Archív za 1989 rok

Strana 134

Slitina na bázi zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 260951

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schwarz Klaus, Daut Hans-heinus, Bennemann Martin, Schwarz Michael

MPK: C22F 1/14

Značky: bázi, zlata, slitina

Text:

...Meuee0,001 nec.-Ž. HpH 9 roM, coepxaane cymmm npuueceü H nernpymmnx 3 HeMeHTOBne nonmno npeaumarb 0,2 sec.-., Heaasucuuo or uncna Haxonmcx n cnnanax npuueceň H nerupymmux sneuenroa.Mnxponpononoka, naroTonneHHan n 3 BecTHuMM cnocoöaum na cnnasoa cornacuo naoöperennm, ownuqaercn cpeneů Mexannuecxoü npoqnocwnm R,z 1,5 ~R,A 5, ounaKOBOŘ nnacwuquocwhm Kax qncroe aonoro H cpasnnmoñ 5 neKTponponoHocTbm, a raxxe nonumenuoä TeMnepaTypoň...

Komplex aminokyselin jako kombinační roztok pro parenterální výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260950

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koubková Hana, Mašita Artur, Kruf Miloslav

MPK: A23L 1/305, A61K 31/195

Značky: roztok, výživu, kombinační, aminokyselin, parenterální, komplex

Text:

...přípravek.Využity jsou vlastní zkušenosti v oblasti aminokyselín včetně nejmodernějších poznatků klinických v této oblasti. Vzájemnou kombinaci Nutraminu VL 1 a Nutraminu NEO (základní roztok), stejně tak Nutraminů specíalisovaných jako je Nutramin U, C (ledvinné selhání,detoxidace při jaterním selhání) nebo Nutraminu N a P (základní roztok pro nedonošencea novorozence), lze dooílit optimální přísun rozvětvenýoh aminokyselín ve vztahu k...

Plošný útvar z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260949

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bělohoubek Ludvík, Rozsypálek Miroslav, Novák Vladimír

MPK: E04F 13/18

Značky: plastů, plošný, útvar

Text:

...V jsou snadno vyrobitelná na tvarovacím nástroji a snižují hmotnost plošného útvaru, nebot klinovou část kotvících žebsr mezi chlopněmi vytváří betonova aměs. Jejich připadná rozdilná výška zvyšuje kotveni vbetonové směsia výstupky na druhe straně plošného útvaru usnadñují vytahovánt tvarovacich jader z betonovacích forum, nsboł díky jim je styk formy s plošným útverem menší. Těmito novými vlastnostmi vznikají další možnosti použití. Tvar...

Komora pro elektrodifuzi v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 260948

Dátum: 12.01.1989

Autori: Severa Michal, Dočekal Jaroslav

MPK: C03B 37/09, H01P 11/00, G02B 6/02...

Značky: komora, tavenině, elektrodifuzi

Text:

...prostorujeho komory. V tomto případě nejde jen o upevnění základního tělesa l komory V nádoběs taveninou 3, ale především c zabezpečení přívodu stlačeného vzduchu do prostoru g komory,cílem zamezení vniknutí taveniny 1 do tohoto prostoru z okolního prostředí taveninyo vysoké teplotě. Základní těleso l komory je umístěno V přídržném obvodovém krytu gr zakončeném v dolní částí přítlačnými rameny gł doléhajícími na okrajové části skleněné...

Černé 1 ku 2 chromokomplexní azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260947

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvořák Jan, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, způsob, černé, přípravy, azobarvivo

Text:

...bylo näĺezeno černé 12 chromokomplexni barvivo strukturního vzorce I, w ekteré ee připravi vzájemným působením 2-(2-hydroxynaftyl-1-azo)-4-chlor-5-nitrofenolua 11 chromitého komplexu 3-2-hydroxy-naftyl-1-azo)-4-hydroxy-7-nitronaftalensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 95 °C a při pH 8 až 11. Barvivo vybarvuje vlnu, PAD a hedvébí z neutrálni až slahě kyselé lázně černým odstínem.24,5 dílu (0,05 molu) 11...

