Archív za 1989 rok

Strana 117

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a střídavou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261762

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kamenický Jan, Čeřovský Zdeněk, Bartoš Stanislav, Ibl Stanislav

MPK: H02J 15/00

Značky: energie, převod, střídavou, obousměrný, sítí, magnetickým, energetickým, zapojení, supravodivým, zásobníkem

Text:

...hlavní supravodivé indukčnoeti l je svou druhou svorkou připojen druhý jednosmerný spínací prvek 3, který je svou první svorkou připojen přes kondenzátor g k první svoroe supravodivé indukčnosti l. Na kondenzatoru 3 je polarita napětí alfa, respektive beta podle zvoleného pracovního režimu. Ke kondenzátoru g je paralelne připojena sériová kombinace vyhlazovací indukčnoatí 1 4 jediného bloku 3 měniče. Paralelně k prvnímu jednosměrnému...

Způsob odsiřování spalin magnetizovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261761

Dátum: 10.02.1989

Autori: Najmr Stanislav, Kůstka Miroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, magnetizovou, způsob, metodou, odsířování

Text:

...procesu, což znamená značné zjednodušení a zhospodárnění odsiřovací metody /úspory energie, ínvestičních a provozních nákladů/. Dalšího vyššího účinku oproti dosavadnim odsiřovauím metodám se způsobem podle vynálezu dosáhne využitím dvojmocného železa obsaženého v nepáleném magnezitu jako redukční složky při kalcinaci siřičitanu hořečnatého, obsahujícího příměs nežádoucího síranu hořečnatého. Nepálený magnezit totiž obsahuje 2 až 5...

Zařízení na vyrážení dlouhých výlisků ze zápustek po tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261760

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hronček Josef, Bulant Zdeněk

MPK: B21K 27/00

Značky: zápustek, vyrážení, tváření, dlouhých, zařízení, výlisků

Text:

...upsvněny v uzavíraoích víkáoh a V celé své délce jsou opřeny o stěny tělesa vyrážení.Provedením zařízení podle vynálezu se docílí podstatněho zjednodušení výroby telesa vyražeče, ve kterém není nutné zhotovovat tvarově složíté drážky a které se nemusí vzhledem k jeho pozměněné funkci tepelné zušlechčovat. Hlavní přednost vynálezu spočíva v tom, že k uložení a vedení vysunovacího trnu a vyražeče slouží čtyři vodicí tyčinky upevněné v...

Skříň suchého transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261759

Dátum: 10.02.1989

Autor: Málek Karel

MPK: H01F 15/06, H01F 15/02

Značky: skříň, suchého, transformátoru

Text:

...vykývnutí do otevřené polohy.Je samozřejmě, že víka mohou být kromě elektromagneticky rovněž ovládána ručné nebo tlakemchladicího vzduchu, případně lze ovládání kombinovat. iHlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že při přerušení chladicího proudu vzduchu se víka otevřou tak, aby jimi mohl proudit chladící vzduch, zajištující náhradní přirozené chlazení, takže transformátor je možno provozovat alespoň se sníženým...

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 261758

Dátum: 10.02.1989

Autor: Winkler Jiří

MPK: H02M 7/48

Značky: proudu, zapojení, vlastní, komutaci, střídače

Text:

...kondenzátoru §§ je spojen s katodou druhé oddělovací diody §§, paralelné spojene s druhým odporem §§. Anoda druhé oddělovací diody §§ je spojena jednak se stejnosměrnousvorkou § 1 § katoddvé skupiny diodového suměrňovače § 9 a jednak s prvním pôlem akumulačníhokondenzátoru gł, který akumuluje energií s indukčností bloku 5 ° zátěže při komutaci a je nsbíjen přes diody diodováho usmšrñovače 5 °. Rovnováha na akumulačním kondenzátoru...

Čidlo pro vyhodnocování přítomnosti plynů ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261757

Dátum: 10.02.1989

Autori: Habanec Josef, Švanda Gustav

MPK: G01N 27/68

Značky: vzduchu, vyhodnocování, přítomnosti, čidlo, plynů

Text:

...přivedeného plynu a produktů reakce v koronovém výboji. obecně, vysoká citlivost čidla podle vynálezu vyplývá z toho, že koronový výboj je na příměsi plynu velmi citlivý.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje na obr. 1 jednostranné čidlo a na obr. 2 průohozí čidlo v osovém a příčném řezu. Jednostranné čidlo z obr. 1 má vstup do měrně komůrky 3 zakrýtprvním...

