Archív za 1989 rok

Strana 130

Způsob přípravy pěnové pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 261111

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koutný Květoslav, Nešpor Ivo

MPK: C08F 36/06, C08J 3/26

Značky: přípravy, pryže, pěnové, způsob

Text:

...obsah sušiny 60 až 80 hmot. procent.Důvodem k zpracování odpadu nesušeného je zjištění, že vlastnosti tohoto materiálu se dosti liší od vysušeného. Tak například mokrý i vysušený vz-orek maji přibližně stejné hodnoty pevnosti v tahu, ale tažnost u mokrého vzorku je až o 100 0/0 vyšší a odpor proti stlačení je cca poloviční tabulka 1. Tato skutečnost je důležité pro další zuamýšlenou aplíltaci.Vlastnosti pěnové pryže před a po vysušenívlhký...

Pulsně periodický plynový výbojový laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 261110

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kozgunov Sergej, Urbánková Hana, Novgorodov Maxim, Novák Miloš, Šumskaja Ludmila

MPK: H01S 3/10

Značky: výbojový, plynový, laser, periodicky, pulsně

Text:

...účinnosti systému předionizace, zvýšení množství elektrické energie vložené do výboje a v- důsledku toh-o zvýšení výstupní energie laserového zařízení, a též ve zjednodušení konstrukce systému předionizvace a vlastního vlnovodu laseru.Účinnost předioínizačního zařízení je možno zvýšit dvakrát ve srovnání s dosud známými zařízeními, a to díky lepšímu přenosu energie z vysokofrekvenčního zdroje do výboje. iEnergie vkládaná do výboje z...

Stavebnicový upínací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 261109

Dátum: 12.01.1989

Autor: Landsinger Ludvík

MPK: B23Q 3/06

Značky: element, stavebnicový, upínací

Text:

...s prostorem pod nejspodnějším z pístů.Výhodou tohoto uspořádání je, že je zajištěno, že všechny písty, a tím i všechnyupínaoí elementy jsou v poloze odepnuto za ručeně uvolněny a při přesunu obrobku do další stanice nemůže nastat poškození ob robku alni upínacího elementu Další výhu dou je, že Stavebnicové uspořádání upínacího elementu dovoluje měnit počet jednotlivých stupňů od jednoho, duo dvou, tří nebo více stupňů, podle potřeby...

Kombinovaný hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 261108

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rytíř Jan, Michálek Miloslav

MPK: F23D 17/00, F16L 21/04

Značky: kombinovaný, horák

Text:

...například je svou závitovoru částí opren ve stěně tělesa hořáku. Výhodou řešení podle vynálezu je, že pri 261108vod spalovacího plynu je prlchycen jediným šroubem pomoci prípojok privodního mezikusu ke stěně tělesa horáku. Po povolení upevňovacího šroubu se uvol-ni prívod spalovacího plynu a je ho možno snajdno vyjmout montážnim otvorem z horâku.Výhodné je také provedení, kde upevňovaci šroub je zavedenĺsvou závitovou částí do vodicí desky...

Pojivo k zakotvení preparátu, nebo směsí preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 261107

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 25/10...

Značky: povrchu, pojivo, preparátu, obsahem, zakotvení, směsi, moření, účinných, látek, používaných

Text:

...polymer v pojivu.Požadované fyzikální vlastnosti filmů,vzniklých po odpaření vody z vybraných polymerů shora uvedených, vykázaly následující hod-notyjirůtažnost filmu při 20 °C 0/0homopolymer methyimethakrylátu měkčený dibutylftalátem kopolymer vinylacetátu s dibutyimaleinátemkopolymer methyimethakry» látu s butylakryiätem s 3 °/0 butylglykoiu kopolymeir bľłľadĺŕlllll se styrenem -. karboxylovanýHydrofilní polymery dle tohoto vynálezu jsou...

