Archív za 1989 rok

Strana 125

Prostriedok s protikvasinkovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261441

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sidóová Eva, Holbová Elena, Zemanová Mária

MPK: C07D 513/00

Značky: prostriedok, účinkom, protikvasinkovým

Text:

...1 cm 5, 0,010 mólu. Po niekoľkých minútach 5 až 10 za intenzívneho miešania dochádza ku kryštalizacii produktu žltej farby, práškovitej konzistenoie. Pa ďalších 5 minútach sa zmes ochladí na okolitú teplotu a produkt sa odsaje za súčasného premývania etanolom 20 cm 3. Výťažok činil 3,03 g 70 0/01.Zlúčenina podľa Candida albicans Saccharomyces cerevisiae príkladu EDso EDioo EDso E 0100 1 20 B 7 220 850 2 26 170 320 1000 2-MBT 360 1000 520 ...

Držiak segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261440

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmida Ladislav, Kolář Jozef, Ondovčin Kamil

MPK: E21D 13/04

Značky: držiak, segmentov

Text:

...závitovým čapom, po uchytení držiaku segmentov o dosku nosiča segmentov, možno tento natačat do polohy, ktorá je výhodná pre dopravu segmentov výstuže. Kladky, ktorésú súčas ťou držiaka segmentov, vytvárajú pri sťahovani segmentov klzné vedenia a výrazneuľahčujú sťahovanie segmentov. Na čap tiahla je možné nasadiť tiahlo, spojené s ďalšími držiakmi a tieto spoločne natáčať.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia držiaka...

Havarijný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 261439

Dátum: 10.02.1989

Autor: Božík Emil

MPK: F16K 17/22

Značky: havarijný, ventil

Text:

...vo vnútornom vybraní vedenia, ktoreho priemer je väčší ako priemer kruhovej uzatváracej dosky, pričom medzi stenami telesa a priemerom vnútorného vybrania vedenia sú vytvorené prietokové prierezy, ktoré sú prepojené s prvým valcostrany telesa a s druhým valcovým vybraním vytvoreným z druhej čelnej strany telesa. Teleso je s výhodou štvorhranného prierezu. V kruhovej ttzatváracej doske je vytvorený aspoñ jeden prepúšťaci otvor. Výhodu...

Zariadenie na meranie transmisie žiarenia a elektrónické vyhodnocovanie listovej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261438

Dátum: 10.02.1989

Autori: Repka Jozef, Kostrej Anton

MPK: G01J 1/16

Značky: meranie, zariadenie, vyhodnocovanie, žiarenia, transmisie, listovej, elektronické, plochy

Text:

...o transmisii žiarenia. Okrem toho môže sa použiť na meranie a elektronické vyhodnocovanie veľkosti listovej plochy porastu priamo v teréne.Na priložených výkresoch je príkladné usporiadanie, kde na obr. 1 naznačený celkový pohlad zariadenia na meranie transmisie žiarenia a elektronické vyhodnocovanie listovej plochy, na obr. 2 je znázornený v naryse jeden snímač, na obr. 3 je znázornená regístračno vyhodnocovanie časť zariadenia a na obr....

Vysokonapäťová káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261437

Dátum: 10.02.1989

Autori: Řepka Jan, Tichý Vladimír

MPK: H02G 15/105

Značky: káblová, vysokonapäťová, spojka

Text:

...2 a elektrické tienenie spojovacej rúrky 2 jadier 1 kábla je vytvorené vylisovanými vodivými prstencami 4 z elastomérnej zmesi.,nastoknutými na izoláciu spojovacích žíl 3 kábla. Priestor niedzi vodivými prstenoaini 4 je vyplnený vodivou vrstvou 5 zo samospojitelnej .pásky a izolačné teleso i spojky kábla je vytvorené zo samospojitelnej izolačnej pásky v tvare valca s obojstranne kuželovitým ukončením.Na obrázku 2 je taktiež V reze...

