Archív za 1989 rok

Strana 131

Spôsob regulácie chodu filtračného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261071

Dátum: 12.01.1989

Autor: Polák Vladimír

MPK: B01D 25/02

Značky: spôsob, chodu, filtračného, zariadenia, regulácie

Text:

...systém stáva menej citlivý na rušivé vplyvy pri riadení jeho chodu, To všetko bez úprav mechanickej časti filtračného systému a len s minimálnymi zásahmi do elektrickej časti.Príklad realizácie spôsobu podľa vynálezu je znázornený na výkresena ktorom obr. 1 predstavuje dvojicu filtračných jednotiek aobr. 2 časový rozvrh jednotlivých fáz ich pracovného cyklu.Filtračné zariadenie pozostáva z prvej filtračnej jednotky 1 a druhej...

Zapojenie ovládacích obvodov reverzačných stykačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261070

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janech Michal, Buchcár Anton, Jurnečka Alexander, Fígel Rudolf

MPK: H01H 9/54

Značky: ovládacích, zapojenie, reverzačných, stykačov, obvodov

Text:

...spínača 4 je spojený s prvým vývodom cievky 1 prvého reverzačného stykača, s katódou druhej súčtoye diody 11 a s katódou druhej nuloyej diody 13. Druhý vývod cievky 1 prvého reverzačného stykača je spojený s anodou prvej oddeľovacej diody 5. Katoda prvej oddeľovacej diody 5 je spojená s katódou druhej oddeľovacej diody B, s katódou Zenerovej diody 9, s prvým vývodom sériového kontaktu 7 a s prvým vývodom dyojpolu 8, ktorý je tvorený...

Kompaktný snímač priebehu korózie ocelovej výstuže v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261069

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: betóne, výstuže, oceľovej, korózie, priebehu, snímač, kompaktný

Text:

...korózie oce 4lo~vej výstuže v betóne je schematícky znázornený na pripojenom obrázku.Kompaktný snímač priebehu korózie je vyrobený z tyče skúšobnej ocele o dĺžke postačujúcej na výrobu snímača požadovanej veľkosti. Tyč skúšobnej ocele je ohnutá do symetrického útvaru podľa obrázku, prípadne do iného podobného symetrického útvaru, v závislosti od rozmerov, tvaru a spôsobu zaťažovania skúšobného telesa, alebo konštrukcie, kde má byť...

Spôsob odstraňovania ortuti z odpadných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261068

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nemčok Peter, Kvašňák František, Kúdola Vladimír, Bobok Daniel, Kordík Jozef, Kossaczky Elemír, Kráľ Bohumil

MPK: C02F 1/62

Značky: spôsob, roztokov, odpadných, odstraňovania, ortuti

Text:

...ortuti vo vyčistenom roztoku na maximálnu hodnotu 0,2 mg/l. Transport tuhých fáz v systéme sa môže ralizovať čistenými odpadnými roztokmi hydrodynamicky. Medzi hlavné prednosti postupu podľa vynálezu je potrebné zaradit komplexnost riešenia,ked sedimentáciou sa oddelia spolu s tuhými podielmi aj väčšie čiastočky kov. ortuti a jemne disperg-jované čiasíočky sa po prevedení na ortutnaté zlúčeniny zachytia adsorpciou. Teda v porovnani s...

Upínacia svorka stereotaktického prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 261067

Dátum: 12.01.1989

Autori: Páleník Ladislav, Bolf Juraj, Šramka Miron, Kneppo Peter, Čieško Ján

MPK: A61B 19/00

Značky: stereotaktického, upínacia, prístroja, svorka

Text:

...prístroja umožňuje dosiahnuť stabilitu nastavenej polohy pri minimálnej ovládacej sile bez použitia nástrojov, výškovú a smerovú prestaviteľnosť upínacej svorky stereotal-tickeho prístroja najmä pri jeho súčinnosti s röntgenovým tomografom a znižuje riziko zavlečenia infekcie do operovaného organizmu.Na výkrese je znázornená upínacia svorka stereotałçticlsého prístroja.hlasná stopka 1, ktorou je upínacia svorkastereotaktickeho prístroja...