Pojivo pro výrobu brousicích keramických nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261756

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kratochvíl Vladimír, Veselý Břetislav

MPK: C04B 14/32

Značky: pojivo, keramických, brousicích, výrobu, nástrojů

Text:

...výrobky, u kterých je nárok na držení proíllu výroku má tavitelnoat 1 300 °C a rozdíl mezi teplotou bodu tavení a teplotou bodu elinutí je 130 °c.Patrný rozdíl mezi teplotou bodu tavení a teplotou bodu slinutí u pojiva obaahujícího nletou opuku proti atávajícímu pojlvu používanému k výrobě má tyto výhody1. Při výpalu lze použít kratší dobu k dosažení předopsané pevnosti v tahu.2. výrobek je kratií dobu a při nižší teplotě atakovdn v peci a...

Převodník napětí-číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261755

Dátum: 10.02.1989

Autori: Němeček Zdeněk, Šafránková Jana

MPK: H03M 1/12

Značky: převodník, napětí-číslo

Text:

...prdběhem, pžipojeného na druhý vstup komparátoru 3 a čítačs 1 zapojeného pro čítání dolů s připojeného na výstup hradlovacího obvodu §.Vstupní obvod l může být tvořen libovolným ze vstupních obvodů používaným v analogově-digitálních převodnících jako jsou zesilovače, inteqrátory, usměrňovače, převodníky na absolutní hodnotu nebo vzorkovaoí zesilovače.zdroj Q srovndvaoího napětí je v tomto případě realizován vybíjením...

Hmota pro výrobu brousicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261754

Dátum: 10.02.1989

Autor: Smutný Ladislav

MPK: C08J 5/14

Značky: nástrojů, hmota, výrobu, brousicích

Text:

...na základní brousicí hmotu, čímž se příznivé upravuje zpracovatelnost finální brousicí hmoty optimalizovaná na zpracování mechanickým či poloautomatickým dávkováním u mnderních tvářecich zařízení. Způsob přípravy hmoty dle vynálezu se vyznačuje tim, že se přísada k základní hmotě pridá ve druhém stupni mísení 1 až 3 minuty před jeho ukončením a hmota se vymísí do homogenniho stavu a přegranuluje.Přínoe nové brousioí hmoty dle vynálezu je...

Box pro skladování plošných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 261753

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koudelka Josef, Perník Václav, Bílek Josef, Chundela Jaroslav, Šiffner Pavel

MPK: B65G 1/00

Značky: skladování, plošných, dílců

Text:

...podmínky pro práci vazače.vynález je dále blíže popsán na príkladoch jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. l znázorňuje půdorys nosného dílu ve tvaru H, obr. 2 půdorys nosného dílu ve tvaru T, obr. 3,4. 5 půdorys boxu pro skladovaní ploäných dílců, obr. 6 znázorňuje vytvoření pochůzné části a obr. 7 příčný rez boxem pro skladování plošnýoh dílců.Box pro skľadování plošných dílcú sestava z nosné částí, ke které je připevněna pochůzná část....

Zařízení pro rovnoměrné ohřívání ležatého parního sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261752

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vít Pavel, Altmann Jiří, Karpíšek Jiří, Kuřátko Josef

MPK: F22B 33/18

Značky: parního, zařízení, ležatého, sběrače, rovnoměrné, ohřívání

Text:

...parního sběrače.zařízení pro rovnoměrné ohřívání ležatého parního sběrače podle vynálezu je určeno především pro zařízení na využití tepla z procesního plynu v chemickém průmyslu.Príklad provedení vynálezu, ą to zařízení pro rovnoměrné ohřívâní ležstého psrního sběrače při najíždění v systému výroby páry přidružené V chemické výrobě je schematicky znázorněn na přiložených výkresech. Na obr. 1 je bokorysný pohled na parní sběrač s kotlem...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261751

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěrba Martin, Kalčos Vasil

MPK: C01G 41/00

Značky: amonného, výroby, parawolframanu, způsob

Text:

...se zvyší celková výtěžnost parawolframanu amonného, nebot vlívem tepla dojde ke strukturálním změnám v molekulách heterosloučenin za uvolnění oxidu wolframového nerozpustneho v kyselém prostředí, ve kterém ovšem dojde k odloužení vzniklých oxidu železa, manqanu, kobaltu, arsenu.Další výhodou je, že se niob a tantal obsažené v metečném roztoku po jeho zpracování podle uvedeného způsobu kumulují pouze v alkalickem louženci, což je výhodné...