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261436

Dátum: 10.02.1989

Autori: Galba Vladimír, Lutyj Igor, Gostanian Edward Aršak, Tkačenko Valentin, Kolesničenko Igor, Barskij Pavol, Slíz Juraj

MPK: F04B 1/12

Značky: šikmou, axiálný, převodník, hydrostatický, doskou

Text:

...s predpätou pružinou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že koliky súv- klietke vedené v otvoroch, ktorýchos je šikmá k osi hriadeľa a kolma na rovinu šikmej plochy podložky, .na ktorú kolíky dosadajú. Podložka je umiestnená vo valcovom vedení klietky a má vytvorené osadenie, ktoré je svojím vonkajším priemerom uložené vo vnútornom valcovom otvore, vytvorenom v bloku valcov.Výhodou takto vytvoreného axiálnehohydrostatického...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261435

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lath Dieter, Novák Igor, Romanov Andrej, Brenner Rudolf, Florián Štefan, Ambrušová Marta

MPK: B29D 7/01, C08L 23/00, B29K 23/00...

Značky: kontrolovanou, difúziou, báze, autoadhéznej, adhezíva, polyolefínov, přípravu, fólie

Text:

...fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou je jej jednoduchosť, dobrá spracovateľnosf, ekonomická zvýhodnenost V porovnaní s doteraz používanými fóllamí a skutočnosť, že nie je potrebná zmena technológie ani úprava existujúcich zariadení navýrobu uvažovaných fólií.Ziadúci adhézny efekt dosiahol podľa navrhovaného riešenia v dôsledku synergickeho účinku systému Anízkomolekulová látka a živica. Uvedený binárny systém spĺňa aj...

Fotochromé 2,4,4,6-tetrafenyl-4H-pyrány a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261434

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kurfürst Antonín, Zelený Jan, Kuthan Josef, Schwarz Marián

MPK: C07D 309/32

Značky: spôsob, výroby, 2,4,4,6-tetrafenyl-4h-pyrány, fotochromé

Text:

...bol xyléíiový roztok zliaty a vakuovo zahustený. Z destilačného bolo petroléterom vyzrážané 0,92 g produktu 2,6-biSp-tolyl~ 4,4-difenyl-4 H-pyránu, čo predstavuje 54 °/o-ný výťažok. Kryštalizáciou zo zmesi xylénu s petroléterom bola zĺsłkana čistá látka o teplote topenia 188 až 189 stupňov Celzia.Zmes 1,88 g 4 mmóly 3,3-difenyl-1,5-bis(p-metoxyfenylj-lä-pentadiônu a 4,48 g 27,2 mnlóly oxidu fosforečnéhno bola spracovaná obdobným spôsobom ako...

Fotochromé 1,5-bis(subst. fenyl)-3,3-difenyl-1,5-pentadiony a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261433

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kurfürst Antonín, Kuthan Josef, Schwarz Marián, Zelený Jan

MPK: C07C 49/784

Značky: 1,5-bis(subst, výroby, spôsob, fotochromé, fenyl)-3,3-difenyl-1,5-pentadiony

Text:

...p-metylacetofenónu v 25 ml éteru. Zmes bola miešané 3. hodiny pri 0 °C a potom 2 dni pri laboratórnej teplote. Po rozložení vodou a extrakcii vodnej fázy benzénom boli spojené organické podiely destilované vodnou parou. Destilačný zvyšok bol vytrepaný do benzénu, spojené organické.podiely boli sušené siranom soclnýma po vákuovom pdparení rozpúštadla bol získaný olej xprevtrstvený éterom. Bolo získané 4,5 g 1,5-bis p-tolyl ...

Servomechanizmus s polohovou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261432

Dátum: 10.02.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: vazbou, spätnou, polohovou, servomechanizmus

Text:

...aj na niektore druhy hydraulických regulácii, pričom zástavbové rozmery a hmotnosť servomechanizmu sa v porovnaní s ,pôvodným servomechanizmom s ručný-ni ovládaním nezväčší. Výhodou v porovnaní s riešením AO č. 261 418 je najmä to, že odstránením vonkajšej »nastavovacej páky a jej drážkového pripojok hriadeľu sa zjednodušuje konštrukcia a vylučuje sa na nastavovacej páke možnost vzniku výrobných a prevádzkových uhl-ových vôli, čím sa zlepšia...

