Archív za 1989 rok

Strana 111

Zařízení světelné signalizace pro jednosměrné řízení provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262002

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jágr Vladimír, Tománek Josef

MPK: G08B 5/36

Značky: signalizace, jednosměrně, zařízení, provozu, řízení, světelné

Text:

...signalizace projednosměrné řízení provozu podle vynálezu.2 s 2 002 Pŕíkladnć provedení zařízení svčtelnú signalizacepro jednosmčrné řízení provozu podle vynálezu obsahuje časovací jednotku ł, jejíž výstup je spojen se vstupom kruhovćho registru g, jehož výstup je spojen se vstupom diodové matice Q a obvodu 1 vyhodnooení zastavení cyhlu. Výstup diodově matice 3 je spojen s ŕídieím vstupom jednotky Q výkonových spínačů, zatímco výstup obvodu...

Výstelka hydrocyklonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262001

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bažant Radko

MPK: B04C 5/085

Značky: hydrocyklonu, výstelka

Text:

...přičemž podstatou vynálezu je. že na vnějsím povrchu cedičových dílcí je vytvoůena lanínátová vrstva.Dále je podstatou vynálezu, že laninátová vrstva je šroubem s naticí upevněna k cedišovjn dílcům.Vyšší účinek řesení podle vynálezu spočívá v Josažení přesných rozměri a tvarů podle výkresu, v přesném zakotvení jednotlivých čedičovjch dLlc 1, v těsnosti a odolnosti zejména vůči agresivnimu media, v možnosti výměny prefabrikovaných čedičových...

Zařízení ke chlazení pilového kotouče pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262000

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrbáč Jaroslav

MPK: B23D 59/02

Značky: chlazení, pilového, kotouče, zařízení

Text:

...vynálezu, kde na obr. 1 je ,příčwný -řez zařízením,na obr. 2 je detail »A- z obr. 1 ve zvětšeném měřitku, na obr. 3 je řez vede-ný rovinou .O-D z obr. l a na obr. 4 je alternativní provedení vhodné pro stávající pily,Zařízení ke chlazení pilového kotowče pily v příkladném provedení podle vynálezu sestava ze dvou vzájemné spojených svěracích kruhových přĺrub 3 uložených na vřeteni 2 pily, mezi kterými je kolílŕy 4 uchycen pilový kotouč 1...

Laminátová přepravní nádrž na kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261999

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ernest František, Hovorka Jaromír, Valošková Amálie, Skupin Lumír

MPK: B65D 88/06

Značky: přepravní, nádrž, kapaliny, laminátová

Text:

...válcového .pláště a odolnosti proti dynamickému namáhání za přepravy. Lem podobné jako žeb-ra vytváří s ąpláštěm uzavřený profil, tuhý na ohyb i kroucení a ve ispolupüsobení s jádrem schopný absorbovat účinky vibrací a rázů. Lemem se z-většuje nejen unosn-ost válcového plášte, ale také jpřepážek a v těchto je možno bez podstatmého snížení únosnosti provádět otvory.Laminátová ipřepravní nádrž na kapaliny podle vynálezu je blíže osvětlena...

Hlava koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 261998

Dátum: 10.02.1989

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Uherek Antonín, Václavík Pavel

MPK: C10B 25/20

Značky: koksovací, hlava

Text:

...eho podstata spočíva v tom, že má podél Krajntho topného kanálku z vnější strany po celé výšce umístěn vláknitý keramický izolační materiál o tepelné vodivosti pod 0,2 Wm 1 K 1 a teplotě použití nad 1000 °C pro snížení tepelných ztrá-t z krajního topného kanálku.Výhody nového řešení přináší sníženípracnosti stavebních prací, respektive vyzdění izolační vrstvy v hlavě koksovacích pecí, snížení tepelných ztrát z hlavy do okolí, snížení teplot a...

