Archív za 1989 rok

Strana 119

Spôsob výroby ložiskových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261682

Dátum: 10.02.1989

Autori: Baxa Jozef, Kotek Jiří, Révus Miloš, Jex Ján, Šilhár Stanislav

MPK: C10G 67/04

Značky: výroby, spôsob, ložiskových, olejov

Text:

...nižšou teplotou tuhnutia, alebo reextrakciu extraktu pre pripravu oleja pre gumárenske účely.Teploty tuhnutia extraktov a najmä reextraktov možno i miernou hydrogenłačnou rafinácí-ou na sírnikových katalyzátonoch typu Ni-Mo, Co-Mo, Ni-W znížiť približne o 8 °C čsl. autorské osvedčenie č. 193731). V prípade materiálov ako sú extrakty a najmä reextnakty vyrobené z parafinických rôp teplota tuhnutia nie je typickou pravou teplotou tuhnutia je tu...

Zariadenie na lisovanie najmä dezodoročného mydla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261681

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bažany Vít, Zváček Alojz, Bomba Miroslav

MPK: C11D 13/18

Značky: mydla, zariadenie, dezodoročného, lisovanie, najmä

Text:

...3 je nakreslený pohlad V smere P z obr. 2.Zariadenie na lisovanie dezodorač. mydla pozostáva zo základného rámu 1, ktorý je opatrený tromi podpeľíaľľlĺ 2. Horná plochazákladného rámu 1 je opatrená pevne tromi sedlami 3 a závesom 18. Na závese 18 je výkyvne uložený lisovaci valec 5, ktorého druhý koniec dsosadá na sedlo 3 a je pevne uchytený úpinkami ll. Medzi záveso-m 13 .a sedlom 3 je lisovaci valec 5 podopretý hydraulickým valnom 7. Oproti...

Prípravok na utesňovanie spojov hadíc so stlačiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261680

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Jan

MPK: F16L 33/20

Značky: stlačiteľnými, stenami, prípravok, spojov, utesňovanie, hadíc

Text:

...hadíc do najmenej 50 miliwmetrov.Prípravky sú s úspechom využívané pre vnútorné potreby v organizácií prihlasovuatela, a to jednak jednoučelové pre väčšie hadice, ako aj univerzálne s vymenitelnými vložkatni čeľusti.Príklad uskutočnenia prípravku podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, pričom obr. 1 je pohlad na prípravok v zovretej polohe a s čisastočnými rezmi funkčnými prvkami, na obr. 2 je v osrovom reze hadicou...

Spôsob utesňovania spojov hadíc so stlačiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261679

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Jan

MPK: F16L 33/20

Značky: utesňovania, stenami, spôsob, stlačiteľnými, spojov, hadíc

Text:

...zaoblených prečnelkov tvarovaných V lichobežníkových roztlačných úsekoch medzi čeľusťami prostredníctvom tvarovacích stien za zvieracími hranami pod uhlami V rozmedzí 5 až 15 stopňov Zverné upevnenie objímky sa ukončí po Zmenšení vonkajšieho priemeru utesňovacieho krúžku na veľkosť zhodnú s vonkajším priemerom hadice.Výhody spôsobu podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa dajú použit jednoduché a výrobne nenáročné utesňovacie objímky v...

Zariadenie na vyhľadávanie a vyťahovanie cudzích predmetov z potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261678

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tomana Eduard, Melioris Štefan

MPK: F16L 55/00

Značky: potrubia, zariadenie, vyťahovanie, cudzích, vyhladávanie, predmetov

Text:

...pantografov 9, ktoré sú ovládané tažnou pružinou 10. Prítlsačné kolesá 2 sú umiestnené nad lmacun kolesom 3 a .nad guľovými podpe 4ranu 13, zabezpečujú prítlak hnacieho kolesa 3 a gulových podpier 13 po potrubí. Posuv zariadenia V potrubí dopredu .a dozadu zabezpečuje pohonná jednotka 4 a hnacie koleso 3. Na pohonnú jednotku 4 je prípevnená protiváha 15 pohonu. Samous-tavovanie zariadenia pri zasúvaní a práci v potrubí sa dosahuje...

