Archív za 1989 rok

Strana 12

Způsob ovládání výtoku ze štafetových trysek bezčlunkového tkalcovského stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265961

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smolka Pavel, Hruš Miroslav, Tesař Václav

MPK: D03D 47/30

Značky: tohoto, bezčlunkového, ovládání, způsobu, způsob, výtoku, tkalcovského, zařízení, stavu, provádění, trysek, štafetových

Text:

...prekročí-li hodnota časového integráluó úroveň horní záběrné hodnoty/ČP.V horní části obr. 1 v příkladě provedení zařízení podle vynálezu je schematicky naznače 265961 4na dráha útku l. v levé části útek l přichází snímačem 23, uprostřed odtahovou tryskou lg,která jej odtahuje z odměřovacího ústrojí, zde nekresleného, a podává jej do aktivního prehozního kanálu vpravo, kde jeho pohyb zajišťuje soustava štafetových trysek łgg. Na obr. 1 jsouz...

Zařízení pro předehřev a částečnou kalcinaci zrnitých a kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265960

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanuš Jiří, Pospíšil Jaroslav, Skala Václav

MPK: F27D 13/00

Značky: částečnou, zařízení, zrnitých, kalcinaci, materiálů, kusových, předehřev

Text:

...opatřeny stíracími bloky li, tvaru obdélníku, uloženými na horní ploše. V prostoru nad vynášecími deskami lg je umístěno vodící těleso 1, půdorysně s výhodou ve tvaru obdélníku, které svou horní zužující se částí zasahuje do předehřívacího a kalcinačního hrdla A.Při pohybu vynášecích desek 3 v radiálním směru k ose a od osy svislé šachty, postupuje materiál vlastní vahou z provozního zásobníku l materiálu přívodním potrubím 3 materiálu do...

Vodou smývatelný pájecí roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 265959

Dátum: 14.11.1989

Autori: Karas Jan, Rejzková Vlasta

MPK: B23K 35/363

Značky: pájecí, vodou, smývatelný, roztok

Text:

...konzervačními prostředky, ponejvíce oleji.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedené nevýhody, což je v podstatě splněno tím, že roztok obsahuje 1 až 100 hmotnostních dílů dvojmocných alkoholu obecného vzorce CnH 2 n(OH)2 a/nebo trojmocných alkoholu obecného vzorce CnH 2 n(0 H)3, kde n je vždy celé číslo v rozmezí 2 až 12 a/nebo ropných olejü s viskozitou do 280 mmz/s při 50 OC, 1 až 50 hmotnostních dílů anorganických chloridových solí a 0 až...

Kompozice polyaminů, zejména pro tvrzení epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265958

Dátum: 14.11.1989

Autori: Wiesner Ivo, Exnerová Karla, Jarolímek Přemysl, Kršňák František, Rajdl Josef, Řepka Jan

MPK: C08G 59/50

Značky: pryskyřic, tvrzení, epoxidových, polyaminů, kompozice, zejména

Text:

...lineárnich polyaminů strukturyViskozita kompozic polyaminú je nejvýše 1 000 mPa.s/25 OC a tenze par je obvykle nižší jak 1 Pa. Jsou dobře snášenlivé a mísitelné se známymi typy epoxidů a ze směsi kompozic polyaminů s epoxidy se prakticky neuvolňuji pozorovatelné výpary ani při velkoplošných aplikacích. Význačnou výhodou jsou velmi dobré mechanické parametry, zejména houževnatost a rázuvzdornost,které obvykle převyšují známé kombinace...

Rotorový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265957

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sazykin Valentin, Straneo Paolo, Mamedov Ulchar Astraf, Giuseppe Golla

MPK: F28D 11/02

Značky: rotorový, výměník, tepla

Text:

...příslušné čepy zařízení l 5. K hnacím hřídelům gg, 59 jsou vhodně připevněna hlavní ozubená kola 62, 63 a ke hnaným hřídelům gg, gl hlavní ozubená kola gl, gg. Každý z reduktorů gg, gl obsahuje dva přídavné hřídele gg, gl a gg, gg. Ke každému z hřídelü gg, 51 reduktoru gg jsou připevněna dvě přídavná ozubená kola m, jl a E, Ľ a ke každému z hřídelů gg, Q reduktoru 31 jsou připevněna dvě přídavná ozubená kola 15, lg a lg, 11.Rotorový výměník...

