Archív za 1989 rok

Strana 136

Stavebnicový sloup, zejména pro halové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260871

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lukáš Josef, Fiala Jiří

MPK: E04C 3/32

Značky: halové, stavebnicový, sloup, stavby, zejména

Text:

...vynálezu JYE 7 že dolní konec špičky přesalíuje ve smčłru veiftikálrlím výšku nejméně jednoho dřĺkíí a ve smeru horšzmítášníní je špička vysazerlá o czelou svou šířku z šířky dříku. Fotka. sloupu je veazena do šířky dříku o sestává zo stojíný a. přírub vlastníhodříku, ke KÍGFÝID jsou připevněny zesílující stěny.Výhodou stavebnícového sloupu podle vynálezu je konstrukčně i výrobné jednoduché řešení, umožňující typizací a linkovou...

Způsob kontinuálního amperometrického měření koncentrace látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260870

Dátum: 12.01.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: amperometrického, způsob, zařízení, provádění, měření, kontinuálního, látek, koncentrace

Text:

...bez potenciostatu, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zařízení obsahuje zdroj konstantního proudu 0,5 až 50 A s kladným pólem připojeným k pomocné anoclě a záporným pólem připojeným ke katodě. Katodou při měření protéká kromě proudu, který je mírou koncentrace stanovovaně látky, ještě navíc konstantní proud, což má za následek, že při změnách koncentrace stanovované látky jsou relativni změny celkového prouduprotékajícího katodou...

Zapojení pohonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260869

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chramosil Karel, Horálek Jiří

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00, H03K 17/66...

Značky: pohonů, motorů, krokového, zapojení

Text:

...uzel K, ke kterému. je dále jailijiojtrn snímací odpor R 1. Tento odpor je druhou svorkou připojen jednak na první svorku ventilů S 2, S 4, jednak na první svorky ventilü S 2, 54. Druhá svorka ventiltrsz tvoří spoločný uzel s první svorkou. spínačü Sl, čillüdůll diody Di a katodou diody D 2. K tomuto uzlu je dále připojena první svorka sériové komląinace trinutí Z 3, Z 4 se spoločnou, izolovanou svorkou A 2. Katoda diody m je spojene druhou...

Zavěšená kloubová stěna konstrukcí staveb, zejména na poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 260868

Dátum: 12.01.1989

Autori: Cebula Josef, Fiala Jiří, Húsek Pavel, Lukáš Josef

MPK: E04H 9/02

Značky: zavěšená, staveb, stěna, poddolovaném, území, kloubová, konstrukcí, zejména

Text:

...a kontrolních lávek, případně konstrukcí regálových vestavěných bloků.Uvedené nevýhody odstraňuje závésííá kloubové stěna konstrukcí staveb, zejména na poddolovaííém území, podle vynálezu, sestávající ze závěsných protllů spojených podélnými paždíky. Podstatou v-ynálezu je,že závesné profily jsou svými hornímí konci ukotveny k vyloženým úložným konzo 4lám, přlpevnéiíým k nosné korlstrukci stavby, a ve vodorovném směru jsou spojeny kloubovými...

Zařízení k trojnásobnému tříštění kapaliny v kapalný aerosol

Načítavanie...

Číslo patentu: 260867

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holbein Milan, Nehyba Václav

MPK: B05B 7/08

Značky: tříštění, trojnásobnému, zařízení, kapaliny, aerosol, kapalný

Text:

...kalíšek má průměr větší než je průměr otvoru pro výstup kapaliny.Výhody, dosahované tříštěním kapaliny v kapalný aerosol zařízením podle vynálezu, spočívají v tom, že kapalina se rozprostře do svazku kapalinových paprsků, následně se kapalinové paprsky tříští tlako 4vým plynem a dále ultrazvukovým efektem na kalíšku, což dává velké množství jemných kapiček kapaliny V aerosolu, při poměrně malé spotřebě kapaliny a plynu.Na přiloženém...

