní na sobvyklých zušlechťovacích zařízeních na zävěr procesu barvení, a to po...

Způsob výroby netkané izolační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260708

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ptáčková Věra

MPK: D04H 1/48

Značky: textilie, netkané, izolační, způsob, výroby

Text:

...do něhož jsou zakotvena vlákna po jedné straně. Pojivem může být pěna ze syntetické prýskyřice.Známe způsoby výroby netkaných izolačních textilií nevedou ke zhotovení netkané izolační textílie s vysokou tepelné i zvukově izolační schopností a s vysokými mechanickými, zejména pevnostními parametry.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby netkané izolační textílie podle vynálezu, při kterém se mykané nebo vzpichované předzpevněné...

Zařízení k vyhodnocování spekter na fotografických emulzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260707

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bernas Martin, Kopecký Jaroslav, Prokopová Helena

MPK: G01J 1/26, G01J 1/16, G01J 3/30...

Značky: zařízení, emulzích, spekter, vyhodnocování, fotografických

Text:

...zařízení. To má pak za následek jednoduché vrácení fotometru či projektoru spektra do původního stavu.Příklad uspořádání zařízení k vyhodnocovaní spekter na fotografických emulzích s naexponovaanými spektrálními čárami je schematicky naznačen na přiloženém výkrese v blokovém schéma.Za zdrojem 1 světla je umístěna optická soustava 2 s vložen-ou fotografickou deskou 3 s HaGXpOIIOVüHýHlĺ spektrálními čárami. Za optickou soustavou 2 je zařazen...

Způsob výroby L-lysinu biosyntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260706

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hano Alexander, Sálka Ján, Bučko Michal, Ščipáková Jarmila, Varga Vladimír

MPK: C12P 13/08

Značky: výroby, způsob, biosyntézou, l-lysinu

Text:

...7,6 .až 7,8, tj. asi po 12 hodinách kultívace, je ínokulum vhodné k očkovaní do 10 litrů fermentační půdy, která má toto složení sacharöza 18 procent, hydrolyzát z 5 arašídové mouky připraví se ze suspenze 500 g arašídově mouky v 1 500 ml vody a 200 ml 920/0 kyseiny sírové v autoklávu 6 hodin při 120 °C,neutralízazcí 25 čpavkovou vodo-u na pH 5,5 až 6,0 a filtrací, kukuříěný výluh 60 procent sušiny 1 , KH 2 PO 4 0,2 0/0, MgSO 4 0,03...

Způsob výroby L-lysinu a L-argininu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260705

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dašek Jaroslav, Čulík Karel, Benda Antonín, Kalina Vladimír, Břečka Antonín

MPK: C12P 13/08, C12P 13/10

Značky: výroby, l-lysinu, l-argininu, způsob

Text:

...v běžných fermentač- ninu a methioninu, které se především uplant~ nich surovinách, a to nejenom s ohledem na ňují při biosyntéze l-lysínu. obsah argininu, nýbrž íse zřetelem na obsah T a b u 1 k .a 2 Surovína obsah aminokyselín g/B g Nzjištění, že l-argínin není prakticky ntilí- ního mikr-oorgaeííisínu a v důsledku toho í zován při bicsyntéze l-lysinu auxotroí-ními rychlost produkce l~lysinu jsou do značné mutartttaníi dependentními...

Způsob přípravy krystalického fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260704

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kalina Vladimír, Benda Antonín, Čulík Karel, Pelzbauer Jiří

MPK: C12P 19/62

Značky: způsob, krystalického, přípravy, fungicidinu

Text:

...než 3 a přídavkem teplé vody se upraví podmínky ke krystalizaci.Vynález spočíva na objevu existence vhodného vícesložkového rozpouštědle, v němž je amorfni fungicidin několikanáswobně rozpustnější než krystalický preparát. Tuto vlastnosi maují směsi vyšších .alkoholů s methanolem a vodou, které tvoří jen jednu kapalnou fázi. Například pro směs 60 methanolu 25. 0/0 vody -I- 15 butaoolu (obj.) při normální teplotě je rozpustnost amorfniho...

