Archív za 1989 rok

Strana 138

Optický kábel s kombinovanou ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260791

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blanárik Miroslav, Kollárik Pavol, Frič Ondrej

MPK: G02B 6/02, G02B 6/44

Značky: kombinovanou, kábel, vrstvou, opticky, ochrannou

Text:

...k preskupeníu sklených ko-rdov, ktoré tvoria súčasť kombinovanej ochrannej vrstvy, pri ohýbani a skrúcani optického kábla, a to bez toho, v aby tieto museli byt spletené. hiôžu byt tedaukladané navzájom paralelne, čo podstatne urýchľuje výrobný proces.Materiálne zloženie lepiv.ej CÍÍSlPBPZÍE a plášte z PVCumožňuje vytvorit pevné spojenie v jednej operácii pri vytláčaní vonkajšieho plášta. To tiež priaznivo vplýva na kontinuálnosť a rýchlosť...

Sklučovadlo s elimináciou odstredivých síl čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260790

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: čelustí, skľučovadlo, odstředivých, elimináciou

Text:

...čelustí podľa vynálezu je znazornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornený priklad prevedenia sklučovodla v čelnom pohľadečiastočnc-m reze a na obr. 2 je priklad iného usporiadania sklučovaxdla v priečnom reze.Sklučovadlo ll s elimináciou odstredivých sil čeľusti pozostáva z telesa 11, upinacieho mechanizmu 12 usporiadaného známym spôsobom v teleso 11 .a spojovacieho prvku 20 tvaru prstence, ktorý je nasunutý na teleso 11. Medzi...

Automatická zdvíhacia valčeková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 260789

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zelina Pavol, Čačo Jozef, Kahanec Stanislav

MPK: B65G 13/12

Značky: automatická, valčeková, plošina, zdvíhacia

Text:

...vybavený na oboch koncoch integrovanými kotviacozoraditeloými uzlami 19. Prekrížené ramená 3 sú na jednej spoločnej výstupnej strane prichytené prostrednictvom jednoosových kĺbov 10 k vrchnému rámu 2 a spodného rá-mu 1, .pričom ich voľné -konce protillahlé voči miestam spojenia jednoosovými kĺbami 10 sú opairené odvaľovacími kladkami 9 uloženými medzi pojazdovými listami 7 a vodiacimi lištami 8 spodného rámu 1 a vrchného rámu 2. V...

Istiace zariadenie uchytávacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260788

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/02

Značky: zariadenie, prvkov, istiace, uchytávacích

Text:

...a uvoľňovacĺch plôch blokovacieho zariadenia.V telese 11 bubnového zásobníka 1 D je vytvorená. dutina 13, ktorá je prepojená sovšetkými valcovými otvormi 12 pre valcové stopky 21 uohytávacích prvkov 2 D. V dutine 13 je otočne uložený blokovací prvok 34 napríklad kotúč 31, ktorý je prepojený so známym ovládacím zariadením prostrednictvom ovládacej tyče 41 vedenej napriklad v ramene 40. Spojenie kotúča 31 s ovládacou tyčou 41 je...

Krmná zmes cereálna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260787

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krcho Imrich, Kubica Milan

MPK: A23K 1/14

Značky: cereálna, kŕmna

Text:

...podstatou je, že pozostáva z 20 až 21 °/o hmot. úsuškov z celých kukuričných zrastlín,8,1 až 9,0 hmot. úsuškov z lucerny, 19,1 až 30,5 hmot. jačmenného šr-otu, 8,2 až 13,0 9/0 hmot. hrachového zrna, šrot-ovaného, 22,4 až 23,6 hmot. jemne šrotovaného kukuričnêho zrna, 7,0 až 8,0 °/0 hmot. bôbového zrna šroto-vaného, 0,0 až 6,5 hmot. pšeničných otrúb, alebo mäsokostnej múčky, 0,6 až 0,8 hmot. doplnku biofaktorov P 3, 0,5 až 0,8 hmot....

