Archív za 1989 rok

Strana 127

Způsob výroby oceli s nízkou vlastní měrnou aktivitou zářičů gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 261361

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kodrle Luděk, Singer Jan, Raška Pavel, Malátová Irena, Bučina Ivan, Dolének Jan, Hakl Josef, Soušek Vladimír

MPK: C21C 7/00

Značky: nízkou, aktivitou, mernou, výroby, způsob, vlastní, zářiču, oceli

Text:

...odpadu, které majívyšší obsah radionuklidů emitujících záření gama.Kovonosnou vsázku pro tyto agregáty tvoří pouze tekuté a pevné surové železo, případně v omezeném množství i zkujňovací ruda, k níž se přidává předem výpočtově stanovemć množství struskotvorných látek, jako jsou vápno, vápenec a dolomit. Vsázka ocelověho odpadu,jinak běžná v hutní výrobě, jmenovitě v kyslíkovém procesułnení povolena vzhledem k nepříznivěmu účinku na výslednou...

Nevýbušný závěr pro malá elektrická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261360

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šalý Jaroslav

MPK: H05K 5/04, H01H 19/06

Značky: nevýbušný, zařízení, malá, závěr, elektrická

Text:

...prostoru závěru a tím i malých rozměrů závěrové spáry při zajištění stejných, případně lepších technických bezpeěnostních parametrů. Důsledkem vhodných vnitřních stavebních úprav jsou i výhodné vnější rozměry závěru a tím i malá potřebná zastavená plocha zařízení( Tato výhoda je zejména v důlním pro~Í 2 í 261 38 | 1 Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení nevýbušněho závěru topnêho tělesa zařízení na ohřev oleje podle...

Konstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení této konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261359

Dátum: 10.02.1989

Autor: Neťuka Karel

MPK: E04B 5/29

Značky: stropů, této, způsob, cihelných, stropních, desek, zhotovení, konstrukce

Text:

...z konstrukce stropu a nahražením levným výplňovým betonem.Novákonstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení stropu této konstrukce podle vynálezu jsou lépe~ patrny z přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno přikladné provedení v řezu,a z následujícího popisu.K vnějším plochám Q spodních přírub ocelových nosníků l profilu I, na něž jsou nasazeny pásy 5 drátěného pletiva, se přiloži pomocné desky Q,...

Zapojení pro řízení tyristorových spínačů v obvodech střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261358

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hubáček Zdeněk

MPK: H02M 5/443

Značky: řízení, spínačů, proudu, střídavého, tyristorových, obvodech, zapojení

Text:

...připojeny protisobě dva tyristory §. Z. Jejich řídící elektrody jsou přestrieku ł,jsou připojeny k silovým výstupním svorkám łg, łłpřes druhou a čtvrtou diodu 1. §. Řídící impulsy jsou přiváděny do řídícího obvodu tríaku ł na vstupní svorky Q. 2.Funkce zapojení podle vynálezu je následující je-li mezi vstupními evorkemi Q, g nulová napětí. triek ł je uzavřen a řídícími elektrodami neprochází proud. Mezi výstupními svorkami łg. łł je nulová...

Způsob stavby výškové budovy s tuhým roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261357

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Teodor

MPK: E04B 1/35

Značky: výškově, stavby, roštem, tuhým, způsob, budovy

Text:

...budov podle vynálezu je jako příkled sohematicky postupně znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 znázorňuje výztužnou vertikální ncsnou konstrukoi budovy jako jádro ze železobetonu,spojené se zákledem,do základu ukotvené sloupy skeletu spodní části z ocelových trub a smontovanou příhradovou konstrukcí nosiče bednění,obr. 2 znázorňuje výztužnou vertikální nosnou konstrukcíbudovy s tuhýmpprostorovým roštem,vybetonovaným na nosiči...

Způsob výroby dutých součástí s vnitřním povrchem odolným proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261356

Dátum: 10.02.1989

Autor: Komárek Josef

MPK: B24C 5/04

Značky: dutých, povrchem, opotřebení, proti, výroby, způsob, odolným, součástí, vnitřním

Text:

...odolného proti opotřebení. Takto připravené jádro se opatří obalem. tvořícím konečný tvar trysky. Vlastní jádro se odstraní například vytryskáním, odleptáním nebo vytavením.Tryeka vyrobená podla vynálezu je zobrazena v příkladnám provedení na výkresu, kde na obr. l je naznačena v osovém řezu tryska. která se vyrábí tak,že se vytvoří duté jádro l, na jehož vnější povrch se nenese například plazmovým hořákem vrstva korundu 3 o tloušřce do...

