Archív za 1989 rok

Strana 137

Způsob kontroly a ovládání vozidla, zejména traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260831

Dátum: 12.01.1989

Autor: Sklenář Aleš

MPK: B60K 41/28

Značky: způsob, kontroly, ovládání, traktoru, vozidla, zejména

Text:

...dosažení maximální koncentrace na práci přípojeného nářadí nebo stroje při současné, provozně a ekonomicky výhodné optimální exploatací agregátu traktor-stroj.Umožňuje maximální variabilitu sledovaných funk cí a jejich rozšiřování modulárnín systémem s využitím multiprocesorové techniky, bez nutnosti konstrukčních zásahů do základní sestavy, a to při relativně nízkých poŕizovacích i provozních nákladech.Z hlediska bezpečnosti práce pak přináší...

Odsiřovací kolona na odstraňování oxidu siřičitého ze zasířených kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260830

Dátum: 12.01.1989

Autori: Cvejn Miloslav, Baumgártl Jiří

MPK: C12G 1/04

Značky: kolona, kapalin, odstraňování, siřičitého, odsiřovací, zasířených, oxidů

Text:

...s parami a kapalina propadne patry na dno a odtudnateče do přivodniho potrubi vzduchu. Ze vzduchového potrubi jenutné tuto kapalinu odčerpat. za tímto účelen je provedena propojka vzduohoveho potrubí na sàni čerpadla. Tato propojka set otevírá trojcestnýn ventilen, kterýn se zároveň uzavírà potrubí pro kapaliny odchàzejíci z odsirovaci kolony přepadeu. z toho vyplývà, že pri výpadku elektricke energie nebo při odstavení zařízení je nutné...

Zhášecí systém elektromagnetického vzduchového stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260829

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ludvík Milan, Veselý Alois

MPK: H01H 33/72

Značky: elektromagnetického, stykače, zhášecí, vzduchového, systém

Text:

...dně prolisem tvaru U,spojenou upevňovacími praporci s výsuvnou částí zhášecí komory.Zhášecí systém podle vynálezu je vhodný pro vzduchvé stykače střední proudové velikosti jak v oblasti vypínání nadproudů, tak i pro normální provoz v kategorii AC 3, kde umožňuje docílení vysoké elektrické trvanlivosti kontaktů.Zhášecí systém elektromagnetického vzduchového stykače podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr.l...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při spalování těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260828

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bauer Jaroslav, Formánek Josef, Černá Alena, Holečková Helena

MPK: F23J 3/00

Značky: pevných, zpracování, frakcí, spalování, zbytků, vznikajících, způsob, těžkých

Text:

...80 °C a normálního tlaku po dobu nejméně 60 minut za neustálého míchání.. 260 828 Základní účinek vynálezu epočivá v tom, že se bez velkýchfinančních nákladů zužitkují zbytky odpadající při spalování těžkých frakci ropy na sloučeníny s vysokým obsahem niklu a vanadu. Tento způsob je rovněž ekologicky výhodný.Vynález je bliže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení.Pokusy s louženim při laboratorní teplotě byly prováděny...

Dvojspárová hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260827

Dátum: 12.01.1989

Autor: Půlpitel Luděk

MPK: F16J 15/16, F16J 15/54

Značky: ucpávka, dvojspárová, hřídelová

Text:

...vnější čelní plochu uopávkového kroužku,převýšuje dvojnásobek dvojmooniny těsněného průměru D 3 tohoto kroužku v ucpávkovém tělese, tj. Dą DŠ 2 . D 2.Ucpávka výše popsaného provedení má kromě axiální spáry též i radiální spáru o samočinně stavitelné tlouštoe, takže průsak touto ucpávkou je značně menší než u obvyklé jednospárové radiální ucpávky. Kromě toho je tato dvojspárová ucpávka vzhledem k jednoduchosti čelní plochy ucpávkového...

