Archív za 1989 rok

Strana 14

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Süss Jaroslav, Kratochvíl Arnošt, Maloušek Antonín, Zach Zdeněk, Straka Jaromír

MPK: H02K 7/18

Značky: třífázová, základní, jednotka, polovodičového, výkonu, usměrňovače, veľkých

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Logaritmicko-dekadický měřič proudu s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265880

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zelinka Karel

MPK: G01R 19/00, G01L 21/32

Značky: měřič, kompenzaci, logaritmicko-dekadický, proudu, teplotní

Text:

...třetí diodu s jezdcemtřetího proměnného rezistor, zapojeného mezi zem a zápornou svorku napájecího zdrojeĺ Výhodné přitom je,jestliže každý nštý, kde n je přirozené číslo větší než 2, vstupní kontakt první desky přepínače, třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínačeté desky přepínače je spojen s třetím vstupním kon e desky přepínače, aždý notý výstupníkontakt třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínače a páté desky přepin ýstupním...

Bezpečnostní zařízení odklopného krytu, zamezující uvedení stroje do chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265879

Dátum: 14.11.1989

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: F16P 3/10

Značky: zamezující, zařízení, uvedení, odklopného, bezpečnostní, krytu, chodu, stroje

Text:

...šroubem § a manipulačním držákem Q tak, že zajištovecí šroub § je zasunut do spodní drážky lg vedení 2 a manipulační držák Q do horní drážky g krytu g, přičemž západka Q je odpružena pružinou Q. Čelo 1 gzápadky 1 dosedá na stavěcí šroub 11 čepu lg suvně uloženého V pouzdru ll, které je přišroubováno na postranici 1 stroje. Čep li je odpružen pomocí pružiny lg, nasunuté na čepu 15 mezi čelem pouzdra 11 a pojistným kroužkem lg. Čep lg prochází...

Juvenogeny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265878

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laštovka Petr, Sláma Karel, Kalvoda Ladislav

MPK: A01N 31/14

Značky: juvenogeny, přípravy, jejich, způsob

Text:

...kyseliny 3,7,11-trimethy 1 ~ 2,4 ~dodekedienové, vykazují tyto látky značnou stálost v těleehmyzu a vysoce protrahovaný účinek. Dvě dvojné vazby vzájemné izolované krartérnim uhlíkem propůjčuji této skupině látek značnou oàínost vůči eutooxidaci, fotodegradaci a po 1 ymeraci,a tedy značnou perzistencí100 ml 1 M roztoku ethylmagnesiumbromidu V tetrahydroŕuranu a smčs se po přidání acetylenu zahřívá 30 m 1 n k varu. Po ochlazení reakčnz(...

Zapojení průběžného měřiče složení kapalných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265877

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01N 9/10

Značky: průběžného, směsi, kapalných, měřiče, zapojení, složení

Text:

...S kolíaáním výšky hladiny měřené ka» dovanou hodnotu.Hlavni o lomu měřené kapaliny Ž. ke kompenzaci vlivu změnpaliny Ž, která je re l a 2 vyplývá, že funkce odra Z uspořádání podle obr. b mohou být epojeny, zového kužele g a odrazového váleěku 25 bude vodorovná ploškapokud na vrcholu odrazového kužele nahražující horní základnu odrazového válečku 3 b. Současně jsou v osvětlovacim světlovodném svazku la i enímacisvětlovodná vlákna. složení...

Zařízení pro podélné dělení plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265876

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jansta Josef

MPK: B26D 1/24

Značky: útvaru, dělení, podélné, plošného, zařízení

Text:

...plošného útvaru podle vynálezu, eeetávající z hnaná nosné hřídele, na níž jsou mezi dietanční vložky upevněny kruhové nože pomocí šroubů, umíetěných na obou konoích hnené nosné hřídele. Podstata řešení spočívá v tom,že kruhové nože jsou na hnené nosné hřideli umíetěny exoentricky pomocí oválného otvoru e Jsou vzájemné pootočeny ve aměru otáčení hřídele.Výhodou řešení podle vynálezu Je ta skutečnost, že při podélném dělení pohybujícího ae...

