Archív za 1989 rok

Strana 118

Vzduchovod s odsávacími štěrbinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261722

Dátum: 10.02.1989

Autori: Haleš Josef, Fiala Jaroslav, Dvořák Josef

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchovod, štěrbinami, odsávacími

Text:

...bez zásahů do pláště vlastního vzduchovodu.Vynález je v da 1 šímpodnobněji vysvćtlen na příkladech provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky znázorněn díl vzduchovodu s koncovými přírubami při pohledu ze strany podélné štěrbiny, obr. 2 představuje příčný řez dilem vzduchovodu, 261 722 obr. 3 znázornuje ve větším měřítku příčný řez prvnímalternativním provedením vykrývacího dílu podélné štěrbiny a obr. 4 ve...

Zapojení kódovače SECAM se sníženým lineárním zkreslením

Načítavanie...

Číslo patentu: 261721

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 11/18

Značky: zkreslením, kódovače, lineárním, sníženým, zapojení, secam

Text:

...lineárního zkreslení a ve zvýšení kvality zakődovaných signálu.Na připojeném üünüül je blokové zapojení kődovače SECAM se sníženým lineárním zkreslením podle vynálezu.Zapojeník 5 dovače SEGAM se sníženým lineárním zkreslením obsahuje zpožčovací obvod g s fázovacími články, jehož vstupní svorka A je vstupem pro jasový signál Eř, zatímco výstup-ł 2 c 261 721 zpožäovacího obvodu Q s fázovacími články je dále připojenna první vstup l...

Topná komora, zejména u vyvíječů řízených atmosfér

Načítavanie...

Číslo patentu: 261720

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nožička Zdeněk, Vyskočil Josef, Běhounek Ladislav, Jakeš Jan

MPK: B01J 7/00

Značky: topná, řízených, atmosfér, komora, vyvíječů, zejména

Text:

...komory je umístěna V jejím těžišti, minimalizuje síly působící na závěs, eož snižuje jeho hmotnost i hmotnost samotné nosné části topné komory,zmenšuje sílu potřebnou na otevření pohyblivé částia umožňuje zavěšení retorty i na pohyblivou část topné komory. Pohyblivou část lze proto využít i jako odklá dací místo pro retortu v případě kontrol a demontážetopných článků a tepelné izolace. Tím není nutné zhotovovat speciální připraven na...

Zapojení zdroje lineárně proměnného kmitočtu s časem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261719

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: H03B 5/00

Značky: zapojení, časem, lineárně, proměnného, kmitočtu, zdroje

Text:

...děliče łg kmitočtu a na první vstup prvního čítače 3, jehož druhý vstup je současně připojen na druhý vstup prvního fázového závěsu g a na výstup prvního komparàtoru §, jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního čítače 5, druhé vstupy prvního komparátoru § jsou připojeny na výstupy druhého čítače Q. jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního přepinače Z, jehož vstupy jsou uzemněny, výstup druhého fázového závěsu g je...

Zapojení pro měření okamžitého kmitočtu v okolí středního kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261718

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: G01R 23/06

Značky: zapojení, okamžitého, středního, měření, kmitočtu, okolí

Text:

...3 kmitočtu, jehož výstup je současně připojen na vstup negátoru § a na prvni vstup prvniho klopného obvodu g, jehož výstup je současně připojen na vstup prvního monostabilniho klopnóho obvodu Z, na druhý vstup druhého klopného obvodu lg a na prvni vstup prvního integrátoru lg, jehož výstup je připojen na prvni vstup prvního diferenčniho zesilovače lg, jehož výstup je připojsn na prvni vstup analogové paměti lg, jejíž výstup je připojen k...