Zariadenie na blokovanie štartu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261677

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jamriška Dušan, Panuška Štefan

MPK: F02N 15/10, B60R 25/06, F02D 41/06...

Značky: startu, vozidiel, zariadenie, blokovanie, motorových

Text:

...alebo jej časti dôjde k zničenie ozubených kolies prevodovky.Uvedené nedostatky odstraňuje blokovanie štartu pri zaradenom prevod-Guyom stupni podľa vynálezu, podstatou ktorého je vačkia ovladajúca spínač elektrického okruhu štartovania pevne uchytená na pomocnej tyčí tvarovaná tak, aby pri radiacom pohybe tyče rozopínala prostredníctvom spínače elektrický okruh štartovania.foto riešenie umožňuje jednoduché nastavenie správnej funkcie...

Spojkový mechanizmus presúvacej vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 261676

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: B66F 9/20

Značky: vidlice, presúvacej, spojkový, mechanizmus

Text:

...s pohonom.Spojkový mechanizmus podľa vynálezu obr, 1 pozostáva z hnacieho spojkověho telesa 1, opatreného hnacím kolesoum 2 a s ním súosovým prevodovým kolesom 3, ktoré má oproti hnaciemu kolesu 2 menší priemer. Spojkový mechanizmus dalej pozostáva z hnaného spojkového telesa 4. opatreného unàšacím ramenom 5 či už hlavnej vidlice 6, alebo pomocnej presúvacej vidlice 7. Hnacie spojkové~ teleso 1 a hnané spojkové teleso 4 sú navzájom spojené...

Tavivo pre automatické naváranie funkčných častí, napríklad tlakových nádob, jednou alebo dvomi austenitickými pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261675

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šefčík Dušan

MPK: B23K 35/365, B23K 35/36

Značky: funkčných, automatické, tavivo, naváranie, elektródami, jednou, například, nádob, dvomi, tlakových, pásovými, austenitickými, částí

Text:

...a draselný, oxid vápenaiý a ďalej pozostáva z 12,1 až 19 0/0 hmot. oxidll kremičitého, 4tomto rozpätí skladby sa dosiahol stabilnýelektrotroskový proces. Navarová húsenka je hladká, s jemnou rovnomernou geometrickou textúrou. Odstrániteľnowsť je samovoľná, a to aj pri navárani pásovými elektródązmi s obsahom niobu.sledovaním a definovaním optimálne pomeru medzi fluoridom vápenatým a oxidom vápenatým sa dosiahol stabilný elektrotroskový...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261674

Dátum: 10.02.1989

Autor: Eliáš Rudolf

MPK: C09J 3/14

Značky: rozpúšťadlové, lepidlo, obuvnícke

Text:

...lahšio irozotiera, čin sa ulaíičujo jirsica pracov kam, ktoré s .lepidlo-m pracujú vo výnoiho..Txrpidlo jiodla vynálezu je zmesou zložiek. ll polymroiaiizovfzlio elasioméirzijedná o slim krystalický pulyurelán so silnou terinojilaetiizitoju, o viskozite 15 zh-ného roztolą-i v nmztyiotąrllsetcâne, pri 20 °C, od 400 do i 00 suites u ľlollltłpülyllléľll vinylchloridu ide o ni inolokulárny typ s viskijžitnýni číslrziu líši 90 1111/55, s...

Zapojenie obvodu pre diagnostiku vstupných prevodníkov úrovne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261673

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: vstupných, obvodů, zapojenie, diagnostiku, prevodníkov, úrovně

Text:

...meraný objekt 1 a vyhodnocovacie zariadenie 2,medzi ktorými je zapojený vstupný ,prevodník 3 ÚTOVDB. Prvý výstup 9 meraného objektu 1 je spoje-ný s prvým vstupom 12 vstupného prevodníka 3 úrovne, druhý výstup 10 merauého objektu 1 je spojený jednak s druhým vstupom 2 U prepínače E, jednak s prvým napájacím vstupom 14 rstupného prevodníka 3 úrovne a jednak s tretím výstupom 18 vyhodnocovacieho zariadenia 2 a tretí výstup 11 meraného...

