Archív za 1989 rok

Strana 135

Převodovka s plynulou změnou převodového poměru využitím kinematiky křížového kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260911

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pinkas Petr

MPK: F16H 21/18

Značky: křížového, využitím, poměru, převodovka, kinematiky, kloubu, převodového, změnou, plynulou

Text:

...hřídele 3 umožňuje posun výstupních ozubených kol Q ke vstupním ozubeným kolům g. 7Přiváděný krouticí moment na vstupní hřídel l se rozvádí vstupními ozubenýmí koly 3 k jednotlivým kloubovým hžídelům lg. V případě, že kloubové hřídele lg jsou v přímém stavu,bude se krouticí moment přenášet rovnoměrně přes všechny čtyři klonbové hřídele lg a převodový poměr bude 11. Při posunutí výstupních ozubených kol É k vstupním 3 dojde k zalomení...

Zapojení pro přenos dat mezi dvěma procesory připojenými ke společné vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260910

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zaoral Milan, Popov Petr, Hejna Jan, Šnytr Miloš

MPK: G06F 13/00, G06F 12/00

Značky: připojenými, pamětí, procesory, zapojení, společné, prenos, dvěma, vyrovnávací

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že ke společné vyrovnávací paměti 3 je přiřazeno paměťové místo pro uložení hodnoty pomocného semaforu 1,mezi první procesor l a paměťová místa pro uložení hodnot semaforu Q a pomocného semaforu 1 je zapojen blok 1 pro čtení s nastavování hodnot semaforu a pomocného semaforu prvním proce,sorem 1 a mezi druhý procesor Z a pamäťová místa pro uložení hodnot semaforu 6 a pomocnéhosemaforu 1 je zapojen blok 5 pro...

Způsob aglomerace uhličitanů vápníku a hořčíku pro hnojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260909

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaroš Stanislav, Havránek Josef

MPK: B01J 8/00, C05D 3/02

Značky: hořčíku, hnojení, způsob, aglomerace, uhličitanu, vápníku

Text:

...na jejich dostupném zdroji a rovněž na požadované složení výrobku. kdy například pro zvýšení hnojivého účinku se s výhodou použije soli dusičnanu vápenatěho nebo hołečnatáho. Lze s výhodou použít například dusiěnanu vápenatěho, odpadejícího při výrobě kombinovaného hnojiva. NPIČ vymražovací technologií, nebo také roztoku dusičnanu hořečnatého, pripravovaného pro výrobu kapalných hnojiv.Prâškové uhličitany se mísí se uásaditou složkou a...

Montážní rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 260908

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vítek Josef, Mužík Václav, Rubík Miroslav

MPK: E04G 21/14

Značky: montážní

Text:

...dílci je snadná, dílce jsou chráněny v rámu proti deformaci a poškození povrchů. Rám je lehce přepravovatelný a vícenásobně použitelný. Nemá nároky na skladovací prostor jak na skládkách dílců, tak na výrobní lince. Jeho konstrukce je jednoduchá, realizovatelná s dobrými výsledky i v podmínkách běžných údržbářských dílen.Využití začíná osazením rámu na sestavovaný dílec na skládce. Rám se s dílcem pomocí úložných destiček, upevñovacích...

Rozptylový transformátorek pro čidlo na vedení svářecí elektrody a hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260907

Dátum: 12.01.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: H01F 31/06

Značky: elektrody, svářecí, rozptylový, čidlo, vedení, hořáku, transformátorek

Text:

...vybrání pro svar má poměrně nerovný povrch. Proud obou sekundárních vinutí 1. umístěných na bočních ramenech 5 opačné strany transformátorku §, je porovnáván s nastavenou protihodnotou stabilizovaného proudut napětím a je tím udržována konstantní vzdálenost svářecí elektrody § nad ocelovými svářenýmidíly 1. svářecí zařízení je tak kontrlováno-ve dvou osách ovládání za řízení pojezdové rychlosti podle šířky vybrání pro svar nebo podle šířky...