Pneumatické zařízení k provedení tlakového obvazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261355

Dátum: 10.02.1989

Autor: Suchý Teodor

MPK: A61B 17/12

Značky: pneumatické, zařízení, tlakového, obvazu, provedení

Text:

...obr.4 znázorňuje schematícký pohled ne zařízení podle vynálezuj obr.5 schemsticky znázorňuje použití vynálezu při poraněnípaže, V provedení,znázorněném na přiložených výkresech,zařízení podle vynálezu je zhotoveno běžnou gumárenskou technikouž pryže.Nafukovací vak l je pomocí spojky g navulkanizovánna hadici ,ve které je proveden otvor,v místech,kde jsou na hadici navulkanizoväny stěny lg uzavřené komory g,která vytváří jedno z možných...

Spojka pro feritovou magnetickou klapku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261354

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H05K 9/00

Značky: klapku, spojka, magnetickou, feritovou

Text:

...které se otevírají jsou ukostřeny jen na straně uchycení.Tento způsob je drahý a vlivem jednostranného ukostření. vzniká na těchto plochách rušivé napětí. vľyto nevýhody odstranuje spojka pro ferítovou magnetickou sklapku, vyznačující se tím, že střední část plechu obdélníkového tvaru je ohnutá pod úhlem 20 až 40 stupňů pro styk s pőlo pvým nástavcem magnetické sklapky a obě krajní části jsou ohnuty pod úhlem 70 až 100 stupňů pro...

Zaříízení pro odběr bachorové tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261353

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trachta Karel

MPK: A61D 1/02

Značky: zaříízení, bachorové, odber, tekutiny

Text:

...1 y,man 1 pulace se zařízením je snadné a nejsou kladeny vysoké nároky na obsluhu.Bodstatná výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje 1 ve velkovýrobních podmínkách použití terapeutickýoh metod při léčení netaboliokýoh poruoh u přežvýkavců.Zařízení pro odběr bachorové tekutiny je schematicky znázorněno na připojeném výkresu.Celkový pohled je znázorněn naobr.l,pracovní část vývěýy na obr.2.1 Zařízení pro odběr bachorové tekutiny...

Izolace tepelně akumulačního kotle proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261352

Dátum: 10.02.1989

Autor: Přeučil Miroslav

MPK: E04B 1/62

Značky: izolace, tepelně, proti, kotle, vlhkosti, akumulačního

Text:

...a mezi soustavu izolečních azbestocementových vlnitých desek a stěnn objektu je uložen další izolační materiál.Izolace tepelně izolačního pláště tepelné akumulačního kotle podle vynálezu zabráni pronikání vlhkosti do tepelné izolacea rovněž unikání tepla a toto teplo, které dosud unikalo, výhodně využije k temperování místnosti, ve které je umístěn kotel.Toto zachycaní tepla zvyšuje tímto tepelnou účinnost otopnévVynález a jeho účinky...

Způsob zajišťování stavu pracovních nástrojů řádkovou senzorovou maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261351

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matuška Milan, Ehrenberger Zdeněk

MPK: B23Q 17/24

Značky: stavu, zajišťování, řádkovou, senzorovou, způsob, pracovních, matici, nástrojů

Text:

...geometrických, povrchově strukturálních i tepelných příznaků určujících jeho vyžazení. Kromě toho, že jde o plně automatizovaný proces nutný k plnému využití automatizovaných a robotízovaných obráběcích center, vylučující náhodné chyby způsobené lidským činitelem, dochází k úplné úspoře pracovních sil jinak nutných na kontrolu stavu pracovních nástrojů a ke snížení výrobních nákladů, nebot pracovní nástroje jsou využity až do úplného fyzického...

Průtoková turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261220

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ossberger Karl-friedrich, Partzsch Peter

MPK: F03B 1/00

Značky: průtoková, turbina

Text:

...přímou vnitřní stěnou gg tělesa skříně 3 turbiny. Přímý horní povrch gg odtokové hrany zá vodicí lopatky gg a přímá vnitřní stěna gg skříně 3 tělesa turbiny svírají s vodorovnou úhel Q v mezích 12 ° až 20 °, zejména 16 °, přičemž za všech okolností přímý horní povrch gg odtokové hrany 35 vodicí lopatky gg a přímá vnitřní stěna gg skříně g tělesa turbiny probíhají vzájemné sbíhavě, aby první vtokový kanál 535 při zcela otevřené vodicí...