Způsob přípravy aromatických frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261717

Dátum: 10.02.1989

Autori: Řehák Jindřich, Malík Miloš, Červenka Zdeněk, Vymětal Jan

MPK: C07C 7/05

Značky: aromatických, přípravy, způsob, frakcí

Text:

...kovu umožňuje získat čiré, bezbarvě frakce, které jsou výhodnépro další použití, nebot neobsahují produkty termickê degradace destilujících složek.Konkrětní provedení žpůsobu dělení destilačních zbytků z výroby ethýlbenzenu dle vynálezu popisují následující příklady.Příklad 1 231 717 27 810 kg destilačního zbytku z výroby ethylbenzenu o složení 36,7 di~.a triethylbenzenů, 8,3 tetra-, penta- s hexaethylbenzenů, 52,4 1,1-difenylethanu...

Stavítko na vymezení šířky vodicí dráhy děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261716

Dátum: 10.02.1989

Autor: Urban Bohumil

MPK: G06K 7/00

Značky: šířky, dráhy, pásky, vymezení, vodiči, děrné, stavítko

Text:

...pásky je znázorněno na přiloženém výkrese v čelnim pohledu.251 713 K těleeu g vedení děrné pásky g, připevnčné k panelu 1stroje pro zpracování informací je připevněn nosič A e výkyv ným členem j, jehož ovládací konec § přeeahuje kryt 1 těleeazařízení e ovládaný konec § je opetřen výetupkem 2 vymezujícíměířku dráhy. Ne nosič 5 je otočně uložen výkyvný člen 2 čepem lg a ne poloměrech eouetředných a oeou jeho otáčení jsou dorazové členy g...

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající se zvýšenou odolností při úderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261715

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krátký Bohumil, Růžičková Jiřina, Hájek Karel

MPK: C09D 3/66

Značky: úderu, vzduchu, zvýšenou, odolností, zasychající, hmoty, nátěrové

Text:

...se skládá z flexibilní na vzduchu zasychajicí alkydové pryskyřice ne bázi reakčnich produktů vysychevých a/nebo po251 715 lovysychavých olejů a acyklických monokarboxylových kyselín, polyalkoholů a aromatických karboxylových kyselín, chemicky modifikované vinylickými sloučeninami, s olejovou délkou 45 až 65, obsahující 2 až 14 hmot. chemicky vázaných seg~ mentů složenýoh z jednotek vinylacetátu a/nebo kyseliny akrylové a jejich derivátů,...

Kapalinový uzávěr patra absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 261714

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kopecký Ladislav, Štěpán Josef, Vejvoda Vojtěch

MPK: B01D 47/14

Značky: absorpční, patra, uzáver, kapalinový, kolony

Text:

...uzàvěr.Nevýhodou tohoto pro vedení je to,že absorpční medium je zavedeno do horní částí chladícího systému,čímž je snížena absorpční účinnost patra a pří uvádění zařízení do provozu obtížné plnění kapalínových uzávěrů.Tyto nedostatky jsou odstraněny kapalínovym uzávěrem podle vynáLezu,jehož podstata spočívá v tom,že v místě pod přepadovou stěnou vyššího patra je v nížším patru provedena prohlubeňdo které zasahuje konec přepadové stěny.Stěna...

Způsob filtrace na komůrkovém rotačním vákuovém filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261713

Dátum: 10.02.1989

Autor: Boháč Eduard

MPK: B01D 33/02

Značky: komůrkovém, vákuovém, filtru, rotačním, filtrace, způsob

Text:

...produkt. Uvedený způsob nám umožňuje filtrovat i velmi jemné materiály, které až dosud prakticky nešly na uvedených rotačních filtrech zpracovávat, protože velmi rychle docházelo k přerušení vyprazdnování filtrační komůrky od filtrátu. Rovněž je možné zvyšovat otáčky bubnu filtru i několikanásobně,podle charakteru filtrovaného materiálu, přičemž se dosáhne stejné vlhkosti, jako při dosavadním způsobu filtrace.Na připojeném obrázku je k...