Visutý lanový vytahovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261066

Dátum: 12.01.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 7/00

Značky: vytahovač, lanový, visutý

Text:

...kužeľovým a reťazo 4vým. prevodom od hnacej pojazdnej kladky vytahovača a navijaním lana sa priťahuje náklad. Retazový prevod z bubna na automatický polohomer otáča svornik polohomera, po ktorom sa pohybuje matice polohomera od koncovej, smerom k začiatočnej polohe. V začiatočnej polohe narazí na posuvný doraz nasuinutý na vodiacu trúbku polohomera, stlači pružinu polohomera opretú na konci vodiacej trúbky o pevný doraz a UVDIUGDÍH...

Zariadenie na pohon bubnových pracích a čistiacich strojov hlavne benzínových

Načítavanie...

Číslo patentu: 261065

Dátum: 12.01.1989

Autor: Červenka Peter

MPK: D06F 37/36

Značky: pohon, zariadenie, hlavne, benzinových, pracích, strojov, čistiacich, bubnových

Text:

...frekvencie, ktoré ako je známe vyrábajú sa len pre normálne, t. j. nevýbušné prostredie, by spôsobilo dalšie náklady naviac z dôvodu nutnosti ich umiestnenia mimo výbušný priestor benzínových čistiacich strojov.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na pohon bubnových pracích a čistiacich strojov hlavne benzínových podľa vynalezu,ktorého podstata je v tom, že má iba jeden hnací elektromotor, na ktorého zadnom vývodovom hriadeli je uchytená...

Zariadenie na kolmé presúvanie dopravovaných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261064

Dátum: 12.01.1989

Autor: Szabó Ladislav

MPK: B65G 47/54

Značky: predmetov, kolmé, dopravovaných, presúvanie, zariadenie

Text:

...dopravovaných predmetov podľa vynálezu je dosiahnutá jednoduchá konštrukcia a dosiahne sa rýchla doprava dopravovaných predmetov, balíkov z jedného dopravnika na druhý a podobne. Zabráni zhromažďovaniu predmetov, balíkov.Na pripojených výkresoch je znázornená zariadenie na kolmé presúvanie dopravovaných predmetov podľa vynálezu, kde obr. 1 zobrazuje presúvaci stôl kolmo na os valčekového dopravníka v čiastočnom reze a obr. 2...

Viacvtokový merač kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261063

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hering Jiří

MPK: G01F 1/06, G01F 1/075, G01F 1/07...

Značky: kvapalín, viacvtokový, merač

Text:

...štrbina medzi ústím zberného kanála a hlavným výtokovým kanálom.Obr. 3 je rez viacvtekevým- mokrobežným meračom se zberným kanálem, uzatvereným vekom meracej komory a hlavou merača.De puzdra 1 merača s hlavným vtokovým kanálem 2 a hlavným výtokovým kanálem 3 je vsadená meracia komora 4 s prepážkou 5 medzi sústavou vtokových kanálov 6 a výtokových kanálov 7 a s lopatkovým kolesom B. Výtokevé kanály 7 ústia do prstencovêho zberného kanála 9....

Kapacitný snímač tlaku s frekvenčným výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261062

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chudý Vladimír, Skákala Jozef, Pilárik Stanislav

MPK: G01L 7/08

Značky: tlaku, výstupom, kapacitný, snímač, frekvenčným

Text:

...je ukončené prírubou a prítlačnou maticou opatrenou kužeľovou zvierkou.Vyšší účinok zariadenia spočíva v tom,že kapacitný snímač tlaku s frekvenčným výstupom má lineárnu charakteristiku, jednoduchü konštrukciu, malé časové konštanty, ďalej sa vyznačuje odolnosťou voči vibráclám, nepotrebuje prídavnú vyhodnocova 4clu elektronickú aparatúru a je priamo prípojitelný k automatizačným prostriedkom.Na obrázku je znázornený príklad prevedenia...