Podvozek se třemi nápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261219

Dátum: 12.01.1989

Autor: Smith Roy

MPK: B61F 3/06

Značky: třemi, podvozek, nápravami

Text:

...posuvného pohybu třetí nápravy tvořeny zalomenými pákami, uloženýmí na rámu podvozku otočně kolem pátých svislých os otáčení a spojenými jedněmi konci otočné s vodicími skříněmi horizontálních ložisek třetí nápravy a druhými konci otočně s jedněmi konci řídicích tyčí, jejichž druhé konce jsou spojeny otočně s volnými konci řídioích pák.Ještě podle dalšího význaku vynálezu prostředky pro přeměnu a převod bočního posuvnéhopohybu třetí nápravy...

Nástroj pro zarážení hřebů a podobných připevňovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261218

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mark Fritz, Matt Lukas, Gsechwend Hans, Gloor Peter

MPK: B25C 1/06

Značky: podobných, prvků, nástroj, připevňovacích, zařazení, hřebů

Text:

...obr. 1, obr. 3 řez III-III zarážečem na obr. 2, obr. 4až 7 rozmanité funkční polohy odtahovacího mechanismu se součástmi ovládanými tímto mechanismem v obdobněm řezu jako na obr. 1, jen V poněkud zvětšeném měřítku, obr. B až 13 řídícía ovládací mechanismus zarážeče v řezu VIII na obr. 1.zarážecí nástroj znázorněný na obr. 1 sestává v podstatě ze skříně l, z motoru,z něhož je z důvodů zjednodušení patrný pouze hnací hříael 3 a z plenetového...

Přeplňovaný motor s vnitřním spalováním, obsahující turbokompresor s axiální turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261217

Dátum: 12.01.1989

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01N 7/06

Značky: přeplňovaný, obsahující, turbokompresor, vnitřním, spaľovaním, turbínou, axiální, motor

Text:

...1 a 2, obr. 4 schéma jiněho provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirálý, navzájem přiložených k sobě a izolovaných jedna od druhé, obr. 5 podélný řez rozvinutou vstupní tvarovkou z obr. 4,obr. 6 schéma dalšího provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirály, navzájem přiložených k sobě a spolu spojených, a obr. 7podélný řez rozvínutou vstupní...

Zařízení na podávání nití pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261216

Dátum: 12.01.1989

Autori: Memminger Gustav, Kühn Falk

MPK: D04B 15/48

Značky: nití, stroje, textilní, podávání, zařízení

Text:

...okrouhlého pletacího stroje, na němž je uložen válecg volně otáčivý kolem svislé osy. Válec 3 je vytvořen jako tyčová klec, jejíž tyče A senaoházejí na společné roztečné kružníci Á a mají mezi sebou stejné vzdálenosti, jak patrno z obr. 3. Průměr tyčí 1 v praxi často u používaného válce 3 činí 2,5 mm.Přes válec g je položen nekonečný ozubený řemen É, jenž je přesaditelný V oběhu od dále neznázorněného hnaciho zdroje. Ozubený řemen § obepiná...

Pracovní tabule pro zařízení k odchlupení kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 261215

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dorstewitz Rainer, Dennstädt Heinz

MPK: C14B 1/12

Značky: kůži, tabule, zařízení, odchlupení, pracovní

Text:

...zatěžovacím ůstrojím lg, ll, které vytváří pracovní tlak a je znázorněnojako tlačné pružiny. Oba válce lg, ll jsou ve směru svislé dráhy g přesazeny nad seboua sahají ve znázorněné klidové poloze do svislé dráhy g. Přitom zpracovávají nejprve přední stranu kůže l, která dosedá na nosnou tyč g, a potom strany kůže l, podepřené o pracovní tabuli 6. Odchlupená kůže se po obrácení kolem kol lg, z nichž je znázorněno pouze jedinéa mezi nimiž...