Tuhá obkládací deska koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 261997

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chocholáč Miroslav, Moškoř Josef, Noga Zdeněk

MPK: C10B 29/02

Značky: koksovací, obkládací, deska, tuhá

Text:

...pece.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení po dle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázor ňuje nárys a obr. 2 znázorňuje bokoryskla-dních prvků doasavadoího provedení tuhé »obkládací desky koksovací pece. Obr. 3 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece dosavadní provedení tuhé obkládací desky koksovací pece podle vynálezu. Obrázek 4 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece tuhou...

Způsob uložení a montáže obkládacích desek na hlavy koksovacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261996

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pustka Daniel, Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 25/20

Značky: obkládacích, způsob, hlavy, uložení, pecí, montáže, koksovacích, desek

Text:

...desek na zdivu hlavy pomocí azbestovych šňůr, snížení rozsahu üdržbářských prací při zamezelní pr-ohořívaní plynu mezi obkládací deskou a zdivem hlzalvy koksov.ací pece, vyloučevní prací souvisejících se zálivkou, a tak dále.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho pr-ovádění podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky .v půdoryse řez hlavou koksovací pece a dosav-a-dní způsob uložení a .montáže...

Kabelová vlečka, zejména mostového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261995

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: mostového, jeřábu, kabelová, vlečka, zejména

Text:

...poruchy něk-terého z noslčů kabelů pak postačí demontovat pouze příslušný úsek dráhy .a provést opravu poškozeného dílu. Tím dochází k úsporám pracnosti a snížení časových ztrát.Výhodné provedení spočívá v tom, že spojovací člen tvoří U .profil nasazený na navazujících koncích úseků a s nimi rozebíratelně spojený. Na horní straně U profilu je přivařen st-avěcí šrounb vopatřený závěsem ve tvaru písme-ne L, V jehož jedné stěně jsou vytvořeny...

Způsob izolace insulinu z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261994

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buchvaldek Tomáš, Bártl Václav, Bárta Zdeněk, Braunsteinová Milena, Klančík Jaromír, Čihák Zdeněk, Hedrlínová Olga, Procházka Vladimír

MPK: C07K 7/40

Značky: vodných, roztoku, insulinu, izolace, způsob

Text:

...připřiuio bez izolace ki otaliĺokéhty Áťll-I x g před chro.rnratogiwafu tim so iratirocliiito~mfo již- zísjiž z vysolonélm Illüzĺpľüćĺłlkĺłl roliv.nč vysoce čistý insulín, v. průIilyslin/úizi niêłřítku zpria(oxteto.| 11 ý no finální sub . msšlníini rzltznni, so nri.ij.zxrriji) vyznaniný 1 n zvýš ním, výt u žádzinxáh-o lgczirluktu při som .mont suiížowii uałrokfi im pnaouosií. zařízení a spotřebu SllNtVÍll i on iAutolćy VVlWĺlilztl...

Zařízení pro dálkové měření teploty v místech vysokého napětí pomocí teplovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261993

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sycha Hubert, Chrištof Rudolf

MPK: G01K 1/16

Značky: vysokého, místech, měření, dálkově, napětí, teplovodu, pomocí, teploty, zařízení

Text:

...úbytku a teplotní čidlo 3 spojené prostřednictvím vývodu s teploměrem 7. Ve druhém, výstupním konci tepelného o-dąporu 2 je dále umístěno topné těleso 4 prepojené prvním vedením 9 a.prostřednictvím regulätoru a topného příkonu s tepelným zdrojem 11. První čidlo 5 a druhé čidlo B tepelného úbytku js-ou prostřednictvím druhého vedení 10 spojeny s regulátorem 8 topného příkonu. Elektricky izolační teplovod 1 a tepelný odpor 2 jsou onpatřeny...