Spôsob spracovania zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261061

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lelko Jozef, Jurovčák Ondrej, Balaďová Paulína, Mičák Jozef, Berežný Viktor, Ferenčík Ján

MPK: C01G 51/04

Značky: spracovania, zmesného, spôsob, kobaltu, oxidů

Text:

...na báze kobaltu a je charakteristický tým, že zmesný oxid obsahujúci 0,001 až 2 niklu, 0,001 až 2 sodíka a maximálne po 1 hmotnostnom vápnika, horčíka, kremika a chrómu sa dezintegruje na častice velkosti 0,004 až 0,4 min, 4s výhodou.0,01 až 0,04 mm a zapracuje do nosiča katalyzátora oxidácie čpavku na oxid dusnaiý v množstve odpovedajúcom obsahu zmesného oxidu kobaltu v nosiči 5 až 60 hmotnostnýoh.Výhodou tohto vynálezu je efektívne...

Predné závažie traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261060

Dátum: 12.01.1989

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: A01B 63/11

Značky: traktora, predné, závažie

Text:

...je pridŕžaný-skrutkou 7,preohádzajúcou dutinou 8 medziuzávažiami,opierajúcou sa V ích spodnej stene 13 o zahĺbenú dosadaciu plochu 9. Na zadnej stene 10 závažia 1 pod výstupkom 2 sa nachádza šípovité vybraníe 11, ktorého steny 41, 40 sú rovnobežne s čelnou stenou 15 a zrazením 14 a nad výstupkom 2 je sklonená navádzacia plocha 12. Na spodnej stene 13,ktorá v. predu prechádza do zrazenia 14,sú umiestnené dve polovice kruhovej zahĺbenej...

Chápadlo prepraviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261059

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hladký Miloš, Oršulák Jaroslav, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, prepraviek

Text:

...pre. praviek podľa vynálezu v čelnom reze, na obr. 2 je vyobrazené príkladné prevedenie chápadla prepraviek vynálezu V pohľade zhora. a na obr. 3 je vyobrazené príkladné prevedenie chápadla prepraviek podľa vynálezu v bočnom reze.Chápadlo prepraviek je vytvorené z nosného rámu 1, ktorý má po obv-ode pripravené štyri navádzacie palce 2 orientované z vertíkálneho smeru a umiestnené voči prechodovým zaobleniam bočníc 10 uchopovanej...

Zariadenie k lemovaniu rotačných súčiastok s nepravidelným tvarom, najmä formy v tvare srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: 261058

Dátum: 12.01.1989

Autori: Remiáš Štefan, Janík Igor, Tomka Miloš

MPK: B21D 19/02

Značky: srdca, rotačných, súčiastok, zariadenie, formy, najmä, tvare, tvarom, nepravidelným, lemovaniu

Text:

...výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené v náryse v čiastočnom reze, na obr. 2 v pôdoryse v čiastočnom reze, na obr. 3 je nakreslená časť zariadenia v reze vedenom cez upinaciu a prítlačnú dosku,plášť a dno formy i držiak s lemovacou kladkou a na obr. 4 je nakreslená časť zariadenia v pohľade po ukončení lemovania kladkou.Zariadenie k lemovaniu rotačných sú 4čiastok s nepravidellným tvarom, najmä formy v tvare srdca pozostáva z fremy 19,v ktorej...

Zariadenie pre upínanie rúr na ohýbačkách s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261057

Dátum: 12.01.1989

Autori: Piatro Jozef, Šebo Jozef, Trgiňa Ján

MPK: B21D 9/18

Značky: indukčným, zariadenie, ohrevom, ohýbačkách, upínanie

Text:

...tvar rúry po predchádzajúcom ohnutí. Upinacie kladka je riešená ako jednoduchá, prizmatická a zaisťuje pritlačenie rúry. Upínacia dvojkladka je riešená ako dvojité, otočná okolo nosného čapu a zaisťuje podopretie rúry. Natočenie upínacej dvojkladky do tvaru ohybu a jej zaistenie proti otočeniu pri upinani umožňuje závitovka uložená v. telese upínacej dvojkladky,ktorá natáča upinacia dvojkladku okolo nosného čapu.Pokrok dosiahnutý...

