Archív za 1989 rok

Strana 128

2-Amino-4-karbamoylbenzoová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261191

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mužík Ferdinand, Ružička Jaroslav, Marhan Jiří

MPK: C07C 103/28

Značky: 2-amino-4-karbamoylbenzoová, její, způsob, přípravy, kyselina

Text:

...včetně kombinací schopných vytvářet soli nebo kovové komplexy, například azobarviv odvozených od acetoacetarylidů, 2-hydroxy-3-naftarylidů, 1-fenyl-3-methy 1 pyrazol-5-onu a derivátů benzimídazolonu.Uvedený způsob přípravy lze ilustrovat následujícím příkladem. P ř í k 1 a d 1Do vodné suspenze 22,5 g methylesteru 2-nitro-4-karbamoylbenzoově kyseliny se při 75 až 80 OC a za dobrého míchání postupně připustí ekvivalent hydroxidu sodného...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261190

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halmo František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef

MPK: A01N 43/08

Značky: rastu, stimulátor, regulátor, rastlín

Text:

...dokonca o koncentrácii účinnej látky rádove len 105 hmot. Ďalej dlhá životnosa, prakticky neobmedzená skladoveteľnosť, pritom zdravotná nezávadnost V neposlednom rade technická dostupnosť chloráciou a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov minerálnych hnojiv, tak aj pplymérov a kopolymérov okludujúcich semená, zrno apod.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch jemne rozptýlených kvapiek,...

Způsob přípravy 1 ku 1 chromitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261189

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kozubek Vladimír, Chudina Miroslav, Suk Jiří, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, způsob, přípravy, chromitého

Text:

...vynálezu spočivaji jednak ve zvýšení výtěžku, jednak ve zlepšení kvality 11 chromitého komplexu, což se projevi zejména u finálního barviva, které tím,že neobsahuje větší množství nerozpustných zplodin neni nutno filtrovat, až se dále promítne i v ušetřených nákladech na sušení barviva, které nemusí být pro filtraci ředěno.Nalezená rozmezĺ teplot a koncentracĺ představují optimální podmínky pro přípravu předmětného chromítého komplexu při...

Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261188

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ecksteinová Alena, Silber Rostislav

MPK: G01N 17/00

Značky: zjišťování, vlivů, korozní, odolnost, tepelného, legovaných, zpracování, způsob, oceli

Text:

...pomocí popisu příkladu jedné z možných variant jeho konkrétního provedení a popisu přiložených grafú.Vzorky oceli typu 14 Crl 7 Ni 2 o rozměrech lx 8 x 30 mm mechanicky obroušené na hrubost 3/O byly ozářeny neutrony v jaderném reaktoru a pote ponechány asi l měsíc v tzv. horkých komorách za účelem rozpadu krátkodobých radionuklidů vzniklých ozâřením složek oceli.Jako radioi kátory složek oceli chromu a železa byly zvolený radioízotopy...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261187

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: C08K 7/02, C07J 5/06, C08L 21/00...

Značky: plnivo, kaučukové, způsob, ztužující, výroby, směsi

Text:

...v podmínkách našich výrobních závodu. Tuzemská řešení umožňují podstatné vyšší zpracovatelské teploty pro kaučukové směsi obsahující tento výztužný materiál, což je příznivé pro stávající výrobní zařízení, která jsou v gumárenských podnicích v současné době k dispozici. Při výhodě vyšších zpracovatelských tep 1 ot je jejich nedostatkem, že v určitých speciálních druzích pryže snižují fyzikálně-mechanické vlastnosti pryžového materiálu....

Způsob výroby adaptovaných výrobků pro kojeneckou a dětskou výživu, obsahující užitečnou bifidogenní mikrofloru a enzym lysozym

Načítavanie...

Číslo patentu: 261186

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hušek Vladimír, Dědičová Libuše

MPK: A23C 9/158

Značky: adaptovaných, lysozym, výživu, výrobků, způsob, dětskou, mikrofloru, kojeneckou, výroby, užitečnou, bifidogenní, obsahující, enzym

Text:

...lysozymu, že se i v tomto ohledu adaptované mléko blíží mléku ženskému,které obsahuje až 3 000 x vyšší aktivitu lyeozymu v porovnání s mlékem kravským. V rozsahu koncentrací lysozymu podle vynálezu je vzata v úvahu i ta skutečnost. že vaječný lysozym vykasuje 30 až 40 B aktivity lysorymu ženského mléka.Nové výrobní postupy lysozymu při použití iontoměničů poskytují vysoce čistý preparat,který neobsahuje cizí bílkoviny vaječného bílku s...

