Archív za 1989 rok

Strana 124

Zařízení pro elektrický ohřev média v kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261481

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rada Josef

MPK: B01B 1/00

Značky: ohrev, media, zařízení, elektricky, kotli

Text:

...zaslepovaoí dno Ž pomocí šřoubů 5. Elektrickou izolací zajištuje elektricky izolační a těsnící vložka Ž spolu s izolačními podložkami a e izolačnímí trubkami navlečenými na šrouby 5 ° Mezi zaelepovací dno 2 a plášt kotle l jsou připojeny, například přivařeny,topné články Q, respektive pásy z materiálu pro topné články. Tvar topných článků Q na pravé straně obr. 1 je pro případ, že ohřev může být prováděn téměř v celé výšce stěny kotle l,...

Zásobník plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261480

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ulmann Jiří

MPK: B01L 3/12

Značky: zásobník, plynů

Text:

...na zásobník.plynu aplikovaný u koroznich zkoušek vzorků oceli v sirovodíkovémZásobník plynu sestává ze dvou nádob l, g, které mají kon stantní, nejlépe pro obě stejný příčný průřez. Nádoby 1, gjsou zčásti naplněny uzávěrnou kapalinou 1, například vodou. Plynová část prostoru nádoby g je opatřena odtahovým plynovýmpotrubím ž, které je vyúetěno do prostoru nebo zařízení, kde lze odpadní plyn snadno a bezpečně .jímat, vypouštět nebo...

Rozebiratelný uzávěr dětské sací lahve, zejména skleněné lahve

Načítavanie...

Číslo patentu: 261479

Dátum: 10.02.1989

Autori: Votrubová Jaroslava, Lahoda Jan, Viewegh Josef

MPK: A61J 9/06

Značky: uzáver, láhve, skleněné, rozebíratelný, zejména, sací, dětské

Text:

...a je sohematicky znázorněno na připojených výkresoch, z nichž představujeobr. 1 uzavírací člen, obr. 2 držák tvcřený prstencem a raménkem, obr. 3 osový řez hrdla láhve s uzávěrem v činné pcloze, obr. 4 osový řez hrdla láhve s uzávěrem v dopravníDětská sací láhev l (obr. 3,4),např. ekleněná láhev na tekutou potravu,má hrdlo sací láhve l na vnější stěně opatřené ěroubovým závitem g. K příslúšenství sací láhve l,určené pro podávání potravy...

Separační prostředek pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261478

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Kyral Josef

MPK: B28B 7/38

Značky: prostředek, separační, betonové, výrobky

Text:

...nebo dřevěných lakovaných forem bylo dodaženo prostředkem podle vynálezu,.hmotnostně sestávající z 75 až 90 dílů H 9 rafinovaného minerálního oleje s vysokým obsehem parafinů, ceresinů a naftenů.v rozmezí 50 až 75 a dále charakterizovaného visxozitou v rozmezí 30 až 39 mPa.s, teplotou vzplanntí v otevřeném kelímku minimálně 150 °C, 3 až 10 díly uhlovodíkového roz-A pouštědla o délce řetězce C 6 až C 24 a 3 až 10 díly živoěišného tuku lanolinu...

Způsob čištění theofylinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261477

Dátum: 10.02.1989

Autori: Indruch Miroslav, Gabriel Jiří, Mayer Jiří

MPK: C07D 473/08

Značky: čištění, způsob, theofylinu

Text:

...Takto přečištěný theofylin,použitý v syntéze nikotinanu xanthinolia, poskytuje produkt vyhovující všem požadavkům na čistotu dle čsL 3.Způsob čištění theofylinu se s výhodou provádí přikapáním vodného roztoku manganistanu draselného k vodnému roztoku theofylinu při 95 až 100 °C v neutrálním prostředí, přefiltrováním reakční směsi s aktivním uhlím a po vychlazení a vyloučení theoIylinu jeho separací. Čistící postup je též účinný v...