Technologická paleta najmä pre tablety

Načítavanie...

Číslo patentu: 261672

Dátum: 10.02.1989

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

MPK: B65D 85/56

Značky: technologická, najmä, paleta, tablety

Text:

...seba zadadajüce. Do podstaty vynálezu patri aj to, že oddeľovacie a nosné prepážky sú opatrené obmedzovacími vložkami.Technologické paleta podla vynalezu umožňuje samočinné nakladanie tabliet priamo od tabletovacieho lisu bez potreby ďalšieho nakladacieho mechanizmu, zariadenia,alebo pracovníka obsluhy. Výhodou technologickej palety je aj jej univerzálnost, rýchla úprava na iný rozmer tablety a spôsob jednoduchého vykladania samočinným...

Spôsob výroby ľahčeného keramického črepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261671

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kozák Vladimír, Jesenák Viktor

MPK: C04B 33/32

Značky: ľahčeného, spôsob, črepu, výroby, keramického

Text:

...spôsob výroby ľahčeného keramickěho črepu, predovšetkým tehliarskeho z keramickej hmoty pozostávajúca zo zmesi kalinitických, illitických alebo montmorilonitických ilov, spraší alebo hlin o korekčnej zložky so spáliteľnou organickou zložkou do 20 hmot., vztiahnuté na hmotnost keramickej zmesi zahrňujúci homogenizáciu, tvarovanie, sušenie a vypalovanie,vyznačujúcí sa tým, že vysušené výrobky sa vypalujú v atmosfére s tenziou kyslíka...

Prívod kvapaliny do stredove výkyvného priamočiarého hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261670

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brindziar František

MPK: F03C 1/08

Značky: kvapaliny, přívod, výkyvného, priamočiareho, hydromotora, středové

Text:

...spojený s pravým výstupným otvorom. Ľavý a pravý otvor je súosi s ľavým a pravým čapom.Výhodou prívodu kvapaliny do stredové výkyvného priamočiareho hydromotora podľa vynálezu je V tom, že čapy kývania hydromotora tvoria pohyblivü časť otočnéhyoprevádzača a cez kanály V objimke je vedená kvapalina do výstupnýoh otvorov na objímke, ktoré je snadné spojiť potrubim s otvormi zasúvania a vysúvania piestnice.Na priloženom obrázku je na obr. 1...

Difúzna komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261669

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maderová Alena, Jentner Pavel

MPK: B27K 5/00, B27K 3/02

Značky: komora, difúzna

Text:

...v tom, že jednotlivé vrstvy difúznej komory spolu s utesnením jej častí zabezpečujú. zachovanie teplotných a vlhkostných podmienok po celú dobu ditúzie. Farbenie,či impregnovanio materiálu máčaného v roztoku sa skrati približne o 1/4 až 1/3 času potrebného na dokonalé prefarbenie, či preimpregnovaníe materiálu.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornená diťúzna komora v reze a na obr. 2 je znázornený detail Litesnenia, uloženého po...

Dvojdielný vzduchový kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 261668

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: F28B 1/06

Značky: kondenzátor, vzduchový, dvojdielny

Text:

...4nom ráme zachovanie plošnej kompaktnosti ako u doterajších konštrukcií veľkoobjemových vzduchových kondenzátorov, pričom však dĺžka rebrovaných rúrok v podchladzovacej časti a kondenzačnej časti je maximálne 6 m a pri vzniku netesností z dôvodu korózie je potrebné vymieňať len vadnú kondenzačnú časť.Dvojdielný vzduchový kotldenzátor podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom konštrukčnom prevedení 41 a výkrese v bočnom pohľade bez...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261667

Dátum: 10.02.1989

Autori: Romanov Andrej, Florián Štefan, Lath Dieter, Ambrušová Marta, Brenner Rudolf, Novák Igor

MPK: B29K 23/00, C08L 23/00, B29D 7/01...