Držák mantinelu, zejména pro lední hokej

Načítavanie...

Číslo patentu: 261185

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šoch Jiří, Pečený Otakar

MPK: A63C 19/12

Značky: hokej, držák, lední, mantinelu, zejména

Text:

...na horní a dolní části sloupu je otočně uložena segmentová objímka opatřená průohozími otvory.Výhodou držáku mantinelu podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchou manlpulaci při montáži či demontáži mantinelú, včetně vlastního držáku a to i při souvislé ledové hrací ploše.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení držáku mantinelu podle vynálezu,kde na obr. 1 je jeho průřez včetně uchyceného mantinelu a na obr. 2 jeho...

Okno, zejména dřevěné, se třemi za sebou uspořádanými okenními tabulemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 261184

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kamrla František, Coufal Rajmund

MPK: E06B 3/28

Značky: sebou, zejména, okno, třemi, tabulemi, okenními, uspořádanými, dřevěné

Text:

...ostění atd. Přitom řešení umožňuje bezproblémové čištění všech tří okenních tabuli z obou jejich stran a ve srovnání s některými dosavadními konstrukcemi trojitě zasklených oken znamená i úsporu materiálu. Z hlediska už zabudovaných dvojitě zasklených oken vlastně znamená jen jejich jednoduchou úpravu, která dodá stávajícímu oknu lepších vlastností, často í ve srovnání s některými typy nových trojitěJak už bylo podotknuto, předmštné...

Zařízení pro spojení trnové tyče automatiku s příčníkem opěrného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261183

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šlachta Zdeněk, Nevím Erich, Pavelka Karel, Baran Jiří

MPK: B21B 25/02

Značky: spojení, tyče, opěrného, automatiku, rámu, zařízení, trnově, příčníkem

Text:

...Ä, který je V přední části příčníku 3 opatřen osazením iso v zadní části příčníku g osazením á. Výřezem à příčníku 3 prochází stavěcí šroub Q se závitovou částí 1 a dříkem §. Konec dříku 5 je opatřen otvorem g, do kterého zapadá tlačný čep lg zadní příruby ll, která je svým okem lg spojena přes čep lg s hydraulickým válcem 35, ukotveném na tyčí lg. Dřík Q je suvně uložen ve vodítku łá, které je suvně uloženo v osazení Ä zadní části příčníku 3....

Zařízení pro usazování kalů ve druhém odpařovacím stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 261182

Dátum: 12.01.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/54

Značky: druhém, odpařovacím, usazování, stupni, kalů, zařízení

Text:

...při odstavce kotle. Při pouhém usazování pevných nečistot v usazovacím-prostoru bez instalace trubky odkalu je třeba zajistit odstraňovaní nashromáždě ných kalů z bubnu při odstávkách kotle. Těchto odstávek i množství usazenin v bubnu bude nejvíce po prvním najetí kotle, v pozdějším provozu při průměrném chemickém režimu by měly stačit odstavky pro plánované garanční opravy k odstranění usazených kalů při výšce usazovacích přepážek do 200...

Zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261181

Dátum: 12.01.1989

Autor: Vaněk František

MPK: G01D 5/14

Značky: napájených, prvků, kompenzace, konstantním, teplotní, zapojení, proudem

Text:

...prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje g referenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje 3 referenčního napětí je připojen první dělič A napětí. Mezi první a druhý pôl zdroje 1 referenčního napětí je připojen druhý dělič § napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče A napětí proti výstupu druhého děliče § napětí.Kompenzovaný prvek na obr. 3 je připojen mezi výstup...

Dvousložkový dvoubarevný laserový anemometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261180

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gardavský Jiří, Hanuš Radim

MPK: G01P 5/02, H01S 3/086

Značky: dvoubarevný, laserový, dvousložkový, anemometr

Text:

...formou optických sekci, které lze zařadit do některých komerčních optických soustav laserových dopplerovskýoh anemometrů bez dalších nákladných úprav těchto soustav.Příklad provedení dvousložkového dvoubarevného laserového anemometru podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, který představuje schematický náčrtek optické soustavy anemometru podle vynálezu.V směru šíření vstupního polyohromatického laserového paprsku l s...