Zapojení napájecího a vazebního převodníku pro přenos impulsních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260866

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petka Jaromír, Kuchta Zdeněk

MPK: H03K 5/20

Značky: signálu, převodníku, impulsních, prenos, napájecího, vazebního, zapojení

Text:

...nebo oddelených jiskrově bezpečných obvodů, přičemž vstup spínacích obvodů 2 je připojen ke Vstupní svorce 8 převodníku pro připojení Vnějších jiskrově bezpečných, zatimco druhá Vstupní svorka SJ převodníku je přes omezovač proudu 5 přlpojena na vývod sekundárniho vinutí oddělovacího trnnsformátoru 1, připojený na usměrňovač V Graetzově zapojení s optoelektrickým Vazebním členem 6 a primární vinutí oddělovaclho transformátoru 1 je jedním...

Zařízení pro řízení směšování materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260865

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pázral Emil

MPK: B65G 47/08, G05D 11/00

Značky: řízení, materiálů, zařízení, směšování

Text:

...4 přítomnosti materiálu. Předkoncem přídavného dávkovacího zařízení 8 je na dopravníku umístěno čidlo 5 indikace komponentní. Čidlo 5 indikace komponentu a čidlo 4 přítomnosti materiálujsou napojený na součínový logický člen B,který je dále spojen s dopravním a dávkovacíln zařízením 8 mezískladu 2. Součinový logickýčlen li je propojen se součtovým logickým členem 7.Na sběrnou linku 1 navazují sériově řazené mezisklady 2 s navazujícími...

Fixační jehla pro fixaci vodorovných výztužných prutů při výrobě pórobetonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260864

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šímovec Jaroslav, Buček Jan

MPK: E04C 5/16

Značky: vodorovných, dílců, pórobetonových, prutů, fixační, fixaci, výrobe, jehla, výztužných

Text:

...10. U provedení podle obr. 1 je přídržná pružina 2 tímto skluzem 1 I ukončena, u provedení podle obr. 2 a 3 je přídržná pružina 2 ukončena šikmýmnájezdem 5, navazujicím na skluz 10,tím, že spodní konec přídržné pružiny 2 je vyhnut v opačném smeru než záchyt.U provedení podle obr. 4 je přídržná pružina 2 tvařeua páskem, na jehož horním konci je vytvořena objímka B uspořádaná v atngencialním vybraní 11 na fixačni jehle 3. Objímka ii je...

Zařízení pro testování zpožďovacích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260863

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sachyňa Petr, Kristen Jiří

MPK: H03K 5/159

Značky: linek, zařízení, zpožďovacích, testování

Text:

...připno-jen vstup stabilizačního. obvodu.Zařízení pro testovaní zpožďovacích linek má tyto výhody EP-to poměrně jednoduché zařízení, umožňující rychlé a přesné měření zpoždění signálu u testované zopžďąívací linky. Teplota v komoře se může měnit tím je umožněno i měření teplotního koeficientu zpožďovací linky.Na připojeném výkresu je nakreslen příklad zařízení pro testovaní zp-ožďovacích llnek podle vynálezu.Výstup G 2 invertoru ü je přípojen...

Prostorový stavební dílec bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260862

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04H 1/12

Značky: dílec, bytového, prostorový, jádra, stavební

Text:

...úrazu, zejména pro starší obyvatele bytu a děti a je proto namítán z hlediska hygienických předpisü. obdobné zbytočné zdvojenl je u stropu, protože stropní panely hrubých staveb mají i spodní povrch natolik dokonalý, že jsou připraveny pro přímou úpravu tapetováním nebo malbou, a proto je další -Strop prostorového prefabrikátu poosazení do stavby funkčné neopodstatněuý a zbytečný. Oba dva horizontální prefabrĺikáty, tzn. podlahový dílec...

Keramické víčko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260861

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tomáš Milan, Vašíček Milan, Merta Josef, Varhaníček Antonín, Markl Otto

MPK: H01L 23/02, C04B 37/04, B28D 1/30...

