Archív za 1989 rok

Strana 110

Zařízení pro vypínání pohonu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262042

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jaroš Karel, Gellner Pavel, Šperka Petr

MPK: B62D 25/22

Značky: vozidla, zařízení, pohonů, vypínání

Text:

...k rámu Ä. Volnoběžné kolo § je ulo ženo ve vidlící § tvaru dvouramenné páky, která je výkyvně ul. Pružina §, která je jednímchycena pomocí čepu Z na rámu koncem přípevněna na rámu l a druhým koncem na vidlici §, udr žuje vidlíci 6 v horní krajní poloze, která odpovídá zdvižené mu volnoběžnému kolu É, Požadovaná poloha volnoběžného kola § je nastavována pákou ll, která je pomocí bowdenu łg a lanka 9spojená s vidlicí §, Poloha páky ll je...

Způsob nanášení organokřemičitého polymeru laserem indukovaným rozkladem 1-metyl-1-silacyklobutanu z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262041

Dátum: 10.02.1989

Autori: Guselnikov Leonid, Pola Josef, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Volnina Elvira

MPK: C08F 2/50, C08J 3/28, C09D 3/82...

Značky: polymerů, organokřemičitého, 1-metyl-1-silacyklobutanu, indukovaným, nanášení, plynné, způsob, fáze, rozkladem, laserem

Text:

...polymeru na horký povrch reaktoru. ~Způsob přípravy tenkých vrstev organokřemičitého polymerupodle vynálezu využívá skutečnosti, žetepelný rozklad 1-metyl-1-~-silaoyklobuťgnu indukovaný kontinuálnim C 02 laserem v přitomnosti senzibilizátoru (SF 6) probihá při vhodné intenzitě zářeni a vhodných koncentracich výše uvedených sloučenin výhradně podlea pevný polymer se přitom deponuje na studené stěny reakční nádoby.Typický laser poskytující...

Rychloupínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262040

Dátum: 10.02.1989

Autor: Strašák Milan

MPK: A47J 42/48

Značky: rychloupínací, zařízení

Text:

...excentrické části výztužné patky e která je ve třmenu zajiätěna proti poeuvu kolíkem.Výhody rychloupínacího zařízení podle vynálezu spočívají především v tom, že pomocí pákového mecheniemu s excentrickou částí lze dosáhnout snadného a rychlého upnutíbez vynaložení větší fyzické síly. Ruční strojek lze upnout libovolně na okrajovou část stolní desky jakéhokoliv provedení a stejně rychle lze toto upnutí opět zrušit. V důsledku nastavitelné...

Způsob přípravy výchozí suroviny pro růst monokrystalů z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262039

Dátum: 10.02.1989

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Hejl Milan

MPK: C30B 29/12, C30B 23/00

Značky: fáze, výchozí, růst, způsob, suroviny, monokrystalů, přípravy, plynné

Text:

...se z druhá ampule 3 helogenidem rtuč nm vyčerpá vzduch e ampule ee zataví. Tento způsob má zásadní ne výhodu v tom, že při více než jedné eublimaci je nutné čiětěnw,§ 31 292 nan halogenid rtuti sublimovat znovu opačným směrem do původníhovýchozího prostoru první ampule, který je však již znečiětěn netěkavými látkami - nečietotami po první eublimaci. Halogenid rtuti ee tak zpětně znečiščuje a opakované eublimace tak ztrácejísvůj význam. V...

Způsob výroby sendvičových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262038

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vašátko Eduard

MPK: B32B 31/00

Značky: konstrukcí, sendvičových, výroby, způsob

Text:

...pásků nebo vláken, kompozit se nechá zpolymerovat a před uložením jádra se tato tkanina z místa budoucího spoje odtrhne.Výhody řešení podle výnálezu jsou zřejmě. Použitá tkanina má S ostatními materiály a pryskyřicemi velmi nízkou soudržnost,a proto ji lze před vlastním lepením nebo vypěňováním sendvičového jádra snadno z povrchu odtrhnout. Tato vrstva zcela zamezí vytváření silnějších vrstev pryskyříce na lepeném povrchu, současně pak...

Válečkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 262037

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brandejs Jan, Kadula Jan

MPK: F16C 19/22

Značky: válečkové, ložisko

Text:

...což umožnuje zvýšení rychloběžnosti ložiska při zachování jeho životnosti.Příkladné provedení válečkováho ložiska podle vynálezu je znázorněno na přiloženóm výkrese, kde obr. 1 představuje exiální pohled na toto ložisko, obr. 2 řez tímto ložiakem plochou určenou roztečnou kružnioí válečků a obr. 3 jeho rediální řez.Válečkové ložisko podle vynálezu sostúvi z vnitřního kroužku g s vodicími nákružky a vnějšího kroužku 2, mezi nimiž jsou...

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262036

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěpánek Miloš, Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří, Hán Pavel, Buček Pavel

MPK: D05B 69/22

Značky: pohonů, ochranu, stroje, textilního, zapojení

Text:

...2. Výs tup nulovacího obvodu g je spojen s nulovecím vstupem Žl řídícího~mikropočítače 2. Druhý výstup nulovacího obvodu 3 je spojen se vstupem spínacího stabilizátoru gg, kterému je předřazen usměrňovač gł zdroje 8 napájení budičů. Stabilizátor ggzdrojeg napájení logických ohvodů je spojen s řídícím mikropočítačem 3. Výstup řídícího mikropočítače 2 je spojen se vstu Pem budičů 1, které jsou jednak připojeny ke spínacímu stabi 282 038...

Těsnicí olej pro suché plynojemy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262035

Dátum: 10.02.1989

Autori: Raška Jaromír, Plachý Josef, Kubenka František, Horáček Josef, Botur František, Kubenková Jarmila, Samec Oldřich, Kaňok Eduard

MPK: C10M 111/06

Značky: přípravy, plynojemy, suché, těsnicí, způsob

Text:

...až 300 °c a bodom tuh-n nuti pod -5 °C. Další složkou může být až 70 hmotnostnich dilů upraveného entracenového oleje I s hustotou nad 1 100 kg.m 3, s destilačnim rozmezím 240 až 360 QC 9 s bodem tuhnutí pod -15 °C,přičemž úprava tohoto oleje se provádí ve třech krocích dvoum stupñovou krystalizecí z organického rozpouštědla, fyzíkální rafinaci e řizeným výmražováním. Poslední složkou může být až36 hmotnostních dílů antracenového oleje II...

Opěrná kotevní pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262034

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Miloš, Mynařík Karel, Melzer Ladislav, Janků Stanislav

MPK: E02F 9/06

Značky: kotevní, pilota, opěrná

Text:

...u řídícím elektronickým zařízením lg.Funkční proces probíhá tak, že pravá horní západke łgg a levá horní západka łgg se vysunou ze záberu zubů 2 a pomocí zdvíhacího mechanismu lg se pohyblivé objimka 2 přesune do horní polohy łj skříně l o krokový zdvih Q, obě horní západky se zasunou do zubů 2,levá spodní západku llg a pravá spodní západka ll se vysunou ze záběru zubů Q s pomocí zdvíhacího mechanismu lg se pilota spustí o zdvihový...

Zařízení pro ovládání axiálního posunu přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262033

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/18

Značky: prístroje, ovládání, posunu, axiálního, zařízení

Text:

...uspořádána výkyvně a je v ní uspořádáne část známého pohonu přístroje g od jehelního válce L, jak je schemeticky znázorněno.Pouzdro 1 je opatřeno opěrným tslířkem Q (obr. 2) našroubovaným na jeho vnějším průměru. Nad opěrným talířem Q je našroubována matice 1 pro zajištění jeho výškové polohy, tedy i pro zajištění výškové polohy přístroje g. Na konzole 2 je souose s pouzdrem 5 pevné uspoŕádána vačka § se dvěma nájezdy Q a gg (obr. 3)...

Přírubová cívka, zejména pro prstencové skací nebo dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262032

Dátum: 10.02.1989

Autori: Meduna Jiří, Chlubna Blažej, Plšková Alena, Doležalová Ludmila, Fuxa Lubomír, Štembera Jaroslav

MPK: D01H 1/38, B65H 65/00

Značky: zejména, stroje, cívka, skací, dopřádací, přírubová, prstencové

Text:

...přírubu cívka mít nemusí.V dolní přírubě Š Ju z čelní strany vytvořena válcová duti a.zs 032 na 1. vnější obvodové stěna 5 dolní příruby g je opatřena otvo rur ží Na vnitřní plochu vnější obvodové stěny 5 dosedépzevnitř elastický prstenec Q, opatření V mistech otvorů Q alespoň dvěma axiélními výstupky 1, prooházejícími otvory Q do prostoru vně vnější obvodové stěny Q dolní příruby g. Elastický prstenec Q je v dutině 1 dolní příruby g...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nováček Jindřich, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel, Chládek Otokar, Piálek Josef