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma reesei CCM-F-806

Načítavanie...

Číslo patentu: 261056

Dátum: 12.01.1989

Autori: Labudová Ivica, Farkaš Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: ccm-f-806, trichoderma, reesei, mikroorganizmů, kmeň

Text:

...pri raste na agarovom glukózovom médiu mycélium vláknitě, hutso vetvené, zriedkavo septované. Priemer hýf 3,5 až 5 IIl. Konídionosiče kratšie a rozvetvené, fialídy zvyčajne jednotlivé, alebo protistojace. Konidie hojne, spočiatku biele, potom žlté v stave zrelosti zelené až zelenohnedo pigmentované, eliptickoovoidné, priemer 2 až 3 m. Pri submerznej kultivácii pri dobrom prevzdušñovaní a v médiu chudobnou na uhlík a dusík dochadza ku...

Spôsob produkcie celulolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261055

Dátum: 12.01.1989

Autori: Farkaš Vladimír, Soldánová Irena, Lišková Mária, Labudová Ivica, Bauer Štefan

MPK: C12N 9/42

Značky: celulolytických, produkcie, enzýmov, spôsob

Text:

...srvátka V množstve 0,5 až 5 0/0 hmotnostných sušiny, alebo ich zmes.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je zrýchlenie rastu produkčného mikroorganizmu,zvýšenie produkcie enzýmu na objemová a časovú jednotku pri súčasnom znížení spotreby energie a prácnosti a uľahčenie procesu dávkovanie substrátov do fermentora v priebehu submerznej kontinuálnej, semikontinuálnej, resp. prítokovej ted-batch kultivácle.Vynález sa môže využiť pri...

Zariadenie na generovanie homogénneho stacionárneho magnetického pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 261054

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tischler Ján, Frollo Ivan, Farnbauer Gabriel

MPK: H01F 5/08, A61B 6/03

Značky: zariadenie, generovanie, homogénneho, magnetického, stacionárneho

Text:

...zaručuje maximálnu pracovnú oblast pri rešpektovaní energetických, konštrukčných a technologických požiadaviek, Nehomogenity poľa sú rádu 8 až 20 a priemer pracovnej oblasti vo forme gule s relatívnymi odchýlkami menšími ako 50 ppm je 30 až 70 i priemeru vstupného otvoru cievok-Rovnaké vnútorné a vonkajšie polomery cievok umožñujú ich zostavenie z rovnakých segmentov a použitie jedného navíjacieho zariadenia,jednej navijacej-šablóny,...

Stojina skriňového alebo I nosníka na báze drevovláknitých alebo drevotrieskových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261053

Dátum: 12.01.1989

Autori: Panáček Pavol, Rybár Petr

MPK: E04C 3/12

Značky: báze, drevotrieskových, stojina, materiálov, nosníka, skříňového, drevovláknitých

Text:

...pre ktoré má popísaný materiál obmedzené použitie v drevených konštrukciách. Vyšší účinok vynálezu sa dosahuje spojením aglomerovaných materiálov a rastlého dreva a prejavuje sa v znížení priebybu pri trvalom namáhaní,minimálne o 20 voči neupraveným stojlnám nosníkov.Predmetným technickým riešením sa plne využije šmyková tuhost tenkej drevotrieskovej alebo drevovláknitej dosky, ktorá máneobmedzený prírastok trvalej deformácie pri stálych,...

Spôsob výroby komplexu manganatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej so zinečnatou solou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261052

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mrva Bohumír, Ďulák Karol, Frajšták Pavol, Macko Jozef

MPK: C07F 13/00, C07C 155/06, A01N 59/16...