Značky: keramické, víčko

Text:

...Na druhou stranu velkoplošné keramické destičky je nanesena síto-tiskem skelná pájka V požadovaném motívu a tloušťce tak, že rýhoivání tv-oří stred stopy pájky, skelná pájka je sesintrována, čímž došlo ke změně tvaru pájky, v řezu má kruhovou úseč. Velkoplošná keramická destička se sesiutrovanou skelnou pájkou je rozdělena lámáním podle rýhování na jednotlivé Víčka, čímž je u skelné pájky vytvořen tvar v řezu. poloviny kruhové úseče s...

Obvodový dvouvrstvý keramický panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260860

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tetour Zdeněk, Šála Jiří, Šlancar Ludvík, Šafek Miroslav

MPK: E04C 2/46

Značky: dvouvrstvý, obvodový, panel, keramický

Text:

...oceli. Tyto panely sice mají vyšší tepelnou izolační schopnost, ale mají nevýhodu v tom, že obě vrstvy se navzájem ještě ve velkém rozsahu dotýkají a tím podstatné snižují izolační schopnost panelu.1. obvodový dvouvrstvý keramický panel, sestávající z nosné vrstvy z dutimových keramických tvárnic, spojených matt-ou, a z tepelné izolační vrstvy z tvárnic s tepelllě izolačními průběžnými otvory, opatřených alespoň, na jedné straně pľůběžłlýľľłĺ...

Zařízení pro přípravu láku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260859

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veselý Josef, Rusz Josef, Kujal Zdeněk

MPK: A22C 17/00

Značky: přípravu, laků, zařízení

Text:

...Nádrž je opatřena davkovacím zařízením pitne vody sestávající z průtokoměrn. 4 a cl. malnetickeho ventilu Fi, dále oběhovým čerpadlem 6 a výpustným kohoutem 7.Rozvodový systém vybaven. čerpaclly a,kohoutem 7, líladínovym čidlem do potrubí 9, filtrern 1 U, trojcestnýmí kohouty a dávkovacím zařízením solného laku, které se 4stává opět z průtokoměru 11 a el. níagííe tiel-tehu ventilu 12. Druhá podstatnú část zařízení - zchlazovaoí nádrž 2 je...

Způsob vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260858

Dátum: 12.01.1989

Autor: Drábek Vladimír

MPK: H04J 7/02

Značky: binárních, informaci, přenosu, vícenásobného, způsob, analogových

Text:

...vedení puls opačné polarity, během něhož se vysílací částí oba vodiče vodivě propojí na dobu danou charakterem přenášené informace. Pro přenos informací stačí dvouvvodičové vedení. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost napájení vysílací části elektrickou energií z místního zdroje nebo dálkově po napájecím vedení.Výše uvedené nevýhody způsobu vícenasobného přenosu bínárních nebo analogových informací po dvouuodíčovém vedení na principu...

Zapojení převodníku číslicové informace na analogovou veličinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260857

Dátum: 12.01.1989

Autor: Borusík Michal

MPK: H03M 1/66, H03M 1/00

Značky: analogovou, informace, zapojení, převodníku, veličinu, číslicové

Text:

...4, ti jsou připojeny na logický člen 5, jehož výstup 21 je zapojen na hradlovací vstup 12 třetího programovatelného čítače 3.Zařízení pro získání signálu živé nuly se skládá z časové báze tvořené programovatelnýml čítačl 1, 2 a prvního flip-flopu 4 a dále z třetího programovatelného čítače 3, druhého flip-tlopu ii a logického členu 5.Mezi první programovatelný čítač 1 atřetí programovatelný čítač 3 je zařazen druhý programovatelný čítač...

