Archív za 1989 rok

Strana 13

Plastový těsnící element v kovovém šroubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265921

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lichtenberg Jaroslav, Solar Jiří

MPK: F16L 19/02

Značky: element, těsnicí, plastový, kovovém, šroubení

Text:

...styku s plochou vnitřního kuželeK současnému dosažení tečení těsnicího elementu v místě jeho styku s plochou vnitřníhokuželu šroubení je těsnicí element proveden tak, že součet dosedacích ploch břitů kuželepro utěsnění ve šroubení je menší než součet dosedacích ploch břitů kužele na straně plastovéhadičky. Drážky obou kuželů se zužují směrem k podélné ose těsnicího elementu a tím při relaxaci napětí, vyvozeného axiálním tlakem přesuvné...

Šedá litina pro plynulé lití tyčí a profilů k obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265920

Dátum: 14.11.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: C22C 37/00

Značky: tyčí, litina, šedá, profilů, obrábění, lití, plynule

Text:

...litina pro plynulé liti tyčí a profilu k obráběni,podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívâ v tom, že litina obsahuje podle hmotnosti 2,8 až 3,5 8 uhliku, 2,5 až 3,5 křemiku, 0,25 až 0,50 S manganu, do 0,10 8 chromu, do 0,030 do 0,10 chromu, do 0,10 S niklu, do 0,03 2 molybdenu, do 0,05 1 vanadu, do 0,08 Imědi, do 0,01 Q antimonu, Plynule lité odlitky z šedé iitiny podle vynálezu jsou homogenní v celém průřezu, maji velmi jemný grafit a...

Formovací podložka na výrobu plošných stavebních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265919

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hamer Vladimír, Mertl Zdeněk

MPK: B28B 7/00

Značky: výrobu, podložka, formovací, stavebních, dílů, plošných

Text:

...rozdíl delšího a kratšího ramene žlabu je roven součtu Rozpěrné prvky jsou umístěny nad příčníky nebosíly spodní desky a výšky rozpěrného prvku. ší nebo rovná vzdálenosti vnitřních plochnad a mezi příčníky. Délka rozpěrných prvků je menVýhodou provedení dle vynálezu je, že tuhost v podělném směru je omezena pouze na tuhost spodní víbrací a tuhcst funkční. Tuhost funkční znamená, potřebnou pro zhutňování např. s použití poměrně tenkých...

Kombinovaná tepelná izolace vodou chlazených trubek průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265918

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šmahlík Josef, Borek Jaroslav, Adamec Zdeněk

MPK: F27D 3/02

Značky: chlazených, pecí, tepelná, vodou, trubek, průmyslových, izolace, kombinovaná

Text:

...armatury, na níž je ohtočena druhá vrstva vláknitého keramického materiálu, jejíž vnější povrch je obdusán žáruvzdornou plastickou hmotou. K vnějšímu povrchu plechové armatury jsou připevněny trny s kotevnímipodložkami ve dvou délkových odstupech.Kombinovaná tepelná izolace podle vynálezu vyniká vysokým tepelným odporem, snižujícím energetické ztráty odvodem tepla z pecního prostředí do chladící vody. Vzhledem ke kompaktnos ti a vysoké...

Izolace vodou chlazených skluznic narážecích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265917

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gazdík Ladislav, Vašíček Dušan

MPK: F27D 3/02

Značky: vodou, pecí, chlazených, narážecích, izolace, skluznic

Text:

...izolace přilepeny tmelem, je přivařena k jezdci, jehož připevňoyacísvary s trubkou skluznice jsou zakryty výduskou, přičemž na trubce skluznice je nanesen é izolační hmoty a druhá vrstva vláknitélepicí tmel, na němž je přllepena první vrstva vláknit připevněna k němu vnitřními příchytkami trnů, styku dvou souizolace je obtočena na armovacim plechu a nější příchytky těchto trnů slouží k zakotvení izolace. Do mezery mezi sousednímizatímco v...