Prostředek pro monitorování a/nebo dezorientaci samců motýlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261106

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vrkoč Jan, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan

MPK: A01N 25/10

Značky: motýlů, monitorování, prostředek, dezorientaci, samců

Text:

...jednoho ze čtyř geormetrických isomerů BJD-dodekadien-l-olu nebo jejich acetátů, ve kterém jsou účinné látky během skladování a použití isomerizoväny maximálně do 20 hmot., s výhodou do 10 hmot., sestávající z účinlné látky a nosiče pro jejich stejnoměrné a dlouhodobě uvolňováni alespoň po dobu 1 etu jedné generace škůdců, vyznačující se tim,že jako nosič obsahuje pryžový vulkanizát směsi na bázi přírodniho nebo syntetického...

Transdermální terapeutický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 261105

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klimeš Jiří, Körner Jaroslav, Sochor Jaroslav, Doležal Pavel

MPK: A61L 15/06

Značky: transdermální, terapeuticky, systém

Text:

...či silikonového typu i jinými polymery.Nejdůležitější z TTS podle vynálezu je propustná mam-brána, která musí zaručit, vkomplexu s rezervoárem, vhodnou kinetiku řízeného transportu léčive látky k pokožce a zároveň musí mít dostatečnou adhezi nejen k rezervoáru, ale i k pokožce, aby zabezpečila dobrou lepivost prípravku po celou dobu jeho aplikace, a to bez projevů dermální dráždivosti. K tomuto účelu se nejlépe vosvědčila membrána založená...

Zařízení pro vyjímání plochých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261104

Dátum: 12.01.1989

Autori: Akrman František, Kahuda Zdeněk, Kocanda Jan

MPK: B26D 7/18

Značky: plochých, vyjímání, zařízení, předmětů

Text:

...část může být opatřena vybránim 4, do kterého zapadá ve své horní poloze kyvná čelist 3.Průnikový element 2 je vytvořen jako trn a slouží k protržení materiálu nebo je vytvořen jako nůž a materiál je jím oddělován. Dráha pohybu volného konce,kyvné čelisti 3 je omezena při jejím vyklopení např. zarážkvou umístěnou na průnikovém elementu 2. Vymezení pohybu kyvná čelisti 3 lze řešit i jinak, např. ovládací tyčí procházející průnikovým elementem,...

Dávkovač lepidla dané viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 261103

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hlavica Jaroslav

MPK: G01F 11/06

Značky: viskozity, dané, lepidla, dávkovač

Text:

...množství, jehož velikost lze snadno regulovat. Konstrukční uspořádání je jednoduché a řeší snadnou údržbu.Príklad provedení dávkovače lepidla podle viynálezu je znázorněn na výkrese v osoväm řezu V nárysu.Zásobník lepidla 1 je spojen s nástavcem 4 a převiečnou maticí 8. Na konec nástavce 4 je našrouboväna tryska 5, v jejímž spodním otvoru je vsunut dotykový ventil B,na nějž tlačí pružina 7. Do zásobníku V 1 a vnitřního prostoru 3...

Vodotěsný mikrofon

Načítavanie...

Číslo patentu: 261102

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horáček František

MPK: H04R 1/44

Značky: vodotěsný, mikrofon

Text:

...hmotou, přičemž pružná zalévací hmota leží v horní částiplaště v celé ploše rozšíření a má nad elektretovou mlkrofonní .vložkou tloušťku mezi 2 mm a 6 mm. Elektretová mikrofonní vložka může ležet svoji čelní stěnou výše,než je úroveň rozšíření pláště, a to o vzdálenost-»rovnou 10 až 100 procent tlouštky pružné zalévací hmoty nad elektretovou mikrofonní vložkou. V nerozšířeném místě pláště může být s výhodou umístěnou v» pružné zalevací hmotě i...

Středicí a upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261101

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čapek František

MPK: B21B 31/06, B21B 39/14

Značky: středicí, upínací, zařízení

Text:

...práce a snižuje pnovozní náklady. Použitím otočného pohyburičelístí sedosáhne toho, že je možné ustředít a upnout všechny druhy proďilů v širokém rozmezí rozmeru. tPříklad střediciho a upínacího zařízení v je znázorněn na obrázku.- ry pro vodicí tyče 9 a otvor pro nástavec 14 mezidesky-B. Mezi spodní část stojanu 1a nastavcem 14 je úchytem 15 upevněn hydromotor 2. Mezideska 3 je vedena vodicími tyčemi El a je v ní provedeno vyhrání pro...