Klešťový rozřezávač kabelové izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 260906

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ondráček Alexander, Bena Miroslav

MPK: H02G 1/02

Značky: rozřezávač, kabelové, izolace, klešťový

Text:

...blokování prstové ručky a dlaňové ručky a tlačnou pružinou pro rozvírání. Těleso je opatřené na horní straně hroty pro vedení kabelu, na prstové ručoe je pohyblivé upeyněný nůž vedený ve vodítku, na dlañové ručce je pohyblivé upevněná vyměnitelná objímka pro přidržování kabelu uložená ve vodicím pouzdře, přičemž hroty směřují proti břitu nože.Použití kleščového rozřezávače kabelové izolace slouží především k odstranění namahavé práce při...

Snímač rotačních pohybů nebo úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260905

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pázral Emil, Janda Jiří

MPK: G01P 3/44

Značky: úhlu, rotačních, natočení, snímač, pohybu

Text:

...jednoduchouclonu 3 ve tvaru pásku, obr. 3 b clonu 3 ve tvaru kříže obr. 3 c - clonu g ve tvaru nesymetrického pásku vůči ose otáčení tvaru písmena T obr. 3 d - clonu 3 ve tvaru písmena H obr. 3 e clonu 3 ve tvaru širokého pásku obr. 3 f - clonu 2 ve tvaru širokéno kříže obr. 3 g - clonug ve tvaru trojúhelníku. Jsou možná i další tvarová řešení clony 3.Na obr 3 h je znázorněn případ, kdy profil clony 3 není kolmý na osu otáčení, ale svírá s ní...

Deriváty 2H-benzopyranu s esterovou vazbou v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260904

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrdý Ivan, Němec Václav, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan, Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: biologicky, deriváty, jejich, 2h-benzopyranu, přípravy, molekule, způsob, vazbou, látky, účinné, esterovou

Text:

...1/-ZH-benzopyranu. Elementárni analýzakyseliny jantarově a 87 mg bezvodého pyridinu byla zahřivána 7 hodin na 60 DC a pak bylaponechána při tep 1 otě 10 až 20 °C stát přes noc. Reakční směs byla po obvyklém zpracování dělena sloupcovou chromatografii na silikaqelu s 8 hmot. Vody /elučni čínidloz petrolether obsahující až 75 obj. dietyletheru/. Bylo ziskáno 0,11 g /35 / 2,2-dimetyl-6-E 1-/3 ~karboiypropionyloxy/propyl-2...

Způsob opravy povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260903

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kment Miroslav, Vacek Jan, Humpolík Leoš

MPK: E01C 7/18

Značky: vozovky, povrchu, opravy, způsob

Text:

...se po zaválcování volný přehytek vychladlé směsi z povrchu vozovky ještě před zahájením veřejného provozu odstraní.Výhodou zpüsobu podle vynálezu je, že se dosahuje vyšší přilnavosti obaleného kameniva k nástřiku na povrchu vozovky a tím delší trvanlivosti opraveněho povrchu. Jelikož způsob podle vynálezu nevyžaduje rychlý sled nástřiku a posypu umožňuje tento způsob lepší využití pracovních sil a prostředků a tím snížení nákladů na opravu...

Roštové dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260902

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pawlica Rudolf, Šmalcl Karel, Pavlovský Zbyněk, Janok Gustav

MPK: B07B 4/02

Značky: dávkovací, zařízení, roštové

Text:

...úhlu zaujme současně prostor mezi spodní částí násypky a horní částí pevného roštu, čímž je možno použít stávající sušárny bez rekonstrukce a použít je tak pro sušení jiného materiálu než na který byly sušárny konstruovány.Příklad provedení roštovaoíhc dávkovacího zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde je nakreslen detail průřezu roštu.Rošumé dávkovaci zařízení je tvořeno násypkou §, pevným roštem 5, pohyblivým...