Zařízení na kontinuální směšování a homogenizaci tekutých a sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261712

Dátum: 10.02.1989

Autor: Nesnídal Oldřich

MPK: B01F 13/00

Značky: směšování, homogenizaci, tekutých, látek, kontinuální, zařízení, sypkých

Text:

...lg. Její osa svírá s osou směšovače lg úhel 45 °. Tato štěrbina ll směřuje k výstupu se směšovačem lg Do horní části 2 štěrbinového směšovače lg je dávkován prvním turniketovým dávkovaěem 1 z prvního zásobníku Ž kopo~ lymer vinilchloridu a současně z druhého zásobníku Q přes druhý turniketový dávkovač § AL prach. Oba sypké komponenty dopradají na clonu vytvořenou měkčidlem a jsou strhávanake středu směšovače, odkud klesají do prostoru...

Třídicí vačkový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 261711

Dátum: 10.02.1989

Autori: Český Petr, Jeřábek František

MPK: B07B 1/16

Značky: vačkový, dopravník, třídicí

Text:

...motorem Ž. Na hří-. delích jsou pevně usazeny večky 4, a to tak, že trajektorie 51 vaček A jednoho hřídele 2 jsou upraveny v mezerách lg mezi trajektoriemi 51 vaček A sousedního hřídele 1. To znamená, že trejektorie 31 vaček i sousedních hřídelů 2 jsou v nárysném pohledu (obr. 1) vzájemné překryty. Při výhodném uspořádání jsou vačky g na hřídelích 2 usazeny v navzájem shodné poloze, což znamená, že při jakémkoliv pootočení hřídelů Q mají...

Způsob zjišťování nestability hoření paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 261710

Dátum: 10.02.1989

Autor: Karták Jan

MPK: F23B 7/00

Značky: zjišťování, způsob, hoření, palív, nestability

Text:

...hoření paliv podle vynálezu je možno docílit úspory ušlechtilých paliv používaných pri stabilizaci hoření, nebot stabilizační hořáky lze odstavit okamžitě, jakmile se měřením zjistí dostatečně stabilita hoření práškového paliva a tedy dříve, než bez určování stability noření.Práškové palivo sa spaluje ve spalovacím proäoru, K jehož stěně je připojen práškový hořák. Nejsou-li splněny podmínky pro dobrou stabilizaci hoření, ztrácí prostor, ve...

Způsob obrácení posouvající se pružné folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261709

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matoušek Vilém, Žížala Milan, Kozák Vladimír

MPK: B32B 35/00

Značky: způsob, posouvající, obracení, fólie, pružné

Text:

...které je součástí impregnační linky a nevyžaduje žádný další prostor, vytvářet nasouborování složí261 709 főlií přímo v žádoucí eestavě (rubová, líoová, rubová. főlie) pro nalisování nebo vytvářet slože všech opačně polohovanýoh főlií. Dovoluje při kontinuálním způaobu výroby főlie okamžitě měnit jednotlivé režimy(obracení každé főlie, obracení každé druhé főlie) včetně změny její délky na poloviční, popřípadě dvojnásobnou a výměnu...

Uspořádání prvků určených k utěsňování dveří podtlakového sterilizačního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261708

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lipus Pavel, Kukla Antonín

MPK: A61L 2/26

Značky: podtlakového, utěsňování, prístroje, dveří, sterilizačního, určených, uspořádání, prvků

Text:

...ale 1 velice rychlá.Příklad provedení uspořádání technických prostředků k utěsšování dveří podle vynálezu je zobrazen na obr. připojeného výkresu, kde konstrukce mechanismu je nakreslena v řezu a napojení vývěvy je zachyceno blokově.U uspořádání technických prostředků kuěsnování dveří sterilizačního přístroje je jako profilové těsnění použito profilové těsnění ze silikonové pryže, které je slepeno do tvaru nekonečné hadice. Těsnění 1 je...

Přípravek pro navlékání pružných kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261707

Dátum: 10.02.1989

Autor: Polášek Josef

MPK: B23P 19/08

Značky: pružných, navlékání, přípravek, kroužků

Text:

...je, že převlečný kužel zůetane po navlečení kroužku na součást sevřen pružnými díly a za působení tohoto sevření může být přenesen na další součást, což zmenšuje počet úkonů potřebnýoh pro užití tohoto přípravku. Princíp přípravku je použitelný pro ruční i automatizované navlékání kroužků.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení ručního přípravku pro navlékání pružných kroužků podle vynálezu, nakreslený v podélném řezu.Kroužek...