Zařízení pro regulaci otáček turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265956

Dátum: 14.11.1989

Autori: Širokorad Jurij, Polák Alexandr, Hahn Alexandr

MPK: F01D 17/00, G05D 13/00

Značky: regulaci, zařízení, turbin, otáček

Text:

...čidlo l otáček, zapojené přes tvarovací člen g na fázový závěs Š. Fázový závěs Q je pak přes frekvenčně-napětový převodník 1 zapojen na první rozdílový člen §, na který je zapojen současně i první zadávací člen É. První rozdílový člen 5 je přes regulační člen 1, druhý rozdílový člen 5, zesilovací člen g a ovládací člen lg zapojen na akční člen ll ovládajíoí přívod pracovního média do trubiny. Na akční člen ll je zapojen snímač lg polohy,...

Adsorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265955

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: D04H 1/58, D04H 13/00, B01D 39/06...

Značky: textilie, adsorpční, netkaná

Text:

...Sorpční netkané textílie určená pro odstraňování cizorodých nebo nežádoucích látek z vody, cukerných ščáv apod. pro odstrañování nežádoucích pachů, pro odstraňovaní radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní apod., sestává 2 chemických vláken, práškového aktivního uhlí, akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a akrylátového nebo styrén-akrylátového pojiva. obsahuje 5 až...

Způsob odlévání keramických tvarovek, zejména palisádových kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265954

Dátum: 14.11.1989

Autor: Krejči Josef

MPK: B28B 1/14

Značky: kamenů, tvarovek, keramických, odlévání, zejména, způsob, palisádových

Text:

...neboř V této části lunkry vždy vznikají a nedají se prakticky jinak odstranit. Tvarovka by mohla být odlita i naležato a lunkry by potom byly V části, kde jsou nejměně na závadu. Tento způsob naráží na problémy s litím, pro větší kvalitu povrchu je zde třeba otvorů vtoků, což vyvoláva potřebu následného opracování nerovností, vzniklých po těchto vtocích.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob odlévání keramických tvarovek, zejména palisádových...

Dělící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265953

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bureš Jiří, Vach Vladimír, Štulc Václav, Hruška Otakar

MPK: B23D 19/06

Značky: dělicí, zařízení

Text:

...tj. dělicích nožů.Uvedené nevýhody odstraňuje dělící zařízení pro podélné dělení pásů, zejména kovových pásu, sestávající 2 dvojice hřídelí s navzájom souběžnou osou a se společným pohonem. na nichž jsou upevněny kotoučové nože s rozpěrnými kroužky, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kotoučové nože s rozpěrnýmí kroužky jsou upevněny na upínacím pouzdru tvaru trubky násuvné na hřídele, která je na jednom konci opatřena...

Mobilní dávkovač a zakladač krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 265952

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mleziva Jaroslav, Fuka Antonín

MPK: A01K 5/02

Značky: dávkovač, zakladač, mobilní, krmiv

Text:

...komponentů, včetně granulí, které se samostatné dávkují do korby. Zařízení s velkou přesností t 5 dávkuje rozdílné dávky pro jednotlivé skupiny zvířat na základě jejich počtu V kotci (skupině), hmotnosti a potřebě (možnostech),a to s ohledem na nestejnoměrné hmotnostní a kusové zastoupení po obou stranách krmného stolu s ručním ovládáním řídícího panelu. zařízení rozhrnuje uloženou pící na krmném stolu na dvě strany směrem do žlabu. Při...