Spôsob prípravy N-cyklohexyl-2-benzotiazolylsulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260786

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hanuš Milan, Muchová Jana, Važan Peter, Holčík Ján, Krútel Vojtech, Demovič Stanislav, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 277/80, C08K 5/47

Značky: n-cyklohexyl-2-benzotiazolylsulfénamidu, přípravy, spôsob

Text:

...58 g 0,585 mólu cyklohexylaminu vo forme 50 Vo-ného vodného roztoku. Po vyhriatí na 50 C sa v priebehu 1 hodiny za miešania a chladenia reakčnej zmesi pridávar súbežne 30,3 g 0,20 molu Z-merkaptobenztiazolu vo forme roztaveného -nerafinovaného produktu a 118 m 1 -chlórňanu sodného s obsahom 150 g aktívneho chloru na liter technického roztoku. Teplota v celom priebehu reakcie sa udržuje v intervale 40 až 47 °C. Za podmienok oxidácie...

Zapojenie šesťportového reflektometra so sústredenými parametrami a dvoma detektormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260785

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bezek Ján, Raffaj Vladimír, Slobodník Vladimír, Bilík Vladimír

MPK: G01R 27/06

Značky: sústredenými, detektormi, parametrami, zapojenie, dvoma, reflektometra, šesťportového

Text:

...- odpory, spínače, Kondenzátory a cievky, ktoré si zachovávajú sv-oje vlastnosti v širokom pásme frekvencii, ďalej, že vhodnou voľbou hodnôt prvkov a štruktúry reflexného prepínaného -dvojjpólu možno jedným šesťportovým reflektometrom pokryť velmi široké pásmo frekvencií až 1000 l,ďalej, že šesťportový reflektometer možno navrhnúť pre použitie na nízkych frekvenciách - jednotky Hz a tiež pre použitie na velmi vysokých frekvenciách ...

Zariadenie pre ovládanie membránového ventila k dávkovaniu plynov najmä na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260784

Dátum: 12.01.1989

Autor: Radič Rudolf

MPK: G01F 11/06

Značky: najmä, rotorových, zariadenie, ventila, ovládanie, plynov, strojoch, membránového, dávkovaniu

Text:

...6, ktorý zasahuje dopriestoru klúča 3. Vo vytláčacom tŕni je vytvorený plniaci otvor 7 a prívodný kanál B,ktoré vyústuje do otvoru vytvoreného z dolného konca vo vytláčacom tŕni B.V otvore vytláčacieho tŕň-a 6 je na vyüsteni prívodného kanála 8 a plniaceho otvoru 7 uložená membrána 10 po obvode dosadajúca na spojovaciu maticu 14 zaskrutkovanú do otvoru vytláčacieho tŕňa G. V strednejčasti na membránu 10 dosadá opierka 12uložená...

Spôsob výroby radiálnych vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260783

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kesegh Vladimír

MPK: H01F 5/06

Značky: radiálnych, spôsob, výroby, vložiek

Text:

...sa .nav-rstvia do stĺpcov a tieto stĺpce v.1 ožiek sa stlačia tlakom 60 .až 140 MPa s nábehom tlaku 1 až 50 MPa za sekundu, pričom celková doba stlačenia .aj s nábehom sa rovná 60 . »ž 300 sekúnd.spôsobom podla vynálezu sa umožňuje výroba radiálnych vložiek z mäkkej lepen 4ky so stlačiteľnostou 10 až 30 0/0 pre vinutia výkonových transformátorov so zvýšenou skratovou odolnosťou. Radiálne vložky vyrobe.né spôsobom podľa vynálezu majú...

Univerzálny monitorizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 260782

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klinda Alexius, Ábel Milan, Lipták Ján, Buda Ján, Štovčík Martin

MPK: G05D 5/06, G05B 13/02

Značky: univerzálny, monitorizačný, systém

Text:

...so vstupom analogo-digitál neho prevodní-ka B, ktorý je pripojený nazbernicu 18 a na prvý vstup riadiaceho počítača 11, na ktorého druhý vstup je prípojená cez prvý digitálno-anal-oigový prevodník 12 jednotka 13 pohonu vretena, pričom na zbernicu 18 je pripojená cez druhý digitahle-analogový prevodník 16 jednotka 17 servopohonu priečneho. posuvu, dalej je na suporte 4 sústrouhu pripevnená termvovizna kamera 3, ktorá je pripojená cez...

