Archív za 1989 rok

Strana 126

Aktívne ohybné spojenie tlačného súlodia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261401

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šesták Pavel, Pavelek Juraj, Vaníček Matej

MPK: B63B 21/56

Značky: spojenie, aktívne, tlačného, ohybné, súlodia

Text:

...spojenie v súčasnosti využivaných typov tlačných člnov a zachováva všetky vžité technologické postupy a plavebné požiadavky. Pri použití iného spôsobu sprlahnutia ako ohybného je zariadenie v zatiahnutej polohe a.umožňuje používat obidva člny zostavy, akoPríklad vyhotovenia chybného tlwačného súlodia je zobrazený na výkrese, kde na obr. l je nakreslený princíp spojenia člnov a na obr. 2 je zobrazené súlodie V zalomenej pol-ohe.Hlavným...

Způsob výroby benzamidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261400

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schwarz Vladimír, Vácha Přemysl, Procházka Vladimír

MPK: C07C 123/00

Značky: způsob, výroby, benzamidinu

Text:

...na benzonitril za katalýzy bezvodýmchlorovodíkem se provádí ve směsi s bezvodým cyklickým éterem typu diozanu nebo tetrahydrofuranu na teploty od O do 5 °C,přičemž vzájemný hmotnostní poměr benzonitrilu a směsi činí1 1,2 až 1 2,2 a vzájemný poměr objemu alkoholu a cyklického éteru činí 2 3, načež se isoluje sůl iminoéteru, která pak reaguje za varu reakční směsi s 1 až 2 násobným přebytkem amoniaku V bezvodém alifatickém alkoholu s 1...

Řídicí koincidenční jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261399

Dátum: 10.02.1989

Autori: Malát Vladislav, Wilhelm Ivan

MPK: G05D 23/19, H03K 5/26

Značky: koincidenční, jednotka, řídící

Text:

...obr. 2 je uspořádání převodníku proudových logických úrovní na úrovně ECL.V tomto konkrétním případě má řídící koincidenční jednotka na vstupu dva převodníky ł proudových logických úrovní na úrovně ECL. Výstup každého tohoto převodníku ł proudovýth logických úrovní na úrovně ECL je připojen jednak na jeden vstup prvního obvodu g logického součtu e jednak na S vstup příslušného klopného obvodu 2 typu RS. Těchto klopných obvodů 2 je n,. kde n...

Způsob přípravy matrixových proteinů a peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261398

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janiš Milouš, Štol Miroslav, Adam Milan

MPK: A61K 37/18, A61K 35/50

Značky: matrixových, proteínu, způsob, přípravy, peptidů

Text:

...Tyto se pak dajísnadno oddělit od pevného koagula a zbytků výchozi tkáně.Podstata způsobu přípravy matrixových proteinů a peptidů podle současného vynálezu spočíva na empiricky zjištěném poznatku,že krevní a matrixové bílkoviny se chovají zcela rozdilně v kyselém prostředí při současném působení tepla.Krevní bílkoviny se za těchto podmínek denaturují a přecházejí tak do nerozpustné formy - krevního koagula. Přitom se do vznikajícího...

Způsob detoxikace odpadních arsenových vod z odsiřování koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261397

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedláček Jiří, Pokorný Josef, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10K 1/08, C02F 1/62

Značky: odpadních, plynů, detoxikace, odsířování, arsenových, koksárenského, způsob

Text:

...původního odpadu, ktorý lze skladovat 3 úměrně nižšími náklady, nebo výhodněji využít k přípravě základního vypíracího roztoku nebo ke krytí provozních ztrát,a to na místě dosud využívaného oxidu arsenitého.Způsob podle vynálezu využívá jen materiálů, aplikovaných V odsiřovacím procesu.Pro arážení sulfidů ersénu lze použit roztoku sulfidu sodného nebo plynný aulfán. Nejvýhodnější je však využití sulfánu,který je obsažen v základním, do...