Methakrylátové polymery s imidazolovými funkčními skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265951

Dátum: 14.11.1989

Autori: Švec František, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 20/36, C08F 8/32

Značky: jejich, výroby, způsob, funkčními, polyméry, methakrylátové, imidazolovými, skupinami

Text:

...strukturní jednotky obecného vzorce I ~a monomerní jednotky vybrané ze skupiny, sestávající 2 jednotek 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethákrylátu.Způsob jejich přípravy spočlvá v tom, že se na kopolymery glycidylmethakrylátu obsahující jednotky obecného vzorce IIs monomerem vybraným ze skupiny sestávající 2 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu působí roztokem imidazolu ve vhodném inertním rozpouštědle.Výchozí...

Pračka vlhčicích vodových válců ofsetových tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265950

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trmal Vladimír

MPK: B41F 35/00

Značky: válců, vodových, tiskových, pračka, ofsetových, strojů, vlhčicích

Text:

...válci je přisazen stírač k odvádění vyždimaného pracného roztoku či proplachovéy ze ždimaného válce, spočivajiciho na nich vlastní hmotnosti. Prací válce jsou navícvod držené průchozími objímkaml, svými dutýml čepy 5 plastickými pouzdry nasazeny na výsuvně čepy,v nichž jsou umĺstěny těsnicí kroužky proti vytékání vody.icich vodových válců podle tohoto vynálezu přináší zrychleni práce při menší zatímco se další válce perou, prací...

Způsob přípravy čirého nebo suspenzního hořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265949

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skalická Eva, Kubový Otto

MPK: C05D 5/00

Značky: přípravy, horečnatého, způsob, hnojiva, čirého, suspenzního

Text:

...se provádí tak, aby bylo dodržováno teplotníže přídavek dolomitického vápence ke kyselině dusičné y třeba použít chladicího média. Optimälním dotermních reakcí je reakční režim tepelněVýhodou způsobu dle vynálezu je,snižuje exotermní teplotu rozkladu a není tedzředěním případně kompenzací exotermních a en samonosný, což zhospodárñuje a zjednodušuje technologický proces.Při těchto optimálních podmínkách dochází ke snižování ztrát ve formě oxidu...

Vypínač sítoviny v sítotiskovém rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265948

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trmal Vladimír

MPK: B41F 15/34

Značky: sítotiskovém, síťoviny, rámu, vypinač

Text:

...hřídele, uložené podélně ve stolní desce. Hřídel je ovládána ruční pákou. Stolní deska má v celé délce obvodu své horní plochy nejměně čtyřistavitelné přítlačné lišty pro uchycení krajů sítoviny položené na stolní desku s vloženýmvypínač sítoviny v sítotiskovém rámu lze s úspěchem použít ve všech tiskárnách, pracu jících s touto technikou tisku. Představuje prodloužení životnosti tiskového síta a mádle zkvalitnění vlastní tiskové produkce i...

Prostředek pro řízení ovariálních funkcí hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265947

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lamprechtová Světlana, Bílek Petr, Ševčík Bohumil, Borovička Antonín, Král Josef

MPK: A01K 67/00

Značky: prostředek, řízení, zvířat, funkcí, hospodářských, ovariálních

Text:

...náklady na výrobu substancí se vývojem technologie snižují.Úspora nákladů na výrobu účinné substance pro luteolytický přípravek je hlavním příno Za další výhodu může být považováno snížení reziduí účinnélátky v mléce. Cloprostenol je V organismu rychle odbouráván, přesto však jsou v mlécsz prvního dojení zachycována rezidua kolem 0,1/ug.ml 1. Tato relativně velmi nízká hodnota vztahují se na ni hygienické omezení. Snižování reziduí je však v...

Zapojení fázově citlivého usměrňovače se zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265946

Dátum: 14.11.1989

Autor: Roháč Jan

MPK: G01R 15/12

Značky: zapojení, citlivého, fázové, usměrňovače, zesilovačem

Text:

...zapojení je jeho necitlivost vůči,obvyk 1 ým změnám velikosti odporu spinačů v propustném směru, společné svorka proNa připojeném obrázku je schéma zapojení fázově citlivého usměrñovače podle vynálezu.vstup Ä fázově citlivého usměrňovače je přes první rezistor 5 a první spínač gł zesilovače l a dále je vstup 1 fázově citlivého usměrňovače s druhým vstupem 1 zesilovače l. oba spínače idní zesilovačspojen s prvním vstupem Q přes druhý...

