Archív za 1989 rok

Strana 114

Urychlovač rychločinné brzdy nepřímo působící tlakovzdušné brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261882

Dátum: 10.02.1989

Autor: Huber Johann

MPK: B60T 15/38

Značky: brzdy, tlakovzdušné, rychločinné, působící, nepřímo, urychlovač

Text:

...ventil 14 a tím výpust z hlavního vzduchového potrubí do atmosféry o velkém průřezu. současně se otevře škrcený výstup 7 z ovládací komory 3 do atmosféry, takže V ovládací komoře 3 dochází tolitko k pomalému poklesu tlaku. Rychlým poklesem tlaku V hlavním vzduchovém potrubí a tím í lv- prostoru 19 a toliko pomalým poklesem tlaku vovládací komoře 3 a tím i v centrálním prostoru 22 se vytváří na těchto s diferenciálním pístem 17 sousedících...

Způsob výroby pojiva pro elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261881

Dátum: 10.02.1989

Autori: Louis Heinrich, Melichar Franz

MPK: C25B 11/12, C08L 95/00, C10C 3/06...

Značky: pojiva, výroby, způsob, elektrody

Text:

...dehtu s teplotou měknutí podle Kramera a Sarnowa v rozmezí 60 až 80 °C smísí v kapalném stavu s destilátem z pyrolýzy dehtové smoly z černouhelnédehtu, proíváděné při teplotě nad 800 °C, ve hmotnostním polněru 31 až 13 a tato směs se při nnormálním tlaku nebo za vakua destíluje, dokud se u destilačního zbytku nedosahne teploty níěknutí ppdle Kramera a Sarnowa v rozmezí 90 až 130 °C a destilační zbytek se popřípadě smísísľrakci...

Uložení plazmového generátoru v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261880

Dátum: 10.02.1989

Autori: Thörnblom Jan, Astner Gunnar

MPK: C21B 7/16

Značky: plazmového, uložení, šachtové, generátoru

Text:

...plasmového generátoru je uspořádána Spodní elektroda, a budicí cívka pro rotaci spodní zátkladiíy oblouku vplasmovém generátoru je trvale zajištěná ve stěně šüChĎOVé pece.V souladu s dalším rozvinutím vynálezu spočívá podstata řešení rovněž v tom, že budicí cívkta je uspořádána ve spojení s výfučnou, případně je kombinovane s výfučnou pro vytvoření jediné jednotky.Hlavní výhody uložení podle vynálezu spočívaji v tom, že budicí cívtka,...

Hydraulická protiskluzová brzdová soustava vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261879

Dátum: 10.02.1989

Autori: Yardley Alfred, Hurst David, Anderson Robert

MPK: B60T 8/32

Značky: brzdová, protiskluzová, soustava, vozidel, hydraulická

Text:

...pístu 2 U, jehož část o středním průměru je uložena ve vrtání pouzdra 11 a vnější část o největším průměru je uložena ve slepém vrtání 21 zátky 13, přičemž jeho vnitřní část o menším průměru nese prstencové těsnění 22,které »vytváří hlavu prvního ventilu 18 ajeho nejv.nitřnější část 0 nejmenším průměru vyčnívá do kruhovéhno otvoru 23 ve stěně 16. Hlava prvního ventilu 16 tvořená prstencovým těsněním 22 dosedá na sedl-o 24, tvořené...

Způsob ošetření mokrých řízků cukrové řepy syrovátkou a jejich skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261878

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mátrai Tibor, Bujdosó Imre, Nagy Zoltán, Sándi Ottó

MPK: A23K 1/14

Značky: způsob, syrovátkou, skladování, ošetření, mokrých, řízků, řepy, jejich, cukrové

Text:

...na ofbou stranach. Také tyto stěny z balíků slámy se podepřou z vnější strany řízky. Naložené oddelené sekce musi mít rovný a hladký povrch, aby mohl být dokonale .zakryt plastickou fólií. Plastická fólie přelkrývá zákopové silo o 1 m a připevní se k povdkladu zatížení-m těžkými předměty. Plastická fólie musí být vodotěsné amá chránit proti počasí a vlhkosti. Doporučuje se pravidelně kontrolovat pokrytí, nebot trhlinkami může pronikat...