Zařízení k drásání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 261706

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bauer Bohuslav, Báča Jaroslav, Břečka Luděk

MPK: D02G 3/34

Značky: příze, drásání, zařízení

Text:

...dfšaecíni kotouči łi je ne hřídel łgneeązena vložka łjtv níž je e výhodou zhotovene vodicí ůrážkn- 3 261 706 łg upravená pro vedení příze g,nąpř. ohromováním za účelom sní žení otěru. Příze 3 ve stejně vzdálenosti od funkčních ploch łł drásacích kotoučů ł 1.Drásací kotouče L 1 Jsou pod tlakom pružiny łz navlečeny na hřídeli łg a upevněny k ní pomocí upevňovací podložky łg. Upevňovací podložka łg s výhodou sestává z podložky łg a matice gg...

Upínací zařízení otočné části polohovadla robotizovaného pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261705

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hoffmann Petr, Holec Jiří

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: částí, pracoviště, polohovadla, robotizovaného, upínací, otočné, zařízení

Text:

...osová uložení, to je Jak na kulovém, tak na středícím čepu umožňují osový, výkyvný i otočný pohyb a unášecí element zajištuje fixaci technologického přípravku a přenos kroutícího momentu při otáčení nosné částiíje zaručene pružné uložení technologického přípravku v otočné části polohovedla tak, že všechny technologické i výrobní nepřesnosti a deformace nezatěžují mechanizmus polohovadla přídavnymi paeivními odpory,nezvyšují potřebu...

Zařízení pro odvodnění a zkusovění ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261704

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Pleva Milan, Melecký Jan, Wildmann Stanislav

MPK: B01J 2/00

Značky: kalů, ocelárenských, zařízení, odvodnění, zkusovění

Text:

...lehce rozpustný produkt je možno přímo použít jako struskotvornou přísadu nebo ředidlo strusky ve vlastním ocelárenskémVynález bude dále podrobněji objasněn pomocí přiloženého výkresu, na němž je sohematicky nakresleno uspořádání celéhoDle tohoto vyobrazení sestává zařízení pro zpracování oce~ lárenských kalů ze zásobníku ł kalů opatřeného míchadlem g, který jo napojen na vstupní stranu ležatého dvojitého mísiče 2, kam je...

Vana pro agresívní prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261703

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kubíček Pavel, Peřina Petr, Váňa Pavel, Oleš Petr

MPK: C23G 3/00

Značky: prostředí, agresivní

Text:

...van pro agresivní tekutiny dle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z deskových polypropylénových dílů s vnějším žebrováním, přičemž vnější povrch vany je opatřen vyměnitelným ocelovým zpevňujícím skeletem.Vany pro agresivní tekutiny dle vynálezu oproti v současnosti používaným typům van vykazují delší životnost, jednodušší výrobu,nižší pořizovací cenu, menší hmotnost a s tím související lepší manipulovatelnost s vanami,...

Způsob stabilizace střídavého signálu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261702

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrdlička Drahomír

MPK: H03L 1/00

Značky: zapojení, signálu, způsobu, střídavého, stabilizace, tohoto, způsob, provádění

Text:

...na emitor prvního tranzistoru Qgl řízeného elektrickým polem, jehož kolektor je připojen na záporný potenciál. Neinvertující vstup prvního operačního zesilovače ggi je připojen na nulový potenciál,kdežto jeho výstup na anodu první diody pg a na katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu prvního tranzistoru gg řízeného elektrickým polem, dále jednak přes konden zátor C 2 l na nulový potenciál, jednak přes šestý odpor R...