Stroj s nožovým válcem ke zpracování usní, kožek a podobného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261214

Dátum: 12.01.1989

Autori: Richter Gerhard, Dorstewitz Rainer

MPK: C14B 1/06

Značky: nožovým, materiálů, kožek, válcem, usní, stroj, podobného, zpracování

Text:

...je uložen v nosných pákách 29, łq, které jsou Výkyvné pomocí řetězu 31, 32 přídržnou pákou E, QA proti síle pružiny gâ, gg, tak aby držely odváděcí válec gg V předem stanovené vzdálenosti od nožového válce Ä. Snímač gg, pracující například induktivně, je uložen na vřeténkugg, které je přestavitelné pomocí šnekového mechanismu 39 motorkem 32 přes pevný hřídelil. vodíoí tyč 35 je uložena v ramenech 33, gg. Snímač gl je přestavován motorkem...

Způsob naprašování tenkých vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261213

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mckelvey Harold

MPK: C23C 14/34

Značky: tohoto, vrstev, tenkých, způsobu, naprašování, způsob, provádění, zařízení

Text:

...látka, například voda, která může vytékat otvory já v chladicím potrubí 35 do válcové trubice gr, ze které potom vytéká jejím vnějšímMagnetické prvky Q obsahují soustavu permanentních maqnetů 31, vytvořených ve tvarupísmena U, které jsou uspořádaný ve dvou přímých navzájem rovnohěžných řadách 5, g, probíhajících ve válcové trubici gł v podélném směru. Permanentní magnety Al každé řady Q, § jsou uspořádány v zákrytu a V podélném průměru...

Ústrojí k rozprostírání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261212

Dátum: 12.01.1989

Autor: Viljanmaa Antti Kustaa

MPK: C14B 1/34

Značky: rozprostírání, ústrojí, usní

Text:

...zústávají části nekonečných pásů g a lg, které jsou v pohybu od středu k jedné straně, stále nahoře odkryté. Odkryté části ,nekonečných pásu g a lg jsou neseny neznázórněnými kladkami, uspořádanými v přestavitelnem rámu ll tak, že useñ lg, položené na horní hranu spodni části přestavitelného rámu ll,spočíva - s výjimkou středního pásma lgg - na částech nekonečných pásů 2 a lg, které jsouv pohybu od středu ke stranám.Přestavitelný rám ll...

Stěrač čelního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261211

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dal Palu Attilio

MPK: B60S 1/04

Značky: čelního, stěrač

Text:

...koncovou částí 33, která je zahnuta vodorovné směrem ke středu profilovaného nosného pásku 3. Profilovaný nosný pásek 3 sestává z rovinné horní části 33, ze které vystupují směrem dolů dvě navzájem rovnoběžná žebra 33, zakončená na volných okrajích k sobě směřujícími křídly 33, která jsou vodorovné a probíhají v podélném směru profilovaného nosného pásku 3, takže vytvářejí podélnou, dolů otevřenou dutinu profilu T.V této podélné. dolů...

Způsob výroby gumových holínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261210

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holmár József, Szabadkai Endre, Horváth Istvánne, Vörös László

MPK: A43B 1/10

Značky: holínek, gumových, výroby, způsob

Text:

...je nejprve na vnitřní formu, která je rozpínatelná, uložena podšívka, načež se působením tepla a tlakového média přiváděného do tuhé vnější formy a rozpínatelné vnitřní formy navulkanizují naložené gumové díly, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že podšívka se na vnitřní formě zhotoví konfekcí neroztažného, plstěného materiálu.Na rozdíl od dosud známých způsobů výroby gumových holínek, u nichž se na vnitřní formu natáhla textilní...

Transmisní řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 261209

Dátum: 12.01.1989

Autori: Horowitz Alexandre, Van Rooij Jacobus, Cuypers Martinus

MPK: F16G 13/02

Značky: řetěz, transmisní

Text:

...nichž se přenášejí síly mezi sousedními články na jedné straně a bočnim povrchem závěsného čepu na druhé straně, jsou nyní nahraženy omezeným počtem sousedních valivých plech 5 povrchem značné větším, vytvořeným stranami mezilehlých členů směřujícimi k závěsným čepům článků. Tyto mezilehlé členy se nepohybuji vůči článkům, na nichž jsou podpirány, takže, valivý pohyb závesných čepü nastáva výlučně mezi podélnými povrchy čepů a povrchem...