Obmedzovač pohybu hlavnej páky ovládajúcej hydraulické zdvíhacie zariadenie, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261431

Dátum: 10.02.1989

Autor: Chruslinski Tadeusz

MPK: B62D 1/14

Značky: páky, obmedzovač, zdvíhacie, pohybu, hlavne, hydraulické, traktory, poľnohospodárske, hlavnej, zariadenie, ovládajúcej

Text:

...podľa vynálezu umožňuje riadenie jednou rukou súčasne obmedzovačom, ako aj ovlávdacou pákou, pri ustavovaní polohy alebo pracovnej výšky zaveseného náradia.vynález je z-obrazený na výkrese, kde na obr. 1 je obmedzovač v zablokovanej polohe s hlavnou ovlädacou pákou v naryse, na4 obr. 2 je obmedzovač a ovládacie páka zaistená zarážkou v bokoryse.Obmedzovač pohybu hlavnej páky sa skladá z .ramena 1, rposuvného čapu 3, pružiny 4 a páčky 5....

Spôsob čistenia vnútorných povrchov najmä rozvetvených okruhov rúriek a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261430

Dátum: 10.02.1989

Autor: Gajdošech Ján

MPK: F28G 1/12, B08B 9/04

Značky: rúriek, okruhov, rozvetvených, spôsob, najmä, čistenia, povrchov, zariadenie, vnútorných, vykonávaniu

Text:

...pracuje V uzatvorenom čistenom okruhu,preto je pre obsluhu bezpečné.Na pripojenom výkrese je znázornená ,príkladné riešenie zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslený nárys zariadenia, na obr. 2 je nakreslená rozvetvená čistená rúrka a na obr. 3 je nakreslený detail A z obr. 1 V čiastečnom reze.Spôsob čistenia vnútorného povrchu rurky sa vykonával nasledovne Do čistenej rúrky Qó 32 mm, dlhej 2500 mm, sa nasyp-alo 12 kusov oceľových...

Baktericídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261429

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bláha Jaromír, Dimun Milan, Sládek Václav, Zeman Svatopluk, Sokol Drahomír

MPK: A01N 59/00, A01N 33/00

Značky: baktericídny, prostriedok

Text:

...nitrozolýzy HMT je izolácia nitrozoamínov z kyslej reakčnej zmesi s nasledujúoou neutralizáciou, len filtračného koláča.Riešenie týkajúce sa izolácie niektorých zložiek z matečných lúhov, napr. dusičnanu sodného, formaldehydu, formalu a močov.noformaldehydových živíc Čs. auto-r. osvedcenie č. 196 707, 206276, 214 605, 234 447 se nevyužívajú a lúhy sa bez úžitku vypúšťajú do životného prostredia.Tento problém rieši tento vynález, podľa ktorého...

Zariadenie na vyberanie vyrábaných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261428

Dátum: 10.02.1989

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 7/10

Značky: vyberanie, zariadenie, dielcov, vyrábaných

Text:

...nižšia ako» konečná pevnosť.Podstata vy-nálezu je v tom, že zariadenie »na vyberanie vyrábaných dielcov z duše ipozostáva z vložky, ktoré je súčasťou formovacej techniky a je umiestnená v spodnom ráme a z nosného prvku, pričom jeden koniec nosného prvku je pripojený ku vložke a druhý koniec nosného ,prvku je pripojený k-u zdvihaciemu zariadeniu.Výhodou riešenia je, že umožňuje vyberať vyrábaný dielec z duše pri nižšej odformovacej pevnosti,...

Hydraulická lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 261427

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: F16D 55/32

Značky: hydraulická, brzda, lamelová

Text:

...bolo pôsobenie pružiny cez piest ina lamely zrušené. Piest je na ploche, ktorou prttláčalamely vhodné drážkovaný pre zväčšenie pracovnej .plochy piestu.Hydraulické lamelová brzda podľa vynálezu dosahuje velmi malé rozmery, ktoré sú vhodné pre zabudovanie hydrokolesa do úzkych banských mechanizmov, kde malá šírka je rozhodujúcim faktorom stroja. Brzdiaci moment lamiel je vyvíjaný prostredníctvom tlaku pružiny na piest, pričom odbrzdenie sa...

