Archív za 1989 rok

Strana 121

Pletenotkaná textilie a zařízení k její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261602

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jíša Miloslav, Zmatlík Václav, Tlapa Bohumír

MPK: D04B 39/06

Značky: její, pletenotkaná, textilie, výrobe, zařízení

Text:

...stroje pro vytváření trikotové vazby v útku s uzavřenými řetízkovými očky ob jeden řádek, obr. 9 a 10 příklady trikotové vazby s různými možnostmi provazání sloupku oček osnovní vazby uzavřený/mi řetízkovými očky ob jeden řádek.Kladecí jehlal obr. 1 je klasického provedení, útková nit 2 je vedena otvorem v přední části kladecího ramena.Upravená kladeci jehla 3 obr. 2 až 4 je opatřena v přední části kladecího ramena příčkou, kolem které...

Pohon strojů s periodicky proměnným zatížením, zejména velkostrojů pro povrchovou těžbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261601

Dátum: 10.02.1989

Autori: Reinel Horst, Buge Horst, Leuschner Felix, Wetzel Arno, Kunad Günter, Kluge Rüdiger, Sommer Hasso

MPK: E02F 3/08

Značky: povrchovou, zejména, proměnným, velkostrojů, těžbu, zatížením, strojů, periodicky, pohon

Text:

...tlumicí ústrojí i pro pohony, přenášející veliké výkony,jako jsou například velkostroje pro povrchovou těžbu.Úloha je řešena vytvořením pohonů strojü s periodicky proměnným zatížením, zejména velkostrojů pro povrchovou těžbu, u kterého pracovní zařízení a hnacĺ motor jsou vzájemné spojený pomocí pružných členů, zejména stacionárních nebo planeto 251501nejméně jedním tlumičem kmitů, jež se od Vznámých provedení podle vynálezu liší tím,že...

Způsob řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261600

Dátum: 10.02.1989

Autori: Henzl Jaromír, Kubáň Zdeněk, Kovařík Miroslav

MPK: C23C 2/06, C23C 2/14

Značky: řízení, pokovování, náběru, drátu, žárovém, způsob

Text:

...drátu, což je jejich společné a závažná nevýhoda.Tento nedostatek je odstraněn způsobem řízení náběru kovu při žárovém pokovování,podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom,že pokovovaný drát je přiváděn pod hladinou pokovovaoí lázně do stíracího otvoru, ze kterého vstupuje přímo do redukčního prostředí. Do redukčniho prostředí můžepokovený drát vstupovat ještě pod hladinou pokovovací lázně.Rozhodující výhodou způsobu podle vynálezu je...

Zařízení k řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261599

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kovařík Miroslav, Kubáň Zdeněk, Henzl Jaromír

MPK: C23C 2/00

Značky: pokovování, zařízení, řízení, žárovém, náběru, drátu

Text:

...do pokovovací lázně a do horní části nádoby je přiváděn čerstvý. Jako ochranný plyn se osvědčil koksárenský plyn nebo jiný se silnými redukčními vlastnostmi. Nezbytný je přídavek širovodíku pro snížení tvorby kysličníku. Zařízení k provádění tohoto způsobu je složité a nákladné.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že komora, která je jeho hlavní součástí,.ry l vybíhá vzhůru dvojice tyčí §,...

Složené stínění na velkorozměrné tvarované desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261598

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: velkorozměrné, složené, desky, tvarované, stínění

Text:

...materiálu, v jehož rozích jsou vsazony čopy s nasazo~nýni posuvnýní vložknmí s pružnýní vložkauí, jejichž poloha je ustavono ponooí polohovocích šroubů. Zadní nefunkční část je zastíněno krytou z ízolačního materiá 1 u,vsazonýn do rozobíratelnébo ránu,e přední funkční část je opatřene dělenýn stíněníl z ízolaćního nateríá 1 u,opatřoným funkčníní otvory. ktoré je upovněno na rozebíratolnóm rámu.Výhodou tohoto zařízení je především doaažení...