Okenní stěrač a stříkací hlava pro jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261877

Dátum: 10.02.1989

Autor: Schiesser Walter

MPK: B29C 47/12

Značky: hlava, stříkací, výrobu, okenní, stěrač

Text:

...vynálezu probíhá tedy obtékání nosného pásu ve dvou etapach1. Pokrytí horní strany nosného pásu, zatímcco je na jeho Spodní straně úplně podpírán dosednutím v průchodu 31horní strana je podeprrína gumovým materiálem, ji pokrývajícim.ľřni je nosný pás pri celém VYUHČUVAHCÍHÍI ději úplně chráněn ~pred pľOhnutĺm.Pritom je třeba Joznanienat, že ruosný pás je pri první etape poháněn vytlačovaným gumovým materiálem. Za těchto okolností je za trnem...

Zařízení ke stejnosměrnému dávkování a nanášení tekutě formovaných ochranných látek, zejména mořidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261876

Dátum: 10.02.1989

Autori: Harold Franz, Messner Erich

MPK: B05B 7/24, B05B 1/00

Značky: mořidel, nanášení, formovaných, stejnosměrnému, ochranných, zařízení, tekuté, zejména, dávkování, látek

Text:

...puovely dávkovacímu čerpadlo.Dávkovací čerpadlo vysává z nádrže, opatřené míchadlem, předem daná množství tekutého mořidla a tlačí je do systému trubkových trysek podle vynálezu pomocí stlačeného vzduchu, je níanoínetrem. Na konci potrubí je tvořen podtlak, čímž se nachází kapalinové potrubí pod permanentním podtlakem. Vlivem vytvořeného podtlaku v kapalinovém potrubí je vyrovnáivací trubkou zamontovanou v kapalinovém potrubí plynule...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261875

Dátum: 10.02.1989

Autor: Leen Len

MPK: A01N 43/40

Značky: výroby, způsob, prostředek, látky, herbicidní, účinné

Text:

...substituci a také 2,6-dia 1 lkyl 0 vou substituci V poloze 4 těchto sloučenin je nitrofenylovä skuplna.V evropském patentu 44 262 jsou popsäny lA-dihydropyridiny, které obsahují anilidy. Žádná z popsaných sloučenin však není substituoväna v. poloze 4 a žádná nenese filuo-raikylové skupiny v. polohách 2 a 6.Tento vynález se týká herbicídně účinnýchsloučenin, meziproduktů, které slouží pro získávání herbicidně účinných...

Způsob výroby 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261874

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sjöstrand Sven, Junggren Ulf

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, výroby, 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Text:

...čisté racemáty pomocí Chromatografia nebo frakcionační krystalizace.Získané raoemáty se mohou rozdělit známymi způsoby, například rekrystalizací z opticky aktivlního rozpouštědla, za použití mikroorganismů, reakcí s opticky aktivními kyselinami tvořicími soli, které se mohou rozdělit, dělením založeným na rozdílné rozpustnosti diastereomerů. vhodnými opticky aktivnimi kyselinami jsou L- a D-formy kyseliny Vinné. kyseliny...

Způsob výroby 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261873

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sjöstrand Sven, Junggren Ulf

MPK: C07D 401/12

Značky: 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů, způsob, výroby

Text:

...jejich solí, je třeba rozumět, že odpovídající soli jsou zahrnutý do rozsahu vynálezu.Některé z nových sloučenin mohou být v závislosti na volbě výchozího materialu a postupu prítomný jako optické isomery nebo racemát, nebo obsahují-li alespoň 2 asymetrické ratomy uhliku, mohou být jako směs isomerů racemická směs.Získané isomerni směsi racemické směsi mohou být rozděleny na dva stereoisomericky diastereometrícky čisté racemáty pomocí...