Oscilátor RC s širokým rozsahem přeladění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260856

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hájek Karel

MPK: H03B 5/02

Značky: oscilátor, přeladění, rozsahem, širokým

Text:

...je tvořen operačním zesilo 260856íačeinížlhík uěmužje připojen v jedné smyčce zpětné vazbyplynule laditelný člá nek 1 RC tvaru přemostěiíé T a v druhé ismyčce zpětné vazby Ťizený nelineární dělič napětí 3 bez linearizačních prvků, který je řízeni-qb.QdBl 14 pro řízení nelineáriíího dělíčenapětí 3. Princíp funkce vyplývá ze zpětnovazební teorie oscílátorů, kdy plynule laditelný článek 1 RC tvaru přemostěné í je selektivním zpětnovazebním...

Řídicí obvod elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260855

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hofschnaidr Jiří, Filip Zdeněk, Eret Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: elektrického, obvod, řídící, vozidla, trakčního

Text:

...s výstupem nepřimeho- řídícího kontroléru, přičemž mezi ovládač jízdy a relé regulace výkonu nahoru, je zapojen blokovací člen, jehož vstup je spojen s výstupem ze stykačů zeslabování buzení.Výhodou řešení podle vynálezu je kromě podstatne zjednodušene konstrukce, vyloučena- možnost nespravných manipulací ohrožujících přístroje a trakční stroje. Toto uspořádání současně vytváří predpoklady pro zavedení automatízace řízení vozidla.Příkladné...

Klínová žáruvzdorná cihla pro vyzdívání kovových rotujících válcových plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260854

Dátum: 12.01.1989

Autor: Geryk Milan

MPK: F27D 1/00, F27D 1/04

Značky: válcových, rotujících, vyzdívání, kovových, klínová, cihla, žáruvzdorná, plastů

Text:

...nejdřív cihly a opřou o plášť, takže odvaloväní vv plášti a axiální pohyb cihel nenastává a vznikající axiální tlak mezi cihlami rozdrtí cihly u zádržného kroužku. Ro-zdrcením cihel se přehřeje plášť a vznikají další škody. l kdyby k rowzdrcení nedošlo, axiálním postupem cihel se obnaží zádržné kro-užky z dolní strany a přehřejí se s následným vhrdlením.Uvedené nevýhody odstraňuje klínová žá 4ruvzdorná cihla pro vyzdívání kovových rotujIcích...

Obvod synchronizace oscilátorů pro napájení snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260853

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bukolský Aleš

MPK: H03L 1/00, H03L 7/06, H03L 7/00...

Značky: napájení, polohy, snímačů, synchronizace, obvod, oscilátoru

Text:

...prvního tranzistoru 5, na jehož kolektor je připojen jednak druhý odpor 7, na jehož druhý pól je připojeno napájení a jednak třetí odpor B,jehož druhý pól je přlpojen do prvního uzlu 9. K prvnímu uzlu 9 je připojen také čtvrtý odpor 10, jehož druhý pol je uzemněn, přičemž emitor prvního tranzistoru 5 je uzemněn.ze sériové kombinace pátého »odporu 11 aprvního kondenzátora 12, zapojený mezi prvni uzel 9 a bázi druhého tranzistoru 13,k níž je...

Makroporezní polymerní sorbenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260852

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vozka Stanislav, Šmigol Vladimír, Čoupek Jiří, Frydrychová Anna

MPK: B01J 20/26, B01J 20/28, B01J 20/30...

Značky: sorbenty, způsob, jejich, výroby, makroporézní, polymerní

Text:

...1 1SEPARON BD ~ makroporézní kopolymer butylmethakrylátu s divinylbenzenem s měrným povrchem 120 mÝ/gK suspenzi 10 Separonu HEMA 300 30-40 m v 50 m 1 dest. acetonu byl přidán rcztok 1 g HEMA v 5 m ciest. acetonu a 1 ml 1 roztoku ABIBN v dest. acetonu. Vše bylo odpařeno do sucha na rotačním Vakuovém oclparováku při teplote pod 30 stupňů Celsia. Takto upravený sorbent, obsahující rovnoměrně nanesený monomer s iniciážorem byl potom za sucha...