Směsný vypařovací inhibitor koroze železa a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261597

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tulka Jaromír, Galleová Zdena

MPK: C23F 11/14

Značky: slitin, směsný, železa, koroze, vypařovací, inhibitor

Text:

...těkavý i za nízkýoh teplot. S výhodou se aplikuje ve formě vodného nebo alkoholiokého roztoku, impregnace obalováho materiálu, prášku nebo aerosolu. Roztok lze na výrobky nanášet natíráním, ponorem, střikáním nebo aerosolovánímvynález, jeho účinky A použití Jsou dále podrobněji vysvätleny nn konkrétních příkladech Jeho složení a použití.p uvádí pět píkledů složení eěaného inhibitoru podle vynálezu.Elektroohemickým měřením koŕozního systému...

Zařízení k nakládání a vykládání kovových nosičů obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261596

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kesl Lubomír, Brychta Jan, Kubečka Stanislav

MPK: B23Q 7/06

Značky: obrobků, nosičů, vykládání, kovových, zařízení, nakládání

Text:

...k nakládání a vykládání kovových nosičů obrobků podle vynálezu je zobrazen vpodélném řezu na obr. 1 a v příčném řezu na obr. 2.Zařízení podle vynálezu je tvořeno základním rámem 1, přesuvným vozíkem g, pákou Q e.vedením 193 ložisky ll uloženými na excentriokých vodorovných čepech lg a excentrických kolmých čepech 11, na kterých je uložen kovový nosič 11 obrobků, přičemž kovový nosič 11 obrobků je prostřednictvím zámků 12 nosiče 11 obrobků...

Zařízení pro tlumení dynamických účinků vibrace na základ formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261595

Dátum: 10.02.1989

Autori: Musil Milan, Kučera František, Tyrala Vlastimil

MPK: B28B 1/08

Značky: základ, tlumení, dynamických, účinků, zařízení, vibrace, formy

Text:

...naklonění fcry. Změnou tlaku vzduchu ve sviele orientovaných, vzájemné propoJených vzduchových vaoích v kombinaci e kluzným uložením, plnícím zároveň funkci mechanického tlumiče, se v důsledku elastické deformace mění tuhostní parametry kmitající scustavy.Výhodou zařízení pro tlumení dynamických účinků vibrované formy na základ podle vynálezu je to, že použitím jednoduchého nenékladného vzduchcvéhc vaku a mechanického tlumiče se v dů...

Způsob výroby dloužených pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261594

Dátum: 10.02.1989

Autori: Müller Hans, Töpfer Marion, Zöllner Berndt, Martinec Miroslav, Blechsmidt Dieter

MPK: D01F 6/46, D01F 6/90, D02G 3/04...

Značky: výroby, způsob, pásků, dloužených

Text:

...komponentů i přes vyrovnání jejich viskozitý.Cílem vynálezu bylo oďstranit uvedené nedostatky wvyvinout způsob výroby dloužených pásků ze směsi polyolefinu v a polyemidu, kterým by se bez komplikování výrobních podmínek zlepšily vlastnosti pásků jako je pevnost, měkkost,poddaJnost e elastičnost. Technický úkol vynálezu spočívá v tom, vyvinout způsob, který by umožnil tvoření ostrůvků jednoho komponentu v matrici jiného komponentu při...

Tlumič dynamických účinků při konstrukci implantátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261593

Dátum: 10.02.1989

Autori: Valenta Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Komárek Pavel

MPK: A61F 2/00

Značky: konstrukcí, účinků, implantátů, dynamických, tlumič

Text:

...ojedinělé,kdy se vytváří tak zvaný izoelastický dřík příslušné endoprotézy. Nevýhodou spojů kov (keramika) - kostní cement kost,popřípadě kov (keramika) - kost je odstranění tlumícího účinku chrupavky, což vede k nepříznivému namáhání kostní tkáně při dynamickém zatěžování.Uvedené nedostatky odstraňuje tlumič dynamických účinků při konstrukcí implantátů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do spoje mezi kov nebo keramiku a...