Martensitická nerezavějící nízkouhlíková ocel pro válce zařízení plynulého odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261992

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tvrdý Miroslav, Molínek Bronislav, Cagaš Jaroslav

MPK: C22C 38/22

Značky: martensitická, nerezavějící, nízkouhlíková, zařízení, kovů, plynulého, válce, odlévání

Text:

...v procentech hmotnosti 0,08 až 0,15 uhliku, 12,0 až 13,5 0/0 chromu, 0,30 až 0,60 molybdenu a 0,001 až 0,40 křemíku. Podstatou vynalezu je, že tato ocel dále obsahuje 0,30 až 0,60 malngaznu, 1,0 až 1,5 níklu, 0,001 až 0,020 9/0 dusíku, 0,06 až 0,12 titanu, 0,05 až 0,10 vanadu,0,001 až 0,025 fosforu a 0,001 až 0,020 9/0 síry.Výhodou martensitické nerezavějící nízľkouhlíkové oceli podle vynálezu je, že při jejím použití .na výkovky...

Zařízení pro třídění válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261991

Dátum: 10.02.1989

Autori: Václavík Leoš, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Štícha Jiří

MPK: B23Q 7/03, B23Q 7/12

Značky: zařízení, součástí, třídění, válcových

Text:

...až do třiceti, vyjímečně i více rozměrovývch skupin. Zařízení může být použito pro různé průměrové rozsahu kroužků ložisek, aniž by se muselo vyměňovat jeh-o typové příslušenství.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znazonněno na přiloženém výkrese.Na rámu 1 jsou nad sebou uspořádaný dvě kladky 2, 3, -oibepnuté nosičem 4 například pásem, řemenem nebo řetězem. jedna z kla dek 2, 3 je oplatř-ena nezakresleným mecha nismem...

Proudová ochrana pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261990

Dátum: 10.02.1989

Autori: Stříbrný Zdeněk, Buček Pavel, Janeček Jiří, Hán Pavel, Štěpánek Miloslav

MPK: D05B 69/12

Značky: ochrana, pohonů, textilního, stroje, proudová

Text:

...proudové ochrany pohonu textilního stroje, obr. 2.průběh snímané velikosti elektrického prou-du snímačem proudu, vnaipř. při impulsním provozu, obr. 3 prüběh elektrického napětí vyhodnoceného integrátoerem, obr. 4 průběh elektrického napětí vyhodnoceného komparátorem, obr. 5 průběh e-lektríckého proudu rjíštěného obvodu.Pohon textilního stroje B, zejména šícíhcstroje, je tvořeíí hnjacímteiektromotorem 7,v dąnem případě svýhocl»ou tříçťázovým...

Venkovní hodiny s vnitřním osvětlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 261989

Dátum: 10.02.1989

Autori: Borský Vratislav, Borges Michal

MPK: G04B 37/04

Značky: vnitřním, venkovní, hodiny, osvětlením

Text:

...sklo 2. Ve spodní části .pouzdra 1 je vstupní otvor, který slouží pro výsunutí rampy 7 osvětlení. Na rampě 7 je uloženo zářivkové, 4žárovkové nebo výbojkové či neornové.lení h-odin. Sjpodní část rampy 7 osvětlení je tvořena krycím plechem B, kterýzavpadá-vdo.výřezu pouzdra 1. Transparentní číselník 14 hodin nese ve svém středovém otvoru hnací strojek 5 a ručky B. Na vnitřním obvodu pouzdra 1 jsou výtvořený dtrážký 11 a 12, v nichž jsou...

Zařízení pro řízení průtoku a množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261988

Dátum: 10.02.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Král Jan

MPK: G01F 1/30, G01F 1/28, G01F 1/32...

Značky: množství, průtoku, tekutiny, zařízení, řízení

Text:

...přípojeneho v-ýkresu, na němž obr. 1 značí jpodélný řez zařízením a obr. 2 komoru s výpustným kanälem.jak je patrno z obr. 1, je v tělese 4 vytvořen kanál 1, jímž přítéká nosič řízenéhoprůtoku a množství tekutiny. V tělese 4 je uložen ventil 3, uuchycený na membrráně 2,ktera se nalézá V řídící komoře 11, jejíž ohjem je možno měnit zašroubováním jejího víka. Ventil 3 je .opatřen průtočným otvorem 1 U, který »propojuje hlav-ní otvor ventilu 3 s...