Zařízení pro dálkový přenos nízkopotenciálního tepla pomocí tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260901

Dátum: 12.01.1989

Autor: Smělý Zdeněk

MPK: F25B 13/00

Značky: pomocí, čerpadla, prenos, tepelného, zařízení, tepla, nízkopotenciálního, dálkový

Text:

...Pro zpětný přívod ochlazené vody z vodních výměníkových dutín jsou jednotlivé výměníkové jednotky l napojeny na dvojí vratné vodní potrubí A vedoucí k elektrárenskému kondenzátoru.V uvedeném pŕíkladě provedení mají čpavkové páry vstupující do dálkového funkčního potrubí § tak vysoký tlak, že rozdíl mezi ním a tlakem čpavkových par na sací straně turbokompresoru Q (obr. 7) na místě spoťřeby tepla je dostatečný k zajištění transportu par,...

Zapojení pro měření expanze a rozvolňování hornin v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 260900

Dátum: 12.01.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: rozvolňování, expanze, okolí, zapojení, měření, důlních, hornín

Text:

...i při měření chvění horniny v obou směrech, nebo při rychlých rázech V obou směrech nedochází ke zkreslení záznamu měření. Při měření V místech, kde dochází k důlním otřesům, nedojde ke zničení převodu, pokud ovšem nedojde k deformaci celého přístroje. Oproti jiným expanzometrüm má toto řešení výhodu měřit až ze čtyř koteväz jednoho vrtu současně Podstatnou výhodou je možnost registrovat pomocí několika měřících stanic umístěných V...

Léčivo gastrointestinálních chorob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260899

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pešák Milan, Krejčí Ivan, Šturc Antonín, Čížková Jiřina, Kasafírek Evžen, Křepelka Jiří, Kohout Jiří, Vanžura Jiří, Plaisner Václav, Pospíšil Arnošt, Dlabač Antonín, Korbová Libuše

MPK: A61K 31/495

Značky: léčivo, chorôb, gastrointestinálních

Text:

...modelu došlo podáním 2 mg látky vzorce I ke snížení rozsahu a počtu experšuíentálnilío Vředu o 88 0/0 Studentův Host, p 0,001 u kontrolní skupiny lil. a u kontrolní skupiny K 2 o 64 0/0 p 0,005). Podobné i V této skupině došlo k BGVýľčłZ němu snížćení proteolytické aktivity, bílkoVin a hexos.V pokusech u žaludečního Vředu vyvolaného íiídomethacinem nebo ketezonení nedošlo k výraznému snížení rozsahu a počtu žaludečních vředů ani k...

Způsob výroby trubek válcováním za tepla v tahové redukovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260898

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav, Demek Zdeněk

MPK: B21B 27/02, B21B 19/00

Značky: trubek, tepla, redukovně, způsob, tahové, valcovaním, výroby

Text:

...na jakosti tväřeného materiálu, velikosti tahu a velikosti redukce průměru, kdy velikost otevření je dana vztahemkde Di je vnější průměr trubky za i-tým stojanem, DH je vnější průměr trubky před i-tým stojanem, a je konstanta, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se trubky válcují při hodnotě a 0,33 až 0,40. Rešení tohoto vynálezu vychází ze změny kalíbrační řady tahové redukovny a kalibrace válců jednotlivých stojanu tak, že...

Elektroda jiskrového počítače stop určená k měření nízkých i vysokých hustot stop

Načítavanie...