Zařízení k odmašťování předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261701

Dátum: 10.02.1989

Autor: Sliž Rudolf

MPK: C23G 3/00

Značky: zařízení, odmašťování, předmětů

Text:

...nad hladinu pracovní lázně v odmaštovací sekci.Vyhoď, zařízení dle vynálezu jsou zejména v plynulosti čištění hladiny odmaštovací lázně při úměrném zastavění provozní plochy a minimální obsluze, spočívající pouze v manipulaci se vsázkou uloženou v koši.nebo na řetězech a v občasném ocvedení nečistot ze separační sekce.Na připojenén výkresu je zařízení znázorněno ve chematickém příčném řezu.Zařízení je tvořeno náuobou 1,v níž je scuběžně...

Zariadenie pre reguláciu úpravy oceliarskej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261700

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bodík Rudolf, Zeť Stanislav, Rusín Milan, Takáč Karol, Uhliar Milan, Olejár Martin

MPK: C21C 5/36

Značky: reguláciu, zariadenie, úpravy, oceliarskej, trosky

Text:

...podľa vynálezu spočívajú v tom, že bez použitia vody ako chladia-ceho média sa jednoduchým a velmi bezpečným spôsobom, ktorý vylučuje vodíko-vé explozie, dosiahne úplne rozpadová a použitelná troska so zvýšeným podielom bázických zložiek takmer úplne disociovaanýcha tým vysokoefekitívne použiteľných pri výrobe sur-ovéiho železa. Najvýznamnejším účinkom zariadenia podľa vynálezu je využitie odpadového tepla tekutej trosky na účinný rozklad...

6-Amino-2-n-pentyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 261699

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sidóová Eva, Kuchta Tomáš, Straková Helena, Zemanová Mária

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-amino-2-n-pentyltiobenzotiazol

Text:

...do prvého zfrkalu a zmes sa odfarbila aktívnym uh« lím. Filtrát po vychladnutí sa vylial na ľad,pričom sa počitado 50 g ladu na 1 g vzorky. Získal sa čistý 6-amIno-Z-n-pentyltiobenzotiazol s t. t. 35 až 37 °C.P r í k 1 a d 2 Protikvaslnková účinnosť zlúčeniny podľa3. deň 4. deň Zlúčenlna podľa vynálezu 19 231 431ED 5 o z koncentrácia látky, ktorá brzdí rozmnožovanie kvasirnky práve 11 a 50 0/0, opro ti kontrole.Pre stanovenie...

Bezpečnostný dverový skrutkový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 261698

Dátum: 10.02.1989

Autor: Martinka Pavol

MPK: E05C 3/00

Značky: bezpečnostný, dverový, uzáver, skrutkový

Text:

...matice 6 pridržiava dverovú viľdlicu 7. Odistovací driek 2, ktorého bočné steny 6 sú klinoľvite skosené, je zhora opatrený zvislým príečnym zárezoim 9 pre výkyvnú západku 10. Táto je opretá o excenter 11, upevnený spolu s prírubou 12 centrálneho čawpu 13 pomocou zapustených skrutiek 14 k priľahlému čelu izolačnéhio valca 15. izolačný valec 15 je otočné uložený na jednej strane svojím centrálnym čapom 13 v nosnej platni 16 a na druhej...

1-metyl-5-(N-n-propyl-N-formyl)-amíno-6-amino-uracil a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261697

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štibrányi Ladislav, Jendrichovský Ján, Veverka Miroslav, Nevydal Jozef

MPK: C07D 239/54

Značky: 1-metyl-5-(n-n-propyl-n-formyl)-amíno-6-amino-uracil, přípravy, spôsob

Text:

...1973. Formylácia s kyselinou mravčou sa môže uskutočniť aj vv prítomnosti rozpúšiaclla .alebo priamo v je nadbytku.Ako rozpüšťadlo sa môže použiť voda alebo rozpüšťadlo inertné za podmienok reakcie,ako xylén.Podrobnosti jednotlivých spôsobov -prípravy sú uvedené v nasledujúcich príkladoch prevedenia, bez toho, že by sa na tieto vylučne obmedzovali.61,5 g 1-metyi-5-n-propylamíno-B-íamínouracilu a 150 mi kyseliny mravčej sa za miešania reiluxuje...