Vzduchový filtr pro vysoké prašnosti s kontinuálním odvodem prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261987

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rychlík Zdeněk, Langer Jan

MPK: B01D 46/52

Značky: vysoké, odvodem, vzduchový, prašnosti, filtr, kontinuálním, prachu

Text:

...popisovaným filtrem, se přenešejí na filtcr a napomahají k uvolňování zachyceného prachu.Výhodou popisovaného řešení je prodloužení životnosti filtrační vložky oproti stávajícím provedením. Poněvadž filtrační vložka má tvarově rozdílné strany, lze pootočeiním vložky kolem vodorovné osy chránit filtrač 4ní rohož proti odstřitkující vodě, například při mytí vozidla tlakovou vodou.Příklad konkrétního provedení vynálezu je na priložených...

Teplosměnná kapalina s antikorozním účinkem na bázi vodou ředitelných alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261986

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šveřepa Otakar, Grusmanová Vlasta, Fiala Vladimír, Němcová Jitka, Strnadová Věra

MPK: C09K 5/00

Značky: kapalina, teplosměnná, alkoholů, antikorozním, účinkem, ředitelných, bázi, vodou

Text:

...soli aromuatickékarboxylové kyseliny C 7-C 3, napříkladbenzoanu sodnéIho,od 0,1 do 1 g kasprolíaktamu, od 0,5 do 10 g vaíromatlckého azolu 06-07, například 1,2,3-benzotriazíolu, a/lnebo z-merkaptobenzothiazolu.Teplosměnná vodou řeíditelná kopali-na s antikor-oznim ú-činkem se může ředit vodoupodle účelu použití pH výsledného roztoku.má být v rozmezí 7,7 až 8,1. úpravu požadované hodnoty pH je třeba ,provést kyselinou.fuosforečnou...

Zařízení pro mytí kontejnerů pomocí ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261985

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B08B 3/12

Značky: pomocí, zařízení, kontejneru, ultrazvuku, mytí

Text:

...pružné po 4.trubí 7 spojené s čerpadlem B, ,ponořené v zásobní nádrži 9. Ultrazvuková sonda je zavěšená pomocí ZáVěSu 5 na zvedá-k 6. Spojovací trubka z je v horní čá-sti opatřená kabelovým vývodem a spojovacím kajbelem 12,který je napojený na generátor ultrazvuku 11. Nad zásobní nádrží a je umístěný kontejner 10.Ultrazvuková sonda se pomocí zvedáku i spustí do kontejneru 10. Příruba 3 dosedne na hrdlo -kontejneru a spustením čerpadla l se do...

Zařízení pro strojní čištění šikmo uložených česlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261984

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hradil Oldřich, Spilka Vladimír, Spilka Petr

MPK: E02B 5/08

Značky: čištění, zařízení, šikmo, uložených, strojní, česlí

Text:

...mít přesně rovný tvar, nebot hrablo se případným nerovnostem snadno přizpůsobí a tvar česlí .kopíruje. Rovněž případné zachycení nevhodného.předmětu na česlích nezpůsobí poruchu, ineFbot hrablo se při překročení nastavené přítlačné síly, kterou lze snadno regulovat,např. jeho- hmotnosti, od česlí odklopí .a nevhodný předmět přejede. Tvar křivkyvratného pohybu hrabla .lze jednoduše upravovat vzájemnou polohou hnaného -kli.kového hřídele .a...

Způsob hodnocení propustnosti separačních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 261983

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 21/31, G01N 21/39

Značky: vrstev, hodnocení, propustností, separačních, způsob

Text:

...méně, než je například třeba k vytvoření monomolekulární vrstvy.Na přiloženém výkrese je uveden na obrázku 1 příklad vytvoření tunelového přechodu pro způsob hodnocení propustnosti spektrálních vrstev, na obr. 2 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu a na obr. 3 je spekt-rum tunelového přechodu pokrytéh-o testovanou separační vrstvou.Tunelový přechod ve strulktuře kov-izolant-kov má najpa-řenou Spodní elektr-odu 1 z hliníku, na...