Značky: fólie, difúziou, autoadhéznej, přípravu, báze, kontrolovanou, polyolefínov, adhezíva

Text:

...až 4,5 hmot. prírodnej kolotónie alebo glyceridu triabietátu.Výhodou zmesi na prípravu autoadhéznej folrena báze polyolefínov s kontrolovanou dlfuziou je jej jednoduchosť, dobrá spracovatelnost, ekonomická zvýhodnlenost V porovnani s doteraz používanými fóliami a skutočnosť, že nie je potrebná zmena technológie, ani úprava existujúcich zariadení na výrobu uvažovaných fólii.Žiadúci adhézny efekt sa dosiahol podľanavrhovaného riešenia v...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261666

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lath Dieter, Romanov Andrej, Novák Igor, Ambrušová Marta, Florián Štefan, Brenner Rudolf

MPK: B29K 23/00, B29D 7/01, C08L 23/00...

Značky: kontrolovanou, autoadhéznej, adhezíva, difúziou, báze, polyolefínov, fólie, přípravu

Text:

...až 4,5 hmojt. prírodnej kolofónie alebo glyceridu tríabietátu.Výhodou zmesi na prípravu autoadhêznej fólie na báze polyolefĺnov s kontrolovanou difuziou je jej jednoduchosť, dobrá spraco~ vateľnosť. ekonomická zvýhodnenost v po~ rovnaní s doteraz používanými fóliami a skutočnosť, že nie je potrebná zmena tech~ nológie ani úprava existujúcich zariadení na výrobu uvažovaných fólií.Žiadúci adhézny efekt sa dosiahol podľa navrhovaného...

Fotochromné 1-subst.-4,4-difenyl-2,6-bis(subst. fenyl)-1,4-dihydropyridiny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261665

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kurfürst Antonín, Schwarz Marián, Zelený Jan, Kuthan Josef

MPK: C07D 211/82

Značky: výroby, fotochromné, spôsob, fenyl)-1,4-dihydropyridiny, 1-subst.-4,4-difenyl-2,6-bis(subst

Text:

...frakcií boli získané východiskové látky.Roztok 2,0 g 5 mmólov 1,3,3,5-tetrafenyl-LE-pentándiónu a 5,0 g (30 mmólov benzylamóniumacetátu v 25 ml kyseliny octovej bol refluxovaný 13 hodín. Dalšie spracovanie reakčnej zmesi je obdobné ako v príklade 2. Chromatovgrafiou na silikagéli za elúcie tetrachlormetánom bolo získané 1,6 g produktu 66 Vo-ný výtažokL ktorý po prekryštalizovaní z acetónu mal teplotu topenia 176 až 178 °C.Roztok 2,16 g 5...

Prevodník časového intervalu na číslicový údaj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261664

Dátum: 10.02.1989

Autor: Boledovič Marián

MPK: H03M 1/12

Značky: časového, číslicový, údaj, intervalu, převodník

Text:

...na výstup.424 v 2 programovateľného napäťového zdroja 424, pričom výstup 243 druhéhco komparätora pílového napätia 24 je pripojený na druhý vstup 312 detektora priority 31,pričom výstup 313 detektora priority 31 je pripojený na vyhodnocovaci vstup 511 riadiacej jednotky 51.Na vstupe prvého lsanálu je prvý vstupný komparátor 11, ktorý vyhodnocuje prcchod napäťového jiriebehu gonerâtora merného signálu 1 cez napäťovú úroveň, nastavenú na...

Vyvolávací roztok pre spracovanie halogénstrieborných materiálov mäkkej až kontrastnej gradácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261663

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hlavatý Miroslav, Trokan Peter

MPK: G03C 5/30

Značky: spracovanie, vyvolávací, roztok, gradácie, mäkkej, materiálov, halogénstrieborných, kontrastnej

Text:

...viacej druhov vyvolávacích roztokovjtónově, perovkové čo si zasa vyžadujepoužitie viacerých vyvolavacich zariadení.Tieto nedostatky odstraňuje vyvolávací roztok pre spracovanie halogénstrieborných materiálov mäkkej až kontrastnej gradäcle podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z 5 až 30 hmot. dvojsiričitanu dvojdraselného, 0,5 až 5 hmot. acetónu, 1 až 8 hmot. vyvolävacej látky, resp. zmesi vyvolávacich látok, 8 až 18...