Značky: výroby, zinečnatou, solou, komplexu, manganatej, etylénbisditiokarbamidovej, kyseliny, spôsob

Text:

...(Ve-ného vodného roztoku amónnej soli kysrxtiny etylénbisditiokzarhamidovej. K suspeozii sa pridal 1 g heptahydrátu eíranvi zinočnatełio v- 10 ml vody a po 3 min. nur-šetria sa pro dukt odfiltroval, premyi a znat rczsttspendoval vo vode. Susponzĺäintel horatórnom mlyne tak. aby 80 hnzot. L. c bolo menších ako 2 mikrometrov. K suspenzii sa pridal ešte roztok 3,6 g heptahydrátu síranu zinočnatého. Po zamiešaní sa suspenzia sušila na rotačnom...

Spôsob výroby manganovej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 261051

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macko Jozef, Mrva Bohumír, Frajšták Pavol, Ďulák Karol

MPK: C07C 155/06, C07F 13/00, A01N 59/16...

Značky: kyseliny, spôsob, etylénbisditiokarbamidovej, výroby, manganovej

Text:

...je prekvapujúci a nebolo ho možné predpokladať, pretože autori uvedených patentov a v literatúre všeobecne sa uvádza, že pri vyšších teplotách vznikajú pri príprave manebu rôzne splodiny rozkladu, ktoré znižujú čistotu získa-iného produktu Pri tejto príležitosti ako vznikajúce nečistota sa uvádza najčastejšie etyléntiomovčovina ETU).Dalšia výhoda spočíva v tom, že pri sušení produktov s vyššou teplotou rozkladu sa umožní práca pri vyšších...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261050

Dátum: 12.01.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/12

Značky: spojka, upínací

Text:

...a výška čelní stěny menší než délka vodicich drâžek. Hlavní výhoda upínací spojky podle vynálezu spočívá v tom, že jazýček je dokonale zajištěn proti uvolnění nebo vypadnutí z tělesa spojek. To je umožněno zářezy vytvořenými na jednom konci jeho opěrné plochy, které nedovolují axiálnímu posunu a následnému vypadnutí. Montáž jazýčku se provádí obvyklým způsobem,do předehnutého tělesa upínací spojky se tím rozdílem, že se nejdříve do vodicích...

Estery monosacharidů arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261049

Dátum: 12.01.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří

MPK: C07C 69/33

Značky: kyselin, monosacharidů, arylpropionových, estery

Text:

...je současně i způsob jejich výroby. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se snadno dostupný halogenid kyseliny obecného vzorce IICH 3 kde Ar má shora uvedený význam, působí di-O-isopropylidenmonosacharidem, například 1,223,4-di-O-isopropy 1 iden-beta-D-gslaktopyranosou nebo 1,24,5-di-0-isopropyliden-beta-D~fruktopy~ ranosou za míohání při teplotě 0 až 40 °C v prostředí terciárního aminu, s výhodou pyridinu,tríethylaminu,...

Způsob získávání N-alkylmorfolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261048

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mrázová Cecylia, Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: získavání, způsob, n-alkylmorfolinů

Text:

...vody je možno uskutečnit kontinuálně nebo diskontinuálně. Při kontinuálním uspořádání jsou třeba dvě kolony, přičemž se na první koloně oddělí velmi těkavé eàtky vroucí pod udanou spodní mezi teploty varu a na druhé koloně se získa koncentrátN-alkylmorfolinů. každá z kolon musí mít účinnost nejméně 20 teoretických pater, jinakse nedosáhne vysoký výtěžek N-alkylmorfolinů nebo dostatečná Čistota produktů. Při vsádkové rektifikaci odpadní vody...

Způsob ochrany aglomerovaných celulozových materiálů proti biologickým škůdcům a ohni

Načítavanie...

Číslo patentu: 261047

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koukal Miroslav, Novotný Václav, Zdeněk Miroslav

MPK: B27N 9/00

Značky: proti, materiálů, celulózových, škůdcům, biologickým, aglomerovaných, ochrany, způsob

Text:

...třísek a k jejich žhnutí. Tento stav se neodstraní ani zvyšováním procenta antipyrenních komponentü v lepidle. Pro dostatečnou ochranu je třeba zvýšit poměr antipyrenu k lepidlu na více než 11.Podobné problémy jsou při ochraně aqlomerovaných materiálů proti dřevokazným houbám. Dobré výsledky se např. dcsáhly přidáváním chlorovaných fenolů do fenolických lepidel. Při výrobě desek a jejich skladování dochází k jejich částečnému úniku a tím...