Hlavica na zakladanie súborov prívodov najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261696

Dátum: 10.02.1989

Autor: Širka Jaroslav

MPK: B65G 1/06

Značky: tranzistorov, zakladanie, súborov, prívodov, najmä, hlavica

Text:

...teleso 1. V telese 1 je vytvorený otvor 21, v ktorom je posuvne uložený piest 4 odpružený vratnou pružin-ou 6. Otvor 21 je opatrený horným vekom 7 s vytvoreným prívodom tlakoveho média a dolným vekom 8. Na spodnom konci pieotnejtyče 5 je uložená vidlica 11 odpružená prostrednictvom pružiny 10, uipevnenej na podložke 9 a vložka 14. Na vidlici 11 sú výkyvne uložené ramená 12. K ramenám 12 sú prostredníctvom kvolikov 13 pripojené posúvače 15...

Dopravno-orientačná jednotka mechanizácie pre valcové súčiastky s osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 261695

Dátum: 10.02.1989

Autori: Madaj Michal, Kukla Vladimír

MPK: B65G 15/46

Značky: osadením, mechanizácie, jednotka, dopravno-orientačná, súčiastky, válcové

Text:

...jednotky pre valcové súčiastky s osadenim spočívajú v spoľahlivosti dopravy, vyššou výkonu, jednoduchosti, univerzá-lnosti a rýchlej prestavbe na iný rozmer dopravovanej súčiastky. Ďalšou výhodou je, že pri zastavenom odbere zo sklzu súčiastky preklzujú na dopravnom pase, pričom sa státie pootáčajú, čo je potrebné pre vzhladovú kontrolu.Dopravno-orienta-čná jednotka pre valcové súčiastky s osaidenim je priklaudne znazornená na pripojenorn...

Spôsob úpravy povrchových a podpovrchových vrstiev kontaktných ploch odvalovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 261694

Dátum: 10.02.1989

Autori: Halásek Jiří, Král Jozef, Pecár Ivan, Širila Tibor, Stolař Pavel, Hancin Jozef, Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Mruz Vladimír

MPK: F16C 33/12

Značky: ploch, podpovrchových, vrstiev, odvalovania, spôsob, povrchových, úpravy, kontaktných

Text:

...12, 17 a 19 žijhanýchna mäkko pokrytá antireflexným povlakom sa ožaruje laserovým lúč-om pod uhlom dopadu lúwča v rozsahu od 85 ° do 95 °, pri plošnej hustote výkonu v rozsah-u 105 až 10 É Wcm .a hustote energie v rozsahu 10.10 až 150 . 10 Mjmď, pričom sa sto-pa pôsobenia lúča prekrýva v rozsahu 0,1 až 0,4 mm a takto upravená plocha sa následne leští na drsnost povrchu Ra x 0,4 až 0,2 m, zla čím sa na takto pripravený povrch pôsobí plazmou...

Tlmič energie s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261693

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šoltys Vincent, Janoško Milan

MPK: F16F 9/19

Značky: ovládáním, diaľkovým, energie, tlmič

Text:

...do ktorého sa privádza ovládacie tlakové médium (vzduch, kvapalina, plyn ovládacie tlakové médium spôsobuje zvýšenie tlaku tlmiaceho média v akumulačnom priestore, čo zabezpečí vysunutie piestu s piestnicou do základnej vysunutej pol-ohy.Zmenou tlaku ovládacieh-o- média m-ožno dosiahnut požadovanú rýchlosť v-ysúvania piestnice d-o základnej polohy.Na pripojenom výkrese je znázornený mechanizmus diaľkového ovládania vysúvanlapiestnice...

Zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261692

Dátum: 10.02.1989

Autori: Poór Alexander, Krištofčák Jozef, Jaroš Alois, Hanák Miroslav, Vybora Jaroslav, Kvasnička Jozef, Fučík Vendelín, Holčík Ján, Pridala Lubomír, Zelený Otto, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 277/80

Značky: kontinuálnu, oxidáciu, solí, 2-merkaptobenzotiazolu, zariadenie, amínových

Text:

...pr-oduktu a na následne operacie filtráciu).Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobe-nmtiazcnu podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z centrálnej rúry so zabudovaným rýchlobežným miešsadlom s prevažujúcou axialnou zložkou prúdenia, kde cirkuluje reakčná zmes, opatrenej 2 až 4 narážkami, z prívodov surovín, usmerňujúcich ich nátok do centrálnej rúry z...

Hydraulické zapojenie vertikálnej posuvovej obrábacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261691

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: F15B 15/02

Značky: hydraulické, jednotky, vertikálnej, obrábacej, posuvovej, zapojenie

Text:

...pracovnej jednotky V čase,ked je pracovná jednotka vypnutá. Tým sa vytvoria predpoklady aj pre zvýšenie bezpečnoisti pri práci.Príklad realizácie hydraulickéhcr zapojenia podla vynálezu je schematicky znázornený na výkrese U hydraulického zapojenia vertikálnej posuvovej obrábace jednotky - v ďalšom tex 4te len pracovnej jednotky je jej pracovnývalec 1 svojim prvým vývodom 2 priamo spo jený s tlakovým okruh-om 3 hydraiulického rozvodu. Druhý...

Hydraulický tlmič energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261690

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janoško Milan, Šoltys Vincent, Čop Vladimír

MPK: F16F 9/346, F16F 9/19

Značky: energie, hydraulický, tlmič

Text:

...12 alebo zámku 22 s poisťovacim elementom 21 obr 5 spojujúcim ho s piestnicou 3 posuvne uloženou v ložisku 13 medzikusa 15. Krúžok 4 (obr. 4, 6 je .posuvne vedený kolíkomlà vo vedení 11 telesa 1 alebo vonkajším nePiestnica 3 je vedená vodiacim členom,ktorý je vytvorený bud vedením 29 a vodiacím elementom 30 (obr. 12, 13, 14, prípadne ipružnými členmi (obr. 9, 10, 11, napríklad jednou pružinrou 25 alebo dvomi pružinami bud v paralelnom...

Spôsob výroby selektívneho herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261689

Dátum: 10.02.1989

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 37/10

Značky: přípravků, výroby, báze, selektívneho, fluorenolu, dicamby, mcpa, herbicídneho, spôsob

Text:

...po neutrailizácii MCPA, dicamby a fluorenolu sa jednotlivé roztoky dímetylamínových soli MCPA, dicavmby a flu orenolu miešajú vo vzájomných pomeroch.Zistili sme, že spôsob výroby kombinovaného herbicídííeho prípravku nia báze MCPA,fluorenolit a dicamby níožno» zjednodušiť nasledovne podľa predmetu vynáiezu, ktorého podstatou je, že do vodného roztoku dimetylamínovej soli z-metyl-i-chlórtenoxyoctovej kyseliny obsahujúcej voľný dimetylaimín sa...

Zariadenie na brúsenie rotačných sklenených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261688

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šatura Ján, Karch Jan

MPK: B24B 19/03

Značky: rotačných, zariadenie, výrobkov, brúsenie, sklenených

Text:

...koniec ramena 4 je opatrený narážkou 17 a posuvne spojený tak s upiestnicou Z 4 vzduchovému valca 28 pre pracovný posuv, ako .aj s piestnicou 25 hydraulického valca 27 pre reguláciu posuvu. Hydraulický valec 27 pre reguláciu posuvu je vetvou 45 kvapalného média spojený s vyrovnávacon vnádržkou 35 orpatrenou škrtiacim ventil-om 38 .a hydraulickým rozvádzačlom 37. Predná čaist rámu 2 je opatrená odnímateľným krytom 19. V zadnej časti rámu 2 je...