Sušiareň na sypké materiály s využitím aktívneho vetrania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260781

Dátum: 12.01.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: F26B 17/12

Značky: materiály, sypké, aktívneho, využitím, sušiareň, vetrania

Text:

...výmeníkoch nie je vhodná z dôvodov vysokej ceny a vysokých nárokov. na údržbu.Vyššie uvo ené nedostatky odstraňuje sušíareñ na sušenie sypkých materiálov s využitím akàiixtíeh-o- vetranie podľa vynálezu,ktcçé podstata spočíva V tom, že vo vnútri alebo na obvode vstupného potrubia vzduchu je umiestnene nahrievacie potrubie s lejvlovýmennýini rebrami a vo vnútri vstupného a výstupného potrubia vzduchu sú upt-avnene na ia-nách posuvné...

Generátor zložky napätia pre vytvorenie vektorov a bodov na zariadeniach zobrazujúcich v pravouhlej súradnicovej sústave

Načítavanie...

Číslo patentu: 260780

Dátum: 12.01.1989

Autor: Janičina Milan

MPK: H03B 28/00

Značky: vytvorenie, zobrazujúcich, pravouhlej, generátor, vektorov, zložky, sústave, napätia, súradnicovej, zariadeniach, bodov

Text:

...16 so zemnou svorkou 29, pričom jeho riadiaci vstup je spojený s prvým výstupom druhých budiactch a kompenzačných obvodov 15, ktorých vstup je spojený s tretím vstupom 3 zapojenia generátora. Riadiace vstupy tretieho 17 a štvrtého spínaša 21 sú spojené s tretím výstupom tretích budiacich .a kompenzačných obvodovlll, ktorých vstup je spojený so štvrtým vstupom 4 zapojenia generátor-a.K poslednej časti 12 deleného integratiného odporu 9,...

Unášacie zariadenie pre automatizované technologické pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260779

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: automatizované, technologické, zariadenie, pracovisko, unášacie

Text:

...v nich p-osuvne ulo istiace koliky 250 i s nimi v sérii zaradené pružné prvky 250.Každé radiálne Vedenie 227 je z obvodu uzavreté skrutkou 225, ktorá zabezpečuje istiaci kolik 250 a pružný prvok 260 proti Vypadnutiu a zároveň sa ňou nastavuje potrebné »predpätie medzi istiacim kolikom 250 a telesom hlavice 225. V dutine 225 telesa hlavice 225 Vyčnievajú istiace koliky 25 d V takej dĺžke, ktorá je potrebná na bezpečné zaistenie hlavice 220 na...

Zariadenie pre automatické uvolnenie čelného unášača

Načítavanie...

Číslo patentu: 260778

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: automatické, čelného, zariadenie, unášača, uvolnenie

Text:

...kužeľovej dutiny vretena 110 je zasunutý čelný unášač 300 svojou kužeľovou stopkou a samosvornou silou je drža 4. ný vo vretene 110 obrábacieho stroja 100.Čelný unášač 300 je riešený tak, že je na ňom umiestnený ,prstenec 320, ktorý je svojou prednou čelnou plochou 322 v styku s telesom unášača 350 a svojou zadnou ČBLHOII plochou. 321, na ktorej je vytvorené ozubenie 370, je v. zábere s ozubenim 230 vytvoreným na čelnej ploche 220 držiaka...

Obalová zmes zváracích elektród alebo obalených kontinuálnych zváracích drotov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260777

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horváth Štefan

MPK: B23K 35/368, B23K 35/382

Značky: zváracích, obalených, drôtov, obalová, elektrod, kontinuálnych

Text:

...500 kg/m 5 expandova-ný perlit alebo SUJDPHVINÉĚÍVŠ sadze, jednotlive alebo spolu,v množstve »od 0,15 do 15 0/0 z hmotnosti suchej obalovej zmesi.iťakto pripravené zmesi sa potom spôsobom známym v technike výroby obalenýclí elektród .alebo obalených kontinuálnych drôtov prehnetú so spojivom do konzistencie obalovej hmoty a nalisujú na kovové jadro elektrody alebo kontinuálneho obaleného zváracíeho drôtu centricky, bez podstatného zvýšenia...