Zaslepovací nástavec trnu pro opracování otvoru dutých tyčí a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261476

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hanák Stanislav, Vítek Jiří

MPK: B21C 25/04

Značky: tyčí, dutých, nástavec, zaslepovací, otvorů, trubek, opracování

Text:

...sniženi spotřebniłmotností materiálu a snížení hlučnosti na pracovišti tlumenim rezonanci. Další výhodou je možnost zaslepeni potřebné části opracovávaná duté tyče nebo trubky i v průběhu jejího relativniho pohybu vůči nástavci. k němuž dochází při tvářeni s prodlužovánim. Rozpináni a vraceni pružné membrány je ovladatelné tlakem výplachového media.vynález bliže objasni přiložený výkres. kde je znázorněn nárys zaslepovaciho nástavce trnu....

Zařízení pro automatické zpracování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261475

Dátum: 10.02.1989

Autori: Houdek Karel, Březina Antonín

MPK: B21D 43/02

Značky: trubek, zařízení, zpracování, automatické

Text:

...tvářecí jednotky l 2, l, i estávají z rotačních hydraulických motorů a s nimi axiálne uepořádaných přímočarých motorů 6, 1, 8, 3 e. příslušných tvářecích, anebo odjehlovacích nástrojů, přičemž první přímočarý motor § je částí purvní rotační tvářecí jednotky 1, druhý přímočarý motor 1 je částí druhé rotační tvářecí jednotky g, třetí přímočarjfmotor 8 je částí třetí rotační tvářecí jednotky j a čtvrtý přímočarý motor g je částí čtvrté...

Bezplovákový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261474

Dátum: 10.02.1989

Autori: Opička Josef, Hamr Miroslav, Billian Vladimír

MPK: F16T 1/38

Značky: odváděč, kondenzátu, bezplovákový

Text:

...k tělesu l připevněna přírube 2. Kontrolní otvor lg tělesa l je uzavřen víkem 5 se etředovým otvorem ll, připevněným k přírubě 2 tělesa l šroubovými spojí lg a utěsněným těsněním ll uloženým mezi přírubou l a víkem 5. Středový otvor il víka i je vyložen ucpávkovým pouzdrem lg, kterým prochází horní část ovládecí tyče 1 opatřená radiální osazenou plochou ll, na které je uložen kroužek 7 a ucpávkové těsnění lg, stlačené ucpávkovým víkem lg,...

Ovládací zařízení nájezdové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261473

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lang Jiří, Neruda Josef, Slavata Bohumil

MPK: B60T 13/08

Značky: nájezdové, zařízení, ovládací, brzdy

Text:

...přívěsného vozidla.Ovládací zařízení vstupní části brzdového systému nájezdovâ brzdy přívěsného vozidla bude nâsledovně blíže popsáno v příkladových provedeních e odkazem na připojené výkresy, na nichž obr, 1 znázorňuje polohu výkyvného spojovacího dílu vůči nosnému. dílu e hydreulíckým brzdovým systémem přívěsového vozidla ve vý~ chozím stavu, ehodném se stevem při směru jízdy obou vzájemně spo» jených vozidel vpřed, obr. 2 znázorňuje...

Zařízení k řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva s pohyblivými rošty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261472

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hanák Vladimír, Podhorný Petr, Tesař Vladimír, Kania Josef

MPK: F23N 5/20, F23N 5/00

Značky: tuhá, zařízení, procesu, pohyblivými, paliva, rošty, spalovacího, řízení, kotlech

Text:

...výhodou je dodržovánípožadovaného tepelného výkonu kotle se snížením ztrát vlivem přetápění. Sníží se nároky na pracnost obsluhy kotle, umožní se programové řízení požadovaného tepelného výkonu kotle.Na připojených výkresech jsou naznačeny příklady zařízeník řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva s pohyblivými rošty podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je podsta~ta zařízení k řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva a na...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261471