MPK: D04B 9/46

Značky: punčochového, pletací, okrouhlý, stroj, zboží, výrobu

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262030

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dvořáček Jaromír, Strya Josef

MPK: D05B 57/26

Značky: otáčení, pouzdro, cívky, rotačního, chapače, vertikální

Text:

...Toto uspořádání síce zvětšuje potřebnou zásobu spodní niti e vytváří vedení spodní niti v fází jejího odstříhu, to je při zpětném pohybu pohyblívého odstřihovacího nože,nezabraňuje všąk shore popsenému aamovolnému zkroucení spodní nítí v první fázi pohybu odetřihovacího nože, jejímž účelem. je tuto spodní nit spolehlivě zachytit. Podleznámého etavu techniky neexistuje zatím ani žádné jiné zařízení, ktere by zejména u strojů e jehelním...

Záchytné ústrojí jezdců závěsových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262029

Dátum: 10.02.1989

Autor: Český Petr

MPK: B65G 43/06

Značky: ústrojí, záchytné, jezdců, dopravníku, závěsových

Text:

...ústrojí obsahuje dvě západky l, jež jsou obkročmo usszeny po obou stranách pojezdové dráhy 2 (obr. 2).Zápsdka l je prostřednictvím prvního čepu gł otočné uložens ne prvním kamenu g e prostřednictvím druhého čepu jł je otočně spojenes druhým kamene 2. Zápedka l je uzpůsobens pro volný pohyb jezdců 22 po pojezdové dráze g v nueeném směru, vyvolanóm tehem neznázorněného tažněho řetězu. Pro tento účel je palec ll zápedky ł na protilehlě straně...

Zařízení pro snížení hladiny hluku u vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262028

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sekanina Oldřich, Mikulenka Jiří, Bezděčík Rudolf, Baják Zdeněk

MPK: C14B 1/40

Značky: strojů, snížení, zařízení, vibračních, hladiny, měkčicích, hluku

Text:

...vzniká při vlastním měkčicím procesu, tj. nárazy výčnělků spodních měkčicích nástrojů do dopravníků s usní, dosahuje hladina hluku takové intenzity, která negativně působí na okolí a pracovníky obsluhující stroj.Uvedenou nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že na spodním rámu u spodních252 uza měkčicíoh nástrojů jsou připevněny opěry pro vedení spodníhoa horního dopravníku tak, že horní dopravník se...

Montážní kladka trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262027

Dátum: 10.02.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 5/04

Značky: lešení, kladka, trubkového, montážní

Text:

...otvor pro hlavu šroubu. Hlavní výhoda montážní kladky trubkoveho lošení podle vynálezu spočívá v tom,že kladku svým speciílním závěsem je možno jednoduchým způsobem upnout na kteroukoliv vodorovnou trubku lešení,není nutne její dodatočné zajištování pomocí závěsů nebo dalších pojistných prvků. Tím ee podstatné zkrátí montážní časy trubkových konstrukcí a zároveň je zajištěna optimální bezpečnost při manipulacích s břemeny.Na výkrese je...

Způsob přípravy N-acetyl-D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 262026

Dátum: 10.02.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: způsob, stabilním, n-acetyl-d-glukosaminu, radioizotopem, přípravy, značeného, izotopem

Text:

...Habar F. Che. Ber. §§, 722 /1953//.N-acetylaco acetylchloríde je komplikovaná a značný probléme je přítolnoot silně alkalickáho prostředí, podporujícího rozklad sacharídů.N-dcotylaco ketene a jen průnyalové využití a není vhodnú A pro laboratorní účely /Quadbĺck G. Angew. Che. gg, 724 /1953//.nebo stabilní ísetope 130 by bylo ožno využít snačený D-glukooain /A 0 231 498, A 0 252 230/.zo uza Doeun popsané aetody N-acetylaco neznačeného...

