Archív za 1989 rok

Strana 139

Tranzistorový menič frekvencie pre dynamicky náročné štvorkvadrantové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260751

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pokorný Imrich, Sárenik Ján, Milly Dionýz

MPK: H02M 5/20

Značky: dynamický, pohony, štvorkvadrantové, frekvencie, měnič, náročné, tranzistorový

Text:

...uzol druhého diódovéhomostíka je spojený s kolektorovým uzlomprvého trwalnzistroveho mostíku. Podobne anodový uzol prveho diódového mostíluar je spo 260751jený s emit-orovým, uzlom druheho tranzistorového mostíka, resp. katódový uzol druhé ho diódového mostíka je spojený s emitoro vým uzlom prvého tranzistorového mostíka. Vstup a výstup meniča je na navzájom. spojených striedavých stranách mostíkov.O~proti doteraz známym zapojeniam klesne...

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260750

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šmerda Zdeněk, Stráský Jiří, Spudil Miroslav, Mencl Vojtěch

MPK: E01D 7/02

Značky: mostní, uspořádání, předpínacích, komorové, konstrukcí, kabelů, volných

Text:

...jeden zavěšovaci roubík. Přípa-dné .nastavení volné-hopředpínacího kabelu je proved-eno pomocí spojky v podporovém upříčníku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít i velmi širokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovýemi vnitřníani podpěramí s normálový-m namáhánim a že nosnou konstrukcí, výh-odnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazujíci estawká-dní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 260749

Dátum: 12.01.1989

Autori: Viklický Vladimír, Vaňák Jan, Dřímalová Dagmar, Němec Miloš

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, lidskému, hybridom, myší, produkující, erytrocytárnímu, lymfocytární, antigenů, proti, skupinovému

Text:

...v imunohistochemíí. Uvedené nevýhody odstraňuje nový hybridom, uložený -ve sbírce lhybrido-mů Ústavu molekulární genetiky ČSAVPraze 4, Vídeňská ul. 1083 pod označením IMG HEB-27,který je zdrojem anonoklonální protilátky proti lidskému erytrocytární-mu skupinovéInu antigenu B.Uv-edený hyobriclom byl ziskán způsobem známým z odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclonal a-ntibodies Strategy and...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260748

Dátum: 12.01.1989

Autori: Němec Miloš, Viklický Vladimír, Vaňák Jan, Dřímalová Dagmar

MPK: C12N 5/00

Značky: antigenů, lidskému, proti, protilátku, skupinovému, hybridom, produkující, erytrocytárnímu, myší, lymfocytární

Text:

...nevýhody odstraňuje hybridom,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeñská ul. 1083 pod označením IMG CZAS HE-14,ktery je zdroje-m mo-noklonální protilátky proti lidskevmu erytrocytárnimu skupinovému antigenu A.Uvedený hylbridom byl získán způsobem známým z odborné literatury Eazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclonal .antibodiesz Strategy -and tactic-s,I. Immunol....

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 260747

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaňák Jan, Viklický Vladimír, Dřímalová Dagmar, Němec Miloš

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, lidskému, antigenů, myší, lymfocytární, skupinovému, proti, erytrocytárnímu, hybridom, produkující

Text:

...nevýhodu odstraňuje hybrido-m,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu moleikulárni genetiky ČSAV v» Praze 4, Vídeňská ul. 1083 pod .označením IMG HEB-20, který je zdrojem monoklonální protilátky proti lidskému erytrocytárnímu skupino-vému .antigenu B.Uvedený hybrldom byl získán způsobem známým s odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidlgger, O. Production of monoclonal antibc-dies Strategy and tactlcs,I. Immunol....

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260746

Dátum: 12.01.1989

Autori: Němec Miloš, Dřímalová Dagmar, Viklický Vladimír, Vaňák Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: produkující, lymfocytární, erytrocytárnímu, protilátku, myší, lidskému, hybridom, antigenů, skupinovému, proti

Text:

...nabízenýcsh qprotilátek v imunohistochemii.Uvedené .nevýhody odstraňuje hybridom,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu moiekulární genetiky ČSAV v- Prawze 4, Vídeñská ul. 1083 .pod označením IMG CZAS I-IE-IO,který je zdrojem rmonoklonální protilátky pro-ti li-dskérnu erytrocýtárnímu skupinovému antigenu A.Uvedený hybridom byl získän způsobem známým z odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclo-nal...