Kmeň mikroorganizmu Lactobacillus cellobiosus CCM 4000

Načítavanie...

Číslo patentu: 261100

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kmeť Vladimír, Marounek Milan

MPK: C12N 1/20

Značky: kmeň, lactobacíllus, mikroorganizmů, cellobiosus

Text:

...pre prípravu kolonizačných preparátov. Kmeť V. a kol. 1986).Postup sa uvádza v príklade 1.Nový kmeň mikroorganizmu má nasledovné m-orfologické a tyziologické vlastnosti grampozitívne nepohyblivé tyčinky. Na Rogosa agare Oxoid tvorí stredne veľké smotanovo biele 2 až 3 mm veľké kolönie. Anaeróbne hydrolyzuje škrob. Fermentuje arabinózu, celobiözu, altözu. Má aktivitu kyslej proteazy a produkuje etanol v množstve 0,5 molu . mól...

Spôsob zvárania rúrkových bimetalov tlakom za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 261099

Dátum: 12.01.1989

Autori: Turňa Milan, Ryban Dušan, Ševca Peter, Vítek Juraj

MPK: B23K 20/10

Značky: zvárania, bimetalov, tlakom, studena, spôsob, rúrkových

Text:

...voči otvoru v Cu-puzdre.Samďné vytvorenie zvarového spoja sa realizuje pritlačenim pretláčacieho nástroja V smere pozdlžnej osi zväraných súčiastok upnutých s prípravku. Takto vyhotovené zvarové spoje vykazujú určité nedostatky z hľadiska naviazania zváraných materiálov, čo obmedzuje ich použitie na prípady, kde nie sú dôležité elektrické parametre zvaro-vého spoja.Uvedené nedostatky podstatne odstraňuje spôsob zvárania rúrkových...

Magnetrónová výveva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261098

Dátum: 12.01.1989

Autori: Matuška Jozef, Harman Rudolf

MPK: C23C 14/56

Značky: výveva, magnetrónová

Text:

...medzi vákuovou komorou a difúznou vývevou.Výhodou magnetrónvovej vývevy podľa vynalezu je, že pri použití diiúznej vývevy umožňuje ziskat pre potreby naprašovania kvalitné vákuum bez olejových pár. Magnetrónová výveva podla vynálezu, umiestnená vo vákuovom systéme medzi komorou a dífúznou vývevou, potlači spätné prúdenia olejových par na základe rozkladu pár vo výboji a ionizácii ich zložiek, ktoré sú následovne viazané vrstvou kovu,...

Spôsob výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich

Načítavanie...

Číslo patentu: 261097

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krišková Olga, Hespodárik Alexander, Vargová Marta, Rybárik Igor, Cejpek Vladimír, Džadoň Alojz, Červík Miloš, Katuščák Svetozár, Zapletal Jan, Kadlec Pavol

MPK: B27D 1/10

Značky: výroby, zosadeniek, spôsob, spevnených, tenkých

Text:

...na podkladové dielce technológiou kašírovania a výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich najvhodnejších nábytkárskych modulov, podľa požiadaviek spracovateľa.Tenké dyhy vyhotovené z dreviny orech s hrúbkou 0,2 mm o vlhkosti 200 0/0 hmot. vzťahované na hmotnosť absolútne suchého dreva sa mechanickým spôsobom prítlačia k sebe, pričom smer vlákien je rovnobežný so smerom výroby. Účinko-m podtlaku a odsávanie sa plošne fixujú, pričom...

Spôsob výroby prírodných syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261096

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kapustík Štefan, Selecký Ján, Vicáňová Viera

MPK: A23C 19/055

Značky: spôsob, výroby, prírodných, syrov

Text:

...pre racionálnu výživu. Bielkoviny cmaru umožňujú vyrobit syr s odlišný 4mi chutovými vlastnosťami a konzistenciou,v porovnaní s prírodnými syrml vyrobenými z mlieka alebo zo zmesi mlieka a smotany. Zúžitkovanie cmaru z centrálnych masliarní má ekonomickú výhodu.Do výrobníka syrov sa napusti 49,5 °/o hmot. mlieka, 46,75 hmot. cmaru a 3,75 perc. hmot. smotany. Po zmiešaní vznikne základná sýriaca zmes. Do nej sa pridajü 2 perc. smotanového...