Tepelná a hluková izolace skříně hromadného dopravního prostředku, zejména železničního vagónu pro osobní dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260826

Dátum: 12.01.1989

Autori: Segeťa Jiří, Rozehnal Jaroslav, Hübscher Rudolf

MPK: B61D 17/00

Značky: zejména, skříně, dopravu, tepelná, prostředků, hromadného, izolace, dopravního, hluková, železničního, vagonů, osobní

Text:

...vou vláknité hmoty, přičemž na plechovou podlahu jsou uloženy desky z tuhé lehčené hmoty, doplněné do výše paždíků dřevěné podlahy vláknitou hmotou.Tepelná a hluková izolace podle vynálezu dobře odpovídá požadavkům na tepelnou a hlukovcu izolaci skříně žalezničního vagőñu. protože podíl akusticky výhodných vláknitých izqlačních materiálů je ve skříni rozvržen v závislosti na rozložení akustického tlaku zevně kolem vagőnové skříně, který...

Zapojení paměti pro zápis a čtení se zálohovaným napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260825

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaněk Vladimír, Dittrich Arnošt

MPK: G06K 7/00

Značky: zápis, čtení, pamětí, zálohovaným, zapojení, napájením

Text:

...budiče příjímače dat, jehož sběrnicový vstup je spojen s datovou sběrnicí a jehož datový výstup je současně spojen s datovýmí vstupy prvního, druhého, třetího i čtvrtého pamětových bloků,jejichž třetí vstupy jsou všechny spojeny se třetím sagmentem adresové sběrnice a jejichž výstupy jsou všechny připojeny na datový vstup budiče příjímače dat. Výstup druhého hradla je spojen paralelné se vstupem sedmého ínvertoru, s prvním vstupem čtvrtého...

Zapojení pro řízení cyklu zdvojené automatické mycí a odmašťovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260824

Dátum: 12.01.1989

Autor: Smíšek Josef

MPK: B23Q 11/00

Značky: cyklu, zapojení, stanice, řízení, odmašťovací, mycí, zdvojené, automatické

Text:

...mycího cyklu z první nádrže a druhý výstup lg je připojen k prvnímu vstupu lgl bloku lg předvolby mycího cyklu z druhé nádrže. Každý blok lg předvolby mycího cyklu je spojen prostřed nictvím bloku 2 čídel, řidicích a vyhodnoçovacích obvodů nádržejednak se společným blokem gg řízení cyklů mycí stanice, jednak s příslušným blokem ž ovládání nádrže. Každý blok 3 čidel, řídících a vyhodnocovacích obvodů nádrže je tvořen spinači § topných...

Zařízení pro nakládání tabulového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260823

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skotnica Jaroslav, Bajger Jaromír

MPK: B65G 59/04

Značky: zařízení, materiálů, tabulového, nakládání

Text:

...obr. 1 je zařízení v nárysném pohledu a obr. 2 zobrazuje pravý bokorys zařízení dle vynálezu v pohledu.Rameno g podavače 1 plechu lg ze stohu 11 plechů lg do mořícího koše lg neee zvedací mechanizmus 1, tvořený vodorovným příčníkem 11 a dvěma zvedacími hydreulickými válci li, upevněnymi souměrně po obou stranách podél osy příčníku lg. Píàtnice hydraulických válců 13 jsou ukotveny na vodorovném noeníku 5. Na nosníku A jsou souměrně k jeho...

Biotechnologický čisticí stupeň vodných odpadů s obsahem škodlivin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260822

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marvan Petr, Bureš Jiří, Jamborová Marta

MPK: C02F 3/00

Značky: biotechnologicky, čisticí, odpadů, stupeň, vodných, škodlivin, obsahem

Text:

...získávání čisté a kvalitní vody z oplachové, tgdy odpadní vody, se současným zachycením škodlivin a nečistot/É nich vznikajících produktů, jako druhotné suroviny k regeneraci.Uspořádání biotechnologického čisticího stupně je sche maticky znázorněno na obr. 1 až 4 přiložených výkresů.Likvidační, zvláště bioteohnologické zařízení v systému vodných odpadů je lokalizováno do místa nejvyšších koncentrací škodlivín tak, že oplachová vana nebo nádrž...