Zariadenie na čistenie vnútra pracovnej nádoby pre prípravu a rast najmä monokryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261426

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vadina Štefan, Pavlovec Oldřich, Hanzel Pavel

MPK: C30B 35/00

Značky: zariadenie, pracovnej, monokryštálov, nádoby, najmä, vnútra, čistenie, přípravu

Text:

...itvedené nevýhody zmierňuje zariadenie na čistenie vnútra pracovnej nádoby pre prípravu a rast najmä monoikryštálov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že zariadenie je tvorené nošnou tyčou uloženou otočne v osi čistenej nádoby. Nanosnej tyčí je proti plášta a oproti každého veka pracovnej nádoby uložený aspoň jeden ultrazvukový žiarič.Zariedenímna čistenie vnútra pracovnej nádoby pre prípravu a rast najmä monokryštálov sa...

Zariadenie na utieranie guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261425

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kultán Peter

MPK: B24B 29/00, B08B 1/00

Značky: zariadenie, guliek, utieranie

Text:

...guliek avelkým pracovným výkonom pri odstráneníjNa pripojených výkresoch je znázornená zariadenie na utieranie guliok podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schematicky znazor 4nené toto zariadenie V náryse a na obr. 2 v reze A-A pri pohľade z hora.Zariadenie na Litleranie guliek sa skladá z dolného utieracieho pásu 1, ktorý sa navíja na dolný navíjecí kotúč 1 U cez vyrovnávaciu kladku 14, ľavý vodiaci valec B,napinaciu kladku 13 nad dolnou...

Spôsob výroby ohybného plošného útvaru pre obuvnícke účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261424

Dátum: 10.02.1989

Autori: Foks Jiří, Eliáš Rudolf, Adamec Tibor

MPK: D06B 1/04

Značky: výroby, ohybného, obuvnícke, plošného, útvaru, spôsob, účely

Text:

...skúšobnom stroji Penetrometer Bally sa prejavuje až po uplynutí 30 minút.Spôsob výroby ohybného plošného útvaru podľa vynálezu sa robí tak, že sa najprv urobi na polyamidovej alebo polyesterovej tkanine alebo pletenine nános impregnačného prostriedku. To sa deje napr. tak, že sa na opakovü stranu sllónovej tkaniny nanáša 15 až 20 g/m priamym natieraním polyuretánový roztok, ktorý je reakčným produktom polyesteruretanu na báze...

Zapojenie vstupného obvodu rádioprijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 261423

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/16

Značky: obvodů, vstupného, zapojenie, rádioprijímača

Text:

...pripojenom výkrese je schematicky znázornená celkové zapojenie vstupného obvodu rádioprijímača.Zapojenie vstupného obvodu rádiopríjímača pozostáva z prv-ej vstupnej svorky 1 a druhej vstupnej svorky 2 spojených medzi sebou cez paralelné spojenie prvého kondenzátora 81 a prvej cievky L 1, pričom dalej prvá vstupná svorka 1 je cez druhý kondenzátor C 2 spojená s prvým spojovacim bodom paralelného spojenia tretieho kondenzátora CB a tretej...

Spôsob spracovania textilných a iných lignocelulózových odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261422

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ginterová Anastázia, Lazarová Anna

MPK: C05F 11/08

Značky: lignocelulózových, spôsob, materiálov, spracovania, textilných, iných, odpadových

Text:

...sterilizujú opakovane pri teplote 120 °C 1 hodinu alebo pasterizujü 3 dni pri teplote 60 až 80 °C, po ochladení prevrstvia alebo premiešajú. sadivom jedlých druhov húb s lignocelulazov-ou aktivitou v pomere 110 až 12100, nechajú prerastat za prítomnosti vzduchu pri teplote 15 až 35 °~C počas 14 až 30 dní, potom sa podmienky upravia na fruk tifikačné s relatívnou vlhkosťou vzduchu 80 až 90 0/0 a 10 až 12 hodinových svetelným dňom s intenzitou...