Zapojení tepelného hlásiče požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261982

Dátum: 10.02.1989

Autori: Košíček Miroslav, Pavlík Josef, Amcha Vladimír

MPK: G08B 17/06

Značky: zapojení, tepelného, požáru, hlásiče

Text:

...po-užit typ P s kanálem N, první napájecí svorka 1 se bude připojovat ke kladnému pólu napájecího zdroje. Při změně ipolvarity nanpájecího napětí a diod 11 a 12 je možné obvod realizovat i s opačným typem vodivosti snímacího tranzistoru lll.V klidovéme stavu, tj. při normální pokojevé teplotě, je napětí v bodě B téměř stejné jako V bodě A měrnébo obvodu. e určeno jíoměrem obou linearizaičních rezistorü 4 a 7, předpělřového rezistoru 6 a...

Zařízení pro míchání disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261981

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žaloudík Petr

MPK: B01F 7/24

Značky: zařízení, disperzí, míchaní

Text:

...dosahuje do výše nepohyllýlivých uarážek 2, je rotujícím míchadlem 5 nesena přednostně podél stěny svislé válcové nádoby 1 vzhůru. Nepohyblivými narážkomi 2 je vpřibrzděna tangenciální, resp. rotační složka pohybu disperze, popř. je tato složka usměrněna do protisměru otáčení rotující hřídele 4. Dopwa-tkové míchualdlo 7 unáší disperzí k rotující hřídeli 4, »odkud disperze postupuje samovolně .a/nebo spolupůsoben-ím míchadla 6 přednostně ke...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících spalováním těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261980

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holečková Helena, Černá Alena, Černíková Helena, Formánek Josef

MPK: B08B 3/10

Značky: způsob, zpracování, těžkých, spaľovaním, vznikajících, pevných, zbytků, frakcí

Text:

...vyloužený zbytek ztíltruje a vyžíhá» při 900 až 1000 C a Spavlíny se zachytí ve filtrátu prvního stupně. Ve druhém stupni je zbytek loužen obohaceným tlltrátem za teploty 44.5 .až 50 C, s výhod-ou za teploty 48 až 52 C za neustátlého michaní po dobu nejrnéně 60 minut. Ve filtrátu druhého stupně jsou zaohy-cezny sírarny s velkým obsahem Iüľlxñłlĺtl a niklu.Základní účinek vynálezu spočívá. V tom,že se bez velkých finančních nákladů zužitkují...

Zařízení pro dosažení tzv. “psího chodu” silničního kloubového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261979

Dátum: 10.02.1989

Autor: Teplý Jiří

MPK: E01C 19/28

Značky: silničního, zařízení, kloubového, válce, psího, dosažení, chodu

Text:

...válce vůči sobě je pr-ovedeno dvěma hydraulickými válci.Použití paralelogiramu, který přesune pohyblivou .konzolu, nesoucí část otočného kloubu válce do krajních poloh, umožňuje přesta-vit »obě samostatné části válce vůči sobě o daný rozměr. Tímt-o dosávhneme rozšíření celkového pracovního zäběru silničního válce.N.a výkresech je schemuaticky znázorněn-o provedení podle vynálezu, kde obr. lpředstavu-je řez ev ose spojení dvou samostatných...

Stator elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261978

Dátum: 10.02.1989

Autori: Süss Jaroslav, Poštolka Miroslav, Peliš Josef

MPK: H02K 5/02, H02K 15/14, H02K 5/00...

Značky: elektrického, točivého, stator, stroje

Text:

...stator podle .vynálezu v příčném řezu a na obr. 2 v po-clélném řezu.Stator 3 je iprroveden jako samostatný montážní celek slo-žený z lplechů stažených stahovacími deskami 4 a s vloženým vinutím. Součástí stat-oru 3 jsou patky 5 probíhající po obou stranách statoru 3 v rovině procházející jeh-o osou. Patky 5 slouží ,k přrpevnění statoru 3 a k pře-našení točivého momentu na nosné patky 6, upravené mezi přepážkami 1 dolní časti kostry....