Ovládací zařízení osově posuvné volicí šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260745

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvořák Miloš, Fučík Milan

MPK: D04B 9/30, D04B 15/58

Značky: šablony, volicí, ovládací, osové, posuvné, zařízení

Text:

...uložen držák 5. Na držaku 5 jsou »na tyči G obr 2 výky-vně uložený jednotlivé zäpadky 7 přiřazené k jednotlivým ovládacím víačkám 1.K zálpadkám 7 je »přiřazenaa volící šablona 8 s ,programovými kroužky 81, uložená svisle posuvně rovněž v hor-ní »a Spodní desce 3, 4 .krytu proužkovacího zařízení. Programové kroužky G 1 jsou výškově upevněny tak, že ,při určitých výškových »polohách volicí šablony , podle programu stroje, nepůisobí, resp....

Vsázka pro výrobu žáruvzdorné keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260744

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hubáček Milan, Bronec Josef, Brožek Vlastimil

MPK: C04B 35/56

Značky: vsázka, žáruvzdorné, výrobu, keramiky

Text:

...1-800 °C. Výsledky chemické a rtg. difrakční analýzy ukázaly, že by.l tímto způsobem připraven keramický materiál obsahující 94 0/0 hexago-nálniho nitridu boritého .a 6 0/0 karrbidu titaničitého. Velikost zrn BN V takto pripravené keramice byla shodná s velikosti zrn vstugpniho práškovéhov nitridu boritého..Naivážením 89,6 hmot. turbostratické formy hexagonálního nitridu boritého, 9,2 0/0 hmot. práškového zirkonia a 1,2 0/0 hmot. aktivního...

Osnovní pletenina nebo proplet, sestávající z nejméně jedné soustavy skaných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260743

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dánielová Jiřina, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: sestávající, skaných, jedné, nejméně, nití, osnovní, soustavy, proplet, pletenina

Text:

...snížení prostojů a vyšší obsluhovost. Dále také komfort a príjemný pocit při nošení .výrobků z pletevnin podle vynálezu.Bližší vysvětlení -podstaty řešení je pnatrné z priložených nářzrtü, které znázorňují na obr. 1, Jiazbu jednolícní osnovní pleteniny,zhotovené zo tří soustav skaných. nití s jádrovoo(ibjemující složkou, na obr. 2 vazbu odlišného provedení jednolicní osno-vní -pleteniny v kombinaci jedné sonstavy hladkých nití se dvěma...

Způsob výroby dvouvrstvých plošných textilních útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260742

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fejgl František, Piknová Danuše, Holub Miloš

MPK: D04H 13/00

Značky: dvouvrstvých, textilních, provádění, zařízení, tohoto, způsobu, plošných, způsob, výroby, útvaru

Text:

...títtrtązvukem podle vynálezu přiváděnypod různým napětím v podélném směrutak, aby při pojení nenastávałlo tvoření přehybů, přičemž .krycí vrstva je rozpínána po Slľčĺłe, například za použití rotačního rozvíra e.Vlastní vzájemné pojení obou textilníc-h vrstev .nastáva v jedné linii po celé šířce textílie současně mezi pracovním nástrojom.a reliéfovým válcem. Při pojení se obě přiváděné textilní vrstvy v pracovní zóně, tj..pod »ptacovními...

Zapojenie pre riadenie nábojovo viazaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260741

Dátum: 12.01.1989

Autor: Daniška Vladimír

MPK: G06F 9/00

Značky: súčiastok, nábojovo, zapojenie, riadenie, viazaných

Text:

...pozostáva z generátora GHS hodinového signálu, ktorého programovací vstup P 1, určujúci frekvenciu hodinového signálu, je spojený s počítačom P a výstup je spojený so vstupom generátora Gnldáv»ky impulzov. Programovací vstup P 3 genezrátora GD dávky impulzov a linky A, B pre časovú spoluprácu sú spojené s počítačom P. Programovatelná dávka impulzov postupuje z výstupu generátora GDI davky impulzov do vstupu generátora GRS riadiacich...