Spojovací závěs pro zdvojená okna s vícenásobným zasklením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260946

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lafar Bohumil, Vítkovský Jan

MPK: E06B 3/28

Značky: zasklením, zdvojená, závěs, spojovací, vícenásobným

Text:

...křídle, část připevněná na vnějším křídle a část držící střední sklo. které je sevřeno mezi dvěma díly této části závěsu, spojenými spojovacím prvkem.Výhodou navrhovaného spojovacího závěsu je plnění nové funkce kromě spojení vnitřního a vnějšího křídla a to držení středního jednoduchého skla, izolačního dvojskla nebo izolačního trojskla.Další výhodou spojovacího závěsu podle tohoto vynálezu je zabezpečení středního skla proti...

Způsob stabilizace pěny, zejména při odstraňování tuků z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260945

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rudiš Miroslav, Ryšavý Zdeněk, Vocel Jan

MPK: C02F 1/24

Značky: tuků, stabilizace, zejména, způsob, pěny, odstraňování, odpadních

Text:

...vod s použitím beztlakové flotace a solubilizace za pomoci aníonaktivních tenzidových aditiv a jeho podstata spočívá v tom, že na začátku čisticího procesu se do odpadní vody přidají polyakrylamidy nebo polyetylénoxidy v koncentraci 5 až S 0 g/ma odpadní vody.Vyšší účinek způsobu podle vynálezu spočíva v prodloužené životnosti pěny a zároveň zlepšení solubilizace. způsob vykazuje nejen větší pěnivost, ale i vyšší účinnost čistioiho...

Uložení seřizovacího šroubu světlometu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260944

Dátum: 12.01.1989

Autori: Merenda František, Dobeš Vladislav

MPK: B60Q 1/06

Značky: seřizovacího, šroubu, světlometu, uložení

Text:

...použití letmo uchycené závitové aretační vložky z kvalitní otěruvzdorné plastické hmoty, jejíž hmotnost je vůči hmotnosti tělesa světlometu zanedhatelná. Toto řešení však klade značně vysoké nároky na přesncst provedení díloů a zejména pečlivou montáž celého uzlu seřízaní, což při velkosěriové výrobě způsobuje řadu potíží.Jako optimální z hlediska odstranění popsaných nevýhod se jeví řešení uložení seřizovacího šroubu dle vynálezu, jehož...

Konstrukce pro vzduchotěsné spojení elektromotoru se svorkovnicí servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260943

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Petzold Miroslav, Zámečník Bedřich

MPK: H02K 5/22

Značky: konstrukce, svorkovnicí, servopohonů, elektromotorů, vzduchotěsné, spojení

Text:

...svorkovnicí servopohonu přívodními vodiči podle vynálezu, jehož podstata spočíváv tom, že vnitřní prostory členů dvojice, tvořené elektromotorem a svorkovnící, jsou spolu spojeny osovou dutinou dutáho šroubu, v níž jsou uloženy spojovací vodiče, přičemž dutýšroub je zašroubován ve stěně prvního členu a opírá se přírubou své hlavy o vnitřní povrch stěny druhého členu.I Výhodou konstrukce podle vynálezu je její jednoduchost a dokonalá...

Přepouštěcí ventil hydrostatických čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260942

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrabovský Zdeněk, Dlabal Drahomír

MPK: F16K 17/04

Značky: ventil, hydrostatických, přepouštěcí, čerpadel

Text:

...pro spojovací trubku přepouštěcího ventilu, na obr. 2 je detail přepouštěcího ventilu v podélném řezu dle navrhovaného řešení, na obr. 3 je detail přepouštěcího ventílu z obr. 2, znázorñující uchycení pružiny ve spojovací trubce.Třívřetenové čerpadlo obr. 1 sestává z vnějšího pláště l složeného z výtlačné části ll opatřené výtlačným otvorem lll a ze sací části lg opatřené sacím otvorem lgl. sací část 53 vnějšího pláště l je rozebiratelně...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260941