Zapojení pro detekci nedostatečných parametrů optických signálů laserového interferometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261179

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hapla Miroslav, Blata František

MPK: G01B 9/02

Značky: laserového, optických, nedostatečných, zapojení, interferometru, detekci, signálu, parametrů

Text:

...zapojení umožňuje přesně stanovit hranici parametrů signálu. potrebných pro spolehlivou funkci interferometru. Dalšími výhodami jsou využití vstupního optického signálu jen pro funkční fotodetektory a ochranu před zacloněním kteréhokoliv ze dvou interferujících svazku bez ohledu na směr polarizace.Na obrázku je V příkladném provedení nakresleno blokové schéma zapojení.První a druhá vstupní svorka l, g jsou spojeny se vstupy prvního...

Sjezdové lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 261178

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mazel Miroslav, Mazel Lubomír, Miluška Milan, Janáček Jindřich, Kovář Ota

MPK: A63C 5/044

Značky: sjezdové, lyže

Text:

...v tom, že sjezdová lyže má ve svém středním úseku vytvołený alespoň jeden žlábek, který je veden mimo podélnou osu lyže v rovnoběžném směru s touto osou. Další část podstaty vynálezu je pak to, že se délka žlábku vytvořenýçh ve stšedním úseku sklunice a vedených rovnoběžně s podélnou osou lyže směrem ke hraně lyže zvětšuje.Příklad jednoho z možných provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresoch,kde obr. 1 představuje půdorysný...

Přístroj pro stanovení stability hydraulických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261177

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sasín Miroslav, Kartous Jiří, Horáček Josef

MPK: G01N 33/26, B60T 13/12

Značky: stability, stanovení, kapalin, hydraulických, prístroj

Text:

...též střídavého proudu s regulovatelným transformátorem.Na přiloženém výkresu je sohematicky znázorněn přístroj pro stanovení stability hydraulických kapalin podle vynélezu. zásobníky l, 3, výhodné skleněné, které jsou propojeny kapilárou 5. Dolní zásobníkäł je opatřen zátkou g s teploměrem 1, popřípadě elektronickým čidlem a dále odporovým topením 5. optimální obsah zásobníku l a l je 2 až 10 ml. Kapilára 5 má vnitřní průměr výhodné 3 mm....

Vyzdívka reaktoru na výrobu technických sazí a způsob jejího provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261176

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šeliga Vladimír, Šeliga Jiří

MPK: F27D 1/00

Značky: výrobu, technických, sazí, jejího, reaktoru, způsob, vyzdívka, provedení

Text:

...segmentem z mulitokorundových tvarovek vyzděných korundovou vrstvou, na horních dvou třetínách obvodu monolitickou vrstvou litého žárobetcnu. Řez B-B tímto reaktorem je znázorněn na obr. 4. Na těchto výkresech pozice łznázorňuje korundovou vrstvu, 3 monofítickou vrstvu litého žárobetonu, 3 izolační vrstvy, 5 reakční prostor, § mulitokorundovou vrstvu, Q zalévací komínek, 1 plášť reaktoru a g příčný preklad asbestovou lepenkou. Srovnání dosud...

Dvoutahový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261175

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hlavačka Vojtěch, Ledecký Radim

MPK: F28D 7/06

Značky: tepla, výměník, dvoutahový

Text:

...tepelné izolační hmotou, a trubkovnicí je volný pruřez.Vytvořením souběžné nepropustné oddělovací tepelné izolační přepážky se zabráni směšování látky v mezitrubkovém prostoru a zároveň je vytvořena tepelná izolace vůči sdílení tepla mezi souproudým a protiproudým tahem. V případě, že látka s větší tepelnou kapacitou protéká mezitrubkovým prostorem a látka s menší tepelnou kapacitou proudí uvnitř trubek, zvyšuje se termická účinnost při...

Koncentrační mikropatronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261174

Dátum: 12.01.1989

Autori: Münich Jan, Uchytil Bedřich

MPK: G01N 30/02

Značky: mikropatronky, koncentrační

Text:

...mikropatronka válcová trubicel opatřenä na jednom konci g upínacím zařízením 3, s výhodou šroubením pro vodicí tyč zařízení pro vnášení koncentračních mikropatronek do nástřikové komůrky plynového chromatografu, dále ukončením A trubice l s výhodou rovného provedení a jedním, nebo více otvory5 pro průchod nosného plynu. Ukončení A trubice l může být též opatřeno vnitřním osazením É pro lepší udržení smotku křemenné vety sloužící jako...