Vakcína proti infekční bovinní rhinotracheitidě inaktivovaná a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265945

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dedek Ladislav, Bartl Milan, Pšíkal Ivan, Macura Břetislav, Štěpánek Jan

MPK: A61K 39/265

Značky: bovinní, infekční, proti, rhinotracheitidě, inaktivovaná, způsob, vakcína, její, výroby

Text:

...viru z populace skotu. Js orientovaných na postupné ozdravování chovu od IBR.základním parametrem účinnosti inaktivovaných vakcín jsou titry protilátek zjištované v krevních sérech vakcinovaných zvířat za 28 až 42 dnů po imunízaci. Titry protilátek zjiščované po aplikaci vakcíny připravené podle této PV (1 B až 112 B) odpovídají titrům dosahovaným í u zahraničních preparátů přípravených z jiných kmenů a jinými pracovními postupy.Výhodou...

Zalévací hmota pro elektrotechnické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265944

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čapka Martin, Svobodová Alena, Czaková Marie, Hetflejš Jiří, Vilím Jindřich, Dvořák Vlastimil

MPK: C08L 83/05, C08G 77/12

Značky: elektrotechnické, hmota, zalévací, aplikace

Text:

...A, B obsahují 0 až 50 hmot. plnivaa 0 až 25 hmot. pigmentu. Plnivem je oxid křemičitý, pigmentem je látka ze skupiny oxidUvedené složení přináší výhody jak výrobci, tak uživateli, a to zejména v tom, že přítomnost vinylsiloxanu ve složce A vhodně stabilizuje katalyzátor a V nepřítomnosti sloučenin obsahujících si-H vazbu je tato složka skladovatelná po řadu měsíců, stejnětak jako složka B, nebot Si~H vazba není adována na Vinyl...

Způsob získávání jiker lipana podhorního (Thymallus thymallus L.)

Načítavanie...

Číslo patentu: 265943

Dátum: 14.11.1989

Autori: Příhoda Juraj, Pospíšek Jan, Štěpán Jan, Kouřil Jan, Filla František, Barth Tomislav, Flegel Martin, Krchňák Viktor

MPK: A01K 61/00

Značky: lipana, podhorního, jiker, získavání, thymallus, způsob

Text:

...V případě podání samotného peptidu či peptldu e hypofysou došlo 1 k výraznému snížení doby nutné k úspešnému výtěru a to z 9 dní na 7,2, resp. 5,2 dní.Technicky byly pokusy provedeny tak, jak je uvedene v příkladu lĺ Jikernačky byly o váze 180 až 220 g, pokus byl proveden na farmě Príbovce při teplotě vody pohybující se mezi 2 až 9 °C. Výsledky jsou uvedeny V tabulce 2, kde úspěšnost je zachycena jak v denních stupních,tak V relativní...

Paletizační adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: 265942

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brom Vojtěch, Šťastný Vladimír

MPK: B66F 9/06

Značky: paletizační, adaptér

Text:

...V praxi se jedná o značné investice na pořízení daného strojního zařízení, bez možnosti jeho přemístění s operstivního využití na místech dočssných sklódek A sezonniehnebo zmírněny peletizačním adaptérem podleVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny ve kterém jsou vytvořeny msnipulační svlakyvynélezu, jehož podstátou je záklsdovy rám,se souběžnými válečkovýmí dražkami s kloubové uchycenými kyvnými rameny, na jejichž příčníkuje umístěný...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265941

Dátum: 14.11.1989

Autori: Michálek Jiří, Walsberger Jan

MPK: H05K 5/00

Značky: zejména, přístrojová, kmitočtu, měniče, skříň, statické

Text:

...chladicího vzduchu při provedení nasávacího otvoru g v horní části skříně l může být pole chladičů 5 výkonových polovodičů přehrazeno rozdělovací přepážkou lg, která je kolmo uspořádána na rozdělovací stěně ll a svisle vedená od horní stěny ll skříně l,se kterou je vzduchotěsně spojena až ke spodní úrovni pole chladičů l výkonových polovodičů,pod nímž rovněž pro optimalizaci toku chladicího vzduchulm sběr kondenzátu může být uspořádána...

