Archív za 1989 rok

Strana 123

Zariadenie na mechanické skúšky skriňového nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261521

Dátum: 10.02.1989

Autori: Urbanec Jaroslav, Jentner Pavel

MPK: G01N 33/46, G01B 21/32

Značky: skříňového, mechanické, zariadenie, nábytku, skúšky

Text:

...obr. 1 v prednom pohľade znäzornené riešenie vzájomného spojenia stojin s podstavcamí a ich napojenie na spoločný pohon, na obr. 2 je pohlad zhora na uchytenie kcrpusového valca v konzole a priestorové umiestnenie podnožových valcov, na obr. 3 je zboku znázornená spojenie stojiny s priečnikom, umiestnenie konzoly na stojine a uchytenie konzoly na podnožové valce.Na nosnom ráme 1 sú pevne postavené nosné stĺpy 3 prepojené navzájom priečnikom 2....

Guličkový spínač impulzný

Načítavanie...

Číslo patentu: 261520

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bučko Ján, Janík Jozef

MPK: H01H 35/02

Značky: spínač, guličkový, impulzný

Text:

...v kIboch, sú volne uložené guľôčky a medzi oboml nábehovýml členmi sú upravené elektrické kontakty.Tento gulôčkový spínač impulzný, je podľa vynálezu schopný spínať elektrické obvody najmä v tých oblastiach ľudskej činnosti, kde sa takéto spínače zatll postrádali. Ide najmä o oblast bezpečnosti práce.Príklad prevedenia gulôčkového spínače impulzného podľa vynálezu je zobrazený na výkrese, kde na obr. 1 je znázornený guľôč PREDMIT...

Zariadenie na umývanie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261519

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: B60S 3/00, B08B 1/04

Značky: umývanie, vozidiel, zariadenie

Text:

...obr. č. 1 je pohľad zhora na umývaciezariadenie, kde čiarkovane je naznačená konečná poloha podvozkových jednotiek poukončení umývania vozidla a na obr. č. 2 ~ je pohlad zboku na podvozkovú jednotku.Zariadenie na umývanie vozidiel pozostáva z diagonálnej pojazdovej drahy tvorenej dvoma nosníkmi 1, na ktorej sú usporiadané podvozkove jednotky 2, 12, na ktorých sú v kyvných ramenách 3, 13 zavesené predná zvislá rotačná kefa 4 a zadná zvislá...

Válcová rotačná kefa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261518

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: B04B 1/04, B60S 3/00, A46B 3/00...

Značky: válcová, rotačná

Text:

...na nosnom lane, čim sa zvýši jeho životnosť. Podstatou vynálezu ďalej je, že rad vlasov v mieste priehybu oko lo nosného prvku je fixovaný obojstranne,v mieste priehybu prešitá vláknom alebo ti fxäćľatñďmrevedená tvarovanou pružnou ob jímkou, Toto umožňuje pri výrobe segmentov použit motorické navíjanie vlasu a jednoduché fixovanie vlasu na nosnom dutom prvku.Príklad vyhotovenia rotačnej kefy podľa vynálezu je zobrazený na pripojených...

Hydraulické zdvíhacie zariadenie, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261517

Dátum: 10.02.1989

Autori: Peszko Romuald, Chruslinski Tadeusz, Szymaňski Eligiusz

MPK: A01B 63/10

Značky: zdvíhacie, zariadenie, hlavne, traktory, hydraulické, poľnohospodárske

Text:

...zdvihacom zariadeni 20 hlavné čerpadlo 1 a pomocné čerpadlo 2 sú pripojené do zariadenia pomocou riadiaceho ventilu 3 a rozdeľ-ovacieho ventilu 4. Posúvač 18 riadiaceho ventilu 3 je spojený spojovníkom 11 s posúvačom 19 rozdeľova ľ - V 4ča vnútornej hydrauliky 5 takým spôsobom,že ked sa poisúvač 19 nozdeľovača vnútornej hydrauliky 5 nachádza v neutrálnej polohe,spustenej polohe alebo V čiastočne zdvihovej polohe, tak je olej z...