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/12

Značky: upínací, spojka

Text:

...tělesa upínací spojky, přičemž vzdálenost hran obou hran je menší, než vzájomná vzdálenost vnitřních stěn bočníc tělesa.Hlavní výhoda upínací spojky podle vynálezu spočíva jednak v tom, že jazýček je tvořen obdélníkovým zakřiveným výliskem bez okrajových výstupků, čímž je jednak zjedncdušen jeho tvar, ale také dochází k ñspoře materiálu. velkou výhodou je pak zjednodušení tělesa upínací spojky, kde není nutná provádět vodicí drážky, které...

Spalovací komora fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 260940

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: komora, fluidního, kotle, spalovací

Text:

...jsou svými trubkami zároveň zapojeny horní přepážka i spodní přepážka, přičemž spodní přepážka je na vstupu propojenasvíslými trubkami s výparníkovým dnem spalovací komory.Výhoda spalovací komory dle Vynálezu spočívá V tom, že respektuje rozdílné požadavky na její velikost z hlediska optimalizace fluidního spalování a zabraňuje vzniku fluidního mraku V ní na straně jedné, a na straně druhé umožňuje instalování potŕebných výparníkových...

Ústrojí pro vyvažování beranu tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260939

Dátum: 12.01.1989

Autor: Jičínský Miloš

MPK: B30B 15/20

Značky: ústrojí, tvářecího, vyvažování, beranu, stroje

Text:

...horního víka pružiny odstranit problémy vznikající u kluzného uložení pístů a pístnic. Víka pružiny jsou konstrukčně jednoduchá, nemusí mít tak přesně a jakostně opraoované styčné plochy jako původní řešení. Shromaždování kondenzátu, případně maziva z upravovaného tlakového vzduchu není tak nebezpečné jako V případě ocelových válců a pístnic. Další předností řešení dle vynálezu je možnost zvýšení objemu vzduchu ve vlnovcové pružině.Příklad...

Dvoudeskový uzávěr šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260938

Dátum: 12.01.1989

Autori: Řeha Karel, Kerlín Kurt, Harazim Alfons, Gala Alexandr, Král Jan

MPK: F16K 3/12

Značky: dvoudeskový, šoupátek, uzáver

Text:

...1 hmotnost celého šoupâtka.Příklad konkrétního provedení řešení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je nárysný pohled na sestava dvoudeskového uzávěru šoupátka vedeného vodicími lištami. na obr. 2 je podélný řez dvoudeskovým uzávěrem z obr. 1, na obr. 3 je příčný řeą dvoudeskovým uzávěrem 2 obr. 1.Dvoudeskový uzávěr, obr. l a 2, je sestaven ze dvou těsnicích desek l a g. obě těsnicí desky l, 3 jšbu v horní části...

Zařízení k příčně posunovatelnému přímému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260937

Dátum: 12.01.1989

Autor: Severin Zdeněk

MPK: E01D 19/12

Značky: zařízení, přímému, příčné, posunovatelnému, kolejnice, uložení

Text:

...výhodou je, že oválná vybrání s vodicí drážkou pro uchycení hlav šrouhů umožňují jejich výměnu aniž by byla nutná demontáž rozchodové desky, přičemždélka vodicí drážky umožňuje příčný posun podkladnice. Tím, že rektifikační šrouby jsou uloženy v rozchodové desce, je malá možnost jejich poškození za provozu a jejich případné výměnaje snadné a nevyžaduje demontáž žádného dalšího prvku konstrukce uložení. svislé čepy svým konstrukčním řešením...