Zařízení pro výrobu stopek brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265875

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bubeníček Jaroslav, Kupka Dušan, Jedovnický Bohumil

MPK: B21D 28/22

Značky: zařízení, kotoučů, brusných, výrobu, stopek

Text:

...5. Vyhození stopky 5 z tvarové průtlačnice A s podélným drážkováním zajištuje vyhazovač Q. Úatrojí pro druhou operací eeetává z různých radiálních čelistí 1. uložených v pouzdře Q, jehož axiální pohyb v objímoe L 2 odvozený od tě 1 esag je převeden vnitřní kuželovou plochou gg na radiální pohyb pružných radíálních čelistí 1. stabilní zadní polohu pružné radiální čelieti 1, omezenou opěrnou podložkou Lg, zajištuje vnitřní pružina łl a vratný...

Kloubový hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265874

Dátum: 14.11.1989

Autori: Opička František, Jabornický Karel

MPK: F16C 1/04

Značky: hřídel, kloubový

Text:

...prvním nábojem g pewně spojeným s hnacím hřídelem L, záběrový~ mi čepy § spojenými s vnitřním hřídelem Q a zabírajícími přes ložisko łg s drážkami łg prvního náboje Lg a dáleJe tvořen záběrovými čepy 2 àpojenými S Vňěőšĺm hřĺdelem 1a zabírajícími do sousedních drážek Lg prvního náboje l. Obdobně druhý kloubový spoj 5 Je tvořen druhým nábojem L 1 pevně spojeným a hnanýmhříde 1 em 1, záběrovými čepy § epojenými 9 vnitřním hřídelem Q a...

Kloubový hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265873

Dátum: 14.11.1989

Autori: Opička František, Jabornický Karel

MPK: F16C 1/04

Značky: kloubový, hřídel

Text:

...čepů dutého hřídele o polovinu úhlu nehomokinetičnosti, přičemž osy záběrových čepů leží v rovině kolmé na osu rotace prvního hřídele.Výhodou kkoubového hřidele podle vynálezu je podstatné snížení nehomokinetičnosti hřídele oproti hřidolům5 nehomokinetickými klouby, přičemž je výrobné nenáročný oproti kloubovým hř 1 de 1 ůma homokinetíckými klouby.Při použití kloubu Tripot Je další výhodou tohoto provedení možnost vzájemné eliminaco...

Kondenzátor s malou indukčností, zejména pro vysokofrekvenční generátory v zapojení s uzemněnou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265872

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan, Jareš František

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: vysokofrekvenční, malou, uzemněnou, generátory, zejména, zapojení, indukčnosti, kondenzátor, mřížkou

Text:

...posun fáze budiciho impulsu, což vede v konečném důsledku ke snižováni energetické účinnosti zařízení. Další nevýhodou je tech nologické pracnost těchto systémů.Uvedené nevýhody odstraňuje kondenzátor s malou in~dukčnosti. zejména pro vysokofrekvenčni generátory v zapojeni s uzemněnou mřižkou. jehož podstata spočivá v tom, žer jedna elektroda kondenzátoru je tvořena kovovou doskou 1,druhá elektroda kondenzátoru je tvořene nejméně dvěma...

Sejf prospektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265871

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hájíček Václav

MPK: B65G 1/04, B65G 1/10

Značky: prospektů

Text:

...s ovládacími prvky a výsuvnými čepy, korespondujícími s sretečními otvory, vytvořenými nad sebou v bočních čelech. VPřínosem sejfu prospektů podle vynálezu je zjednodušení jeho konstrukce, včetně snížení celkové hmotnosti a zvýšení využitelnosti prostoru pro ukládání prospektů, což je dosaženo zejména uspořádáním vedení na boční strany nosného rámu. Vedení tak nezasahuje do úložného prostoru ani do střední části nosného rámu e může být...

Zařízení na přelisování keramických polotovarů trubkovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265870

Dátum: 14.11.1989

Autori: Horálek Oldřich, Vašek Petr

MPK: B28B 21/70

Značky: polotovarů, tvaru, keramických, zařízení, trubkovitého, přelisování

Text:

...spojen s lisovací deskou g 1. Na druhé straně lísovací desky g 1 je přivařena horní vidlice gzg, která je spojene s vytlačovacím válcem 3. Pístní tyč gll vytlačovacího válce 3 je spojene a vytlačove~ ním trnem gg prostřednictvím dvoudílného víka lgi e vidlice jgi. Ke spodní částí yytlačovecího trnu 3 je přišroubován vodicí kroužek g. Ťa vzdálenosti, odpovídající délce liso~ vané komínové vložky, je na vytlačovací trn ąg přivařen opěrný...