Dátum: 10.02.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23B 19/02, B23Q 11/14

Značky: teplotní, stabilizaci, vřetena, zařízení, obraběcího, stroje

Text:

...pro přívodní a vývodní kanály ll, 15,lg, lá chladicího média, jímž je mazací olej. Obojí kanályll, 12, 19, l§ jsou vypouzdřením otvorů, zhotoveným z tepelnéisolačního materiálu. Přívodní kanál 11, příslušející k zadnímu ložisku §, ústí do obvodového mezikruhového prostoru lgpo jeho levé straně a vývodní kanál lg do obvodového mezi kruhového prostoru Q na opačné straně.Přívodní kanál 12 chladicího média pro přední ložisko 2 je umístěn...

Zařízení pro tepelnou stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261470

Dátum: 10.02.1989

Autor: Steklík Jaroslav Ing-

MPK: B23Q 11/14, B23B 19/02

Značky: stroje, obraběcího, vřetena, zařízení, stabilizaci, tepelnou

Text:

...zčásti v tělese pinoly g a zčásti v tělese vložky Q, který je3 261 470 propojen s prostorem A mezi oběma předními ložiaky 2, 1 prostřednictvím dvojice radiálních a axiálních otvorů gg, 11 ve spodní části pinoly g. Vývodní kanál lg je propojen s obvodovým mezikruhovým prostorem lg u předního ložiska 1 a vývodní kanál lg je propojen s obvodovým mezikruhovým prostorem 5 u předního ložiska 3, v jehož bezprostřední blízkosti je umístěn...

Zapojení pro určení místa vzniku a velikosti odrazu ve vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261469

Dátum: 10.02.1989

Autor: König Josef

MPK: G01R 31/00, G01R 31/02, G01R 31/08...

Značky: vedení, vzniku, velikostí, místa, určení, odrazů, zapojení

Text:

...zjištovat potřebné parametry odrazů v souosýoh napáječích vysílaćü, tím účinněji předoházet eventuální destrukci napáječů a zároveň efektivněji umožňovat odstren nění příčiny nepřízniveho ovlivňovúní kvality přenášenýoh informací.Na výkresu je v blokevón zapojení znázorněn příkląd provedení předmětu řešení.Vstup měřeneho vedení ł je před oddälovací vedení 3 připojen k prvnínu výstupu sdružoveoího obvodu Q, k jehož vstupu je připejem...

Zařízení k rychloupínání a rychlovýměně individuálních tvářecích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261468

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gregor Jiří, Krs František, Novák Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: rychlovýměně, tvářecích, zařízení, individuálních, rychloupínání, nástrojů

Text:

...A zajišľuje šroub § opatřený přírubou 1 a ukončený ozubeným šnekovým kolem Q a maticí Q. Do ozubení šnekového kola g zapadá šnek lg poháněný neznázorněným zařízením vyvozujícím otáčivý pohyb s reverzací. Na kruhovém nebo plochém tvářecím nástroji gâł,gâg je zkotovena upínací plocha ll, která je úkosová a lícuje s klínovou plochou 2 na upínacím klínu 5. Upínací klín 3 je opatřen závitovým otvorem lg pro uložení šroubu Q.Otáčivý pohyb...

Měřidlo pro kontrolu drážek závěsů turbínových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261467

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jeglík František, Odehnal Miloš, Kyzlink Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: měřidlo, drážek, závěsu, kontrolu, turbinových, lopatek

Text:

...na přesnost opracovaných tvarů. Zvlášř vysoký poža 261 06 davek je kladen na rozměr rozteče, vzájemné přesazení drážek, obouetrannou rovnoběžnost drážek a jejich polohu.Závěsy lopatek se obrábějí automaticky na obráběcich oentrech na jedno upnutí při automatické výměně podle tvaru pěti až šesti nástrojů. Lopatka je pro obrábění upnuta v technologické peletě. Paletu tvoří přesně obroušená kostka, jejíž protilehlá čela jsou absolutně kolmá k ose...