Zariadenie na zosadzovanie a podlepovanie velkoplošných lamelových parkiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 261421

Dátum: 10.02.1989

Autori: Polášek Josef, Štanglica Josef, Martykán František, Coufal Rajmund

MPK: B27M 3/06

Značky: zariadenie, velkoplošných, lamelových, zosadzovanie, podlepovanie, parkiet

Text:

...pri montáži Ďalšou výhodou zariadenia na zosadzovanie a podlepovanie veľkoplošných lamelových parkiet je nizka energetická náročnosť na výrobu finálnych výrobkov a ich dlhšia životnost v dôsledku jednosmernej orientácie lamielNa priloženom výkrese je na obr. 1 v pohľade spredu znázornená zariadenie podľa vynálezu a na obr. 2 je pohľad zhora na predmetné zariadenie.Zariadenie na zosadzovanie a podlepovanie veľkoplošných l-amelových parkiet sa...

Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261420

Dátum: 10.02.1989

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C08F 12/22

Značky: spôsob, obsahujúce, přípravy, polyméry, 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu, struktury

Text:

...ultrafialového svetla.Uvedený vynález popisuje nové polymérne materialy, ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetlom je možné využít napr. pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spol, Photogr. Sci. Eng. 23, 290 19791, Výhodou polymérov na báze 1-cl-benzylfenyl-2-propén-1-ónu je dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti,pričom dochadza k účinnému trhaniu hlavných väzieb napr. u homopolyméru s kvantovým...

Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261419

Dátum: 10.02.1989

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C08F 12/22

Značky: přípravy, 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu, obsahujúce, spôsob, polyméry, struktury

Text:

...pri pôsobení svetla.Uvedený vynález popisuje nové polyměry,ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetl-om je možné využiť napriklad pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spl. Photogr. Sci. Eng. 23, 290,1979), Výhodou polymérov na báze 1-4-benzoylfenyl-2-propén-1-onu je v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla pri vlnových dlžkach väčších ako 300 nm.benzénu v zatavenej ampulke v dusíkovej...

Servomechanizmus s polohovou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261418

Dátum: 10.02.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: servomechanizmus, polohovou, spätnou, vazbou

Text:

...je otočne uložený hriadeľ 2 opatrený na konci vyčnievajúcom z telesa 2 drážkovaním 21, na ktorom je upevnený jeden koniec nastavovacej páky 22, zviazanej s telesom 1 pomocou nastavovacieho mechanizmu 23. Nastavovaci mechanizmus 23 pozostáva z dosky 25, ktorá je pevne spo 4jená s telesom 1 a v ktorej sú oproti sebe uložené dve skrutky 24, medzi ktorými je umiestnená nastavovacia páka 22 tak, aby sa čelá skrutiek 24 opierali o jej druhý ko...

Koncentrovaný emulgovatelný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261417

Dátum: 10.02.1989

Autori: Frajšták Pavol, Nádvorník Róbert, Poór Robert, Pátková Marta

MPK: A01N 37/22, A01N 25/04

Značky: herbicídny, prostriedok, koncentrovaný, emulgovatelný

Text:

...za vyhovujúce, ak objem vylúčeného sedimentu vo forme krému po 2 hodinovej sedimentácii neprevyšoval 1 cm 3.Do 7 dielov hmot. cyklohexanónu sa za miešania pridá 3,8 dielu hmot. 79 -ného roztoku vápenatej soli alkyibenzénsulfónovej kyseliny Ca-soli ABSK, 16,2 dielu hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom kopolymér a 73,0 dielov hmot. technického metolachlóru, ktorý obsahuje 96 °/o úč. l.Reakčná zmes sa mieša cca 30 minút pri teplote...

