Archív za 1989 rok

Strana 132

Kontroler mikropočítačové jednotky styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261031

Dátum: 12.01.1989

Autori: Haas Karel, Kudrnovský Miroslav

MPK: G06F 3/00, G06F 13/00, G06F 15/46...

Značky: jednotky, mikropočítačové, kontrolér, prostředím, styku

Text:

...1 dekodéru A adresy je připojen k prvnímu vstupu łił registru łg přerušovací adresy prvního byte, jehož výstupy łłg jsou připojeny k výstupům łgg registru lg přerušovací adresy druhého byte, k druhým vstupům łgg registru lg povelů, k výstupům lłg registru il vstupních dat druhého byte, k prvním výstupům łgł registru łg vstupních dat prvního byte, k druhým vstupůmgg registru 2 výstupních dat druhého byte, k druhým vstupům gg registru §...

Expanzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 261030

Dátum: 12.01.1989

Autori: Král Pavel, Kudělová Emilie, Petroš Jiří

MPK: C08L 97/02, C09K 3/00, C08L 97/00...

Značky: expanzní, hmota

Text:

...nevýhodou je vysoká spotřeba živé práce, vznik škodlivin, to je hluku, prachu a vibrací, které jsou příčinou nemoci 2 povolání.Uvedené nevýhody stávajicího stavu techniky se odstraní expanzni hmotou podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že sestává ze 40 až 50 2 hmotnostnich mletého oxidu vápenatého,1 až 5 hmotnostních práškového uhličitanu sodného 1 až 5 hmotnostnich práškového sulfitového výluhu a ze 40 až 50 hmotnostnich...

Zádlažba kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261029

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pechman Jiří

MPK: E01C 9/04

Značky: roštů, zádlažba, kolejového

Text:

...kolejového roštu podle vynálezu je snadné přizpůsohení pryžových sendvičových desek jakémukoliv druhu kolejového roštu a svršku a různým podmínkám použití.Příklad provedení zádlažby kolejového roštu pryžovými sendvičovými deskami, vyrobenými z vyřazených pryžových pásů dálkových dopravníků, je znázorněn na připojených výkresech. Na obr. 1 je příčný řez deskou, znázorñující její skladbu při průmyslové výrobě, na obr. 2 jepříčný řez...

Štěrbinová řezací deska k řezačce masa pro rekonstituci masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261028

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novotný Bohuslav, Budig Jan, Klíma Drahoslav

MPK: A22C 5/00

Značky: rekonstituci, štěrbinová, řezačce, řezací, deska

Text:

...nože před stacionárně uloženou štěrbinovou řezací deskou podle vynálezu po vytlačení masa pomocí řezacího šneku mezi řezací desku a soupravu nožů. Tvar štěrbiny vymezuje tloušřku lístku a nudliček masa, které nacházejí významné uplatnění při výrobě polotovarů z tak zvaného rekonstituovaného masa a získaná masové směs při řezání masa dle vynálezu má vlastnosti spojky, což jest velmi cenné při výrobě polotovarů z tak zvaného...

Způsob přípravy polyakrylamidového gelu, zejména pro elektroforezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261027

Dátum: 12.01.1989

Autor: Wiesner Ivo

MPK: G01N 27/26, C08F 20/60

Značky: polyakrylamidového, přípravy, způsob, zejména, elektroforézu, gelů

Text:

...roztok působí 500 hmotnostnlmi díly persiranu draselného nebo amonného o koncentraci 0,1 až 0,5.Při pokojové teplotě proběhne polymerace do stadia gelu nejdéle do pěti minut a plné hustoty polymerni sítě dosáhne po 2 až 12 hodinách, závisle na teplotě.Způsob podle vynálezu poskytuje velmi dobře reprodukovatelnou kvalitu qelü, což lze nejlépe dokázat vlastnim elektroforetickým dělenim. Aplikace jiných redox systémů polymerace akrylamidu,...