Vyhazovací zařízení pro kovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261466

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hornoch Antonín, Kučerová Radomíra, Krs František

MPK: B21J 13/14

Značky: kovací, vyhazovací, stroje, zařízení

Text:

...pro nutné čištění a výměny vyhazovacích zařízení při zanesení nebo zadření, což v celkovém ekonomickém zhodnocení vede ke značné úspoře.Příklad provedení rotačního vyhazovacího zařízení v nárysu je nakreslen na připojeném výkrese»Těleso ł rotačního vyhazovače je suvně uloženo v blo ku zápustky g s vodicí vůlí 3, která se rovná polovině rozdílu průměru Q bloku zápustky g a průměru Q tělesa l rotačního vyhazovače. Vodící vůle 1 se pohybuje...

Kapacitní elektroda do stěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261465

Dátum: 10.02.1989

Autor: Techl Jiří

MPK: G01F 23/26

Značky: elektroda, stěny, kapacitní

Text:

...1.V oee izolační desky 1 je vytvořen osazený váloový otvor. V csazení válcového otvoru je umístěna ocelové261 455 měřicí deska ž, která má tvar kotouče s válcovým výstupkem 5,1. Válcový výstupek il měřicí desky ž prochází válcovým otvorem v izolační desoe i a přesahuje její vnitřní čelo. Ve volném otvoru tělesa 2 je umístěna ocelové distanční trubka 1. Jedno čelo distanční trubky 1 doléhá na vnitřní čelo izolační desky A a druhé čelo...

Způsob výroby monoacylglycerolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261464

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mareš Emil, Zvolský Karel, List Jaroslav, Schwarz Walter, Růžička Jiří

MPK: C11C 3/06

Značky: výroby, monoacylglycerolů, způsob

Text:

...(dále jen loje) a 25 hm. d. glycerolu. Po zas hřátí směsi na 230 °G bylo přidáno 0,05 hmotnostních oxidu vápenatého (vztaženo na lůj) a to ve formě suspenze v glycerolu. Po hodině byl oxid vápenatý desaktivován při 230 °c přídavkem 75 procentní kyseliny ortofosforečné do reakční směsi, přičemž na l mol oxidu vápenatého připadlo 0,7 molu kyseliny ortofosforečné.Reakční směs se potom ochladila na 120 °C a při této teplotě byl ze směsi v...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paukert Josef, Padrta Milan

MPK: G01N 19/04, G01N 29/00

Značky: nosiči, připojení, jakosti, kontaktů, dynamického, zkoušení, způsob

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Stator jednovřetenového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261462

Dátum: 10.02.1989

Autor: Langr Oldřich

MPK: F04C 3/00

Značky: stator, jednovřetenového, čerpadla

Text:

...podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech,představujíoích na obr. l podélný řez dvouchodým statorem jednovřetenového čerpadla, na obr. 2 příčný řez statorem z obr. 2,na obr. 3 částečný podélný řez statorem z obr. l v alternativním provedení a na obr. 4 příčný řez statorem z obr. 3.Stator jednovřetenového čerpadla podle vynálezu sestává z tělesa l tvaru dutého dvouchodého vřetena,opatřeného na koncích pryžovými...

Ventilová komora pístového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261461

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bagar Bronislav

MPK: F04B 21/02

Značky: ventilová, pístového, čerpadla, komora

Text:

...a případnou výměnu činných částí ventilů jakými jsou sedla a uzavírací prvky ventilů. Přitom nová konstrukce ventilové komory nezvyšuje nároky na pracnost, ani se nezvyšuje počet ploch určených k opracování, protože u známých provedení s ventily V hydraulickém tělese čerpadlg je nutno zpřístupnit vnitřní prostory prostřednictvím vík. Pokud jde o srovnání s čerpadly vyrobenými jako svařenec z nerezových plechů, je nové řešení sice funkčně...