Rotační snímač k měření průtoku tekutiny v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265940

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jenčík Josef, Rejha Bohumil

MPK: G01F 1/06, G01F 1/07, G01F 1/075...

Značky: tekutiny, potrubí, měření, průtoku, rotační, snímač

Text:

...se uplatňuje menší hydraulický odporový součinítel. Otáčky rotoru jsou úměrné střední rychlosti proudění tekutiny V tom rychlostním profilu, který prochází osou rotoru.je rotor ve tvaru úzkého válce, Přihlašovaný snímač, znázorněný na obr. 1 až 10, se skládá z rotoru g a z vysílače impulsů §, který je upevněn na čepu 5. osa rotoru 3 je kolmá k ose potrubí 1. Délka rotoru g je bud rovnapříčnému rozměru potrubí Ä (obr. l, 2), nebo je rovna...

Zapojení pro vyhodnocení a signalizaci odpojení čí ztráty kapacity akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265939

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H01M 10/48, H01M 10/46, G01R 17/00...

Značky: odpojení, ztráty, vyhodnocení, akumulátorů, signalizaci, zapojení, kapacity

Text:

...§ a vyhodnocovací obvod A.Napájecí zdroj l slouží k napájení k němu připojenému zařízení a k dobíjení a udržování akumulátoru g. Akumulátor g je zdrojem energie pro napájené zařízení při výpadku napájecíJe spojen s napájecím zdrojem l přes primární vinutí gl, které může být zapojeno l napájí též generátor 3 střídavého napětí, 3. Primární vinutí âł představujeho zdroje l. v kladné nebo záporné větvi. Napájecí zdroj jehož výstup je spojen s...

Zařízení k obracení horní větve dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265938

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kremláček Vítězslav, Drs Jan, Demjanovič Jan, Dvořák Jiří

MPK: B65G 15/64

Značky: zařízení, horní, obracení, větve, pásu, dopravního

Text:

...rovnače gg od ohraceče gg v uvedeném rozmezí je dána tuhostí pásu gg.Obraceč gg pásu łg je tvořen uzavíratelným děleným rámem gł, po obvodu opatřeném dvěma vum-unýnnl v-wwl Myľ umvrñlu-un kunluuuýwlu uI/řďvývlu npľulnýt-Iu vAlvů Lł. pľlřrvulnł. vľamrur nou Imvznjłuun pootočeuy o 45 °. Jako opěrných válců gg je 5 výhodou využito normalizovaných válečků používaných na pásovém dopravníku łg. Rám gł je sestaven z navzájem podobných polorámů...

Způsob přípravy aromatických hydroxyaldehydů a nebo alkoxy-hydroxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265937

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kluger Arnošt, Hedrlín Ivo, Krob Václav, Souček Jiří, Hora Alois

MPK: C07C 47/575

Značky: aromatických, způsob, hydroxyaldehydů, přípravy, alkoxy-hydroxyaldehydů

Text:

...fixovaný na nosiči odstraňujebo ve formě vázané nanosič, na příklad na kovové sítce. S v se potom stane integrâlní částí tohoto katalyzátoru.nutnost separace volného oxidu a usnadñuje kontinualizaci této oxidace.umožňuje dále práci při relativně nízkých teplo Vysokâ aktivita popsaného katalyzátoru čnou rychlostí, což umožňuje získání velmi čisté tách. Již při 50 OC probíhá reakce s dostateho produktu bez pryskyřičnatých příměsí,...