Petrifikovaná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 260740

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bareš Milan, Hrdina Pavel, Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Vanča Josef, Klecan Václav

MPK: C11D 3/50

Značky: směs, petrifikovaná

Text:

...pryskyřic s široukým rozsahem parfémových kompozic chartakterilzovaným rozdílnou polaritou, které vedou v prítomnosti ethylalkoholu k tvorbě kapainých směsi homogenních v celém objemu .a majících nízkou viskozitu. Tato skutečnost odstraňuje nedostatky dosud známých polymerních látek a umožňuje dosáhnout dobrou manipulovatelnost o přesné ciávko-vání v- technologicakém procesu. Výhodou je, že se dosáhne rovnomerné rozptýleni dávkované směsi...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich, Krupička Michal, Rubáš Vlastimil

MPK: C10G 45/40

Značky: uhlovodíku, vinylaromatických, hydrogenace, způsob, selektivní, konjugovaných, dienů

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Zapojení testovacího obvodu pro analogově-číslicové převodníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260738

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03M 1/12

Značky: analogově-číslicové, zapojení, obvodů, testovacího, převodníky

Text:

...zkoušený vanalogově-číslicový převodník A/D.Výstup startovacího obvodu S je připojen ssotvčnasně na první lclopný obvod K 01, na jehož výstup je připojen druhý indlkační obvod I 2 a současně na druhý kl~opný obvoddruhý klopný obvod KD 2 připojen na první indikační obvod 11.Referenční číslicově-anal-ogový převodník D/A dává .na svém výstupu, tj. na výstupním odporu R anelogovê napětí, které odpovídá čísltc-ověmu údaji na číslice-vám vstupu...

Trimethyl(maleinimidofenyl)amonium jodidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260737

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lokaj Jan, Bílá Jitka

MPK: C07D 227/093, C07C 87/68

Značky: přípravy, způsob, jodidy, trimethyl(maleinimidofenyl)amonium, jejich

Text:

...4»dl-du a .reakční směs se lponechá stát při teplotě místnosti. Během 30 minut se začínnají objevovavt žluté krystalkyvkvartérnní solí. Po dvou dnech se vyl-oučený pr-odwkt odfiltruje a extrahuąje 100 .cm 5 benzenu. Po vysušeni na vzduchu se ziská 2,66 g -tj. 74,3 výtěžek ltrimethyl S-.maleinimidofenyl a monium jodidu s teplotou táni 198 až 199 °C.Stejným způsobem jako v příkladu 1 se alkyluje 2,30 g 0,01 molu)...

Regulační ústrojí stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260736

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: vibroizolačního, statické, regulační, stálé, výšky, ústrojí, pneumatického, objektu, uložení

Text:

...napnuto. Ohebný závěs zabraňuje kmitavěmu pohybu objektu v požadovaném směru. Pneumatické pružiny mezi objektom .a podkladom omezují přenos .nežádoucích vibrací.Na priložených výkresoch jsou příklady provedení regulace stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu podle vynálezu. Na obr. 1 je objekt podepřený dvěma pryžovými nárazníky ajednou pneumatickou pružlnou s »tlakovacím zařízením v podobě dušového ventilu a s...

Monoglyceridy arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260735

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 69/30

Značky: kyselin, arylpropionových, monoglyceridy

Text:

...množství tł-dímethylaminopyrídinu podobu 1 až 12 hodin průběh re akce se sleduje pomocí Chromatografia na tenké vrstve).Po ukončení reakce se re~akční směs zředi vod-ou, extrahuje organickým ro-zpouštědlem jakodichlormethanem,chloroformem,Lz-diclhlorethanem nebo toluenem, spojené rorgaínické podíly se promyjí zředě 260735ným roztokem minerální kyseliny, s výho» dou kyseliny chlorovodikové nebo sírové,vysuší a odpaří. Ziská se tak ester...

Ruční páka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260734

Dátum: 12.01.1989

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/08

Značky: páka, vozidla, motorová, ruční

Text:

...nadzvednutí vodorovneho ra.mene třínamenné západky.Na přiloženém vyobrazení je nuawkreslena ruční páka pro ~m~otorová vozidla jpodle vynálezu ve spodní dorazové poloze. Na obr. 1 vodorovné rameno tříramenné západky stlačuje elektrospínač a mezi vodorovným ra lmenem a dorazem je ponechána vůle »a na obr. 2 vodorovné rameno tříramenné západky stlačuje elektrospínač, ole v důsledku sóučtu využitých výrobních tolerancí vod-orovné raumeno- je...