Obal na potravinárske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260776

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rázga Jozef, Barabáš Ján

MPK: B65D 85/76

Značky: potravinářské, výrobky

Text:

...tvaru obalu nechránl obal dos-tatočne zabalený výrobok pred kontamináciou, najmä zatekaním kondenzovanej vody cez vrchnák obalu zasunutého do obalovej nádoby.Obal na potravinárske výroby podla vynćiczzu odstraňuje ilvedené nevýhody tým,že je tvorený z tenkostenného s výhodou dreveného materiálu nádobou v tvare koInolého kužeľa, opatreného krytom nasunu 4tým na bočnú stenu obaluhPodstata obalu je v tom, že kryt je tvorený krúžkom a objímkou...

Samostrediace sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260775

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: samostrediace, skľučovadlo

Text:

...jednostranný bočný kiin, čelna spirála, tangenciálna tyč a pod. vyvolá pri upnuti obrobku určitú zlo-žku sily pôsobiacej d-o bočnéh-o vedenia čeľusti, avšak tieto sily sú nepostačujúce a tieto riešenia neumožňujú bočné spevnenie delených čeľustí.Uvedené nevýhody zmierňuje samostredia 4ce skľučovadlo podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že upinacia plocha všetkých čeľustí je .voči osi ich bočného vedenia v telese skľučovadla...

Zapojenie telegrafného adaptora pre počítačové systémy so spoločnou zbernicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260774

Dátum: 12.01.1989

Autori: Patúc Jaroslav, Hlušek Ján

MPK: G06F 13/00, G06F 13/10, H04L 13/00...

Značky: telegrafného, zapojenie, zbernicou, počítačové, spoločnou, adaptora, systémy

Text:

...v bloku 6 čítača voľby, vykoná sa cez uvtoľñovaci výstup EA zablokovania generátvora 10 impulzov voľby cez jeho uvoľňovací» vstup A 10 a. cez druhý vstup E 14 registra 14 stavu vysielania dát nastavenie jeho výstupu 14 A, ktorý je pripojený na tý prerušovací vstup D 11 prerušovacej 1 ogiky 11, ktorá cez výstup žiadosti o prerušenie E požiada počítačový systém o vyslanie ďalšieho znaku čísla voľby cez dátový vstup G. Dej sa opakuje a po...

Zariadenie na fixáciu farbiva na povrchu hadice alebo pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260773

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dozsa Ján, Kováč Vladimír

MPK: B41J 27/00

Značky: farbiva, fixáciu, hadice, zariadenie, pásky, povrchu

Text:

...je vhodné ako pre sériovú,výrobu, tak aj pre kusov-ú. Pri sériovej výrobe sa umožňuje použitie pisacieho strojariadenêho diernon pás-kon, nakolko doba potrebná na kvalitné natavenie povrchu zodpovedá početnosti úderov. tohoto stroja. Pri kuwvej vrýmo×be zariadenie umožňuje ručné pí».sanie na stroji, kde počas prestávok v písaní riadený ventil uzavrie prívod vzduchu a zabráni prepaleniu hadice alebo fólie. Zariadenie umožňuje použitie...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ambrož František, Jureček Ľudovít, Rendko Tibor, Lichvár Milan, Macho Vendelín, Olejník Vincent, Střešinka Jozef, Jurečeková Emília, Kolesár Ján

MPK: A23K 3/03

Značky: prostriedku, silážneho, výroby, spôsob, konzervačného

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Rám prenosnej vrtácej súpravy na vrtanie hornín s vláknovým podávacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260771

Dátum: 12.01.1989

Autor: Brngál Ján

MPK: E21C 5/00

Značky: vŕtacej, prenosnej, súpravy, vláknovým, zariadením, vŕtanie, podávacím, hornín

Text:

...je pohon roz-uhnodujücich mechanizmov vrtnej súpravy je diným motorom, pre ktłorýstači jedlnýĺovlá- Ídací prvok a nízka hmotnosť. Príklad usporiadania je znázornený na obr. Rám pozostáva z jarma 1 a jarma 2, ktorésú vzájomne spojené dvoma rovnobežnými rúrkaml 3 najlepšie medzlkruhového prierezu. vreteník 4 má rotačný podävací mechanizmus 5 ukončený podávacim kolesom 6,ktoré zaberá s vláknom 7. Vlákno 7, ktoréalebo článková reťaz, je...