Impulsní zkoušeč vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260821

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klajbl Jiří, Mácal Vlaslav

MPK: G01R 31/06, G01R 31/34

Značky: impulsní, zkoušeč, vinutí

Text:

...vinutí podle výnálezu je opatřen kladným vstupe 1. s záporným vstupe 33 rázového generátoru ł, k jehož prvnímu výstupu 1.1 je připojen vstup g o polovodičového přepínače g, k jehož prvnímu výstupu 33 je přípojen první vývod g prvního vinutí 1 a ke druhému výstupu 23 je připojen první vývod i druhého vinutí i, přičemž druhý vývod gg prvního vinutí 1 a druhý vývod g druhého vinutí i jsou společně připojeny ke druhému výstupu łrł rázového...

Měřič kvantitativního šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260820

Dátum: 12.01.1989

Autor: Seka Jan

MPK: G01R 27/28, G01R 29/06, G01R 29/24...

Značky: kvantitativního, šumu, měřič

Text:

...Tímto signálem může být zatemněná sinusová vlna o kmitočtu vyšším, než je mezní kmitočet první dolní propusti DP l nebo druhé dolní prepustí DP 2 . Na výstup prvního zesilovače Z.l je připojen vstup prvního derivačního obvodu Qł, na jehož výstup je připojen vstupruhého zesilovače§g, na jehož výstup je připojen vstup druhého derívačního obvodu Qg Derivační obvodygl a D 2 tvoří horní propust, která potlačí nízkofrekvenční složku měřeného...

Závěsné vedení elektrického kabelu napájení elektrických spotřebičů na jeřábovém mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260819

Dátum: 12.01.1989

Autori: Grispanis Georgis, Tošenovjan Vítězslav

MPK: B66C 13/12

Značky: napájení, elektrického, závesné, jeřábovém, vedení, kabelů, elektrických, spotřebičů, mostů

Text:

...částí konzoly a obr. 3 je zvětšeným pootočeným pohledem na volnou kabelovou svěrku.Na jeřábovém mostu l je mezi jano koncovými svislými vzpěrami g, 3 napnuto nosné ocelové lano g.pJeřábová kočkaj~ nese svislou konzolu Q na jejíž horní části je upevněna pevná kabelová svěrka 1 a na nosném ocelovém lanu 5 jsou dále zavěšeny volné kabelové svěrky Q. Pevná kabelové svěrka 1 sestává ze dvou dvojíc lanových kledek gjmezi nimiž probíhá nosné / lano A...

Jednořadové planetové soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260818

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pěnkava Josef

MPK: F16H 1/42

Značky: planetové, jednořadové, soukolí

Text:

...plastické hmoty či pružinové ocele a jejich kombinací. Může být též Vytvořeno jako mechanické,c například pomocí dvojnásobného spojkového ozubení. Diferenciální ústrojí lze vytvořit jako kombinaci pružného a mechanického diferenciálního ústrojí.Pružné prvky mohou být realizovány například ve tvaru pružného válcového nebo kuželového pouzdra. Jiné provedení jsou pružné bloky nebo segmenty uspořádané radiálně nebo tangenoiálně vůči ose...

Způsob odstraňování kyanidů ze suspenzí odpadních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260817

Dátum: 12.01.1989

Autori: Špaček Václav, Šťastná Miroslava

MPK: C02F 1/76

Značky: způsob, odstraňování, produktů, suspenzí, odpadních, kyanidů

Text:

...kyanidů ze suspenze, je nutné použít velké množství chlóru a upravit strojně technologické úspořádání jeho dávkování tak, aby nedocházelo k jeho úniku a zbytková koncentrace chlóru v systému byla minimální. Splnění tohoto požadavku v praxi naráží na řadu obtíží a proto se od této metody v praxi upouští.Výše uvedené nevýhody nemá způsob odstraňovaní kyanidů ze suspenzí odpadních produktů, zejména po kyanidovém loužení rud drahých kovů...