Spoj hnacího a hnaného členu rozpínacími pouzdry

Načítavanie...

Číslo patentu: 261750

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čillík Vladimír, Tischliar Marian, Kaštan Štefan

MPK: F16D 1/06

Značky: členu, rozpínacími, hnacího, pouzdry, hnaného

Text:

...spoj hnacího a hnaného členu dle vynálezu zajistí jednoduchou montáž i demontáž, spolehlivý provoz, vysokou únosnost a životnost spoje bez vzájemného tangenciálního pohybu spojovaných členů, zmenšení rozměrů a hmotnosti spoje, zmenšení potrebného počtu rozpínacíoh pouzder při zachování přenášeného kroutícího momentu, vlivem lepších poměrů otlačení ve spojí rozšiření rozsahu průměrů spojovanyoh hřídelů a nábojů z důvodu...

Zařízení k regulaci průtoku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261749

Dátum: 10.02.1989

Autor: Soukup Ladislav

MPK: F25B 49/00

Značky: chladiva, regulaci, průtoku, zařízení

Text:

...pro kondenzátory.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že v přívodu chladíva je před vstupem do termostatíckého expanzního ventílu vytvořena paralelní odbočka vedoucí do výparníku přes díferenční ventil a přídavný termostatícký expanzní ventil.Zařízení podle vynálezu pomáhá v šírokém rozsahu teplot venkovního vzduchu provozu kompresorových chladících zařízení s kondenzátory chlazenymí vzduchem...

Způsob reformování směsí těžkých alkalických a cyklanických benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261748

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich, Janáček Leoš

MPK: C10G 35/09

Značky: alkalických, způsob, cyklanických, těžkých, směsi, reformování, benzinu

Text:

...štepení výševroucích ropných frakcí a obsahují 40 až 80 obj. cyklohexanů z obsahu všech cyklanů a benzíny maji bod varu mezi nejméně 70 nejvýše 205 °C.Proti dosavadním způsobům reřormování benzinů rozšiřuje způsob podle vynálezu reformování s těmito katalyzátory na~ reformování na kombinaci dvou typů katalyzátorů a pro výšenaftenické suroviny zvláště při vyšších tlacích. vynález se hodí pro zdokonalané využití starších jednotek pro...

Rotační rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 261747

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nykl Jan, Šmerda František, Lédl Lumír, Černý Pavel, Koudelka Karel

MPK: E21F 13/06, F16K 3/10

Značky: rotační, rozvaděč

Text:

...rovinou, procházející jeho osou, na obr. 2 v půdorysu. Na obr. 5 je hydraulické schéma rozváděče. Hlavni části rotačního rozváděče jsou těleso l, unášeč g s těsnicími pouzdrý a rozváděcí deska Ž.Téleso l je hranolovitého tvaru a opatřeno odstupňovanou dutinou lg, v níž je otočně uložen unášeč g a neotočně uložena rozváděoi deska Ž. V tělese l je dále proveden přívod lg tlaku,odpad lg a otvory łž pro připojovaoí šrouby-lg. Na horní ploše...

Polymercementový kompozitní materiál pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261746

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bystrický Ladislav, Štepita Matej, Ondruš Imrich

MPK: C04B 24/26

Značky: úpravy, povrchové, polymercementový, kompozitní, materiál

Text:

...plastifikátory, regulatory tuhnutí a tvrdnutí cementového pojiva. integrálně hydrofobizujícími přísadami a pigmenty.Kopolymer vodné disperze vinylchlorid-estery kyseliny akrylové-kyselina akrylová a/nebo kyselina metakrylová mají poměr komonomerů 12 až 45 8 40 až 75 1 až 8 a sušinn 35 až 55 hmot.,velikost polymerníoh čáetio 0,05 až 0,3 /um, s výhodou 0,06 až 0,2/um. Kopolymr se vyznačuje nízkou viskozitou v rozsahu 5 až 150 mľas,...