Způsob přípravy pojiva pro vypalovací laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265869

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přikryl Petr, Kříž Jaroslav

MPK: C08G 63/12, C09D 3/64

Značky: vypalovací, způsob, pojiva, přípravy

Text:

...bůd dám nebo výhodné po přidání vhodných aditiv, upravujicích jeho po» vrchové napětí, kvalitní výpalovecí lak, aplikovatelný na železné,hliníkové nebo jiné kovovą resp. jiné tepelnč odolné materiálýlhgr tý po výpálení při 150 až 220 °C vytváří dokonalý polýmerní povlak,význačujicí se vynikající tvrdosti i tažnoetí, nízkou termoplasti» citou a dobrou odolnosti vůči vodě a účinkům povětrnoeti.Výhodou pojiv, připravených podle tohoto výnálezu,...

Způsob přípravy elektroizolačního laku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265868

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kříž Jaroslav, Přikryl Petr

MPK: C09D 5/25

Značky: elektroizolačního, způsob, přípravy

Text:

...nebo měděných plechů a součástek v elektrických strojích všeho druhu, pracujících v tepelné třídě F,tedy s trvalým tepelným zatížením až 16500. Je schopen vytvrzení v silných impregnačních vrstvách za 10 až 16 hodin při 12500 nebo rychlého vytvrzení v tenkých povrchových vrstvách,např. za 15 minut při 200 °C.Lak ve výtvrzeném stavu se vyznačuje vynikající elasticitou a tažností,což jej předurčuje zejména k použití ve...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265867

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stejskal Jiří

MPK: F16D 55/04

Značky: uzavřeného, kotoučová, brzda

Text:

...mezi čtyři symetricky uspořádané zarážky lg, lg, gł, gg skříně brzdy. Navíc na dolní pravé zarážce gł je opřen narážecí plochou lg výstupek,łg spodního brzdového kotouče g a na dolní len vé zarážce gg je dotlačen narážecí plochou li výstupek gg horního brzdového kotouče Q, Oba brzdové kotouče ga 1 jsou na sebe ulo~ ženy tak, aby od čepu ll ovládacího tehla 1 úchytné nálitky lg směřovaly ve směru vodorovné osy li střídavě vůči sobě do pravée...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265866

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stejskal Jiří

MPK: F16D 55/04

Značky: kotoučová, uzavřeného, brzda

Text:

...brzdových 1.amel g a jednak mezi čtyři sgynletrickjr uspořádané zarážky lg, lg, 26, 28 skříně brzdy od vodorovné osy ga. Navíc na horní pravé zarážce 1 § je opřen narážecí plochou 32 úchytný nálitek l 9 horniho brzdového kotouče i, na horní levé zarážce IL 8 je uložen narážecí plochou li úchytný nálítek l§ spodního brzdového kotouče 6. současně na Výstupku 2 Q spodního brzdového kotouče g je narážecí plocha l 5 vzdálena od dolní pravé zarážky...

Regulační klapka odvětrání pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265865

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kožíšek Bohuslav, Holásek Oldřich, Matějíček Josef, Lebduška Josef, Vaněček Václav

MPK: A21B 3/02

Značky: odvětrání, klapka, regulační

Text:

...táhla o opěrný element pevně spojený s tělesemHlavním přínosem vynàlezu je spolehlivá těsnost v uzavřen ném stavu a možnost nastavení stálých mínimálních průtokových ploch v regulační klapce. Nastavení hradítka do požadované polohy na těsnící regulační ploše se provádí uvolněním vačky opírající se o opěrný člen pootočením tàhla, Zpětným utažením vačky pootočením táhla se vyvodí síla zaručující dostatečnou těsnost a neměnnost regulačního...

Čerpadlo s kyvným pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265864

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hinner Eduard

MPK: F04C 9/00

Značky: kyvným, čerpadlo, pístem

Text:

...koule a.přepážky v důsledku klesajicich obvodových rychlostí napovrchu koule směrem od jejího rovniku.Uvedené nevýhody jsou řešeny zařízením, jehož unášecí hlave je válcového tvaru, rozdělená na dvě poloviny šikmým řezaą jejíž přivrácené rovnoběžné plochy vymezujŕ průchozí drážku pro plochý kruhový píst. Toto řešení přináší snížení nároku na přesnost výroby komory a unášecí hlavy, jejíž váloor vý tvar je axiálně stavitelný a píst,...