Vakcína proti trichofytóze koní a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261460

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrzal Vladimír, Rybnikář Alois, Hejtmánek Milan, Weigl Evžen, Chumela Josef

MPK: A61K 35/70

Značky: její, proti, koní, trichofytóze, výroby, způsob, vakcína

Text:

...Množství inokula jsme zvolili tak, že na 1 omg povrchu pomnožovacího média bylo naočkováno 85 tisíc konidií výrobního kmene. Ebužité inokulum bylo vyšetřováno kontrolním výsevem a inkubací na běžných živných půdách (masopeptonový agar a bujon při 20 a 37 °C, krevní agar při 37.90 a Sabouraudův agar při 28 °C) na nepřítomnost jiné mikroflčry. Kultivační láhve s inokulovanou živnou půdou byly umístěny do termostatu při 24 °C ve vodorovné...

Zařízení pro zjišťování objemové hmotnosti cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261459

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sojka Jiří, Růžička Oskar

MPK: C04B 7/48

Značky: hmotnosti, cementářského, objemové, slínku, zařízení, zjišťování

Text:

...zapojené na registrační přístroj gg opatřena výstupy gl řídícího signálu pro ovládání činnosti skipového ústrojí 1, vibračního podavače 2 a vibračního třídiče Z. Dno měřicí trubice łł je tvořeno uzávěrem gł ovládaným servopohonem 2, který je rovněž řízen vyhodnocovací jednotkou 1 . Materiálový výstup měřicí trubice je sveden do sběrné násypky lg.Její vývod je zaústěn zpět do dopravní cesty slínku z chladiče rotační pece.Nad úrovní...

Překladač plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261458

Dátum: 10.02.1989

Autori: Drabina Eduard, Boroň Bronislav

MPK: B65G 57/08

Značky: prekladač, plechů

Text:

...úrazu. Umožní překládání většího počtu plechů najednou tím se několikanásobně.zvýší produktivita práce,čímž dojde k úspoře jedné pracovní síly. Tím se současně sníží četnoet operace překládání plechů, což vede ke zlepšení pracovního prostředí zmeněením hlučnoati a menším vířením prachu e okují v ovm zduší na precoviěti.Příklad konatrukčního provedení překladače plechů dle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž je v bočním pohledu...

Zapojení pro blokování zálohové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261457

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rejlek Jan

MPK: H02J 9/00, G06F 1/00

Značky: zapojení, blokování, pamětí, zálohové

Text:

...gia řídící elektroda je spojena s blokovacím obvodem 2 a s uvol ňovacím obvodem 5. Blokovací obvod 2 je tvořen tranzistorem ŽE,jehož kolektor je spojen s řídicí elektrodou unipolárního tranzistoru 1, báze je spojene přes omezovací odpor Ž s kladnou napájecí svorkou äg a emitor je spojen přes nabíjecí odpor ägs kladnou napájecí svorkou ŽQ a přes kondenzátor 2 se společnou svorkou Ž. Uvolňovaci obvod 3 je tvořen odporem 3 a zpoždovacím...

Mezistěna, zejména oběhového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261456

Dátum: 10.02.1989

Autori: Grézl Lubomír, Smička Josef, Vykopal Jan

MPK: F04D 13/06

Značky: mezistěna, čerpadla, zejména, oběhového

Text:

...v podsta tě vynález, kterým je mezistěna, zejména oběhového čerpadlapro teplovodní a horkovodní ústřední vytápění,tvoření výliskem tvaru prstencového talíře,opatřeného ve své středové části jednak dutou válcovou částí pro uložení ložiskového pouzdra, a jednak alespoň jedním přepouštěcím kanálem pro spojení hydraulického prostoru čerpadla s rotorovým prostorem pohonného elektromo 2 261 45 storu, e jeho podstata spočívá v tom, že...