Cyklovací zařízení, zejména pro zkoušky armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 261592

Dátum: 10.02.1989

Autor: Král Antonín

MPK: G04F 13/04, G04F 3/08, G05B 19/00...

Značky: cyklovací, zkoušky, zejména, zařízení, armatur

Text:

...vstup druhého čtyřvstupového logického členu NAND, kdena jeho prvý vstup je přippjen výstup ručního spouštěče krokování pro přerušení, na jeho druhý vstup je připojen výstup snímačů stavu pohonů a na jeho třetí výstup je připojen výstup snímačů stavu aparatury a média, přičemž dále k druhému vstupu bloku silového ovládání je připojen výstup ručního ovládání ponohů,zatímco ke vstupu téhož ovladače je přípojen první výstup přepínače...

Oboustranná víceotvorová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 261591

Dátum: 10.02.1989

Autori: Libiš Emil, Rybecký Vladimír

MPK: G01F 1/00

Značky: víceotvorová, sonda, oboustranná

Text:

...oběma směry. Řešenín je současně určován okamžitý směr tohoto proudění, protože odebírané tlaky z náběžné strany sondy a z její úplavové strany jsou přiváděny například na U-trubici,kde výšky sloupců měrné kapaliny charakterízují směr proudění. Navíc se průměrováním tlaků z jednotlivých otvorů v úplavu za sondou zpřesňuje měření. Zanedbetelná není ani skutečnost, že se tímto řešením zkracuje potřebné délka rovného úseku potrubí nutná v...

Způsob zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261590

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žďára Vladimír, Bill Zdeněk, Cikán Jaroslav

MPK: E04B 7/14

Značky: zhotovení, střechy, způsob, visuté, předepjatého, pláště, monolitického

Text:

...obr. l zná-,zorňuje echemnticky V náryse první výrobní stádium způsobu zho~ tovení monolitického předepjetého pláště visuté střechy podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje schemeticky v náryse druhé výrobní stádium způsobu zhotovení monolitního předepjatého pláště visuté střechy podle vynálezu e obr. 3 znázorňuje V půdoryse umístění dělících epar u visuté střechy vyrobené způsobem zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy podle...

Zařízení pro automatické přestavování pevného dorazu plánovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261589

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotek Miloš, Dráždil Josef, Formánek Richard

MPK: B23Q 5/42

Značky: automatické, zařízení, plánovacího, přestavování, pevného, dorazu

Text:

...zapíchování, srážení hran, čelní soustružení, včetně rozlišení různýchpracovních zdvihů plánování různých velikosti obrobku.Pohyb pistu 2 lze-zastavit pouze pevným dorazem v krajních polohách. Na závitovém tělese lg je na zadní části pro základní polohu upevněna stavitelná matice ll, kterou lze libovolně dle potřeby ručné nastavit pro požadovaný zdvih a v této poloze zajistit svíracím kroužkem lg sevřeným šroubem li. omezení zdvihu...

Zařízení ke snížení kusovitosti těžené horniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261588

Dátum: 10.02.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: E02F 9/00

Značky: těžené, zařízení, snížení, kusovitosti, horniny

Text:

...agregátu pohonu rotoru od hnaného prvku uloženého na hřídeli rotoru, lze zařízení výhodné umístit i do omezeného prostoru zemních strojů při umožnění údržby pomocí montážních mechanismü, přičemž je zajištěno úplné rozevření rotorů drtiče pro volný průchod těžené horniny na dopadové místo pod drtičem. °Na výkreeu je v příkledném provedení sohématicky znázorněn předmět vynálezu kde na obr. 1 je v nárysu znázorněno schéma obou drtících jednotek...