Sonda k měření přetlaku horkých spalin tavicích pecí zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 265863

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nejepínský Jiří, Snopek Stanislav

MPK: C03B 5/16

Značky: tavicích, sklářských, přetlaku, spalin, sonda, pecí, zejména, měření, horkých

Text:

...rovnoběžně s její podélnou osou dva průtokové otvory A, 2 shodného průřezu, vytvářející vstup a výstup pro proudící epaliny ve snímaoím členu 1. Průtokové otvory 5, 2 úetí do prütokových kaná 1 ~ ků Q, 1 1 o etejném průřezuc Ve enímacím členu 2 jsou průtokové kanálky Q, 1, navzájem spojeny obtokovou komorou §. V konkrétním výhodném provedení má obtoková komora Q průměr 6 mm a keramická trubice g průměr 15 mm. Poměr průřezu obtokové komory Q k...

Zařízení pro stabilizaci zavěšovače chmelovodičů k nosnému drátu chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265862

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beroun Stanislav, Prášil Vladimír, Pokorný Přemysl, Janda Jaroslav

MPK: A01G 17/08

Značky: drátu, chmelovodičů, chmelnice, nosnému, zavěšovače, stabilizaci, zařízení

Text:

...doplňkem pro mechanickou vertikální sta~Zařízení je nesené traktorem l, který je vybaven zvedacím systémem, například hydraulickým válcem g, zakončeným nosnou plošinou, ná které je umístěna nosné deska Ž s kolejnicemi 3, na kterých je pohyblivé uložena soustava pojezdových kladek Ž Q, které jsou součástí pohyblívého vozíku 1. Na pohyblivém vozíku 1 jsou otočné upevněna dvě vodící kola §, 2 a odtahovací zařízení lg pro odtahování...

Zařízení pro automaticky řízené natáčení stříkací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265861

Dátum: 14.11.1989

Autori: Moravec Jaroslav, Kůla František, Trojan Václav

MPK: B05B 15/08

Značky: stříkací, zařízení, řízené, automatický, hlavice, natáčení

Text:

...na stříkacích manipulátorech jakosamostatný prvek s možností orientovaného natáčení stříkací hlavice v určité rovině. Zařízení je možno s výhodou použít v pružných výroiuích systémechpro různorodou skladbu výrobků. Je současně dosažena vyšší účinnost manipulátoru využitím tohoto.dalšího stupně volnosti. Na připojenćm výkresu je znázorněn príklad zařízení s pneu matickým pohonom pracovních vúlců s natáčením stŕíkací hlavice ve svislé rovině....

Zapojení zdroje vysokého napětí pro napájení fotonásobiče s jednočinným tranzistorovým měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265860

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hencl Zdeněk, Ryba Jiří

MPK: H02M 7/10

Značky: vysokého, tranzistorovým, zdroje, napětí, fotonásobiče, měničem, napájení, zapojení, jednočinným

Text:

...vínutí. i transfornátoru 1 je svýn počátku 2 připojeno ke svorce § společnáho potenciálu a ovýn konzol 1 přes první díodu g na fotokatodu 2 fotonásobiče m, a současně na počátek n, odporováho dělíče. Druhá dioda Lg je zapojona mezi první odbočku 1,1 aekundárního vínutí j, a poslední dynodu A fotonáoobíde Lg a současně na poalední odbočku u odporováho dälíčo. Třetí dioda Lg je zapojena nosi druhou odbočku 1,1 sekundárního vínutí 1 a...

Zapojení šachtové sesypné sušárny materiálu s recirkulací sušícího prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265859

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pícl Václav, Kučera Vlastimil, Těšík Jan, Kňourek Milan

MPK: F26B 17/12

Značky: prostředí, sušárny, materiálů, zapojení, šachtové, sesypné, recirkulaci, sušicího

Text:

...pásmu łg, jednak s výstupem łg a jednak přes první klapku 3 na vstup hlavního výměníku Ž. Výstup z hlavního výměníku Ř je napojen do části vstupní komory g přísluěející pxsvnínnu auěicímu pásmvýg a do části příslušjící střednímu sušicímu pásmu łg. Výstupní potrubí z části výstupní komory Ä příaíuěející poalednímu pásmu łě je epojeno přes první rekuperátor 1 jednak přes druhou klapku łg z částí vsülpní komory g příalušející střednímu...