Manipulační podvozek motorového kladiva pro úpravu trhlin krytu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261173

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tejral Miroslav, Dražný Josef, Doležal Josef

MPK: E01C 23/09

Značky: motorového, trhlin, vozovky, úpravu, kladiva, manipulační, podvozek, krytu

Text:

...objímkou, připevněnou uprostřed přední trubky dolního rámu a jehož břit je v pracovní poloze situován přesně pod osovým středem dvojice pojezdových kol. Na pracovní pole vytloukacího dláta může být vyústěna tryska pro ofukování stlačeným vzduchom.Výhodou manipulačního podvozku je, že umožňuje dokonalou práci s motorovým kladivem,jehož záběr i zdvih je přesně nastaven nastavovacím ručním kolem přímočarého motoru. Uložení rejdovacího kola a...

Způsob stanovení proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261172

Dátum: 12.01.1989

Autori: Heinová Dagmar, Kasafírek Evžen, Bartík Michal

MPK: C12Q 1/38

Značky: enzymů, proteolytických, způsob, stanovení

Text:

...substrátů pG 1 u-His-Phe-Phe-NAn (I), Glt-Gly-Gly-Phe-Phe-NAn (II) a EUC-His-Phe-Phe-NAn (III),kde NAn značí zbytek 4-nitroanílínu, Glt značí zbytek kyseliny glutarové a EUC značí 2-oxo~ imidazolidin-1-karbonyl, v časovém úseku 1 až 21 minut při počáteční koncentraci substrátů 0,2 mmol.ll, při koncentraci enzymu 1 g.ml 1 a při koncentraci dímethylformamidu 7,25 .V tomto časovém úseku enzymatická hydrolysa substrátů má lineární průběh...

Zařízení na uvolňování pilot, vpravených do zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261171

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kühnel Egon, Bauer Pavel, Vitouch Jaroslav

MPK: E02D 9/02

Značky: zařízení, zeminy, pilot, uvolňování, vpravených

Text:

...zaoblenými Vypouklými plochami. Použití opěrných výstupků 610, 610 umožňuje Výkyvné uložení rámu Q na podélných nosnících g, g, což je výhodné, jak ještě bude vysvětleno.V provedení podle obr. 4 a 5 jsou příčné svorníky gg, gg - je znázorněn jen příčný svorník gg - tvořeny průchozími vlastními svorníky, na něž jsou nasazeny opěrné trubky,o něž se svými lůžky § 30, ggg opírají Výkyvné vzpěry gg, §§. Opěrné trubky mohou současně sloužit jako...

Směs acylglycerolů nasycených a nenasycených mastných kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261170

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mareš Emil, List Jaroslav, Ranný Mojmír, Zvolský Karel, Sedláček Jiří, Růžička Jiří, Schwarz Walter

MPK: C11C 3/06

Značky: jejich, nenasycených, kyselin, výroby, nasycených, způsob, směs, acylglycerolů, mastných

Text:

...(vztaženo na olej). Katalyzátor byl neutralizován kyselinoucitronovou při 110 OC a část nezreagovaného glycerolu byla odstraněna sedimentací při85 OC. V reaktoru, opatřeném pláštěm chlazeným vodou a míchadlem bylo 4 000 kg výše uvedené směsi acylglycerolů fosforylováno l hodinu při 85 °C disperzí 400 kg oxidu fosforečnéhov 800 kg hydrogenovaného řepkového oleje o teplotě tání 36 až 38 OC. Po neutralizaci plynným amoniakem a ochlazení...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a kopolymerů etylénu s vyššími 1-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261169

Dátum: 12.01.1989

Autori: Knor Zdeněk, Hupka Ladislav, Balabán Luboš

MPK: C08K 5/34, C08K 5/07

Značky: 1-olefiny, způsob, vyššími, stabilizace, lineárního, etylénu, kopolymerů, polyetylénu

Text:

...granulovaných surovín apráškového stabilizačního koncentrátu3.1 Jako základní suroviny se použije granulované směsi lineárního polyetylenu nebo kopolymerů etylenu s vyššími 1-olefiny, které se smíchají s granulovanými ostatními polyolefinickými polymery, popřípadě s dalšími modifikátory, organickými a anorganickými barvivy a jinými zpracovatelskými přísadami.3.2 způsobem uvedeným v odst. 1.2 nebo 2.2 se připraví práškový stabilizační...