Zařízení k přímému příčně rektifikovatelnému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260936

Dátum: 12.01.1989

Autor: Severin Zdeněk

MPK: E01D 19/12

Značky: kolejnice, rektifikovatelnému, příčné, zařízení, uložení, přímému

Text:

...řez, vedený řeznou rovinou C-C z obr. 2 3 obr. 5 je příčný řez, vedený řeznou rovinou D-D z obr. 2.Zařízení k přímému příčně rektifikovatelnému uložení železniční kolejnice podle příkladného provedení sestává z podkladnice l, ke která je železniční kolejnice upevněna nenaznače ným normalizovaným způsobem, uložené na rozchodové desce g, v níž jsou vytvořena oválná vyhrání s vodicí drážkou 3 pro uchycení hlav šroubů 5, jimiž je podkladnice l...

Dvojitá osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260935

Dátum: 12.01.1989

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/10

Značky: dvojitá, plastickým, barevným, osnovní, efektem, pletenina

Text:

...3 ze suknového kladení. S tímto základním plným úsekem B sousedi z oboustran efektni úsek Q sestávajicí ze skupin mezi sebou vazebně spojených dvou sloupku zdvojených oček 3 efektního ůseku Q. Tato zdvojená očka g obou eťektníoh úseku 5 jsou vytvořena z přímého a suknového kladení stejně jako zdvojená očka l základniho plného úseku É se kterým jsou vazebně propojena. Jak je patrno ze zvětšeného pohledu na licní stranu této jednolícní osnovní...

Zapojení pro rozběh a odstavení vodních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260934

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lamač Jiří

MPK: F03B 15/06

Značky: vodních, turbin, odstavení, rozbeh, zapojení

Text:

...zesilovačů s hysterezní charakteristĺ kou pro zjištování úrovne vstupních a z diferenčního členu pro zjištění, zda je třeba další stroj spustit nebo odstavit. Diferenční člen je operační zesilovač. Rozbéhový výstup Q ovládacího bloku Q je spojen se vstupem gł rozběhového řadiče Q. Odstavovací ~ýup âi ovládacího bloku Ž je spojen se vstupom Zł odstavovacího řadiče 1. Odstavovací řadič 1 je sekvenční wbvod z dvouvstupových hradel pro zajištění...

Betain se sníženou pěnivostí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260933

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šmidrkal Jan, Mikulcová Dagmar, Krob Václav, Lopata Václav, Kaufman Karel, Zajícová Hana, Komínková Vendula, Novák Jan, Procházka Karel

MPK: C11D 1/90

Značky: betain, způsob, sníženou, výroby, pěnivostí

Text:

...je uvedena v následujících ptíkladech. P ř 1 k 1 a d 1Do nerezového reaktoru se předloži 846 hmot. dilů trimerní kyseliny olejové, při teplotě 60 °C se za míchání přidá 405 hmot. dilů N,N-dietylpropylendiaminu. Směs se při 160 OC michá 6 h. Po poklesu čísla kyselosti pod 15 se reakční směs ochladí na 100 °C.V druhém reaktoru se rozpuati 284 hmot. dilů kyseliny chloroctové v 2 680 hmot. dílech vody, přidá se 300 hmot. dilů 40 hydroxidu...

Zásobník stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 260932

Dátum: 12.01.1989

Autor: Moulis Josef

MPK: B29D 30/20

Značky: konfekci, stroje, pneumatik, plastů, zásobník

Text:

...na každé polovině posuvné základny podle požadované funkce technolog. sledu. Timto řešením zmenší se na polovinu posouvající setrvačné hmoty, uspoří se značná část zástavné plochy. Narážení kartuší nemá tak podstatný vliv na rozladěni koncových spínačů. Tím se zvýší spolehlivost provozu.Příklad konstrukce nového zásobníku nárazníkových kordů podle vynálezu je schematicky znázorněn na vyobrazení, kde představujeobr. 1 částečný půdorysný...

Tvárnice pro lisování pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 260931

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nezval Rudolf, Cygonek Roman

MPK: B29C 43/36, B29L 30/00

Značky: tvárnice, pneumatik, lisování

Text:

...zejména osobníchradiálních pneumatik se sešikmenou tvarovanou dosedací částí patní oblasti pneumatiky, podle vynálezu. kde sešikmená tvarovaná dosedací část patní oblasti tvárnice je 0 20 Baž o 40 8 širší, jako je šířka patky lisovaného surového pláště pneumatiky, přičemž tato eešikmená tvarovaná dosedací část patní oblasti je od epojnice zaoblení R tvořicí vnější okraj petek pneumatiky odkloněna nejprve o úhel alfa a konec dosedací...