Způsob výroby 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261872

Dátum: 10.02.1989

Autori: Junggren Ulf, Sjöstrand Sven

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů, výroby

Text:

...diastereomerický čisté .racemátý p 0 mocĺ Chromatografia nebo frakcionauční krystalizace.Získané racemátý se mohou dělit známými způsobý, například rekrystalizací z optický aktivního rozpouštědila, za použití mikroorganismů, reakcí s opticky aktivními kyselinami tvořícími soli, které se mohou rozdělit, delením založeným na rozdílné rozpustnosti diastereomerů. vhodnými opticky aktivními kyselinami jsou L- a D-formý kýseliny vi-nné,...

Mechanická odparka pro zahušťování vazkých kapalin v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261871

Dátum: 10.02.1989

Autor: Chichocki Antoni

MPK: B01D 1/22

Značky: odparka, mechanická, vazkých, kapalin, vrstvě, zahušťování, tenké

Text:

....alespoň jedním závitem, jejíž úhel stoupaní je v rozmezí od 30 ° do 55 °, s výhodou 45 ° a mezi vnitřní stěnou odpařovací trubky a vnějším obvodem míchadla je ponechána mezera o šířce od 0,01 mm do 10 mm.Na horní části spirálového míchadlla je v oblasti přívodu zahuštovaně kapaliny hrdlem uspořádán lopatkový rozdělovač.Výhody odpařovacíh-o zařízení podíle vynálezu spočívají v tom, že jeho uspořádání má příznivý vliv na tepelnou...

Způsob výroby fólie z průhledné plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261870

Dátum: 10.02.1989

Autori: Moncheaux Michel-jean, Daude Gérard, Colmon Daniel, Bravet Jean-louis

MPK: B32B 17/10

Značky: fólie, průhledné, hmoty, způsob, výroby, plastické

Text:

...Obecně, čím je diol kratší, tím je vrstva tvrdší.Výhodné se používá 1,4-butandio 1 u, který představuje dobrý kompromis k získání vrstvy ani příliš wrdé, .ani příliš pružné, takové, jaká. je vhodná pro tento typ použití jakožto tlumič energie.jedním z význaků vrstvy mající vlastnosti tlumiče energie je, že se podle vynálevzu vyrobí reaktivním itím na pilochý vodorovný nosič. Toto reaktivní lití, jehož jedna forma již byla...

Kloubový spoj pro městská a předměstská kolejová dopravní vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261869

Dátum: 10.02.1989

Autori: Soloni Ugo, Vianello Giorgio

MPK: B61F 3/12

Značky: městská, vozidla, předměstská, dopravní, kolejová, kloubový

Text:

...průchod otočnou kabinou mezi dvěma Spojenými vozy, řešenými se sníženými podlahami.Pro možnost snížení úrovně plošiny otočné kabiny a tím i úrovně průběžné podlahy kloubové soupravy vozidla je možno použit nezávislých pojezdových kol, to jest kol bez spojovacího hřídele. Použitím otočné kabiny o větším podérlném rozměru, než je průměr běžných válcových otočný-ch kabin je možno zvětšit osovou vzdálenost pojezdových kol podvozku.Příloladné...

Kotel s roštovým topeništěm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261868

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gruber Károly, Petrasitz Ferenc, Bajáczi Jeno, Fábián László, Kiss László

MPK: F23B 1/00

Značky: uhlí, topeništěm, sušení, kombinovaný, roštovým, odprašování, kotel, zařízením

Text:

...předností systémů s roštovým topeništěm, s topeništěm uhelneho prachu a tříděním v třídicí trulbce.Výše uvedené nedostatky odstraňuje a vytčený cíl řeší kotel s roštovým tqpeništěwm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí, který má u roštu sazebnu,do které se třídlcí trubkou, která je propojenä s odwlučovavčem uhelného prachu a protukovaná kouřovými plyny, přivádí podávačem ze zásobníku surové uhlí, ,podle vy.nalezu, jehož...

Způsob tepelného zpracování anizotropních, precipitačně vytvrzovaných slitin na trvalé magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 261867

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sztamkó Éva, Kocsó Illés, Figin Vjacseszláv

MPK: C21D 6/02

Značky: precipitačně, vytvrzovaných, magnety, tepelného, slitin, trvale, anizotropních, zpracování, způsob

Text:

...1 byl vyroben technikou práškové metalurgie. Materiál byl homogenizován při teplote 1 300 3 G po do-bu 30 minut v atmosfére ochranného plynu a potom ochlazen v magnetickem poli v- atmosfére ochranného plynu na 650 °C rychlostí ochlaz-ování 50 °C za minutu. 0 d této teploty pak bylo prováděno popouštění s .rychilostí chlazení 50 C za hodinu spojltě na teprlotu 500 °C.Následující ochlazeni na okolni teplotu pnolbíharlo současně s...

