Archív za 1989 rok

Strana 116

Stierací segment pre molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261802

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ďurčanský Ján, Trávníček Bedřich, Cvengroš Ján

MPK: B01D 1/22

Značky: stierací, odparku, segment, molekulovú

Text:

...skrutkovice. Okrem toho zabezpečuje pri spôsobenie stieracieho bloku ,prípadným .neťrovnostiam odparnej plochy. Úchytky sú relativne krátke a preto môžu byť aj rovné,nemusia sledovat tvar skrutkovice, pretože na krátkom úseku sa zakrivenie prakticky neprejaví. S-tierací blok je uchytený v dvoch miestach, čo celku dodáva mechanickú IPGV nosť a obmedzuje možnosti deformácie, pri 4tom zaručuje vyrovnávanie prípadných odchýliek stierača od...

Preklápacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261801

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drahoš Martin

MPK: B65G 57/08

Značky: preklápacie, zariadenie

Text:

...hriadel 3. Pravý ložiskový domček 4 a ľavý ložlskový domček 5 sú opatrené prírubou ii. Reťazové kolo 18 je pripevnené na ąprirubu ii ľavého ložiskavého domčeka 5 .a brzdový bubon 16 je pripevnený na prirubu ii pravého ložiskového domčeka 4. Romana 7 klopného rámu 2 sú v spodnej časti opatrené pružným dorazom 2 D a sú prepojené dorazovým uh-olníkom 21 s protlzávažím 22. Pod dorazovým uholníkom 21 z vnútornej strany ramien 7 klopného rámu 2 sú...

Přídavný světlomet obdélníkového tvaru, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261800

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wagner Josef

MPK: B60Q 1/18, B60Q 1/20

Značky: zejména, tvaru, obdélníkového, přídavný, světlomet, vozidla, motorová

Text:

...tepla. Obvodová část pouzdra je tvořeno vnější s vnitřní stěnou, přičemž obě stěny jsou spojeny můstkem a výztužnými žebry. vnější stěna tvoří současně rámek po obvodě optické části. Spojovací mustek tvoří dno obvodové drážky, v níž je ulošeno pryžové těsnění, zamezující vnikání nečistot do vnitřního prostoru světlometu.Výhodou uspořádání světlometu dle vynálezu je tvarovâ stabilite pouzdra, dosažená zdvojením obvodových stěn v místech...

Zařízení pro kontrolu válcových těles, zejména dutinek u bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261799

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65H 67/06

Značky: bezvřetenového, kontrolu, válcových, dutinek, dopřádacího, těles, stroje, zejména, zařízení

Text:

...l uspořadaného vertikálně. Na ŕetězu jsou připevněny vynášecílopatky g přizpůaobené k nesení jedná dutinky. K dopravníku je přisazen zásobník dutinek g uzpñsobený tak, že lopatky 3 řetězového dopravníku l do zásobníku dutinek 3 zasahují. V horní části vynášecího dopravníku l je umístěno vystředovací ústrojí 5. Mechanizmus vystředovacího ústrojí 5 je vidět na obr. 3 a je tvořen unašečem § a opěrkou Q, tyto jsou suvně a točně uloženy na ose 1...

Pigmentový přípravek pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 261798

Dátum: 10.02.1989

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/12, C09B 67/46

Značky: přípravek, hlubotisk, pigmentový

Text:

...upraví sloučeninou obecného vzorce II, etanolamidem, propanolamidem či butanolamidem kyseliny myristové, pentadekanové. palmitové, heptadekanové, bekenové,trikozánové, o 1 ejové,lino 1 ové, stearové, nonadekanové, arachové, heneikozánové, atd. Tyto sloučeniny se aplikují ve formě roztoku v polárním rozpouštědle mísitelném s voaou, jakoje např. etanol, aceton aj. nebo jako vodná emulze připravená s použitím vhodného emulfátoru.Sloučeniny...