Ochranné pouzdro pro uložení elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265936

Dátum: 14.11.1989

Autori: Janda Pavel, Ráfl Jan, Čadina Jiří

MPK: B60Q 1/34

Značky: elektrických, ochranné, zařízení, uložení, pouzdro

Text:

...části jsou pružné, ohebné a mají stejně jako celé ochranné pouzdro vysoký vnitřní útlum, jsou elektrická zařízení velmi dobře chráněna před vibracemi a otřesy a to í tehdy,dotýkají-li se mezikruhové části okolních dílů, případně na ně v extrémních případech i narážejí. Oproti ochranným obalům z měkké hmoty dutinkovité struktury nemění ochranné pouzdro své vlastnosti vlivem prostředí, je jednoduché, levné a snadno vyrobitelné. Dále je...

Náhon brzdícího kotoučku brzdiček textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265935

Dátum: 14.11.1989

Autori: Suchánek Josef, Zelenka Jiří, Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: D03J 5/24

Značky: brzdicího, kotoučku, textilních, strojů, náhon, brzdiček

Text:

...je přívody napojen do tělesa piezokeramického motorku. Přítlačná pružina může být válcová pružina či kuželová pružina a nebo planžetová pružina, vytvořená hvězdicovitě.Náhon brzdicího kotoučku brzdíček textilních strojů podle vynálezu je finančně nákladově levný a neobsahuje složité mechanické náhonové vazhy. Tento náhon podle vynálezu neumožňujetaké zanášení textilním prachem a nemění svoje funkční vlastnosti.vynález a jeho účinky jsou...

Polyvalentní inaktivovaná adsorbátová vakcína proti infekční bronchopneumonii hříbat a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265934

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ulmann Leopold, Jurák Evžen, Věžníková Dagmar

MPK: A61K 39/295

Značky: polyvalentní, adsorbátová, hříbat, proti, přípravy, způsob, infekční, její, bronchopneumonii, inaktivovaná, vakcína

Text:

...zvířat, i když bylo použito genu (Mukkur, T. K. S., J. Gen. Microbiol., 113, vé i proteinové povahyvětšího množství takto připraveného anti 1979 37 až 43).é vakcíny proti infekční broncho Předností nové polyvalentní inaktivované adsorbátov že tato vakcína je vhodnápneumonii hříbat a způsobu přípravy této vakcíny podle vynálezu je,e touto vakcinou lze zabezpečit zvýšení kolostrálníchk imunizaci vysokobřezích klisen, a ž 2 a proti třem nej...

Chladící a stabilizační okruh plazmového agregátu s vodní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265933

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kůs Petr, Kasal Josef, Macku Aleš

MPK: H05H 1/28

Značky: chladicí, agregátu, vodní, okruh, stabilizaci, stabilizační, plazmového

Text:

...hořákem a nádrží je zařazen ejektor,opatřený tryskou tlakové vody, dvěma bočnímí vstupy pro odsávanou chladící vodu a výstupem umístěným do nádrže. Tryska tlakové vody a boční vstupy jsou spojeny se stabilizačnímVýhodou výše uvedeného řešení je vypuštění sacího čerpadla z chladicího okruhu a jeho nahrazení ejektroem. Tímto řešením je odstraněn nejslabší článek chladicího okruhu tj. sacíčerpadlo, které je nahraženo ejektorem.Příklad...

Zařízení pro vytváření zakládaných krajů tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265932

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kuda Vladimír, Mikulenčák Miroslav, Henzl Jindřich, Plička Ladislav

MPK: D03D 47/48

Značky: zakládaných, vytváření, krajů, tkacích, strojích, zařízení, tkaniny

Text:

...bod tkaniny g a zpět z důvodu uvolně části tkacího stroje,V době zanášení útku § a přírazu paprsku Q do vazné ní zanášecí dráhy útku á během prohozu.ho bodu 3 tkaniny A jsou tedy středová zařízení podle vynálezu a k nim přilehlé nůžky 3 výkyvnutá mimo zanášecí dráhu útku § a mimo tuto dobu v jedné línii s pevně umístěnými zařízenímí podle vynálezu a k nim přilehlým nůžkám 1 na vstupní a doletové straně tkacíhoZuílznnl podiu vynňluxu uunlúvň...