Řiditelný padák typu křídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261168

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tesař Josef

MPK: B64D 17/02

Značky: padák, krídlo, řiditelný

Text:

...částí vrchlíku.Vynález si klade za cíl zamezit deformaci bočních stabilizačních ploch při řízení padáku typu křídlo a zlepšit aerodynamické vlastnosti tohoto padáku.Řiditelný padák typu křídlo s bočními stabilizačními plochami podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že stabilizační plochy jsou prodloužany směrem k zadní odtokové hraně vrchlíku a jsou připojeny ke krajním řídicím šňůrám prostřednictvím kroužků, kterými řídící šñůry...

Párovací zásobník válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261167

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Václavík Leoš, Svozil Jiří, Kirchner Stanislav

MPK: B65G 47/18

Značky: zásobník, součástí, párovací, válcových

Text:

...rámu l jsou šikmo vzhledem k horizontální rovině uspořádány nad sebou navzájem rovnoběžné dráhy g, v zobrazeném případě valivé, uzpůsobené pro vedení palet Q se součástmi 1. Každá dráha g je na straně vyššího konce opatřena zarážkou gl, posunutou v zobrazeném případě o dvě délky palety Q od vyššího konce dráhy 3. Paralelně s dráhou 1 je umístěna plošina Q ležící v jedně rovině se dny palet § a ohraničená ve směru pohybu palet Q opěrkou âl a...

Válečkové trati dopravníkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261166

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pecuchová Markéta, Čajánek Bohumil

MPK: B65G 13/07

Značky: dopravníkových, tratí, válečkové, systému

Text:

...řetězy po obou stranách dopravních válečků v půdorysu a montážní schéma hnacího řetězu v nárysu.Dle prvního příkladného provedení na obr. 1 jsou na jedné straně dopravních válečků Q vně jejích uložení nasunuta na hřídel každého válečku Q za sebou hnací řetězové kolo Q a volné řetězové kolo A. Hnací řetězové kolo á je spojeno s hřídelem válečku 3 pomocí pera, volné řetězové kolo A je uloženo na tomto hřídeli na valivém ložisku. Konfigurace...

Směs měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261165

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ponížil František, Petřík Stanislav, Suchánek Vladimír, Drag Jiří

MPK: C08L 27/06

Značky: polyvinylchloridu, směs, měkčeného

Text:

...jsou uvedeny receptury směsí, dokumentující podstatu vynálezu. Účinnost jednotlivých řešení je vždy vyjádřena polohou tokové přímky - hodnotami ln Mkso při teplotách 150, 150, 170 a 180 °c.Směs 0 složení (množství jednotlivých komponent jsou udána ve hmotnostních )polyvinylchlorid emulzní K 67 22,5 polyvinylchlorid suspenzní K 60 7,5 dioktylftalát 5,4 dibutylftalát o,a mikromletý vápenec, velmi jemně mletý,druh 10, velikost částic menší...

Materiál pro tváření obuvnických podešvových dílů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261164

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kakalá Karel, Trubačíková Drahomíra, Pospíšil Vladislav

MPK: C08L 9/02, C08L 27/06

Značky: materiál, dílů, obuvníckych, podešvových, tváření, vstřikováním

Text:

...polymetu v množství 5 až 25 hmotnostních procent. který je charakterizovân viskozitou Mooney ML 4 v rozmezí 20 až 55 a přídavkem 3 až 12 hmotnoatních procent, vztažených na polymsr, plnivového inertního materiálu, jako je práškovitý polyvinylohlorid, nebo inertního svět 1 éhoplniva v podobě caco 3 nebo sioz, jímž se zlepšuje míchání směsi. stonízká hodnota viskpzity Mooney ML 4 příznivé ovlivñuje takové vlastnosti výsledné směsi, nehot...