Zapojení přijímače digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262025

Dátum: 10.02.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: digitálního, zpětnou, kvantovanou, zapojení, vazbou, prijímače, signálu

Text:

...3 - viz obr. 2. Při bezchybnéu přenosu . se po detekci tohoto impulsu objeví na zpětnovazobnim výstupu 3tu, obvodů 3 pŕíme cesty impuls, na ktorý blok § kvantované vazbyzereaguje vygenerovbnín jmenovitóho kompenzačniho impulsu - viz křivks Q. Kompenzační impuls postoupí dále do obvodů gřpřimé cesty, kde se sečte s impulsen z jejich korekčního.zesi 1 ovače a potlačí jeho symbolovou interterenci - viz krivka 2. Dokud procesor Q adaptačnich...

Zapojení vícetaktového časového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262024

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kramoliš Miroslav, Sklenář Bohuslav

MPK: H03K 17/28

Značky: časového, zapojení, vícetaktového, obvodů

Text:

...popsáno v příkladovém provedení pomocí připojených vykrasu, kdeobr. 1 znázorňuje celkovou podstatu uvedeného zapojení, aobr. 2 znázorňuje průběhy signálu časovacího obvodu při jeho funkci. Zapojení časovacího obvodu podle vynálezu, znázorněného na obr. l,je tvořeno vstupním obvodem l předřazeného děliče kmitočtu, jehož výstupy jsou spojeny se vstupy předřazeného děliče g Kmitočtu, jehož výstup je připojen na první vstup hlavního...

Zapojení pro komutační blokování pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262023

Dátum: 10.02.1989

Autor: Potůček Vladimír

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojení, měniče, blokování, pulsního, komutační

Text:

...měničes tzv. měkkou komutací je uspořâdâno tak, že výstup proudovêho čidla Q je přes proudověnapětový převodník 1 a přes člen 2 ne citlivosti spojen se vstupem nesymetrickêho filtračního členu Q,jehož výstup je zapojen do přvního vstupu spínacího členu 4, dojehož druhého vstupu je přes oddělovací člen 1 připojen výstup3 202 uz pomocnêho napâjecího zdroje §. Vstup oddělovacího členu 1 je záPOVGĚ propojen s napájecím vstupem stávajících...

N-(N´Acylthioureido)deriváty cyklických enaminonitrilů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262022

Dátum: 10.02.1989

Autori: Potůček Vladimír, Pazdera Pavel

MPK: C07D 215/54, C07D 231/38, C07C 157/12...

Značky: výroby, cyklických, enaminonitrilů, n-(n´acylthioureido)deriváty, způsob, jejich

Text:

...mol) benzoylisothiokyanátu, oměs reagovala 10 minut při teplotě 40 °C. Ochlazením reakční směsi na teplotu 10 °C bylo zíakáno 16,92 gK roztoku 8,46 g ( 0,05 mol) 2-amino-3-kyanchínolinu v 250 ml acetonu bylo přidáno 6,6 g ( 0,05 mol) ethoxykarbonylisothiokyanátu, aměe reagovala 180 minut při teplotě 40 °C. Zahuštěnim reàkční směsi na poloviční objem bylo zíokáno 10,7 gPŕíklad 5 252 022 K roztoku 8,46 g ( 0,05 mol) 2-amino-3-kynnchínolinu v...

Pojezdová jednotka dopravníkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262021

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kluz Jan

MPK: B65G 3/00

Značky: systému, pojezdová, dopravníkových, jednotka

Text:

...dráhy s pohonom řetizom s nadšením. palo. a na obr. 2 je detailní pohled na záväzný pojezdový vůz visutć dráhy, odpojoný z unašeče tažného elementu.čelní pojezdový závěs Q je na své hořejší části na přední nájezdově straně opatřen dvouramennou vypínací pákou 1, otočnou kolem čepu lg, která má na předním konci otočně kolem osy uloženou níjszdovou kladiöku, g. Na zadním čele páky 1 je vytvořen unaěečt 5. Na zadní straně hořejší části čelního...

Výsypka cyklonu pro odlučování vláknových příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262020

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štorch Otakar

MPK: B04C 5/185

Značky: cyklonu, výsypka, odlučování, příměsí, vláknových

Text:

...celkové výšky odlučovacího zařízení je výhodné provedení dna výsypky jeho ploché, případně skloněně k jedné straně. Zkouškami zjištěná optimální množství odsávsného vzduchu z výsypky je pro vláknový materiál cca 10 celkového průtočného množství cyklonem. APříkladně provedení výsypky podle vynálezu je schemsticky znázorněno na výkresech, kde obr. 1 ve svislém osovém řezu zobrazuje celkové uspořádání cyklonu s jeho výsypky s příslušnou...