Narážka, zejména k omezování dojezdu podvěsné kočky u jednonosníkového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261396

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 7/16

Značky: jeřábu, dojezdu, zejména, jednonosníkového, kočky, náražka, podvěsné, omezování

Text:

...spojená s horní a dolní částí,je tvořena pásnicí vyhnutou do tvaru odpovídajícího v podstatě tvaru alespoň části příruby profilu pojezdové dráhy.Je výhodné, aby střední a dolní část bočnice byly vytvořeny z jednoho kusu pásnice a dále aby horní a dolní část bočnice byly vyztuženy žebry.Narážka podle vynálezu je výrobně a nákladově nenáročná,přičemž umožňuje snadné, rychlé a bezpečné ustavení,resp. pře ístavení do požadované polohy, a to bez...

Vodicí lišty klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261395

Dátum: 10.02.1989

Autori: Řeha Karel, Harazim Alfons, Kerlín Kurt, Král Jan, Gala Alexandr

MPK: F16K 3/316

Značky: klínu, lišty, vodiči

Text:

...čistoty vnitřního prostoru tělesa šoupátka, zajištující lepší provozní spolehlivost a v možnosti snadné výměny vodicŕch líšt.Příklad konkrétního provedení upevnění vodících lišt klínu v tělese ěoupátka je schematicky znázorněný na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez tělesem šoupátka rovinou kolmou ke směru průtoku, na obr. 2 je půdorysný pohled do tělesa šoupátka z obr. 1.Příklad konkrétního provedení upevnění...

Lipštový rozpínací váleček

Načítavanie...

Číslo patentu: 261394

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kraus Miloslav

MPK: B65H 75/24, D06C 3/00

Značky: rozpínací, lipštový, váleček

Text:

...posuvné navlečeny držáky pevné spojene s lištani.Výhody řešení podle vynálezu spočivaji v ton, že vnitřni vestavba neobsahuje žádná výkyvnà raménka zvlášt-pro každou dvojici lišt poloviny délky válečku, ale celou vestavbu nehra-h zuji tři společné kulisy, a to dvě okrajove a jedne středová rozšiřená, které nesou voditka. Po nich se posouvaji jednotlie vé lišty tak, že ani neměni svou vzdálenost od středu otàčeni,a tim je jejich pohyb...

Děrovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261393

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sláma Vladimír, Petru Miloš, Halm František

MPK: F16M 11/00

Značky: jednotka, děrovací

Text:

...pohonemgg, připojeným na zdroj elektrické energie. Střižník gg děrovače g směřuje mimdvozík lg. Horní plocha střížnice g leží v rovině plochy neznázorněné upínací desky. Po boku děrovače glje uspořádán fotoelektrický snímač gg pracovní polohy vozíkulg, reagující na orientační značku na neznázorněné filmové předloze. Připojení fotoelektrického snímače gg pracovní polohy vozíku lg k zapojení elektronických obvodů není znázorněno. Na...

Způsob separace kalu při biologickém čištění koncentrovaných odpadních vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261392

Dátum: 10.02.1989

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: způsob, koncentrovaných, čištění, provádění, separace, odpadních, zařízení, biologickém

Text:

...vynálezu využívá poznatku, že nařeěováním koncentrované aktivační směsi, t.j. směsi s koncentrací 6 až 15 g/l, roste její usazovací rychlost rychleji než lineárně. Při dvojnásobném naředění vzroste tato rychlost obvykle 3 až 6 krát. Uvedená závislost platí až dokoncentrace cca 2 g aktivního kalu/l, kdy se pŕírůstek sedimentační rychlosti stává lineární. Podle tohoto postupu je tedy aktivační směs přiváděna přívodním kanálem l do mísící šachty...

Upínací hlava k upínání dutých skleněných předmětů při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261391

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jarka Jaroslav, Schula Miroslav

MPK: B24B 9/12

Značky: dutých, upínací, opracování, hlava, upínání, předmětů, sklenených

Text:

...1.Podstatnou části upínací hlavy l je členitá skříň g,nesená dutou hřídelí 2, v níž je kluzák 5 ovládaný nezná~ zorněným pneumatickým válcem. Ve skříni g je uložen dutý válec Q. Dutý válec Ž je soustavou otvorů § v tělese ekří~ ně g napojen na neznázorněný zdroj tlakového vzduchu.V dutém válci Ž je uložená tlačná pružina 1. Vnitřní obvod dutého válce Ž je opatřen vnitřním závitem § a vnějšíobvod dutého válce Ž je opatřen ozubením 2. V ose...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261390

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pekárek Petr, Lederer Erich, Letko Pavel