Forma vyhrievaná teplonosným médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261095

Dátum: 12.01.1989

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 7/26

Značky: vyhrievaná, médiom, forma, teplonosným

Text:

...vyplývajúcim zo zbytočného ohrevu časti formy a z prestupu tepla z nevyužitého povrchu formy do okolia.Podstata vynálezu je v tom, že forma vyhrievaná teplonosným médium má v rozdelovacom potrubí s výtokovými otvormi umiestnený prestaviteiný iesniaci prvok.Výhodou riešenia je, že presúvenirn prestaviteľného tesniaceho prvku v rozdeľovacom potrubí sa mení veľkosť zohrievanejpracovnej plochy formy podľa rozmerov vyrábaného dielo-a, čim sa...

Obvod ovládania riadenia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261094

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janeček Miloslav, Rašman Štefan, Mancovič Milan

MPK: F15B 15/00

Značky: riadenia, vozidla, ovládania, obvod

Text:

...mechanizmu 14 kolesá 23 prednej nápravy 24 vozidla. Uvedené jednotky 2, 1 a 11 sú navzájom prepojené hydraulickým vedením. Hydrogenerátor 2 je paralelne istený poisťovacím ventilom 3. V odpadnej hydraulickej vetve z orbitrolu 1 je zaradený čistič 4. K tejto pôvodnej zostave bol paralelne pripojený hydraulický obvod podľa vynálezu, pozostávajúci z nasledujú 4cich prvkov a prepojov. Medzi hydrogenerátor 2 a orbitrol 1 je zaradený...

Polypropylénová kompozícia s vysokou izotrópiou zmraštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261093

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kišš Mikuláš, Michalíček Ľudovít

MPK: C08L 23/16

Značky: izotrópiou, kompozícia, zmraštenia, vysokou, polypropylénová

Text:

...spočíva v tom, že pozostáva z 20 až 40 hmotnostných dielov masteuca, 35 až 75 hmotnostných dielov sledového kopolyméru propylénu a etylénu a 1 až 30 hmotnostných dielov EPDM kaučuku.Na prípravu kompozitu sme použili ako základný polyinér sledový kopolymér propylénu a. etyiénu ďalej SKPP s inclexom toku taveniny 5,6 g/IO min. s obsahom etylénu 15 hmotnostných, ku ktorému sme pridali 25 hmotnostných dielov (h. d. mastenca o strednom priemere...

Statický zmiešavač na homogenizáciu viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261092

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: homogenizáciu, zmiešavač, viskóznych, kvapalín, staticky

Text:

...v tvare hranolovitého telesa a nemožno ho použit do potrubia, alebo vŕtaného prcdukčného kanála.Podstatou tohoto vynálezu je statický zmiešavač na homogenizáciu viskózových kvapalín., najmä. tavenin syntetických polymérov, ktorý pozostáva z plášte, v ktorom je uložené aspoň jedno valcovité teleso opatrené najmenej jedným stredovým prívodným kanálem, na ktorý sú pripojené prívodné prietokové kanáliky z obvodu vyústujüce do stredu...

Spôsob výroby pseudojonónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261091

Dátum: 12.01.1989

Autori: Morvic Ján, Škubla František, Bucko Miroslav, Šauša Igor

MPK: C07C 49/20

Značky: pseudojonónu, spôsob, výroby

Text:

...výtažkoch a čistote, aj z velmi znečistenej východzej suroviny, čím sa postup kondenzäcie citralu s acetónom stáva ekonomicky výhodným alebo rovnocenným voči doteraz použivaným postupom.1. Do trojhrdlej banky s miešadlom, teplomerom a spätným chladičom prefúkanej dusíkom sa predloží 1 680 ml vody, 1 680 ml acetónu a 10,8 g lúhu sodného. Zmes sa za miešania predohreje na 37 °C. Potom sa naraz vleje 230 g surového citralu, ktorého zloženie je...