Zemní stroj, zejména kolesové rýpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261455

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/20

Značky: zemní, zejména, kolesové, rýpadlo, stroj

Text:

...body lze využít důlního dopravníku. Tím oproti známému-stavu odpadají další kabelové vozy a jejich přemístování, nebot přesunutím důlního doprevníku jsou současně přemístěny 1 napájecí body. Tím odpadejí náklady na další kabelové vozy e-zkrátí se doba prestavby technologického celku. dNa výkresu je v příkladněm provedení eohématicky znázorněn předmět vynálezu, kde na obr. I je boční pohled na zemní stroj s podpěrným vozem a důlním...

Způsob kontinuálního manometrického měření rychlosti výměny plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261454

Dátum: 10.02.1989

Autor: Simmer Jan

MPK: G01N 7/10

Značky: způsob, manometrického, rychlostí, plynů, výměny, měření, kontinuálního

Text:

...skutečnost, že diference parciálního tlaku i-téhoplynu na membráně závisí pouze na rychlosti rí, protože R a A jsou konstanty a T a Pi za stálé teploty rovněž. Je-li n počet plynných složek dané reakce, pak celková tlaková diference mezi reakčním prostorem a okolím je dána rovnostikde Ap má bud kladnou-hodnotu (přetlak v reakčnim prostoru),nebo zápornou hodnotu (podtlak v reakčním prostoru). Jen zcela výjimečně by ap mohlo být rovno nule. V...

Filtrační nádobka k zachycování biologického materiálu pro potřeby vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261453

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mareček Ján, Jakubek Walter, Jakubek Aleš, Kendereški Dušan, Šráček Jiří

MPK: A61M 1/00

Značky: vyšetření, materiálů, biologického, filtrační, zachycování, nádobka, potreby

Text:

...poloze s matnou plochou na váloi a na obr,3 je echematicky znázorněna filtrační vložka, Filtrační nádobka se skládá z válce l na jehož horní části je vytvořen první kuželový nátrubek š,na nějž je nasunut jednak druhý uzávěr 9 a jednak aspirační kyreta 33 opatřená otvo rem 2 pro ovládání podtlaku. Ve své spodní částí je válec l ukončen výstupkem lg a na svém vnějším povrchu má vytvořenou matnou plochu lg. Tento válec L je rozebiratulně...

Dělicí materiál pro dělení výšemolekulárních látek a vodných roztoků z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261452

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krejčík Vladimír, Jensen Karel, Došlá Daniela, Hovorka Oldřich

MPK: C02F 1/00

Značky: dělení, jejich, směsi, materiál, roztoku, látek, dělicí, výšemolekulárních, vodných

Text:

...jako dělicího materiálu pro dělení výšemolekulárnich látek a vodných roztoků z jejich směsi spočivá V možnosti řízení pőrovitosti v rozmezí 0,001 až 1,0 /um do 0,01 až 10,0/um vstupní zrnitostí keramického materiálu a režimem částečného slinování. Další výhody jsou vysoká mechanická pevnost keramické porézní přepážký a možnost zpracovávat libovolné technologické kapaliny, ktoré jsou vodným roztokem v celém rozmezí pH O až 14, oxidačního i...

Extremně citlivý fotografický negativní materiál s teplým tónem obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261451

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vít Václav, Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 1/34, G03C 1/10

Značky: teplým, tónem, citlivý, negativní, materiál, extrémně, fotografický, obrazů

Text:

...Pro snížení barevneho závoje je zde využíváno vysoce reaktivních azurových složek.V patentovém spisu EP 45 27 jsou rovněž popsány fotografické materiály, kde je obraz po vyvolání tvořen kombinací třibarviv. Výsledkom je pak černý nebo tmavě šedý obraz, spektrálně podobný vyvolanemu stříbru. Pro snížení barevného závoje jsou využívány vodorozpustné reaktivní žluté složky. Ty však zpusobují pokles citlivosti.I v dalších patentových spisech,...