Způsob výroby vápenatého nebo vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260851

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sýkora Stanislav, Skopalík Jiří, Benda Ivo, Novák Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C05D 3/02, C01B 25/28

Značky: vápenatého, způsob, hnojiva, výroby, vápenatohořečnatého

Text:

...v mikromleté formě.S výhodou se přidávâ vápenec nebo/a dolomit nebo/a magnezit nebo/a živec.Základní účinek způsobu výroby podle vy nálezu spočíva v tom, že se zužitkují pro vý živu rostlin živiny, které jsou obsaženy v málo rozpustných zbytcích zbývajících po přepracování fosforečnanů amonných. Uve 4dený způsob výroby vápenatěho hnojtva tak zlepšuje efektivitu vlastního přepracovánl.Při výrobě se postupuje například tak, že promyté vlhké...

Stator osového turbokompresoru zejména stacionárního provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260850

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fajman Jiří, Misárek Dušan, Kratochvíl Miloslav, Klaus Lubor, Janč Zbyněk, Koubík Jiří, Feierfeil Jiří

MPK: F04D 29/54

Značky: zejména, turbokompresoru, stator, osového, stacionárního, provedení

Text:

...řezu oválný pruřez sběrně komory. Boční stěna výtlačně části skříně svírá s osou rotace stroje plynule se měníoí úhel, který se směrem k dělicí rovině postupně zvětšujehProvedení statoru osověho turbokompresoru podle vynálezą zvláště pak jeho výstupní částg má řadu výhod. Nejdňležitější výhodou je možnost jeho bezporuchověho použití v krajně obtížných podmínkách, tj. při provozu s extrêmně rychlými změnami teplot a provozních tlaku....

Zařízení k řazení kovových těles tyčového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260849

Dátum: 12.01.1989

Autor: Škuta Karel

MPK: B65G 47/74, B21B 39/14

Značky: zařízení, těles, kovových, řazení, tyčového, tvaru

Text:

...obsluhu, údržbu a opravy zařízení k řazení těles tyčového tvaru. ňPříklad provedení Zařízení k řazení kovových těles tyčového tvaru dle vyná 1 ezuzde k řazení sochorů za 2. pořadím kontisochorové tratčje zobruzen na výkrese, kde nárys je nakreslen v přičněm řezu a půdorys v pohłdu. Na svrchní straně šikmého dvojstrannćho skluzu Ä ve tvaru obracenćho V s vrcholovýmúhlem 1300 je na jeho obou rovinných plochách upevněna vždy jedna vodící tyč g...

Zařízení pro zdokonalené odstraňování roztaveného kovu z pokovovaných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260848

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/14

Značky: zařízení, roztaveného, pokovovaných, součástí, zdokonalené, odstraňování

Text:

...jejíž opačná koncová oblast je opatřena kluzákon, přičemž v horní oblasti pokovovacího koše je vytvořena pŕíruba ve tvaru rohetky pro záběr s kluzáken. Výhodné rovněž je, když skríň pohonu pro zajištění rotačního pohybu je čepen své vidlice posuvně uložena v závčsu, vytvořenén ve spodní koncové oblasti tŕnenu, přičemž tato vidlice je uložena proti páce ústrojí pro vyohýlení pokovovacího koše a oklep. Další výhodné vytvoření vynálezu spočíva...

Uspořádání rotačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260847

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: rotačního, uspořádání, pohonů

Text:

...žený ůroub, připojený pevne k horní straně telíŕe brzdy.Podstata výhodného uspořádání rotečního pohonu podle vynálezu, zejména pro uspořádání e pneunetiekýn hneoínvnotoren,spočívá v ton, že spojoveoí ústrojí je vytvořena Jhko zubová spojka, jejíž jedne polovina je pripojene pevne k výstupnínuhříde 1 i hnacího motoru e jejíž druhá polovinà je pripojene pevné k horní etreně talíŕe brzdy. Přiton je výhodná, aby ve epodní straně skříně pohonu byl...