Trouba pro foukanou základku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261208

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kühme Ernst, Frömgen Bernhard

MPK: E21F 15/10

Značky: základku, trouba, foukanou

Text:

...ve vodorovném a/nebo svislémsměru, tedy i v prostorových křivkách, aby tak sledovalo těsné důlní prostory.Pevná příruba Q trouby g je svou základní stranou pevně přivařena v pouzdru łä, které je spojeno s přírubovým prstencem ll pomocí většího počtu šroubů lg, procházejících děrovaným kotoučem. Přírubový prstenec łl sedí v kruhové drážce łg krycí trubky 5. Přírubový prsteneo ll sedí v kruhové drážce lg krycí trubky É.V pouzdru lg je za...

Vodicí a středicí ústrojí vrtací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261207

Dátum: 12.01.1989

Autor: Leppälä Matti

MPK: E21C 9/00

Značky: středicí, vodiči, tyče, vrtací, ústrojí

Text:

...ústrojí podle vynálezu velmi jednoduché a méně citlivé na opotřebení a provozní poruchy způsobené nečistotou, kamenným prachem apod. ústrojí podle vynálezu je možno snadno zasunout nebo vyjmout bočně k ose vrtací tyče.Na výkrese je schematicky znázorněna jedna z možných variant provedení ústrojí podleÚstrojí podle vynálezu setává z nosného tělesa ll, v němž je na otočném čepu Q vnějšímkoncem svého prvého rámena 2 uložená první dvouramenná...

Izotonizační a stabilizační činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261206

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marsden Peter, Reader Michael

MPK: A61K 31/045

Značky: stabilizační, izotonizační, činidlo

Text:

...5 8 /hmotnost /objem/ nebo nižší, nesmí poškozovat přípravek a nesmí škodit nebo dráždit uživatele. vhodné izotonizující látky použitelná při zpüsobu podle vynálezu zahrnují qlycidy, zejména monosacharidy, jako glukosu, laktosu, manitol a sacharosu, a s výhodou vícemocné alkoholy, jako propýlenglykol,glycerol a polyetylenglykoly s nízkou molekulovou hmotností. Nízkou molekulovou hmotnostije míněna molekulová hmotnost nižší než asi...

Licí soustava pro stroj na odstředivé lití trubkových těles z litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261205

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pierrel Michel

MPK: B22D 13/10

Značky: litiny, lití, licí, stroj, odstředivé, soustava, trubkových, těles

Text:

...hubička gg licího žlábku gg je uvnitř hrdlového konce ll kokíly 1, která se uvádí do rotace kolem podélné osy kg. V tomto okamžiku se kapalná tavenina vyleje do hrdlového konce ll licí pánví lg a začne téci do kokíly 1. vozík g počne se nyní pohybovat v obráceném smyslu(šípka g), takže licí hubička gg prejde po celé délce kokily 1, až vystoupí z jejího rovného konce.Po dobu celého tohoto zpětného pohybu je možné podle potřeby měnit naklonění...

Způsob sušení látek a produktů proudem cirkulujícího plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261204

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sigmond Emoed, Horváth András, Waermer Gyoergy, Szücs László

MPK: F26B 5/16

Značky: tohoto, zařízení, způsob, způsobu, plynů, cirkulujícího, sušení, provádění, proudem, produktů, látek

Text:

...plyn se nechá probublâvat touto vodorovnou vrstvou vysoušecí kapaliny. Při této úpravě je možno postupem podle vynálezu sušit i sypký materiál dopravovaný na pásovám dopravníku nad vodorovnými vrstvami vysoušeoíPodle dalšího velmi výhodného provedení postupu podle vynálezu se nejměně jedna vrstva vysoušecí kapaliny vytvoří tak, že se kapalina nechá stákat po vodicích prvcíoh, na kterých se rozprostře tenký film vysonšecí kapaliny, přičemž...

Zapojení ústředně řízených spínacích zařízení, zejména pro telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261203

Dátum: 12.01.1989

Autori: Khek Norbert, Rakaczky Szilárd, Molnár Béla, Mikics László, Sebestyén László, Molnár Bélané, Pató Lajos

MPK: H03K 17/56

Značky: řízených, telefonní, ústredne, zapojení, zejména, zařízení, spínacích, ústředny

Text:

...za účelem ukládání volicích informací do paměti. Volající stanice 355 sdělí po přijetí oznamovacího tónu přerušením smyčky stejnosměrného proudu shora popsaným způsobem došlou volicí informaci do paměti ústřední řídící jednotky l. V jednodušším případě, při volání místní pobočkové stanice § 35 až § 35, vyhodnotí ústřední řídící jednotka l po přijetí příslušných čísel volané číslo, vyšetří stav obsazení volané pobočkové stanice § 35 až § 35,...