Zařízení pro hromadné stavění hustot na okrouhlých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265858

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kosík Bohumil, Krytinář Vojtěch, Bandoch Rudolf

MPK: D04B 15/32

Značky: pletacích, okrouhlých, strojích, hromadné, zařízení, hustot, stavění

Text:

...bloku 5 a ovládají jehly gg uložené v jehelním lůžku 1. Stahovače l,g,1,i jsou uváděny do požadované polohy kruhem g opatřeným závitovou částí lg zašroubovanou do závitu v nosiči ll zámků a ozubeným věncem 3 prostřednictvím pomocného čepu ll opatřeného výstupkem ll,který se působením pružiny lg opírú o horní plochu lg drážky prevedené v kruhu §. Pomocný čep li je opetřen stavěcímšroubem lg, který je svým skoseným čelem, rovněž působením...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265857

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidy, urychlující, plastifikátor, aminu, reakce, alifatických

Text:

...1/~renol, trifenylfosfit a j.Nyní jsme zjistili, že řada výše uvedených potíží s urychp lením tvrzení epoxidovýoh pryskyřie nebo kspelných epoxidovýchelsstomerů alifetickými polyaminy se vyřeši užitím plestirikujíoiho uryohlovače eestávajíoiho hmotnostně z3 až 50 dílů biofenolů A,25 až 85 dílů diallyléteru bisfenolu A,5 až 25 dílů monoalyléterů bisfenolů A,2 až 10 dílů allylovaného monoallyléteru bisfenolů A a 3 až 18 äílů...

Uložení hnací jednotky s převodovou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265856

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedlák Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47J 49/08

Značky: uložení, skříní, jednotky, hnací, prevodovou

Text:

...Skříň z plechu.Na výkresu je na obr. 1 naznečena v osovém řezu převodová skříč s hnaoí jednotkou, na obr. 2 je naznačena v axiálním pohledu základní deska a na obr. 3 je naznačena v témže pohledu hnací jednotka.Hnací jednotka g opatřena hříde 1 í§hna které je zalisován pastorek g a ložiska łg uložené v lüžku ložiska łg vytvořeném ve skříňoe 35 Z vnější strany skříňky łg jsou vytvořeny dva segmenty 3 s vnitřní stěnou 3. Na základní desce ł§ je...

Sedadla experimentálního hlediště, zejména divadelního studia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265855

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tupý Václav, Hudeček Milan

MPK: A47C 1/124

Značky: sedadla, zejména, experimentálního, divadelního, hlediště, studia

Text:

...pak pevně spojen poháněcí motor a se spodní šestibokou pohybovou deskou stavěcí matice pohybového ěroubu.Přínosem sedadel podle vynálezu je moderní vylehčená konstrukce, vytvářející při jejich libovolném ploěném uspořádání dostatečně tuhý základový rám voštlnového typu, umožňující jednoduché přemístování jednotlivých sedadel.sedadla experimentálního hlediětě, zejména divadelního stud 1 a,podle vynálezu,jsou příkladně schematicky znázorněna na...

Pohon kruhového zasobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265854

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šikýř Miroslav, Dočekal Miloslav

MPK: B23Q 7/02

Značky: zásobníku, pohon, kruhového

Text:

...Přestavení zásobníku pro jiný počet poloh v případě změny obrobku se provede pouze přidáním nebo odebráním clon bezdotykových snímačů z výřezů ozubeného věnce.Příklad pohonu kruhového zásobníku pro odvalovací frézky je znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. 1 je zásobník v nám rysą na obr. 2 je zásobník v půdorysu.Na pevném základě 1 (stojan koníka) jsou připevněny dvě lišty g. Na lištäch g jsou umístěny hydromotor Q s pastorkem yłg,...

Čidlo pro vyhodnocování přítomnosti metanu a jiných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265853

Dátum: 14.11.1989

Autori: Švanda Gustav, Habanec Josef

MPK: G01N 33/22

Značky: čidlo, přítomnosti, metanu, vyhodnocování, jiných, plynů

Text:

...výkresu, který znázorňuje na obr. 1 čidlo podle výnálezu v jednostranném provedení a naobr. 2 čídlo podle vynálezu v průchozim provedení.Čidlo znázorněné na obr. 1 sestává z měrné komůrký Ž, jejíž vstup je zakryt filtrem 1, který je zhotoven ze sítoviny a filtračniho papíru, popřipadě může být proveden jako molekularni filtr. Na tělese 1 čidla jsou v místě měrné komůrky Q umistěny dva permanentní toroidní magnety g , 1, mezi kterými je...