Filmová odparka pro zahušťování látek tvořících usazeniny prováděnému v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261866

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cichocki Antoni, Trybalski Kazimierz

MPK: B01D 1/22

Značky: látek, zahušťování, filmová, tenké, tvořících, odparka, prováděnému, usazeniny, vrstvě

Text:

...problémů byylo podle vynálezu dosaženo zkonstruovaním zařízení s míchadlem, které zajišťuje očišťování teplovýměnných ploch se současným urychlovaním toku vrstvy roztoku takovým způsobem, aby nedocházelo k přehřívani tohoto roztoku.Podle uvedeného vynálezu sestává filmová odparka pro zahuštování látek tvořících usazeniny, provaděnému v tenké vrstvě, z vertikálne umístěného válce, který je uvnitř opatřen klecovým míchadlem s natáčecími...

Insekticidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261865

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fodor András, Zsupán Kálmán, Maróy Péter, Kiss István, Borsos Irén, Timár Tibor, Répási János

MPK: A01N 43/16

Značky: prostředek, nematocidní, výroby, způsob, látek, účinných, insekticidní

Text:

...- syntézy k výrobě 2 H-chromenú Chromenes, Chromanoines and Chromones, G. P. Ellis ed ohn Witley and Sons, London 43 - 66, 1977, jakož l německý patentový spis 2639 671, americký patentový spis 4162 362, japonský patentový spis 73121/79, 15411/80, 40637/80 a 43039//80, španělský patentov-ý spis 496 301 a 496 302. Počet známých analcrgů prekocenu je však velmi malý.Dá se předpokláclat, že dokonalejší poznání souvislosti mezi strukturou...

Zařízení k zatěžování rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261864

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bigret Rolan

MPK: G01M 1/32

Značky: rotoru, zatěžování, zařízení

Text:

...a otevření vypouštěcího otvoru objemu s kapalínovou naplní, a obr. 5 schéma ovläldacího obvodu otevíracího ústrojí podlle obr. 3 a 4.Na obr. 1 je pro znazornění zpüsobu měření součinitelů vlivu zobrazen rotor 1 s vodorovnou osou Dy, vyznačenou v prostorovém souřadnicovém systému Dxyz. Rotor 1 je uiožen na dvou ložiscích z, 3. Vibriační chování rotoru je sledováno kupříkladu vibrací Ai ložiska 2 ve směru osy 0 x.Označme ůo krouticí moment...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261863

Dátum: 10.02.1989

Autori: Klawiter Jan, Kowalczyk Jerzy, Kamiňski Marian

MPK: B01D 15/08

Značky: chromatografii, kolona, kapalinovou

Text:

...rychlosti pohyblivé fáze.Navíc je kolena velmi těsna i při-použití vysokých tlaků, a to iřadově nad 10,0 MPa. Stírací kroužek umístěný V obvodové dražce převlečné matice čistí dodatečně vnitřní povrch tělesa kolony při vkladaní hlavy.Příklad perovedení kolony pro kaJpůlÍHOVOLl chlrvom-atografii je zobrazen na Výkresech,nia nichž znázorňuje obr. 1 část kolony s horní hlavou v podélném řezu, obr. 2 první des-ku separátoru pohyblivé fáze s...

Drtič zejména k drcení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 261862

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bobek József, Dugovich Éva, Dugovich Pál, Szeifer János

MPK: B02C 18/06

Značky: drcení, krmiv, drtič, zejména

Text:

...energie navíc.-Zkoušký ukázaly, že stroj podle vynálezuV je vhodný nejen k drcení krmív, ale i jinýchPříkla-dné provedení vynálezu je znázorněn-o na výkresech, kde obr. 1 představuje schematícký osový řez drtíčem, obr. 2 pohled na drtíč v bokorrysu v částečném řezu.a obr. 3 částečný osový řez drtlčem v provedení s hřebenovitýmí noži.Drtíč podle vynálezu obsahuje drticí prostor 2, jemuž je předřazen přiváděcí trychtýř 1 pro přivádění...