Zapojení pro komutaci buzení stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260733

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H02P 1/18

Značky: zapojení, elektromotorů, buzení, komutaci, stejnosměrného

Text:

...T 4 typu NPN je přípojena jednak přes druhý bázový odpor R 5 na emítor druhé-ho tranzístoru T 4 typu NPN, jednak přes druhý omezovací odpor R 5 na kolektor druhého tranzístoru T 3 typu PNP, jehož emítor je připojen na zemnicí svorku z. Katodat fotodíody OddělOVväCtĺhü optočlenu l je přípojena na druhou budicí svorku B pro- připojení na řídící jednotku. Anoda totodíody oddělovacího optočlenu Dje připvojena na kladnou svorku U 1 .napä...

Polyfenylenoxid modifikovaný styrenovými plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260732

Dátum: 12.01.1989

Autor: Weigl Lubomír

MPK: C08L 71/04

Značky: plasty, styrenovými, modifikovaný, polyfenylenoxid

Text:

...mPPO byly reprodukovatelné. Obz-vláště vhodný je k to 280732murt-o účelu práškový PPO, jehož dávka v ceresinu se započítává do celkového obsahu PPO v příslušné receptuře modifikovaného polymeru. Potřebná dávka tohoto ziapr-.ašovedla se pohybuje mezi 10 až 200 hmot. díly.na 100 hmot. dílů ceresinu a závisí na použitém postupu přípravy malých částic ceresinu, přičemž obecně platí, že postup b)a zejména d vyžaduje vyšší dávky práško-vého PPO než...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260731

Dátum: 12.01.1989

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/06

Značky: vozidla, světlomet, motorová

Text:

...indexu lomu n. Profil vnější plochy čočky A je konvexního rádiusového, parabolického nebo stigmatického tvaru o poloměru 5 oskulační kružnice lg ve vrcholu 1. vertikální chod LV matice 5 jeLV (o,o 25 --o,25. n 1 (1) přičemž spodní vertikální chod LVD je menší než horní vertikální chod LVU LVDLVU(2) LvDŤLvU Lv Horizontální chod Lh matice 5 je . R Lh - (o,o 25 o,175). n 1 (3)Aby, v případě poruchy korekčního zařízení pro regulaci...

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260730

Dátum: 12.01.1989

Autori: Řepka Jan, Exnerová Karla, Macků Vladimír, Lidařík Miloslav, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50, C08G 59/64

Značky: tvrdidlo, epoxidové, pryskyřice

Text:

...střední Inolelculové hmotnosti 100 až 310, -v m-olârním poměru 1 2,9 až 12. Z polyarminů -se nejvýhodněji používáa dvalší podobná polyezminy. Polyadiční reakce se obvykle uskutečňuje přídvavkem taveniny epoxidu k jpředloženému polyaminu tak, aby reakční teplota nepřestoupila 100 stupňů Celsia. Ze sloučenin k modifika-ci podle vynálezn se používá s výhodouTvrdidlem podle vynálezu se dosahuje nejen podstatné zvýšení rychlosti vytvrzovánĺ ve...

Snímač tahové síly textilních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260729

Dátum: 12.01.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: B65H 59/40

Značky: síly, tahové, textilních, snímač, nití

Text:

...napájecí zdroje, seřizovací funkce se omezuje pouze na nastave.ní SÍEIVĚCÍÍIO šr-ourbu s pružinou, ,případně stavěcího dorazil. Výstupní signál je dostatečněyelký, aby mohl přímo řídí-t výkonový Zesilovač.vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětle 4ny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženeho výkresu, kde na obr. 1 je znázonněn v náryse v řezu snímač tahové síly textilních nití podle vynálezu a na obr. 2 je znázorněn v axonometrii...

Zapojení korekční jednotky pro generaci parametrů požadované dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260728

Dátum: 12.01.1989

Autori: Černý Richard, Ludvík Otakar, Rajniš Martin, Soušek Jiří

MPK: G06F 7/548

Značky: parametrů, požadované, jednotky, dráhy, zapojení, korekční, generaci

Text:

...je spojen s druhým datovým výstupem 0812 vnitřní paměti 0. Datový vstup 1103 vkiádacího bloku 11 je připojen na třetí datový výstup 0813 vnitřní paměti 0. Datový vstup 0701 tlekodéru 7 vstupnich dat je spojen s datovým výstupem 0211 programové paměti 2.Třetí datový vstup 1007 generátoru 10 ekvidist-ant je spojen s datovým výstupem191 generátoru 10 ekvidistant je spojen s datovým výstupem 0511 paměti 5 výchozího stavu. První datový vstup...