Způsob štěpení racemické směsi laktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261797

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Eichler Pavel, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Špaček Miroslav

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, racemické, laktónu, štěpení, směsi

Text:

...na tenke vrstve nebo vysokotlaké kapulinové chtomatogrsfie. Po 8 až le hodinách, tj. po konverzi (1-izomeru vzorce Ib, se kątalyzátor oddšlípomocí filtracc nebo centrifugací a získaný roztok se přímo zprscuje technikou sloupcově chromutografie zo použití silikagelu. Eluce se provádi rozpouštědly poułitými při reukci,popžipndě ve směsi obsahující 2 až 5 i objemových methanolu nebo ethanolu. Prvá z eluovaných složek, ester vzorce...

Zařízení k vymezení vůle v posuvném uložení formového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261796

Dátum: 10.02.1989

Autori: Liška Zbyněk, Drlík Vladimír

MPK: B41F 13/22

Značky: posuvném, vůle, válce, uložení, zařízení, vymezení, formového

Text:

...rovinou A-A 2 obr. 3.zařízení podle vynálezu sestává s formového válce l, který je opatřen dvěma koncovýmičepy 1. Koncová čepy g jsou posuvně uloženy v kuäelových vlołkaoh 3. Kuželove vložky 3 jsou svojí vnější kuielovou plochou gg uložený v pouzdrech 5, opatřených vnitřní kulelovou plochou gł. Ruželové vložky g jsou opetřeny na jedné straně staväcím závitem lg. na kterém je našroubována regulační matice §. Kuželová vložka 3 je opatřena...

Zařízení k tvarování vrstvy paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261795

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bartoš Milan

MPK: F23K 3/10

Značky: tvarování, paliva, vrstvy, zařízení

Text:

...disky jsou uložený v mezere mezi nimi 4 vyčnívají z ní svojí dolní částí.Výhodou zařízení podle vynalezu je, že lze, podle velikosti paliva, zvětšit jeho povrch za hradítkem až o 180 8 proti původnímu stavu, který byl tvořen netvarovaným hradítkem,čímž dochází k posunu jednotlivých fazí procesu hołení směrem proti dodávanému palivu, zejména k rychlejšímu sušení, odplynšní prchlavé hořlaviny, zapalení a hožení v horníDalší výhodou je,...

Zařízení k tvarování vrstvy paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261794

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bartoš Milan

MPK: F23K 3/10

Značky: paliva, tvarování, vrstvy, zařízení

Text:

...určité investice.současně je zname tvarovaní a provzdušñovaní vrstev pomocí rýhovaču a łezných disku pro potřeby zemědělství.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynalezu, jehož podstata spočívá v tom, že alespoň jedna lišta, kotvená před hradítkem. uložená podélně ve smäru roštu, přiléha k němu svojí spodní částí, přičemž její volný konec přečnívá za úroveň hradítka.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že plocha lišty odděluje palivo od...

Velkoplošný panel pouliční kolejové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261793

Dátum: 10.02.1989

Autor: Svoboda Jiří

MPK: E01C 9/06, E01C 9/04, E01B 3/38...

Značky: dráhy, pouliční, panel, veľkoplošný, kolejové

Text:

...v ni jsou vzájenně rovnoběžně olazeny dva kovové žleby 5 lichohěžnikovým příčným průřezem pro uložení blokovéjkolejnlce, podle vynilezu, jehož podstata spočíva v ton, že je opatłen ocelovýn obvodovým pláitěn z kotcvními železy, přičemž äelezobetonovú vrstva dosahuje nad dno kovových žlebů a je shore opatłena penettečnín nátěrem a na něm položenou obruanou vrstvou.Výhodou velkoplešnéhe panelu podle vynálezu je že na jeho łelezobetonový povrehá...