Způsob přípravy digitalizovaných glykosidů digitoxinového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260703

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čekan Zdeněk, Poláková Alena, Pitra Josef, Kolářová Hana

MPK: A61K 35/78

Značky: stupně, glykosidů, digitalizovaných, digitoxinového, přípravy, způsob

Text:

...a kyselých uhličitanů talkalických kovů nebo hydroxidů kovů alkalických zem-in ve vodnémą-prostředí. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se u jednotlivých lanatosidů nebo jejich směsi provádí enzymatické odštěpení glukosy a hydrolytická desacetylace současoě.Způsob podle vynálezu je Založen na poznatku, že acetylovanné formy, vznikající enzymatickým odštěpením glukosy, se desacetylují mnohem snáze než výchozí laąnatosidy....

Způsob izolace ergotaminu z jeho směsí s námelovými alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260702

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beran Miloš, Semonský Miroslav

MPK: C12P 17/18

Značky: ergotaminu, způsob, námelovými, alkaloidy, směsi, izolace

Text:

...A. Stoll l. c.. V případě, že zpraoovávaná směs alkaloidů je zviáště bohatá na ergotamin, vylučuje se tato báze z etherického roztoku již během jeho zahušňování v každém případě je všakvhodné koncentrát směsi bázi odstavit při teplotě místnosti na dobu asi 24 hodin k dvokončení ltrystalzizace ergotaminu, resp. jeho směsi s ergotamininem, popř. urychlit krystalizací ergotaminu naočkováním roztoku autentickým preparátem.Pozvoruhodné je...

Způsob izolace lanatosidu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260701

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štěrba Jiří, Pitra Josef

MPK: A61K 35/78

Značky: lanatosidu, způsob, izolace

Text:

...že lze s dobrým výsledkem oddělit lanatosiad A ze směsi lanatosidů adsorpční chromuatografií na silikagelu, jehož aktivita je snížena přiměřeným přídavkom. vody. Na suchém silikagelu jsou lacnatosidy adsorbovány příliš pevné, takže při obvyklém způsobu eluce se dělí a vymývajínepoměrně hůře. Podle vynálezu lze na 40 až 50 hmot. dílech částečně desaktivovaného silikagelu oddělit 90 až 95 0/0 teoretického množství lanatosittlu A, na 10 dílech...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hanuš Oldřich, Hůlka Petr, Jareš František, Langmajer Miroslav, Hamsa Jaroslav, Hofreiter Václav, Nosek Jaroslav

MPK: H01G 4/00, H01G 4/08

Značky: vysokofrekvenčního, kondenzátorů, slídového, výroby, způsob, výkonového

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Způsob přípravy 1,6-anhydro-beta-D-glukopyranosy značené radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 260699

Dátum: 12.01.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: značené, způsob, 1,6-anhydro-beta-d-glukopyranosy, radioizotopem, přípravy

Text:

...organisny, napŕ. zelená řaso Chlorella vuígaria /A 0 121 sos/.Při pyrolýze by bylo možno vycházot z řádově niligrnnovýeh nnožetví znočeného škrobu, což by umožnilo jeho účinnějši vyoušoní a zejnéno účínnějěi pyrolýzu. ýZ těchto okuťečnosti vychází navrhovaný způsob připravy 1,ő-anhydro-(FD-glukopyranooy značeně radioísotopen MC, jehož podotota apočívá v tom, že se značený škrob půvoéen z fotooutotrofních organisnů, s výhodou ze...