MPK: C01C 1/248

Značky: síranu, způsob, krystalického, přepracování, amonného

Text:

...rozmetae telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krýstalického síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusiönanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo-na čisté bezvodé látky a potom se tato aměs tlakově granuluje.Tabletovacími zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkoušu kou bylo prokázáno, že chování krýetaliokého síranu amonného při tlakové...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261389

Dátum: 10.02.1989

Autori: Letko Pavel, Lederer Erich, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: amonného, síranu, přepracování, způsob, krystalického

Text:

...síranu amonného se jeví způsob přeprącování krystalického síranu amonného na rozmetap telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že se granuluje směs 75 až 98 hmot. krystalického síranu amonněho a 2 až 25 hmot. dusičnanu váu penatého nebo chloridu vápenatého, vše-vztaženo na čisté bezvodé látky. Jako granulační kapąlinu lze použít roztok dusič-,nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého.Bylo...

Profilograf pro měření profilu vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261388

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrtílek Pavel, Marek Jiří, Sedlák Zdeněk, Kocour Jan

MPK: E01C 23/01

Značky: měření, profilograf, profilů, vozovek

Text:

...s měřenou vozovkou. Na pjezdci gg je dále uspořádáno elektřooptické čidlo lg pro snímání polohy měřicího táhla gä a snímač gg dráhy ujeté jezdcem gg po měřicí lati. Na jezdci g§ jsou ukotveny konce lanka gg vedeného přes první kładku gg a druhou kladku gg. Druhá kladka 35 je pojena s prvním pohonom gg. Na měřicí latí gg je rovněž uspořádáno čidlo 3 vodorovné polohy. A Pohonné ústrojí gg je tvořeno třetím pohonom 9ným na druhé příčce 59...

Přítlačné zařízení poháněného válce válečkové dopravní dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261387

Dátum: 10.02.1989

Autor: Neužil Josef

MPK: B65G 43/08

Značky: dráhy, dopravní, válečkové, přítlačné, poháněného, zařízení, válce

Text:

...sloupkem a hydromotorem je ke strojnímu základu a dvouramenné páce připevněna tažná pružina. ° APřítlačné zařízení podle vynálezu umožňuje, aby v celé řadě přepravních váloů válečkové dopravní dráhy bylo pohonem opatřeno jen několik z nich a u těch pak přítlačné zařízení spolehlivě zajiětujestyk funkční plochy přepravního válce s povrchem přepravovaná trubky a zbývající, nepoháněné dopravní válce pracují jen jako valivá dráha.1-12281 357 ~...

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261386

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wünsch František

MPK: F04B 9/00

Značky: čerpadlo

Text:

...mezi sousedními magnety Q. Během dalšího otáčení prstence 5 se k pracovním členům lg začnou přibližovat další magnety Q, které začnou pracovní členy gg opět přitahovat. Ty se navzájem vzdálí a objem vlnovce gg a tlak v pracovní komoře A vzroatou. Jakmile tlak V pracovní komoře 5 překoná tlak ve výstupní komoře 2,otevře se výtlačný ventil lg a přebytečný objem dopravované kapaliny se přečerpá z pracovní komory A výtlačným ventilem lg do...

Omezovač průtoku kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261385

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hamr Miroslav, Kulle Josef, Billian Vladimír

MPK: F16T 1/20

Značky: kondenzátorů, omezovač, průtoku

Text:

...je opatřen čepem.Vyssl učinek řešení podle vynálezu oproti známým konstrukcím se projevuje v tom, že umožňuje podstatné zmenšit rozměry,snížit spotřebu materiálu, hmotnost,a tím má vliv i na snížení ceny výrobku. vložením vütšího počtu tryskových kotoučů do vnitřního prostoru tělesa omezovače průtoku kondenzátu je možné nahradit dřívější výkonovou řadu jedním omezovečem kondenzátu pro celý výkonový rozsah. Neméně podstatný účinek...

Soustružnický kopírovací nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261384

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kupčík František, Kruk Petr, Vašica Jan

MPK: B23B 27/16

Značky: soustružnický, kopírovací, nůž

Text:

...tělesem držáku, v jehož jednom konci, jenž je zúžen, je tvořen průchozí otvor ve kterém jeupevněna podložka opatřená ve své čelní ploěe vybráním, v němžmje svou dosedací částí uložena kruhové břitová destičkaz kubickěho nitridu bőru, na kterou přiléhá přítlačné rameno upínkw připevněné svorníkem k tělesu držáku. Podstatou vynálezu je, že styková plocha mezi podložkou a kruhovou břitovou destičkou je kuželovitá.Výhodou soustružnického...