Plynová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 261202

Dátum: 12.01.1989

Autor: Brobeck Helmut

MPK: F01D 5/28

Značky: plynová, turbina

Text:

...volbou materiálu tažné kotvy přizpůsobit její roztažnost velice jednoduše roztažnostiPodle dalšího význaku vynálezu je mezi zadní stranou náboje turbínového kola a čelní stranou dutého hřídele upraveno radiální tvarové ozubení, například spojení na pero a drážku. Toto ozubení působí jako pomocný prostředek při centrování.vynález bude vysvětlen v souvisloti 5 příklady provedení znázorněnými na výkrese,kde značí obr. 1 schematický řez...

Elektrický stroj chlazený plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261201

Dátum: 12.01.1989

Autor: Sapper Jörg

MPK: H02K 9/02

Značky: stroj, chlazený, elektricky, plynem

Text:

...g. Dělicí zařízeníQ sestáváz prvního úseku, tvořeného statorovu přítlačnou deskou É a kotoučovým dílem g, a ze druhého úseku lg s válcovou dutinou. Dělicí zařízení g odděluje paketový prostor lg prakticky plynotěsně od vtokového prostoru 5. Přitom zajištuje statorová přítlačnádeska § a kotoučový díl 2 oddělení paketového prostoru lg od vtokového prostoru 4 vesvislém směru, zatímco druhý úsek lg obklopuje válcovou část li rotoru, v tomto...

Prostředek pro spojování pryže se zinkem a mosazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261200

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skalský Jiří, Červinka Karel, Postava Miroslav

MPK: C09J 3/00

Značky: pryže, zinkem, mosazi, prostředek, spojování

Text:

...z 30 až 69 hmotnostních dílů minerálního oleje ropného původu s bodem vzplanutí nad 145 OC a o kinematické viskozitě při 50 °C v rozmezí od 5 do 50 cst a z 1 až 5 hmotnostnich dílů chlorovaného uhlovodíku, obsahujícíhc v uhlíkovém řetězci či jádře 1 až 6 atomů uhlíku. Použitá kobaltová sloučenina obsahuje pak pouze 1,18 až 4,12 mol. mastné kyseliny nad přesný stechiometrický poměr. Ropný olej je s výhodou jakostní olej ložiskový bez...

Univerzální čtyřstopá opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261199

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kanderál František, Vyskočil Petr

MPK: A45B 7/00, A61H 3/00

Značky: čtyřstopá, opěrka, univerzální

Text:

...probíhá rovnoběžně s dotykovými body stojin.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že univerzální čtyřstopou opěrku lze využít jako kozičku, kde do dvojice stojin je zasunuto bud výsuvné madlo, nebo jako chodítka kde do dvojice stojin je zasunuta dvojice rukojetí. vzájemnou polohu dvojice stojin a celistvého rámu je možno regulovat pomocí svěrek. Celkovou výšku lze podle potřeby upravit výsuvným madlem případně výsuvnými rukoječmi. Poloha...

Způsob stanovení 1,6-bis/5-(4-chlorfenyl)-diguanidino/-hexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261198

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: G01N 30/34

Značky: způsob, stanovení

Text:

...naplněné sorbentem silikaqelového typu s kovalentně vázanými kyanoethylovými skupinami 0 velikosti částic 5 až 10 m. Mobilní fáze je tvořena roztokem octanu sodného nebo draselného o koncentraci 100 až 200 mo 1/ma rozpuštěného ve směsi 40 až 80 obj. acetonitrilu a 20 až 60 obj. destilované deionizované vody. Průtok mobilní 9 fáze je v rozmezí 0,5 až 2 ml/min, přičemž se všechny vzorky včetně kalibračních roztoků rozpouští popřípadě...

Ovladač lanovodu karburátoru s otočnou rukojetí pro motocykl

Načítavanie...