Zariadenie na nanášanie velmi malých dávok najmä viaczložkových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260770

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mocko Jozef, Tinka Stanislav

MPK: B29C 65/52, C09J 5/00

Značky: dávok, viaczložkových, malých, najmä, zariadenie, nanášanie, lepidiel, velmi

Text:

...15 jednotlivých zložiek lepidla. Hriadel kotúča 3 je opatrený remeňovým prevodom 1 G pripojeným na elektromotor ii, ktorý je uchytený na držia 4ku 17, na ktorom je otočne uložený aj hriaclel kotúče 3. Na držiak 17 je pevne pripojená piestnica vertikälneho pneumatického valca 7. Vertikálny pneumatlckývalec 7 je pevne uchytený na stojane 1 prostredníctvom konzoly B. Nad kotúčom 3 mlešacieho mechanizmu 4 nad nádržou 2 je umiestnený unášrač...

Sifónová panva na výrobu tvárnej liatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260769

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schmiedt Peter, Krehel Ondrej, Velič Jaroslav

MPK: B22D 41/04, B22D 1/00

Značky: výrobu, tvárnej, liatiny, panva, sifonová

Text:

...sitónový otvor V po rovnaní s panvami s dvoma sifön-ovýnii otvor mi, sa znižuje prácnost pri opravách a výmene Výmurovky panvy a sifónových otvorov a zamedzí sa vzniku časti nenamoditikwo vaného tekutého kovu v naliev.acom sitono vom otvore a tiež sa zamedzi nadmernému unikaniu plynov a pár z hrnco-vej panvy. Dal šla výhoda spočíva v tom, že panvový poklopje delený na dve časti. Volnú časť poklopu je možné z panvy po naplnení tekutým...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260768

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sidor Karol, Jaško Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: výstupného, zapojenie, meniča, uhlovej, vyhodnocovanie, rychlostí, signálu, fázového

Text:

...deliča 5 a zároveň so Vstupom pomocné logiky B. Výstup deličuarýchlostírýstupné jiťna rñera nie sku-5 je spojený so vstupom frekvenčne faxového komp-arátora 2. Na vetru) pomocnej logiky 6 je privedený pomocný in inový signál.. Výstup 5.1 pomocnej logiky ii je spojený so vstupom binárnoho synchrönnehio vratnéh-o čítača 7, na lłgtnrého vstup nastavenia je pripojený druhý Iýstu-p 5.2 z pomocnej logiky ü. Ďalší výstup 8.7 i pomocnej logiky...

Spôsob izolácie 4-fenolsulfonanu sodného z odpadovej vody pri výrobe 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260767

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nasko Vladimír, Lacko Juraj, Sohler Ervín, Poór Robert, Vanek Juraj, Zervan Ivan, Klučovský Pavol, Pašteka Peter, Kovačič Henrich

MPK: C07C 143/46, C07D 237/22

Značky: spôsob, 4-fenolsulfonanu, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, sodného, izolácie, odpadovej, výrobe

Text:

...vynálezu spočíva v t-om, že k ,odpadovej vode obsahujúcej chlorid amónny,tł-tenolsulfónan. sodný a iné organické nečistoty sa pridá hydroxid sodný V mólovom pomere k prítomnému chloridu amónnemu 0,05 až 1,2 ku 1 a 0,05 až 0,8 0/0 hąmot. adsorhenta voči odpadovej vode. Ako adsorbent sa môže používat bieliaca hlinka, aktívneuhlie a pod. Zmes sa potom zahustíďia 20 až 50 °/o pôvodného objemu a filtruje sa-.priteplote 60 až 100 °C, čím s.a...

Kmeň mikroorganizmu Streptococcus bovis AO 24/85

Načítavanie...