Způsob zjišťování obsahu zbytkového austenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265916

Dátum: 14.11.1989

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 33/20

Značky: austenitu, způsob, zbytkového, zjišťování, obsahu

Text:

...úbytek napětí na vodiči, jehož měrný elektrický odpor měříme, vznikající průchodem stejnosměrného proudu intenzity I. Měrný elektrický odpor Q se pak určí z odporu R podleDále je známo, že měrný elektrický odpor určité vodhé látky závisí na její struktuře. anebo přesněji řečeno, na parametrech popisujících strukturu dané látky. V případě oceli š austeniticko-mertenzitickou strukturou je jedním z parametrů charakterizujícíoh strukturu obsah...

Pružná třídící plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 265915

Dátum: 14.11.1989

Autori: Harna Milan, Turek Otakar

MPK: B07B 1/46

Značky: pružná, třídicí, plocha

Text:

...koncích opatřeny do sebe zapadajícími výstupky a otvory pro spojovací čep. Takto vytvořenou třídicí plochu lze s mínimálními úpravami upínat na běžně rámy pro upínání kovových třídicích plech a v případě místního opotřebování lze vyměnit jen poškozený díl třídicí plochy. Je umožněna výhodná kombinace nekovových a kovových třídicích ploch. Nevýho dou takto provedeně třídicí plochy je nedostatečná tuhost pásů v místě spojení segmentů,...

Zařízení na odvádění pěny ze zásobní nádrže pařící vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 265914

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kocourek Miroslav, Frejberk Jiří

MPK: A22B 5/08

Značky: zásobní, pěny, zařízení, odvádění, nádrže, pařicí

Text:

...nahoře šikmým víkem, jejichž spodní okraje jsou ní nádrže je pod šikmými dnem zásobní nádrže a hladinou vody, přičemž v jednom boku zásobmez ásobní nádrž a šikmé víko se svažuje směrem odvíkem proveden otvor pro odvod pěny mimo z boku s otvorem k boku bez otvoru.zařízením podle vynálezu je dosaženo pokroku v úrovni hygieny na úseku paření vepřů. ílů a nevyžaduje obsluhu ani údržbu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn...

Zařízení pro identifikaci průtočného množství mléka a intenzity dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265913

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čech Vladimír, Švarcbek Jaroslav, Peterka Josef, Záruba Jiří, Velebil Miloslav

MPK: G05D 9/04

Značky: zařízení, průtočného, dojení, mléka, identifikaci, intenzity, množství

Text:

...l.gg snímací komory lg jsou propojena s vyhodnocovací jednotkou gg.Příklad zařízení podle obr. 2 tvoří dvě měrné nádoby 2, spojené s ventily 1 a výtokovým potrubĺm Q s rozdělovacím potrubím mléka Zł. Měrné nádoby 3 jsou ve svých dnech opatřeny komorami g 1, do nichž zasahují trubice stavoznaku 1 B, které jsou ve svých horních částech opatřony zpětnýmí klapkamí g. uvnitř trubic stavoznakuł§ jsou plováky 23 s měrnými Btupnícemi łg. Nad...

Způsob plnění radioaktivních zářičů pomocí jednoúčelových nálevek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265912

Dátum: 14.11.1989

Autor: Maroušek Jiří

MPK: G21G 4/04

Značky: způsob, jednoúčelových, radioaktivních, nálevek, plnění, pomocí, zářiču

Text:

...v nálcvce a po nasorbování sorbent odstředit z nálevky do pouzdra. Po odstředění se pouzdro zářzĺče od nálevky udlomí nebo odstřiłme, pouzdro se zavaří. a zamořená nálevka vyhodí doradíoaktivniho odpadu. Největší výhodou pnpsaného způsobu plnění je, že umožňuje spolehlivě vyrábět i zářičenajmenších rozměrů (vnitřní ó 0,5 mm), které se dříve téměř nevyráběly, nebo jen za cenuDalší významnou výhodou je zrychlení práce a s tím souvisicí...