Pojízdný stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262019

Dátum: 10.02.1989

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47B 31/00

Značky: pojízdný, stolek

Text:

...straně a natáčecími koly na straně druhé.U tohoto řešení nebude bez dalších technických opatření možné pevné postavení stolku v klidovém stavu.U řešení jen s natáčecími koly bude manipulace snadná,ale pevné postavení stolu nebude možné,pokud jednotlivé kola nebudou opatřena dokonalou aretací.Výše uvedené nedostatky odstraňuje pojízdný stolek podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom,že na dvou protilehlých nohách jsouv umístěna pevně...

Zapojení pro automatickou regulaci stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262018

Dátum: 10.02.1989

Autori: Píša Ladislav, Šmíd Oldřich

MPK: H02P 5/16

Značky: motorů, zapojení, automatickou, regulaci, stejnosměrných

Text:

...stejnosměrnýmí motory nahradit drahé a málo účinné motory krokové.Na příloženém výkresu je na obr. 1 znázorněno blokově schéma zapojení automatické regulace stejnosměrných motorů podle vynáLezua na obr. 2 je toto zapojení doplněno sígnalízačnim a blokovacím obvodem.Na první vstup ll vratného čítače 1 je přjpojen zdroj Ě referenčního kmitočtu a na druhý vstup 1 je přípojen výstup z ínkrementálního čjdla 21 polohy motoruł. Výstupy lži, lłg až...

Rozebíratelný spoj součásti spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262017

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tížek Jaroslav, Michna Bohuslav

MPK: F16B 7/02, F16J 15/00, F02F 11/00...

Značky: rozebíratelný, součástí, spalovacího, motorů

Text:

...je uložen a utěsněn v klikovâ skříni. Podstata vynálezu ByOčÍVá v tom, že otvor v hlavě válce je ukončen kuželovým sedlem a v něm uložený konec trubky je ukončen lemem, jehož těsnící plocha je ve styku s kuželovým aedlem a jeho tlačná plocha je ve stysku s tlačnou plochou šroubení trubky.2 I 2 o 17 Při montáži trubky do hlavy válce se lem trubky deformujepodle tvaru kuželového sedla, čímž se docílí zlepšení těanoeti spoje. Nedochází k...

Koncový uzávěr elastického měchu hadicové pneumatické pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262016

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pružiny, měchu, elastického, uzáver, hadicové, koncový, pneumatické

Text:

...bříty Ž . Do čelní dutiny 3 je zasunut konec měchu Ž hadicové pneuma tické pružiny. Přítužný prstenec 2 umístěný na vnitřníŠ 262 016 straně stěny É konce měchu Í je zalisován s předpétim. Koncový uzávěr podle obr. 2 má pist 1 s čelni duti nou Š , do niž je zasunut konec měchu É pružiny. Fřitužný prstenec 2 umistěný na vnitřni straně stěny É konce měchu 2 je rovněž zalisovan s předpětim.Koncový uzávěr podle obr. 3 má přirubu 1 s čelni duti...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků a radionuklidů uran rozpadové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 262015

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vaněk Karel, Dřízal Zdeněk, Gála Jan

MPK: G21F 9/04

Značky: pracích, rozpadové, kapalných, radioaktivních, obsahem, odpadů, řady, prostředků, způsob, radionuklidu, čištění

Text:

...podle vynálezu, při něm je využite hydroxídu vápe- 2 252 015 natého a železité soli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kapalný radioaktivní odpad okyselí kyselinou sírovou na pH menší než 5. Potom se přidá roztok barnaté soli v množství odpovídajícím koncentraci barnatých iontů v rozmezí 1 až 100 mg/1 kapalného radioaktivního odpadu a železitá sůl v množství odpovídajícím koncentraci železitých iontů v rozmezí 40 až 1000 mg/1 kapalněho...

Způsob provádění čedičové výstelky hydrocyklonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262014

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bažant Radko

MPK: B04C 5/085

Značky: čedičové, výstelky, způsob, hydrocyklonu, provádění

Text:

...oeový řez kuželovou částí hydrocyklonu po zalití mezery mezi pláětěm a výstelkou, na obr. 5 je znázorněno mechanické zakotvení dílce čedičové výstelky šroubem a kuželovou hlavou k laminátové vrstvě.Výstelka hydrocyklonu se provádí po částech, to znamená,že se provede zvláät výetelka kuželové části g, zvlášt válcově částí g a zvlášř vtokové části c.Výstelka, například kuželové části A, obr. 1 a 4, se zhotovuje z čedičových dílců L, které se...