Okrouhlý jednoválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261977

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chládek Otokar, Klumpar Karel, Piálek Josef, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 9/46

Značky: jednoválcový, stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...s odhazovými platinami 3. Odhazové platiny 3 jsou radlálně posuvné uloženy v platin-ovém .kruhu 4 a jsou ovládány platlnovými kroužky 5 uloženými Ve víku 6. Pro» zatahování oček jsou jednotlivé pleta-cí systémy vybaveny zatahov-acími zámky 7 (obr. 1 s přiřazeçnými protízámky 8.Odhaz-ovê plati-ny 3 jsou ve své přední části opatřeny vodorovnou pracovní hranou 31 obr. 4, která v bodě 32 se lomí, a dále je tu vytvořena ši-kmá pracovní hrana...

Způsob zhotovování knoflíkové dírky s odstřiženým koncem alespoň jedné niti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261976

Dátum: 10.02.1989

Autori: Prudil František, Strya Josef

MPK: D05B 3/06

Značky: dírky, zařízení, jedné, knoflíkové, zhotovování, koncem, odstřiženým, provádění, způsobu, alespoň, způsob

Text:

...klínovou závorkou.Přesonvací páka 33 je svým prvním ramenem 44 uložená výkyvne na čepu 45 upevněném v neznázorneném otvoru nálitku 46. Druhé rameno 47 přesouvací páky 33 usepořádané V podstatě kolmo k jejímu prvnímu ramenu 44 přibližně V jedné polovici délky tohoto .prvního ramena 44, obsahuje opernou plochu 47 a, jejíž funkce bude popsána později. 0 první rameno 44 přesouvací páky 33 je opřen první konec tlačné pružiny 48,jejíž druhý konec...

Zařízení k tepelnému zpracování práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261975

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, zpracování, práškového, materiálů, tepelnému

Text:

...předpoklad pro dosažení prakticky stejné tlakové ztráty na obou vstupech do společného křížoproudého předehřivače.Příklad provedení zařízení podle vynálezuje zobrazen na výkresu. V tomto případě zařízení sestává ze dvou za sebou řazených teplovýměnných křížoproudych jednotek 1,z nichž každá sestává z křížového kusu 2,dvojice -vertíkálních cyklónových stupňů 4.Slínovací agregät 5 je kanálem 6 pecních plynů napojen na jeden z dvojice...

Zapojení integrovaného vazebního obvodu pro duplexní optickou komunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261974

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schröfel Josef, Vavruška Petr

MPK: H04B 3/56, G02B 6/26, H01P 5/12...

Značky: integrovaného, komunikaci, optickou, duplexní, obvodů, zapojení, vazebního

Text:

...vstupem prvního planárního rozboč-ovače 103 a výstupem prvního planárního sdružovače 104 napojen na první vláknový optický okruh A, a svým druhým planárním vstupem 111 a výstupem 112, který je tvořen vstupem druhého planárního rozbočovače 1 ll 7 a výstupem třetího plvanárního sdružovače 106 je přes tento druhý planární vstup 111 a výstup 112 napojen na druhý vláknový optický okruh B, přičemž třetí planárnĺ vstup 113 a výstup 114, který je...

Aretační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 261973

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brychta Jan, Kesl Lubomír

MPK: B65G 69/00

Značky: člen, aretační

Text:

...je vozík s transportní bednou aretován ve správné poloze a současně je tato poloha indi 4Na přiloženém výkrese je znázorněn aretační člen, včetně jeho uložení na nakládací a vykládací stanici jako příklad provedení podle vynálezu.Aretační člen sestává z pevného rámu 13,vodicího pouzdra 11, palce 4 a ovládací pákyNa pevném rámu 13 jsou uspořádaný vodicí hranoly 14 v-odicího pouzdra 11 opatřeného kolíkem 12, tlačnou pružinou 7 a spojovacími...