Zařízení pro přípravu krátkodobých etalonů radoinuklidů ozařováním terčů neaktivního materiálu neutrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 265911

Dátum: 14.11.1989

Autor: Heller Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: neaktivního, terčů, etalonu, krátkodobých, neutrony, přípravu, zařízení, materiálů, ozařováním, radoinuklidů

Text:

...požadovaného radinnuklídu.ponechán v ozařovací p 010 Z 0 a má pak stále stejnou atívítu.Hlavní výhodou zařízrní U zaručená slvjná aktivita všech získávaných etalonů, cožje umožněno použítím vďrujň npulronů bu 241 Am T 475 let, pak uvedené konfi pnlnřasom hudxvfhn yadioízotopuneutronový zdroj Amnw s á hodnota vtalonů, ktoré vzníknou ozářenim terčůgurace zařízení ZdrUČUU,hu nejménň 4 let dodržena s přesností 3 1 S. Po uply v ozařovací polozo...

Ocel pro svařované konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265910

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vorel Karel, Sýkora František

MPK: C22C 38/18

Značky: svařované, konstrukce

Text:

...oceli podle vynálezu zaručuje dobrou svařitelnost tyčí do průměru 130 mm proužití při teplotách pod 0 CC, při docílení vysoké vrubové houževnatosti oceli. Po vyválcování tyčí za tepla a po normalizačním žíhání nebo normalizačním žíháním a popouštěním bylo i 640 až 630 MPa, meze kluzu min. 290 MPa, při 20 QC vrubové houževna dosaženo meze pevnost »Z 0 °c vrubové houževnatosti 60 J.cm 2 a při ~ 60 °C vrubové houževnatostiPříkladně byla vyrobeno...

Zařízení ke stanovení obsahu síry popřípadě dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265909

Dátum: 14.11.1989

Autori: Polák Jaroslav, Langmaier Jan, Opekar František

MPK: G01N 27/26

Značky: síry, dusíku, obsahu, popřípadě, stanovení, zařízení

Text:

...propojeny přes potenciostat8 na vyhodnocovací zařízení g. Do přívodu g může být popřípadě zařazena kolona 1 s oxidačnístanovení obsahu síry ve vzorku organické látky s použitím zařízení podle vynálezu yrolysní produkty tohoto vzorku přivádějí k nepokovenému povrchu é detekční elektrody Q, nejčastěji pozlacené polyelektrolytu 3, kterým je napříkladse provádí tak, že se plynné p jednostranné pokovené polymerní membránov tetrafluorethylenové...

Ocel pro výrobu zápustek pro kování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265908

Dátum: 14.11.1989

Autor: Perlík Jiří

MPK: C22C 38/44

Značky: zápustek, kovaní, tepla, výrobu

Text:

...naopakk předčasnému opotřebení tvaru kovací dutiny a tím k nutnosti její časté inovace.výše uvedené nedostatky odstraňuje ocel na výrobu zápustek podle vynálezu, jehož podsta ta spočívá v tom, že ocel má chemické složení v hmotnosti uhlík 0,30 až 0,40, mangan0,55 až 0,85, křemík 0,15 až 0,40 Eosfor stopy až 0,030, síra stopy až 0,030, nikl 2,35 až 2,90, chrom 1,20 až 1,55, molybden 0,40 až 0,70, vanad 0,10 až 0,25, zbytek...

Vlásenkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265907

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hloušek Vladimír, Malásek Václav, Šrůtek Josef, Mánek Oldřich, Zámečníková Helena, Mašek Václav, Varvařovská Jarmila

MPK: F28D 7/06

Značky: vlásenkový, výměník, tepla

Text:

...mezikruží je rovnoměrně rozmístěno osmínovémnožství teplosměnných trubek než na střední kružnici tak, že pro jejich vnitřní roztečVýhoda vlásenkového výměníku podle vynález tkví v tom, že vstupní prostor je lépe vyplněn teplosměnnýmí trubkami z důvodu optimálního zmenšení vnitřní kružnice a výstupní rnnlnr jn Iñpn vyplnňn rnplonmčnnými trubkami z důvodu zmenšení obvodové rozteče v tomto prostoru. Tím ne záandnĺm způsobem zmenňují jeho...