Způsob utěsnění důlních děl proti průniku důlních větrů do stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260930

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájovský Jiří, Dušek Radomil

MPK: E21F 1/14, E21F 15/00

Značky: stařin, důlních, způsob, větru, průniku, utěsnění, proti

Text:

...opatření V souvislosti s nadnormativním výskytem jedovatého plynu (C 0), se pakjedná o nesrovnatelné hodnoty, jako je jistota provozu a zabezpečení zdraví pracovníkůV podzemí. Dále se zvyšuje bezpečnost práce V podzemí z důvodu snížení i odstranění možnosti vzniku samovznícení uhlí ve stařinách. Zlepšují se i větrací podmínky a pracovní prostředí horníků jak přímo v rubání, tak na obou průchodech porubu s chodbami a v přilehlých porubních...

Vodicí ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260929

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šlechta Luboš, Cipra Karel

MPK: F16C 23/04

Značky: ložisko, vodiči

Text:

...kde značí - obr. 1 nárys lineárního vodicího ložiska, na obr. 2 - zobrazenc vodicí ložiska v příčném řezu.Vodicí ložisko na obr. 1 se pohybuje ve vedení A, které je tvořeno U profilem. Vodicí ložisko sestává z kluzáku 3, na němž je umístěn plunžr 5 Plunžr 3 je v podstatě dutý válec s průchozím otvorem uprostřed, v plunžru 5 je uložena pružina Ě. Plunžr A je vedený v příložce 2, která má průchozí otvory a je přivařena na rám 1. Rám Q s...

Zařízení pro rychlou optimalizaci teplotních polí v krystalizátorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260928

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Rybář Vladimír, Barta Čestmír, Hejl Milan

MPK: C30B 35/00

Značky: rychlou, krystalizátorech, zařízení, optimalizaci, teplotních, polí

Text:

...teplotu. Tato skutečnost významně přispívá ke zkrácení vývojové etapy a optimalizaci krystalochemických podmínek procesu kultivace krystalů. Popsané zařízení je zvlášt vhodné pro elektricky vyhřívané trubkové krystalizátory ze skla, nerezu a jiného materiálu s nízkou tepelnou vodivostí.Na přiložených obrázcích je uvedeno uspořádání zařízení podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněna vodicí tyč s jedním distančním držákem a jedním posuvným...

Přídavné mechanické nakládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260927

Dátum: 12.01.1989

Autor: Balák Josef

MPK: B23F 23/04

Značky: nakládací, přídavné, zařízení, mechanické

Text:

...mechanické nakládací zařízení, provedené podle vynálezu umožňuje jedncduchými prostředky přesné a rychlé vkládání ozubených kol do rotačního upínače. Čas potřebný pro uložení ozubeného kola se zkrátí až pětinásobně, při současném snížení namáhavosti práce a nebezpečí možnosti úrazu.Příkladné provedení přídavného mechanického nakládacího zařízení je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde je na obr. 1 celkové uspořádání v nárysném...

Způsob přípravy dvojsiřičitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 260926

Dátum: 12.01.1989

Autori: Erdös Emerich, Vobiš Jiří, Mocek Karel

MPK: C01D 5/14

Značky: dvojsiřičitanu, sodného, přípravy, způsob

Text:

...popisu CS objevu čis. 26 je známe, že uhličitan sodný - soda existuje ve dvou modifikacíeh - aktívni a neaktivní. Aktívni modifikace sody se vyznačuje velkou rychlostí pohlcováni kysličniku siričitého za vzniku produktu s vysokým obsahem siřičitanu sodného. Aktivní modifikace sody vzniká tehdy, vychází-li se 2 pevného hydrogenuhličitanu sodného, který je tepelně rozkládán v proudu plynu, v němž je parciálni tlak vodní páry omezen, takže při...