Závěs pro pokovování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260846

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: závěs, součástí, pokovování

Text:

...konstrukčni nenáročnoeti a nelým výrobnín nákladům spolehlivě zajišřuje kvalitní pokovovaní větších titinkd a.součástí armatur, zejména ve tvaru oblouků a kolen, přičemž umožňuje využít automatizovaného zařízení pro pokovování součástí v pokovovacích koších. Jeho úprava současně zajišťuje setření popela a nečistot z povrchu pokovovaeí lázně jak při ponořování závěsu do lázně, tak i při jeho vynoŕování.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen...

Digitálně nastavovaný zdroj posouvacího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260845

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vrba Radimír, Vrba Kamil

MPK: H02M 3/135

Značky: nastavovaný, digitálne, zdroj, napětí, posouvacího

Text:

...jsou navíc umocněny tím, že posouvané napětí prochází pouze jedním operačním zesílovsčem a minimalizují se tak rušivé vlivy,které mohou případně vnést chybový signál do přenáěeného napětí. Nezanedbatelnou výhodou dále je, že zapojení zdrojeposouvaného napětí současně pracuje jako impedanění oddělovací člen se zanedbatelným výstupním odporom.Vynález bude dále blíže popsán podle přiloženého obrázku,na němž je znázorněno schéma...

Způsob primárního vychlazování odlitků zhotovených z antikorozních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260844

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bystřický Josef, Ludvík František, Bosman Josef

MPK: C21D 1/26

Značky: odlitků, vychlazování, zhotovených, oceli, způsob, primárního, antikorozních

Text:

...odlitků z entikorosních ocelí podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že odlitky se po odstranění nálitků při teplotědo 400 °C a následném ohřevu na teplotu 300 až 500 °C postupně» zchladí v peci rychlostí 2 °C/h až 30 °C/h do teploty 120 až 80 °C, načež následuje dvojnásobný ohřev na teplotu 600 Í 10 °CS následným ochlazováním rychlostí 2 °C/h až 30 °C/h jednak na teplotu 80 až 40 °C a jednak na teplotu 300 °C, čímž dojdek...

Jeřábový nosič palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260843

Dátum: 12.01.1989

Autori: Engliš Karel, Žalud Ladislav

MPK: B66C 1/22

Značky: jeřábový, palet, nosič

Text:

...bezpečnost práce obsluhy při manipuleci s peletami.Příkled provedení jeřábového nosiče palet podle vynálezu je znázorněn na připojenýoh výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn exonometrický pohled na nosič palet, na obr. 2 nárys noeiče.pa 1 et v pracovní poloze a na obr. 3 nárys složsného nosiče.Jeřábovy nosič pal-et sestává ze dvou nosných ramenJ.3, spojených na jednom konci se svislým rámom 8, ve tvaru obráoeněho píemene V. obě ramena ž,...

Regulovatelné chladicí zařízení vyzdívky vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260842

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rudenko Vladimír, Ziegler Jiří, Podhorný Vladimír

MPK: C21B 7/10

Značky: vysoké, regulovateľné, zařízení, chladicí, vyzdívky

Text:

...a výstupu každé sekce je možno zjistit únik a následně pak místo úniku chladící vody do vysoké pece.Chladící zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení podle přípojených výkresů, na nichž obr. 1 značí podélný řez vysokou pecí s chladícím zařízením a obr. 2 schema průtoku v jednotlivých sekcích a pásmech.Jak je patrno z obr. 2 je každé chladící pásmo lg po obvojednoho chledícího pásma lg je stejný počet chladicích...