Ionexový katalyzátor pro výrobu alifatických éterů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261026

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tesařík Jaroslav, Musil Václav, Prokop Zdeněk, Jirásek Stanislav, Dostál Antonín, Jeřábek Karel, Jeřábek Oldřich, Šrejber Josef, Setínek Karel, Švajgl Oldřich, Pražák Václav

MPK: B01J 31/10, C07C 41/05

Značky: ionexový, katalyzátor, způsob, alifatických, výrobu, eterů, výroby

Text:

...1 až 10 atomy uhlíku bud samotných nebo ve směsi S přísadou až 20 (počítáno na množství alkoholů) aromatických uhlovodíků s 6 až 12 atomy uhlíku nebo/a alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo/a halogenovaných derivátů benzenu a vzniklý polymerní skelet se po případném předbotnání V rozpustidle, např. 1,2-dichloretanu, sulfonuje kyselinou sírovou o počáteční koncentraci96 až 98 při teplotách nepřesahujících 95...

Zařízení pro akumulaci pracovní energie spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261025

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stiegler Václav, Stiegler Jindřich

MPK: F01B 13/04

Značky: energie, zařízení, motorů, spalovacího, akumulaci, pracovní

Text:

...ústrojí,spojené s kuželkou ovládacího ventilu k řízení přívodu hnací směsi do spalovacího motoru.Příklad konkrétního provedení vynalezeného zařízení je znázorněn na připojeném výkresu V řezu, přičemž rovina řezu je vedena osou rotoru a osou válců spalovacího motoru.Vynalezené zařízení pro akumulací pracovní energie spalovacího motoru obsahuje klikový hřídel Q, který je otočně uložen v klikové skříni vytvářející rotor §, přičemž kliková...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: řízení, motorů, děliče, testování, zapojení, stupnicového, detektoru, obvodů, otáček, fázového, funkční, kmitočtu

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Obvod pro plynulou změnu zadané hodnoty regulačního obvodu s jejím plynule řiditelným přírůstkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261023

Dátum: 12.01.1989

Autori: Samek Jiří, Fořt František, Kalický Igor

MPK: G05F 1/10

Značky: žádané, změnu, jejím, přírůstkem, regulačního, řiditelným, obvodů, plynulou, hodnoty, obvod, plynule

Text:

...ohříváku Q teplotním čidlem gg. Hodnota regulované veličiny 5 2 teplctního čidla gg je vadena do rozdílového členu gł. Regulační odchylka jłč na jeho výstupu je vedenu do proporcionálního integračně derivačniho regulátoru ggg, jehož výstup je přes rozdílový člen gg, kam je rovněž připojeno teplotni čidlo gł, veden do proporcionálně integračního regulátoru gg. ventil vstřiku 1 vody vedené do prívodu páry k ohříváku Oje řízen výstupom z...

Čtyřsvorkový etalon nízkofrekvenčního odporu s koaxiálními proudovými svorkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261022

Dátum: 12.01.1989

Autori: Volný Karel, Vomela Jan, Horák Oldřich

MPK: H03H 11/48

Značky: etalón, koaxiálními, čtyřsvorkový, nízkofrekvenčního, odporu, svorkami, proudovými

Text:

...druhý proudový vodič tvořený vnějším vodičem koaxiálního vedení.výhodou čtyřsvorkového etalonu nízkofrekvenčního odporu s koaxiálními proudovými svorkami podle vynálezu je snadná mechanická realizace etalonu v rozsahu 1 až 100 Q a jednotná mechanická konstrukce etalonů pro všechny hodnoty v rozmezí 1 až 100 Q při dodržaní stability a malé teplotní závislosti odporu etalonu.vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno konstrukční...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky násosky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261021

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ondřej Jaroslav

MPK: B22D 41/00, C21C 7/10, B22D 18/06...

Značky: ohrev, zařízení, vakuovací, vyzdívky, sušení, nádoby, násosky

Text:

...komoře, která má regulovaný spodní odtah spalín a je v ní souose s hořákem umístěna násoska vakuovací nádoby a případně termočlánek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že ohřívací komora je dále spojena odtahovými otvory, rozmístěnýmí po jejím obvodu, s kruhovým spalinovým kanálem, ze kterého vyúsřuje boční odtah spalín.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména to, že lze sušit a ohřívat vyzdívku násosky řízeně podle stanovené...