Spôsob prípravy 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261450

Dátum: 10.02.1989

Autori: Valentíny Marian, Kozma Július, Kubečka Tomáš

MPK: C07D 277/78

Značky: 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu, přípravy, spôsob

Text:

...sa oxídácia uskutočňuje vo vode z regenerácia vodných roztokov aminov. Ako príklady použitých íiiľlĺľlUlV možnouviest Z-propylamín, Z-amínoetanol, 1,1-di metyl-l-etylavmín, cyklohexylalnín, morfolín a ďalšie primárne a sekundárne aminy zo skupín acyklíckých a cyklických uhľovodíkov. Oxidačné činidlo, ktoré môže byť napr. peroxid vodíka, chlórnan sodný alebo kyslík, sa do zmesí 2-merkaptobenzotiazowlamínmv-oda jnridáva v priebehu 2 až 6 hodin....

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261449

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Josef, Halmo František

MPK: A01N 43/08

Značky: regulátor, rastlín, rastu, stimulátor

Text:

...oaya-dichlör-y-butyrolaktónu, 6 až 25 0/0 hmot. a,oąy-trichlor-y-butyrolaktonu a 0,1 až 5 0/0 hmot. y-butyrolaktónu. Výhodou stímulátora a/alebo regulátora rastlín podľa tohto vynálezu je vysoká biolorická účinnosť nielen pri aplikácii v morení zrna, ~ale aj pri aplikácii postrekom rastlín vodnými roztokmi a to dokonca okoncentrácii účinnej látky rádove len 1043 perc. hmot. Ďalej dlhá životnost, prakticky neobmedzené sklaclovateľnost, pritom...

Zariadenie k dvojstupňovej syntéze N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261448

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pridala Lubomír, Leška Štefan, Kačáni Stanislav, Hanák Miroslav, Kvasnička Jozef, Mašek Ján, Riška Miloslav, Holčík Ján, Hanuš Milan, Poór Robert, Važan Peter, Podmanický Stanislav, Krištofčák Jozef, Jaroš Alois, Krška Štefan

MPK: C07D 277/80

Značky: syntéze, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, dvojstupňovej, zariadenie

Text:

...miešaním taveniny surového z-merkaptobenzotiazolu so zriedeným cyklohexylamínom. Z rozpúšťacieho priestoru 1 sa roztok cyklohexylamóniumbenzotiazolyl-Z-merkaptidu dopravuje samospadom alebo čerpadlem do reaktora s mechanickým miešadlom 5, kde za podmienok ízotermického režimu dochádza k jeho oxidácii chlórnanu sodným privädzaným otvormi 7 nad alebo pod hladinu raakčnej zmesi za vzniku suspenzte...

Spôsob prípravy 5,6-diamino-1-metyl-2,4-(1H,3H)-pyrimidindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261447

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rybár Alfonz, Szemes Fridrich, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Hesek Dušan, Nevydal Jozef

MPK: C07D 239/54

Značky: 5,6-diamino-1-metyl-2,4-(1h,3h)-pyrimidindionu, přípravy, spôsob

Text:

...pôsobením roztoku alkalického hydroxidu obsahuje zvyškovú alkalitu, ktorá spôsobuje pri uvedenej hydrogenačnej reakciinežiadúce vedľajšie reakcie a tým aj značné znečistenie produktu hydrogenácie. Rnney-nikel zbavený zvyškov alkality a aktivovaný zlúčeninou kobaltu tieto nepriaznivé ičinky nemá. Pripravuje sa ta~k, že sa RanŽey-iiiiual so zvyškovou alkalitou suspenduje vo vode a za miešania pridá toľko vodného roztoku koblaltnatej soli, až...