Vícevrstvá plastová kladka s ložiskem do dopravníkových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261972

Dátum: 10.02.1989

Autori: Smetánka Oldřich, Kupf Lubomír

MPK: B65G 39/07

Značky: ložiskem, dopravníkových, plastová, kladka, vícevrstvá, zařízení

Text:

...parametry celé dopravníkové dráhy a kromě toho zvyšují výrobní náklady i údržbu celého zařízení. Všechny tyto nedostatky odstraňuje vícevrstvá plastová kladka do dopravníkových zařízení podle vynálezu, vyznačující se tím,že sestává ze tří vrstev plastu, přičemž střední vrstva plastu je z měkkého elastic 4kého plastu, s výhodou strukturně lehčeného, vnější vrstva s nejméně jedním radiálním žebrem na vnitřní straně je z vysoce abrazivzdorného...

Valivé uložení, zvláště vrtulových listů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261971

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jurášek Josef, Prokop Josef

MPK: B64C 11/06

Značky: valivé, listů, uložení, zvláště, vrtulových

Text:

...ložisko sestávající z kluzné V-ložky a z kluzné dráhy vytvořené na vnějším povrchu pouzdralistu. Kluzná vložka může být tvořena metal-oplastickou fólii uspořádanou V drážce pevné částí hrdla náboje s čelními dorazy. Výhodou uložení podle vynálezu je zachování jeho nízke prostorové a hmotnostní náročnosti, přičemž se podstatné zvýši jeho životnost. Další výhodou tohoto uložení je možné snížení rázů v uložení využitím tlumicích účínků...

Elektrický regulační motor se zpětnovazebním čidlem polohy rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261970

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vávra Zdeněk, Prchlík Vojtěch, Slezák Karel, Skalický Jiří, Vurm Vladimír, Mariák Ferdinand

MPK: H02P 7/32

Značky: čidlem, regulační, motor, rotoru, polohy, zpětnovazebním, elektricky

Text:

...motoru, je umístěno alespoň jedno jednofázové sním~ací vinutí. Dvoutázove budlcí vinutí i jednofázové snímací v-inutí jsou vytvořena ve tvaru plošné cívky, metodou plošných spojil, umístěnév rovlně kolmé na osu otáčení motoru. Výstup každého z jednofázových snímacích vinutí je připojen na vstup vlastního nezávislého rotačního transtormátoru. Výstup každého nezávislého rotačního transformátoru je pak připojen na vstup vlastního...

Zařízení pro indikaci průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261969

Dátum: 10.02.1989

Autor: Majer Jiří

MPK: B23Q 11/12

Značky: indikaci, průtoku, zařízení, kapaliny

Text:

...spočíva v tom, že v tělese z nekovového materiálu jsou vertikálne proti sobě vytvořeny dvě dutiny oddělené slabou stěnou, přičemž ve spodní dutině je umístěno závaží välcového tvaru a v horní dutině bezkontaktní spínač, Ke spodní častí dolní dutiny uzavřené zátkou je přiřazen přívod kapaliny a k horní části dolní dutiny výv-od kapaliny.Výhodou zařízení pro indikaci průtoku kapaliny podle vynálezu je možnost zjišťování průtoku i malých množství...

Způsob snížení samozápalnosti organolithného iniciátoru polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261968

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuchynka Petr, Janko Jaromír, Reiss Jiří, Pleska Alexander, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 4/48

Značky: způsob, snížení, polymerace, samozápalnosti, organolithného, iniciátorů

Text:

...na oxidovaném povrchu ochrannou vrstvič« ku. Ochranný prostředek lze přimisit jak do reakční násady při přípravě iniciátoru, tak i do iniciátoru izolovaného od přebytku lithia.Účinek ochranného prostředků podle vynalezu vzrůstá s jeho množst-vím přimíšeným k iniciátoru až do poměru, kdy je samozápalnost zcela potlačena. Horní hranicemnožství ochranného prostředku přimíšené~ ho k iniciátoru není určena účinkem na snížení samozápalnosti,...