Variabilní zařízení pro manipulaci s mostními segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261163

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lukeš Jaroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: zařízení, mostními, variabilní, manipulaci, segmenty

Text:

...sestavené jako manipulační portálový jeřáb je složeno ze čtyř podvozkú g, z nichž vždy na dvou soueedních spočívá úložný prah Q, spojený při každém konci s patní částí podpory. Každá patní část podpory je opatřena ozubem, na nějž je připevněna zalomená část 3 podpory. spojená nahoře s nástavcem lg pro uložení vodorovného nosníku, aestávajícího z podporoveho dílu 1 opatřeného dole podporovým výčnělkem a na obou koncích ozubem. K jednomu z...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macíček Jaroslav, Holman Miroslav, Veselý Karel, Bárta Jaroslav, Petrůj Jaroslav, Novák Jaroslav, Polouček Eduard, Pác Jiří, Foral Jiří, Kebrle Ondřej, Hofbauer František, Kratochvíl František

MPK: C08K 3/22

Značky: horečnatého, kompozitní, polyolefinů, materiály, bázi, hydroxidů

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Ovládací systém k regulaci okamžiku otevření výfukového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261161

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pýcha Karel, Bouška František, Tatek Pavel, Husák Pavel

MPK: F02B 33/30, F02D 9/14, F02D 9/00...

Značky: výfukového, kanálu, otevření, regulaci, okamžiku, systém, ovládací

Text:

...zhoršeného chodu při nízkých otáčkach. Pomocí vytahovače, uloženého v krytu regulačního systému, je možné posuvné šoupátko vytáhnout azajistit v horní poloze bez rozebrání motoru. Vroubkovaná zátka může být nahražena zátkou šestihrannou nebo jinou stejně jako opěrný výřez na závitu vytahovače může být zaměněn za opěrné plochy pro klíč. zařízení muže být uspořádáno i tak, že vytahovač má rozšířenou spodní část s vnitřním zavitem, který...

Způsob získávání hydratovaného kysličníku titaničitého z odpadního roztoku kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261160

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01G 23/053

Značky: roztoku, sírové, titaničitého, způsob, odpadního, kyseliny, získavání, kysličníku, hydratovaného

Text:

...ho s výhodou využít jako poloproduktu zpět ve výrobě titanové běloby. Po případné další úpravě též jako surovinu k výrobě smaltéřskýoh frit. Odseparovanou kapalnou fázi lze dále zpracovat např.na kapalné hořečnaté nebo dusíkato-hořečnaté hnojivo podle čs. autorského osvědčení 238 596. Tím lze zajistit úplné bezodpadové zpracování odpadního roztoku zředěně kyseliny sírová z rekrystalizace odpadního monohydrátu síranu železnatého.Odpadní...

Zapojení pro změnu rastru obrazu při čtení a zápisu dat v obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261159

Dátum: 12.01.1989

Autori: Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Jirkovský Miroslav, Mikulec Jindřich

MPK: G11C 8/00

Značky: zapojení, čtení, změnu, zápisu, obrazové, pamětí, rastrů, obrazů

Text:

...popsáno podleblokového schéma na výkrese, kde výstupní sběrnice Q obrazových dat je spojena s datovými vstupy 53 Vstupnich vyrovnávacích reqistrü 5 za účelem zápisu obrazových dat do vstupních vyrovnávacích registrů gł. Jejich výstupy ggg jsou spojený s datovými vstupy gł pamětiv pamětověm poli g kvůli přepisu obrazových dat z vyrovnávacích vstupnich registrů 3 do paměti paměčového pole g, jehož datové výstupy yg jsou spojený se vstupy 39...

Zapojení pro zadávání žádané hodnoty proudu trakčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261158

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hazdra František, Pohl Jiří

MPK: H02P 9/10, B60L 15/20

Značky: proudu, trakčního, generátoru, hodnoty, žádané, zadávání, zapojení

Text:

...žádané hodnoty výkonového omezení jízdním řadičem Q a jeho druhý vstup je spojen s výshąem sumátoru lg, který je svým prvním vstupem jednak spojen s výstupem funkčního měniče lg zadání žádané hodnoty výkonového omezení otáčkami, jehož vstupje spojen s výstupem převodníku gg otáček tepelného motoru A a svým druhým Vstupem je spojen s výstupem čidla § vlastní spotřeby vozidla. V dalším provedení zapojení podle vynálezu je na vstup sumátoru lg...