Potrubní průchodka, zejména pro jaderné provozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261587

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21C 13/06

Značky: potrubní, průchodka, jaderné, zejména, provozy

Text:

...stěny 3, vyrobené z betonu nebo jiného vhodného materiálu pohlcujícího radíoaktivní záření,je uložena ochranná trubka § e potrubím 5, které má menší průměr než ochranná trubka § a leží v její oee 55. Proetor mezi potrubim 5 a ochrannou trubkou § je vyplněn stínicí hmotou 5, například olověnou vetou nebo litinovou drtí. Ochranná trubka § je zekončena přírubou §, která je ueežena v zehloubení stínici etěny 3 v místě vyúetění průohodu g. Na...

Spasmoanalgetické čípky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261586

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sechserová Marcela, Vyhnálek Karel, Grimová Jaroslava

MPK: A61K 9/02

Značky: spasmoanalgetické, čípky

Text:

...aplikovaných jsou běžně užívané metamízol, chloríd pítořenonía a bromid fenpíverínia. Analgetikum metamízol potencuje spasmolytícký účinek chloridu pítofenonía, který působí na hladké svalstvo. Anticholínergní látka bromíd Fenpíverínía zesíluje, spasmolytický efekt dvěma mechanismyja to anticholinergnímúčinkem, působícím na parasympatická zakončení a slabým ganglioplegickým účinkem, působícím na nervový přenos v synapsich ganglií...

Způsob získání klonů bakterií Escherichia coli, vybavených protektivním antigenem 987P

Načítavanie...

Číslo patentu: 261584

Dátum: 10.02.1989

Autori: Salajka Eduard, Alexa Pavel, Salajková Zdeňka

MPK: A61K 39/108

Značky: získání, coli, protektivním, antigenem, způsob, vybavených, klonů, escherichia, bakterií

Text:

...P jsou určité kpotíže. Tyto potíže byly překonány pracovnímpostupem, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že inokujum z Vnnnervy produkčního kmene E. coli se inkubuje stacionárně při 37 OC v tekutém živném mediu až do vytvoření blanky na hla 3. . 251 5 n 4 dině a po lshodinové inkubaci při 37 GC Se Vyh 1 edáVaJÍ 3 Vľšetřujĺ drobné kolonie aglutinací se sérem anti 987 P, přičemž zbytek pozitivně aàlutinující kolonie se...

Zapojení budicího stupně, zejména pro pulsní napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261583

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štefl Jiří

MPK: H02M 3/156

Značky: pulsní, zejména, budicího, zdroj, napájecí, zapojení, stupně

Text:

...93 je připojen na vstupní řídící svorku 5 budícího stupně §§. Výstupní pracovní svorka 5 budicího stupně ââ připojena na kolektor výkonového tranzistoru E typu npn, jehož emitor je připojen na katodu diody Q a přes pracovní indukčnost na druhý vývod filtračního kondenzátora Q a na zpětnovazební vstup gg řídícího obvodu EQ. Výstupní budicí svorka § budicího stupně §§ je připo jena na bázi výkonového tranzistoru X a přes pomocný odpor EQ na...

Zapojení řídicího bloku pracovního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 261582

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kondr Jan, Lang Pravdomil, Dušek Bedřich, Trhlin Alois, Havlíček Karel

MPK: B23Q 15/007, B23Q 15/10

Značky: pracovního, řídicího, vřetena, zapojení, bloků

Text:

...jehož korekční výstup je spojen s korekčním vetupem korekčniho bloku. zadávaní výstup korekčního- 3 251 532 bloku je spoáen so zadávacím vstupom přosněho náeobicího bloku, jehož poměrový vstup je spojen s přesným poměrovým výstupom řídioího bloku převodovky. Poměrový výstup řídícího bloku převodovky je spojen 5 poměrovým vstupom regulačního násobícího bloku, jehož odchylkový vstup je spojon s odchylkovým výstupom dífereněního bloku....