Polyolová zložka pre výrobu podošiev z integrálnych polyuretánových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 261090

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kopál Pavel, Kopiar Jaroslav, Kaločay Peter

MPK: C08J 9/34, C08G 18/20, C08G 18/22...

Značky: integrálnych, výrobu, zložka, polyuretánových, polyolová, podošiev

Text:

...času. Na takomto zariadení nie je možné spracovávať polyuretánový systém s kratším štartovacím časom ako je minimálna hranica, pretože by to spôsobov-ale poruchy stroja a tiež výrobu nekvalitných výrobkov.2. Ďalšou nevýhodou katalyzatora TEDA je,že pri znižovaní mernej hmotnosti integralnej polynretánovej peny zvyšovaním obsahu vody v systéme, dochádza pri expanzii peny k zvýšenému úniku plynov CO z. povrchu reagujúceho mateićiálu. Tým sa...

Surovinová zmes pre výrobu bielej dekoračnej keramickej farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261089

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sarvaš Ladislav, Hlodák Pavol, Varga Štefan, Kováčik Štefan

MPK: C03C 8/14

Značky: keramickej, dekoračnej, surovinová, bielej, farby, výrobu

Text:

...na požadovanú jemnosť. Mletie prebieha spolu s nosným médiom pri obsahu sušiny nad 55 . Po zomletí a dosiahnutí optimálnych reologických vlastností je keramická farba vhodná na nanášanie.Dodržaním zloženia surovinovej zmesi pre výrobu bielej dekoračnej keramickej farby podľa vynalezu získame bielu dekoračnú keramickú farbu, výpalom ktorej dosiahneme dokonale hladký, pretavený a vysokobiely povrch naneseného dekoru. Biela dekoračná keramická...

Rozpúšťadlo pre vysokokoncentrované emulgovatelné koncentráty pesticídne účinných látok s vysokou kryštalizačnou schopnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261088

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frajšták Pavol, Truchlik Štefan

MPK: A01N 25/02

Značky: vysokokoncentrované, kryštalizačnou, koncentráty, pesticídne, látok, schopnosťou, účinných, rozpúšťadlo, vysokou, emulgovatelné

Text:

...umožňuje výrobu vysokokoncentrovaných emulgovatelných koncentrátov takých pesticídne účinných zlúčenin, ako súV pripade propylěnkarbonátu jedná sa o zlúčeninu, ktorá má veľmi nízku teplotu topenia -55 °C, Vysokú teplotu varu 240 °C,malú miešatelnosť s vodou a zlúčeniny s vysokou kryštalizačnou schopnosťou sa s ňou veľmi dobre rozpúšťajü.Okrem toho, propylénkarbonát sám je velmi dobre miešateľný aj s niektorými,zvlášť nižšími...

Zariadenie pre vytváranie farebných pružkov na pasikovitom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261087

Dátum: 12.01.1989

Autor: Sekelský Stanislav

MPK: D06B 1/08

Značky: vytváranie, pružkov, farebných, zariadenie, pasikovitom, materiáli

Text:

...vyhotovenie zariadenia podla vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde obr. 1 je čelný pohlad na zariadenie, na obr. 2 je pohľad zhora, na obr. 3 je znázornená vytváranie farebných prúžkov na pásikovitom materiáli, obr. 4 je priečny rez tahacieho kolieska.Zariadenie pre vytváranie farebných prúžkov na pásikovitom materiáli sa skladá z v-odiaceho prípravku 1, ktorý je prestavitelný v horizontálnej rovine skrutkami 3, a ten ústi...