Spôsob prípravy granulovaných priemyselných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261516

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kern Peter, Pálka Ján, Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír, Molnár Alexander, Jaššo Igor

MPK: B01J 2/22

Značky: priemyselných, granulovaných, přípravy, solí, spôsob

Text:

...že v procese granulácie sa využíva len koheznych sil jednotlivých častíc v procese lisovanie, v dôsledku toho má granulát nízku oterovú stálost a menšiu bodová pevnosť. U niektorých produktov, najmä veikotronážneho charaltteru napr. priemyselných hnojiv, kde sa súčasne predpokladá niekoľkonásobne manipulácia i vyššie tlaky pri skladovaní, je uplatnenie tohoto postupu obmedzené až prípadne vylúčené. Pre odstránenie uvádza ných negatívnych...

Filtračné zariadenie na betónové kaly so spodným výsypom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261515

Dátum: 10.02.1989

Autor: Matej Vladislav

MPK: B03B 5/34

Značky: zariadenie, filtračné, spodným, výsypom, betonové

Text:

...na kameninový filter opatrený výlevkou so segmentovým uzáverom, dvojitou násypkou kamoniva a uzatváracou klapkou naviazanou na výsypku opatrenú skyprovačom s pohonom a segmentovým uzáverom, vyústený do zbernej nádrže filtrátu.Zariadenie podla vynálezu je v príkladnom prevedení schematicky znázornená na pripojenom výkrese., Zariadenie pozostáva z nálevky 1, do ktorej vteká oplachová voda znečistená zložkami betónovej zmesí. Vtok do...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou využívajúce paralelnú sčítačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261514

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kostecký Pavel, Ondrejka Jozef

MPK: G01R 27/26

Značky: využívajúce, údaja, kapacity, paralelnú, meraní, zapojenie, rezonančnou, metodou, výstupného, linearizáciu, sčítačku

Text:

...kapacity čitača korekcie a pomocného čítača korekcie.Príkladom konkrétneho. vyhotovenia preda metu vynálezu je zapojenie podľa definície,znázornená na priloženom výkrese, ktorý objasňuje spojenie jednotlivých častí. Pre uskutočnenie linearizácie je použitý čítač 2 korekcie, pomocný čítač 3 korekcie a hlavný čítač 15 s možnosťou para 1 e 1 ného-zápisu, ktorých čitacie vstupy 21, 31 a 154 sú zapojené na výstup 153 hradla 1, na prvý vstup 151,...

Asfaltovaný krytinový a hydroizolačný pás modifikovaný zmesnou polymérnou prísadou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261513

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rásztokay Gustáv, Masaryková Margita, Kozempel Štefan, Runa Alfréd, Blaho Tomáš, Kovács Vojtěch

MPK: C08L 95/00

Značky: krytinový, modifikovaný, zmesnou, přísadou, hydroizolačný, polymérnou, asfaltovaný

Text:

...a ekonomickými nákladmi na jeho výrobu rzhladom na vylepšenie jeho vlastností.Uvedenú kompozíciu je možné spracovať s Ininerálnym plnidlom frakcie do 0,6 mm v akomkoľvek množstve pokial to dovoľuje technológia výroby asfaltovaných pásov a požiadavky na kvalitu. Ako plnidlo je možné použit napr. mikroazbest, bridlicovú múčku, surový perlit, vápencovú múčku, mastencovú múčku, popolček a pod.Takto spracovaná krycia asfaltová hmota sa aplikuje...