Konstrukce pomocných výztužných dílů pláště a patky pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265852

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pokluda Ivo, Vondřejc Vítězslav, Řezáč Ivo

MPK: B60C 9/00

Značky: pláště, dílů, pomocných, výztužných, patky, konstrukce

Text:

...dílů pláště tvořených pogumovanou technickou texti 1 ií,zejména z polyamidových vláken,pod 1 e vynálezu,kde technická textílie je tvořena nítí o délkové hmotnosti94 a 500 tex,se zákruty 047 500, s výhodou 50 až 250 /Im délky. Při použití takové technické textílie v osnovní tkaninělze zjednodušit konstrukcí patky pláště a pomocných výztužných dílů plášte tak, že se při nánosování těchto textilií kaučukovou směsí vlivem nízkých zákrutů...

Rozdělovací zařízení k napájení odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265851

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hájek Vlastislav, Mucha František, Černý Vladimír

MPK: B01D 1/22

Značky: napájení, odparky, rozdělovací, zařízení

Text:

...prvního tehu v množství do 30 Z. Osa hrdla pro napájení prvního tehu je vzdàlena 1,5 až 2 průměru hrdla od dělícího zebra. Hrdlo pro přívod recírkulované kapaliny je unístěno v rovine sounörnosti otvoru dělfcího zebra a svírá 3 vertíkálou úhel 30 ° až 75 °.Tínto způsobem provedenou recírkulací zahuštovene kapaliny se redukuje vytvoření dvou tahů jen na vtokový prostor se zabudovaným rozdělovacín zařízením. Suáčení vnitřního povrchu varných...

Vzorovaná osnovní pletenina s plastickým a nebo barevným efektem v trojité kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265850

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sokol Václav, Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: trojité, barevným, kombinované, efektem, vzorovaná, pletenina, vazbě, plastickým, osnovní

Text:

...pro svůj plastický drobný vzor.Príncip konstrukce osnovni pleteníny a bližší výsvětleni podstaty vynálezu jsoďzře z přiložených výkresů, které znàzorňuji na obr. 1 provedení s pravidelným rozloženim zobjemněných shluků oček ve dvou řádcich nad sebou střidavě přesazeně v každém sloupku oček, na obr. 2 provedení s pravidelným rozloženim zobjemněných shluků oček po dvou řádcich nad sebou s postupným rozšiřenim a zúženim vzdálenosti mezi dvěma...

Zařízení na výrobu páry z horké vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265849

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havelka Zdeněk, Petrovský Ivan, Šípek Jaromír

MPK: F22B 3/00

Značky: zařízení, horké, výrobu, páry

Text:

...napaječů, přivádějících horkou vodu z tepelného zdroje do místa výroby páry. zapojení uvolňovačů a uspořádání jednotlivých zařízení v qstěmu závisí na parametroch hprké vody, dodávané naPaâečem 8 na Poměrü tepelných výkonu, současně dodávaných v. páře a horké vodě. Při malém podílu spotreby tepla v pare psa tačí zapodení jednoho uvolňovače. Pri vysokých podílech spotreby tepla v pare je výhodné zchlazovat horkou vodu v sőriovč spojených...

Cylindrický výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265848

Dátum: 14.11.1989

Autori: Obr Jan, Hrobař Radim

MPK: F24H 1/24, F28D 7/10

Značky: tepla, cylindrický, výměník

Text:

...řez prvním vstupním hrdlem výměníku z obr. 1, na obr. 3 je zapojení tří výměníků za sebou.Cylindrický výměník tepla sestává z válcového uzavřeného pláště L opatřeného v jeho horní ěásti prvním vstupním hrdlem g,v jeho dolní části prvním výstupním hrćlem 1. Na dolním čele je plášt l uzavřen dnem s druhým vstupním hrdlem 5, na horním čele je plášt uzsvřen dnem s druhým výstupním hrdlem Ž. Uvnitř pláště l jsou soustředně umístěny tři...