Hlídač krouticího momentu pro elektrifikované vrtné soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261745

Dátum: 10.02.1989

Autori: Klán Ladislav, Popelář Daniel, Pavel Rudolf, Mazač Josef, Valas Milan, Smělík Břetislav

MPK: G01L 3/00, E21B 44/00

Značky: soupravy, momentu, hlídač, vrtné, krouticího, elektrifikované

Text:

...výkresu je znázorněno příkladné schéma zapojení hlídače kroutícího momentu podle vynálezu.Hlídač kroutícího momentu je zapojen mezi pohonným elektrickým motorem vrtné soupravy, například třífázovým asynchronním motorem s kotvou nskrátko, a hydraulickým systémem gg vrtné soupravy. Obsahuje převodník lg střídavého výkonu, který je spojen se zesilovačem ll řídícího signálu. Zesilovač ll je napojen na přepínač lg převodových stupňů, který je...

Zařízení pro napájení optoelektronických polovodičových součástek a obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261744

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01L 31/18

Značky: zařízení, napájení, optoelektronických, obvodů, polovodičových, součástek

Text:

...l umístěna jedna polovodičová sou~ částka nebo obvod Q a na spodní ploše destičky l druhá polovo dičová součástka nebo obvod 1. Zdroj Ž záření s prvek Ž pro přenos signálu mají V tomto případě odlišnou vlnovou délku.- 3 261 744 Zdroje. záření o dostatečně íntenzítě vyzařují světlo o vlnové délce .Ä 1, kteréxse šíří v destičce l se zrcadlovými povlaky g s dobrou odrazivostí. Fotovoltaické články 1 mění energií od zdrojů Ž záření na...

Zapojení pro nastavování a kontrolu zaklíčování vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 261743

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: hromadného, dálkového, kontrolu, ovládání, zaklíčování, vysílačů, zapojení, nastavování

Text:

...ł, jehož výstup je zapojen na vstup prvního vstupního obvodu g, jehož první výstup je zapojen na první vstup třetího přepínače łg a jehož druhý výstup je zapojenna vstup první pásmové propusti 5, jejíž výstup je zapojen na druhý vstup třetího přepínače łg, který má svůj výstup zapojen na první výstup łä. Vstup łg napětí druhé fáze R je zapojen na první vstup druhého přepínače g, vstup łł napětí druhé fáze S je zapojen na druhý vstup druhého...

Měřidlo úchylky souměrnosti a rovnoběžnosti drážky pro klín v hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261742

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brůža Milan

MPK: G01B 5/24

Značky: hřídeli, drážky, úchylky, klín, rovnoběžnosti, souměrnosti, měřidlo

Text:

...Osově souměrné těleso 5 je eliptický válec.Těleso l při měření úchylky polohy drážky v hřídeli a při kalibraci měřidla podle etalonu dosedá rovinemi prizmatické drážky ne povrch měřeného objektu Q to je ne povrch měřeného3 281 742 hřídele nebo etalonu a osově souměrné těleso 5 je vloženo dodŕéžky pro klín měřeného objektu Q. Přiměření úchylky polohy a kalíbraci měřidla se pomocí ovládacího členu 1 čep 3 otáčí kolem své osy a současně...

Kombinovaná kontinuální otopná soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 261741

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kotrbatý Miroslav

MPK: F24D 3/10

Značky: kontinuální, otopná, kombinovaná, soustava

Text:

...propojovací potrubí 1 a L 1 zpětně napojeno do dolní části tohoto koncového otopného tělesaŽ a 1 , dalších otopných těles i a li a otopného tělesa 1 a 1 , na které jsou připojeny další zpětné větve § a lg rozvodného potrubí g e lg, na něž je připojen odvod mimo objekt. V rozvodných potrubích g a lg jsou umístěny pouze uzavírací armatury gg,vypouštěcí armatury gł a odvzdušňovací armatury gg.- 3 251 741 Základní myšlenkou je tedy zapojení...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261740

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: tepla, výměník, šachtový

Text:

...horizontální rcštovou vestavbu 1, tvořenou dutými koncentrickými prstenci 1 a radiálními dutými tělesy Ž pro odvod části předehřátého chladícího vzduchu, postupujícího dolní částí chladící šachty g prostoremprvé horizontální roštové veetavby 1 do sběrné obvodové komory Qs odváděcími otvory 1 a hrdlem § pro napojení na přiřazené zařízení, které není vyznečeno.Horký materiálipostupujíoí samospádem rovnoměrně chladící šechtou...