Číslo patentu: 260897

Dátum: 12.01.1989

Autor: Trousil Jaroslav

MPK: H01L 47/00, G01T 5/00

Značky: určená, počítače, elektroda, hustot, nízkých, měření, vysokých, jiskrového

Text:

...a jednak parasítní elektrickou kapacitou použitých elektrod. Snížení celkove elektrické kapacity jiskřiště a tím odpařené plochy na tenké hliníkové elektrodě lze provést použitím menších elektrod R, Chatham et al. Nucl. Tracks 7 1983 str. 113-1201. Použitím elektrody s malou plochou se však zhoršuje přesnost počítäní nízkych hustot stop, výměna elektrod při měření je časově náročná a je i zdrojem chyb při Iněření.Výše uvedené nedostatky...

Náplňový reaktor pro mikrokolonovou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 260896

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žežulka Aleš, Podolák Miroslav

MPK: G01N 30/02

Značky: reaktor, chromatografii, náplňový, mikrokolonovou, vysokoúčinnou, kapalinovou

Text:

...náplňové ~ o Q cca 1 mm naplnené nejčastěji skleněnýmí kuličkami o Q cca 5 um Nevýhodou kapilárních reaktorů je velký tlakový spád. Nevýhodou náplñových je malá chemická odolnost dostupných sklenených kuliček v alkalické oblasti.Uvedené nedostatky částečně řeší náplňový reaktor podle vynálezu, jehož podstatou je, že prostor reaktoru je vytvořen vý 4vrtem v pouzdru vyrobeném z plněného polytetrafluorethylenu a vyplněnêm podélně ortentovanýmí...

Trimr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260895

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01C 10/10

Značky: trimr

Text:

...a na obr. 2 příklad, kdy je izolační podložka sevřena na obou koncích.Izolační podložka 1 je opatřena z jedné strany jednou vrchní odporovou ,vrstvou 2 a z druhé strany jednou spodní odporovou vrstvou 3, které obsahují například kyslič 4nik ruthenia. Na vrchní odporové vrstvě 2 je dvojice kontaktů 4, 14 a na spodní odporové vrstvě 3 je dvojice kontaktů 5, 15, kde kontakty 14 a 15 jsou V tomto případě spojeny. Izolační podložka 1 je v tomto...

Lepicí hmota pro stavební účely na bázi syntetického kaučuku a asfaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260894

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blaha Vojtěch, Šesták Jiří, Podešva Milan

MPK: C09J 3/30

Značky: účely, asfaltu, bázi, stavební, syntetického, hmota, lepicí, kaučuku

Text:

...rozpouštědla.Lepicí hmota může být modifikována pro zvýšení lepivosti montánními kysellnamí a jejich estery vznikajícíml jako ratinační zbytek pří čištění montanního vosku. ako antíoxidant může být použít fenyi-(í-nattylamin neho 2-merkaptobenzimidazol.Príncípem Vynálezu je skladba lepící hmoty určené pro iepení stavebních materiálů,zejména asfaltových pásů, hydroizolačních fólií na bázi kaučuku, používaných v hydroizolační techníce....

Budicí cívka s vysokou proudovou hustotou ve vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260893

Dátum: 12.01.1989

Autor: Podbrdský Josef

MPK: H01F 15/06

Značky: vinutí, cívka, hustotou, proudovou, vysokou, budicí

Text:

...budicí cívky.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje budicí cívka pro elektronové optické přístroje, jejíž podstatou je, že mezi vrstvami záv-itů je vložena tepelné vodivá fólie, jejížšířka je přibližně rov-na osové délce sousedních vrstev závitů a na jejíž jedné, případně i druhé čelní ploše je umístěna chladící deska opatřená chladicím okruhem. Vložená tepelně vodivá fólie je od sousedních závitů oddělena na jedné nebo obou stranách izolační...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260892

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 9/02

Značky: kondenzátory, impregnační, elektrolyt, elektrolytické

Text:

...čpavku a anilinfosfátu, který sestava z10 hmotnostních dílů směsi kyseliny jantarove a kyseliny adipové, přičemž jejich vzájomný poměr je 11 až 7 3, 73 hmotnostních dílů etylénglykolu, 8,3 - 10,9 hmotnostních dílů čpavku, 0,5 - 0,8 hmotnostních dílů anilinfostátu, 1 hmotnostního dílu kyseliny octové, 4 - 26 hmotnostních dílů vody,1 - 6 hmotnostních dílů octanu amonného.Elektrolyt tohoto složení vykazuje nizký specifický odpor,...