Zařízení pro termosterilizaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265906

Dátum: 14.11.1989

Autor: Král Bohuslav

MPK: F25B 29/00

Značky: kapalin, řezných, termosterilizaci, zařízení

Text:

...organizace a zmenší problémy zařízení snižuje energetickou náročnost rermosterilizace a dovolu spojené s likvidací odpadů. jenístavbu pohotových blokových pŕevozných termosterilizačních jednotek. Navržené zapos přečerpáváním tepla dovoluje rovněž úsporné najetí zařízení na provoznPříklad provedení termosterilizačního zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkrese, kde jsou schematicky znázorněny hlavní součástí zařízení a jejich vazby.která má...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265905

Dátum: 14.11.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Marek Stanislav, Němeček Petr, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, výpal, cementářského, slínku

Text:

...proudění plynu přiváděných tangenciálně potrubím Ř pecních plynu 2 rotační pece l, což je znázorněno na obr. 2. Přitom je výstupní u|luhĺ f hnuhýrh lvnů nklnnňnň vu nmňun nnluu Hlynu ňlkmn dolu n nvfrá n vndnrovnnn rovlnou úhel 15 už 40 °. Ve spodní části a ve výpadkovćm kuželi šachty g přcdohřívače naatává tak intonzívní promíchávání hořlavých plynu přívúdčných výstupním potrubím 1 horkých plynuz fluidního topeniště § a spalín přiváděných...

Způsob rektifikace přesně ustavovaných zařízení s připojenými potrubímy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265904

Dátum: 14.11.1989

Autori: Karlach Jiří, Zach Josef, Houška Jan

MPK: F16M 9/00

Značky: ustavovaných, potrubímy, přesné, rektifikace, způsob, zařízení, připojenými

Text:

...rektifikace jednotlivých zařízení počínaje reaktorem AJ dále šesti čerpadly 2 a parogenerátory g. Zjištěný výchozí stav byl takový, že reaktor 1, čerpadla g i parogenerátory Q se dostaly vlivem sedání základové desky reaktorové budovyxüno požadovanou montážní tolcranci. Sedání mělo charakter dlouhodobý, ale bylo zjištěno, že jeho převážná část již odnzněla. Přesným mőřonłm nn jednotlivých zařízeních hyl stanovon nmňr sedân( a zvláštní...

Způsob stanovení předpokládaných deformací povrchu horského masívu způsobených poddolováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 265903

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vacek Jaroslav, Farka Ondřej

MPK: E21C 41/00, G01V 1/28

Značky: stanovení, způsob, povrchu, způsobených, horského, masivů, deformací, poddolováním, předpokládaných

Text:

...jako základ pro výpočetNa přiložených výkresoch jsou ke snnžšímu pochopení provádění způsobu stanovení předpokládaných deformacĺ podle vynálezu schématicky znázorněny řezy ložískem, průběh zjištěná poklesové křivky a vypočtenć izulínie deformaci poklesové kotliny. Na obr. 1 je nejprve yříčný řez Charakteristickým qeologickým profilom 1 ožiska,na obr. 2 je tentýž řez ekviva 1 ent~ ním modelom ložiska, postaveným podle přlčného geologického...

Číslicový měřící přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265902

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horský Pavel

MPK: G01R 15/00, G01R 15/12

Značky: prístroj, číslicový, měřicí

Text:

...obvod É, jehož řídící vstup je připojen k prvnímu výstupu řídicího obvodu 1. Výstup komparátoru Q je spojen s druhým vstupem řídicího obvodu 1, jehož první vstup je připojen k výstupu druhého spínacího obvodu Q, kterého společný vývod je spojen se společnou svorkou g. Druhý výstup řídicího obvodu 1 je propojen s prvním vstupem třetího spínacího obvodu g, jehož výstup je spojen se vstupem číslicového měřiče lg časového intervalu, kterého...