Nástavec pro vakuovou destilaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261739

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mindl Jaromír

MPK: B01F 13/02

Značky: vakuovou, destilaci, nástavec

Text:

...schematícky analogický nástavec pro vakuovou destilaci podle vynálezu se dvěma GL spoji umístěnými vzájemné kolmo. Obr. 5 pak schematicky znázorňuje v náryse nástavec pro vakuovou destilaci podle vynà 1 ezus ohebnou trubicí, začleněný do aparatury pro frakční vakuovou destilaci. Obr. 4 znázorňuje schematicky v náryse nástavec pro vakuovou destilaci podle vynálezu sohebnou trubicí pro prohánění plynem. Funkce zařízení na obr. 3 a 4 se...

Klínová příchytka kabelů k nosnému lanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261738

Dátum: 10.02.1989

Autori: Václavík Miroslav, Černý Josef

MPK: H02G 9/00

Značky: príchytka, nosnému, klínová, kabelů

Text:

...přičemž kabel se může odvíjet jen z vhodné cívky. Značné úspory se dosáhnou zejména svorkováním několika kabelů na jediné nosné lano, čímž se uspoří i elektrické vraty, které jsou s ohledem na hmotnost a délku ka belů těžké a nákladné.pro jeden silový kabel. Obr. 2 znázorňuje řez klínovou příchytkou, z něhož je patrné sevření silového kabelu pomocí svěrných klínů. Obr. 3 žnázorňuje pohled na klínovou příchytku shore. Na obr. 4 je příchytka...

Zařízení pro měření rotačních odporů válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261737

Dátum: 10.02.1989

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: G01L 5/26, G01M 13/00

Značky: měření, rotačních, odporu, zařízení, válečků

Text:

...3 261 737 větší než je délka měřeného válečku l. Měřený váleček l obsahuje první hřídel g, pomocí něhož je uložen ve etacionárních ložiekách g (obr. 2). Zařízení dále obsahuje dvě posuvná ložiska 6 uložená na rámu l suvně ve směru kolmém na spojnici etaoionárních ložisek 1 (obr. l), Rozteč posuvných ložisek 6 je větší, než je šířka porovnávacího válečku A obsahujícího druhý hřídel ž, pomocí něhož je porovnávací váleček 3 uložen v...

Ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261736

Dátum: 10.02.1989

Autori: Neischl Jaroslav, Vala Stanislav, Brichta Jaromír, Žatecký Jan

MPK: F16J 15/38

Značky: ucpávka

Text:

...statických dílů bez vzájemného pohybu, obr. 3 alternativní řešení pro těsnění rotačních součástí,například čepů a hřídelí a obr. 4 řez ucpávkovým uzlem pro těsnění větších tlakových spádů.Podle vynálezu je ucpávka tvořena vnějším těsnícím kroužkem l vyrobeným z elastomeru, který je v podstatě obdělníkového prů 261 736řezu a jehož vnější obvodové plocha 4 a vnitřní obvodová plocha Ž jsou opatřeny jedním nebo více břity Q. Vnější těsnící...

Zapojení obrazového modulátoru s dvěma zvukovými kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261735

Dátum: 10.02.1989

Autor: Matura Vladimír

MPK: H04N 5/38

Značky: zapojení, zvukovými, kanály, obrazového, modulátoru, dvěma

Text:

...k prvnímu vstupu. 261 735 łg prvního zvukového nodulátoru 3. jehož výstup je přesprvní náeobič łłkmitočtu přípojen kdruhému vstupuł 1vysílącího bloku Q. K druhému vstupu łg prvního zvukového nodulítoru g je připojen výstup prvního oeoílátoru 5 subnosné, přípojený zároveň k prvnínu vstupu gg směšovače 1.uhnoenýoh. Druhý zvukový kanál g je přípojen k prvnínuvstupungg druhého zvukového modulátoru g, jehož výstup je přes druhý násobič Lg knitočtu...