Zařízení pro ochranu elektrického točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260841

Dátum: 12.01.1989

Autori: Süss Jaroslav, Poštolka Miroslav

MPK: H02K 3/44

Značky: ochranu, zařízení, stroje, elektrického, točivého

Text:

...výhoda zařízení spočívá v zajištění spolehlivá ochrany aktivních částí stroje proti vodě, unikající z případně poškozeného vodního chladiče) takže vode stéká po žaluziích a odtéká žlábky do prostoru mimo aktivní část stroje. Další účinek tohoto zařízení spočíva v tlumicí schopnosti žaluzií proti vyzařovanémm hluku stroje který se mezi jednotlivými žaluziemi odráží, lame a částečně tlumí.Zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na...

Přívod nasávaného vzduchu do sací komory vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260840

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: přívod, vysavače, vzduchu, nasávaného, komory, prachu, sací

Text:

...opatřeno směrem k sací komoře těsnící plochou,a na jehož odvrácené straně je v nákružku opěrná plochaHlavní výhody řešení přívodu nasávaného vzduchu do sací komory vysavače podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadá náročná montáž vzduchového vedení do sací komory vysavače a ve zjednodušenívýlíeků tvořícich tento přívod, tím dochází ke snížení mzdových a materiálových nákladů.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v osovém řszu přívod...

Vytápěcí zařízení u vozidel s nezávislým ohřívačem chladicí kapaliny motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260839

Dátum: 12.01.1989

Autor: Schwaller Ivo

MPK: B60H 1/22

Značky: vytápěcí, zařízení, motorů, chladicí, kapaliny, ohřívačem, vozidel, nezávislým

Text:

...předřazeno čerpadlo g ohřívače l, které může být přímo ,jeho součástí. Mezi místem připojení trojcestného ventílu 1 na chladící okruh a termostatem 1 .je uspořádán zpětný ventil g, Jehož výstup je spojen s termostatom 3.Chladící kapalina, ohřátá v nezávialám ohřívači l proudí činností čerpadla g ohřívače ł do chladící soustavy motoru zde se Její tok usměrňuje V závislosti na Jedná ze čtyř poloh trojcestnéhoventilu 1 podle požadovaného...

Zařízení pro měření krevního tlaku a pulsu v mimotělním krevním obvodu při mimotělní očistě krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 260838

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lopot František

MPK: A61B 5/02

Značky: krevním, mimotělní, krevního, pulsu, zařízení, obvodů, očistě, měření, tlaku, mimotělním

Text:

...nějž je napojena návratová koncovka lg. Do akční částí, a to mezi nasávací kon- 3 260 838 covku ł a arteriální krevní pumpu Ž, je zapojen tlakový snímač 1, který je přea vyhodnocovací člen lg epojen s pulsním stop-generátorem lł,a to a jeho třetím výetupem. První výstup pulsního stop-generátoru lł je napojen na arteríální krevní pumpu 2 a dnuhý na akční člen li.Při zastavení arteriální krevní pumpy Ž e uzavření akčního členu li se průtok...

Způsob tepelného zpracování povrchů tenkostěnných tvarovaných trubkovitých strojních nebo konstrukčních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260837

Dátum: 12.01.1989

Autori: Honzík Oldřich, Nováková Ivanka, Vacek Jaroslav, Jódl Jiří, Moravec Milan, Halásek Jiří, Stolař Pavel

MPK: C21D 1/09

Značky: součástí, tenkostenných, způsob, trubkovitých, konstrukčních, tepelného, zpracování, povrchu, tvarovaných, strojních

Text:

...vysokou ryohlost ohrevu je auetenítízovan( vrstve materiálu relativně tenké, takže po následne oohlazenl vzníkú pouze tenkd transtormovana vrstvu s vyšší odolností proti opotřebení než má základní materiál. Výhodou způeobu podle vynálezu je také skutečnost, že je možno tleuštku vrstvy vytvořenó transrormačnín zplnčnín na jedná součástí ŕídit nebo ŕízeui mąniąa to v závislostí na oelkovó tloušĺce stłny pod zpracovávanou vrstvou. Teohnologícký...