Zařízení k upínání drobných skleněných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261383

Dátum: 10.02.1989

Autor: Dáňa Bruno

MPK: B24B 9/08

Značky: sklenených, drobných, polotovarů, upínání, zařízení

Text:

...teoreticky hodnotán příčných ronnlrů upínanćho polotovaru činí 0,1 a 10 procent. Výhodný a. též, kdy a. lůłko rozdůleno zářezy a také, je-li neni tnelkou a noeičen uníetlna pružina.Výhody .zařízení podle vynálezu epočívají předevčín ve zpřeeniní výeledneho opakovaného tvaru výrobků v důeledku apřeenönćho polohování polotovarů při jejich upínání, ve zvýšení produktivity práce a v ůepoře energie a pomocných aateriálů v důaledku vyloučení...

Zařízení na uchycení pohyblivého přívodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261382

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krempl Jan, Grézlová Marie, Vykopal Jan

MPK: H02K 5/12

Značky: uchycení, přívodů, zařízení, pohyblivého

Text:

...ucpávkovou vývodkou l, která seetává z tělesa gg opatřeného průchozím centrálním otvorem ll, ve kterém je vytvořeno sedlo lll. Těleso lg ucpávkové vývodky l je na jednom konci lg opatřeno vnějším závitem łgł, kterým je těleso lg ucpávkové vývodky l upevněno k neznázorněnému tělesu spotřebiče. Na druhém konci lg tělesa lg ucpávkové vývodky l je vytvořen vnitřní závit lgl, do kterého je zašroubován ucpávkový šroub g opatřený přítlačnou...

Zálisek oběžných kol zhotovených z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261381

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vykopal Jan, Krempl Jan, Grézlová Marie

MPK: F04D 29/28

Značky: zálisek, obežných, plastické, hmoty, zhotovených

Text:

...obrys prstencevých lamel je kruhový, opatřený výřezem.Další podstatou vynálezu je, že vnější obrye prstencových lamel má tvar n-úhelníku.V šší účinek zálisku řešeného podle vynálezu se projevuje ve snížené výrobní pracnosti a materiálové náročnosti, což se projevuje zejména při výrobě s větším počtem výrobků.Příklad konkrétního provedení je schematioky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. ltje osový řez oběžným kolem s...

Pojistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261380

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koudelka Karel, Nykl Jan, Mynář Vladimír, Celta Karel, Šmerda František, Mochel Jiří

MPK: F16D 7/00

Značky: pojistná, spojka

Text:

...se znovu uvedoním pojistné spojky do provozního stavu. Ve srovnání se známou lamelovou třeeí spojkou se pak prejavuje vyšším účinkom, spočívajícím především ve spolehlivá a automatické činnosti vypínacího zařízení, ktoré nevyžaduje opätovné ruční uvedení spojky do původního stavu. Dalším přínosem je zjednodušení montáže a seřízení přítlačnýoh prvků, ochrana nosiče vnějších lamel krytom poti pádu horniny a dobrá přístupnost k součástem...

Způsob a zařízení k výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261379

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00

Značky: odstředivým, zařízení, způsob, kontaktních, litím, výrobe, čoček

Text:

...unášecím tělesem, při kterém se podle vynàlezu na nejnižší formu působí pružné bočním tlakem.Zařízení k provádění tohoto způsobu s konstantně rotujícím unášecím tělesem, ve kterém je válcový, s kolonou koaxiální otvor pro průchod forem, má podle výnàlezu v otvoru vytvořenou svislou drážku, v jejimž horním konci je připevněn pružný člen, například planžeta, vyčnívajicí do světlosti otvoru, je-li otvor prázdný, a který je pružné zatlačen...