Prefabrikovaná stavebnicová žlabová malá vodní elektrárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 261792

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podzimek Josef, Němec Miroslav, Lanc Otto, Forman Petr

MPK: E02B 9/00

Značky: prefabrikovaná, vodní, malá, elektrárna, stavebnicová, žlabová

Text:

...jezu a błehen řeky. Pudorysně šikmo uspořádané sekce česlí lg vlech čtyř bloku jsou navsájem posunuty vždy o šírku jedné opěrně slupíoe 3 ve snłru podćlnd osy turbosoustrojí l tak. že tvoří souvlslou rovinu, pžiléhající povodním koncom lg k proplachovacímu otvoru lg. Proplachovací otvor gg hradí jednokřídlá hydraulický ovlddanl vrata. Boční síly od hydrostatického tlaku na raplechovaná slupice Q přenáäí ltvks g do boční di elesobetonoveho...

Způsob výroby tlakového dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261791

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jirsa Jan, Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: provádění, zařízení, dusíku, způsobu, tlakového, způsob, tohoto, výroby

Text:

...sacím pntrubím 3. stlačuje jej na tlak 800 kPa. Po oehlazení ve výparníkug chladící jednotky na -2 C je vzduch adsorpčnä zbaven vody a kysličníku uhličitého v čistící adsorpční stanici v levém adeorbéru 3. Vzduch zbavený nećistot je veden do vlastního nízkoteplotního bloku. Nejprve se ochlazuje v hlavních výměnících § na teplotu blízkou teplote zkapalnění. Pak je dělen v rektifikační koloně 1 jednostupňovou rektifikscí. V hlavě kolony 1 vzniká...

Způsob výroby tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261790

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/32

Značky: způsob, dusíku, tlakového, výroby

Text:

...v kapalném stavu.zjednodušene technologické schéma pfíkladného postupu výroby tlakového dusíku jadnostup ñovou nízkoteplotní rektitikaoí podle vyndlezu je na obrázku. Jde o výrobu dusíku o čistotě 99.999 | N 2 a tlaku 800 kPa. směa dělená rektifikací je v tomto případě vzduch. Vzduch se odebírd 2 atmolléry a sacím potrubim g se vede do zdkladního komprenoru ł. V základním kompreIoru l se vzduch atlačuje na tlak 775 kPa. následuje ochlazeni...

Způsob úpravy lněných nebo směsových vláken pro armování cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261789

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ježek Josef, Krušina Josef

MPK: C04B 14/38

Značky: cementů, úpravy, armování, lněných, směsových, vláken, způsob

Text:

...látkami vllken. chemické složení technologické vody se pohybuje v tomto rozmezíVyváłke odstrsni ve značném stupni nełádoucí příměsi ze lněných vláken snižující pevnosti vláknooementového materiálu a současně impregnuje lněně vlákno hydroxidem vúpenstým,oo płírnivě ovlivñuje edheri cementových zrn k povrchu lněného vlákna.Provedení úpravy dle vynálezu je popsáno v následujících příkledechxNeuprsvení lněne vltkno se pokrltí nn délky 0,5 až...

Sklářská tavicí elektrická pec pro kontinuální tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261788

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lisý Antonín, Novák Ladislav, Vieweg Josef, Holejšovský Pavel, Šmolík Stanislav

MPK: C03B 5/02

Značky: tavení, sklářská, kontinuální, borosilikátů, elektrická, tavicí

Text:

...pece.odkud jsou periodicky nebo kontinuélně odpoultěny.Vliv kolíséní výrobnibo odběru ns kolísilní teploty skloviny v jednotlivých průtocích je studne eliminovén ssymetrickýn ohřevem pomocí topných elektrod umístěných v obou průtocích. Płi poklesu teploty skloviny. způsobené nízkym odběrem jedním z obou průtokd. je větší podíl s celkového výkonu zdroje elektrického proudu společného pro topné elektrody přivéděnpouocí requlsčního bloku do té...