Prostriedok na inhibovanie funkcie nitrifikačných baktérií, podnu dezinfekciu a komplexné zlepšenie podnych vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 261512

Dátum: 10.02.1989

Autori: Teren Ján, Gabčo Milan, Kachaňák Štefan, Kopčanová Ľudmila, Hutár Eduard

MPK: A01N 31/02, C09K 17/00

Značky: zlepšenie, bakterií, funkcie, vlastností, prostriedok, nitrifikačných, podnu, inhibovanie, pôdnych, dezinfekciu, komplexne

Text:

...zápachu maštaľného hnoja a mečovky pri hnojení pôdy.Presnými pokusmi a meraniami sa zistilo, že dusík aplikovaný v hnojivách sa rastlinami využíva V priemere na 30-40 0/0, pričom straty dusíka sú tiež príčinou závažných ekologických problémov Referáty a závery IX. svetového kongresu C. I. E. C. o priemyselných hnojivach, Budapešť, 11.-46. jún 1984). V poslednej dobe sa preto preverujú nové spôsoby efektivnejšieho využitia dusíka z...

Zariadenie na aktívne vetranie zrnín v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 261511

Dátum: 10.02.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: F26B 17/12

Značky: zariadenie, zásobníkoch, aktívne, zrnin, vetranie

Text:

...ventilátormi 6. Na protilahlej stene zásobníka 1 je umiestnené najmenej jedno výstupné potrubie 4 vzduchu. Výstupné potrubie 1 vzduchu je vybavené sacími ventilátormi 8. Pri ventilátore 6 na vstupno-rn potrubí 2 vzduchu sa nachádza odbočka 10 pre pripojenie chladiaceho agregátu a puzdro 11 pre umiestnenie zaplyňovacích prostriedkov. V zásobníku 1 sa nachádza násyp 7 zrnín.V každom potrubí je umiestnený piest 5 s príslušným navíjacim zariadením...

Zariadenie pre medzioperačnú manipuláciu s výliskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261510

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rybánsky Pavel, Kačír Viktor, Sabanoš Lubomír

MPK: B21J 13/08

Značky: medzioperačnú, výliskami, zariadenie, manipuláciu

Text:

...doske vybavenej snímačom, zasahujúcim činnou časťou do priestoru výlisku. Vymenitelným uložením a upnutim pracovnej dosky s nábehovými elementami na nosnej doske sa docieli podstat- né skrátenie časov pri prezoradovaní medzi plošiny na iný druh výlisku, nakoľko umožňuje na spoločnej nosnej doske vymieňať pracovné dosky s raz zoradenými nábehovými elementami.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady prevedenia vynáiezu, kde na...

Zosilňovač s beztransformátorovým symetrickým výstupom odolným voči skratu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261509

Dátum: 10.02.1989

Autor: Zodl Jan

MPK: H03F 1/32

Značky: beztransformátorovým, symetrickým, odolným, výstupom, skratu, voči, zosilňovač

Text:

...aj pre náročnejšie aplikácie v štúdiových zvukových zariadeniach.j. tricfýą v ýýstporprodolnýiřľvoči skratu,mwrýedgçn tčm- vynálezu podľa o-br. 1 je riešený tak, že jeho nesymetrický vstup EPS-je prepojený cez prvý odpor R 1 k neinvertujúcemu vstupu 2 prvého operačného zosilňovače DZ). a súčasne cez druhý odpor R 2 k invertujúcemu vstupu 7 druhého operačného zosilňovače 022, ktorý je cez šiesty odpor R 6 prepojený s jeho výstupom 4....

Myší lymfocytární hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti špecifickému nádorovému antigénu bunkovej línie MSB1

Načítavanie...

Číslo patentu: 261508

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Michal, Pospíšil Milan, Táborský Otto, Kontsek Peter

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, antigenů, bunkovej, hybridom, linie, specifickému, produkujúci, proti, nádorovému, monoklonálnu, lymfocytární, myší

Text:

...v tekutom clustku a po opätovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať mouoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu špeciiický nádorový antigén lymioblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSB 1. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, nešpecifické, balastné protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amínow-hydroxy-B-azapurin S-azaguanin rezistentnej bunkovej línie, ktorá sa...