Způsob měření opotřebení tvarově složitých strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261378

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novák Luboš

MPK: G01B 5/26

Značky: způsob, opotřebení, složitých, tvarově, součástí, měření, strojních

Text:

...Zhotoví se příčné řezy obou od litků v týchž místech, jejichž plochy se přenesou na milimetrový papír a zplanimetrují se. Poté se plochy převedou na obdýLníky o společné základné a z jejích rozdílu.se usuzuje navelikost opotřebení měřené strojní součástí.Výhodou tohoto způsobu je, že dovoluje velmi rychle a přesně stanovít celkový stav měřené součástí po určité době provozu, a to i v několika částech součástí. Lze názorně a přehledně...

Zařízení pro plynovou ochranu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261377

Dátum: 10.02.1989

Autor: Lerch Karel

MPK: H01F 15/06, H01F 15/02

Značky: zařízení, transformátoru, ochranu, plynovou

Text:

...signalizaci nebo vypnutí transformátoru s minimálním rozsahem vzniklé škody. Zároveň se tím zlepší chlazení spojů a jiných částí transformátoru v nástavbách nádoby.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno propojení zařízení pro plynovou ochranu transformátoru podle vynálezu, kde na obr. 1 je zapojení u transformátoru s nuoenou cirkulací oleje přes chladič traneformátorováho oleje a na obr. č. 2 je zapojení u transformátoru s...

Způsob kontinuální rafinace surového vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261376

Dátum: 10.02.1989

Autori: Caňete Rafael Ernesto, Procházka Jaroslav, Taupier Louis Orlando Galvez, Garcia Alberto De Jesus Garcia, Čermák Ján, Heyberger Aleš

MPK: C13D 1/02

Značky: vosků, třtiny, způsob, kontinuální, surového, rafinace, cukrové

Text:

...Vsádkové způso-.by vedou k rychlému růstu objemu zařízení při růstu objemu vý roby a vyžadují značnou spotřebu lidské prace. Jednorázový kontakt rozpouštědla a surového vosku při odstraňovaní pryskyřice,který se u nich předpokládá, vede k velké spotŕebě rozpouštědlaa nizké výtěžnosti tvrdého vosku, opakovaný kontakt s čerstvýmrozpouštědlem zvyšuje spotřebu rozpouštědla a snižuje měrný ob-y jemový výkon zařízení. Dříve navržený kontinuální...

Zapojení pro regulaci výkonu parního otopného tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261375

Dátum: 10.02.1989

Autor: Dančák Karel

MPK: F28F 13/06, G05D 23/13

Značky: regulaci, výkonu, otopného, tělesa, zapojení, parního

Text:

...tepelné pohody v níatnosti. Je snížena teplota kondenzátu odváděného z otopného tělese na 30 až 40 °C, tj. o 50 až 60 °C a tím jsou podstatné sníženy i ztráty tepla kondenzátu, který se nevrací zpět ke zdroji tepla. Rovněž je omezen korozivní účinek kondenzátu na rozvody, jimiž je veden. Jsou omezeny ztráty tepla odparem kondenzátu a ztráty tepla na kondenzátním potrubí vedenćh mimo vytapné prostory. zmenšuje ae teőĺná dilatace...

Polohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261374

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holec Jiří, Hašek Antonín

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: robotizovaná, zejména, pracoviště, svařovací, polohovadlo

Text:

...ho provedení polohovadla podle vynálezu, kde na obr. Íuje po lohovadlo e transportním rámom a základovým tělesem znázorně sh 261374no v nárysu při současném schematiokém zakreslení ramenePolohovadlo, zejména pro robotizovaná svařovací pracovištěkobsahuje .transportní rám svařovacích přípravků otočný kolem svislé osý o 1800 mezi přípravnou a pracovní polohou a.dále obsahuje zvedací a polohovací desku s indexovací jednot kou a...

Brzděný závěs pro kyvná střešní okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 261373

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šlechta Jan

MPK: E05F 3/20

Značky: kyvná, brzděný, střešní, závěs

Text:

...po sobě se pohybující kruhové segmenty s pomyslnou osou pohybu v úrovni, nebo před zevní plochou okna a pohyb křídla je brzděn tlakem brzdného pera ve střední částí závěsu proti pohyblivé části závěsu.Proti ostatním závěsům tohoto typu umožňuje dané konstrukční řešení brzdění pohybu křídla do úhlu otevření téměř 90 ° a zastavení křídla v libovolné fázíuvedeného úhlu otevření bez nutnosti užití přídatnáho zařízení, při zachování konstrukční a...