Číslo patentu: 260766

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kmeť Vladimír

MPK: C12N 5/00

Značky: mikroorganizmů, streptococcus, kmeň, bovis

Text:

...typových kultúr Inštitútu hygieny a epidemiológie Šrobárova 48 v Prahe pod č. A 0 24/85.Hlavnou výhodou tohto nového kmeňa jeliálne bunky bachorovej steny a stabilnou produkciou amylázovej .a blaktériocinvovej aktivity.Kmeň Streptococcus bovis A 0 24/85 bol získaný dlhodobým kultivačným pasážovaním kmeňa Streptoc-occus bovis izolnovaného z faeces kravy, za prítomnosti plałzmid eliminačných látok, napr. 0,5 pLg/ml wakridín o-ranže v živnej...

Dvojcestné piestové šupátko ovládané tlakom kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260765

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kováč Štefan, Šmídt Vladimír

MPK: F16K 11/07

Značky: kvapaliny, piestové, šúpatko, ovládané, dvojcestné, tlakom

Text:

...dvojcestného piestového šupätka pic-dia Jynálezu.Tclelso šupátka 1 je uzatvorené zátkami 2. V zátkachsú vstupné otvory Sl, ktorými sa privádza tlakové. médium., ktoré pôsobí na piest 3 naxiálne v smere jeho pohybu. Na spodnú častí šupátka 1 je radiälne napojený Výstupný otvor 10. Piest 3 má na obvode stredovej časti tesniaci krúžok, 7, ktorý zabezpečuje tesnenie pri presüvauni piestu 3 z jednej krajnej polohy do druhej. Na čelných stranách...

Zapojenie stupňa s dvojbazovými tranzistorami riadenými elektrickým polom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260764

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šurianský Jozef

MPK: H04B 1/04

Značky: dvojbazovými, elektrickým, zapojenie, poľom, stupňa, tranzistorami, riadenými

Text:

...tranzistorov, riadených elektrickým potom sú pripojené do záťaže.Činnosť obvodu podľa vynálezu je nasledujúca. Na prvé hradlä dvojbázových tranzistorov riadených elektrickým polom sa privádza signál. Tieto hradlá na základe privádzaného signálu riadia prúd na výtokovýchdiace napätie UI, Uz na druhých hradlách dvojbáz-ových tranzistorov, riadených elektrickým polom 1, 2 umožňujú nastavenie sy-. m-etrie stupňa bez ovplyvnenie velkosti...

Servopohon snímača priemeru kmeňov s bezdotykovým sledovaním povrchu kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260763

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: G01B 15/00, G01B 11/00, G01B 21/12...

Značky: snímača, bezdotykovým, sledováním, priemeru, kmeňa, servopohon, povrchu, kmeňov

Text:

...žiarenia B, krokový motor 1 G sa otáča jedným smerom, la-nká 7 uchytené na spodnej časti vozíkov 3, 5 sa navíjajú na navíjací bubon 9 a lanká uchytené na hornej časti vozíkov 3, 5 sa z navíjacieho bubna 9 odv.íjajú, vozíky 3, 5 sa pohybujú smerom dole. Ked jezväzok lúčov žiarenia z vysielača žiareniaüprerušený povrchom kmeňa 12 prijímač žiarenia 4 sa zatemní a krokový motor 1 l zmení zmysel otáčok - línacie impulzy sú privedené na reverzný...

Zapojenie detektora nuly striedavého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260762

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ružan Pavol

MPK: H03K 5/153

Značky: striedavého, detektora, napätia, zapojenie

Text:

...19 striedavého napätia je zároveň pripojená k synchnonizačnému vstupu 6 a súčasne cez usmerňovaciu diódu 18 polarizovanú V závernom smere, zrážaci odpor 17 a anódu Zeneróvej diody 15 k druhej svorke 8 napájania. Zenérova dióda 15 je premostená filtračným kondenzátorom 16. Anóda Zenerovej dlődý 15 je súčasne spojená s prvou svorkou × 10 napájania, kolektorom tranzistora 11 a s prvým kontaktom ovládacieho prvku 20, ktoreho druhý kontakt je...