Způsob výroby elektrolytického kondenzátorového papíru pro nízkoimpendační kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265901

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chaloupka Stanislav, Líbal Jaroslav, Vlačiha Otakar, Lébr František Prof, Wiesner Hynek, Řehák Bohumil, Skalický Čestmír, Rodová Nataša, Kříž Pavel

MPK: D21H 5/18

Značky: kondenzátorového, kondenzátory, papíru, způsob, nízkoimpendační, výroby, elektrolytického

Text:

...vlákna je 0,3 až 5 mm. Přidáváním skelného vlákna se zvyšuje pórovitost. Přídavek okolo 5 vláken zajištuje pôrovitost okolo 0,75 přídavek 20 3 umožňuje dosažení pôrovitosti 0,8 ovšem při znatelném poklesu mechanickýchPovrch skelného vlákna je nutno zbavit alkalií nejlépe vypráním kyselinou fosforečnou o koncentraci 1 až 10 S. Vyprání se provede okyselením vodné suspenze vláken a výměnou vodyv suspenzi. Použitá voda nesmí obsahovat sírany,...

Pneumatický základ stroje na rázové zkoušky výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265900

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 15/04

Značky: pneumatický, zkoušky, výrobků, stroje, rázové, základ

Text:

...který zde má podobu redukčního ventilu ll připojeného přes uzavírací ventil 13 k přivodu stlačeného vzduchu. V každé přípojce 3 je škrcení 19. V provedení podle obr. 4 mají vždy dvě pneumatické pružiny 2 přípojky Z ke spotečnému regulátoru § tlaku vzduchu, který zde má podobu automatického regulátoru 12 stálé statické výšky s tělesem li, kyvnou ovládací pákou 12a s táhlem 13. V každé přípojce Z je škrcení lg. Oba automatické regulatory lä...

Způsob zadání informace o kmitočtu signálu u vektorvoltmetru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265899

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sendler Vlastimil, Blaha Eduard

MPK: G01R 19/25, G01R 19/30

Značky: signálu, informace, zadaní, způsob, tohoto, zařízení, kmitočtu, způsobu, provádění, vektorvoltmetru

Text:

...tlačítky dalších povelů, včetně obvodů pro jejich obsluhu, představuje u vektorvoltmetrů značné zvýě šení ceny, zvětšení rozměru čelního panelu, zvýšenív příkonu a snížení spolehlivosti, přičemž toto řešenínezaručuje samočinnou činnost jako v případě měřicich265 999 systémů s čítači či syutozátory nebo v případě Vektor voltmetrů se zabudovanými obvody na měření kmitočtu.Uvedené nevýhody dosavadniho stavu do značné míry odstraňuje způsob...

Způsob výroby podpatků obuvi a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265898

Dátum: 14.11.1989

Autori: Uruba Vladimír, Váňa Oldřich, Joba Jaroslav

MPK: A43B 21/00

Značky: obuvi, podpatku, provádění, způsobu, zařízení, způsob, výroby

Text:

...tyčim. Ustřeäovaoi rámeček je uložen ve vodicioh lištách, jež jsou upevněny k základni desce v kolmém směru ke společné ose pistnic a kladivových tyčí. Mezi rozřaČova~ cimí planžetami jsou na vodicíoh čspeoh vloPod ustřečovacím rámečkem je upraven vyrážeč, jenž je připojen k pístní tyčí svislého tlakového válce. Pod základní deskou je uložen bezpečnostní spínač, proti němuž je na ustředovecímrúmečku upraven ovládací prst.Vyšší účinek...

Zapojení elektronického telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265897

Dátum: 14.11.1989

Autori: Padevět Jiří, Šmíd Vladimír

MPK: H04M 1/00

Značky: telefonního, zapojení, elektronického, prístroje

Text:

...kondenzátoru v tvarovacím obvodu vzniká během rozpínání prvního spínače ovládaného obvodem volby (OOV) náboj. Při následovném sepnutí tohoto spínače při původním umístění tvarovaciho obvodu se tento náboj vybíjí a tedy ztrácí. Přemístěním a zapojením tvarovacího obvodu do série s napájecím obvodem se tento náboj využívá k dobíjení kondenzátoru, který je součástí napájeoího obvodu, kde je připojen paralelně na výstupní svorky. Během...