Způsob obrábění korundových dílů za syrova nebo po nízkoteplotním zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261372

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotek Vladimír, Audrlický Josef

MPK: C04B 35/10

Značky: zpracování, syrová, nízkoteplotním, korundových, dílů, obrábění, způsob

Text:

...je skutečnost, že odpadá nutnost častého orovnávúni a čištění brusných kotoučů, pokud se obráběni provádí broušenin, čímž se zvyšuje produktivita práce na tomto prace-V o Vyná 1 oz.budevb 1 Iže popeán~v°násIedujicich přikladeoh.Korundové díly připravené ízostatickým~ 1 isovánim pro pracovni směsi pro mikrozrnný korund při tlaku 100 Mľo vo tvaru desek o rozměru cca 90 x 90 x 12 mm byly přežahnuty na teplotu 900 °C arna kotoučové řezačce...

Zařízení k odstranění závislosti údaje o rozměru součástí na rychlosti třídění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261371

Dátum: 10.02.1989

Autori: Keller Libor, Košvica František

MPK: G05B 23/02

Značky: odstranění, rychlostí, třídění, zařízení, součástí, závislosti, rozměrů, údaje

Text:

...211, 221,, Ek úrovňových tolerančních jednotek21, g 2,, Ik. Každá z úrovňových tolerančních jednotek E 1,I 2,, Qk je svým výstupem 212, 22,, Eka připojena ke vstupu 111, Z 21,, Ek, vytřidovacích magnetů 11, Z 2,, Ľk,opatřených vzájemné propojenými napájecími body 112, Q 22,, lke. Výstup Q 2 prahové úrovňové jednotky Q je spojen se vstupy § 11,§ 21 obvodů Q 1, QQ pro generování nulovacích impulsů, přičemž výstup § 12 prvního obvodu Q, pro...

Granulované hnojivo pro lesy, parky, sady, vinice a zahrady s neutralizačními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261370

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sahaj Milan, Křížala Josef, Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Steček Leopold, Jaššo Igor

MPK: C05G 1/00

Značky: lesy, vinice, účinky, zahrady, sady, hnojivo, granulované, neutralizačními, parky

Text:

...využitím chemické reakce probíhajícív pevné fázi po slisování. Vynález využívá druhou z uvedených možnostíą/Ěráškový superfosfát a příměsi v něm obsažené reagují s mikromletým fosfátem, s dolomitem, ale takés močovinou. Vyrobené granule je proto nutno po lisování ponechat 1 až 2 dny v suchém skladu, aby směs dobře proreagova 1 a,a tím současně došlo ke zvýšení pevnosti částic. V důsledku probíhajících reakcí v pevné fázi po...

Zapojení pro vyhodnocení rychlosti motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261369

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bělecký Vladimír, Vodička Jaroslav

MPK: G01P 3/48

Značky: rychlostí, zapojení, vyhodnocení, motorů

Text:

...je přiveden současně na třetí vstup synchronizačního obvodu l a nadruhý vstup komparátoru Q kmitočtu, jehož první výstup je zaveden na druhý vstup synchronizačního obvodu l. Výstup synchronizačního obvodu l je pak přivedent na první vstup komparátoru Q kmitočtu. Výstup bloku 3 přednasta-Á vení je přiveden na třetí vstup komparátoru 1 kmitočtu, jehož druhý výstup signalizuje zvýšení nebo snížení měřeného kmitočtu nad úroveň, nebo pod úrověň...

Samočinný sací nebo výtlačný ventil pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261368

Dátum: 10.02.1989

Autori: Slavík Stanislav, Buřival Ladislav, Vaňous Bohuslav

MPK: F04B 43/02

Značky: výtlačný, sací, ventil, pístového, samočinný, kompresoru

Text:

...se opírá o druhou opěrnou desku.Takový pružící systém,sk 1 ádaJící se vystřídaně ze sinusových pružin a opěrných desek,má povlovnou charakteristiku pružení, větší zdvih propružení a menší dráhu posuvu paty první sinusové pružiny po těsnicí destičce při menší síle působící na těsnicí destičku v nadzdviženém stavu. Nahrazení jediné sinusové pružiny,nebo soustavysinusovýchpružin bez proložených opěrných desek podle dosud známého stavu...