Zařízení pro signalizaci neomezeného souboru dvouhodnotových čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260891

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hejtmánek Miloslav, Strnad Jan, Kaspar Zdeněk

MPK: G01D 3/10

Značky: dvouhodnotových, neomezeného, souboru, signalizaci, zařízení, čidel

Text:

...převodník úrovní 0. Druhý výstup B 2 binárního čítače B je veden přes demultiplexer N do vodorovného prevodníkn P úrovní. Každý výstup Pl, PZ,vodorovného převodníku P úrovní je spojen jednotlivými prvky matice S se všemi vstupy 01, 02,svislého převodníku D. Vyhodnocovač l. je druhým výstupem L 2 napojen na displej l přímo a třetím výstupem L 3 na dekadický čítač D. Dekadický čítač D je napojen na displej l.Stav polohy požární klapky je...

Zařízení pro soustředné broušení rovinných ploch rotačních součástí ve vodorovné rovinné brusce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260890

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bažant Lumír, Příhoda Zdeněk, Opička Miroslav

MPK: B24B 7/04, B23Q 3/152

Značky: zařízení, rovinných, ploch, soustředné, broušení, vodorovné, rotačních, brusce, rovinné, součástí

Text:

...2 a 3, mezi příčným ložem 2 a posuv-nýrn brusným vřeteníkem 3 je upevněn regulátor pohonu 6 otočných stolů 5 obrázek 4. Mikrospínače 11 a pevné dorazy 12 jsou upev-něny na podéluém stole 4 a loži 32 vodorovné rovinné brusky 1. Pracovní prostor 3 D je ohraničen krytem 13 s posuvnými dvířky 14 s dělící přepažkou 15.Otočný stůl 5 obrázek 2 a 3 sestévá z regulovatelného pohonu 18, z magnetické desky 7 s permanentnímí magnety 33, pevné spojené s...

Stator jednofázového motorku se stíněným pólem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260889

Dátum: 12.01.1989

Autor: Doležal Josef

MPK: H02K 17/08

Značky: stíněným, stator, jednofázového, motorku, polem

Text:

...motorků se stiněným pólem. Umožňuje podstatné zvýšit záběrný moment ve srovnání s dosavadním způsobem konstrukce stíněných pôlů bude využít u motorku pro ventilátory.provedení statoru jednorázového motorku podle tohoto vynálezu, kde jeden závit nakrátko je znázorněn v pohledu a druhý v řezu, na obr. 2 je znázorněn průběh závislosti otáček na momentu.Stator jednofázového motorku se stíněným pólem podle obr. 1 je sestaven z magnetického...

Zapojení stykových obvodů systému IMS-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 260888

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bernášek Jaroslav, Kučera Jan

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36, G06F 13/20...

Značky: zapojení, stykových, ims-2, obvodů, systému

Text:

...Bit C 1 je spojen s výstupom druhého dvouvstupého hradla 13. Bit C 2 je připojen na výstup čtrnáctého dvouvstupého hradla 1 n, jehož vstup je přes první tvarovač 11 připojen na výstup dvanásteho dvouvstupého hradlo 41, jehož jeden vstup je spojen se spoločným bodem pátého odporu R 5 a štvrtého odporu R 4 a elektrolytického kondenzátora C 4 a současně je spojen se vstupom invertoru signálu zapnutí sítě 38, vstupem třetího třívstupého hradla...