Držák šňůry na zdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261020

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hajn Bohumil

MPK: E04G 21/18

Značky: šňůry, držák, zdění

Text:

...Na vnějšístraně svislého ramena je vytvořen úchyt šňůry, zatímco na opačném konci vodorovnéhoramena, než je boční postranice je vně odsazená vodicí patka, která navazuje na svislé rameno a směřuje od styčné hrany vodorovného ramena vzhůru, přičemž v místě jejího vnějšího odeazení od svielého ramena je opatŕena drážkou pro vedení šňůry.Držák šňůry na zdění podle vynálezu je výrobně jednoduchý, podstatné urychluje přípravu nastavení a...

Aplikátor vzorků pro elektroforesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261019

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veverka Zdeněk, Klepetář Jan

MPK: G01N 27/26

Značky: elektroforesu, aplikátor, vzorků

Text:

...elektroforetického nosiče při nanášení vzorku.Na obr. 1 až 4 jsou některé možné průřezy aplikační zónu aplikátoru podle vynálezu,na obr. 5 je aplikátor podle vynálezu s jedním aplikačním elementem l, který je součástí aplikátoru libovolné konstrukce Á. Na obr. 6 je aplikátor podle vynálezu, ve kterém je dvojice těles g tvarována do dvojité šroubovice V té části aplikačního elementu l, která je od aplikační zóny odehnuta, na obr. 7 je zcela...

Vlečná lžíce rypadla pro těžení rozplavitelných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261018

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rousek Rudolf, Křepela Jiří

MPK: E02F 3/60

Značky: rozplavitelných, lžíce, zemin, vlečná, těžení, rypadla

Text:

...v tom, že uzavírací klapka je připevněna na spodní části segmentu, které jsou uloženy svoji horní částí v ložiskách v zadní horní části lžíce,přičemž přední strany segmentu jsou spojeny deskou. Dále jsou boky lžíce opatřeny dorazy.Lžíce dle vynálezu umožňuje plně využití vnitžního objemu lžice tím, že lžíce je shora chráněna pevným víkem a v zadní části nahoře pohyblivou klapkou. Uzavirací klapka umožňuje snadný únik vody ze lžíce při...

Samorozpěrací kleště s čelistmi uzavírajícími se pod účinkem hmotnosti jimi uchopovaných a přenášených plochých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 261017

Dátum: 12.01.1989

Autor: Adámek Jaroslav

MPK: B66C 1/38

Značky: hmotnosti, účinkem, těles, plochých, samorozpěrací, přenášených, čelistmi, kleště, uchopovaných, uzavírajícími

Text:

...vlastně součástíčelní plochy lg této horní hlavice lg. Je to nejjednodušší řešení, které danému účelu brzdění výkyvu ramene li a silám na jeho spodní čep lg působícím vyhovuje. Přitlačovací sílu na brzdicí člen vyvozuje matice lg zajištěná protimatkou gg na závitovém dříku čepu §. Přitomje čep § zajíštěn proti otáčení pojistným šroubem gg, zataženým přes jeho hlavíci do závěsného článku É.Jak už bylo uvedeno, spodní čep lg výkyvného ramene lg...

Zapojení pro vyhodnocení úhlu natočení předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261016

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zelenka Miroslav, Čmejla Petr

MPK: G01B 7/30

Značky: úhlu, zapojení, natočení, předmětů, vyhodnocení

Text:

...druhá předvolba 3. Kryetalová jednotka 1 je připojena jednak ke generátoru § frekvence, jednak svým výstupem 1 ke druhému vstupu 3 bloku 2 obvodu kontinuálníhorozdílu frekvencí. Generátor § frekvence je svým výstupem gl připojen k frekvenčnímu vstupu gg fázového závěsu 3 prvního snímacího bloku Ě. Výstup Q bloku 2 obvodu kontinuálního rozdílu frekvencí je připojen k čitači gg výstupního bloku X, ve kterém je k čitači lg připojen jednak...