Přípravek k vedení pilových pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260816

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hrubý František

MPK: B27B 33/06, B23D 63/12

Značky: pásu, přípravek, vedení, pílových

Text:

...k vedení pilových pasů z tělesa ł, které má přední čelní část, tvořící vidlici li s rameny,opatřenými otvory pro hřídele g, zadní čelní část lg s výřezem lg pro držák i a střední část, která obě čelní části spojuje a je k nim kolmá. V horní části tělesa l je Vytvořeno vedení Q pro pilový pas Z, které je pokračováním vybrání vidlice lg a prochází celým tělesem l. Na hřídele 3 jsou nasunuta podélná trojboká vodítka à, která jsou přidržována...

Zařízení k stabilizaci regulačního systému tahu navíjeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260815

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hercik Petr

MPK: B21B 37/06

Značky: regulačního, materiálů, zařízení, navíjeného, systému, stabilizaci

Text:

...bloku je pak zapojen na definiční vstup prvního upravovacího bloku, na jehož informační vntup je připojen výstup čidla rychlosti majoritního mechanizmu. Výstup upravovací~ ho bloku je spojen s rychlostním vstupem druhého upravovacího bloku, jehož výstup je zapojen na prvnízhformační vstup vyhodnocovacího bloku, k jehož druhému informačnímu vstupu je připojen výstup čidla úhlové rychlosti takového mechanizmu a k třetímu infbrmačnímu vstupu...

Průtokový odváděč kondenzátu s vnitřní regulací hydraulického odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260814

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/00

Značky: průtokový, odporu, regulaci, kondenzátu, hydraulického, vnitřní, odváděč

Text:

...částí g, opatřené ve své hor-. ní části závitem § se závitovým výběhem 1, kuže 1 ovéhosed 1 a 1 m váicové komůrky 5, kuželového přechodu §a osazení válcová díry 1. V závitu § je zašroubován uzávěr 2 v kterém je vytvořena neprůchozí dira g se závitem łł. Do závitu łł je zašroubován závitový výběh jg válcového trnu łg. Do válcové části g je rov něž uspořádán tsngenciální prívod gg kondenzätu. Válcový trn L 1 má axiální kanálek łí, radiální vývrt...

Zahušťovací zařízení kalů naplavovacího filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260813

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus

MPK: B01D 33/14

Značky: zahušťovací, filtru, zařízení, kalů, naplavovacího

Text:

...v její spodní třetině. je vytvořen automa-stícký omezovač tlaku. který zabraňuje. aby došlo k úplnému nadzvednutí filtrační textílie s kalem a určuje stále stejné zatěževací podmínky pri krokování hrablového vyhrnovače s filtrační textílií a usazeným kalem.Príklad provedení zahušřovacího zařízení kalů naplavovacího filtru podle vynálezu je příkladně.schematícky znázorněn na přípojeném výkresu.Zahušřovací zařízení je tvořeno kalovou...

Zařízení pro homogenizaci vysokoviskózních nebo sypkých hmot a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260812

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kaška Jiří, Kudrna Milan, Lešek František, Klejch Jiří, Šíma Milan

MPK: B01F 3/10

Značky: vysokoviskozních, homogenizaci, zařízení, sypkých, směsi, jejich

Text:

...stavěcí kroužek se stavěcím šroubem, na spodním konci spojkou pro upevnění míchadla a ve střední části zajištovacím kolíkem. Pomocí klínu je posuvně uchycena v ložiskovém pouzdru, které je pevně spojeno.s unášecím kolem napojeným na horní převodově kolo převodové hřídele. Míchad~ lo je v manipulační nádobě umístěno excentricky, nejlépev tečné poloze ke stěně nádoby a jeho průměr je 0,45 až 0,8 násobkem vnitřního průměru manipulační...