Pneumatické navlékací zařízení vřetena dvouzákrutového skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261787

Dátum: 10.02.1989

Autor: Zábranský František

MPK: D01H 7/86, D01H 1/10

Značky: stroje, zařízení, vřetena, pneumatické, navlékací, skacího, dvouzákrutového

Text:

...a ložisek 5, g uspořádaných mezi nábojem É a nosným hřídelem 3. Na náboji Q je osově nasazeno duté nástrčné pouzdro łg, v jehož konci je vložena přívodnítrubice łł se vetupním otvorem łg. Řemenice ł, nosný hřídel 3, kotouč 3 a talíř 5, tvoří rotor vřetena dvouzákrutového akacího stroje. Souose, avšak s odstupem od ochranného pláště §předlohoVé cívky 1 je uspořádán válcovitý omezovač 3 balônu s pevně připojeným permanentním magnetem łä pro...

Stabilizační převodový mechanismus počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261786

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šír Karel, Flok František, Klíma Josef, Hruda Zdeněk

MPK: G01F 15/06

Značky: počitadla, převodový, stabilizační, mechanismus

Text:

...ve viku L je upevněn první nooný čep 1, na kterém je otočné uloäeno první ozubené dvojkolo g axiłlně zajištěná podlořkou gg o pojiotným krouřkem gł. V čelní etěnä gg spodního otočnáho tě 1 esa.A je upevněn druhý nosný čep lg, na kterém je otoćnä uloženo druhé ozubené dvojkolo3 nxiálně zajištěná prostřednictvím podlořky 33 e pojistného krouäku gł. Ne hŕídelce 1je pevné uchyceno prostřednictvím kolíku L 1 náhonove ozubene kolo lg. Na...

Způsob rekuperace oxidu siřičitého při alkylaminacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261785

Dátum: 10.02.1989

Autori: Valoušek Jaroslav, Běle Josef, Blažek Jiří, Duška Stanislav, Roman Jan

MPK: C07C 143/60

Značky: alkylaminacích, siřičitého, rekuperace, způsob, oxidů

Text:

...je těžko sutomstizovnt.Uvedené nevýhody odstraňuje rekupersce oxidu siričitého uvolněného při vykyselování N-motyl-I-kyseliny v płebytku kyseliny sírová podle tohoto vynělezu, jehož podstata spočívá v tom, že se uvolněný oxid eiŕičitý absorbuje v roztoku metylamonium siřičitanu o molárním poměru oxid siřiěitý metylsmin 0.5 až 1, přičemž získaný roztok metylamonium siřičitanu se vraci zpět dofvýroby N-metyl-I-kyseliny.Výhodou rekuperaoe...

Odparníkový materiál pro stejnosměrné a dlouhodobé uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261784

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrkoč Jan, Holeček Oldřich, Vondráček Petr, Konečný Karel, Devátý Jan

MPK: A01N 25/08

Značky: feromonů, odparníkový, uvolňování, stejnosměrné, dlouhodobé, materiál

Text:

...ze kterého je odparník vyroben, popřípadě jako plnidlo obsahuje do 50 hmot. gumárenských sazí nebo do 10 E hmot. kysličníku zinečnatého a/nebo kysličníku křemičitého.I když mechanismus a vliv jednotlivých komponent na stupeň isomerizace V pryži není přesně znám, vykazuje odparník ze sítovaného polyisoprenového kaučuku obsahující případně pouze jedno inertní plnivo, oproti výrobkům z řady běžných vulkanizačních směsí vlastnosti,které jsou...

Způsob radioimunochemického stanovení lidského choriového gonadotropinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261783

Dátum: 10.02.1989

Autori: Marek Miroslav, Rauch Pavel, Macháň Vladimír, Matějka Petr, Galoci Ján

MPK: G01N 23/00

Značky: gonadotropinů, způsob, choriového, lidského, stanovení, radioimunochemického

Text:

...napříkladVýhodou zpúsobu stanovení ohoriogonadotropního hormonu podle vynalezu je především výrazné zkrácení inkubační doby a celkové zjednodušení celeho postupu. Toto zkráoení má velký význam s ohledem na potřebnou rychlost určení hodnoty obsahu tohoto hormonu zejména při screeningovám vyšetrení žen, kdy lze určit gravidní ženy do jedné hodiny. Ľ dalším výhodám způeobu dle vynálesu patří zmenšený počet lahviček obsaženýoh v...

Elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho magnetizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261782

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 21/08, H02K 1/14, H02K 23/04...

Značky: buzením, stroj, magnety, elektricky, permanentními, magnetizace, způsob, točivý

Text:

...výkrese jsou znůzorněny příklady elektrických strojů točivých s buzením permanentními megnety e způsobu jejich megnetizsce podle vynálezu, kde na obr. Í je v příčném řezu znázorněn stetor s permsnentními magnety a příprevkem pro způsob jejich magnetizece a na obr. 2.je v płíčnem žezu snázorněn rotor s permenentními magnety a přípravkem pro způsob jejich magnetizece.Na stetoru elektrického stroje točivěho (obr. 1) jsou pravidelně uspołádány...

Zařízení pro automatické připojování synchronních generátorů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261781

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bláha Karel, Tittelbach Bohumil

MPK: H02J 3/42

Značky: sítí, připojování, zařízení, energetické, automatické, generátoru, synchronních

Text:

...režimu zařízení a pátý obvodový vstup lg pro připojení prvku zadávajícího dovolený fázový posuv pri ručním fázování.Sinusové průběhy napětí gs sítě, respektive napětí 3 G generátoru jsou přivedeny na horní vstup łgě, respektive Spodní vstup jgg tvarovacího obvodu lg, kde jsou upraveny na první obdélníkový průhěh §a druhý obdélníkový prúběh Q s délkou impulsu rovnou příslušné délce periody vstupního průběhu, jak objasňuje obr. 2. V...

Spouštěcí souprava spalovacího motoru sdružená se zdrojem elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261780

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: motorů, elektrického, souprava, spouštěcí, proudu, sdružená, zdrojem, spalovacího

Text:

...řízení komutace, zatímco druhý integrovaný obvodtvoří elektroniku řízení tyristorů. Vysoce přesné číslicové řízení nabíjecího proudu má pfíznivý Vliv na zvýšení životnosti akumulátoru. Elektronika výkonové části je zjednodušena na nejmenší míru a další zjednodušení lze dosáhnout již jen sdružením výkonových členůdo jediného bloku nebo alespoň do dvojíc pro řízení jednotlivých fází.Sdružením spouštěcí soupravy a zdrojové soupravy se dosahuje...

Zařízení pro studium tlakového creepu při konstantním tlakovém napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261779

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kufudakis Alekos, Bartuška Pavel, Lebduška Petr

MPK: G01N 3/08

Značky: konstantním, creepu, štúdium, zařízení, napětí, tlakovém, tlakového

Text:

...trnu g. Vektor prímární síly Ep svírá úhel i s osou vodorovného trnu g. Průsečík osy vodorovného trnu g se svislým směrem působení primârní síly Ep, vyvozené závažímí 7, určuje druhý vrchol ä nad první kladkou g je určen průsečíkem směru působení prímární síly E na kloubový třmen 49 a svislěho eměru působení prímární síly Ep, vyvozené závažími 1.Prímární síla pp, přenesená a působící na kloubový třmen 49 se rozkladá na vodorovnou složku,...

Elektrický stroj točivý s nosníkovou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261778

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strakoš Ladislav, Cahel Ladislav

MPK: H02K 5/04

Značky: elektricky, stroj, točivý, nosníkovou, kostrou

Text:

...kmitů nosníkové kostry a tím i na knitáni e tuhost celého elektrického stroje. za účelem výrazného zvýšení tuhosti patek a tím i tuhosti uchycení celého stroje k základu jsoupłíčná zebra patek vytvořena tak, aby byla zakotvena do krátkych uzavfených skfíñovýchnosníků o délce rovnající se minimálně rozteči příčných žeber a tvořených odpovídajícímiúseky podélných nosníků kostry, jejího vnějšího pláště a úseky vnitřního pláště pevné...