Sací koš čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260887

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nowak Petr, Holata Miroslav, Jirsák Václav

MPK: F04B 21/06

Značky: čerpadla, sací

Text:

...usnadňuje dobré vedení při pohybu a zmenšuje nebezpečí příčení při vytírání nesymetricky uložených splavenin. Uspořádání propojených dílčích sít dále umožňuje předem volit velikost přestavných sil, které zpüsobují překlopení a tím změnu místa odběru vody zároveň s pročištěním obou dílčích sít. Přitom volbou přestav-nýclí síl pro překlopení vytíracích a těsnicích prvků protiiehvlých sít lze zároveň omezit i velikost ucpání vstupních...

Zapojení pro řízení časově multiplexované sběrnice harvardského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260886

Dátum: 12.01.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: G06F 9/06, G06F 13/00, G06F 13/36...

Značky: harvardského, zapojení, multiplexované, sběrnice, řízení, časově

Text:

...všechny významné informace mikropočítače, to je adresy, data z paměti programu, z paměti dat a vstupního/výstuprlího zařízení při jeho jednoduchém provedení.Příklad zapojení je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje jeho blokove uspořádání, obr. 2 časový průhěh signálů.Mikropočítač 100 je skupinou vstupů 1 a výstupu 010 připojen k zesilovači 200, kterýje prostřednictvím adresové/datové sběrnice 250 připojen k...

Mezioperační dopravník rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260885

Dátum: 12.01.1989

Autori: Harašta Petr, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 7/00

Značky: rotačních, mezioperační, dopravník, obrobků

Text:

...přltlačovány. Ke zpětnému naklopení kazet 9 do základní, tj. přepravní polohy, slouží vratné lišty 22, k nimž jsou pohyblivé kladky 24 přitlačovány opět působením odpružených tyčí 25 na manipulĺační výstupky za kazet 9. K zailxování članltů 8 s kazetami 9 v manipulačních poloprotilehle umístěných na příslušných přeljách slouží dvojice aretačních válcü 27 výšených stojanech 4. Články ll jsou oboustranně opatřeny kuželovými fixačními pouzdry...

Zapojení pro opakování přenosu dat na vnější obousměrné asynchronní komunikační sběrnici při detekci chybné parity dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 260884

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ptáček Václav, Petera Josef, Nemeškal Vladimír, Schiller Jiří

MPK: G06F 11/10, G06F 13/00, G06F 13/36...

Značky: detekci, opakování, přenosu, vnější, asynchronní, komunikační, obousměrné, parity, sběrnicí, chybné, zapojení

Text:

...vstup 64, je signál čtení resp. zápisu dat vysílán na skupinovou výstupní svorku ridcích signálů 22 procesorověho modulu Na základě stavu adresových signálu na prv-ním skupinovém vstupu R a aktivní nrovně řídicíiío signálu čtení resp. zápisu dat na druhém skupinovém vstupu 92 řidicího obvodu 8 je na jeho skupinovém výstupu 94 generován signál výběru adresované bunky dat a řídící signál čtení resp. zápisu(iat z resp. do adresované buňkv....

Způsob zatěžování ultrazvukových výkonových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260883

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šteif Eduard, Gabriel Karel, Šmolík František

MPK: B06B 1/06

Značky: ultrazvukových, způsobu, provádění, zatěžování, zařízení, výkonových, tohoto, měničů, způsob

Text:

...pro zatěžování výkonových Liltrazvukových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu je znazorněn na připo 4jeném výkresu. K testovanému ultrazvukovému výkonovému měničí 13 upevněnénlu na posuvném rameni 8 a zajištovanému v horní poloze na tyčí 5 stojanu 15 druhým stavěcím šroubem 7 se mechanicky připojí ultrazvukový nástroj 1 s příčnými zápichy 3 tvaru V o vnitřním úhlu asi 90 a hloub ce - ~ , umístěuýiíií v....