Jednolícní osnovní pletenina s drobným plastickým a prolamovaným vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260698

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/10

Značky: jednolícní, vzorem, pletenina, prolamovaným, plastickým, osnovní, drobným

Text:

...směrech. Založený příčný útek a prodloužené kladenipod jehlami mebo mezi sloupky oček zajišřuje vysokou pevnost a plnost pleteniny. Plastický efekt je možno zdůraznit na obou stranách povrchu pleteniny provlékáním podélného útku do otvorů základní složky. Rubni strana pleteniny je v důsledku v podstatě podélné orientace spojovacích kliček z přimého kladení a jejich postavení napřič vůči vkládaným délkovým útvarům vhodná pro povrchovou...

Světelné ukazovátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260697

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: C09B 17/02

Značky: světelné, ukazovátko

Text:

...zaostřovací optický člen a před fotoodporem je zařazen druhý zaostřovací optickýVýhodou tohoto světelného ukazovátka je, že využívá k ozna ičení detailu přerušovaného světla a kmitočet přerušování se ur čuje podle průměrného osvětlení V okoli sledovaného detailu. Tímto způsobem se získá vyšší rozlišitelnost a upoutáni pozornosti sledování.Príklad uspořádání podle vynálezu je uveden na obr. l v základní verzi a na obr. 2 je znázorněno...

Vpichovaná filtrační textilie určená zejména na anodové sáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260696

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svojanovský Jindřich, Strašáková Alena, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48

Značky: sáčky, určená, anodové, zejména, vpichovaná, textilie, filtrační

Text:

...odlišného druhu materiálu než výe stupní rouno, například jedno rouno je polyesterové a druhé je polypropylenové. Vstupní rouno a výstupní rouno jsou spolu spo480 na 1 cm 2 se ukázal jako nejvýhodnější.Při zhotovování anodových sáčků z navržené textílie tvoří vstupní rouno, které není na volném povrchu natavené, vnitřnístěnu sáčku, to znamená, že obklopuje anodu. Vstupní rouno sestává z hrubšíoh vláken než výstupní rouno, proto mezivlákenné...

Upínací hlava k upínání dutých skleněných předmětů při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260695

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jarka Jaroslav, Schula Miroslav

MPK: C03C 19/00, B24B 9/12

Značky: hlava, předmětů, upínání, opracování, dutých, upínací, sklenených

Text:

...podstatně omezí upínací hlavou podle tohoto vynálezu, jehož ppdstata spočívá v tom že dutý válec je na vnějším obvodu opatřen ozubením s šíkmými huby, do něhož zapadají šikmé zubypantorků uložených na středních částech hřídelí, ne jejichžkoncíoh, opatřených na výstupu ze skříně těsněním, jsou u~pevněna výkyvná ramena nesoucí upínací čelisti. Osy hřídelíijsou rovnoběžně s osou dutého válce.Výhodou tohoto vynálezu je spolehlivá upínání při...

Zapojení pro ochranu proti nežádoucímu výstupu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260694

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mejta František

MPK: G06F 11/00, H02H 3/36

Značky: nežádoucímu, systému, výstupu, řídicího, zapojení, proti, ochranu

Text:

...1 je při» pojen na první vstup druhého obvodu łł logíckého součtu. jehož výstup je přípojen na druhý vstup obvodů Q výstupu. výstup čítače Q je připojen na první vstup prvního obvodu g logíckého součtu. jehož výstup je přípojen na první vstup klopného Q obvodu łg jehož výstup je současně přípojen na druhý vstup druhého obvodu łł logického součtu e k sígnalizační svorcs łg. třetí výstup řídící jednotky g je přípojen na druhý vstup prvního...

Elektronický spínací komutátor pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260693

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štěpánek Miloslav, Buček Pavel, Janeček Jiří, Stříbrný Zdeněk, Hán Pavel

MPK: D05B 69/10

Značky: pohonů, komutátor, textilního, elektronický, stroje, spínací

Text:

...ł je přípojen sběrnicemi 5, g, Q komutační obvod Z. Tento komutační obvod Z je tvořen v daném případě třemi dvojicemi sériové zapojených diod Zł až zá. zvnftłňjąłłnyíídiądg Zł, 73,.zâ jsou katodami spojený s kolektorovým vstupem spínače 3 komutátoru. Další diody Zg, Z 5. zg jsou svými anodami spojený semítorovým vstupem spínače g komutátoru,Komutační obvod 1 je sběrnicemi Q. Q, Q dále spojen s výstupem spínače 3 komutátoru, který je tvořen...