Zařízení k vytvoření dvojmontáže u řídicí nápravy traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261015

Dátum: 12.01.1989

Autor: Otruba Vladislav

MPK: B60B 11/02

Značky: dvojmontáže, zařízení, nápravy, traktoru, vytvoření, řídící

Text:

...je osazen čep, na kterém je otočně uložen vnějšínáboj pro vnější diskové kolo, přičemž vnější náboj a kotouč jsou opatřeny otvory pro aretační kolík.Tímto je dán předpoklad možnosti snadné říditelnosti jako u jednoduché montáže. V případě potřeby při přímé jízdě nebo při uvíznutí lze pomoci k tomu účelu vytvořeného jednoduchého aretačního kolíku propojit obě kola dvojmontáže.Na obr. je v bokorysu schematicky znázorněn příkląd provedení...

Způsob výroby sterilních nebo mikrobiálně nezávadných mastí a čípků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261014

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vonková Květoslava, Šimková Jana, Vltavský Zdeněk, Havlenová Věra

MPK: A61K 9/02

Značky: nezávadných, mikrobiálně, čípků, způsob, mastí, výroby, sterilních

Text:

...mikrobiologické nezávadnosti (zásady tzv. správné výrobní praxe podle požadavků světové zdravotnícke organizace). Tento úkol se podařilo vyřešit nalezením vhodných opatření a podmínek, které bylo možno použít při běžné technologii mastí a čípků a zařadit harmonický a nenásilně do sladu jednotlivých výrcbních operací.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby sterilních nebo mikrobiálně nezávadných mastí a čípků s obsahem síranu neomyoinu...

Žhavicí svíčka s keramickou ohřívací tyčinkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261013

Dátum: 12.01.1989

Autori: Buřič Josef, Pán Jan, Kepka František

MPK: H01T 13/20

Značky: svíčka, ohřívací, tyčinkou, keramickou, žhavící

Text:

...spojení odporového metaloxydického povlaku s regulační spirálou.Hlavní výhody navrhovaného způsobu je jednoduchá konstrukce umožňující snížení pracnosti oproti stávajícím výrobkům. Kompaktné nanesený odporový pcvlak na keramické ohřívací tyčince vyrobené z materiálů typu Al 203, nitridü, karhidů Si, oxidu Zr nebo sialcnů odstraňuje nebezpečí přepálení nebo upadnutí do spalovacího prostoru, přičemž předává vzniklé teplo přímo stlačenému...

Tyčinková žhavicí svíčka pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261012

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tíkal Josef, Pán Jan

MPK: H01T 13/20

Značky: žhavící, svíčka, tyčinková, vznětové, motory

Text:

...z jednoho typu materiálu a to skupiny kovů Ni, Wo, Mo,Fe nebo jejich slitin a vzhledem k jejích nižšímu odporu byl vyřešen způsob umístění delší žhavicí části spirály jejím prstencovitým vytvarováním tak, aby byly dodrženy normované vnější rozměry. Pro zvýšení účinnosti žhavicí svíčky a zlepšení výrobní technologie je ve vnitřní dutině spirály zabudován keramický trn.Hlavní výhodou navrhovaného řešení je možnost použití jednoho typu...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261011

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, zařízení, kalcinaci, předehřev, práškového

Text:

...Q zavedena do kalcinačního kanálu lg, jímž je za probíhající kalcinace dopraven zpět do disperzního předehřívače 3. Zdrojem tepla pro kalcinaci jsou hořlavé produkty z fluidního reaktoru E, jež vstupují do kalcinačního kanálu lg kanálem g hořlavých produktů, kde se spalují po smísení s horkým vzduchem, přiváděným kanálem 1 horkého vzduchu.Při odstavení fluidního reaktoru g a pŕívodu horkého vzduchu je práškový materiál přiváděn pouze do...