Elektrolytické bezelektrodové zařízení na regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260836

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pecháček Ivo

MPK: B01J 49/00

Značky: regeneraci, sorpčních, ionexů, jedů, elektrolytické, zařízení, bezelektrodové

Text:

...zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů je tvořeno vilcovou nádobou LQ, k jejímuž hrdlu je pripojene turbulenční cyklonová hlavice gQ opatŕene vstupom gl. Dno ll válcové nádoby QQ je spojeno se separátoren §Q ionexu. Velcová nádoba QQ s aktivní zónou 15 je spojene se sekundárním vinutín ąg transfornátoru JQ,jehož primdrní vinutí 31 je nepojeno na zdroj QQ elektrickeho proudu. Sekundární vinutí ąg transformátoru Q je tvořeno...

Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260835

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pecháček Ivo

MPK: B01J 49/00

Značky: elektrolytické, zařízení, regeneraci, jedů, ionexů, sorpčních

Text:

...účinku bez zvýšení teploty a agresivity prostředí.Prod 1 užujese tak životnost ionexu a zvyšuje se jeho sorpční kapacita.Na přiloženěm výkresu je v řezu schematicky znázornčnjeden příklad provedení zařízení podle vynálezu.Elektrolytické zařízení pro regenereci ionexu je tvořeno válcovou nádobou gg, která je v horní části napojena na turbulenční cyklonovou hlavici 39. Turbulenční cyklonová hlavice 39 je přes vstup 31 ionexu spojene s poslední...

Zařízení k odběru sypkého materiálu ve fluidním stavu ze zásobních sil a jeho dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260834

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rayman Václav, Rayman Tomáš

MPK: B65G 65/30

Značky: odběru, zásobních, materiálů, fluidním, zařízení, sypkého, stavu, dopravě

Text:

...jen najkratší cestou mezi těmito hrdly. Přitom je fluidní plyn přiváděn jen do těch částí distribuční komory, kterými má při právě požadovaná provozní situaci materiál protékat. Za tím účelem je fluidační zařízení distribuční komory rozděleno na sekce, které jsou provozovány podle konkrétních provozních situací.Ve směru podélných os jednotlivých sekci distribuční komory je možno změnou nastavení uzávěrů vtokových a výtokových hrdel s...

Zařízení pro pružné uložení rotujících částí válečků v pásové dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260833

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žahour Jiří, Kutal Jiří

MPK: B65G 39/00

Značky: pružné, uložení, částí, pásové, zařízení, dopravě, válečků, rotujících

Text:

...na výkresech, kde na obr.l je v částečném řezu jedna strana válečků, na obr.2 je v detailu zajištění vnitřních těsnioíoh kroužků a na obr.3 až obr.5 jsou znézorněny tvary pružného tvarovanéhopkroužku.Na pevný hřídel Q je k vnitřnímu vymezujícímu kroužku 3 uloženo jednořadé kuličkové łožisko 5, ktoré je fiksováno na pevném hřídeli 5 přes vnitřní těsnicí kroužky § pojistným kroužkem ll obdélníkového nebo kruhového průřezu. Na vnějším...

Izotermické ohřevné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 260832

Dátum: 12.01.1989

Autori: Polášek František, Horváth Ladislav, Barták Miroslav, Hlavačka Vojtěch, Čapek Vojtěch, Dušek Stanislav, Novotná Irena, Štulc Petr

MPK: F28D 15/02

Značky: izotermické, těleso, ohřevné

Text:

...ohřívaných tekutín 2. Freony lze použít v rozmezí teplot -2 o°c až ao°c, alkoholy (například metanol e etenol) v rozmezí teplot 0 °C až l 20 °C, destilovenou vodu, toluen, trichloretylen a tetrychloretylen v rozmezí teplot 80 ° až 250 °C, difenyl a difenylové směsi v rozmezí teplot l 50 °C až 320 °C. V uvedených rozmezích teplot nedochází k podstatným tepelným rozkladůmdaných pracovních látek. Vakuotěsně uzavřená tvarovaná komora § je...