Koncentrát vo vode ťažko rozpustných zložiek vyvolávacieho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261662

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hlavatý Miroslav, Trokan Peter

MPK: G03C 5/30

Značky: zložiek, ťažko, roztoku, vyvolávacieho, rozpustných, koncentrát

Text:

...spornaľujúcej vyvolávanie a zvyšok do 100 hmot. vody.Výhodou koncentrátu podľa vynálezu je jeho stabilita voči vonkajším vplyvom a vyššia životnosť. Pri jeho príprave odpadá zohievanie, čim sa znižuje nepriaznivý vplyv vzdušnej oixidácie a šetrí sa energia. Takýto koncentrát je možné pripraviť do zásoby. - v čase potreby sa vyvolavaci roztok pr 1 praví zmiešaním s roztokom zložiek vo vode dobre rozputných.Uvedené príklady ilustrujü, ale...

Spôsob prípravy 1-metyl-5,6-diaminouracilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261661

Dátum: 10.02.1989

Autori: Veverka Miroslav, Jendrichovský Ján, Štybrányi Ladislav

MPK: C07D 239/54

Značky: spôsob, přípravy, 1-metyl-5,6-diaminouracilu

Text:

...sa môžu použit bežne používané hydrogenačne katalyzátory, napr. paládium, platina, nikel, kobalt, prípadne tieto zakotvené na nosiči ako je aktívne uhlie, kysličník kremičitý alebo iný materiál s veľkým povrchom, ďalej Raney nikel alebo kobalt. Hydrogenácia sa dá uskutočniť v závislosti od použitého katalyzátora pri atmosférickom tlaku, alebo tlaku do 12,0 MPa.Výhodou postupu podľa vynalezu je to,že sa hydrogenácia nezastaví obalením...

Zapojenie pre synchronizáciu pohonov rýchlobežných lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261660

Dátum: 10.02.1989

Autori: Funk Rudolf, Kollárik Juraj

MPK: H02P 5/46

Značky: rychloběžných, zapojenie, lisov, pohonov, synchronizáciu

Text:

...druhého lisu 2, ktorý je mechanicky spojený s druhým selsynom 10. Trojfázový výstup z rotora druhého seisynu 1 U je spo 4jený s prvým vstupom fâzovéb-ol diskriminátora 15, ktorého druhý vstup je spojený s trojfázovým výstupom rotora prvého selsynu 9, pričom výstup fázového diskriminátora 15 je spojený s prvým vstupom regulátora 14 fázového súbehu, ktorého druhý vstup je blokovací. eho výstup je spojený s druhým vstupom regulátora 13...

Spôsob výroby ocelových pásov a plechov pre smaltovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261659

Dátum: 10.02.1989

Autori: Papcun Jozef, Janok Jan

MPK: C21D 9/52

Značky: smaltovanie, spôsob, oceľových, plechov, výroby, pásov

Text:

...sa navijajú do zvitkov, potom sa valcujú za studena a rekryštalizačne žíhajú, podla vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v inom, že oceľový pás po vyvalcovani za tepla sa navíja pri teplote 680 až 710 °C, a po vyvalcovaní za studena sa rekryštalizačne žíha s rýchlosťou ohrevu 90 až 110 °C . hod. pri teplote 690 až 720 C s výdržou 16 až 19 hodín.Výhody spôsobu výroby ocelových pás-ov a plechov pre smaltovanie najmä kúpacich vani podľa...

Tavivo pre naváranie vysokolegovanou pásovou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261658

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ševčík Dušan

MPK: B23K 35/36, B23K 35/365

Značky: vysokolegovanou, elektródou, naváranie, tavivo, pásovou

Text:

...2 H-pyridazin-ćl-olov všeobecného vzorca I reakciou 5-alkyltiolA-helogén-2-sLibstituovaného-3-oxo-zH-pyridazinu všeobecného vzorca IIIR 1 a R majú už uvedený význam, X znamená halogén s hydroxidom sodným alebo draselným. CS 175 205 Chem. zvesti 30 663-673 1976.Teraz sa zistil nový spôsob prípravy 5-alkyltio-2-substituovaných-B-soxo-ZH-pyridazín-4-olov všeobecného vzorca IR 1 a R 3 majú už uvedený význam,...