Nástavec pro sestupnou destilaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261777

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mindl Jaromír, Havránek Petr, Socha Jaromír

MPK: B01D 3/00

Značky: nástavec, sestupnou, destilaci

Text:

...spojovacím členem ll, zejména jádrem kônického zábrusového spoje.Odvozený příklad předchozího řešení je zobrazený na obr. 1. Tento príklad konstrukce.je doplněn regulátorem zpětného toku pro frakční destilace, sestávajícím z regulačního šrou bového trnu lg a ze spojovací trubice ll, umístěné svým vstupem lg do zahnuté trubice lg a svým druhým konoem se skapávačem lg do svislé trubice l nad první spojovací člen g. Regulační šroubový trn lg je...

Přívod elektrického proudu k zařízení pro elektrický ohřev tyčí přímým průchodem proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261776

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rada Josef

MPK: H05B 1/00

Značky: proudu, zařízení, přívod, ohrev, tyčí, elektrického, průchodem, přímým, elektricky

Text:

...zespodu aeunuta do koaxiálního prívodu 3 elektrického proudu, tvoženého zejména kulatou nebo vícehrannou, například čtyłhrannou, mädänou nebo hliníkovou trubkou, v ní je umíetěna tepelné izolace g. ohłívané tyč lg je tlačkami dotlačena na podélně podle délky ohłívané tyče lg uložené płívodní axiélně stavitelné elektrody 5. Koaxidlni prívod 3 elektrického proudu je rozdělen na dva díly. které jsou płípojeny na zdroj proudu a každý z nich...

Ventil k napouštění a vypouštění vodních korýtek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261775

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zatloukal Jan, Bednařík Josef

MPK: F16K 31/163

Značky: vodních, napouštění, ventil, vypouštění, korýtek

Text:

...ktorý představuje jak úsporu vlastních korýtek, tak i času potrebného pri vyprandñovtní a přemiołování protivýbuchových uzáver do jednotlivých úseku hlubinnőho dolu, co představuje aa eoučaaného stavu avýlení efektívnosti těžby v tomto odvětví. ventil zlepluje pracovní podmínky, aniäuje fysickou námnhu a byl odtkouäen na vodním korýtku 3 velmi dobrými výeledky. I při aebelepłím aachdzení a opatrnosti při manipuiaci e vodními korýtky může...

Způsob nitrometrického stanovení azidových aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261774

Dátum: 10.02.1989

Autor: Douša Svatopluk

MPK: G01N 33/50, G01N 31/16

Značky: azidových, způsob, aniontů, stanovení, nitrometrického

Text:

...jsou jednotlivé soutěživé. Výsledkom tohuto společného vyššího účinku je přesné a nerušené dosažení bodu ekvivalence a možnost použití jednoduché, rychlé Š přesné titraění metody ke stanovení azidového iontu i ve vzorcíoh, ubsahujících značné Srocento hílkovin, bez potřeby složité analytické instrumentace. Ke konzervaci se azid sodný používá v koncentraci kolem 0,1 S a diagnostika jsou poměrně drahá. K analýze se proto užívapo 1 ml preparátu a...

Způsob odvodňování jemnozrnných uhelných koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261773

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rezek Karel, Vidlář Jiří, Bláhová Oldřiška

MPK: B03D 1/08

Značky: způsob, jemnozrnných, uhelných, koncentrátů, odvodňování

Text:

...3420 firmy Hoechst na bázi sulfokarboxylových esterů.výše uvedené metody naráží při své realizaci na tyto problémyNa stávajících provozech není bez vysokých investičních nákladů možná výměna odvodñovacích zařízení za účinnější typy.Technické úpravy podmínek odvodňování mají omezený dosah a nemohou změnit nepříznivé vlastnosti filtrovaného materiálu.Ovlivnění zrnitostní skladby odvodñovaného materiálu je možné pouze v omezeném počtu případů...