Vratná stanice hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261010

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kožiálová Helena, Jasoněk Jan

MPK: E21F 13/06

Značky: hřeblového, dopravníku, vratná, stanice

Text:

...dopravníku, sestávající ze dvou vzájemné pohyblivých částí, řetězového bubnu a m napínacích prvků, podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že první část, v níž je uložen řetězový buben, je nasunuta do druhé části, obě části jsou opatřeny vnitřním vedením a první část je po každé z obou bočních stran opatřens vodítkem, které je posuvně uloženo ve vedení, připojeném k bočnici druhé části,přičemž mezi vnější konec vodítka a druhou část je...

Zapojení časoměrného obvodu, zejména pro průmyslovu a laboratorní časomíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261009

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šrubař Ivo, Polášek Pavel, Heinige Pavel, Morcinek Pavel

MPK: G04F 5/00, G04F 3/06

Značky: zapojení, zejména, časoměrného, obvodů, průmyslovu, časomíru, laboratorní

Text:

...obvodu doplní pouze zdrojem, ovládacím přepínačem, výkonovým obvodem linky mínutových, resp. sekundových impulsů a oscílátorem 100 kHz.Další výhodou zapojení podle vynálezu je, že Výstup bloku řízení přivedený na vstup druhého výstupního budiče umožňuje, aby na výstupech druhého Výstupního budiče se objevil,podle stavu prvního děliče, stav čítače minut ve dni a bud stav čítače sekund, čítače číslicových hodin a čítače dní v týdnu,...

Zapojení pro převod signálů jednofrekvenčního laserového interferometru do binárního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261008

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hapla Miroslav

MPK: G01B 9/02

Značky: signálu, zapojení, interferometru, laserového, převod, binárního, kódu, jednofrekvenčního

Text:

...dosahovat vysoké rychlosti měření při současně velké rozlišovací schopnosti a dále, že správna informace na nejnižšich bitech se po náhodné poruše automaticky obnoví. Způsob zpracování, vzhledem k nižším frekvencím a informační redundaci, rovněž snižuje pravděpodobnost výskytu chyb na vyšších bitech.Na obrázku 1 jsou znázorněny interferenční signály a jedna z možností jejich vyjádření v binárním kódu v rozsahu jedné periody, na obrázku 2 je...

Soustava lopatkových rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261007

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pour Jiří, Pour Josef

MPK: F04D 3/00

Značky: lopatkových, soustava, rotoru

Text:

...protiběžné prolínání a překrývání funkčních povrchů lopatek téměř dvěma třetinami. Zabraňuje ztrátovým únikům média bez Využití.Další výhodou stastavy lopatkových rotorů, hnacích i hnaných je využití středového průtokového prostoru lopatková plocha je, oproti používaným rotorům, větší, s více ohrátkamí.Jinou výhodou tohoto řešení je, že v rourovém průtoku může být instalována víc než jedna samostatná soustava lopatkových rotorů hnacích...

Způsob výroby tenkostěnných dělených pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 261006

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hanka Jaromír, Horák Pavel

MPK: B21D 5/10

Značky: výroby, dělených, pouzder, tenkostenných, způsob

Text:

...i tlouščku plechu děleného váloového pouzdra.Vzpěrným napěchováním délky výstřižku ve tvaru pásu nad mezi kluzu se dosáhne geometrických rozměrů, kruhovitosti, válcovitosti i rovnoměrné tloušřky plechu děleného válcového pouzdra. Vyrobené dělené pouzdro zachováva stabilizovaný tvar odpovídající dutině tváŕeciho nástroje. Obvyklé odchýlky kruhovitosti v podobě rovných úseku u dělici spáry vzniklé při výrobě jinými výrobnimi způsoby, jsou...

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dittrich Horst, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan, Nadvorník Pavel, Kuba Eduard

MPK: E21F 5/00

Značky: plynů, průtrží, způsob, hlediska, nebezpečí, důlního, raženého, dlouhého, díla, uhlí, ochrany

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...