Spôsob prípravy 5-alkyltio-2-substituovaných-3-oxo-2H-pyridazín-4-olov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261657

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kováč Štefan, Konečný Václav

MPK: C07D 237/18

Značky: spôsob, 5-alkyltio-2-substituovaných-3-oxo-2h-pyridazín-4-olov, přípravy

Text:

...že mechanicky zdrs nené platne nedosahujú kvalitatívne parametre elektrrochemicky zclrsnených a anodicky oxidovaných platní.Další spôsob spočíva v odstránení tlačových prvkov a oxidovej vrstvy v roztoku hydroxidu sodného. jeho nevýhodou je nežiadúce zvyšovanie drsností povrchu regenerovaného plechu.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob renovácie mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehuodnotených pri výrobe hliníkových oisetových...

Spôsob renovácie mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových ofsetových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261656

Dátum: 10.02.1989

Autori: Endrych František, Záhumenský Ladislav, Veselý Jaroslav, Hamar Jozef

MPK: B41M 9/00

Značky: tlačových, platní, znehodnotených, výrobe, spôsob, hliníkových, nepoškodených, ofsetových, mechanicky, renovácie

Text:

...prvkov z tlačovej formy.Nevýhodou postupu, založeného na mechanickom zdrsňovaní rubovej strany tlačovej formy guľôčkami je, že mechanicky zdrs nené platne nedosahujú kvalitatívne parametre elektrochemicky zdrsnených a anodicky oxidovaných platní.Ďalší spôsob spočíva v odstránení tlačových prvkov a oxidovej vrstvy v roztoku hydroxidu sodného. jeho nevýhodou je nežiadúce zvyšovanie drsnosti povrchu regenerovaného plechu.Uvedené...

Kompozícia k príprave tepelnoizolačných omietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261655

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matejka Arpád, Hrubala Henrich, Letenay Alexej, Florovič Stanislav

MPK: C04B 14/14, C04B 28/12, C04B 14/42...

Značky: omietok, přípravě, kompozícia, tepelnoizolačných

Text:

...a pod. V prípade, že použité zlúčeniny sú pastovitej až tuhej konzistencie je výhodné ich pridávať za tepla na teplotu topenia alebo vo forme roztokov. Vlastnosti sklenených vlákien sú vymedzené z nasledovných dôvod-o-v. V prípade použitia vlákien o hrúbke väčšej ako 16 mikrometrov sú krehké, lá 4mavé a zle tvarovatelné. Použitie vlákien o hrúbke menšej ako 6 mikrometrov spôsobuje problémy s ich nedokonalým rozptýlením V hmote omietky v...

Spôsob oddelenia paládia z odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261654

Dátum: 10.02.1989

Autor: Tarapčík Pavol

MPK: C02F 1/58

Značky: spôsob, paládia, oddelenia, odpadových

Text:

...ktorým je kovové paládium sorbované na aktívnom uhlí.Hlavnými nedostatkami uvedených metód sú nedostatočná účinnost a vysoká cena pri separácií malých množstiev.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že k roztoku paládia sa pridá benzyldiníetyldodecylaníóniíunbromid v množstve 0,2 al 1 0/0 hmot. vztiahnuté na jednotku odpadovej vody a vytvorená nová fáza s obsahom paládla sa oddelí...

Snímač tlaku znečistenej a stredne zahustenej kvapalnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 261653

Dátum: 10.02.1989

Autori: Norulák Štefan, Marcikán Stanislav

MPK: G01L 9/02

Značky: stredne, znečistenej, kvapalnej, zahustenej, tlaku, snímač, zmesí

Text:

...pružinou, šírkou pása a vzájomným nastavením dorazovej a nastavovacej matice.Na pripojených výkresoch je zobrazený jiríklad vyhotovenia snímača tlaku znečistenej a stredne ztthustenej kvapalnej zmesi, kde na obr. i je pohľad v náryse a na obr. 2 je zobrazený rez bokorysu.Snímač, tlaku sa vyznačuje tým, že do potrubia v mies-te potrebného merania tlaku pretekajiñcej kvapalnej zmesi sa pripojí elastickťt valcova rúra 1, ktorá je...