Stromečkový regál s příčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 260925

Dátum: 12.01.1989

Autori: Synovec Vladimír, Zvánovec Jan, Doksanský Vladimír

MPK: B65G 1/00

Značky: příčkami, regál, stromečkový

Text:

...jednostranných reqálů přenášejí pñsobenim své tuhosti zatížení z vice zatížených sloupků na méně zatižené. Tim dojde k odlehčeni a menšímu namáhání dřive vice namáhaných sloupků.Několik stromeokových regálú s přičkami lze dále spojit navzájem na obou vnějšich stranách regálů pevně připojenými vodorovnými podélníky, které přenesou účinek momentu sil od nesouměrných zątižení jednoho regálu na souměrně zatižené sousedni regály.vynález přináší...

Alkalický čisticí a desinfekční prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260924

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Voldánová Marta, Paleček Jaroslav, Čapek Karel, Srb Karel

MPK: C11D 7/60

Značky: prostředek, desinfekční, alkalický, čisticí

Text:

...se dosáhne periodickým střídáním po jednotlivých pracovních cyklech s kyselým čisticím a desinfekčním připrsvkem.Zmíněný alkalický čistící à desinfekční prostředek se před použitím zředí zdravotné nezávadnou vodou, nejlépe demlneralizovnnou v poměru 0,5 l prostředku na 50 až 150 1 vody s výhodou 0,5 1 přípravku na 100 1 vody a čištění se provádí při teplotě 40 až 60 °C po qobu 10 až 20 minut. Po vypuštění roztoku se čištěná součást promyje...

Kyselý čisticí a desinfekční prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260923

Dátum: 12.01.1989

Autori: Voldánová Marta, Srb Karel, Čapek Karel, Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Karel, Mostecký Jiří

MPK: C11D 3/60, C11D 7/60

Značky: desinfekční, čisticí, kyselý, prostředek

Text:

...0,005 až 0,1 hmot. antikorozní přísady jako dibenzylsulfoxidu prodlužuje bezpečnost provozu zařízení a jeho dlouholetou trvanlivost.Kyselý kombinovaný čistící a desinfekční prostředek je složen ze snadno dostupných a levných surovín, vykazuje vysokou čistící a desifenkční účinnost. Nízká pěnivost usnadňuje práci při čištění a desinfekoi zvláště u strojových zařízení.Účinnost přípravku podle vynálezu se podstatné zvýší periodickým střídáním s...

Způsob kontinuální rafinace surového tvrdého vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260922

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rafael Ernesto, Heyberger Aleš, Čermák Ján, Luis Orlando, Alberto De Jesus, Procházka Jaroslav

MPK: C11B 3/02

Značky: způsob, cukrové, kontinuální, surového, třtiny, tvrdého, rafinace, vosků

Text:

...V případě, že rozpcuštědlo má menší hustotu, než surový tvrdý vosk, proudí vzhůru a kapky vosku jím klesají dolů. V případě rozpouštědla s větší hustotou je tomu naopak. Rozpouštědlo nasycené tvrdým voskem se regeneruje destilací. Destilací se odstraní rovněž zbytky rozpouštědla zadržené v pryskyřicích. Jako rozpouštědla lze 5 výhodou použít zejména etanolu a isopropanolu, dále n-propanolu, butanolů, acetonu, ťurfuralu, jejich směsi,...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanů nebo/a hydrogenfosforečnanu amonného se sníženým

Načítavanie...