Způsob zjišťování tvrdých poloh v nadložních partiích uhelných lomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261367

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jurman Josef, Krygel Václav

MPK: G01V 1/28, E21B 45/00

Značky: uhelných, poloh, způsob, zjišťování, nadložních, tvrdých, partiích, lomů

Text:

...poloh v nadložních partiích uhelných lomů podle vynálezu probíhá tak, že při provozním vrtání v uhelných lomech měří a registruje průběh měrné objemové práce rozpojování hornín v hloubce vrtu, přičemž režim vrtání, to jsou otáčky a rychlost vrtání, musí být volen tak, aby hodnota měrné objemové práce byla minimální. Existuje totiž pouze jediný režim vrtání, tedy určité otáčky a určitá rychlost vrtání, při kterém nabývá měrná objemová práce...

Způsob geofyzikálního zjišťování recentních pohybů zemské kůry

Načítavanie...

Číslo patentu: 261366

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Antonín, Kočí Alois

MPK: G01V 3/08

Značky: zjišťování, geofyzikálního, zemské, kůry, způsob, pohybu, recentních

Text:

...recentních pohybů zemské kůry jsouv největší míře potlačeny nebo zcela odstraněny způsobem podle vynálezu, při němž se ve zkoumaném území nejprve sestavi tektonícká mapa, doplněná případně o fotolineamenty. Podstata způso bu podle vynálezu spočíva v tom, že se dále sestaví mapa holocenních fluviálních sedimentů pro vyhledàní vhodných odběrových míst s přihlednutím k tektonické stavbě zkoumaného území. Potomse od§ÉÉF 35 vzorky štejně...

Držák světelné diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261365

Dátum: 10.02.1989

Autor: Strachoň Libor

MPK: H01L 23/32

Značky: držák, diody, světelné

Text:

...základny s osazením gł, které umožňuje jeho zasouvání do výštipu v panelu 2 z jeho vnitřní strany, má vnitřní obdélníkovou dutinu gz a jehlanovité otvory gg, g§ pro uložení diody 3,úkosy gg pro předpružení chlopní 12 pouzdra 1 v panelu 2, držáky 22 a zářezy 25 pro navedení klínu g do pouzdra 1 a pro zabezpečee ní jejich vzájemné polohy. Na obr. 3 je pak zřejmý postup sestavování a uchycení diody 5 do klínu g e pouzdrem 1 v desce...

Svorník s vývodem pro svorkovnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 261364

Dátum: 10.02.1989

Autori: Galetka Karel, Dohnálek Jiří, Andrýs Miroslav

MPK: H01R 4/10

Značky: svorník, vývodem, svorkovnicí

Text:

...pájením.Se stále vyšším tepelným využiváním el. strojů jeví se spoj provedený měkkou pájkou jako nedostatečný.251 354 V praxi často dochází k vyletování spoje a tím k poškození funkce el. stroje. Je také poměrně veliká spotřeba drahého deficitníhoVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny u svorníku s vývodem pro svorkovníci podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ke hlavě šroubu je pevně připojena trubka a do ní zasunutý vývodní...

Způsob vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 261363

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drábek Vladimír

MPK: H04J 7/02

Značky: informaci, binárních, přenosu, vícenásobného, analogových, způsob

Text:

...informací s přenosovým systémem, eventuálně jejich galvanické spojení navzájem. Dosud používané oddělovací členy vyžadují napájení z místního zdroje nebo dálkově po napájecím vedení.Výše uvedené nevýhody způsobu vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací po dvouvodičovém vedení na principu multiplexu odstraňuje řešení, jehož podstatou je, že galvanické oddělení vstupních informací od přenosového systému se provádí...

Spínač s konstantně opožděným sepnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261362

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rozum Václav, Kopřiva Václav, Uxa Ivo

MPK: H03K 17/30

Značky: sepnutím, opožděným, konstantně, spínač

Text:

...na na~pájecí svorku záporného potenciálu. 231352 vhodnouSpínač podle vynálezu umožňuje/volbu velikosti nabíjeo cího odporu, nabíjeného kondenzátoru a odporového napětovéhoděliče pro získání prahového napětí z napětí napájecího, dosáh nout toho, že opožděné konstantní sepnutí je V požadované toleranci i při napájecím napětí značné se lišícím od jmenovitého napájecího napětí. Tato výhoda se uplatní zejména u těch zařízení, kde nejsou z...