Automatický terénny analyzátor koncentrácie ionov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 260761

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bjel Dušan, Schwarzkopf Milan, Kudličková Jana, Marhefka Ján, Pridala Lubomír

MPK: G01N 33/18

Značky: kvapalinách, koncentrácie, analyzátor, iónov, terénny, automatický

Text:

...zaködovaný pľBľuŠ-OVIBIIÝ chod sa uvádzajú vzorkovnice 34 do pohybu a v mieste sklopného bodu 52 dopravsníka 35 sla postupne v naprogramovaných intervaloch vyprázdňujú do prívodu 53 vzoriek ústiaceho do elektródo-vého meraciehwo bloku 45. Do tohoto prívodu 53 zasahuje prívod dávkovača 54 napojený nia zásobník 55 opravného roztoku., ktorým je do prívodu 53 privádzané odmerné množstvo úprav-ného roztoku. vzorka kvapaliny zmiešaná s predom...

Spôsob čistenia vinného destilátu a dokvapovej frakcie vinného destilátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260760

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čapla Igor, Hauskrecht Peter, Valachovič Michal

MPK: A23L 2/30, G01N 30/48

Značky: čistenia, vinného, dokvapovej, spôsob, frakcie, destilátů

Text:

...výrobe. Doteraz sa väč 4 šinou dokvapová .frakcie vínnych destilátov používala na priemyselné účely. Adsorpcia nečistôt z dokvapovej frakcie vínneho destilátu najlepšie prebieha pri koncentrácii 20 až 40 0/0 obj. etalnolu na dá sa dobre sle dovat tým, že sa adsorpciou odstráni biely zákal.Dokvapová frakcia vínneho destilátu s obsahom. 32 0/0 obj. etanolu, 0,28 0/0 hmot. enantového oleja, 00012 hmot. medi, 0,08 hmot. vyšších alkoholov, 112...

Spôsob balenia nízkoalkoholického vína štiav

Načítavanie...

Číslo patentu: 260759

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hauskrecht Peter, Valachovič Michal, Čapla Igor

MPK: A23L 2/00

Značky: štiav, spôsob, vína, nízkoalkoholického, balenia

Text:

...objem vína a nastáva jeho expanzia, pričom môže fľaša s vínom pnasknúť. Vyššie uvedené vplyvy na kvalitu vína pri fľaškovaní popisuje j. Frkaš, Technológia a biochémia vína, Alfa Bratislava 1973.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom balenia nizkoalkoholického vína-a štiav, podstata ktorého spočíva v tom, že nízkoalkoholické víno alebo šťavy zbavené Inikroorganizmov, napríklad ultrafiltráciou,sa vyhrejú nia teplotu 30 - 75 °C...

Zvlákňovacia preparácia pre navíjanie, dlženie, tvarovanie a finálne spracovanie polypropylénových a polyamidových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260758

Dátum: 12.01.1989

Autori: Németh Ladislav, Svoboda Karol, Babjak Ján, Šimo Rudolf, Mikolaj Dušan

MPK: D06M 15/263

Značky: spracovanie, polypropylénových, tvarovanie, preparácia, polyamidových, vláken, navíjanie, finálne, dlženie, zvlákňovacia

Text:

...nanáša na polypropylénové .a polyamidové vlákna z vodnej disperzie s obsahom 1 až 25 hmot. účiinnejlátky, ktorou je bežný technický produkt oleínu s 1 U až 30 mólmi etylénoxidu, pripravený katialyzovanou adiciou etylénoxidu nia oleín.Zvlákňrovacia preparácia sa nanáša pod zvlakňovacimi hubicami pri navíjani nediženého vlákna, alebo ukladaní nedĺženého vlákna do konvy ako dĺžiaca, tvarovacia a zár-oveň ako finálna preparácia. Účinok teto...

Zariadenie na reguláciu spalovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260757

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kopernický Ivan, Klátik Jaroslav, Prechtl Ján, Enžl Jiří, Nikolov Boris, Vápeník Jaroslav, Dragúň Jozef

MPK: F23N 5/24

Značky: spaľovania, reguláciu, zariadenie

Text:

...v spaľovacích zariadeniach podľa vyná 4lezu je konštrukčné zjednodušenie prvkov technologickej pece nie je potrebná komínová klapka, pripadne klapky na spalinovom vedení a vedení spaľovacieho vzduchu-j a úspora energie na pohon spualinového a vzduchového ventilátora. Zo skúsenosti s dokonalým spaľovaním palív V spaľovacích zariadeniach Vyplýva, že najlepší priebeh spaľovania sa dosiahne V prípade, ak je obsah kyslíka V spalín-ach V...