Způsob odvodňování jemnozrnných uhelných koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261772

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vidlář Jiří, Rezek Karel, Bláhová Oldřiška

MPK: B03D 1/08

Značky: koncentrátů, odvodňování, uhelných, jemnozrnných, způsob

Text:

...na bázi sulfokarboxylových esterů.Výše uvedené metody naráží při své realizaci na tyto problémyNa stávajících provozech není bez vysokých investíčních nákladů možná výměna Odvodňovacích zařízení za účinnější typy, Technické úpravy podmínek odvodňování mají omezený dosah a nemohou změnit nepříznivé vlastnosti filtrovaného materiálu.ovlivnění zrnitostní skladby odvodñovaného materiálu je možné pouze v omezeném počtu případů a nese s sebou...

Zařízení pro vjezd a výjezd materiálu na závěsné dráze v náraží a kleci jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261771

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bachorik Vladimír

MPK: E21F 13/04, B61B 3/00

Značky: materiálů, zařízení, závesné, dráze, vjezd, jámy, náraží, výjezd, klecí

Text:

...příloěeném výkresu je v nárysu schematícky znázorněno pŕíkladné provedení zařízení pro vjezd a výjezd materiálu na závěsné dráze v náraží e kleci jámy podle vynálezu.sekce závěsné dráhy ggg je před ústím do klece 1 vertikální dopravy opatřena úchytom lg ne závěsech łgł, ne kterém je upevněn tekutinový válec l napojený na ovládače łł. Pístnice lg je připevněna čepem lg k nájezdovému segnentu g, který je pevně spojen s prvním vloženým dlem 3...

Zařízení k výrobě boční předsádkové vrstvy na jádrovém betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261770

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wágner Jaroslav

MPK: B28B 7/30

Značky: jádrovém, předsádkové, betonů, vrstvy, výrobe, zařízení, boční

Text:

...s větším podílem hrubého kameniva a štěrku. Zařízení na výrobu sloupku má tvar licí formy (Obra 3) na výrobu dutých odlitků. vnější plášł g zařízení tvoří neqativ reliéfu spárovaného kamenného zdiva. V dutině gg zařízení je obvyklé rozebíratelné bednění łł. Mezi vnějším pláštěm 2 zařízení a bedněním łł jsou upraveny vysouvatelně eeparační přepážky lg. Tyto vysouvatelné separační přepážky Ag oddělují prostor pro boční předsedkovou vrstvu 1...

Zařízení pro dávkování tuhého technologického maziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261769

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bár Josef, Gocal Jaroslav, Kotrbatý Jiří

MPK: B21B 45/02

Značky: tuhého, technologického, maziva, dávkování, zařízení

Text:

...dévkování a foukéní maziva, která je nezbytná při rychlán přemisčování trubek. Vyšší účinek zařízení se zároveň projeví i dokonalejäím mazáním v průběhu välcování trubek větších délek (12 až 14 m) tím, že mazivo je rovnomêrně nanéäeno po celé délce trubky. .Podstata vynálezu je blíäe objaaněna na přiloženém výkresu, kde na obr. l je znázorněno.zařízení podle vynálezu v ndrysu a častečném podélném řezu rovinou A-A a na obr. 2 v...

Zařízení pro automatické vzorkování proudicích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 261768

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hůlka Milan, Haramul Jiří, Jakeš Vladimír, Žrout Zdeněk

MPK: G01N 1/20

Značky: zařízení, automatické, vzorkování, proudících

Text:

...lg. Součástí nosného rámu l je podpěra krytu pohonné jednotky. Nanosném rámu A je upevněna elektrepłevodovka lg, která je kotoučovou spojkou lg spojenaa hnacím hłídelem 2 ulołeným na kulíčkových ložiskách v uzavženém pouzdru. Na pouzdroje pilpsvněn koncový spínač, který kompaktem páky g ukončuje cyklus odběru a zároveň určuje zlkladní polohu odběrová.1 žíce 3. K hnacímu hřídeli 3 je pevným spojan připevněna pákaQ, kterl je otočné spojeni...