2-fenyl-4-amino-5-dialkylamino-3-oxo-2H-pyridazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261416

Dátum: 10.02.1989

Autori: Konečný Václav, Kováč Štefan

MPK: C07D 237/22

Značky: 2-fenyl-4-amino-5-dialkylamino-3-oxo-2h-pyridazíny, spôsob, přípravy

Text:

...alkoxidom s 1 až 3 atömamí tlhlíke v alkyle alebo trletylanlínom alebo pyridín-om v prostre clí vody alebo organického rozpúšťadla pri teplote 60 až 100 °C.Nasledujúce príklady ilustrujú ale 138013 medzujú predmet vynálezu.Zmes 3,1 g z-fenyl-tl-amíno-S-morfolino-S-oxo-ZH-pyrídazín hydrochlorídu 0,01 mólu, 5 cm 3 trietylamínu a 100 cm 3 etanolu sa miešali pri refluxe 2 hod, Po ukončení sa z reakčnej zmesi oddestiloval etanol,zvyšok sa...

2-fenyl-4-acetamido-5-dialkylamino-3-oxo-2H-pyridazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261415

Dátum: 10.02.1989

Autori: Konečný Václav, Kováč Štefan

MPK: C07D 237/22

Značky: přípravy, 2-fenyl-4-acetamido-5-dialkylamino-3-oxo-2h-pyridazíny, spôsob

Text:

...s kyslíkom ako ďalším hetero-atómom. Taktiež bol zistený spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I reakciou 2-fenyl-4- substituovaný amino-Echlór-B-.oxo-ZH-pyridazínu všeobecného vzorca IIIv ktorom R 4 znamená vodik alebo skupinuCHJCO a R 5 znamená skupinu CH 3 CO, samínom všeobecného vzorca IVv ktorom RZ a R 3 majú už uvedený význam,v prítomnosti organického rozpúšťadla pri teplote 40 až 140 °C, s výhodou 80 ~ 110 °C.Nasledujúce príklady...

2-fenyl-4-amino-5-dialkylamino-3-oxo-2H-pyridazín hydrochloridy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261414

Dátum: 10.02.1989

Autori: Konečný Václav, Kováč Štefan

MPK: C07D 237/22

Značky: spôsob, přípravy, 2-fenyl-4-amino-5-dialkylamino-3-oxo-2h-pyridazín, hydrochloridy

Text:

...ĺ I N) pyridazínu všeobecného vzorce Il i 4 . v ktorom R znamená alkyl, aryl, cykloalkyl, R kN R 1 a R 2 znamenajú ~vodík alebo alkyl An- . KN 1 i gew. Chem. 77, 282 1965. R -~ Teraz sa zistili Z-fenyl-4-amíno-5-d 1 a 1 kyl- H CCOHN Vv ktorom R 1 a R 2 majú už uvedený význam, zs kyselinou chlorovodíkovou uprostred 310 dy alebo vody a organického rozpüštaclla pri teplote 60 až 120 °C, s výhodou 80 až 100 ° Celzia.Nasledujúce príklady...

Univerzálny indikátor bodovej korózie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 261413

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: univerzálny, bodovej, indikátor, korózie, ocele

Text:

...tyče 1 sú zhotovené drážky opatrené vrstvičkou elektroizolačného náteru 6, v ktorých sú uložené indikačnê oceľové drôty 2 s prispájkovanými elektrickými izolov-anými vodičmi 3. Aby sa odstránil vplyv spájkovania na korozivne vlastnosti indikačných oceľových drôtov 2, je okolie spájkovaných bodov chránené protikoróznym náterom a ochranným tmelom 4.Tyč 1 V závislosti od použitia môže met i iný prierez ako kruhový, napríklad obdĺžnikový....

Indikátor bodovej korózie ocelovej výstuže v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261412

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: oceľovej, betóne, indikátor, výstuže, korózie, bodovej

Text:

...metrov, jeho kompaktnost zabezpečuje oceľová výstuž 4, ktoré pre väčšie dĺžky môže byt i predpätá. Výstuž 4 chráni betónový hranol proti mechanickému porušeniu najmä pri manipulácii a doprave. Na výstuž 4 je prispájkovaný elektrický izolovaný Vodič 5. Aby sa odstránil vplyv spájkovania na korozívne vlastnosti indikač. ných oceľových drôtov 1 a výstuže 4, je okolie spájkovaných bodov chránené protikoróznym náterom a ochranným tmelom...