Spínacie povelové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261446

Dátum: 10.02.1989

Autor: Stassel Ladislav

MPK: H01H 41/00

Značky: zariadenie, spínacie, povelové

Text:

...spojovací hriadel 2, ku ktorému je vo vnútornej časti skriňového priestoru pripojený pastorok 7 a unášač 17, ovpatrený bezkontaktným vysielačom polohy li. Spojovací hriadeľ 2 je svojim vonkajším zakončenim spojený s pohybujúcou sa častou 2 U automatizovaného zariadenia 19. Sústredne so spojovacím hriadeľom 2 je v nosnej doske 1 otočne uložený kotúč 4, ku ktorému sú na jeho vonkajšom obvode jari-,pevnené jeden,alebo viaceré snímače polohy...

Spôsob eliminácie výkvetov keramického črepu zapríčinených solami vanádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261445

Dátum: 10.02.1989

Autor: Híveš Ladislav

MPK: C04B 33/08

Značky: črepu, eliminácie, spôsob, solami, vanadu, výkvetov, zapríčinených, keramického

Text:

...pomocou fluoridu vápen-atého je nákladné a preto sa hľadala nová cesta, pričom zreteľ sa kládol na ekonomické hľadisko. . . Uvedený nedostatok je odstránený spôsobom eliminácie výkvetov keramického črepu zapríčinených solami vanádu podľa vynalezu, ktorého podstatou je, že do suroviny s obsahom 0,01 hmot. oxidu vanadičitého sa pridá uhličitan vápenatý v množstve 0,5 až 4 hmot., alebo väpenný hydrát v množstve 0,5 až 1,5 °/o hmot.,...

Nový 1-methyl-5-(1-propylamíno)-6-amínouracil a Spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261444

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štibrányi Ladislav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 239/54

Značky: přípravy, spôsob, nový, 1-methyl-5-(1-propylamíno)-6-amínouracil

Text:

...pomer l-prvoçpylamínu k brömderivátu vzorce Il je 2 1 až 20 1,pričom sa prebytočný propylamín po skončení reakcie regeneruje deštiláciou Štruk 261444 vtúra predmetnej zlúčeniny vzorca I bola potvrdená 1 H NMR, 150 NMR a analýzou C,H N.,V ďalšom je predmet vynálezu objasnený na .príkladoch bez toho, že by sa na tieto výlučne obmedzoval.10 g 0,045 M l-metyl-S-bróm-G-amínouracilu sa suspenduje v 50 ml vody a k suspenzil sa za miešania pridá...

Diferečný dilatometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 261443

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bánó Mikuláš

MPK: G01N 27/14

Značky: diferečný, dilatometer

Text:

...zmeny jepredĺženie vln-ovcov, ktoré sa diferenčne sníma ,Fizeauovým interferometnom. Nevýhodou tejto konštrukcie je nutnost spojenia nádobiek a čidiel trubkami a U uzáverom,v ktorých V dôsledku tepelných zmien vznikajú iluktuácie objemu.Uvedené nedostatky odstraňuje diferenčný dilatometer podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v izotermickom kryte s ohrievacím telesom sú umiestnené elektródy, medzi ktorými je upevnené profilové...

1-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-5-(3,4-dichlórfenyl)-1,2,3,4- tetrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261442

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sidóová Eva, Holbová Elena, Zemanová Mária

MPK: C07D 417/00

Značky: tetrazoly, 1-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-5-(3,4-dichlórfenyl)-1,2,3,4

Text:

...Za tejto teploty sa do roztoku pridá 30 U/o-ný vodný roztok formaldehydu 1 cm 3, 0,01 molu). Za miešania začne už po 1 minúte krjjštalizovat produkt reakcie bielej farby, ktorý sa vo väčšom množstve etanolu rozpúšta. Preto sa za odsávanie premýva na filtri po kvapkácb etanolom 7 cm 3. výťažok činil 1,62 g 70Suspenzia 2-sek-butyltiołš-aminobenzotiazolu 2,15 g, 0,01 mólu a 5-3 A-dichlórv etanole 40 cm 3) sa za miešania zohreje na teplotu 35...