Přenosná stavební konstrukce pro vytváření budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261861

Dátum: 10.02.1989

Autor: Fagnoni Giovanna

MPK: E04B 1/343

Značky: stavební, konstrukce, budov, prenosná, vytváření

Text:

...podelných nosných stěn 3 .a které je možno otočit o 90 ° směrem ven, takže potom svirají s podélnými nosnými stěnami 3 pravý úhel. Vedle štítových otočných stěnových dílců 30 jsou v postrannim prostoru uloženy výktlopné střeš 2 61 a a 1 iní dílce 34, připojené střešními vodorovnými klouby 36 ke střešnímu dílu 14 V malém odstupu od jeho podélného okraje. K podélnýim oklrajům podlahy 9 jsou podlahovými vodorovnými klouby 38 pripojeny...

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261860

Dátum: 10.02.1989

Autori: Devoise-lambert André, Gisi Ulrich

MPK: A01N 47/34

Značky: synergický, fungicidní, prostředek

Text:

...propineb a dithia 261860non nebo jejich směsi. Tyto další kontaktní fungicidy se mohou obecně aplikovat v množství 200-2 000 g/ha. Mancozeb je zejména vhodný pro použití při metodě podle vynálezu. Má další synergioký účinek na sloučeniny obecného vzorce I při kombinaci s Cymoxanilem nebo Phosetylem-Al.Ve směsi podle vynálezu je hmotnostni poměr slouičeniny vzorce I k Cymoxanilu V rozmeezílozlažl 3,1 épe 51 až 11 a zejména výhodný...

Způsob přípravy selektivně chráněného N-acylovaného derivátu aminoglykosidového antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 261859

Dátum: 10.02.1989

Autori: Takagi Yasushi, Umezawa Sumio, Umezawa Hamao, Jikihara Tomo, Tsuchiya Tsutomu

MPK: C07H 15/22

Značky: způsob, přípravy, selektivně, chráněného, antibiotika, aminoglykosidového, derivátů, n-acylovaného

Text:

...a G má význam definovaný výše, (15 je identické s výše definovanýrn C 11, což je N-chráněná aminoglykosyluová skupina vzorce Ila,N-chráněná 3 A-dideoxy-ď-enuo-aminoglykosylová skupina vzorce lIIa nebo N-chráněná BZď-dídeoxy-Ił-eno-amlnoglykosylová skupina vzorce IVa a (14 je 3-arnino-3-deoxyglykosylová skupina vzorce Vbkde M má význam definovaný výše, to je hydroxyskupina -OH nebo atom vnodíku a M má význam definovaný výše, to je...

Vstřikovací čerpadlo pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261858

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bastenhof Dirk

MPK: F02M 47/02, F02D 35/02, F02D 1/00...

Značky: vstřikovací, čerpadlo, spaľovaním, motor, vnitřním

Text:

...spalovacího cyklu, nebo ještě rychlost motoru. e-li snímač 23 přímo tvořen kotoučem otáčivého ústrojí 27,jnevně osazeného ve formě kotouče ina klikovém hřídeli motoru, pracuje jak-o snímač úhlové polohy motoru. Zpožďovací ústrojí 24 je opatřeno řídící jednotkou 30, napojenou na snímač 23 parametrů chodu motoru.lnformativně může nízkotlaký zdroj 19 poskytnout kapalinu pod tlakem 0,1 až 0,5 MPa. Tlak hydraulické kapaliny poskytovaný relativně...