Spôsob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261652

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macho Vendelín, Svoboda Josef, Balák Jiří

MPK: C07C 41/06

Značky: spôsob, 2,2-dialkoxypropánu, výroby

Text:

...tvoria okolo 1 0/0.V neposlednom rade, podľa tohto vynálezu vhodným donórom alkoholov C 1 až C 5 môžu byť aj produkty hydrokondeiízácie zmesi vodika s oxidom uholnatým, najmä na zinočnato-chromltých, zinočnato-železnato-chromitých katalyzátoroch za zvýšenej teploty a tlaku, produkty modifikovanej Fischer-Tropschovej syntêzy na uvedených ako aj železnatých katalyzátoroch. Potom acetylénom inicovanej hydrokondenzácie, či iniciovanej...

Spôsob kontinuálnej termickej dehydrochlorácie 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261651

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kordík Jozef, Mojžiš Teodor, Obert Jaroslav, Kmeť Vladimír, Foltán Stanislav, Miština Ladislav, Camper Žtefan, Novotný Vlastimil, Kráľ Bohumil, Polák František, Deriz Marián, Greman Miroslav, Kupsa Bohumil

MPK: C07C 17/34

Značky: kontinuálnej, termickej, 1,2-dichlóretánu, spôsob, dehydrochlorácie

Text:

...vplyvu na kvalitu vyrábaného vinylchloridu a jeho polymerizačnú aktivitu. Aj pri elektrolýze NaCl vznikajúci chlór sa chemicky využije na výr-obu dichlóretanu a vodík sa môže využiť ako palivo na získanie tepla pre termickú dehydrochloráciu dichlóretánu.Vysokotepelným štiepením uhľovodíkov vzniká celý rad chemických zlúčením, z ktorých sa ako surovina pre výrobu vinylchloridu využíva a oddeľuje etylěn a acetylén,ostatné zložky sa spravidla...

Ultravakuový dávkovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 261650

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tichý Václav, Očadlík Jiří

MPK: F16K 51/02

Značky: dávkovací, ventil, ultravakuový

Text:

...stabilní provoz s možností automatizáce funkčních pochodu.Vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém je v osovém řezu naznačeno konstrukční uspořádání dávkovacího ventilu.Hlavní součástí ulntrxavakuového dávkovacího ventllu je tenkostěnná stříbrná trubka 1. na které je vnasunuto topné teleso 2, .které sestává z trubky 15 z křemenného skla,na» níž je bifllárně navinut odporový drát 18,například .kanthaL Tenkosíěnná stříbrná trubka...

Aktivní konfuzor pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261649

Dátum: 10.02.1989

Autor: Prášil Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, tkacího, pneumatického, konfuzor, aktivní

Text:

...pneumatického tkacího stroje, olptatřený štavfetovými tryskami, umístěnými mezi dvěma lamelami kontuzoru a paprskem s rovnými třtitnami podle vynálezu. jeho podstata spočíva v -tom, že lamela kontuzoru má tří ívětve, z nichž horní ar střední větve jsou umístěny na malou vzdálenost k přední části třtinny paprsku a tvoří .s nimi lamelu přibližně kruhového varu a SpOdllĺ větev tvoří .nosnou část úplného kontuzoru,přičemž paprsek kontuzoru...

Způsob únavy lícové vrstvy kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 261648

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fišer Vlastislav, Latocha Jindřich, Opava, Smýkal Petr

MPK: C14B 1/00

Značky: způsob, vrstvy, únavy, lícové, kůži

Text:

...styku s líc-ovou stranou -nezačiněné kůže. Tepelným působením dochází ke kontrolované denaturaci kožníoh bílkovin v lícové vrstvě kůže.Nevýhodou tohoto systému opracování je především užití hmotnostně i rozměrově »velkého válce s velkými energetickými nároky. V případě užití přímého lplanmene dochází především k vytváření pásů »na lícové straněkůže a tím zhoršení kvality finálního vý robku - usně. . Uvedené nevýhody odstraňuje navrhovaný...