Zařízení pro měření tahových sil v lanech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261046

Dátum: 12.01.1989

Autor: Poruba Zdeněk

MPK: G01L 1/04

Značky: zařízení, ťahových, lanech, měření

Text:

...měřič pro měření sil v lanech nad 1 000 N.Na výkresu je na obr. 1 znázorněno v bočním pohledu příkladné provedení při nasunutí na měřené lano. Obr. 2 znázorňuje zařízení při snímaní měřených hodnot. Obr. 3 znázorňuje další provedení a obr. 4 toto další provedení při snímání měřených hodnot.Mezi opěrkami ł pro vedení lana 1 je pružná tyč g, V jejímž středu je tlačné zařízení Q tvořené šroubem, na jehož jednom konci je tlačná opěrka A a na...

N-(2,6-dichlorfenyl)-benzimidoylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 261045

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dejmek Luboš, Smrž Rudolf, Štrof Jiří, Zoula Václav

MPK: C07C 119/20

Značky: n-(2,6-dichlorfenyl)-benzimidoylchlorid

Text:

...oxidochloridu fosforečného a případně přítomného aprotíckého rozpouštědla se N-(2,6-dichlorfenyl)-benzimidcylchloríd ízoluje vakuovou destilací. Získá se slabě nažloutlý viskőzni olej, který stánim zkrystaluje připravený N-(2,6 «dich 1 orfenyl)-benzimidoylchlorid je 98,52 (stanoveno spektrálně a plynovou chromatografii) a vykazuje t.t. 51 °c až 52 °c a t.v. zoo °c až 203 °c při tlaku 1,2 kPa.Následující přiklad připravy sloučeniny...

Rotor generátoru větrné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261044

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko

MPK: H02K 41/02, H02K 21/08

Značky: rotor, větrné, generátoru, elektrárny

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny rotorem generátoru větrně elektrárny V provedení dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že permanentní magnety pro jednotlivé magnetické pčly na obvodu tělesa rotoru je použito více nežli jednoho permanentního msgnetu ą sousedící permanentní magnety, príslušné jednomu magnetickému pôlu telesa rotoru jsou vůči sobě pootočeny o pootočení delta, které je dáno vztahemkde značí 1 rozteč drážek...

Šachtový předehřívač práškového materiálu se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261043

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: ztrátou, šachtový, předehřívač, materiálů, tlakovou, sníženou, práškového

Text:

...cyklőnových stupňů s vertikálními cyklćnovými stupni pak umožňuje snížit stavební výšku cyklćnové části předehřívače a ušetřit nebo dokonce úplně odstranit oblouky v propojovscích kanálech, což rovněž přináší snížení tlakové ztráty horní cyklónové části šachtového předehřívače.Příklad řešení takovéhoto šachtového předehřívače podle vynálezu je schematicky znázor-. něn na výkrese.Předehřívač sestává z disperzní šachty l, na níž...

Zařízení k upnutí ručního odjehlovače řezu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261042

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bednář Arnošt

MPK: B23D 67/12

Značky: odjehlovače, ručního, zařízení, řezu, trubky, upnutí

Text:

...tak, že ho lze snadno vyjmout k ostření nebo k výměně za jiný. Upínací lišta spolupusohí při odjehlení tím,že stírá, uhlazuje nebo současně i čistí plášť trubky V blízkosti řezu. Zpravidla plní tuto funkci i trh. To je výhodné zejména při odjehlování řezu např. korodovaných trubek, které mají být spojovány tvarovkami s pružným těsnicím kroužkem. Kroužek dobře těsní pouze v tom případě, že obepíná čistý a hladký plášť trubky V blízkosti...