Nízkonapäťový výhrevný článok pre podlepovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261411

Dátum: 10.02.1989

Autori: Klapita Peter, Kutiš Vladimír, Paška Dušan, Ušiak Štefan

MPK: H05B 3/22

Značky: článok, nízkonapäťový, stroje, výhrevný, podlepovacie

Text:

...je aj dlhodobá až neobmedzená životnost odporového článku a bezpečnostné nizkonapätové napájanie. Pružné spojenie a prítlak jednotlivých častí zabezpečuje rovinnost výhrevného článku pri rozdielnej tepelnej rozťažnosti jednotlivých častí.Nízkonapäťový výhrevný článok pre podlepovacie stroje je prikladne znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje článok v pozdlžnom reze, obr. 2, 3 v priečnom reze a obr. 4 v pôdoryse.Vo...

Dieteticko-mikrobiální preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 261410

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kmeť Vladimír, Kalačnjuk Grigorij

MPK: A23K 1/175

Značky: preparát, dieteticko-mikrobiální

Text:

...Mikrobiálnva zložka obsahovala 5 105 zárodkov Streptococcus bovis AO 24/85 V- jednom grame preparátu. Vitamínovo-minerálny premix »obsahoval 1.105 medzinarodných jednotiek vitamínu A, 2.102 medzinárodných jednotiek vitamínu D, 0,15 miligramu vitamínu E, 0,20 mg vitamínu B 1,1,5 105 mg vitamínu Biz, 0,3 mg medi,0,15 mg kobaltu, 3,2.10-2 mg jódu a 8..102 mg zinku V jednom grame premixu. Kontrolnej skupine teliat bola skrrnovaná konvenčná...

Hydraulický snímač otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261409

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zajac Jaroslav, Galba Vladimír

MPK: G01P 3/26

Značky: otáčok, snímač, hydraulický

Text:

...nároky na ďalší materiál, znižuje sa prácnosť výroby a nezvyšuje sa hmotnost, ako aj zástavbový priestor systému.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia hydraulického snímača otáčok podla vynálezu, kde je v~ ľavej časti obrázku priečny rez rozpernou doskou a v nej umiestneným ozubeným súkolesim a vpravej časti priečny rez telesom v mieste výtlačného kanála.V telese 2 odmerného zubového hydrogenerátora je vytvorený...

Spôsob výroby katalyzátora oxidácie amoniaku na oxid dusnatý na báze oxidov kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261408

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bernauer Bohumil, Berežný Viktor, Horochonič Jozef, Jurovčák Ondrej

MPK: B01J 23/74

Značky: dusnatý, amoniaku, katalyzátora, výroby, kobaltu, spôsob, oxidácie, báze, oxidov

Text:

...roztoku dusičnanu kobaltnatéh-o pri teplote 15 až 30 °C zohriateho na teplotu nosiča, za. nasledovného vypalovania pri. teplote 300 až 900 °C a namáčanie a vypaľovanie sa (ipakuje 2- až S-krát. Katalyticky aktívna vrstva oxidov kobaltu sa ďalej tvorí namáčaním takto pripravených častíc v tavenine hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého pri teplote nosiča a taveniny 60 až 150 °C za nasledovného vypalovvania v počte uvedených cyklov 1 až...

Bezkontaktné diagnostické zariadenie na zistovanie trhlín vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 261407

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kučera Václav, Šulík Štefan, Mikšík Pavol

MPK: G01N 27/82

Značky: feromagnetických, trhlin, zisťovanie, bezkontaktné, zariadenie, materiáloch, diagnostické

Text:

...malého výkonu budí impulzy magnetického poľa v skúšanom materiáli a dve snímanie cievky v diferenciálnom zapojení s vysokou citiivostou sledujú rozdieiy v intenzita impulzov spôsobených nerovnakými magnetickými vlastnosťami jednotlivých časti skúšaných materiálov» vplyvom trhlín.Na pripojených výkresoch je nakreslený príklad zariadenia podľa vynälezu, pričom na obr. 1 je elektrické zapojenie a na obr. 2 a 3 sú uvedené príklady možného...