Zapojenie viaclúčového optoelektronického snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 261507

Dátum: 10.02.1989

Autori: Červeňák Daniel, Ploskoň Štefan

MPK: H03K 17/78

Značky: viaclúčového, snímača, optoelektronického, zapojenie

Text:

...s druhým čítačom impulzov 3 cez hodinový vstup 13 druhého čítača im rušeniepulzov 3, pričom synchronizačný výstup za prveho čitača impulzov 2 je spojený s druhým čítačom impulzov 3 cez Synchronizačný vstup i 13 druhého čítača impulzov 3 a súčasne so synchronizačným vstupom D 2 prvého čítača impulzov 2, pričom prvý výstup 21 prvého čítača impulzov 2 je spojený s prvým zdrojom 51 svetelného žiarenia,až N-tý výstup EN prvého čitača impulzov...

Zariadenie na sušenie najmä tavných lepidiel na reproduktorových vložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 261506

Dátum: 10.02.1989

Autor: Tinka Stanislav

MPK: B29C 65/52, C09J 5/00

Značky: reproduktorových, najmä, lepidiel, sušenie, zariadenie, tavných, vložkách

Text:

...vytvrdzovaci a sušiaci tunel V reze.Zariadenie na sušenie tavných lopidiel po 4zostáva z podstavca 1, na ktorom je otočne uložený unášací rotor 2. Po obvode unášacieho rotora 2 sú pevne uchytené držiaky 3. Držiaky 3 zasahujú do Vytvrdzovacielio tunela 7, ktorý je V tvare medzlkružia uložený na podstavci 1. Na konci. držiaka 3 sú vytvorené ohrevně lôžka 4 chránené tepelnou izoláciou 8. V ohrevných lôžkach 4 sú pevne uložené vytvrdzovacle...

Zapojenie elektronického napájacieho obvodu elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261505

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ploskoň Štefan, Bujňáček Marián

MPK: H01F 7/18

Značky: elektromagnetov, obvodů, zapojenie, elektronického, napájacieho

Text:

...cez siedmy odpor 27 s anodou tretej diody 13 a s druhým kondenzatorom 32, ktorého druhý vývod a prvý vývod ôsmeho odporu 28 je spojený s kolektorom šiesteho NPN tranzistora 4 G,ktorého báza je spojená s druhým vývodom deviateho odporu 29.Druhý vývod tretieho odporu 23, druhá napájacia svorka G elektromagnetu 10, katoda tretej diody 13 a emitor šiesteho NPN tranzistora 46 sú spojené so zápornou zdrojovou svorkou 2. Kolektor druhého NPN...

Bielkovinová pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 261504

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gréser Ernest, Karpiš Ladislav

MPK: A22C 11/00

Značky: pasta, bielkovinová

Text:

...Zmacerované kostne úlomky sú mäkké a len v minimálnej miere obsahujú minerálne súčasti z kostnej drviny, tažké kovy a iné cudzorové látky. Biologický hodnotné latky, obsiahnuté v zbytkoch svaloviny a V kostnej drvine sa tak vo forme pasty s vynlailťsiçe účely Poda účelupoužitia možno túto pastu pred ltoiíeačnouúpravu senzorických a nutriiívnych vlastností potravinárskeho výrobku, do ktorého sa pasta ako prísada použije, čím sa dosiahne...

Spôsob spracovania mletého mäsokostného odpadu, najmä hydiny, na potravinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261503

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gréser Ernest, Karpiš Ladislav

MPK: A22C 11/00

Značky: hydiny, účely, potravinářské, odpadů, spracovania, najmä, spôsob, mletého, mäsokostného

Text:

...výrobkov.Spôsob spracovanie 1 näsokostného~ odpadu podľa vynálezu umožňuje efektívnejšie zúžitkovanie svaloviny a najmä bielkovín V nej obsiahnutýchako aj bielkovín z kostí. Uvolnením a vyplavením mineirálnych súčasti z kostnej drviny sa v značnej miere odstránia tažké kovy a iné cudzorodé látkynie je nutné dosahovanie maximálnej výťažnosti oddelovania, pri ktore je už zvýšený obsah ostrých kostných úlomkov, nakolko velký podiel...