Zapojení pro servisní ovládání stroje prostřednictvím panelu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 261581

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sklenička Jan, Rajniš Martin, Lang Pravdomil, Dušek Bedřich

MPK: G05B 23/02, G05B 19/405

Značky: zapojení, prostřednictvím, servisní, panelu, ovládání, systému, řídicího, stroje

Text:

...jehož datový výstup je spojen a datovým vatupem atavového registru. Datový výstup atavového registru je251 531 spojen e datovým vetupem přepínače. Adresovací vstup ata vového registru je epojen 5 datovým vatupem adresového zobrazovacího bloku a e adresovaoím výstupem řídicího bloku. První strobovaoí výstup řídioího bloku je spojens ovládaním vetupem režimového zobrazovacího bloku, jehož datový výstup je spojen se třetím datovým...

Způsob snižování obsahu těkavých látek v lepených spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261580

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jochman Jaroslav, Honskus Jiří

MPK: C09J 5/00, C09J 5/02

Značky: látek, lepených, těkavých, spojích, snižování, obsahu, způsob

Text:

...mm. vSít z-přírodních, umělých nebo kovových vláken brání vzniku bublinek e dutín těkevých látek, které vznikají při spojování le~ pených ploch. Podél jednotlivých vláken jsou páry těkavých látek vytlačovány do prostoru mimo lepený spoj, což se příznivé projevuje na kvalitě spoje. Při uvolňování velkého množství těkevých láteký sepodstetně zkrecuje dobe potřebné k dosežení požadované pevnostiPryžová krycí vrstva dopravního pásu kategorie A...

Stavitelná kloubní jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261579

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hýbler Jaroslav

MPK: A61F 2/00

Značky: stavitelná, kloubní, jednotka

Text:

...pravidelně ho n-bekého konolého jehlanu hlavice ga vo dnu dutiny i pouzdra 2, Qey šroubů É v zivitovýeh otvoreeh 2 pouzdra 2 jsou v pravidelných úhlovýeh rozteěíeh a eněřují do oey dutiny A s výhodou kolmo na vložený jehlan hlavice 3. Po ueaaení hlavice 3, pevně opojené e těleeen l, do dutiny 3 je nožno těleeo ł vůči dutině 5 libovolně otičet kolem jejieh podělnýeh oe.zvolonä poloha se fixuje utaženín šroubů Q. Jejich počet je od počtu...

Budicí obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261578

Dátum: 10.02.1989

Autori: . Teršl Vladimír, Procházka Karel, Novák Lubomír, Švarc Zdeněk, Paták Zdeněk, Hrach Jiří, Parkan Petr, Nesvadba Josef, Kapoun Pavel

MPK: H03K 17/00

Značky: obvod, budicí

Text:

...anoda je spojenattat proud přes desaturační vinutí Žg proudového transformátoru 3.s anodon budicí diody §.Začátek deaaturačního vinutí äg proudovéhotraneformátoru 2 je spojen s anodou desaturační diody g.Funkce budicího obvodu podle vynálezu je následujícítovládaoí obvod 1 vytváří řídicí impuley vhodné amplitudy a polarity pro ovládání tranzistoru § NPN.Ý okamžiku příchodu náběžné hrany kladného impulsu na prvním vývodu 11 ovládacího obvodu 1...

Zařízení pro rotační kývání rozměrných galvanoplastických modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261577

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Lucek Jiří, Landa Václav

MPK: C25D 17/26, C25D 21/10, C25D 17/28...

Značky: rozměrných, zařízení, rotační, galvanoplastických, kývání, modelů

Text:

...tyčí lg, a kromě toho za zařízení zajištujícího kývavý rotační pohyb nosné desky g s modelom lg kolem etínční lg o anodani ll v průběhu elektrolytiekóho procesu. K tomuto účelu bylo použito klikového mechonísmu se stavitelný zdvihen unožňujíeím nastavení rozkmítu vratného pohybu. Nosnñ deska 3, na níž se pomocí svorniků l upevňuje galvonoplastieky podal łg,se ukládá na valivém radiálnín ložísku 2A 251 577 a axi 6 lníu.ložínku g a opetří se v...