Mykací stroj s nejméně třemi pevnými víčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261857

Dátum: 10.02.1989

Autori: Löffler Walter, Finsterbusch Joachim, Schmolke Karl-heinz

MPK: D01G 15/08

Značky: třemi, víčky, mykací, nejméně, pevnými, stroj

Text:

...šroubovitě pilkový povlak 5. Pilkově úseky 13 až 18 Víček 9 až 12 jsou umístěny s nepatrnou mezerou od pilkového povlaku 5 hlavního bubnu 4.Rozvolňovací valec 3 i snímací valec 6 mají povlak z jediného šroubovitě navinutého drátu.Obr. 2 je půdorysný pohled na hlavní buben 4 ve směru šípky A z obr. 1 při sejmutých Víčkách 9 až 12. K názornějšímu zobrazení je pilkuový povlak 5 znázorněn prehnaně šikmo a s velkou roztečí sousedních závitů,...

Ochranný kovový povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 261856

Dátum: 10.02.1989

Autori: Coutsouradis Dimitri, Pelerin Jacques, Radtke Schrade

MPK: C23C 7/00

Značky: kovový, ochranný, povlak

Text:

...přísacly,zejména Pb, Sb a Sn, zpravidla nezlepšují a naopak mohou zhoršit jakost vytvoreného povlaku. je proto výhodné, aby tato slitina byla omezena na v podstatě čistý zinek, hliník a směsný kov. inými slnovy, obsahy antinionu, olova a cínu by neměly přesahovat(J-bsahy těchto kovů, v akých se vyskytují v těchto výcliozích materiálochsměsný kov - s obsahem železa celkový obsah vzácnych zemin 96 0/0, Fe - 4 0/0)jedno provedení...

Způsob hydraulické dopravy strusky a jiných pevných odpadových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261855

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kmiecik Jerzy, Tomaszewski Sławomir, Rokita Jerzy, Zarzycki Maciej, Szubra Jan, Wilgusiewicz Wladyslaw

MPK: B65G 53/30

Značky: pevných, jiných, způsob, materiálů, odpadových, dopravy, strusky, hydraulické

Text:

...vynálezu je takový způsob dopravy strusky a jiných pevných odpadových materiálů vznikající v energetických závodech a zejména v elektrárnách a teplárnách, který má ve srovnání s dosud používanými způsoby podstatné výhody.Cílem vynálezu je snížit spotřebu energie a vody na jednotku hmotnosti strusky a odpadového, hydraulický odváděného materiáu. Vytčeného cíle se dosahuje tím, že se nejprve pripraví těžká kapalina obsahující tři...

Světelný ukazatel se zvýšeným kontrastem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261854

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kenéz Ernö, Mecker Gyula, Nyári László, Patta János

MPK: F21Q 3/00

Značky: zvýšeným, kontrastem, světelný, ukazatel

Text:

...stínicím tělesem, V němž leží otvor 5 uspořádaný v ohnisku.Ze schémat znázorněných na obr. 4 a 5 je zřejmě, že zvýšeného světelného účinku světelného ukazatele je Světelnost, úměrná prüřezu otvoru 5, ve Stínicím tělesu 4 tvořícím clonu, a že Světelné paprsky dodávané Světelnýrn zdrojem 2 a odražené reflektorem 1 přispívají beze ztrát k jasu otvoru 5. Bezprostřední vnější okolí otvor-u 5 je tvořeno černě natřeným stínicím tělesem 4,které...

Způsob výroby selektivně acylovaného N-chráněného derivátu aminoglykosidového antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 261853

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jikihara Tomo, Tsuchiya Tsutomu, Umezawa Sumio, Umezawa Hamao, Takagi Yasushi

MPK: C07H 15/234

Značky: derivátů, aminoglykosidového, výroby, způsob, n-chráněného, selektivně, acylovaného, antibiotika

Text:

...směru, že zinečnatý kation nevytváří komplexy s vicinálním párem Z-aminc- a Bľhydroxyskupiny.ako další příklad se uvádí, že se když kanamycin A nechá reagovat s zinečnatým kationtem s následující acylací benzyloxykarbonylovou skupinou vztahuje se k výše uvedenému vzorci I, pozoruje se, že jako hlavní produkt acylace se vytvoří 3,6-di-N-benzyl-oxykarbJnylkanamyoin A v případě,že zinečnatý kation je přítomen v množství nepatrně vyšším než 1...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261852

Dátum: 10.02.1989

Autor: Levitt George

MPK: A01N 41/06

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...obecný vzorec IQ značí atom kysliku, siry nebo skupinu vzorcea když Q představuje atom kyslíku nebo síry, pak R značí alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku alkenylovoit skupinu se 3 až 1 D atomy kysliku alkylovou skupinuse 2 až 6 atomyuhlĺku substituovanou jedním až čtyřmi substituenty zvolenými z 0 až 3 atomů fluoru, chloru nebo brsomu, z O až 2 methoxyskupin a z 9 až 1 kyanskupiny skupiny vzorců w-CHgCN, -CHg,COOCH 5,-Cřlgcůocglig...