Supravodivý elektromagnet pro nukleární magnetickou rezonanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260727

Dátum: 12.01.1989

Autori: Srnka Aleš, Jelínek Josef, Studeník Jiří

MPK: H01F 7/22

Značky: magnetickou, elektromagnet, nukleární, supravodivý, rezonancí

Text:

...a možný výběr pro ~dosaženi optimální konfigurace pole. Konstrukce umožňuje provoz suprnavodivého magnetu i při snížené hladině kapalného helia pod hormí desku magnetu.vynález blíže objasní přilowžený výkres,na kterém je naznačen v řezu supruavodivý elektromagnet se soustavou supravowdivých korekcí.Magnet podle přiloženého obrázku sestavá z vnitřní kostry 1, střední kostry 2 a vnějšich koster sa, 3 b. Kostry jsou upevněny na dolní desce 7...

Jemné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 260726

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Kanický Viktor, Pernica Zdeněk, Svěrák František

MPK: E02B 5/08

Značky: jemné, česle

Text:

...styku rozpěrky s česlicí třecí koroze,jež rozrušuje .materiál těchto součástí .a uvolňuje tak jejich původně těsný dotyk, což-má za následek chvění česlic van jejich případnou destrukci. Podložky z tvrdé pryže nebo z plastické hmoty, jež se vkládají mezi rozpěrky .a česlice, mají poměrně krátkou životnost a proto mohou vznik zmíněné koroze s jejími následky pouze oddálit, ale nikoliv zcela znemožnit.Výše popsané nedostatky se neprojevují...

Hmota pro sanace fasád s nízkým součinitelem difúze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260725

Dátum: 12.01.1989

Autor: Michálek Jaroslav

MPK: C04B 26/06, C08L 27/06, C04B 26/08...

Značky: součinitelem, sanace, fasád, nízkým, hmota, difuze

Text:

...filmu disperze ignex. 20 0/0 hmotnostních. Přitomnosi polárních postranních substituentů v po-lymernim řeiézci vede i ke zvýšení adheze povrchové úpravy k polárniní podkladům.Hmota pro sanace fasád s nízkým soući nitelem difúze podle vynálezu obsahuje javko pojivo 13 až 33 0/0 hmotnostnich vodní disperze o sušinč 40 až 55 hmotnostních polymeru na bázi vinylchloridu a esterů kyseliny akrylové s obsahom reaktivního komonomeru. Z esterů...

Způsob zkoušení odlučivosti filtru pro vzdušiny na místě jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260724

Dátum: 12.01.1989

Autori: Majer Ladislav, Doušek Karel

MPK: B01D 46/00

Značky: způsob, vzdušiny, zkoušení, místě, filtru, odlučivosti, použití

Text:

...přibližení těchto koncentrací se koncentrace častíc zkušebního polydisperzuílto waerosolu ve vzorku vzdušiny odebíra t z jirostoru před filtrom před vstupem do počítače častíc aerosolu definované sníží, například zařízením na kontinuální zřeďov-ánž aerosolu v nastaveném poměru. výhod-oci z 2 tsobu podle vynalezuzkoušeoí odlušiv-osii Íiltrů pro vzdušiny na místě jejích pou tí, zajištující krátkou dobu měření s použitím co nejnižší koncentrace...

Armatura s nastavitelnou regulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260723

Dátum: 12.01.1989

Autor: Staněk Eduard

MPK: F16K 11/14

Značky: nastaviteľnou, regulaci, armatura

Text:

...kolečka ventilu, obr.3 otočnou podložku se segmentovou výsečí v naryse a půdoryse a obr. 4 fixní podložku s výčnělkem a dorazovým kolíkem rovněž v náryse a půdoryse.Armatura s nastavitelnou regulací sestavá z ventilového tělesa 1 s tprotilehle uspořádanými průtokovými otvory la, V němž je otočné uloženo ventilové vřeteno 2, opatřené též protilehlýml průtokovými otvory Za. Na šroubení 3 ventllového tělesa 1 je osazena tixní podložka 4 s...