Zapojení pro grafický záznam gradientového profilu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261576

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podolák Miroslav, Hořánek Ivan

MPK: G01N 30/34

Značky: profilů, gradientového, kapalinovou, zapojení, chromatografii, grafický, záznam

Text:

...frekvence - napětí doposud nákladné. Uvedený nedostatok řeší zapojení pro grafický záznam gradientového profilu pro kepalinovou chromatografii, jehož podstata spočívá v tom, že ke generátoru pulsů pro krokový motorek je připojen monostabilni obvod na jehož výstupu je přes diodu napojentvarovač e filtr.231 575 Na připojeném výkresu je znázorněn realizovaný přikladKe generátoru 1 pulsů pro krokový motorek g je připojen integrovaný...

Způsob mineralizace uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261575

Dátum: 10.02.1989

Autori: Stuchlíková Alena, Vlasáková Anna, Formánek Zdeněk, Püschel Petr

MPK: G01N 1/28

Značky: mineralizace, uhlíkatých, materiálů, způsob

Text:

...limitujícím pŕesnost analýzy. Spalování vzorku na vzduchu za teploty 500 až 850 °C, případně za přitomnosti kyseliny sírové, jak je popisuje Feinberg a Ducauze v Analytical chemistry 52, str. 207- 3 281 575 zur. l 980,způsobuje ztráty těkavých elementů jako Cd, Pb a As, spalování V proudu vzduchu s parami kyseliny dusičnâ za teploty 55 o°c, publikované Gagem v Analyst eo, str. 789 z r. 1955,by 1 o ověřeno jen pro olovo, navíc byly...

Zařízení pro adsorpční čištění plynů s krátkou dobou přepínání a s regenerací kompresním teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261574

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: krátkou, adsorpční, regeneraci, zařízení, čištění, teplem, přepínání, plynů, kompresním, dobou

Text:

...lg, akumulátorjł tepla, střídací regenerační armaturu ll a zpětnou klapku li a současně přes výměník3 kompresního tepla. Spodní část regenerovaného adsorberJgje261 574 přes otevřenou armaturu spojene s atmosferou a zpětné klapkylLa l 3 jsou přitom uzavřeny od tlaku čištěnáho vzduchu. Regeneruje-li se adsorberlje adsorber spojen s atmosferou přes armaturu llauzavřeny jsougpětné klapky lg a li. Ve fázi chlazení adsorpčního lože...

Spoj dílů plošných ohebných materiálů, zejména střešních krytinových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261573

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šála Jiří, Voborský Jiří

MPK: E04D 3/362

Značky: dílů, fólií, krytinových, zejména, materiálů, ohebných, plošných, střešních

Text:

...pronikaly plochami některé ze spojovaných nebo podkladních vrstev a tak porušovaly. krycí lišta mohou být vyrobeny z betonu, keramiky nebo podobnýchmateriálů a mají proto dostatečnou hmotnost, aby zajistily kotve ní střešní krytiny ke střešní konstrukcí jen svou vlastní tíží, takže nejsou nutné žádné šrouby, hřebíky nebo jiné upevňovací prvky. Krytinové díly jsou spojeny tak, že mohou volně dilatovat a vy rovnávat tak všechna vznikající...

Vícestopá feritová magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 261572

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buřič Miroslav, Sládek Josef

MPK: G11B 5/48

Značky: magnetická, hlava, feritová, vícestopá

Text:

...bloku, ale brousí a leští se již na výchozím kvádříku před frézo~ váním příčných drážek oddělujících jha jednotlivých stop, kdy ji lze vytvořit s dokonalou roàínností.vynález bude podrobnějí vysvětlen na připojených výkresech na pŕíkladu konstrukce šestnáctistopé feritové magnetické hlavy pro pásek šířky 25,4 mm. Na obr. l je znázorněno sestavení šestnáctistopé hlavy ze základních bloků. Na obr. 2 je nskreeleno ve dvou pohledech...