Způsob snížení solnosti odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260811

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kosmák Milan, Vacková Blanka

MPK: C02F 1/28

Značky: způsob, solnosti, snížení, odpadních

Text:

...dojde ke vznikup částečně kondenzačního produktu, který se projeví vzníken polo 260 811koloidni sraženiny v.rozmezí pH 7,5 w 9, optimálně při pH 8.-Vznikajici sraženina má značné adsorpčni schopnosti. Adsorbuije v odpadní vodě rozpuštěné solí z 18 ~tí až 20 rti procent při každém cyklu» Opakovânim lze dosáhnout 90 účinnosti. Adsorpčně nasyoenou sraženinu je pak možno oddělitkoagulaci, sedimentaci a filtraci. Urychleni sbalení...

Zařízení pro rohové navádění a upínání filtračních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260810

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hejný Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: filtračních, navádění, rohové, zařízení, vložek, upínání

Text:

...je větší než délka v neetlačeném stavu hlavní pružiny.Výhoda zařízení podle vynálezu apočívé v tom, že je umožněna snadné manipulace při montáži a výmäně filtračních vložek v každé po 1 oze,ato i nad hlavou ve stropní části čistého prostoru. Přitom tuto manipulaci-může provádět jediný pracovník..Účinkem pomocné pružiny je ve stálém malém předpětí hlavicesvorníku a konec duté upínky opatřený palcem, a to i při úplně odlehčené hlavní pružině....

Nízkoteplotní separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260809

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tlučhoř Jiří, Panchártek Zdeněk

MPK: F25J 3/02

Značky: separátor, nízkoteplotní

Text:

...je unístěno hrdlo odvodu kapalíny k dalšímu zpracování e současně jsou ve spodní částí ohřívačeunístěna hrdla vstupu a výstupu topneho média.- 2 W zen sus výhody nízkoteplotního separttoru podle noveho řešení spo čívají v ton, že je zauezeno vylučovaní tuhých látek z nasycefneho podchlazeného roztoku v místech jeho výtoku. současně je zabràněno ucpàvání spojovacího potrubí. zahřàtín zkondenzovených kaplných uhlovodíků na příaěřenou teplotu...

Zařízení pro nástavbu klanic oplenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260808

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šubrt Stanislav, Chlumský Jiří

MPK: B60P 7/12

Značky: oplenů, nástavbu, zařízení, klanic

Text:

...z nástavoe tvořeného profilom ve tvaru písmena U, jehož spodní čáet je otočně spojene s klanioí oplenu čepem tak, aby bylo možné sklopení nástavku ze svislé polohy směrem do středu oplenu. Svislá poloha náetavce je proti otočení od středu oplenu fixována dorazem mezi horní vnější částí klanice a spodní vnitřní částí náatevku pod osou čepu. Kvýhodou zařízení podle vynálezu je to, že při vyklopení klanice se nástavec nárazem o terén sklopí...

Generátor směsi pevných částic a plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 260807

Dátum: 12.01.1989

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B01F 3/06

Značky: částic, media, směsi, pevných, generátor, plynného

Text:

...ke dnu Ž směšo 3 260 307 vací komory 1. Lopatky Q jsou vytvořeny tak, že průměr g lopatkovêho kola ventilátoru 5 je v rozmezí 20 až 80 průměru Qvnitřní stěny pláště g směšovací komory 1 v tom místě. Ventilátorovê lopatky É jsou s vúlí obklopeny prstencovou vložkou 7uchycenou žebry § na plášti g směšovací komory 1. Nad lopatkami É je podt úroveň horního obvodu. prstencovê vložky Z zavedeno ústí 2 výtlačně trubice lg, která je uložena...