Způsob rozdružování obtížně upravitelného drobno zrnného hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261734

Dátum: 10.02.1989

Autori: Barcal Miroslav, Volšický Zdeněk

MPK: B03B 5/34

Značky: způsob, drobno, uhlí, hnědého, zrnného, obtížně, rozdružování, upravitelného

Text:

...rozplavené suspenze třiděnim se do uhelneho produktu dostavaji zrna nerozvolněné hlušiny velikosti nad 0,5 mm a naopak do hlušinověho odpadniho produktu se dostávaji zrna uhli menší než 0,5 mm. Tato okolnost je především nepřiznivá při úpravě jemné vrstevnatého uhli, kde čàstice uhli v surovém těžném uhli jsou převážně menší velikosti hež 0,5 mm.Tyto nepřiznivé účinky odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata spočivà v tom, že se...

Napájecí a ovládací modul regulačních řídicích a výpočetních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261733

Dátum: 10.02.1989

Autori: Undus Stanislav, Nakládal Leoš, Berka František, Koritňanský Ivan

MPK: H05K 5/00

Značky: modul, řídících, výpočetních, systému, regulačních, ovládací, napájecí

Text:

...prostředí.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení napájecího a ovládacího modulu podle vynálezu. Na obr. 1 je čelní pohled a na obr. 2 a 3 příčnéřezy modulem.K nosnému rámu lltvořenému vodorovnými a svislými hlíníkovými prołily,je prostřednictvím nosné desky 2 připevněn napájecí transformátor g. Na jeho spodní části je umístěna vstupní výkonové svorkovnice 5 pro připojení napájecího261 733 napětí, k jeho horní části je...

Vláknový optický senzor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261732

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dubský Pavel, Kucharski Maciej, Všetečka Jaroslav, Trezzi Michael

MPK: G01K 11/00

Značky: senzor, vláknový, opticky, teploty

Text:

...ho optického senzoru teploty podle vynálezu spočíva hlavně v tom, že je při zachování výhod vláknových optických senzorů velmi jed noduchý, nevyžaduje náročnou mechaniku a lze jej snadno sestavitz běžně dostupných součástek. Hlavní výhodou je však možnost jeho251 732 Vynélez bude blíže popsén podle obrázku, ktorý předsta vuje vláknový optický senzor teploty.Vláknový optický senzor teploty sestává ze zdroje optického signálu l, měřícího...

Snímací část zařízení pro zjišťování přítomnosti kapalin s obsahem vody v lahvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261731

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jindra Jan, Kolomazníková Věra, Moucha Jaroslav, Klíma Jiří

MPK: G01N 21/00

Značky: zjišťování, zařízení, lahvích, obsahem, část, snímací, přítomnosti, kapalin

Text:

...k telekomunikačním účelům. Je jí předřazen ínterferenční dielektrický infračervený filtr ii, jaký se používá například při astronomicxých pozorovánícö. Druhý foto~ elektrický prvek lg je vytvořen na bázi křemíku a může jím být například fototranzistor.s výrobním označením KPX-81. Podle znázornění na obr. 2 je výstup prvního fotoelektrického prvku lg napojen přes první zesilovač 12 na komparátor lg, zatímco druhý fotoelektrický prvek 1 je...

Třídící ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261730

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chudomel Miroslav, Borský Vratislav

MPK: B07B 1/12

Značky: ústrojí, třídicí

Text:

...třídícího rozměru a minimalizuje poškozování tříděného materiálu, který se, na rozdíl od dosud používaných principů, zdržuje na třídícím ústrojí a tedy přichází do styku s třídícími elementy podstatné kratší dobu Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu přikladu jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. l znázorňujg schematicky postup při třídění zemědělských produktů podle velikosti, včetně znázomőní jednotlivých poloh...

Dialkylamidy kyselin 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido alkylen dikarboxylových a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261729

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedlář Jiří, Pác Jiří, Tocháček Jiří

MPK: C07C 103/49

Značky: kyselin, přípravy, alkylen, 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido, způsob, jejich, dikarboxylových, dialkylamidy

Text:

...umožňuje setrvávat v polymerni matrici dlouhodobě, 1 přes nepřiznivé vlivy okolniho prostředí, v němž se může polymer během své aplikace nacházet. Mají silně potlačenou těkavost a jsou relativně velmi odolné vůči extrakci jak polárnimi (vodný roztok datergen Á tú, kyselina octová), tak nepolárnimi rozpouštědly (n-heptan).Ke schopnosti satrvat v matrici dále přispivá i dostatočné rozpustnost v polymeru. ASloučeniny obecného vzorce I Jsou pevné...