Způsob absolutizace etherického rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261967

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuchynka Petr, Pleska Alexander, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Karlík Miroslav, Havlu Václav, Reiss Jiří, Reissová Alena

MPK: B01D 17/00

Značky: rozpouštědla, etherického, absolutizace, způsob

Text:

...styren, alta-methylstyren, divinylbenzen apod.Alkalický »organokov může být alkyl- nebo arylalkylová sloučenina lithia nebo sodíku, jako je butyllithium, lgłvdilithiolbutan,dilithiobuten, dilithioisopenten, dilithiový derivát dimeru butadienu, isoprenu, styrenu,alfa-methylstyrenil, dvojsodný derivát tetremeru styrenu, alfa-methylstyrelnu apod., nebo adukt alkalickéh-o kovu s ílľülľlčlĺĺClíýľll uhlovodíkem, jako je dílithium naftalen...

Aerosolový přípravek pro antistatickou úpravu umělých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 261966

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kozelka František, Zenk Viktor, Kršňák František

MPK: D06M 13/38

Značky: umělých, vláken, úpravu, přípravek, antistatickou, aerosolový

Text:

...35, s výhodou 4 až 20 a nebo ricinového oleje oxetylovaného 2 D moly etylénoxidu, případně směsi těchto látek, 51 až 75 dílů bezvoděho etanolu, 34 až 50 dílů zkapalněného hnaciho plynu nebo směsi plynůteplotou varu od 45 °C do 40 °C.Prednosti přípravků podle vynálezu spočívají v jejich jednoduché, úsporné aplikaci a velmi dobré až výborné antistatické účinnosti na tkaniny typu polyakrylamid PADj, polyester PESL p-olyakrylonitril(FAN),...

Lineární krokovací dopravník pro značení držátek štětců a tvarově podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261965

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rada Josef, Veselý František, Matějka Václav

MPK: B65G 25/04

Značky: tvarově, lineární, značení, držátek, stětců, výrobků, krokovací, dopravník, podobných

Text:

...líšt 5.1 opatřeným ve spodní části kluzným posuvovým vedením 3.1 suvně uloženým v tělese valivého vedení 2.4, přičemž pevné lišty 4 a pohyblivé lišty 5 jsou navzájem rovnoběžně uloženy. Pohyblivé lišty 5 jsou v horní části op-atřeny po celé délce prizmatickými výřezy 5.2. Pevné lišty 4 jsou shodnýníi prizmatickými výřezy 4.2 opatřeny cca v 9/10 své délky, kdy koncová část lišty 4.3 je plochá, mírně sešikmená umožňující odvelování výrobků...

Způsob měření povrchového napětí silikátových suspenzí a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261964

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pospíšil František

MPK: G01N 13/02

Značky: zařízení, měření, způsob, suspenzí, povrchového, napětí, provádění, silikátových

Text:

...stanoví běžnou reologickou metodou, například stanovením takových vlastností při prostém smyku.Tento způsob lze velmi dobře provést na zařízení, které sestava z vertikálně uspořádaného pohybového ústrojí s volítelnou rychlostí posu-vu, například systému pístníce-válec mechanického lisu, opatřeného vo. dorovnou pracovní plochou pro uložení vzorku níěřené suspenze, nad níž je pevně Lichycen snímač síly, na němž je zavěšen činný prvek, například...

Zařízení pro oddělení močoviny z brýdových par

Načítavanie...

Číslo patentu: 261963

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nešetřil Miroslav, Knedlík Petr

MPK: B01D 3/02

Značky: oddělení, brýdových, zařízení, močoviny

Text:

...známých řešení jsou odstraněny zařízením pro oddělení močoviny z brýdových par, sestávajících z odlučovače kapaliny pro rozdelení parokapalinové směsi, ze směšovacího kondenzátora, ve kterém dochází ke kondenzaci části par močoviny z brýdových par a z odlučovače k zachycení kapek roztoku močoviny unášeného brýdovými parami, podle vynálezu, jehož podstata-spočíva v tom, že rozdelení par-okapalinové směsi je provedeno cyklonovým odlučovačem s...