Suplement kultivačních médií hybridomů a myelomových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 260806

Dátum: 12.01.1989

Autori: Franěk František, Kovář Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: buněk, kultivačních, myelomových, hybridomů, médií, suplement

Text:

...sloučeninyželeza na 1 l kultivačního média.Bylo totiž zjištěno, že jedinou nepostradatelnou složkou bílkovinných suplementů je transferin (Kovář J., Franěk F.,Methods in Enzymology 121 277, 1986). Transferin funguje jako přenašeč železa z kultivačního prostředí do buňky. Jeho funkci lze nahradit přítomností vodorozpustné sloučeniny železa vyšší koncentraci.Řada autorů (například Phillips P.D.u §ristofa 1 o.V.J Exp. Cell Res.,134...

Způsob protiproudého promývání suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260805

Dátum: 12.01.1989

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: B04B 1/10

Značky: tohoto, protiproudého, suspenzí, způsob, zařízení, promývání, způsobu, provádění

Text:

...čistoty a znovu sepaŕuje. Podstata zařízení k provádění popsaného způsobu spočíva v tom, že je tvořeno míchecím bubnen, na koncí pevné propojeným s bubnen odetředívýn. Pro umožnění transportu suspenze v axíâlním smeru má odstředjvy buben tvar kužele, jehož skton površky je v roznezí dvecetí ažpadesátí stupňů. Řešenívyužívá specífjcke vlastností odstředi~vé síly - příme úměrností intenzity silového pole na redíàlníProvedení podle noveho...

Způsob zalévání konců modulů s dutými vlákny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260804

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: B04B 1/10

Značky: dutýmí, modulu, způsobu, vlákny, zalévání, provádění, způsob, konců, zařízení, tohoto

Text:

...i 2 É 26 | 1 804v jehož stěně jsou uchyceny přítlečně prvky, /pravidla šrouby/ pro přitlečení rozvúděcích vík k nodulům. Mezi Ioduly a rozváděcí víka jsou vložena těsnění. Rozvàděcí víka jsou provedena s vybràními ve tvaru nàlitků zalévane hmoty.výhody noveho řešení spočívají v tom, že je možno provádět zatěvání většího počtu modulů nejednou,a tím se zvýší produktivita práce. Další výhody spočívají v tom, že zalevací hmota nezatvrdne v...

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260803

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zálabák Miroslav, Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: patra, trubkový, krystalizátoru, teplosměnného, meandr

Text:

...zmenšít řečenou rozteč jen za cenu dalších dvou trubkových oblouků v každé zesmyček tvořících meandr. Nevýhodou takového řešení je jeho vět ší pracnost výroby a zní plynoucí větší výrobní cen) petra.uvedene nedostatky odstreňuje trubkový neandr teplosněn~ ného petra krystalízátoru podle nového řešení, jehož podstate spočívá v ton, že příne úseky trubek meandru jsou rqznobčžne, přičemž sousední příne ůseky trubek se ve směru od jejich...

Splachovač řepy z ukládek do hydraulických dopravních kynet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260802

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dyntar Jaroslav, Hubka Miloš

MPK: C13C 1/00

Značky: řepy, kynet, dopravních, hydraulických, splachovač, ukládek

Text:

...splachovače řepy umožňuje pružnýčohsbný díl přivádějici splachovaci vodu do hubice splachovače.Proud vody tryokajíci z hubice splachovače nezpůeobuje nežádouci točivý noaent vůči vertikálni ose splachovače řepy. Nevýhodou této zneae konstrukce Je to. že pákový nechanisaus na tandenci stále vrecet hubici splachovače řepy do neutrální polohy vlivea rsekční síly od proudu vody tryskejícího z hubice splachovače ře PY Nsvýhody dosud znáeých řeěeni...