Zařízení pro neumatický pohon posuvu fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261728

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kislinger Jan, Kalina Rudolf

MPK: B65B 41/12

Značky: fólie, neumatický, zařízení, posuvu, pohon

Text:

...ze dvou pneumntiokých válců spojených jednou pístnicí, na které je vytvořen ozubený hřeben, který spoluzabírá s ozubeným kolem umístěným v tělese mezi oběma pneumatickými válci. Ozubené kolo je umístěno na hřídeli, která se při posuvu píetnice otáčí s pevně připojenou pákou, která je součástí pákového mechanizmu s lištou posuvu főlie. Pákový mechanizmus má plynule seřiditelnou délku páky, a tím umožňuje plynulou změnu délky kroku posuvu...

Zařízení k vrtání otvorů do dutých neuzavřených předmětů ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261727

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vácha Pavel

MPK: C03B 33/10

Značky: neuzavřených, vrtání, otvorů, zařízení, předmětů, dutých

Text:

...krokovaoího ústrojí,V němž je za svůj obvod středěn a pomoci upínacího ústrojí upnut vrtaný předmět. Přitom úhly cx svírané osami vrtaoích vřeten s rovinou pracovní desky jsou vzájemně rovné. Jedno z vřeten je uloženo otočně nastavitelné kolem osy souměrnosti vrtanéhb předmětu o úhel A v rovině pracovní desky, který je roven polovině kroku ozubeného kola,v němž je vrtaný předmět upnut. Je výhodné,aby V tomto ozubeném kole byl výměnně uložen...

Uzávěr srovnávacího otvoru dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261726

Dátum: 10.02.1989

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 25/20

Značky: uzáver, otvorů, srovnávacího, komory, koksovací, dveří

Text:

...dosedacích ploch e omezení ztrátového tepelného toku z tělesa uzávěru do okolí. Současně navržené řešení vytváří predpoklady pro použití manipulátoru ovládajícího pohyb uzávěru, zabezpeču~ jíoího čištění doeedacíçh těsnících ploch tělesa uzávěru při omezení nezbytného pobytu pracovní síly v prostoru dveří koksá~ renské baterie.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261725

Dátum: 10.02.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Adámková Gabriela

MPK: B02C 23/06

Značky: procesu, způsob, intenzifikace, mlecího, buničiny

Text:

...látek je nutné zvážit jejich dostupnost a hodnotit stránku ekonomickou i ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přidavných látekv mnohých případech se jedná o dovoz z kapitalistických stá tů. V případě barviv je to zbarvení konečného výrobku aUvedené nevýhody odstraňuje tento vynález, který popisuje využití močoviny a dimethylolmočoviny jako látky výrazně urychlující mlecí proces. Močovína, dimethylolmočovina nebo směs...

Způsob vrstvení textilních odstřižků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261724

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macková Iva, Jirsák Oldřich

MPK: B32B 31/06

Značky: textilních, způsob, vrstvení, způsobu, provádění, zařízení, odstřižků, tohoto

Text:

...se textilní odstřižky s nízkou ohybovou tuhostí rozprogtřely v ploše.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob vrstvení textilních odstřižků, zejména tkanin, pletenin, netkaných textilií, jejich kompozítů nebo směsí, a zařízení k provádění tohoto způsobu, podlev 281 724 vynálezu. Při provádění způaobu se nejprve dle známých způaobů provede vynesení těchto odstřižků ze zásobníku pomocívynášecího pásu a poté se provede uložení na ukládaci pás....

Zařízení ke chlazení alternátoru u vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261723

Dátum: 10.02.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01P 1/06

Značky: spalovacího, vzduchem, motorů, chlazeného, alternátoru, chlazení, zařízení

Text:

...nesávání neohřátého vzduchu z ovzduší,tím se docílí zvýšené účinnosti ochlazování alternátoru a snížení jeho poruchovosti. Průtok chladñäho vzduchu z prostoru za ventilátorem motoru přes alternátor je možný i bez ventilátoru elternátoru.231 723 Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženémvýkrese, kde obr. l znázorňuje schémeticky pohled na motor shora a obr. 2 pohled na motor z boku, s částečným řezem v oblasti horního krycího...