Zapojení analogově-číslicového převodníku ve spojení s mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260882

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svoboda Karel, Pecháček Ctirad, Liška Martin

MPK: G06F 13/00, G01R 19/25

Značky: spojení, mikropočítačem, zapojení, převodníku, analogově-číslicového

Text:

...vstup komparátoru je připojeno zněřené napětí a výstup z komparatoru je spojen se vstupem mikropočítače.Zapojením podle vynálezu se dosáhne současně dobré linearity a rychlosti převodu. Další výhodou zapojení podle vynálezu je značná variabilita vlastností převodníku(např. změna vstupní citlivosti nebo počet bltu převodu změnou programového vybavení mikropočítače bez nutnosti obvodových změn.Príklad zapojení podle vynálezu je schematicky...

Uspořádání zařízení pro chlazení nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260881

Dátum: 12.01.1989

Autor: Rylka Antonín

MPK: B23B 49/02, B23Q 11/10

Značky: nástroje, chlazení, uspořádání, zařízení

Text:

...nástroje. vzdálenost mezi spodní líranou objírnky a líorrlí hranou ohroljku je přitom menší než výška hrotn nebo řezného kužele nástroje.Výhodou řešení podle jj/nálezu je odstranění problémů s chlozoníní při ohrąííjěíxí slepých děr v těžkoolirooitelrąýoh materiálech zvláště do 1.2 mm. Nástroje pro obrábění slepých děr l větších prüměrů mají menší otáčky, což eliminuje do lírčité íníry nedostatky dosavarlíííoh druhů chlazení.Príklad...

Způsob rozrušování disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260880

Dátum: 12.01.1989

Autor: Havránek Josef

MPK: B01D 17/02

Značky: disperze, rozrušování, způsob

Text:

...kde zbylý vymražený roztok je vyprán vodou, která je odváděna do kanalizace, odioučený lakový benzín je vrácen do výroby a zbylá disperze s otupenou kyselostí a zbytkovým obsahom benzínu je iikvidována.Podle předpokláctaného vynálezu bylo nově nalezeno, že lze disperzi vzniklou v kyseiem prostředí při krystalizaci tetrahydrátu dusičnanu vápenatéłío z roztoků po rozkiedu fosíátu kyselinou dusičnou přímou výmenou tepla pomocí vnášené...

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů diskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260879

Dátum: 12.01.1989

Autori: Audrlický Jiří, Myšková Vlasta, Hušek Bohumil

MPK: H01G 4/12

Značky: diskového, kondenzátorů, tvaru, výroby, keramických, způsob, jednovrstvých

Text:

...na keramických kruhových destičkách. Nový způsob vytváření izolačních mezer umožňuje na velkém souboru destiček provést vybroušení vhodných faset současně, přičemž lze velikosti faset, zasahujících do roVinných částí dielektrika, řídit i velikost o 4bou elektrod a tím i kapacitu takto Vyráběných keramických kondenzátorů.Keramická dielektrika. kruhového tvaru,pokovená po celém povrchu, se opracovávají ve válcové nádobě o zvoleném vnitřním...

Nosič pro přepravu břemen tvaru nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260878

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bělohoubek Jozef

MPK: B66C 1/28

Značky: nůžek, tvaru, nosič, prepravu, břemen

Text:

...skruže ležel na této podložce a oba kraje skruže B byly oproti středu dílu skruže výše od terénu. Tak vznikne volný prostor mezi terénem a krajem skruže.Nosič uchopíme oběma rukama za držáky 5 a obě ramena nosiče 1 a 2 rozevřeme ve vodorovné poloze do stran až přes okraje dílu skruže 8. V této poloze celý nosič spustíme níž o sílu skruže tak, aby kraje skruže 8 směřovaly do smyčky obou ramen 1 a 2. Opět pomocí držáků 5 obě ramena sevřeme k...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260877

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hanuš Jiří, Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: šachtový, tepla, výměník

Text:

...dvě radlální usměrňovací tělesa 9 s nosným trámcem 25, vytvářejíci spolu s materiálem sesypaným pod sypným úhlem radiální spojovací kanály 10 zaústěné do rozváděcíhołprostoru 11, tvořeneho materiálem sesypaným pod sypným úhlem,spolu s kruhovým dnem 12 vnitřní stěny 7. Na radiální spojovací kanály 10 je napojen vnitřní konřovod 13, druhým koncem napojený na sběrač 16 horkých plynů, který spolu se sběračem 17 předehřátého materiálu tvoří komoru...