Způsob úpravy hydrogelové intraokulární čočky před zaváděním do oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260801

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 9/00

Značky: před, intraokulární, způsob, hydrogelové, úpravy, čočky, zaváděním

Text:

...povrchová vrstva gelu, nejlépe fyziologickým nebo Ringerovým (vodný roztok obsahující chlorid sodný,chlorid vápenatý, chlorid draselný, hydrogenuhličitan sodný pH 7,2 až 7,ü) roztokem. Tím se zároveň povrch čočky stane kluzkým. V tomto stavu je čočka připravena k zavedení do oka poměrně malým otvorem. V oku pak čočka po několika hodinách ve styku s komorovou vodou zbotná a nabude původní tvar, který měla před deformací a částečným...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260800

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, čelný

Text:

...200, v ktorom je umiestnený .nožovýjuçngášač 300, ktorý nahrádza sní-matelné veko 201 aklieštinu 202 a je s nimi zamgniteľnný. Nožový mnášač 300má vo svojom telese 301 usporiadaný .axiál.ne posuvne strediaci hrot 302, ktorý je znamym spôsobom odpružený pomocou tanierových pružin 303 zaistených V telesa 301 závit-ovým vekom 304. Teleso 301 nožoveho unášača 300 má-na sebe. vytvorenú zábero v-ú plochu 305, napríklad, závitovú pre...

Spôsob prípravy vodorozpustného extraktu rumančeka pravého (Matricaria chamomilla)

Načítavanie...

Číslo patentu: 260799

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chrenko Vladimír, Minczinger Štefan, Šnupárek Vladislav, Oravec Viliam, Varga Ivan

MPK: A61K 35/78

Značky: přípravy, matricaria, spôsob, extraktu, vodorozpustného, rumančeka, chamomilla, pravého

Text:

...pre bližšie určenie povahy rastlinného slizu rumavnčeka pravého. Sliz sa skladá zoPolysacharid zo súkvetia rumančeka pravého o molekulovej hmotnosti 4350 patrí k .nízkomolekulárnym polysacharidom, do skupiny rastlinných slizov a gúm. Viskozita vodného extraktu z drogy rumasnčeka pravého stúpa s dĺžkou extrakcie a závisí od obsahu polysacharidu v droge, t. j. od vývojového štádia súkvetia. Dôležitá je rozpust~5 nosť slizu v-o vode, ktorá sa dá...

Zapojenie riadiaceho systému tažnej jednotky na výrobu nekonečného vlákna z termoplastického materiálu, najmä skleneného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260798

Dátum: 12.01.1989

Autor: Valenta Jozef

MPK: C03B 37/01

Značky: nekonečného, výrobu, ťažnej, vlákna, jednotky, skleněného, riadiaceho, systému, materiálů, termoplastického, najmä, zapojenie

Text:

...je pripojený na menič motora rozkladoveho krídla.Prvý výstup bloku bi-nárnych výstupov je spojený so vstupom ovládacej skrinky navijacieho stroja. ktorej výstup je pripojený na vstup bloku binárnych vstupov.Druhý výstup bloku binárnych výstupov je pripojený na signálny blok a treti výstup bloku binárnych výstupov je pripojený na vstup bloku spinačov.Prvý výstup bloku spínačov je pripojený na vstup akčného člena rc-zkladového...

Spôsob prípravy vysokomolekulárnych alfa omega-diamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260797

Dátum: 12.01.1989

Autori: Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08G 73/02

Značky: vysokomolekulárnych, spôsob, přípravy, omega-diamínov

Text:

...-dispergačné čirnidla sa používajú predovšetkým estery celulózy, najmä metylhydroxypropylceluloza, ďalej parciálne hydrolýzované polyvinylalkoh-oly o mólovej hmotnosti 20 000 až 100 000, želatina, kopelymér styrên-manlerLa-nhydrid Styrovmal spravidla. vo forme 1 až 5 (Vo-ných vodných roztokov. Druh a násada dispergačného prostriedku spravidla v rozmedzí 0,01 až 0,7 hmot. rozhodujúoou mierou ovplyvňuje veľkosť s distribúciou...