Transformátorový můstek pro měření impedancí malých hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 265931

Dátum: 14.11.1989

Autor: Boháček Jaroslav

MPK: G01R 17/00, G01R 27/00, G01R 17/10...

Značky: malých, můstek, měření, transformátorový, impedancí, hodnot

Text:

...pro vstup oddělovacího stupně 1 odebíralo pouze z prvního odporového etalonu gnl, přesnost měření by byla nepříznivě ovlivněna chybou převodu proudového transformátoru ł, způsobenou nenulovým zatěžovacím odporem sekundárního vinutí. Pokud se však na vstup oddělovacího stupně 1 přlvede součet napětí na prvním a druhém odporovémetalonu gnl a gnz, chyba měření způsobené zatížením prvním odporovým etalonem gnl se doPomocný transformátor Q 5...

Způsob stanovení monomerní kyseliny akrylové a nebo methakrylové ve vodních disperzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265930

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanuš Jiří, Blažková Dana

MPK: G01N 30/26

Značky: disperzích, akrylové, kyseliny, vodních, methakrylové, stanovení, monomerní, způsob

Text:

...octovou) ve směsi s methanolem.této doby se samdraselný s kyselinou fosforečnou nebo octan sodnle vynálezu přináší několik výhod proti dosavadnímu postupu umožňuje odpadá při něm hledání srážedla vhodného užity snadno dostupnéZpůsob stanovení pod analyzovat i špatně se srážející typy disperzí, o daný vzorek a k vlastnímu chromatografickému stanovení jsou vypr oratorní přístroje Praha).kolony tuzemské výroby (Separon SGX NH 2, výrobce...

Vodorozpustné mazivo, zejména pro tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265929

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stejskal Milan Csc, Kozák Petr, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav

MPK: C10M 133/58, C07C 93/04, C10M 133/48...

Značky: mazivo, vodorozpustné, zejména, tváření, kovů

Text:

...nástavcem. Aparatura byla v olejové lázni vyhřáta na 230 °C, čímždošlo k zahájení reakce autokondenzace. Po dvou hodinách byla reakce zastavena postupnýmochlazením reakční směsi. Během autokondenzace, při které teplota vystoupila až na 250 °C se z reakční směsi uvolnilo 160 ml kondenzační vody a byl získán velmi viskôzní produktvzhledu těžkého oleje, rozpustný ve vodě, s následující charakteristikou index lomu při20 DC - 1,538 0,...

Předvakuovaná slídová izolační páska, způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265928

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vopelka Miroslav

MPK: H02K 15/12

Značky: způsob, páska, předvakuovaná, izolační, slídová, výroby

Text:

...v pojivu předimpregnovaných slídových izolantů. Obsah zbytků ředidel ale i toto množství dostačuje k tomu, aby při vytvrzování Ty pak zhoršují zejména elektric ným vytv jejichž pojiva jsou na bázi epoxidů nebo polyeje obvykle nižší než 1 hmot.,izolace vznikaly menší či větší nehomogenity, většinou dutiny.ké vlastnosti izolace, tj. snižují elektrickou pevnost a zvyšují dielektrické ztráty.Nedostatky současných předimpregnovaných slídových...

Elektromagnetické zařízení ke spouštění a regulaci přítlaku záznamového pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 265927

Dátum: 14.11.1989

Autori: Crha Jindřich, Marek Jaroslav

MPK: G01D 9/10, G12B 3/02

Značky: spouštění, regulaci, zařízení, elektromagnetické, záznamového, prítlaku

Text:

...plášti, v jehož středové části je magnetickýnevodivé pouzdro, kterým prochází volně suvně vodicí čep, jedním koncem upevněný v magnetický vodivém osazení, neseném magnetický vodivým jádrem a druhým koncem dosedající na jednoramennou páku, uloženou jedním koncem kyvně na čepu a druhým koncem, nesoucím kolmo uspořádané záznamo vé pero, zavěšenou na tažné šroubové pružině tak, že střední silokřivka mezi pölovými nástavciplášte a pohyblivým...