Zapojení sdružovacího-rozbočovacího zařízení pro mnohobodové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260692

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vavruška Petr, Fiala Zdeněk, Blažek Jan, Gütter Zdeněk

MPK: H04M 7/10

Značky: zařízení, mnohobodové, zapojení, spoje, sdružovacího-rozbočovacího

Text:

...spoj může vysílat signál do obou zbývajících vysílscíoh kanálů ąs zároveň přijímat signál bud z jednohą neho druhého přijínacího kanálu, přičemž výhodná možnost připojování kanálů je řízena na základě informace z detektorů signálu. Tak lze260 532 realizovat mnohobodove spoje s přínou vzájennou komunikací všech staníc a odpojováním kanálů snižovat celkovou úroveň hlukñ na vedeních. Podle algoritmu vloženého do modulu řízení lze...

Zapojení membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260691

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 21/10

Značky: zapojení, membránového, vakuoměru

Text:

...vstupemindikátoru nuly. Výstup indikátoru nuly je spojen se vstupem bloku řízení. První výstup bloku řízení je spojen s šestým vstupem analogovćho multiplexeru, druhý výstup bloku řízení je spojen se sedmým vstupem analogového multiplexeru, třetí výstup bloku řízení je spojen s druhým vstupem logického multiplexeru, čtvrtý výstup bloku řízení je spojen s třetím vstupem logického multiplexeru, pátý výstup bloku řízení je spojen s druhým...

Řadič adresy obrazové paměti zobrazovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260690

Dátum: 12.01.1989

Autor: Zděnek Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 12/00, G06F 3/14...

Značky: obrazové, řadič, pamětí, adresy, zobrazovače

Text:

...který zde neni nakreslen, je připojen mikropočítač ł. První výstup łg mikropočítače ł je připojen na první vstupgg přednastavitelného čítače g. Výstup gž přednastavitelného ěitače g je spojen se vstupom Zł adresy znaku v řádku obrazové paměti 1. Druhý výstup łž mikropočítače ł je připojen na prvni vstup Žł vyrovnávacího registru Ž, který má výstup 2 spojen se vstupom lg adresy řádku znaků obrazové paměti 1. Druhý vstup gł...

Zapojení pro číslicové měření střídavých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260689

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mejta František

MPK: G01R 19/04, G01R 19/25

Značky: číslicové, zapojení, signálu, střídavých, měření

Text:

...na druhý vstup špičkového detektoru g. druhý vstup analogové paměti 5 je připojen na výstup obvodu łg logického součinu, jehož druhý vstup je druhým vstupem analogového kanálu łä, výstup analogového multiplexeru § je připojen na vstup analogočislicového převodniku Q, jehož výstupyjsou připojeny na vstupy řidici jednotky Z. jejiž druhé výstupyjsou připojeny na druhé vstupy analogového multiplexeru g. »V analogovém filtru 3 jsou potlačeny...

Zapojení na zastavení posuvu suportu poháněného elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260688

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulášek Vladimír, Kaška Zdeněk, Vlašín Jaromír

MPK: H03K 17/945

Značky: suportů, posuvu, elektromotorem, zapojení, poháněného, zastavení

Text:

...vstup dvouvstupového obvodu A typu negace logíckěho součinu. Výstup Q prvního monostabilního klopného obvodu Q je připojen na první vstup dvouvstupového obvodu i typu negace logického součinu, jehož výstup je připojen na vstup Q druhého monostabilního klopného obvodu Q. Výstup 92 druhého monostabílního klopného obvodu 2 jepřipojen na první nulovací vstup Ql klopného obvodu Q typuBS 5 jehož druhý nulovací vstup Qg tvoří současně nulovací...