Zařízení ke kontinuálnímu chlazení ocelových tyčí z doválcovací teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261571

Dátum: 10.02.1989

Autori: Noskievič Jaromír, Zimmermann Miroslav, Foltýn Miroslav, Závodný Jan, Rýc Zdeněk Csc, Urbančík Milan, Navrátil Rudolf

MPK: B21B 45/02, B21B 39/00

Značky: kontinuálnímu, tyčí, doválcovací, zařízení, oceľových, chlazení, teploty

Text:

...prstence je opatřen nejméně šesti výtokovými otvory, které jsou odkloněny od osy chladící trubice o úhel 20 až 35 °.Podle předloženého vynálezu se oproti etávajícím chladícím systémům zvyšuje chladící účinek jednak tím, že velkým počtom účelově ekloněných ctvorů se dosáhne rovnoměrného pokrytí celého povrchu vývalku, lepšího zaplnění turbulentních segmentů chladící trubice vodou a jmenovitě stanovenom výtokovou rychlostí chladící vody k...

Způsob výroby celoplošné pórovité výstelky tepelné trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 261570

Dátum: 10.02.1989

Autori: Laňka Jiří, Smrček Karel, Ministr Zdeněk, Zamastil Jaroslav, Motyčka Vladimír, Pellant Michal

MPK: B22F 5/00

Značky: celoplošné, pórovité, způsob, výroby, trubice, tepelně, výstelky

Text:

...odstraňuje způsob výroby celoplošnépőrovité výstelky tepelné trubice podle vynálezu, kde její díl eeetévající ze stěn a dna je opatřen známým způsobem slinovanou pőrovitou výstelkou. Po ochlazení se do dutiny tepelné trubice nasype potřebné množství práškového mate~ riálu. Tepelná trubice se uzavře víkem a otočí tak, aby prášek pokryl rovnoměrně víko a celá sestava se znovu ohřeje na teplotu olinování, po kterém se víko tepelné trubice...

Způsob měření axiálního házení základního čela vůči plášti válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261569

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kůr Jan, Smatana Jozef, Bárka Pavol, Bugala Augustin, Radek Petr, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/24

Značky: obrobků, házení, válcových, základního, axiálního, měření, způsob, vůči, čela, plášti

Text:

...V 261 559 kuličkových ložisek. Podstata vynúlezu je v ton, že ne obro bek se působí jednek se strany zúkladního čele obrobku prvkom pro vyvozoviní otdčivěho pohybu obrobku kolem jeho oey, jednek ne pldüt obrobku dvojicí vzájemné mechanicky svásených výkyvných opěrek uchycených na obrábäcím stroji. Výsledkom působení je výkyv opěrek, úměrný velikosti exidlního hdzení sdkladního čela vůči pldäti obrobku. výkyv jedná 2 opěrek se snímá...

Zařízení pro mísení tekutých a práškovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261568

Dátum: 10.02.1989

Autori: Popelka Milan, Popelka Mirko, David Karel

MPK: B01F 3/12

Značky: práškovitých, látek, mísení, tekutých, zařízení

Text:

...při výrobě dilthylterftalátu.Celé zařízení se skládá ze dvou vzájemně propojených mísícíoh okruhů 1 2. VPrvní mísící okruh l se skládá z prvního čerpadla 1, kte~ ré nosává tekutou směs změkčovadla v dané případě dioktilftalátu s rozpuetidlem, například acetonem, teluonem, nebo jejich kombinací. í. 26 568 Tato tekutina je pod tlakem prvním čerpadlem 1 dopra vována do trysky A do prvního zásobníku 1, do kterého je. současně pomalu...

Vícestupňový pístový kompresor s mezistupňovým odlučovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261567

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krampera Ladislav, Cincibus Karel

MPK: F04B 39/16

Značky: pístový, odlučovačem, kompresor, mezistupňovým, vícestupňový

Text:

...pístový kompresor s mezistupňovým odluěovaěem podle vynâlezu, jehož podstata spoěívá v tom, že mezistupňový odluěovaě je umístěn v prostoru mezi dvěma válci menších průměru druhého nebo vyšších stupňů kompresoru, které jsou,posunutyk ěelním obrysum kompresoru, přiěemž.ojnice pístů druhého a vyš ších stupňů jsou uloženy na vnější straně mezi ojnicemi pístú prvního stupně kcmpresoru a hlavními ložisky klikovêho hřídele.A V 261 567 Toto...