Transportné zariadenie pre výškové prevýšenie s automatickým vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260756

Dátum: 12.01.1989

Autori: Švída Marián, Vlčko Miroslav, Frischer Peter

MPK: B22D 41/06, B22C 5/16

Značky: transportné, zariadenie, prevýšenie, výprazdňováním, automatickým, výškově

Text:

...odstraňuje transportné zariadenie pre výškové prevýšenia s automatickým vyprázdňovaním podľa v-ynalezu,ktorého podstata spočíva v tom, že z pevného vedenia, ktoré vedie vozík skipu, je odklonená odvaiovacia kladičková dráha, .ktorá umožňuje plynulé otváranie a zatváranie oďklápaciehvo dna vozíka skipu, pohybujúceho sa medzi miestom prísuénu materiálu a jeho odsunu pomocou kladkostroja.Hlavné výhody trnansportneho zariadenia xpre výškové...

Spôsob prípravy 4-substituovaných-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260755

Dátum: 12.01.1989

Autori: Toma Štefan, Durmis Július, Kaliská Viera, Göghová Marcela, Karvaš Milan

MPK: C07D 211/94

Značky: přípravy, 4-substituovaných-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-n-oxylov, spôsob

Text:

...pôsobeniu ultrazvuku. Približne po 20 minúnach teplota vody v ultrazvukovej vani dosiahla 50 °C. Po zvolenom reakčnom čase rozpúštadluo sa vakuove oddestilovalo, orgnanický materiál sa vyextrahoval do benzénu. Po prefiltrovaní roztoku sa benzén vakuovo odparil a v odparku sa kalibračnou krivkou EPR stanovil obsah 2,2,6,6-tetrametyl-4-stearoyloxypiperidín-N-oxylu výsledky sú uvedené v tabułľke 1.Produkt...

Vymurovka rotačných a šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260754

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fedorík Radovan, Potančok Miroslav, Šiška Július

MPK: F27B 7/28

Značky: rotačných, vymurovka, šachtových, pecí

Text:

...gu 1 «ovýmanipu- - .lavčný včap sa dá používat l k ďalším technologickým účelom, najmä k pripevneniu mechanizačných prostriedkov v strope výmurovky rotačnej pece, ako napr. stropného poclavača segmentov. Ďalej je možne tento gulový čap využiť na predbežné uchytenie segmentov pri ich montáži do výmurovkového prstenca a pod.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynalezu je úplná mechanizácia zhotovovania výmurovky na nezávislosť od teploty...

Zariadenie na hromadné testovanie vedomosti žiakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260753

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kotulič Miroslav

MPK: G09B 7/06

Značky: žiakov, zariadenie, hromadné, testovanie, vedomosti

Text:

...toho istého zariadenia, na obr. 3 je zobrazená jedna z možných vysíelacích .anton vysielača, ktorá je vytvorená vysielacou slučkou a na obr. 4 je zobrazená jedna z možných antén prijímača vytvorená cievkou nvalvinutou na ferlt-ovom alebo železnom jadmn .Zariadenie na testovanie vedomosti žiakov.pozostávajúca z vysielača V a prijímača P,ktorého vysielač V je nakreslený na obr. 1 a pozostáva z vysielacej antény AV vytvorenej -prútovou...

Spôsob rýchlomarínovania rýb

Načítavanie...

Číslo patentu: 260752

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pálenkár Peter, Mihalik Juraj

MPK: A23B 4/12

Značky: spôsob, rýchlomarínovania

Text:

...sa ryby krátko osprchujú pitnou v.odou, čim sa zbaviva malých čiastočiek vyzražanýclí bielk-ovin. Po tomto úkone vymarínované ryby sa balia d-o spotrebiteľských obalov a zalievajú spotrebitelským nálevom.Veľké ryby sa marínujú v diskontinuálnych mechanizovaných zariadeniach. Ryby nasypané do dierovaných nerezových košov sú pomocou kladkostroja dopravené do nádrže s rýchlomarínovacím roztokom. V rýchlomlarírnovacom roztoku sa ryby ponechajú...