Způsob zpracování směsi 3,5-dinitrobenzoátu ergokalciferolu a ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260876

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fuka Viktor, Kotyk Milan

MPK: C07C 172/00

Značky: směsi, ergokalciferolu, ergosterolu, způsob, zpracování, 3,5-dinitrobenzoátu

Text:

...přičemž filtrací se získa ergosterol a ergokalciferol zůstává ve fiitrátu, ze kterého se získa oddestilováním metanolil. Krystalický ergosterol slouží jako násada pro ozařování, ma 4tečné louhy slouží jako surovina pro výrobu nutričního vitamínu D 2.Pro bližší objasněni podstaty vynálezu je dále uveden príklad provedení10 kg jemně krystalické směsi 3,5-dlnitro benzoátťi ergosterolu a ergokalciferolu seve 100 1 skleněném kotlíku...

Utěsněný spoj hydroizolačního povlaku a způsob jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260875

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koželuha Jaroslav, Podešva Milan, Petrlíčková Anna

MPK: E04D 13/14

Značky: provádění, hydroizolačního, povlaků, způsob, utěsněný

Text:

...schémata základních střešních proniků, jejichž opracování bylo dosud obtížoym problémem,na obr. 2 je svisly řez střešním prostupem s opracováním koutové části termoplastlckou kaučukovou fólií, na obr. 3 je vodorovný řez nadstřešíiím oplechovaííým tělesem s půdorysným vyznačením způsobu opracováuí termoplastickou fólií a na obr. 4 je axonometrický pohled na postup při opracovávání koutové části pruhem termoplastlcké fólie.Každé těleso 1...

Laditelný filtr typu HPN se zvýšeným potlačením přenosu na rejekčním kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260874

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/12

Značky: zvýšeným, filtr, kmitočtu, rejekčním, laditelný, přenosu, potlačením

Text:

...ve velkém potlačení přenosu na rejekčním kmitočtu při zachování jednoduchosti technicłçé realizace a jednoduchosti ladění.Na přiloženém obrázku je uvedene zapojení přeladítelnělio filtru typu HPN. Vstupní brana filtru je mezi svorlzou 12 a společnou svorkou 14, výstupní brána filtru je mezi výstupní svorkou 13 a společnou svorkouFiltr je tvořen dvěma operačními zesilovači lll a 11 se Spojenými invertujícími vstupy a dále kapacitory 3 a...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260873

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav, Novotný Miloslav

MPK: C01F 11/00

Značky: výroby, malou, solí, vápenatých, rozpustností, způsob

Text:

...sody ke snížení produkce odpadního roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý a k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amonlakálním postupem vznikající odpadní roztok po regeneraci amoniaku...

Zapojení pro potlačení statického hazardu na výstupu multiplexoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260872

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kristen Jiří

MPK: H03K 19/00

Značky: výstupu, hazardů, statického, multiplexoru, zapojení, potlačení

Text:

...200. Obdobuě jsou propojeny i následující vstupní datové svorky m-tá 00 M je spojene s in-týrn datovým vstupem 101 V prvního multíplexoru 100 a současně je spojene s prvním datovým vstupem 201 druheho multiplexoru 200. Zároveň první vstupní adresová svorka 01 je prop-ojoua na první adresový vstup 11 prvního mnltiplexoru 1,00 a nadto je propojeua na Jitąpa 31 jzrmí oegace 401, jejíž výstup 41 je spojen s prvním adresovým vstupem 21...