Lakovacia a lepiaca kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260796

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jehlár Peter, Turčány Jozef, Oswald Anton

MPK: C09J 3/12

Značky: lakovacia, lepiaca, kompozícia

Text:

...sú známe lepiace kompozície, z ktorých prvá je na báze polywretânového kaučuku v kombinácii v roztoku s tuhým kiaučuko-m, fenolátom titánu, zirkónu a/.alebo hliníka a niekedy so zlúčeninami obsahujücimi hydroxylově skupiny. Druhá lepiaca kompozícia obsahuje polyuretán s koncovými NGC-skupinami, 20 .až 40 °/o-ný roztok perchlörvinylovej živice v etylvacetate,polyizokyanát a oxyetylovaný ester alkylfenolu. Tretia známa lepiaca kompozícia je...

Dezinfekčná tinktúra s dimetylbenzyllaurylamónium bromidom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260795

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hajdenová Bohumila, Valašík Tibor

MPK: A61K 31/14

Značky: dezinfekčná, dimetylbenzyllaurylamónium, tinktúra, bromidom

Text:

...ho možno po príprave riedit destilovanou vodou na koncentráciu 9 až 11 0/0 hmot.dimetylbenzyllaurylamónium bromidu Aj -Z uvedených produktov sa pripraví dezinfekčná tinktúra so zložením podľa vynalezu. Skúškami sa zistilo, že nove zloženie dezíntekčvnej tinktúry s dimetylbenzyllaulrylamónium bromidom má aj tú výhodu, že na jej v-ýrobu pri zrovnate 1 nej antimikrobiálne účinnosti, dermálne dráždlvosti, fyzikálno-chemickej stabilite a menšej...

Zapojenie pre kontrolu pamäťových blokov pomocou parity údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260794

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kyta Vladimír

MPK: G06F 11/10

Značky: blokov, pamäťových, kontrolu, zapojenie, parity, údajov, pomocou

Text:

....a popritom výstupy paritného pamätového rbloku sú prepojené so vstupmi bloku vyhodnotenia parity, na výstupe kto-rého je dostupná informácia o parite údajov a tiež výstupy údajového pamäťového bloku sú prepojené so vstupmi vstupného registra ako aj výstupného registra, na výstupoch ktorého sú dostupné vyčitoné údaje.Výhodou zapojenia podľa tohto vynálezu je zvýšenie spoľahlivosti systému za miniv málneho nároku na počet obvodov, ktoré...

Pokovená polyolefinická fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260793

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ďurinda Ján, Benko Martin, Schmidt Gejza

MPK: C23C 14/02

Značky: polyolefinická, fólia, pokovená

Text:

...jedného identického kc-polymerizovaneho komonoméru v interpolymér-och tvoriacich termoplastický plastomerny polymérny nanes obsiah.nutý v pokovenej polyolefiniclcej fólii podla vynálezu sa v dôsledku viac alebo menej úplnej vzájomnej fúzie v nich obsiahnutých identických kopolymerizovaných komonomérov zabezpečí dostatočné kohézia termoplastického plaastomérneho polymérneho nánosu, respektive dostatočné vzájomná adhêzia v tomto nánose,...

Zariadenie na určovanie polohy magnetickej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260792

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kokavec Ján, Krempaský Ludovít

MPK: G01R 33/02

Značky: určovanie, zariadenie, magnetickej, polohy

Text:

...osi 4, sú upevnené snímače 2 magnetlckej indukcie. Časti potenciometrického snímača 5 sú upevnené na mechanickú os 4 a priruby 8.Snímač 2 magnetickej indukcie, ktorý sa pohybuje po kružnici so stredom na magnetickej osi 1 .a v. rovine kolmej na magnetickú c-s 1 sa pohybuje v konštantnom magnetickom poli. Pri posunuti stredu kružnice otáčania mimo magnetickú os 1, alebo pri o-dklone roviny kružnice otáčania je na konštuantnü výstupnú...