Archív za 1989 rok

Strana 11

Způsob aktivačního procesu při biologickém čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266001

Dátum: 14.11.1989

Autor: Korejs Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: aktivačního, způsob, biologickém, čištění, procesu, odpadních

Text:

...dolní části aktivační nádrže proniknou z části horní. Při čištění odpadních vod s velmi vysokým stářím kalu a vysokou nitrifikací může postačit popsané střídání promíchávání s aerací a promíchávání v dolní části aktivační nádrže i jen jedenkrát týdně,ale běžněji bude výhodnější zavádět uvedené střídání častěji, až denně. Při kratším intervalu promíchávání podle vynálezu než cca 2 hodiny nedochází již prakticky k význěmější dentirifikaci,...

Fotografická barevná vývojka pro zpracování halogenstříbrných pozitivních barevných materiálů s vodorozpustnými složkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266000

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prouza Pavel, Hrdlička Jaroslav, Kábrt Zdeněk, Vít Václav, Dostál Josef

MPK: G03C 7/30

Značky: halogenstříbrných, vývojka, materiálů, složkami, barevných, zpracování, fotografická, pozitivních, vodorozpustnými, barevná

Text:

...g bromidu draselného, přičemž zbytek do jednoho litru je tvořen vodou.Výhodou vývojky podle vynálezu je, že využívá k vyvíjeni barevných pozitivních materiálůs vodorozpustnými složkami vyvolávací látku CD-3 bez pomocného rozpouštědla. Použití této vyvolávací látky vede ke vzniku žlutého barviva, které má proti vyvíječům AC-60, T-32a TSS bathochromně posunutou maximální absorpoi o IFŽO nm, což vede ke zlepšení podání červené barvy. Navíc...

Způsob výroby polyamidových odlitků tvaru pláště rotačního komolého kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265999

Dátum: 14.11.1989

Autori: Černý Zbyněk, Čásenský Bohuslav, Fusek Jiří, Mařík Jiří

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: komolého, pláště, kužele, rotačního, odlitků, tvaru, způsob, výroby, polyamidových

Text:

...ql g sinusložka 92 není důležitá, neboč V otáčející se formě se její účinky ruší. Tíhová složka gl působí na polymerujicí kapalinu tak, že tato jeví snahu stékat ve směru klesajicí osy o a její účinky je třeba vyrovnat odstředivým zrychlením ar tak, aby vektor a výsledného zrychlení byl kolmý na stěnu formy. Úhel beta v tomto rovnoběžniku sil představuje odchylku stěny formy od osy rotace formy. Z nákresu vyplývá, žeVelikost tíhové složky...

Zařízení pro zavěšení výhřevných trubek pomocí nechlazených tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265998

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mašek Milan, Šarbort Martin, Vybíral Rostislav, Cigánek Jan

MPK: F28F 9/00

Značky: trubek, nechlazených, výhrevných, zavěšení, pomocí, tyčí, zařízení

Text:

...jinak komplíkovaly celkové zapojení parní soustavy. Další výhodou je snadná vyměnitelnost libovolné výhrevné trubky. Pokud je výhřevná plocha v tomto uspořádání umístěna V samostatném rámu, je blokově jako celek dopravována a v případě poruchy demontována ze spalinového prostoru.zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese na obr. 1,Zařízení sestává z nosného stropu l opatřeného prvními otvory ll sezávěsnými...

Pätvrstvová vlnitá lepenka, najmä pre prepravné obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265997

Dátum: 14.11.1989

Autori: Melecký Jaromír, Ďurinda Ján, Štefancová Marie, Král Zbyněk

MPK: B32B 29/08

Značky: prepravné, obaly, lepenka, vlnitá, pätvrstvová, najmä

Text:

...lepeným spojomv ktorej celková plošná hmotnost v nej obsiahnutých papierových vrstiev činí 800 g/m 2 až1 100 g/m 2, ktorej podstatou je, že pomer celkovej plošnej hmotnosti v nej obsiahnutých rovinných papierových vrstiev k celkovej plošnej hmotnosti v nej obsiahnutých papierových vrstiev činí 0,620 až 0,720 a súčasne pomer hmotnosti sekundárnych papierenských vláken vytvárajúcich v nej obsiahnuté papierové vrstvy k celkovej hmotnosti...