Spojovací městky silikátových vrstev s vysokou přilnavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261004

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štepita Matej, Lízal Petr Geolog, Nevosád Zdeněk

MPK: C04B 28/00

Značky: silikátových, městky, priľnavosti, vrstev, vysokou, spojovací

Text:

...polymerů a kopolymerů a/nebo kopolymerů esterů kyseliny akrylové s nehydrolyžujícími komonomery jako jsou styren, etylen a vinylhalogenidy a komonomerů s hydrofilními skupinami, které vlivem hydrofilnosti a nízkého povrchového napětí umožňují průnik do pörů a kapilár starého betonu, jakož i hydratující hmoty. Komonomery s hydrofílními skupinami tvoří monomery s karboxylovými nebo hydroxylovýmí skupinami, například kyselina akrylová,...

Přísada do krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261003

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lohniský Jan, Hrubý Václav, Hrubý Miroslav

MPK: A23K 1/16, A23K 1/10

Značky: krmiva, prísada

Text:

...pro drůbež a prasata s ohledem na vhodný obsah živín a minerálních látek ve finální směsi. Analytický rozbor sušené přĺsady podĺe vynálezu vyrobené z huminových látek a otrub V poměru 11 vykazuje tyto hodnoty sušina 90 , NL (N x 6,25) 21,7 B, tuk 6,2 Š, popel 13,3 0, vláknina 6,0 Vs, ME 8 000 KJ,BNLV 42,3 , Nacl 6,9 S, celkem AMK 12,2 . V krmné přĺsadě dle vynálezu je významný z krmivâřského hlediska jak obsah volných esenciálních...

Způsob zpracování odpadu s obsahem huminových látek ke krmným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 261002

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrubý Václav, Lohniský Jan, Hrubý Miroslav

MPK: A23K 1/10

Značky: způsob, krmným, obsahem, huminových, látek, odpadů, zpracování, účelům

Text:

...případně až do vytvoření homoqenni strukturní sypké směsi.Podle potřeby je možno směs sušit na pásových nebo bubnových sušárnách a šrotovat. Vyšší teploty při zpracování je třeba použít v případě potřeby dosažení úplné sterilízace směsi,zvláště kdy je výchozi surovina kontaminována. Použití nižších teplot při zpracování umožňujezachování nutríění hodnoty bílkovinné složky krmiva. Příklady výrobního postupu při zpracování huminového odpadu1....

Zapojení pro indikaci polohy servopohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261001

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G05D 3/00

Značky: polohy, zapojení, servopohonů, indikaci

Text:

...çg, jehožvstup gł pro řízení čítaní vzad je připojen na nulovací vstupy 3 druhých klopných obvodu ggłg až ggm.Veškeré údaje o poloze servopohonu se vyhodnocují pouze pomocí pulsních snímačů ggł,§g. V praxi se jedná například o bezkontaktní pulsní snímač ggggg nebo optoelektronickésnímače. Oba tyto typy snímačů vyhodnocují pohyb mechanické clony, která je umístěna na výstupní hřídeli servopohonu. U uvedených snímačů UBM 22 při zasunutí kovové...

Tkací stroj s vlnitým prošlupem, opatřený otáčivým tkacím hřídelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261000

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mzyk Wolfgang, Scorl Hans-dieter, Mzyk Heinrich

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupem, vlnitým, tkací, opatrený, otáčivým, hřídelem, tkacím, stroj

Text:

...cermeur ocaamen pananbnmm BucTy~nou 11, BnaBnnBammnMcx B cnupanbnmñ nas 4. HOBGPXHOCTB 12 npunerannx Buc Tyna 11 H HOBGDXHOCTB 13 npnneranun cnpanhnoro nasa -no Hanpanneunm apameunn wxauxoro nana Haknoum. ÚHK nema npyr non npyrom. Ho Hanpasneunm apamenux csanu Haxoxmnüca Koneu 14 HnaTHHHOP 0 CePMeHTa B npownnononomenuouTaxnu oöpason coaannan noaepxnocwb 15 npnnerannx sanpeccyewcx cnnpanbuo usornyroü samumuoü nnanxoň 16 c ee noàepxnocwbm 17...