Číslo patentu: 260921

Dátum: 12.01.1989

Autori: Benda Ivo, Lakota Vladimír, Novák Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Sýkora Stanislav, Glaser Vladimír, Bastl Vladimír

MPK: C01B 25/28

Značky: hydrogenfosforečnanu, způsob, dihydrogénfosforečnanu, amonného, sníženým, výroby

Text:

...roztoku krystalizací,se výhodně vraci zpět do procesu.základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva V tom, že snížení obsahu fluoru na hodnotu požadovanou pro krmivářské účely se dosahuje velice jednoduchou technologií. Kromě toho se veškerý fosfor, kromě technoíogických ztrát, ze vstupní suroviny zužitkuje na výrobu žádaného produktu. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobnim postupům výrazně...

Polypeptid kodovaný rekombinantním plasmidem, poskytující aktivní telecí chymosin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260920

Dátum: 12.01.1989

Autori: Liebscher Dierck-hartmut, Fábry Milan, Kašpar Petr, Zadražil Stanislav, Sedláček Juraj

MPK: C12N 15/00

Značky: výroby, rekombinantním, kodovaný, chymosin, způsob, plasmidem, telecí, aktivní, polypeptid, poskytující

Text:

...2. Komerční plasmídypUC 8 a pUc 9 přitom posloužily nejen jako zdroj regulačních eXpIeuíCh oblastí (lac promotor,operátor a N-koncová část beta-galaktosidasy), ale i jako zdroj polylinkerových restrikčních míst vně vklädaných sekvencí, využítelných jak pro konstrukcí, tak pro další manipulace s prcchymosínovou genetickou informací. Linearizovaný Vektor pUCS v jedinečných místech BamHIa EcoRI polylinkerové oblastí příjme v jednoznačne...

Zapojení obvodu na ochranu elektrod elektrických obloukových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260919

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zich Bedřich, Janeček Josef, Chudoba Stanislav

MPK: H05B 7/12

Značky: elektrod, obloukových, zapojení, pecí, obvodů, ochranu, elektrických

Text:

...tom. že přívody elektrod jsou vstupy připojeny ke vstupnímu bloku, 2 něhož jsou vyvedeny výstupní signály do elektronické části, připojené výstupy na ovládání ramen elektrod. přičemž na ramena, uložená v nosičích, doléhá snímač posuvu ramen, připojený svými výstupy na elektrickou část.l Výhodou zapojení vynálezu je především skutečnost, že nebezpečí lomu elektrod je praktic ky odstraněno, takže dochází ke značnému prospěchu z nižší...

Lázeň pro galvanické vylučování zlata s obsahem arzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260918

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blažek Zdeněk, Bečka Miloslav, Kopecký Karel, Miškech Ján, Ducháček Václav

MPK: C25D 3/48

Značky: obsahem, lázeň, vylučování, zlata, galvanické, arzenu

Text:

...elektrolytu a vzhledem k omezené rozpustnosti arzonovýchkyselin je možno volit samoregulační způsob doplňování roztoku umístěním přebytku sloučeninydo porézních sáčků. V obecných vzorcích jsou R, R 1, R 2 organické zbytky -CH 3, -CH 2 CH 20 H,-CH 2 Co 0 H, fenyl, 3 ~amino-4-hydroxyfenyl, nebo. X, kde X, přednostně v poloze 2-, nebo4-, je -NH 2, -N 02, -CN, -SH, -OH, -NHR, -COOH, -RCOOH, -SO 3 H, -CONH 2, -OR, -Br, -Cl, -As 03 H 2,-NH 4 w 5/...

Zkušební zařízení na měření charakteristických parametrů rotačních motorů, zvláště tepelných turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260917

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kubiš Stanislav, Dobeš Dušan

MPK: G01M 15/00

Značky: zkušební, charakteristických, rotačních, motorů, parametrů, zařízení, zvláště, tepelných, turbin, měření

Text:

...2 schéma zkušebního zařízení s aľternativním provedení a obr. 3 řez A-A obr. 1.Kroutící moment turbiny A je přenášen hřídelí 1 na rotor g dýnamometru. Rotor Q dýnamometru se otáčí v ložiskách g dynamometru, která jsou uložena v tělese společné ložiskové skříně 3. Těsnění prostoru ložiska 3 dynamometru u disku turbiny i mezi olejem a pracovní látkou turbiny je provedeno pomocí pístních kroužků a labyrintové ucpávky s odvětráním. Spoločná...