Vyhodnocovací zařízení pro pasové váhy s inkrementačním nebo lineárním indukčním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265896

Dátum: 14.11.1989

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: čidlem, indukčním, inkrementačním, zařízení, vyhodnocovací, pásové, lineárním, váhy

Text:

...zařízení podle vynálezu»Na pákový mechanismus vážícího mostu Q je mechanicky připojeno inkrementační nebo lineární indukční čidlo 1 připojené svým výstupem na vstup obvodu pro odměřování souřadnic g, na jehož výstup je připojen prvý vstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem 2, na jehož druhý vstup je připojen výstup impulsního snímače L rychlosti pasu Q, přičemž na prvý výstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem...

Antimikrobiální přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 265895

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krob Václav, Uhrová Helena, Trčka Jan, Klecan Václav, Bareš Milan, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, antimikrobiální

Text:

...organismů a metodika testovaní, takže není možno na základě těchto dat provést alespoň orientační výběr. Protože přírodní eilice Jsou látky ve vodě téměř nerozpustnê, není.možno Je V původní formě aplikovat. Pro jejich použití jenejprve nutné je převêst na takovou aplikační formu, která by zaručila jejich dokonalou homogenmzaci v mycím prostřed ku. Výše uvedené problémy řeší antimikrobiální přísada, určená zejména do acylsacharidů,...

Zařízení pro stabilizaci příkonu odporové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265894

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zrůst Jiří, Svoboda Petr, Šulc Stanislav

MPK: H03L 5/02

Značky: zátěže, zařízení, příkonu, odporové, stabilizaci

Text:

...který je přípojen k nastavovecíeu vstupu bloku 5 generátoru časového intervalu. Spouštěcí vstup bloku § generátoru časového íntern velu je přípojen k výstupu bloku 5 detektoru prechodu nulou a výstup bloku§ generátoru časového intervalu je přípojen ke epíneoímu vstupu bloku Q sepnutí. ktorý je opntřen final»ním výstupom celého zařízení.Řízení přikonu odporovó zàtěža vychází z principu apinàni atřidavého napájeciho napětí po určitou...

Uložení tlačného silového snímače pro snímání signnálů u závěsných vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 265893

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mrozek Zbyněk, Kovalczyk Věslav, Žmija Zbyhněv

MPK: G01G 3/12

Značky: snímání, závěsných, tlačného, silového, snímače, signnálů, uložení

Text:

...řez rovinou A~A z obr. 1.Na připojených výkreeech etrukce uložení tlačného silovNa čele vnějšího vodícího pouzdra g je V jeho oee upevněn, 1, zde termoelektrický tlačný snímač. Do vnějšíno vodícíno pouzdra 3 je hybně uloženo vnitřní vodící pouzdro 1 se vzájemným uložením H 6/7. Čelní plocha vnitřního vodícího použdra 1 je uložéna na dotyku snímače 1. Vnější vodíoí pouzdro g je spojene e hornín pohybovým kloubem 2 šesti eymetrioky rozložeš nými...

Hrníčkové hydraulické zvedátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 265892

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kubíček Jiří

MPK: F01L 1/14

Značky: hydraulické, hrníčkové, zvedátko

Text:

...1. znázorňuje příčný řez hrníčkovým hydraulickým zvedátkem vedený rovinou procházející podélnou osou zvedátka a obr. 2 znázorňuje příčný řez tělesem hrníčkového ~hydrau 1 ického zvedátka vedený podél roviny A-A, znázorněné na obr. 1.Hrníčkové hydraulické zvedátko ventilového rozvodu OHCs automatickou regulací ventilové vůle znázorněné na obr. 1 je tvořeno hrníčkovitým tělesem í, v jehož vnitřním prostoru je prostřednictvím pouzdra g a...