Spôsob stabilizácie vína na zabránenie kryštalickým zákalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261502

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kováč Jozef, Farkaš Ján, Nevydal Jozef

MPK: C12H 1/14

Značky: vína, stabilizácie, zákalom, zabránenie, spôsob, kryštalickým

Text:

...rozpustné soli s karboxymetylcelulózou. Roztoky si udržujú viskozitu v širokom rozsahu hodnôt pH. Karboxymetylcelulóza v sodnej soli pridaná do vína zabezpečuje dlhodobú až trvalú stabilitu proti kryštalickým zákalom vo vine.Sodná sol karboxymetylcelulózy je rozpustná vo vode. V roztokoch, ktoré obsahujú elektrolyty, jej rozpustnosf klesá. Napr. v roztoku S 02 sa nerozpúšťa ani 0,25 U/J-ný roztok karboxymetylcelulózy. Vo vode má dobrú...

Prostriedok na odmasťovanie voskových modelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261501

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kalocsay Július, Zemek Jiří, Méryová Katarína, Lindauer Ladislav

MPK: A61C 9/00

Značky: modelov, prostriedok, voskových, odmasťovanie

Text:

...vyhovujúca. , Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktorý spočíva v tom, že ako odmasťovaci prostriedok sa použije roztokacetónu - 10 až 25 objemových dielov a diglykolu alebo trigiykolu - 5 až 35 objemových dielov -.Výhodou uvedeného postupu je skutočnosť, že odmastovacia účinnost uvedeného prostriedku je veľmi vysoká a voskové modely pri aplikácii uvedeného roztoku sa nepoškodzujú a sú dostatočne odmastenéj.K odmasťovaniu...

Mostové manipulační zařízení, zejména pro důlní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261500

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zezula Pavel, Čtviertka Alfréd, Pacl Václav

MPK: B61B 3/00, E21F 13/02

Značky: důlní, účely, mostové, zařízení, zejména, manipulační

Text:

...vozících g~dvoustopé závěsné dráhy 1 jsou otočně zavěšena táhla gl, která jsou odnimatelně spojena se závěsnými rameny 2 pomocí nosných čepů gg. K jedné straně závčsných ramen 2 jsou spojovacími čepy gg odnimatelně připojeny dvojité třmeny gl. Do vrchní části třmenů gl je pomocí průchozích čepů 22 odnimatelně připojen vymezovaoí člen 4 s vidlicí 31. Na opačnou stranu závěsných ramen g je připojovacími čepy gg, pomocí jednoduchého třmenu...

Zařízení pro regulaci tloušťky válcovného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261499

Dátum: 10.02.1989

Autori: Frydrych Milan, Hercik Petr

MPK: B21B 37/12

Značky: zařízení, pásu, regulaci, válcovného, tloušťky

Text:

...zapojení s analogových násobiček, resp. děliček, druhého řídícího bloku łg. což je např. mikropočítač, prvního upravovacího bloku §,což je v daném případě analogový omezovač strmosti vstupniho signálu a druhého upravovacího bloku §,realizovaného kombinací operačních zesilovačů. násobičky a děličky. Dále pak zařízení podle vynálezu sestává zo dvou úrovňových bloků Z,§, tvořených operačními zesilovačí s externá přepinstelným zesílením....

Kapalinový U manometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261498

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: G01L 7/18

Značky: kapalinový, manometr

Text:

...manometrem podle vyná lezu, sestávajícím z dvojice navzájem rovnoběžných trubic s kapa linou, spojených navzájem na spodním konci propojovacím kanálkem, 261 498-řádána nejméně jedna měrná stupnice a nejméně jeden posuvný jezdecpodstata vynálezu spočívá V tom, že trubice s kapalinou jsou nasvých horních koncích připojeny na vyrovnávací nádobku, do nížje nad úrovní nejvyšší hladiny vytlačené kapaliny zaústěn připo jovací kanálek, napojený u...