Fixační válec pro tepelně-tlakovou fixaci topenových částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260999

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bogs Günther, Stottmeister Hans-werner, Härtel Manfred, Zander Dietmar

MPK: G03G 15/12

Značky: válec, fixaci, tepelně-tlakovou, částí, topenových, fixační

Text:

...C nouombm nąonnropon 42 na Konuax 47 Merannuqecxoň TPYĎN 35 H nonmmnuuxos Kaqenuz 43 Merannnqecxax Tpyöa 35 onepTa B ysne saxpenneuun. nuz Harpeaannz B cepeMHe BaHHKa na saxpennennn 1 pásMemeHnumpaxpacumñ ranorenonbm Hsnyqarenb 2. BHyTpeHHHH HOBepXHOCTb 46 Banuxa nuz saxpennennn 1 crpyxrypnponaua mna Bmnonneaa mepoxoBaToň H noqepaeua Pew~ nexwop 4, oxsawmsammnň Bànnx na saxpenneunn 1, MMeew Tennousonaunm 45, a ero nuywpenuaa...

Forma s dnem a bedněním na dělicí spáry pro železobetonové desky s žebry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260998

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schulz Dieter, Seeling Bernd, Häusler Horst, Müller Helmut

MPK: B28B 7/02

Značky: bedněním, forma, spáry, desky, železobetónové, žebry, dělicí

Text:

...àopmu 1 cramex 8 Ha nänme QODMH. BePTHKaHbHHe BHHTH 11 cwamex 8 npnmňMamT npn STOM öoxoaue onaJyőKH 2 HHOTHO K ĽHHMY ÓOPMH 1 3Áwanbnux aueunü. ľgpueame onanyőxu 3 npu Mañčnmanbàoü nnuae peöbucroň nun ru nsunqehu B xonuu, a npú öonee KODOTKHX peöpncwux nnnmax - n cmemennue ao BHYTPB coenHHnTenbHue Mecwa öoxonux onanyöok 2. B nonrowonneauym TaKHM oöpa- som mopmy saxnanumamw apnarypy H sawen Kpanom xacamnnamm maconnym onanyöxypeöep 4, KOTODEH,...

Způsob šetrného oddělování hlinitokřemičitanů a v nich obsaženého grafitu od syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260997

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rericha Adolf, Krüger Stefan, Herfurth Frank

MPK: C01B 13/06

Značky: hlinitokřemičitanu, diamantu, syntetických, šetrného, způsob, oddělování, grafitu, obsaženého

Text:

...pacwnop BMBCTG c 50 Mn Bonn nepeBonàT B xnmmqecxuň cwaxan u mnnbTpymT, npnuem c uenbm ynyqmenua ÚHHBTDEĽHOHHHR cnoäcrn Moryr ĎMTB noBanner-m npuronnue coemłxexmx (HanpHMep Kapőoaarm, önxapöonarnr, xnoprmu, oKHcnxuuxrnnpooxncn menoqaoseuenbnu Merannon) Hnn pacwnopáuomem ÓHTb noorperum.Ocrawox àunbrpaunn nmecre c 50 MH Bonm nçpenonrcn B npnronumü na peaxunn cocy. Ho 6 aBnxmT 12 r rupooxucn Harpna. 3 aTeM Harpenamr no KHHEHHH H B Te 260997....

Lisovací forma pro výrobu dutých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260996

Dátum: 12.01.1989

Autori: John Dieter, Bergmann Klaus

MPK: B30B 15/02

Značky: dutých, forma, lisovací, výrobu, součástí

Text:

...n 3 oöpeTeunm nosaonaew Bmranxnaauue npecc-nsennn B aaQxxcuponäuaou nonomenuu H nocneymmym npHeMKy ero cHcTeMoü aaxnara. TaKHM oöpaaou, o 6 ecneqnBaeTca B 03 MOXHOCTb qacwuqno asrouawusnposannoro npouecca rpaucnopwa K npyrnu arperawan oőpaőowxn.Bo BDGMH Buranxnaauna rnöxan oóonoqka ®opMu ocraerca B nonuom nonomenun n 0 ~ KOH, ónaroaps ueMy Haemno npeownpamaewcn ocpouuuň H 3 Hoc mopM.Hcnonuenne cTepxHa Kax nonoe TBHO cymecrnennó cnocoöcwnyer...