Spôsob výroby selektívneho herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261687

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gahér Stanislav, Mihály František, Poór Robert, Paško Štefan

MPK: A01N 37/10

Značky: spôsob, přípravků, fluorenolu, herbicídneho, dicamby, selektívneho, báze, mcpa, výroby

Text:

...dicamby a fluorenolu miešajú vo vzájomných pomeroch.Zistili sme, že spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby možno zjednodušiť nasledovne podla predmetu vynálezu, ktorého podstatou je, že do vodného roztoku dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenokynoctovej kyseliny obsahujúcej voľný wdimetylamín sa pridá 3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina a Q-hydroxytlunorenkarboxylová kyselina na obe...

Roztok pre vonkajšiu protikoróznu ochranu výrobkov z pocínovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261686

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jasovský František, Nutter Alexander

MPK: C23F 11/00

Značky: vonkajšiu, plechů, protikoróznu, pocínovaného, roztok, výrobkov, ochranu

Text:

...tkaLninou. Takýto spôsob protikoróznej ochrany je veľmi prácny, závislý na subjektných pomeroch a zvyšuje vlastné náklady výroby. Úlohou vyná-lezu je vytvorit také roztoky pre jpurotikoroznu ochranu výrobkov z pocínovaného plechu, resp. konzervovavých plechoviek, ktoré umožnia účinnú ochranu, ktorá by sa .aplikovaia pri sterilizácii alebo Chiadení plechoviek, čím by saUvedené nedostatky odstraňuje a vytýčený problém rieši roztok pre...

Lepidlo na lepenie predsádok na báze polyvinylacetátovej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261685

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zahrádka Jan, Brandisová Marianna, Thomka Vladimír

MPK: C09J 3/04

Značky: lepidlo, lepenie, disperzie, polyvinylacetátovej, báze, predsádok

Text:

...nanášacleho disku zasychá. Ďalej je to nizkya začiatočnár lepivost disperzie ako aj obsah nečistôt.Uvedené nedostatky odstraňuje lepidlo na lepenie predsâdok na báze polyvinylacetátovej disperzie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 5,0 až 7,0 0/0 hmot. karboxymetylcelulözy vztiahnuté na hmotnost polyvinylacetátovej disperzie o dynamickej viskozite 2,5 až 8 Pa.s,50,0 až 90,0 0/0 hmot. polyvinylacetátovej disperzie o...

Zapojenie na testovanie elektromagnetickej špúšte ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261684

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jančovič Jozef, Bies Rudolf, Slávik Peter

MPK: G05B 23/02

Značky: elektromagnetickej, testovanie, ističa, zapojenie, špúšte

Text:

...analógovej pamäte 16 prúdu je pripojený na čislicovývoltmeter 17 obojsmerne pripojeny na mikrołpočítaič 2.Funkcia zapojenia ne testovanie elektromlagnetiokej spúšte ističa je nasledovná Pred spustením teshovacieho zariadenia sa V riadiacorn module 1 niastavía požadované parametre a to velkost prúdu, bolerančné hranice .prúdu, počet testov teistovaného ističia 11. Riadiaci modul 1 na podnet obsluhy prostrednictvom mikropočítača 2,...

Obkročná tvarová zváracia elektróda odporového bodového zvárania a spojov natupo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261683

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bilský Milan, Ruža Viliam

MPK: B23K 11/30

Značky: natupo, elektroda, obkročná, tvarová, bodového, zváracia, spojov, zvárania, odporového

Text:

...elektrický zvárací pirúd preteká len dvomi kontaktovacími plochami zváracích elektród priamo do jedinej vrstvy zvarku, a metalurgický tok pri premiešaní nataveného kovu má orientáciu hlavne v smere quázikolmou na smer toku elektrického zvárlacieho prúdu,a nie v smere quázisúh-lasnom, ako pri klasickom odporovom bodovom zváraní preplátovaných spojov. Fixačné »odporové bo 4dové zvarové spoje pritom môžu plniť viacero funkcii. jednou z nich...