Kyvná prísavková uchopovacia hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 261086

Dátum: 12.01.1989

Autor: Stassel Ladislav

MPK: B25J 15/06

Značky: hlavica, prísavková, kyvná, uchopovacia

Text:

...sa umožní vysielanie signálov do riadiaceho systému pre rôzne automatické funkcie. zložením dotykového a prítlačného pružného medzikružia,ktoré môžu byt výhodne vyhotovené z materiálov rôznych vlastností, sa dosiahne zvýšenie nosnosti, tesnosti a životnosti pri ich jednoduchšej výrobe.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vyhotovenia kyvnej prísavkovej uchopovacej hlavice podľa vynálezu. Na obr. 1 je vyobrazená kyvná prísavková...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261085

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrabinová Jarmila, Krutilová Elena, Humplík Antonín, Horáková Renata, Gögh Tibor, Durmis Július, Karvaš Milan

MPK: C09K 15/18

Značky: přípravy, stabilizátor, termicky, spôsob, zmesný, termooxidačný

Text:

...ľahkú prípravu vodnej emulzie, poprípade roztoku vo vhodnom nosiči, čo je potrebné pre dávkovanie stabilizátora do latexu prírodného alebo syntetického kaučuku, prípadne do latexovej zmesi.Pre uľahčenie prípravy potrebnej emulzie je možné pridat k predmetnému stabilizátoru vhodný neionogény, prípadne aniön aktívny emulgátor, napr. na báze alkylpolyglykoléteru, resp. alkyltenylpolyglykoléteru v množstve 3 až 10 hmotnostných, čim sa vlastný...

4-(alfa, alfa-dimetylbenzyl)difenylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261084

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gögh Tibor, Durmis Július, Horáková Renata, Humplík Antonín, Karvaš Milan

MPK: C07C 87/54

Značky: alfa-dimetylbenzyl)difenylamín, přípravy, 4-(alfa, spôsob

Text:

...po kvapkách pridávalo 0,418 mólu 49,41 g alfa-metylstyrénu tak,aby teplota bola v rozmedzí 80 až 120 °C. Po 6 hodinách sa reakčná zmes prefiltrovala, filtračný koláč premyl benzénom zahria 4tym na G 0 °C. Benzén sa vakuovo oddestiloval a čistý 4-altąaltaídimetyibenzyiditenylamín sa získal frakčn-ou destiláciou pri teplote 190 až 192 °C a tlaku 266.10 kPa. Takto získaný produkt sa kryštalizoval z hexánu. výťažok reakcie je 74 ...

Olej pre preplňované naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261083

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štaňko Nikolaj, Jánošík Štefan, Stacho Dušan, Náter Pavel, Kopernický Ivan, Nádvorník František

MPK: C10M 169/04

Značky: naftové, motory, přeplňované

Text:

...0,2 0/0 hmot. metylén-bis-alkylfenolu, 0,2 0/0 hmot. alkyldlfenylaminu, 1,9 hmot. bázického sulfonátu vápenatého, 4,8 0/0 hmot. nízkobazického sulionátu vápenateho, 0,5 0/0 hmot. bázického fenolátu vápenatého, 1,6 hmot. sukcínimidu a 1,5 hmot. polymetakrylatu, čím sa ziskal motorový olej s takýmito vlastnosťamibod vzplanutia 246 °C bod tuhnutia -26 °C obsah porpola 1,17 °/o hmot. TBN 7,0 mg KOH/gMotorový olej podľa vynälezu formulacla F...

Prísada do lubrikácií na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 261082

Dátum: 12.01.1989

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj, Mariothová Marianna

MPK: C03C 25/02

Značky: prísada, vlákien, lubrikácií, úpravu, sklenených

Text:

...pri použití riešenia podľa vynálezu.vynález popisuje prisadu do lubrikácii na úpravu sklenených vlákien, obsahujúcich filmotvorné látky, väzbové prostriedky a 1 né bežné lubrikačné prísady, tvorená sulfatmi obecného vzorcaHa Htoczepx ni (C 2 HJŤOIY H 501,. R 2kde predstavuje R alkylnový alebo alkenylový zbytok s 8 až 18 atómami uhlíka a x y je 5 až 25.Toto použitie suvlfátov podla vynálezu je založené na zistení schopnosti eliminovať...