Zařízení pro tavné svařování, zejména dna a bočnic ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261647

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bělovský Jan, Toman Otakar, Míča Pavel

MPK: B23K 37/04

Značky: nádob, tavné, oceľových, svařování, zařízení, zejména, bočníc

Text:

...prípravku 5. Na rámu 17 syarovacího prípravku 5 jsou suvvně umístěny nejméně čtyři zveŕdací vzpěry 11, které mají v traunsportní p 0 loze svarovaciho prípravku 5 svlslou osu.gzťarízení pro tavné svarová-ní má dvě transportní a dvě pracovní polohy.První trarnsportní poloha je na obr. 5. V této poloze jsou, pístnice dopravníkových ~silových~välců t zasuunuté. Na svarovací přípravek 5 je z .neznázorněného prísunového...

Polohovadlo pro upínání svařovaných dílů, zejména dna a bočnic ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261646

Dátum: 10.02.1989

Autori: Toman Otakar, Míča Pavel

MPK: B23K 37/04

Značky: polohovadlo, oceľových, zejména, upínání, svařovaných, bočníc, nádob, dílů

Text:

...23, .které mají v transportní poloze polohovadla 32 svislé osy otáčení. Na neznázorněném rámu je kyvně umístěn levý přítlaäník 25 a pravý přítlačník 26.Polohovadluo pro upínání svařovalných dílů, zejména dna a bočnic ocelových nádob má dvě tnansportní a dvě pracovní polohy.První transportní poloha je v půdoryse .na obr. 1. Na polohovadlo 32 je z neznázorněného přísunoveho dopravníku přesuníito dno 23 nádoby, které se dále pohybuje...

Spínací zařízení pro ovládání elektromagnetických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261645

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: elektromagnetických, spínací, ovládání, prvků, zařízení

Text:

...spínacího prvku 21, na jehož druhý vstup je připojení zdroj 24 napětí. Druhý vstup spínacího obvodu 2 je propojen s ,prvním vstupem druhého spínacího prvku 22, jehož výstup je spojen .přes oddělovací obvod 23 s výstupem spínacího obvodu 2. Výstup prvního spínacího prvku 21 je spojen s druhým vstupem druhého spíznacího prvku 22.Na obr. 3 je znázorněno druhé příkladné provedení spínacího obvodu 2 podle vynálezu. První vstup spívnacího...

Vana pro žárové zinkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261644

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kolek Vladimír, Kabelka Miloslav, Bula Lumír, Vlček Karel

MPK: C23C 2/00, C23C 2/06

Značky: zinkování, žárově

Text:

...tvořená bočními stěnnami, čely a Llnem. Podstatou vyunálezu je to, že vnitřní povrch vany je opatřen základní nikioaluminidovou vrstvou,kde poměr niklu k hliníku je od 101 do 20 1, na níž je nanesen-a keramická vrstva s kysličniku hlinitého s maximálnim obsahem kysličníku titaničitého a/nebo kysličníku chromitého do 25 hmotnostních, na které je vytvořena nátěrová vrstva tvořenaVýhodou vany pro žárové zinkováni podle vynálezu je to,...

Způsob identifikace vadných průhledných skleněných obalů a výrobních forem vadných průhledných skleněných obalů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261643

Dátum: 10.02.1989

Autori: Balatka Josef, Skrbek Jan, Nosek Jaroslav, Voršilka Libor, Komeštík Václav

MPK: G07C 3/00, G01D 5/28, G02B 27/02...

Značky: sklenených, tohoto, obalů, průhledných, provádění, způsobu, zařízení, výrobních, forem, způsob, identifikace, vadných

Text:

...kanálu. Dále je možné ze zpracovaných signálů získat i kód čísla formy, Vyrábějící vadný sklenený obal.Druhá část způsobu podle vynálezu, tedy způsob ide-ntifi-kace vlýrobních forem vadných průhledných skleněných obalů probíhá tak, že po vyřazení vodného průhledného skleněného obalu 5 kontrolní linke-u kod výrobní formy, vytvořený podle popisu vpředchozím odstavcí, je snímán a zpracován rovněž .podle předchozího odstavce a je příveden...