Biocidní přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 265891

Dátum: 14.11.1989

Autori: Uhrová Helena, Šmidrkal Jan, Bareš Milan, Klecan Václav

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, biocidní

Text:

...nebo pracím prostředku, Výše uvedené problémv řeší biocidní přísada určená zejména do kosmetických, mycích e čisticích prostředků,prostředků sro hygienu ústní dutiny a surovin pro jejich výrobu, jejíž podstatou je, že obsahuje směs monoterpenických elkoholů z jehličnatých dřevin e methanolu nebo/a ethanolu nebo/a l-propanolu nebo/a 2-propanolu v hmotnost~ ním poměru 1 l až 100.Výhodou biocidní přísady podle vynálezu je, že obsahuje...

Zámek kopytové nožky s posuvnou patou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265890

Dátum: 14.11.1989

Autor: Turek Bohuslav

MPK: A43D 65/02

Značky: posuvnou, nožky, patou, kopytové, zámek

Text:

...z hlavního těloea 1 (obr.|), jež tvoří äpičkovou a nártovou část,a z paty ll. Pata ll je uložena posuvně ve vodicí drážce lg,upravené v zadní etěně hlavního telesa lie táhlem 3 je spojene s polohovým kloubem 3. Vrchní část paty 11 dosedá na sedlo L 1 hlavního tělesa 1. H 1 avní těleso 1 je upevněno k nosnému vřetenu A neznázorněného vstřikovacího stroje. Polohový kloub 3, který je opatřen rukojetí 31, je prvním čepem ąg uložen v jednom...

Stavitelný ventil pro udržování tlaku ve vysokotlakém vstřikovacím systému naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265889

Dátum: 14.11.1989

Autor: Müller Oldřich

MPK: F16K 17/00, F02M 55/02

Značky: naftových, udržování, motorů, vysokotlakém, systému, stavitelný, tlaku, ventil, vstřikovacím

Text:

...u s řídící jehlou lg. Nad prostoremřídící jehlyjehly ve styk 10 je umístěn odpad gí řídící části gg. Přepouštěcí část 31tvoří přepoučtěcí kuželka ll s prvním čelem gg, druhým čelem 23 a odpadem Ži. Druhé čelo gä je ve styku s pružinou gg kuželky,na jejímž opačnêm konci je umístěna přepouštěcí clona lg. Redukční část gg je tvořona šoupñtkom 2 s prvním čelom 15 šoupâtka a druhým čelem lg šoupátka a hranou tělesa gá. První čelo 1 šcupâtka je ve...

Hrníčkové hydraulické zvedátko ventilového rozvodu OHC spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265888

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kubíček Jiří

MPK: F01L 1/14

Značky: spalovacího, rozvodu, zvedátko, motorů, hydraulické, ventilového, hrníčkové

Text:

...radiálním prstencovým výstupkem, přesahujícím v rediálním směru vnějšíokraj koncové části vymezovacího elementu. Radiální prstenoový výstupek může být s výhodou tvořen vyjímatelným pojistným kroužkem.Použitím hrníčkového hydraulického zvedátka,opatřeného vymezovacím elementem uloženým kluzně svým vnitřním průměrem na nosiči a vnčjším průměrem e vůlí v pouzdřą je dosaženo podstatného zjednodušení výroby zvedátka, ànížení síly na píst v...

Zapojení pro rychlé nabuzení stejnosměrných trakčních motorů při elektrodynamickém brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265887

Dátum: 14.11.1989

Autori: Holub Přemysl, Peroutka Ivan

MPK: B60L 7/08, B60L 7/04

Značky: motorů, stejnosměrných, elektrodynamickém, zapojení, rychle, trakčních, nabuzení, brzdění

Text:

...ze silových obvodú,i když je k napájení pomocné sítě použito stejně akumulâtorovêbaterie, jako pro zdroj budicího proudu. Předností tohoto zaD 0jení je spolehlivost elektrodynamickê brzdy při jednoduché úpravě brzdovêho obvodu a zařízení, nevyžadující velkych nakladu.Oproti dosud obvykle používanêmu zapojení s připojeným pomocným kondenzâtorem k hlavnímu tyristoru je naopak odstraněna nutnost dobrzdovâní vozidla při nízkych otáčkach motoru...