Zapojení generátoru stop impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261497

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/64, H03L 7/10

Značky: zapojení, impulsů, generátoru

Text:

...stop impulsu,vyznačující se tím, že je tvořeno posuwným registrem, jehož první vstup je připojon na zdroj barevné nosné a druhý vstup je připojen na zdroj řádkových impulsů, přičemž na výstupu je stop impuls. WVyšší účinek zapojení podle vynálezu v porovnání se známým doeavadním napojením je spatřován zejména v obvodové jednoduchosti, vysoké přesností a úspoře nastavovacíoh časů při opakované výrobě.Zapojení podle vynálezu bude dále...

Zařízení pro protahování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261496

Dátum: 10.02.1989

Autori: Růžička Jindřich, Ponocný Pavel

MPK: B25B 7/22, B23D 37/00

Značky: protahování, zařízení, otvorů

Text:

...má zařízení charakter ručního mechanického nářadí 0 malé hmotnosti,ovládaného tlakem jedné ruky a schopného činnosti V libovolné poloze je ćosaženo nových a vyšších účinků.Príklad provedení zařízení na protahování otvorů do plechä podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je znázorněn pohled na rukojet a páku s jejich částečným řezem. V rukojetí l je vytvořen zářez Q, vůči kterému je kolmo uložen výmenný průtažník g souose s vratnou pružinou...

Způsob čištění roztoků polybutadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261495

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pleska Alexander, Chupík Lubomír, Blahůšek Jiří, Janďourek Vladislav, Vyoral Leopold, Sufčák Miloslav, Reiss Jiří, Čermák Jiří, Virt Jaromír, Janko Jaromír, Nekovář Prokop

MPK: C08J 11/04, C08F 6/08, C08F 36/04...

Značky: čištění, polybutadienu, způsob, roztoku

Text:

...rozpouštědle.Proti způsobu podle A 0 223 252 má způsob podle vynálezu následující výhody. Umožňuje technologickou realizscí přípravy dihydroxyethylpolybutadíenu tím, že umožňuje účinný rozklad stabilních emulzních systémů, jejichž stabilita je dána přítomností jak díhydroxyethylpolybutadienu tak hydroxidu líthného, přičemž tento proces lze realizovat vlivem rozdílů měrné hmotnosti separovaných fází bud V sedímentačních nádržích nebo v...

Přípravek k lícování plechů při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261494

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B23K 37/00

Značky: lícování, přípravek, plechů, svařování

Text:

...podstata spočívá v tom,že tyto čelisti jsou válcovitého tvaru, otočně uložené a vzájemně spojené plochým táhlem, procházejícím mezerou mezi plechy, nutnou k provaření kořene svaru.Přípravkem dle vynálezu lze lícovat plechy s nejvyšší přesností, což je způsobeno dokonalým sevřením svařovanýoh dílů V těsné blízkosti prováděného stehu. Síla mezi čelistmi je přenášena nejkratší vzdálenosti, což dovoluje minimalizovat rozměry přípravku až do...

Držák závitníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261493

Dátum: 10.02.1989

Autor: Klucho Antonín

MPK: B23G 1/46

Značky: závitníku, držák

Text:

...dutinou Ž se zápichy s vloženými pružnými prstenci Ž., Upénací pouzdro ł je svým vnějším tvarem řešeno tak, aby je bylo možno upnout do vřetena vrtačky nebo závitořeznébo stnaje. Toto pouzdro l podle zobrazení je válcového tvaru s dorazovým nákružkem u horního konce. Dolní konec pouzdra l je osově navrtán a tak vytvořen souosý válcový upínací otvor A, který svým vnitřním průměrem odpovídá vnějšímu průměru dříku závitníku g tak, aby jej...

Cirkulační okruh sušicího stroje na sušení pásového materiálu ve vznosu, zejména plošných textilních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261492

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jiříček Václav

MPK: D06B 15/09

Značky: pásu, plošných, zejména, textilních, materiálů, okruh, cirkulační, sušení, sušicího, stroje, pásového, vznosu

Text:

...těles. Ukázalo se, že jde o vhodné řešení, které však přináší určité problémy, pokud se týká dostatečně účinného odvádění vzduchu, hromadicího se mezi tryskovými kanály v odváděcích kanálech, kterými jsou tryskové kanály prostřídány.Vynález uvedené nedostatky odstraňuje, anebo výrazně snižuje, přičemž jeho podstata spočíva v tom, že sací potrubí je opatřeno sacími nástavci, jejich vstupy pro odvádéní zpracovávacíhomedia jsou uspořádány...