Číslo patentu: 261197

Dátum: 12.01.1989

Autor: Huml Martin

MPK: B62K 11/14, F02M 19/12

Značky: motocykl, karburátoru, lanovodu, ovladač, otočnou, rukojetí

Text:

...přípevněn kulový čep, který zapadá do radíálního výřezu navíjecí kladky v takové vzdálenosti od osy navíjecí kladky, jejíž velikost je určena axíalními podložkami. Osa navíjecí kladky je kolmá k ose otočné rukojetí a lanovod vychází z ovladače rovnoběžně s osou otočné rukojetí.Vyšší účinek tohoto řešení se projevuje bezvůlovým chodem a vyšší životnosti převodu. výhodná je též nelinearíta převodu, kdy lanko je na začátku a na konci zdvihu...

Plnicí přípravek pro plnění usní v mokrém stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261196

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bušík Josef, Pospíšil Petr, Mikulka Zdeněk, Mazel Jiří, Bušek Rudolf

MPK: C14C 11/00

Značky: stavu, usní, plnění, mokrém, plnicí, přípravek

Text:

...vrchovýoh chromočiněných odpadů, což je vlastně sekvence aminokyselin leucinu, lysinu, argininu, hydroxyprolinu, kyseliny asparágové, kyseliny glutamové,treoninu, glycinu a alaninu, s molekulovou hmotnosti 2 000 až 15 000, které jsou v hydrolyzátové složce zastoupeny v hmotnostně procentovém podílu leucin, 10,5 lysin 5,1 arginin 6,3 hydroxyprolin 4,5 kyselina asparágová 3,6 kyselina qlutamová 9,6 treonin 2,8 prolin 16,4 glycin 24,7 a alanin...

Zapojení pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261195

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tůma Zdeněk, Šamánek Milan

MPK: H03K 17/292

Značky: zapojení, ovládání, stejnosměrného, elektromagnetů

Text:

...pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu podle vynálezu umožňuje použití elektromagnetu menších rozměrů, který je požadován v menších, případně přenosných přístrojích,než v případech, kdy je obvod řešen pouze s jedním spínačem a jedním napájecím napätím. Zároveň dochází při využití zapojení podle vynálezu k úspoře energie potřebné k drženíNa obr. 1 je znázorněno blokové schéma zapojení pro ovládání stejnosměrného...

Separační prostředek pro konfekci a vulkanizaci výrobků na bázi elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261194

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kašpárek Antonín

MPK: B29C 33/60, C08J 3/24, B29D 22/00...

Značky: separační, elastomerů, výrobků, bázi, konfekci, prostředek, vulkanizací

Text:

...K nevýhodám olejových suspenzí patří navíc vyšší cena a obtížné příprava a manipulace.Nevýhody uvedených separačních prostředků odstraňuje separační prostředek pro konfekci a vulkanizaci výrobků na bázi elastomerů podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom,že separační prostředek sestává z 5 až 15 vodného roztoku draselných solí nasycených a nenasycených převážně jednosytných organických kyselín o počtu uhlíku 10 až 35,...

Zapojení střídače pro frekvenční řízení střídavých bezkontaktních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261193

Dátum: 12.01.1989

Autori: Král Jan, Hoskovec Josef

MPK: H02P 5/41

Značky: frekvenční, střídače, motorů, bezkontaktních, střídavých, zapojení, řízení

Text:

...toho, že v komutačních intervalech po vypnutí jedné ze součástek s plnou řiditelností se proud z prvního vinutí příslušné tlumivky komutuje do jejího druhého vinutí a uzavírá se přes zpětnou diodu a vínutí motoru. Tím se jednak snižuje zvlnění proudu ve vinutí motoru, jednak se usnadňuje komutace proudu z odpojeného tyristoru na příslušnou zpětnou diodu. zapojení dále odstraňuje nutnost užití zpětných diod rychlého typu. obě...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261192

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janč Zbyněk, Vítkovec Zdeněk, Misárek Dušan, Fajman Jiří, Pěnkava Jiří

MPK: F04D 29/32

Značky: rotor, axiálního, turbokompresoru

Text:

...Podstata řešení spočívá v tom, že přímkové spojníce těžišt jednotlivých profilů lopatkového listu je kolmá na dno úchytné drážky lopatky a současně kolmo protíná osu rotace. Nedílnou přechodovou součástí lopatky mezi patkou a lopatkovým listem je klínový nástavec, jehož vnější kuželovitě tvarovaná plocha líouje s kuželovým povrchem nosného disku.Hlavní výhoda provedení rotoru axiálního turbokompresoru podle vynálezu je, že na patky...