Sorpční vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265847

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Hubert, Kabele Josef, Kučera František, Novosad Josef, Kouřil Jiří, Jirásek Vladimír

MPK: B01D 39/06, D04H 13/00

Značky: výroby, sorpční, způsob, vlákenný, útvar

Text:

...ve vodě nerozpustné anorganické sloučeniny, na~ příklad hexàkyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdátofos~ foreönany, wolframátofosforečnany těžkých kovů, vyznačující se speoifiokou schopností sorbovat některé ionty a molekuly. Prakp tioké využití těchto anorganickýoh sloučenin jako sorbentů některých iontů a molekul však naráží na řadu obtíží technologického charakteru, protože se většinou jedná o materiály v suchém stavu sypké,...

Testovací zařízení pro přídavné brzdy výstředníkových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265846

Dátum: 14.11.1989

Autor: Konec Zdeněk

MPK: B30B 15/10

Značky: brzdy, výstředníkových, přídavné, lisů, testovací, zařízení

Text:

...pružiny bez její demontáže. Brzdný moment lze měnit změnou parametrů pružiny a jejím sevřením zajištovacími maticemi. snadnou montáží testovací pružiny s jinými parametry můžeme dosáhnout různých testovacích brzdnýoh kroutících momentů. Dalšími výhodami testovacího zařízení je jednodušší konstruce, snadné výroba a bezpečnost obsluhy.vynález blíže objesní přiložený výkres, kde na obr. 1 je znázorněn nárys testovacího zařízení pro...

Válcovací armatura pro válcování tvarovaných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265845

Dátum: 14.11.1989

Autori: Blahuta Ivan, Vašíček Vladimír

MPK: B21B 39/02

Značky: válcovací, válcování, armatura, profilů, tvarovaných

Text:

...spodní části opatřena proti sobě umístěnými otvory, přičemž mezi vodítky je uložena vběhová deska, na své spodní ploše s připevněným noeným čepem,jehož konce jsou uloženy v otvorech vodítek.Výhodou válcovací armatury pro váloování tvarových profilů dle vynálezu je snížení pracnosti jejich výroby, zejména podstatné snížení svářecíoh prací včetně pŕídavného opracování před svařováním, což má příznivý vliv na hygienu práce. Vyrobené vodítka jsou...

Krátkovlnná směrová vysílací anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265844

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H01Q 21/29

Značky: soustava, smerová, vysílací, anténní, krátkovlnná

Text:

...výhodné, že na spodním okraji provcrzního kmitočtového pásma lze dosáhnout optimálníoh hodnot vstupní impedance již při poměrně délce ramene plošného zářiče 1 Š 0,16 A . Pro rozhlasovou službu lze anténní soustavuu podle vynálezuíobsáhnout nspř. rozhlasové kanály 6, 7, 9, 11 s 13 M 2. Pro dosežení uvedeýoh předností je zvláätě výhodné použití anténních nosičů z elektricky nevodivého materiálu.Na připojených výkresech je na obr. 1 ve dvou...

Pružná hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265843

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ellinger Karel, Opluštilová Hermína

MPK: C04B 26/06

Značky: pružná, hydroizolační, hmota

Text:

...nejnéně 55 a protožení nejnéně 2 000 , dále do 3 hmotnostních dílů cenentu, do 4 hnotnostních dílů inertních výplní o zr~ nitooti do 3 Im Jako kremičité písky, vápenoové drtě, ale» tou břidlici, do 0,5 hnotnostních dnů.pigmentu, do 0,5 hmotnostních dílů vody.Výhoda pružné hydroizolační hmoty spočívá v ton, že ji lze nonášet na vlhké podklady a že vytváří současně hydroizoldční vrstvu pochůznou, odolnou proti tlakové vodě i povětrw noatnín...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265842

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kuda Vladimír, Jadrný Václav, Černocký Jiří, Martinec Josef, Joch Josef, Vystrčil Karel

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: kanál, útkový, prohozní, tkacího, tryskového, stroje

Text:

...podle/vynálezuje konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snad no seříditelný. V V 255349 Příkladná Drovedení vynálezu jsou schematicky znázorněnatkaeím ústrojím tryskového tkacího stroje v jednom příklad ném provedení a obr. 2 představuje příčný řez tkacím ústrojím tryskového-thaoího stroje v druhém příkladném provedení. Na blíže neznázorněném tkacím stroji jsou horní a spodní osnovni niti l, g, vytvářející prošlup,...