Svazek lamel třecí spojky nebo brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260687

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mikýsek Milan

MPK: F16D 25/062

Značky: třecí, brzdy, svazek, lamel, spojky

Text:

...ý delů, způsobovanému zbytkovým mnmentem spoâky. Brzdy pakązpů sobují zbytečný ohřev stroje protože jsqu po většinu doby rozepñuté.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny svazkem.1 amel.třecí spojky nebo brzdy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vnější ocelové lamely jscu.opatřepy nejmênědyěma prořezy, jdoucimi od jejich vnítřních průměrů až čás tečně do jejich ozubů, přičemž vnitřnilemely jsou opatřeny kovokeramickou vrstvou....

Zařízení na měření krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260686

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrubant Ladislav, Kaláb Jan, Kozák Karel

MPK: G01M 19/00, G01L 3/10

Značky: momentu, krouticího, zařízení, měření

Text:

...nároky na zástavbový prostoro Da 1 šímcílem je možnost jeho snadné a rychlé montáže.Podshta zařízení na měření kroutícího momentu podle vý nálezu spočívá v tom, že obsahuje vnější radiální část při pojenou k ráfku kola a vnitřní radiální část připojitelnou k brzdovému bubnu, přičemž vnější radiální část je spojenas vnitřní radiální částí měřícími příčkami, na kterých jsou uspořádáný tenzometry Tenzometry jsou uspořádány v polovině šířky...

Zařízení pro analýzu látek metodou nepružného rozptylu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260685

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G01N 23/202

Značky: zařízení, rozptylu, metodou, nepružného, neutronů, látek, analýzu

Text:

...jedno z možných řešení stínícího klínu a dvojité měřící násypky.Zařízení podle vynálezu se skládá z plnícího zásobníku 1, pod kterým je vodící dráha 3, na níž je pohyblivě uložena dvojice měřících násypek 1. Pohyb měřících násypek 3 po vodící dráze g zajištuje pohon 3. Na opačném konci vodící dráhy g je umístěn nosič Q zdroje Q rychlých neutronů a detektor Q vysokoenergetických fotonů. Mezi zdrojem Q a detektorem Q je umístěn stínící klíh 1 z...

Dvoupaprskový fotometr pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260684

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Pavelka Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Anděl Michal, Kolář Milan, Karhan Jiří

MPK: G01N 1/50

Značky: dvoupaprskový, zabarvení, reagenčních, intenzity, vyhodnocení, proužku, fotometr

Text:

...vynálezu spočívá v nahrazení drahého depréz ského měřidls dvojicí indiksčních luminisosnčních diod a v po užití levného e citlivého fotoodporu. Další výhodou je podstatné zseněení geometrických rozměrů přístroje a snížení výrobníchZařízení k objektívom vyhodnocení intenzity zabervení reagenčních proužků. je dále blíže vysvětleno na připojeném výkresu.Dvoupeprskový fotometr sestúvá z měřicí cely l, která je tvořeno luminiscenční diodou g,...

Zapojení automatické regulace rychlosti odvěsů v kolejové brzdě na spádovišti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260683

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bodlák Miroslav

MPK: G05D 13/62

Značky: regulace, automatické, brzdě, odvěsů, zapojení, kolejové, spádovišti, rychlostí

Text:

...odbrzdovací konstantuzařízení tak, že se dá umístit do skříňky přímo u kolejové brzdy. Umožňuje snížit složitost a nespolehlivost automatizačního zařízení, umožňuje odstranit stavy selhání dosavad~ ních systémů tím, že zohledňuje tření mezi soukolími a brzdnými trámci Odstraňuje-nežádoucí vlivy jízdních odporů a velkou hlučnost celého systému.Na přiloženém výkresu je nakreslen příklad zapojení podle vynálezuoVýstupy elektromagneticląích...