Způsob přípravy methyl-N-(-(N-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu nebo ethyl-N-(3-(N-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260916

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sádlo Luboš, Láska Jan, Pscheidt Jiří, Sopuch Tomáš

MPK: C07C 125/075

Značky: způsob, methyl-n-(-(n-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu, ethyl-n-(3-(n-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu, přípravy

Text:

...Produkt byl usušen při teplotě 20 až 75 °c à tlaku 0,000 1 MPa. Bylo ziskáno 1 028 g methyl-N-(3-EN-(3-methylfenyl)-karbamoy 1 oxy~fenyb-karbamátu. tj.ve výtěžku 96,2 teorie. Kaplinovou chromatografií byl stanoven v produktu obsah methyl-N-(3-hydroxyfenylD-karbamâtu 0,1 a obsah sym. N,N-bis-(m-tolyl)-močoviny 0,04 .Teplota táni produktu byla 143 až 144 °C.Postup byl analogický jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že byl použit chlorbenzenový...

Kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260915

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skalický Josef, Müller Ladislav

MPK: B61F 3/12

Značky: vozidla, kolejového, vícečlánkového, uložení, kloubové, článků, spojení

Text:

...a pánví a potřeba masivních stabilizátorů skříní vozidla, což nedovoluje uložení kloubu na podvozek s trakčními elektromotory. K přenosu vodorovných sil vznikajících při rozjezdu a brzdění vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla s vozidlovými články opatřenými na svých konoích střídavě nosnou deskou s vidlici a hlavním čepem a dále kolébkou...

Demetalizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260914

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kubelka Vladislav, Bako Ladislav, Böhm Miroslav, Klement Miroslav

MPK: H01G 13/06

Značky: demetalizační, zařízení

Text:

...kontaktovací i demetalizační lištou a bokorys tohoto zařízení je znázorněn na obr. 4.Demetalizační zařízení podle vynálezu je Vytvořeno z kontaktovací lišty ł a demetalizační lišty g, které jsou připojeny na zdroj demetalizačního napětí, přičemž alespoň demetalizační lišta 3 je elektricky nsvodivě uchycená na přímočarém vedení g posuvném ve směru zaobleného funkčního břitu 1 demetalizační lišty g, k němuž je odpruženě přitlačována alespoň...

Biosenzor pro stanovení laktátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260913

Dátum: 12.01.1989

Autori: Musil Jan, Ráček Jaroslav

MPK: C12N 11/02

Značky: biosenzor, laktátu, stanovení

Text:

...elektrody 3 je zanořena do dutiny g těla senzoru, která je překryta semipermeabilní membránou 5. V dutině 5 těla senzoru o objemu 20 až 50 l jsou umístěny ímobílizované kvasničné buňky.Na platinové elektrodě probíhá reoxidace ferrokyanidu vzniklého reakcí L~ 1 aktátu a ferrikyanidu za přítomnosti laktátdehydrogenázy obsažené v imobiĺizovaných kvasinkách.Biosenzor lze připravit následovně 1. Postup s proetou suspenzí buněk.Suspenze krvinek...

Způsob výroby fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260912

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mareš Miroslav, Žabka Pavel, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Stejskal Alois, Etrich Karel

MPK: G03C 1/02

Značky: emulzí, fotografických, způsob, výroby

Text:

...zastavení emulsifikace pomocí ochlazení a konečně i pro přívod flokulantů pro případnou separaci pevné fáze. Ve směšovači lg opět musí dojít k dobrému a stejnoměrnému promíchání roztoku haloqenidů s roztokem 3.Ze směšovače lg pak druhý hlavní proud přes tryskový nástavec 33 vstupuje do reakčního prostoru gg. Konstrukce směšovačů ll a lg musí být volena tak, aby bylo dosaženo dokonalé promíchání hlavních proudů 5 a lg s bočními proudy, k...