Obal malopriemerových náložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261081

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolínský Miloslav, Kabina Pavol

MPK: F42B 3/00

Značky: náložiek, malopriemerových

Text:

...vrtov a ďalej, že štvrtina objemu valcovéhoobalu je v transportnom stave, to značí pred zvošróbovaním jednotlivých náložiek, prázdna. Uvedená nevýhoda spôsobuje zbytočné zväčšenie transportovaného a skladovaného objemu trhaviny.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené obalom malopriemerových náložiek podľa vynálezu tým, že obal z trhavinársko-technologických dôvodov si ponecháva tvar valcovej dutinky, ktorá je vytvorená z hrubostenného plastu...

Trojsodná sol 0-(4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261080

Dátum: 12.01.1989

Autori: Markovič Oskar, Kalač Vladimír, Biely Peter, Mislovičová Danica

MPK: C08B 31/12

Značky: trojsodná, 0-(4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1, hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu

Text:

...zlúčenina sa pripraví z čiastočne hydrolyzovaného škrobu reakciou vo vod nom prostredí s obsahom 1 až 2 °/o hmot. hydroxidu sodnéhio alebo draselného za prítomnosti soli ako octan, siran alebo chlorid sodný alebo draselný pri teplote 40 až 60 °C počas 1 až 2 hodin s tro-jsodmou soľou 2-ch 1 ór-4-N-etyl-N-fenylamíno-6-4-metyl-Z-sultobenzén-l-azo-Z- 1-hydroxy-3,6-bissultonaft-l-yamínoj-LBE-triazínu pri hmotnostných pomeroch...

Spôsob prípravy antimonitých solí tris-N,N-dialkylditiokarbamidových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261079

Dátum: 12.01.1989

Autori: Garaj Ján, Štefanec Jozef, Štaudner Emil, Kyselá Gabriela, Rattay Vladimír

MPK: C07C 155/06

Značky: tris-n,n-dialkylditiokarbamidových, přípravy, kyselin, antimonitých, spôsob, solí

Text:

...príslušnej alkalickej soli N,N-dialkylditiokarbamidovej kyseliny. 0 kamžite začne vypadávať antimonitá sol kyseliny N,N-dialkylditiokarbamidovej kyseliny, ktorú možno po ukončení reakcie, odfiltrovaní a. premytí na filtri metanolom a po vysušení priamo použiť ako urýchľoivač vulkanizácie do kaučukových zmesí.výťažky takto pripravených antimonitých solí kyselín N,N-dialkylditiokarbamidových sú velmi vysoké okolo 9 D teoretickêho...

Snímač prítomnosti útkovej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 261078

Dátum: 12.01.1989

Autori: Drha Jozef, Kučerák Stanislav, Mišáni Ján, Klčo Jarolim

MPK: D03D 51/34

Značky: snímač, útkovej, přítomnosti

Text:

...nite optoelektronickými prvkami pri súčasnom odstránení namahania káblov na ohyb.Podstatou snímača prítomnosti útkovej nite pre neortodoxné tkacie stroje so zanášaním útkovej nite stlačeným vzduchom pomocou tvarovaneho papršleka so zanašacím kanál-om a sústavou štafetovo usporiadaných stlačený vzduch usmerñujúcich, pritu 4kovacích dýz je, že teleso snímača má rameno tototranzistora a rameno diody, ktorés vyvliekacou štrbinou vymedzujú...

Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261077

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valentovič Ernest, Duhar Jozef

MPK: F16H 25/22

Značky: pohybovej, sání, skrutky, maticou, posuvových

Text:

...a nevytvára na maticu klopný moment. Výhodou je tiež, že nedochádza k zadieraniu závitov skrutky a matice, pretože vy 4medzenie vôle v matici nie je realizované jej pozdĺžnym narezaním, ale pružinou vloženou medzi dve matice so súvislými závitmi. Ďalšou výhodou je zjednodušenie výroby a údržby tým, že pružina pre citlivé vymedzenie vôle medzi členmi vl-oženými medzi maticou a sane slúži zároveň pre vymedzenie vôle V závitovuom spojení...