Plnivo pro plasty na bázi tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260722

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Hucl Miloň, Veselý Karel, Takáč Juraj

MPK: C08K 3/34

Značky: plasty, tepelně, plnivo, expandovaných, perlitu, bázi

Text:

...o průměrech řádově v. desetinách milimetru, přičemž obvyklé délky těchto destiček na čästicích jsou 5 až 60 tam a výška vrchlíků kulové plochy, která určuje prohnutí destiček částic plniva je »obvykle v jednotkách mikrometĽů. Takto formovanie částice plniva mají optimální tvar pro vysoké izotropní vyztužení plastů, prohnntí jednotlivých destiček se nzavíc velmi příznivě projevuje omezeným slepováním částíc plniva. Podmínka konečného obsahu...

Opěrný základový štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 260721

Dátum: 12.01.1989

Autori: Korczyňski Petr, Ptáček Milan, Líčka Milan, Hranoš Bořivoj

MPK: E21D 23/00, E21F 15/08

Značky: štít, základový, opěrný

Text:

...pro prostorové přemístění štítu podél vedení v. základkové stropnicí je štít opatřeu kloubovými spojte táhlem.Kinematíka prostorového přemístěni základkového štítu je zajíšto-vána jednoduchým klou-bovým uchycením a přídavvným táhlení,čímž je umožněno jednak úplné sklopení štítu pod základkovou stropnicí a jednak ú 4činné upěch-ování a přídržování svahu základkového materiálu během přesouvání sekcí. Základkový štít podle vynálezu je instalován...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260720

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájková Bohuslava, Lidařík Miloslav, Šňupárek Jaromír, Klugar Jindřich, Šíp Martin

MPK: C08G 59/50, C08L 63/10

Značky: tvrdidla, vodné, systémy, epoxidové, polyaminakrylátová

Text:

...popisovanym v A 0 č.lüílmaji nižší viskozittl, což se příznivé projevuje při zpracovotelnosti a dále vykazují vyšší stabilitu visktozit s časem.Z polyaminů jsou pro připravu tvrdidel jnodle vynálezu vhodné typy aliñatioké, cykloalifatické, i aromatická ako .alifaticlcé polyaminy se nejlépe uplatňují polyalkylenpolyaminy, hlavně diethylentriamin, dipropylentriamin, triethylentetramin a tetraethylenpentamin. Z cyklolalifatickych aminů lze...

Hydraulický uzavírací mechanismus formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260719

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šantroch Jiří, Hyhlan Miloš

MPK: B29C 33/24

Značky: formy, uzavírací, hydraulický, mechanismus

Text:

...6 je podélný řez D-D částí zařízení, a to přes silový píst v zadní pevné desce.Rám uzavíracího mechanismu tv.oři přední pevná deska 1 a zadní pevná deska 2,které jsou spojený vodicími sloupy 4 se zajištěním-předními maticemi 5 a zadnímimauticemi 6. Ram je uložen na základnu 7. Pevna část formy 21 je uložena na přední pevné desce 1 a pohyblivé část formy 22 je uložena na pohyblivé desce 3. Pracovní zdvih pohyblivé desky 3 je prováděn...

Stropní část zapalovacího prostoru fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260718

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrstka Pavel, Hanik František

MPK: F23C 11/02

Značky: zapalovacího, fluidního, část, ohniště, prostoru, stropní

Text:

...účelem obnovení omazu a/nebo vyzdívky v místech, kde došlo» k jejich vypadávání a/nebo vede »k poruchám tlakového celku v. oblastinadměrných erozívních účinků církulujících popelovin.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spvočívá v tom,že sestává z nalespoñ jedné str-opní membrány zapalovacího» prostoru tvořeno plochou spojovací ocelí, přičemž v ploché spojovací oceli jsou vytvořeny štěrbiny.Zařízení podle...

Polyaminoakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260717

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lidařík Miloslav, Šíp Martin, Hájková Bohuslava, Klugar Jindřich, Šňupárek Jaromír

MPK: C08G 59/50, C08L 63/10

Značky: epoxidové, vodné, systémy, tvrdidla, polyaminoakrylátová

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel podle vynálezu vho-dné typy alifatické, cykloalitatické i .aromatické. jako alifatické polya-míny se nejlépe uplatňují polya-lkylen-polyaminy, hlavně diethylentriamín, diprvopylentriamin, triethylentetramin a tetnaethylenpentvamin. Z cykloalitatických aminů lze použít například methylenbiscyklohexylamin, methylenbis methylcyklohexylamin 3,3-dimethy 1-4,4-diamino-dicyklohexylmethan aj. ako .aromatické amíny možno...