Mutagenní prostředek ke šlechtění rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261157

Dátum: 12.01.1989

Autori: Staněk Jan, Juříček Miloslav, Velemínský Jiří, Jarý Jiří, Gichner Tomáš, Moravcová Jitka

MPK: A01H 1/06

Značky: rostlin, mutagenní, prostředek, šlechtění

Text:

...v Hoaglandově roztoku ve světelném boxu (18 OC, 16 hod světla denně). Pro každou koncentraci bylo použito 5 až 10 květin, to je 1 500 až 3 000 trichomů tyčinek květů. Somatické mutacev barvě trichomových buněk květních tyčinek byly hodnoceny dle Underbrinka et al. (A. G. Underbrink, L. A. Schairer, A. H. Sparrow, Chemical Mutagens, Principles and Methods for Their Detection, Vol 3, Plenum Press, New York, 171 až 207 (1973. ...

Zapojení obvodů pro kontrolu výskytu extrémní hodnoty měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261156

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smetana Přemysl, Nebesař Zdeněk, Hrdlička Řehoř, Hašek Václav, Novotný Vladimír

MPK: G01D 1/12

Značky: veličiny, obvodů, hodnoty, extrémní, zapojení, kontrolu, výskytu, měřené

Text:

...výstupu gł prvního vstupního obvodu 5 s prvním vstupem ip paměti prepojením výstupu gł druhého vstupního obvodu g s druhým vstupem 32 paměti Q a s druhým vstupem 35 porovnávacího obvodu Q. Třetí vnitřní datová sběrnice je vytvořena prepojením výstupu gł třetího vstupního obvodu Q s třetím vstupem gg-paměti Q a s třetím vstupem §§ porovnávacího obvodu §. V porovnávacím obvodu Q jsou průběžně porovnávána data přicházející po první a druhé...

Zařízení k vedení příze za pomoci vzduchového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261155

Dátum: 12.01.1989

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/34

Značky: příze, proudu, vedení, vzduchového, pomocí, zařízení

Text:

...tryskou 1. Přitom je vodicí kanál obloukovitě zakřiven podle poloměru 3 a opatřen na vnější obloukové straně 8 se otevírající podélnou štěrbinou, umožňující výstup příze ll, vedenéútkovou cívkou ll, v radiálním směru. Význam zakřivení vodicího kanálu l, jakož í konstrukčníznaky, vztahující se k jeho použití a funkci, jsou dostatečně známé a proto nevyžadují dalších podrobností.Obr. 2 ukazuje profil vodicího kanálu l. Prakticky je vodicí kanál...

Křivkový kotouč pro soustružnické automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261154

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rosenfeld Jiří, Valíček Josef, Strnad Josef

MPK: B23B 7/00

Značky: automaty, křivkový, soustružnické, kotouč

Text:

...pod svou pracovní křívkou zářezem, ve kterém je posuvné uložen přestavitelný kamen. Výhodou tohoto uspořádání křivkového kotouče je především to, že tato jeho část působí jako pružina, která vyrovnává možné nepřesnosti a preventivně bráni poškození střižného kolíku a nástroje.Příkladné provedení křivkového kotouče dle vynálezu je znázorněno na příloženém výkrese,kde na obr. 1 je vyobrazeno jeho sestavné uspořádání, na obr. 2 je příčný řez...

Magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 261153

Dátum: 12.01.1989

Autori: Černík Josef, Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/127

Značky: magnetická, hlava

Text:

...její šířky, mající vliv na frekvenční vlastnosti magnetických hlav.Výhodnou vlastností je možnost dokonalého ustavení a zafíxovâní pouzder s druhotným zajištěním proti vzájemnému posunutí u pouzder s mírně konvexními stykovými plochami. Řešení zaručuje všeobecně menší náchylnost k poškození püsobením náhodných vnějších sil.velmi dobře lze uvedeným řešením zajistit a řídít poměr přítlakd pőlových nástavců magnetických obvodu na vložky...

Ventil pro číslicové řízení průtoku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261152

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolník Ján, Adamec Josef, Nechyba Jan, Preisler Vlastimil, Baláš Vratislav

MPK: F16K 1/32

Značky: ventil, řízení, číslicové, průtoku, kapaliny, plynů

Text:

...desky.Základní výhoda ventilu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje přenášet časové průběhy z paměti programu do skutečného průtoku tekutiny s požadovanou přesností a řídit průtoky v širokém rozsahu podle počtu a velikostí provedených průtcčných otvorů ventilu. Dále umožňuje podstatné zjednodušení konstrukce ventilu dvoupolohovým ovládáním uzavíracího prvku, kterým se nahradí ucpávková konstrukce uzavíracího prvku úplným...