Způsob výroby sodné soli sulfonu kyseliny penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262013

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matyášková Marie, Šturc Antonín, Novák Ludvík

MPK: C07D 499/18, C07D 499/16

Značky: způsob, penicilanové, sodné, kyseliny, výroby, sulfonu

Text:

...substance nebo vodného roztoku.Při realizaci zpdsobu podle vynáĺezu se 3 výhodou používá vodného roztoku manganistanu draselného nasyceného při teplotě 15 až 25 °c.Odbornikovi je jasné, že k uvedenému účelu jsou použitelná i další oxidační činidla, například peroxid vodíku, persoli, perkyseliny apod., pokud je lze přesně dávkovat, pokud jsou zdravotně nezávadná, nekomplikuji izolací produktů a lze je spolehlivě oddělit od izolovaného...

Způsob výroby calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262012

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotyk Milan, Fuka Viktor, Lukáš Rudolf, Lehký Zdeněk, Prášek Jiří, Strnad Jiří, Vích František, Sádlo Luboš

MPK: C08F 6/00, A01N 45/00

Značky: výroby, způsob, calciferolu-pryskyřice

Text:

...až na teplotu 40 °C.Nyní byl nalezen způsob výroby caloiferolu - pryskyřioe izomeraoí roztoku ergosterolu v organickém rozpouštědle ozařovánim ultrafialovým světlem, odďestilovánim rozpouštědla,oddělením nezreagovaného ergosterolu přídavkem alkoholu a řízenou teplotní konverzi precalciferolu z 80 °C až 90 °C postup ným oohlazsvánim na 40 °C během 12 až 24 hodin v časovýchintervaleoh 1 až 8 hodin, který je předmětu vynálezu a jehož podstata...

Způsob výroby stabilního calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262011

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lehký Zdeněk, Strnad Jiří, Vích František, Fuka Viktor, Sádlo Luboš, Prášek Jiří

MPK: C08F 6/00, C08K 5/09, A01N 45/00...

Značky: calciferolu-pryskyřice, výroby, způsob, stabilního

Text:

...velmi snadno podléhá rozkladu působenim vzdušného kyslíku, světla či zvýšené te loty. Vsechny tyto vlivy způsobují rozklad calciferolu a tím pokles obsahu účinné složky ve výrobku.Nevýhodu nedostatečné stability caloiferolu - pryskyřice odstraňuje způsob výroby stabilního calciferolu - prysky řice, získaného ozařováním roztoku ergosterolu v organickém rožpduštědle ultrafialovým světlem, oddestilovánim rozpouštědla, oddělením nezreagovaného...

Zařízení k zatěžovacímu zaválečkování nášlapné plochy nalepovaných podlahovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262010

Dátum: 10.02.1989

Autori: Filípek Svatopluk, Kadlečík Jaroslav

MPK: E04F 21/20

Značky: plochy, nášlapné, zatěžovacímu, nalepovaných, zařízení, zaválečkování, podlahovín

Text:

...je nosný rám Q (obr. 1, 2) zařízení k zatéžovacímu zaválečkování nášlapné plochy podlahovin opatřen navzájom paralelnímí válečky Q, Q stejného pruměru, ale nestejné délky. Přední váleček g je delší než zadní váledpk Q. Oba válečky Q, Q mají svá ložiska zabudována uvnitřsvých pĺaštů, takže nejsou na výkrese patrná, a paralelními ploškami osazených konců svých os Q, Q jsou vsazeny do vídlic Q přivařených zespodu ke koncům příěných nosníků 15....

Triglyceridy 2-arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262009

Dátum: 10.02.1989

Autori: Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 69/30

Značky: triglyceridy, 2-arylpropionových, kyselin

Text:

...výhodné konverzese reakční aměs zředí vodou a produkt se extrahuje organickým rozpouštědlem například díchlormethanem, chloroformem, 1,2-dichlorethanem nebo toluenem, spojené organické podíly se promyjí zředěným roztokem minerální kyseliny, s výhodou kyseliny chlorovodíkové nebo sírová, vysuší se a odpaří. Získa se tak ester obecného vzorce I. hZpůsob podle vynálezu nevyžaduje nákladné provozní zařízení, pracuje s levnými a-dostupnými...