Upínací hlava dřevěných pilot pro beranění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261041

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kulhánek Stanislav, Drdičko Antonín

MPK: E02D 13/10

Značky: pilot, beranění, hlava, dřevěných, upínací

Text:

...na beranící zařízení s upínací hlavou v pracovní poloze při zatloukání piloty a na obr. 3 půdorys upínací hlavy.Upínací hlava dřevěných pilot 1 je tvořena nejméně dvěma kruhovitými segmenty g, které jsou prostřednictvím táhel Q uchyceny na vertikálně pohyblivé části, např. podušce g beranu,uspořádané na nosné konstrukcí lg zařízení, která je upevněna na pontonovém plavidle 5. Každý z kruhovitých segmentu g je opatřen jednostranné výklopnou...

Způsob snižování tření mezi dopravovanou rubaninou a plechy pancéřového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261040

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schmidt Kurt, Papuga Josef, Rapant Jan

MPK: B65G 19/30

Značky: dopravovanou, dopravníku, rubaninou, pancéřového, plechy, snižování, tření, způsob

Text:

...V přípojenem výkrese, kde obr. 1 představuje boční pohled na pancéřový dopravník s přesypem abrasivní rubaniny z jiného odtěžovacího zařízení a přívodem vodní suspenze jemné kluzné horniny na pancéřový dopravník a obr. 2 představuje pohled na svislý kolmý řez pancéřového dopravníku a na přesyp abrasivní horniny z jiného odtěžovacího zařízení s přívody vodní suspenze jemné kluzné horniny se strany vratné stanice pancéřového dopravníku.Na...

Způsob přípravy nikl-molybden-aluminových a kobalt-molybden-aluminových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261039

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vybíhal Jaromír, Rosenthal Jakub, Kraus Miloš, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch

MPK: B01J 23/88, C10G 45/04, B01J 21/04...

Značky: katalyzátoru, přípravy, způsob, kobalt-molybden-aluminových, nikl-molybden-aluminových

Text:

...3, NHAF, H 2 SiF 6 a podobné přímo do suspenze nebo ve formě NH 4 F nebo HF při peptizaci při přípravě hmoty pro extrudacisytici roztok se připraví např. rozpuštěním heptamolybdenanu amonného s obsahem cca B 0 Mo 03, který se rozpustí v horkém kondenzátu a k nerozpuštěnému zbytku se přidá odměřené množství kyseliny ortofosforečné tak, až se všechno rozpustí. Pak se přidá práškový dusičnan nikelnatý nebo kobaltnatý za míchání, aby se všechno...

Způsob přípravy měniče aniontů obsahujícího silně bázické funkční skupiny pyridiniové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261038

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smejkalová Monika, Matějíček Alois, Juračka František, Sivoková Marta, Justová Zuzana

MPK: C08F 212/36, C08F 226/06

Značky: přípravy, pyridiniové, skupiny, způsob, obsahujícího, měniče, aniontů, silně, funkční, bazické

Text:

...suspenzní perlový kopolymer Złvinylpyridinu a/nebo 4-vinylpyridinu, případně jiných vinylických monomerů ze skupiny zahrnující styren, estery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a vinylacetát, s divinylbenzenem se podrobí reakci s epichlorhydrinem ve vodném prostředí při teplotě 20 až 90 °C V molárním poměru dusíku kopolymeru k epichlorhydrinu 10,6 až 1 l,2 po dobu 1 až 24 hodin.Výhoda předloženého vynálezu spočivá především V tom, že...

Zařízení pro regulaci výkonu turbiny s omezovací funkcí při odchýlení tlaku a regulaci tlaku páry turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261037

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bednařík Karel, Rubek Jaroslav, Pokorný František

MPK: G05D 15/01

Značky: tlaku, páry, funkcí, turbiny, výkonu, regulaci, turbínou, omezovací, zařízení, odchýlení

Text:

...za provozu bloku. Při zvětšení odchýlky tlaku nad nastavenou hodnotu je automaticky upravována žádaná hodnota výkonu dokud nedojde k ustálení tlaku na své žádané hodnotě. Tím se odstraňují ruční zásahy. Rovněž při výpadcích v odběru páry je provoz bloku ekonomičtější, protože tento parní výkon mohou převzít jedna nebo obě pracující turbiny, aniž by došlo ke zbytečnému snížení výkonu reaktoru.2. Při provozu v regulaci tlaku anebo v regulaci...