Plášť pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261491

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vondřejc Vítězslav, Pokluda Ivo

MPK: B60C 9/02

Značky: pneumatiky, plášť

Text:

...pole při zatížení do celého obvodu pláště.Novější konstrukce radiálních pláštů s neprotažitelným náraznikem poněkud potlačila sklon pneumatik s polyamidovými kordy k vytváření plochých míst. Na základě této skutečnosti byly vyvinuty pneumatiky s vložkami z volně zkracovaných pramenů místo standartních vložek, které znamenají snížení výrobních nákladů při zachování životnosti a jízdních vlastností pneumatiky na dosavadní úrovní.Dalším...

Zařízení pro ošetření válcovacího oleje u soustavy technologického mazání a chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261490

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Pech Miroslav, Šůla Ladislav

MPK: B01D 21/00

Značky: mazání, chlazení, soustavy, oleje, ošetření, zařízení, válcovacího, technologického

Text:

...uvedených částí je následující. Vypouštěcí výstup.j dě 1 icí,nádrže Q je připojen paralelně přes odkalovací uzavírací prvek gł k vstupu g kalové jímky § odkalovacím vedenímll a olejovým vedením lg přes olejový uzavírací prvek gg k přepedovému vedení L 5. Přepadové vedení lg propojuje přepadcvý výstup g dělicí nádrže Q s vstupem Q olejové jímky 1. Jak u olejové jímky 1, tak i u kalcvé jímky § nejsou zakresleny externí svody...

Zařízení pro adaptaci proporcionálního a integračního kanálu PI regulátoru parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261489

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nový Ladislav, Toman Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: regulátoru, kanálu, parních, integračního, adaptaci, zařízení, turbin, proporcionálního

Text:

...adaptačního napětí. U adaptace v I kanálu se volí horní mez základní časové konstanty. Pomocí adaptačního napětí tuto konstantu zmenšujeme a tím potlačujeme chybu vzniklou nepřesností nastavení základní časové konstanty a nepřesností a261 489 nestabilitou součástek v daném zařízení. Vliv výstupního offsetu analogpvých násobiček se projevuje méně než u dosud používaného způsobui Při poruše analogové násobićky zůstává regulační odchylw ka...

Bezklíčový mechanický kódovatelný ovladač zámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261488

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jelínek Milan

MPK: E05B 37/00

Značky: bezklíčový, mechanicky, ovladač, kódovatelný, zámku

Text:

...rukojetí aještě dále pouzdro je opatřeno podélným dolním výřezem a jedním podélným nebo podle počtu hradítet jednotlivými horními výře~ zy. . Řešení podle vynálezu má ve srovnání se známýmí s běžněpoužívanými konsgrukcemí některé výhody. V prvé řadě neník otevření zámku zapotřebí klíče, ale otevření je možné kódovacími prvky, které využívají kombinaci číslíc nebo písmen,přičemž se dá kód snadno změnit. Záměna kódu je ale možná pouze jeho...

Zařízení pro ultrazvukové mechanizované zkoušení vad materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261487

Dátum: 10.02.1989

Autori: Marek Jiří, Vatras Miroslav, Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/04

Značky: zařízení, materiálů, zkoušení, mechanizované, ultrazvukové

Text:

...manipulátoru je tvořena nejméně dvěma ultrazvukovými sondami, z nichž nejméně jedna je budič náhradního signálu akustické emise.Zařízení pro ultazvukové mechanizované zkoušení vad materiálu umožňuje podstatné urychlit měření tím, že dovoluje současně provádét činnosti, které byly v dřivějších zařízeních časově rozdéleny do následných fází. Vzhledem k možnostem dálkově ovládaných manipulátorů a vhledem k poměrněnízkým ryohlostem posuvu,...