Zařízení pro řízené zatížení tažného zařízení závěsným ústrojím přepravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261566

Dátum: 10.02.1989

Autori: Haberle Jiří, Houdek Bohuslav, Kocián Miloslav, Hunal František

MPK: B62D 61/12

Značky: zatížení, prostředků, ústrojím, přepravního, zařízení, tažného, závesným, řízené

Text:

...zâvěsného ústrojí, byloo největšíe tím umožňoval 1 citlivou regulaoi. Přitěžovací nonent se vytváří tažnýn silevým č 1 enmm,.jostliže je upraven.- 3 A 26 lñ 6 § před osou a tlačným silovým členem. jestlíže je za osou vahad la, nesoucího nápravy pojezdových kol.Na pŕípojeném výkresu.je v nárysu schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro ŕízené zatížení tažného zaříze.ní tažneho prostředku závěsným ústrojím přepravního prostředu s...

Vodou ředitelné technologické mazivo pro tváření kovů za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261565

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: C10M 159/06

Značky: technologické, ředitelné, mazivo, kovů, vodou, tepla, tváření

Text:

...jehož podstatou je, že obsahuje 0,8 až 5 hmotnostních dílů polyetylénového modifikovaného vosku,charakterizovaného teplotou tvrdnutí 90 až lOO °C, kinematickou viskozitou při 140 Cna Ubbelohdeho viskozimetru 70 až 250 cSt, hustotou v rozmezíPoužití samo,tného mazaoího prostředku podle A 0 226467 nebylo možné, protože prostředek je určen k ošetření forem při tlakovém odlévání kovů a v podmínkách značného silového namáhání při...

Zařízení pro zvedání startovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261564

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lampárek Stanislav, Harapát Josef, Horvát Jiří

MPK: B22D 11/128, B22D 11/08

Značky: startovací, zařízení, tyče, zvedání

Text:

...že hydraulický pohon řetězky lze synchronízovat a rychlostí válců tažné stolice, přičemž použitím závaží je potřebné síla pohonu minimální, nebot hmotnost závaží a hnotnoat-startovací tyče jsou zhodné. Pro výrobu zařízení lze přitom použít běžných materiálů. Další výhodou pak je možnost zařízení podle vynáležu aplikovat bez větších problémů u etávajících zařízení plynulého odlévání do již vybu~ dovaných studní, které byly používány pro...

Bezucpávkové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261563

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krempl Jan, Kintr Jiří, Jakubec Jaroslav, Novák Jan, Rulfová Lenka

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, bezucpávkové

Text:

...v oddělovací vložce tvoří s mezistěnou pevný ćeleka poskytuje tak možnost ověřit přesnost výroby jednotlivých součástí případně vzniklých deformací otáčením rotoru v ložiskách ještě před konečnou montáži čerpadla.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje osový řez bezuopávkovým čerpadlem podle vynálezu, obr. 2 je osový řez sestavou rotoru pohonného elektromotoru s...

Chapač manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261562

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zavřel Alois, Trlida Miroslav

MPK: B25J 15/00, B23Q 3/06

Značky: chapač, manipulátoru

Text:

...desae l.Druhý konec oboustranné pístnice je suvně uložen ve vedení víka 1 pracovního válce g a je opatřen tělesem Q s oboustranně upravenými kuželovými plochamią g a §, které zasahuje do vyměnitelná příruby 2,odnímatelně upevněné na víku 3 pracovního válce g. Jedna kuželová plooha g tělesa Q je ve styku s nejméně dvěma upínacími prvky lg uleženými v tělese li vedení příruby 2. Druhá kuželová plocha § je ve-styku s výstupkem vratné páky...