Upínací paleta pro šití dílů, zejména svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265886

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štangl Jan, Mrázek Karel, Bakule Karel, Kovář Vladimír, Jaša František

MPK: A43D 63/00

Značky: upínací, obuvi, svršku, zejména, dílů, sítí, paleta

Text:

...šicích drážek základní desky a víkové desky jsou na základní desce upravený spodní lepivé főlie. Na víkové desce jsou po stranách šicích drážek upraveny vrchní lepivé főlie. Lepivé fólie jsou vytvořeny vrstvou nosného materiálu s oboustranným nánosem lepidla.Vyšší účinek vynálezu spočívá V tom, že na lepivých főliích se šité díly ukotví v celé své ploše a tím se zabráñí jejich shrnování v průběhu šití. Tento účinek se projevuje zvláště...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265885

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kučera František, Kábela Josef, Šarlejová Jana, Kouřil Jiří

MPK: D04H 13/00, B01J 20/00, B01D 39/06...

Značky: sorpční, textilie, netkaná

Text:

...známých řešení eorpční netkané textílie určené zejména pro výrobu reepírátorů, filtrečních e filtroventilačníoh jednotek pro odetreňování rodioaktivního methyljodidu z plynného prostředí v energetické průnyelu I 2 chemických precoviäš odstraňuje eorpční netkané texti~ lie obsahující hnotnostně 5 až 35 nine~ rálních e/nebo eyntetických vláken, 20 už 60 práškového aktivního uhlí, 2 až 10 ekrylátového polyelektrolytu e 20 až 40...

Svařitelná konstrukční ocel, zejména pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265884

Dátum: 14.11.1989

Autori: Matuška Karel, Hrabec Miroslav, Kohout Karel, Krayzl Miroslav, Mickerts Ervín

MPK: C22C 38/04

Značky: nádoby, zejména, konstrukční, tlakově, oceľ, svařitelná

Text:

...se prakticky nevyskstuji tvárné sirnikové vměstky. Dále je výhodou, že v důsledku omezených obsahů nečistot typu arzen, ein, entimon a sirs nedochází v tepelně ovlivněnýoh zőnáoh svárů k silněmu poklesu křehkolomných vlastností. Také je výhodou to, že u tlustých plechů až do tloušřky 40 mm tyto vykazují zvýšenou úroveň vnitřní homogenity po kontrole ultrazvukem. Také je výhodou lepší metalurgická svařitelnost ocelidle vynálezu, vyjádřená...

Přitlačovací zařízení dolního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 265883

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/08

Značky: kvarto, přitlačovací, pracovního, zařízení, válce, stolice, válcovací, dolního

Text:

...s rozpěrným kroužkem a zdola šroub ve tvaru mezikruží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v pístnici, která je zasunutado tvarovaného slepého otvoru těleea,je vytvořen zahloubený slepý otvor, v němž je uloženo distanční pouzdro kuželo~ vitého tvaru, upevněné ze spodu k pístnici, v jehož horním konci je vytvořen kužel, v němž je uložen kužel kulové hlavy čočkovitého tvaru vzpěry. AVýhodou přitlačovacího zařízení podlevynálezu je, že radiální...

Jeřábová zdvihová plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 265882

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 17/06

Značky: plošina, jeřábová, zdvihová

Text:

...a odpadají proto jinak se opakujíoí montážní a demontážní práce, Je sestavena z běžně dostupných dilů,zabezpečujícĺch všechny prvky bezpečnosti práce. Investičně je celé zařízení nenáročné.Jeřáb s pevně zabudovanou plošinou slouží jako plno hodnotné jeřábové zařízení, ovládané ze spodu, neboz kabiny. Tam, kde je již jeřáb osazen, slouží jako druhý jeřáb s upravenými technologickými paremetry,napĚ je dvouhákový nebo jinak vystrojený, může být...