Zařízení pro tlumení hluku odpadního vzduchu u pneumatických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260995

Dátum: 12.01.1989

Autori: Heerde Klaus, Radtke Gerd, Bauke Albrecht, Falk Ose

MPK: G01N 1/10

Značky: odpadního, hluku, zařízení, stavu, tlumení, vzduchu, pneumatických

Text:

...TaKHM o 6 pa 3 oM nueamarnuecxoro CTaHKa.Maoôpewenue noxcnnewca name na ayx npnmepax ocymecTnneHHH.Hpennaraemme qepremn nokasunamw Vmur. 1 - Hsoôpameune B paapeae 1-ro Bapuanra ocymecTBneHHa, mur. 2 - Hsoöpamenue B paapeae 2-ro BapHaHTa ocymecrnnenux ycTpoücTna nnn rnymennx myna orxonmero nosyxa.Y nuenmaruqecxnx craxxoa, ocuameunum cornacHou 3 o 6 peTennm ycrpoücmnom nn rnymeuuz myua orxonnmero aosnyxa B COOTBGTCTBHH c nr.1 nan...

Skluznice lyží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260994

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stadler Gerald, Gratz Matthias, Schmalz Hans-dieter, Hildebrant Lothar

MPK: A63C 5/044

Značky: lyží, skluznice

Text:

...pesynbrawe qerosuauuTenhHo YMEHBNBGTCH conpownsneune cxonbmennm no cpaaHennm c HSBBCTHHMM no aux nop pemennnmm. KpoMe Toro, xapaxwepuo TO, qro Haxonameca Henocpencwseuuo npyr sa pyroM napm panna KpOMOK nna nobeua(K 1 K 2) pacnonomenu Ha yre cxonbmenna (Hr. 3). Bnaronapa STOMY, c on Hoů cropoau oöecnequBaewcnÁTo, qro B nepno ckonbmennn óonbman qacrb no Bepxnoçwn ownenbnbm sneneuroa npomunbHoňopomxu na nonbema conpnxacaercs c noBepxHocTbm...

Zařízení pro kypření půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260993

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sonis Zinovij, Gilštejn Petr, Pavlov Anatolij, Korabelskij Valerij, Panov Ivan, Kuzněcov Jurij, Vetochin Vladimir

MPK: A01B 13/08

Značky: zařízení, půdy, kypření

Text:

...oTHocHTěnbHo nonepeHHoň ocH 8, HDOXOHHMGŘ qepes ee cpenumm qaCTb, H HMeeT Bunyxnue pemymne KpoMKH 9 B nepeueü H aaxeň qacrnx.Hpennaraeuoe ycrpoůcrao paőowaew cneymmuu oöpasom npH n 5 HmeHHH opynn S-oöpasaan nana 7 Bunyknoň pexymeň KDOMKOŘ 9 Baenpnercn B MoHonHT noqam, Boruywoñ uacwbm cxHMaeT H Kpommw ero, npH STOM noqsa nonsepraercn HnweucunnoMy cmaTHm H npoonbHoM H nonepequom nanpaBneHHax. Hocne sworo nnacT noqnu nepenemaerca B cropouy...

Vibrační pěch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260992

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šabardin Alexandr, Šilkov Vladimir, Simonov Alexandr, Čumičev Vladimir

MPK: E01C 19/38

Značky: pěch, vibrační

Text:

...enaHHHH panuyca Z., Kpnsommna 5 na Benuunny, oñecneqnnamuym onTnManbHuM pemum paöowm npn nyxyapnom Bo 3 eňcTBnn, a Benuqnua yrna Q, cnsnra no masa Broporo KDHBONMHE oTHocMTenbHo ocn eőanauca 4 nna oöecneqeunx gauöonee 3 ®®eK THBHOP 0 pemnma paőowu He gonna npeaocxonrb Benxunnu w, 90 -A rneľ cnnrno mase Memny nepauu Kpnnommnom H ocbm neőanaaca 4, saxpennennoro Ha Maxonnxe 3, nöo TOHbKO B srom cnyqae oöa nonayua-yapanxa öynyT...