Zariadenie na zvinovanie tvárnych hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 261406

Dátum: 10.02.1989

Autori: Polyaková Henrieta, Mocáková Jarmila, Polyák Ladislav

MPK: A21C 3/06

Značky: tvárných, zvinovanie, zariadenie

Text:

...nezaručuje stálosť napínacej sily, alebo napínacie zariadenia so závažím, ktoré sú rozmerné. Ďalej sú známe zariadenia, ktoré majú pružne pritláčaný protlkus, čim sa tiež vyznačujú komplikovanosťou »a menšou spoľahlivosťou v prevádzke.Podstata navrhovaného vynálezu spočíva v tom, že tváriaci segment je tvorený pevnevoči centrálnemu valcuą, u-pravenoitç zakr.i venou plochou tvoriacou s nim medzeru tva .ąru klina. Predložený vynález odstraňuje...

Spôsob injektáže stien budov proti prenikaniu vlhkosti a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261405

Dátum: 10.02.1989

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/64

Značky: vlhkosti, spôsobu, injektáže, tohto, prevádzaniu, prenikaniu, zariadenie, spôsob, budov, stien, proti

Text:

...spočíva v tom, že dvojstupňovým prevedením injektáže sa docieli vytvorenie hydroizolačnej bariéry rovnomerne v celom priereze sanovanej steny.Zvláštnost injektážného zariadenia spočíva v tom, že injektor má osobitné uspo 4riadenie perforácie a premsnný prierez otvorov zabezpečuje prívod rovnakého množstva infúznej látky na každé miesto vrtu. Toto technicke riešenie perforácíe injektora umožňuje vyrovnat prietokové množstvo infúznej...

Zariadenie na vytváranie vysokofrekvenčne modulovaného distenčného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261404

Dátum: 10.02.1989

Autor: Török Pavol

MPK: A61B 5/02

Značky: tlaku, vysokofrekvenčné, vytváranie, modulovaného, zariadenie, distenčného

Text:

...použití kvapalinového pretlakoveho ventilu. Na obr. 3 schéma zariadenia na vytváranie vysokofrekvenčne modulovaného distenčného tlaku.Na obr. 1 je schematicky znázornená pretlaková krivka pri použití pružinového ventilu na grafe, kde na ose X je znázornený čas v sekundách a na ose Y tlak v kPa.Na obr. 2 je schematicky znázornená pretlaková krivka na grrafe, kde na ose X je čas v sekundách, na ose Y tlaky kPa pri použití vysokofrekvenčne...

Spôsob výroby redukovaného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 261403

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kunkela Štefan, Hrúzik Marián

MPK: B23K 1/20

Značky: spoja, spôsob, výroby, redukovaného

Text:

...uzla pri kapilarnom spájkovaní najmä oceľových rúrok,ktoré pri tejto konštrukcii spoja nie je možné kapilárne spájkovat.Spôsob. výroby. redukovąnébo spolą. rúrok. rôznych priemerov pre kapilárne spájkova nie tohoto vynálezu spočíva v tom, že saredukčný uzol redukovaného spoja rúrlçy s najväčším priemerom mechanický prelivsuje v pričenom reze do tvaru oblúka. Hlavnou výhodou takéhoto spôsobu výroby redukovaného spoja je, že tento...

Dilatačná medzivrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261402

Dátum: 10.02.1989

Autor: Miklánek Ján

MPK: F16L 59/12

Značky: medzivrstva, dilatačná

Text:

...hlavne u monolitických tepelných izolácií, čo umožňujú taktiež rovné okraje plošných polí. Censpodný prelis umožňuje znížiť styčnú plochu medzívrstvy s tepelným potrubím, čím s-.a dosiahne zníženie pre- stupu tepla. Tvarovanie spodného preli su umožňuje dosahovať väčšiu hlbku prelisu, ktorej napomáha ešte aj stredový otvor v dne prelisu, čím sa docieli väčšia hrúbka vzduchovej vrstvy s lepšimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, čo...