Způsob urychleného etapového hloubení a prohlubování jam hloubicím vrtacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265926

Dátum: 14.11.1989

Autori: Juras Josef, Fusek Bohumil, Scheibinger Jiří, Lindovský Jaroslav

MPK: E21D 1/06

Značky: hloubicím, strojem, urýchleného, způsob, prohlubování, etapového, hloubení, vrtacím

Text:

...opravyaž na úroveň prvního patra,úroveň prvního patra řídí sevrtacího hloubícího stroje zastaveno. Po rozšíření jámy nasnadno, rychle a bezpečně z prvního úklonného díla ochranný poval nad vrtacím hloubicímstrojem, umožňující současné práce ve vystrojov s opravou hloubicího vrtacího stroje. Po provedení oprav stroje zahájí se rozšiřování druhécím strojem a celý cyklus se opakuje dle požadované hloubky jámy.ání a vybavovaní prvního úseku jámy...

Zapojení k rozpoznávání zhoršených mechanických vlastností výrobků hromadné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265925

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žižka Jaroslav, Procházka Vladimír, Engelthaler Jiří

MPK: G01N 33/00

Značky: výroby, vlastností, zapojení, hromadné, zhoršených, rozpoznávání, mechanických, výrobků

Text:

...vlastnostíVýhodou tohoto řešení je to, ž í je nedestruktivní a lzeje prováděno objektivním měřením bez subjektivního vlivu. Zkoušen jej uplatnit i u výrobků, u kterých.ne 1 ze použít metodu elektrického průrazu.zapojení k rozpoznávání zhoxšených mechanických vlastností výrobků je příkladně blokově schematicky znázorněno na obr. 1, přičemž na obr. 2 je v blokovém schématu znázorněno případné zapojení bloku 3 vyhodnocení...

Způsob modifikace polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265924

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kozel Tomáš, Dochmann Lubomír, Miklas Zdeněk, Kubánek Vladimír

MPK: D06M 13/50

Značky: polyesterů, způsob, modifikace

Text:

...možné některé složky činidla regenerovat.Způsob modifikace lze podle vynálezu provádět působenim činidla na polymer v atmosféře inertniho plynu, například dusiku nebo argonu, a to buč proudioí nebo statické. Inertní atmosféra jednak chrání účinné složky činidla před rozložením působením kyslíku a vody a jednak napomáha odstraňovaní par těkavýoh složek činidla.nâlo o (nkň mnžnň nnnňňnnĺ n/nnbn půnohnn( činidla na polymer provést nepřetržitým...

Zdrojová souprava zejména motorového vozidla se spalovacím motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265923

Dátum: 14.11.1989

Autor: Klůc Vladislav

MPK: H02J 7/14

Značky: zejména, spalovacím, motorového, souprava, zdrojová, motorem, vozidla

Text:

...Tento nedostatek nelze odstranit ani senapětí, protože zmíněný úbytek napětí není konstantní.Uvedenou nevýhodou odstraňuje elektrické zapojení zdrojové soupravy obsahující regulátor zapojený mezi akumulátorovou baterií a budicí vinutí alternátoru a dále obsahující spínač denních spotřebičů, přičemž podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupní svorka regulátoru je k prvnímu pólu akumulátorově baterie připojena v sérii se zapínacím kontaktom...

Náplň kontaktního výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265922

Dátum: 14.11.1989

Autor: Petrů Jan

MPK: F24H 1/10

Značky: tepla, výměníku, náplň, kontaktního

Text:

...se dají předem před vložením připravit a zkontrolovat mimo prostor ohřívače.Rozvod kapaliny na takto vytvořené plochy se dá provádět zkrápěním, kapalina i postupující spaliny jsou na členité ploše velmi jemně rozděleny a mají vzájemný dokonalý styk,tím dochází k velmi rychlému přestupu tepla. Rozvod kapaliny neni tak náchylný na zahlcení,vzhledem k tomu, že spaliny po expanzi na velkoplošném sítě se rozdělí a zchladí a jejíchpostupové...