Způsob výroby 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261851

Dátum: 10.02.1989

Autori: Junggren Ulf, Sjöstrand Sven

MPK: C07D 401/12

Značky: 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů, výroby, způsob

Text:

...Výhodné se izo-luje aktivnější část z obou antipodů.Výchozí materiály jsou známy, nebo jsou-li nové, mohou se získat o sobě známým způsobem.Při klinickém použití jsou sloučeniny podle vynálezu podávaný orálně, rektálně nebo injekčně ve formě farmaceutického prostředku, který obsahuje účinnou složku bud jako volnou bázi, nebo jako tarmaceuticky vhodnou netoxickou adiční sůl s kyselinou,jako je hydrotchlorid, laktát, octan, sultamát, v...

Zapojenie rozdielovej ochrany dvoch skupín pohonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261850

Dátum: 10.02.1989

Autor: Murgáč Miroslav

MPK: H02H 7/085

Značky: pohonov, dvoch, skupin, ochrany, zapojenie, rozdielovej

Text:

...pohyb. V autolmatizovaných technologických procesoch umožní komplexnú kontrolu celéhppohonárskeho systému, t. j. bezdemontážnpu diagnostiku v n-epretržitom prevádzkovom režime. U rozdielovej ochrany podľa vynálezu je možné nastavovať úroveň indikácia-ipo-ruchovétro prúdu. Takýmto zapojením rozldlelovej ochnany sa dosiahne .vysoká citlivosť na malé unadprúdy pri súčasnom vylúlčenl vplyvu veľkých záuberovýčh prúdov priICÍŤIÍVOISÍ zostane...

Spôsob izolácie plazmatických bielkovín z baranej plazmy alebo séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 261849

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kohlmayerová Tamara, Mikula Ivan, Balaščák Juraj, Dravecký Tomáš

MPK: C07K 3/12

Značky: spôsob, baranej, séra, plazmatických, izolácie, plazmy, bielkovín

Text:

...1963 Milár a spol. Situabilný jalauzmvatioký roztiok bielkovín - Záverečná správa 1905 usko B., Bulík j. Spôsob .prípraxvy plazmatického roztoku ľudských bielkovín, A 0 102 921 Kyselievv A. E.,From A. A. Nikitenko A. A., Rusanov V. M. Problemi gematologii i perelívaínia krovi 4,9, 1967 Bulík j., Banda I., Stachý A. Spôsob izolácie ľudských plazimvatických bielktovín obsahujúcich albumín, AO č. 248 241. i Podstata izolácie plarzma-tických...

Hydraulické zapojenie integrovaného obvodu brzd a štartovania závesnej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261848

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kovalík Marián

MPK: F15B 21/00

Značky: integrovaného, obvodů, zapojenie, štartovania, závesnej, hydraulické, lokomotívy

Text:

...je napojený na prvú vetvu 11, kde je napojený priamo riadený rozvádzač 3 ovládaný ttlakovým médlom s možnosťou ručného ovládania.. V druhej vetve 12 sú zapojené rozvá-dzač brzdy 21 ovládaný vzduchom a ručne, ďalej Tozvádzač brzdy ovláda-ný obmedzovač-om rýchlosti 22 cez vzduch a tiež núdzovo i ručne a brzdné valce 23. V tretej vetve 13 je zapojený riadený jednosmerný ventil 31 ovládaný vzduchom a ručne, tlakomer 32 a hydraulický akumulátor...