Plasticko-elastické tmely na bázi vodných výhradně akrylátových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261486

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vachuda Jiří, Berka Zdeněk, Keilhauer Jiří, Alexandrová Tamara

MPK: C09D 5/34

Značky: výhradně, akrylátových, disperzí, tmely, plasticko-elastické, vodných, bázi

Text:

...křemíčitany jako kaolin nebo mastek. Jako přísady pravujíci reologické vlastnosti se přidávají různé modifikace oxidu křemičitého jako např. mikromletý křemen,srážený oxid křemičitý, kalcinovaný nebo ve formě aerogelu.Kromě uvedených komponent se přidávaji další speciální aditíva jako diepergátory, smáčedla. fungicidni přípravky. odpěňovače, hydrofobizačni přísady případně i vnější změkčovadla nebo plastifikátory a další speciální...

Zařízení pro klinické provádění mimotělní lithotripsie žlučových kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261485

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šunka Pavel, Štuka Čestmír, Jirsa Milan, Beneš Jiří, Bárta Zbyšek, Figura Zdeno, Kordač Václav

MPK: A61B 17/22

Značky: kamenů, mimotělní, žlučových, zařízení, lithotripsie, provádění, klinické

Text:

...výstřednostohnísek elípsyĺ Tím je dána možnost fokusace rázove vlny do hluboko ležicíoh žlučových kamenů, například při jejich zaklíněnína žlučových cestach. K elíptíckému ref 1 ektoru l je souose připojen pulzní kondenzátor Ž. Manipulátor g je tvořen křížovým stolem Q, umožňujíoim posuv v osách 5 a x. Na křížovém-stolu Q je uchycen zvedák 1 který umožňuje hydraulický posuv ramene § ve směru osy g. Rameno § je na zvedáku 1 uchyceno-kyvné,...

Dvou nebo vícesložková osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261484

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/08

Značky: osnovní, vícesložková, pletenina

Text:

...na povrchu pletenin.- 3 261 484 Z uvedených důvodů byly již navrženy osnovní pleteniny,jejichž konečné podoby při úpravě bylo dossženo tím, že se podíl textilních vláken v použitých skaných nitích úplně odstraní, zatímco se podíl anorganických nití zachová a tvarově mění, tj. zobjemňuje, čímž se mění vzhled, struktura i vlastností výsledné pleteniny. Mezi reprezentanty této skuup piny pletenin patří jednolícní osnovní pletenina ze dvou nebo...

Manipulační kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261483

Dátum: 10.02.1989

Autori: Loužil Petr, Žák Antonín

MPK: B66C 1/42

Značky: kleště, manipulační

Text:

...poloze. Zavázání, přeprava a uvolnění břemene se provádí bezpečně a spo~ lehlivě bez přítomnosti vazače. Zobrazení znázorňuje příklad provedení vynálezu kde naobr. 1 je nasazování otevřených manipulačnídh kleští na stojící břemeno, obr,z 2 je půdorys obrázku 1, obr. 3 je sevření a zajištění kleští, obr. 4 je půdorys obrázku 3, obr. 5 je přeprava břemene, obr. 6 je pohled ve směru P na obr. 5V otevřené poloze,obr. 8 je pohled ve eměru P na...

Zařízení pro měření dvojrozměrných potenciálních polí elektrickou analogií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261482

Dátum: 10.02.1989

Autor: Skalický Tomáš

MPK: G01R 29/00

Značky: elektrickou, polí, analogií, měření, potenciálních, dvojrozměrných, zařízení

Text:

...napětí.Řešení podle vynálezu podstatně snižuje pracnost a zvyšuje přesnost měření a jeho vyhodnocování.Príklad konkrétního provedení zařízení pro měření dvojrozměrných potenoiálních polí elektrickou analogií podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese představujícím blokové schema zapojení zařízení pro měření elektrické analogie proudění například kapaliny.Zařízení podle vynálezu sestává z počítače l, ke kterému je...