Zařízení pro optickou signalizaci stavu, sestávající ze signálních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261767

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janoušek Petr

MPK: G08B 5/36

Značky: sestávající, signalizaci, zařízení, signálních, stavu, optickou, prvků

Text:

...signalizaci stavu, sestávajíoí ze signálních prvků l, eestává z tělesa g signálního prvku, v jehož přední části je vytvořen dutý prostor pro umístění miniaturních žárovek g, přitom sbora na těleee 3 signálního prvku je uložen průsvitný štítok 5, vytvořený z alespoň jedné časti, přičemž přední část tělesa 3 signálního prvku je uzevřena vnějäím převlečnym krytem § ve tvaru ramečku, přitom zadní část tělesa 3 signálního prvku tvoří...

Zařízení pro zkoušení fázovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261766

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bláha Karel, Tittelbach Bohumil

MPK: H02J 3/40

Značky: zařízení, zkoušení, fázovačů

Text:

...čítače 921 vystupuje signál ES s frekvencí sítě, na výstupu 95 g druhého čítače 91 vystupuje signal §G s frekvencí generátoru. Třetí čítač Q pracuje v jednorázověm módu.Spuštění prvního čítače g a třetího čítače 99 Provede mikropočítač 911 signálom na prvním výstupu i vstupně-výstupního obvodu 93. teprve po dočítání třetího čítače Q se jeho výstupom gg spustí druhý čítač 04. Proqramem nastavený obsah třetího čítače Q určuje zpoždění činnosti...

Sonofotolytický sterilizátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261765

Dátum: 10.02.1989

Autori: Březina Karel, Grabec František

MPK: A61L 2/02

Značky: sterilizátor, sonofotolytický

Text:

...charakter impulzivní. To se projeví v působení na přítomné mikroorganismy jednak tím, že tyto jsou ničeny či narušovány, jednak tim, že jsou obraceny. z makroskopiokého hlediska se však kavítační.změny příliš neprojeví. Proto na germicidní výbojky není kladena taková odolnost. Hlavnivýhodou sonofotolytického sterilizátora vody podle vynálezu je však současné působení kavitace a ultrafialového záření na mikroorganismy přítomné v upravované...

Dělicí zařízení zejména s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261764

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rylka Antonín

MPK: B23Q 16/02

Značky: pneumatickým, zejména, dělicí, pohonem, zařízení

Text:

...byla u dosavadních zařízení zaměstnána demontáží dělicího zařízení,výměnou kotouče a montáži celého zařízení u stroje včetně montáže upínacího zařízení. Vyřešení možnosti dělení na nejobvyklejší počet dílů znamená rovněž snížením počtu výměn dělicího kotouče prodloužení životnosti celého zařízení. V některých provozech jsou potom výměny dělioího kotouče zcela odstraněny. Další výhodou je zabudovaný kleštinový upínač,který umožňuje...

Ekonomizér

Načítavanie...

Číslo patentu: 261763

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vontor Lubomír

MPK: F22B 21/02

Značky: ekonomizér

Text:

...kterými lze rovněž regulovat průtok spslin ekonomizérsm. Lze tedy žídit jednak ndběh ekonomizéru, jednak jeho vnitřní odpor pro různé množství spalín, což je výhodné u kotlü s ptetlakovou spalovscí komorou bez koulových ventilátorů. Konečné lze pri uzavrených klapktch vymontovst vyjímstelnou vložka 2 tahu kotle bez prerušení provozu a provést její opravu či výmenu.Merná hmotnost ekonomizáru je rovněž velmi výhodná s činí 8 kg na 1 kW výkonu....