Rozebíratelný držák topné molybdenové elektrody sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260716

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sládek Vladislav, Holec Jiří

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: elektrody, rozebíratelný, tavicí, molybdenové, sklářské, topné, držák

Text:

...zasunuté do otvoru zdí, nebo stěny pece, a to prostřednictvím natavené skloviny. Rozebíratelný držák elektrody sestává z jednoduchých konstrukčních součástí s nenáročným sestavením .a není u něho použito vodního chladiče ani jiného způsobu chlazení. Topná molybdenová elektrodxa s tímto noze-bíratelným držákem se instaluje za horkého provozu pece.Příkladne provedení vynálezu je popsáno dále aj je schematicky znáz-orněno na připojenem...

Krycí lehčená hydrofobní omítka s vysokou propustností pro vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260715

Dátum: 12.01.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 26/06, C04B 24/38

Značky: páry, hydrofobní, vysokou, vodní, lehčená, omítka, propustností, krycí

Text:

...a/nebo vápenatěho hyclrátu.Za účelem snížení náchylnosti k tvorbě mikrotrhlin je výhodné omítkovinu doplnit přídavkení 0,01 až 2 hmot. díly vláken anorganických či organických o tloušťce 0,1 až 10 m a délce 2 až 20 mm.U všech .aplikací je výhodné před a/nebo po aplikaci oanítkoviny dle vynálezu provést napuštění povrchu podkladu a/nebo omítky kombinovaným hydrofobikem.Příklaldné složení kombinovaného hydrofobikía je25 hmot. dílů roztoku...

Zapojení bezpečnostního ventilu u hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260714

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kosek Jiří, Dobiáš Jaroslav, Hrdina Jan, Pilný Václav

MPK: B21J 9/12

Značky: zapojení, ventilu, bezpečnostního, hydraulického

Text:

...ovládacího tlaku včetně vlastní kontroly správné funkce kontrolního prvku,kterým je u tohoto zapojení tlakový spínač. Správným využitím uvedeného zapojení v obvodu hydraulického lisu je dosaženo zásazdního zvýšení bezpečnosti práce.Na připojeném obrázku č. 1 je znázorneno zapojení jednoho bezpečnostního ventilu v hydraulické í elektrické části. Do výkonového ventilu 1 je pripojene větev 2 od zdroje a větev 3 ke spotřebiči, přičemž na něho...

Vícevrstvá tkanina pro nánosování plastickou hmotou nebo pryží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260713

Dátum: 12.01.1989

Autori: Konečný Bohumil, Hartych Václav, Schneeweiss Josef, Grus Zdeněk, Liška Vladislav, Lustyk Lubomír

MPK: D03D 1/00

Značky: hmotou, pryží, nánosování, plastickou, vícevrstvá, tkanina

Text:

...vrstvami 1. V místech bez funkčních dutin, kde nepůs-obí tlak v tkanině uzavřeneho média, přiléhají základní vrstvy 1 a armující vrstvy 2 těsně k sobě a tvoří kompaktní celok. Základní vrstva 1 je přitom nato-lik hustá, aby nános plastické hmoty nebo pryže nepronikl do funkční dutiny. Naproti tomu dostava armujících vrstev 2 je nižší pro snadný prestup plastické hmoty nebo pryže.Vícevrstvá tkanina podle o-br. 2 je příkladem provedení...

Kapalný přípravek pro zvýšení stálosti barviv na vlákně a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260712

Dátum: 12.01.1989

Autori: Votápek Václav, Chlumecký Jan, Brůžek Josef

MPK: D06M 13/46

Značky: barviv, stálosti, kapalný, způsob, výroby, vlákně, zvýšení, přípravek

Text:

...schůdnosti provozní technologie, tak i v kvalitě a účinnosti přípríavku..Tak například při použití uhličitanu .amoného lze dosáhnout srovnatelných výsledků, jako s amoniakem, avšak v reakčním procesu dochází k prudkému výronu kysličníku uhličitého, který způsobuje silné pěnění i při pozvolném dávkoväní. Vznikla pěna těžko uorpadává, a proto tato sůl pro průmyslovou výrobu prípravku není vhodna, Při použití hexsamethylentetraminu anebo...