Uzávěr násypného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262008

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hauptfleisch Jarmil, Mazuch Ladislav, Kavan Mojmír, Blahna Jan

MPK: B65D 88/28

Značky: zařízení, uzáver, násypného

Text:

...konec je nasazen na oikmémhrdle násypného zařízení a druhý konec je ukončen objímkou podle tohoto vynálezu. Podstata vynálezu sčívú v tom, že uzávěr je opatřen tyčí, upevněnou na otoném rameni a objímka rutávu je otočně spojens s hydraulickým/přípednľ pneumatickým všlcem.Uspořádáním uzávěru dle vynŕlezu se docílí naprosto bezpečného mechanickéhouzvírání násypného zařízení se sypkými látkami zejména výbušinami, nebot látka nemůže přijít do...

Zařízení pro tvoření síťové spleti nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262007

Dátum: 10.02.1989

Autori: Egrt František, Krčma Radko

MPK: D04H 3/04

Značky: nití, síťové, tvoření, spleti, zařízení

Text:

...pružiny gi nebo podle obr. 3 jsou spodní konce kolíčků Q opatřeny kledičkemi gá, obíhajícími v drážkách vačky 3. Před tvořícím válcem 1 jsou ve směru přívodu~nití l a g umístěny rozváděcí tyče lg a lg, suvně uložené ve vedení lg a připojeněne dvouklikový mechanismus, sestávající například podle obr. lz dvojklíky li a ojnic lg a 1 , nebo přípojené na vačku a nebona programové zařízení řízené počítačem.Před rozváděcími tyčemi gg a li...

Zařízení pro konfekci cyklistických plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262006

Dátum: 10.02.1989

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B29D 30/58

Značky: cyklistických, zařízení, plastů, konfekci

Text:

...je připevněno vodítko bchounu a zadní strana je opatřena vodícím válcem kostry.Mezi vodítkem behounua vodícím váloem kostry je umístěn vodícíZŕízeñ m podle vynálezu se odstraňuje manipulace s běhounem,zejména jeho řezání na potřebnou délku a jeho přenášeni. Dále se odstrani dlouhavé nasazování a vyrovnávání kostry na konfekčním kole a je zaručene přesné usazení běhounu na kostře s vyloučením nepřesností, způsobených lidským faktorom.Na...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 262005

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...provedení pneumatické pružiny podle vynálezu.- Ž/ - 252 uns Na obr. 1 je čàstečný řez pneumatíckou pružínou s elastíckým měchem přibližně stále tlouštky stěny, který má na koncích pro obvodové sevření vnitřní zátky s nákružky s vàlcovým obvodem vnější přírubu a vnější píst. Na obr. 2 a 3 detaily konců pneumatické pružiny s jiným možným provedenim nákružku s válcovým obvodem. Na obr. 4 a S jsou detaily konců pneuma tické pružiny s...

Rozebiratelný spoj pro přenos krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262004

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tischliar Marian, Huťka Ľubomír

MPK: F16D 1/06

Značky: momentu, krouticího, prenos, rozebíratelný

Text:

...nakreslen detail uložení demontážní objímky vzhledem k rozpěracímu trnu a rozpínacínu pouzdru e na obr. 3 je nakresleno v axiálním nárysném řezu spojení hŕídele s nábojem a s demontážní tvarovou podložkou. jDo vílcového spárového otvoru v hřídeli Ž a náboji Q je vložen rozpčrací łuželový trn 1, xtcr je na straně včtšího průměru opetřen vilcovýn osazením. Ja tento osazení je nalisováns a pojištěna válcovým kolíkem lg demontážní objímka lg,...

Natáčivé statorové lopatky axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262003

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Josef, Bělohoubek Karel, Misárek Dušan, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/56

Značky: lopatky, axiálního, statorové, natáčivé, turbokompresoru

Text:

...koncu listu lopatek a lopatkyje možno zhotovit v rozměrech pro minimální radiâlní vůle v celé dêlce profilu přeěnívajícího konce. Toto provedení umožňuje dosáhnout optimâlních radiâlních vůlí, což vede ke zvýšení účinnosti komprese každého stupně a tím ke zvýšení provozní ekonomie celého turbokompreso Ill.202 003 Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení vy nálezu, kde na obr. 1 je ěâsteěný podělný řez statorem axiálního...