Spirálový rotační kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260682

Dátum: 12.01.1989

Autor: Provázek Bohumil

MPK: F04C 18/18

Značky: rotační, špirálový, kompresor

Text:

...umožňuje jednoâušší a presnejší vymezení vůlí mezi rotory navzájem i mezi rotory a k želovýmizen 682 plochami a odstraňuje nutnost ucpávky na výtleku. Toto konstrukční uspořádání umožňuje další zvýšení celkové účinnosti a snižuu I I I V n je namehanl lozísek.Na prllozenem vykrese je ne obr. 1 znazornena geometríe provedení rotorů a na obr. 2 řez příkladným provedením kompresoru podle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněnřez hlavním rotorem 1 a...

Zařízení pro uložení kulových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 260681

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kavečka Zdeněk, Koloděj Břetislav

MPK: E02F 9/12

Značky: kulových, zařízení, uložení

Text:

...čerpadla a vzdušníku. iV tv g n . ľ Toto zarízení umoznuje proti dosovednímu stavu trvalo a samočinné výš ové ustávení a současně trvale rovnomřrněk zatížení všech částí kulové dráhy, čímž se výrazně odlišujeod všech doeavadních řešení. Výhody tohoto zařízení se příznivěprojeví zvýšením životnosti kulové dráhy, prodloužením doby mezi opravami a současně zjednodušením montáže. Odpadne zdlouhavé a praoné svařování stoličekna montáži,...

Čidlo vlhkoměru, zejména pro měření tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260680

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bareš Karel

MPK: G01N 19/10

Značky: tepelného, čidlo, zejména, vlhkoměru, měření

Text:

...ve epodním těleee 35, přiváděne vode g. Mezi prahy Ag je do vytvořeného oeezeni uložena plochá homogenieeční mřížka š a upevněna pomocí etavitelných držáků 3. Tato homogeniaační mřížka § je zhotovene z tepelně dobře vodivého materiálu, majícího eoučinitele tepelné vodivosti vyšší než je eoučinitel tepelné vodivosti vody. S výhodou je tento materiál měd, moeaz. bronz a podobné. Vhodně zvolené rozměry otvorů mřížky š a spojovecích můetků...

Pístový dávkovač kapaliny, určený zejména pro ruční aplikaci inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260679

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: A61M 5/20

Značky: zejména, pístový, ruční, aplikaci, inzulínu, kapaliny, určený, dávkovač

Text:

...může být nahoře opatřeno horním krytem gg standartní ampulky g se záeobním inzulínom l. Do dolní části pnauvného pouzdra ll může být kolem injekční jehly lg umíatěn spodní kryt gl. Pro trvalé podkožní použití je na injekční jehlu lg uložena kanyla lg a V horní časti za etandartní ampulkou ll je umíetěn adaptér gg pro zavěšení.standartní ampulka g je přes pryžový vpichový uzávěr Q nabodnuta přivzdušňovací jehlou,ł a nasávaoi jehlou Q. Mezi...

Léčebné a regenerační zařízení určené zejména pro dialýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260678

Dátum: 12.01.1989

Autor: Maška Jan

MPK: A61M 1/14

Značky: léčebné, určené, zařízení, regenerační, zejména, dialýzu

Text:

...monitor 3, jehož podstatnou část tvoří kontrolní blok E a krevní čerpadlo 2 Léčebné e regenerační zařízení obsahuje dále dialyzátový monitor Ž, t opatřený prvni regenerační připojkou Ě e druhou regenerační připojkou 2. Na vstup kontrolního bloku 3 je napodeoo jednakprvni vedení lg krve a jednak čtvrté Éedeni lg krve. Druhé vedení łł krve spojuje krevni čerpadlo 2 e krevnim vstupemh filtru lg, jehož krevní výstup Je třetím vedením lg krve...

Regálový svěrný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260677

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: F16B 2/06

Značky: svěrný, regálový

Text:

...jsou připevněny prostřednictvím šroubů směrem ke sloupu příčka a třmeny, do jejichž otvorů jsou vložena.zkosená pouzdra tak, že se zkosenou částí opírajíVýhody tohoto regálového svěrného spoje spočívají v tom,že třecí síla vyvozená tahem šroubů se násobí úkosy zkosených pouzder, která dále při působení svislé síly vykazuje pootočením samosvěrný účinek. Relativní pohyb zkoseného pouzdra vůči sloupu při dotahování třmenu šrouby odírá předem...