Spôsob prípravy katalyzátora na báze chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261076

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: C08F 4/12, B01J 27/125

Značky: spôsob, katalyzátora, báze, přípravy, hlinitého, chloridů

Text:

...teplotu mäknutia vyššiu ako 1.40 C a bronzové číslo menšie ako 30. Ďalšími polymerizačnými katalyzatormi ohsahujúcimi. hor sú iluorid boritý - ienolát - p-odla jap. patentu 79-129085 a komplex fluorid boritý tenol podľa jap. patentu 753-131-634 a 79-04985. Anglický patent 2068 005 uirádza polymerizáclu frakcie s teplotou varu 10 až 150 °C s kuménhydroperoxidom a stearátom rapenatým. Živica s priemernou molekulowou hmotnosťou 800 vzniká vo...

Variabilná sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261075

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bezděk Karel, Vašek Zdeněk, Kráľ Bohumil

MPK: B60N 1/06

Značky: sedačka, variabilná

Text:

...s obmedzeným výhľadom. V kyvadlovom druhu dopravy sú požiadavky na výhľad pre obidva smery rovnaké, čo popísaná ilVĺCH ani sedačka nesplňujü.Uvedené nevýhody odstraňuje variabilné sedačka podľa vynálezu, spočívajúceho v tom, že sedacia aj opieracia časť lavice je delená na funkčne samostatné časti.Príklad prevedenia variabilnej sedačky podľa vynálezu je znázornený na výkresoch,kde na obr. 1 je variabilné sedačke usporiadaná pre smer jazdy...

Zariadenie na výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261074

Dátum: 12.01.1989

Autori: Polievka Milan, Kraus Miloš, Setínek Karel, Jureček Ľudovít, Kára Peter, Tihelka Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Uhlár Ladislav

MPK: C07C 47/06

Značky: acetaldehydu, zariadenie, výrobu

Text:

...výmenník tepla 11 do sýtiča 7, kde sa súčasne pomocou turbodúchadla B prúdom 39 privádza predčlstený vzduch vo filtračnorn zariadení 5. Mólový pomer etanol/vzduch 1 1. V sýtiči 7 dochádza k odpareniu kvapalného podielu. Zmes pár etanolu, vody a vzduchu sa prúdom 9 po predohriatí na 140 C vo výmenuku 8 vedie do reaktora 1 D, V ktorom je uložený katalyzátor - elektrolvtické kryštalické striebro o zrnení 0,4 až 2 mm, uložené podľa vel-kosti...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261073

Dátum: 12.01.1989

Autori: Siegfried Marian, Petrovský Antonín, Banič Dušan, Čepel Ladislav, Mikula Bohumil

MPK: F28F 9/04

Značky: tepla, výměník

Text:

...hmotou o nižšom bode tavenia, ako je bod tavenia materialu trubiek, napr. z hliníkového krúžku, upevnenom na volnom konci trubiek.Výhodou predloženého tesnenia výmenníka tepla je, že má vysokú účinnost pri dokonalej odolnosti vôčt zmenám teplot, čím sa predlžuje mnohonásobne životnost výmennĺka. Pritom šacląoviie Ltsporiadanie trubiek zaisťuje sinusové prúdenia odchádzajúcichspalín, čim sa zvýši účinnosť odovzdávania tepla trubkám a...

Spôsob dávkovania aditív do viskózy pre prípravu modifikovaných celulózových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 261072

Dátum: 12.01.1989

Autori: Borody Milan, Pechárová Irena, Pavlech Milan

MPK: D01F 2/10, D01D 13/02, D01D 1/06...

Značky: přípravu, dávkovania, aditiv, celulózových, viskózy, modifikovaných, spôsob, vlákien

Text:

...celulózy podľa vynálezu, kedy sa modifikačná zložka vo forme roztoku alebo disperzie pevných častíc pridáva k viskóze cez statický zmiešavač bezprostredne pred zvlákňovacim komplet-om pod. tlakom, zodpovedajúcim tlaku viskózy v mieste pridávania modifikačnej zložky. Využíva sa k tomu zariadenie, kde k visköze dopravovanej čerpadlem sa pridáva modifikačná zložka vo forme roztoku alebo stabilnej disperzie pod rovnakým tlakom.K...