Zariadenie na tvarovanie výstupkov so zápornym úkosom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261847

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šoóš Ján

MPK: B29C 41/50

Značky: tvarovanie, úkosom, zariadenie, záporným, výstupkov

Text:

...na tvarovanie výstupkov so záporným úkoso-m podľa vynálezu je znázornený nia priložených vyobrazeniach. Na obr. 1 je trojrozmerný pohľad na celkovú zostavu zariadenia. Na obr. 2 je axonometrický pohlad na držiak v. rozolbranom statve. Nea obr. 3 je bočný rez držiakom, tvárliliacim .nástrojom a výliskom v troch fálzach. Aj, Bj, C).Zariadenie 1 pozostáva z dutého držiaka v 2 opatrenéhoi v spodnej časti závitom za pre uchytenie...

Kábelová príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261846

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mikler Andrej, Čáni Peter, Ondriaš Štefan

MPK: H02G 3/26

Značky: príchytka, kabelová

Text:

...pohyblivého prívodu elektrickéüic prúdu proti posunutiu ia krúteniu preto,že jej vyho-tovenie nezabezpečí dostatočnú pevnosť .zovretia elektrického kábla..~ Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje kabelové ipríchytkna podla vynálezu, aktorej podstatou je uspo-niadtanie pružných segmentou, vytvorených na telesa, do dvojíc proti sebe, pričom tieto pružné segimenty obsahujú uupevňovacie výstup-ky a náibehové plochy a že .na tomto telese sú...

Polohovací a upevňovací prípravok preplátovaných a tupých spojov telies pevnostnej skúšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261845

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ruža Viliam, Bilský Milan

MPK: B23K 37/04, B23K 3/00

Značky: skúšky, spojov, pevnostnej, preplátovaných, tupých, telies, upevňovací, polohovací, prípravok

Text:

...natupo. Výsledky skúšok sú presnejšie, pričom odstránením voľných tolerancií kvantitativnych aj kvalitatívnych parametrov spájkovaného spoja dosiahli sa podmienky vyššieho a účinnejšieho využitia prídavných materiálov,ale aj tepla. jednoduchá a nenáročná obsluha prípravku vedie k zmenšeniu časových nárokov na zostavenie dielov pred spájkovanini.Na výkrese na obr. 1 je polohovací a upevňovaci prijaravok, ktorý pozostáva zo základovej dosky 1,...

Lepidlo so sníženým uvolňováním formaldehydu z velkoplošných lignocelulózových materiálov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261844

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jokel Jozef, Lübke Henrich, Šteller Štefan

MPK: C09J 3/16

Značky: velkoplošných, výroby, sníženým, formaldehydu, uvoľňovaním, materiálov, lepidlo, lignocelulózových, spôsob

Text:

...Podstatou spôsobu podľa vynálezu je to, že 1 až 10 hmot. dielov tenzidov sa zmieša s 10 až 100 hmot. dielmi Vody pri 500 až 10 000 otáčkach/min. po dobu 10 až 120 sekúnd a zhomogenízuje sa s močovinoíormaldehydovou živicou pri 1000 až 10 000 otáčkach/min. po dobu 10 až 60 sekúnd v koncentrácii 0,08 °/o hmot. až 5,6 hmot. tenzidov vzťahované na hmotu m-očovinoformaldehydového kondenzátu.Výhody lepidla so zníženým uvoľňovaníní formaldehydu a...

Spôsob kontinuálnej výroby polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261843

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čorný Jozef, Komora Ladislav, Vanko Igor, Paľo Ondrej, Sakaloš Štefan

MPK: C07C 29/38

Značky: spôsob, výroby, kontinuálnej, polyolov

Text:

...prostredí, pričom sa rýchlo, v zlomkoch sekúnd, vytvoria medziprodukty vedřajších nežiadúcich reakcií. Istú úlohu zohrávajú aj lokálne zmenené podmienky v jednotlivých častiach cirkulačného okruhu pri různom cirkulačnom pomere a pri různom spôsobe pridávania reagujúcich aldehydov zistenie súvislosti medzi cirkulačným pomerom reakčného roztoku a spôsobom pridávania reagujúcich aldehyd-ov podporuje predpokladané vysvetlenie o vysokej...