Aerodynamický kryt zubových vybrání rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260676

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frček Vojtěch, Liška Václav, Čáslava František

MPK: H02K 1/06, H02K 1/24

Značky: aerodynamický, zubových, rotoru, vybrání

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je vytvořen z plochých elektricky nevodivých segmentu, uspořádaných za sebou v axiálním směru rotoru, přičemž k sobě přilehlé boční stěny zubů a krytů se alespoň v jednom radiálním úseku ve směru od střední části rotoru k jeho vnějšímu obvodovému povrchu sbíhají a jsou opatřeny prostředky pro vzájemné pevné mechanické spojení zejména tvořenými do sebe zapadajícími výstupky a zahloubeními...

Uchycení konců závěsu zavěšeného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260675

Dátum: 12.01.1989

Autor: Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/00

Značky: uchycení, závěsu, konců, mostů, zavěšeného

Text:

...vymezovací podložky, sestávající z obloukových prstencových dílů, spojených navzájem spojovacími články a spínací příložkou- Podle jiného konkretního provedení vynálezu jsou na vnitřní straně vodicítrubky na jejím konci, odvráceném od prstence, rozmístěny deformační bloky pro zajištění oeové polohy vodicí trubky na amplitudovém.tlumičí. V áZávěe je podle dalšího výhodného provedení opatřen rektifikační ústrojín na jednom konci a na druhém...

Lak pro povrchovou úpravu usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260674

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ruprecht Josef, Vodárek Josef, Mazel Jiří

MPK: C09D 3/16

Značky: povrchovou, usní, úpravu

Text:

...zažehlování při finální úpravě usní až do teplot 120 °c, třebaže již obvyklá teplota 90 °C je postačující. Vzájemný účinek přítomnosti polyuretanového produktu a akrylátového polymeru není agregativní, nýbrž násobný, což dovoluje vpravit do povrchové úpravy usně oběsložky při normálním obsahu nitrocelulozy akrylátový polymer působí na nitrocelulozu jako nemigrující světlostálé změkčovadlo a podporuje ohebnost filmu, zatímäno polyuretan...

Zapojení pro řízení budiče datové sběrnice mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260673

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horský Petr

MPK: H03K 19/00

Značky: mikroprocesorového, datové, sběrnice, zapojení, systému, řízení, budiče

Text:

...mikroprocesoru ZBO-CPU a výstupy adresových dekodérů, připojene na jeho vstupy ggg, resp. ggg. Na jeho výstupu § 91 se objevuje požadavek na čtení z pamětových nebo periferních obvodů mimo desku. První klopný obvod g typu D adruhý klopný obvod 1 typu D tvoří ppsuvný registr, řízený hodinovými impulsy přivedenýmido jejich hodinových vstupů ggz, łgg z výstupu łłl zdroje hodinových impulsů, synchronních se systémovýmí hodinovými impulsy....

Držák pro připevnění izolačních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260672

Dátum: 12.01.1989

Autori: Král Petr, Berka Miroslav

MPK: E04B 1/60, E04B 1/76

Značky: materiálů, držák, izolačních, připevnění

Text:

...možnosti nepříznivého vzájemného ovlivnění působením rozdílné roztažnosti kovové a keramické části.Držák podle vynálezu může být proveden tak, že keramický trn tvoří s podložkou jeden äeleka přičemž k 3 ľ 3 mi°kÝ tľn je HSPO řádán zpravidla kolmo k dosedací ploše podložky.Výhodou tohoto provedení je, že podložka umožňuje snadné spojení kovového trnu-s držákem a rovněž držáku i s nekovovým pláštěm. Keramický trn nemusí být tmelen do...