Způsob výroby výlisku tvořeného pevně a žáruvzdorně spojenými vrstvami kovového materiálu a uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261036

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dousek František

MPK: C22C 1/05

Značky: materiálů, výroby, výlisků, spojenými, uhlíku, žáruvzdorné, tvořeného, pevně, vrstvami, kovového, způsob

Text:

...materiál jeden a na opačné straně druhý a to i materiály takové, které se přímým navrstvením a slisováním spojit nedají.Toto spojení lze realizovat pmmní mezivrstev obsahujcích oba spojované materiály ve směsi. Mezivrstvy se vytváří přimým smísenim kovového materiálu s uhlíkem V práškové formě tak, aby se obsah kovového materiálu od vrstvy k vrstvě snižoval ve prospěch uhlíku, čímž se dosáhne spojitého vzájomného prostoupení skeletů obou látek...

Způsob určení úhlu zkrutu na rotující části

Načítavanie...

Číslo patentu: 261035

Dátum: 12.01.1989

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: způsob, částí, zkrutu, rotující, úhlu, určení

Text:

...dvou překrývajících se impulsü. S rostoucím ühlem zkrutu se mění překrytí. V tomto případě je nutné, aby v rozsahu měřených úhlů nedošlo ke zrušení překrytí impulsů a aby mezera mezi sousedními impulsy umožnila řízení činnosti měřicích obvodu. Tento časovýinterval lze určit také změřením časového intervalu mezi impulsy z prvního a druhého místa na zkrucovaném hřideli. Při většĺm počtu značek po obvodu je opět nutné zajistit dostatečně velký...

Vlásenkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261034

Dátum: 12.01.1989

Autori: Varvařovská Jarmila, Zámečníková Helena, Mašek Václav, Šrůtek Josef, Hloušek Vladimír

MPK: F28D 7/06

Značky: tepla, výměník, vlásenkový

Text:

...konec teplcsměnné trubky patří do vnitřního svazku, ohraničeného vnitřní kružnicí a střední kružnicí a druhý konec teplosměnné trubky patří do vnějšího svazku ohraničeného levou kružnioí a vnější kružnicí, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že přise prñměry prvních k roztečných kružnic, kde i c l, k , stanoví ze vztahu z r 2 . r 2 0.5 Di - Di 1 . (.05 »Z- 2 t -10,5 Dil . sLn 7)a průměry zbývajících n-k roztečných kružnic...

Zařízení na abrazivní čištění konců trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261033

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ptáček Jan, Krása Radomír, Krulich Václav, Joza Zdeněk

MPK: B21D 39/00

Značky: abrazivní, čištění, zařízení, konců, trubek

Text:

...posouvacím zařízením, tryskou, odsávací trubicí a krycí clonou.Výhody řešení spočívají v tom, že tvar konce trubky zůstane geometricky stejný, je pravidelně a kvalitne očištěný a je zaručeno bezprašné pracovní prostředí. Další výhodou je, že zařízení obsluhuje pouze 1 pracovník 5 vyšší produktivitou práce. Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde je zobrazano schematicky zařízení na čistění konců trubek. Čistící...

Zařízení pro měření aktivity radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 261032

Dátum: 12.01.1989

Autori: Deml František, Janský Zdeněk, Šmejkal Zdeněk

MPK: G01T 1/164, G21H 3/02, H01J 49/04...

Značky: radonu, ovzduší, zařízení, měření, aktivity

Text:

...vždy jen u jedné scintilační komory, ostatní jsou zacloněny, takže lze zároveň s měřením provádět výměnu scintilačních komor a tím zajistit rychlé a plynulé měření bez vypínání detektoru. Navíc je možné otáčení krytu řidit automaticky.Příklad uspořádání zařízení se šestikomorovým světlotěsným krytem je schematioky znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled seshora na kryt a obr. 2 ukazuje řez tímto krytem resp. celým...