Adhezivní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265996

Dátum: 14.11.1989

Autori: Osoha Josef, Pokluda Ivo, Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír

MPK: C08L 9/00, C08L 7/00, C08L 25/10...

Značky: systém, adhezivní

Text:

...m-fenylendimaleinimid. Nedostatkem obou těchto způsobů je možnost jejich použití pouze pro jeden druh textilního výztužného materiálu. iNevýhody uvedených řešení odstraňuje adhezivní systém pro kaučukovou směs a viskôzové polyamidové nebo polyesterové výztužné materiály podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že kaučuková směs na bázi dienového kaučuku mimo běžně používané přísady obsahuje 0.3 až 10,0 |hmot. d. maleinimidu na 100...

Způsob regenerace odpadního tuku z extrakce kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265995

Dátum: 14.11.1989

Autori: Podolník Jiří, Košťálková Marie

MPK: C11B 3/08

Značky: odpadního, regenerace, způsob, kožešin, extrakce

Text:

...na druhu extrahovaných kožešin a kvalitě extrakce. Každý druh kožešin má svůj technologický postup zpracování a tomu odpovídá i druh použitého barviva a délka extrakce.Postup regenersce odpadního tuku upřesñují následující ilustrační příklady. P ř í k 1 a d 1Odpadní tuk před regenerací je černé barvy, obsahuje 9 hmot. dílů chlorovaných uhlovodíků, 6 hmot. dílů vody a 2 hmot. díly barviv. V otevřené nádobě s míchadlem, dvakrát většího objemu...

Zub rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265994

Dátum: 14.11.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: E02F 9/28

Značky: rotoru, drtiče

Text:

...hřbet zubu. Činná část zubu je ukončena zápichem o menším průřezu než je průřez dříku v místě jeho vetknutí do pláště rotoru drtiče, přičemž mezi zápichem a dříkem je nákružek.Výhody zubu rotoru drtiče podle vynálezu spočívají V tom, že umožňuje využití bubnového rotoru, jehož hmota je oproti hvězdicovitému rotoru s výhodou soustředěna na obvodu rotoru, přičemž v případě ulomení činné části zubu podle vynálezu lze úchytnou část zubu z...

Způsob tváření pásu pro výrobu základního elementu paprsku bezkonfusorového prohozu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265993

Dátum: 14.11.1989

Autori: Flaška Miroslav, Krabec Miroslav

MPK: B21B 1/28

Značky: základního, způsob, tváření, pásu, textilních, bezkonfusorového, elementů, výrobu, paprsků, strojů, prohozu

Text:

...vlny pásu,korýtkovitosti a šavlovitosti. Také mez kluzu, tažnost a zbytková zásoba plasticity se pohybujl v úzce dąfinovaném intervalu. Tyto dosažené finální vlastnosti pásu dávaji předpoklad vyrábět z pasu základni komponenty s vysokými nároky na tuhost, přimost a rovinnoat technologiemi jako je ohýbání, střiháni, lisováni spod. s vysokou výtěžnosti.Přikladem použití navrhovaného způsobu je výroba polotovaru ve tvaru pásu pro základni...

Katalyzátor kondenzační reakce aminoformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265992

Dátum: 14.11.1989

Autori: Studnička Alexandr, Dostál Karel, Alberti Milan, Mencl Jaromír, Kábela Josef, Kouřil Milan

MPK: C08G 12/02, C08G 12/12, C08G 12/32...

Značky: kondenzační, reakce, pryskyřic, katalyzátor, aminoformaldehydových

Text:

...ą s účinnosti chloridu amonného vyšší.Všechny tyto přednosti vyplynou z následujících příkladů. P ř 1 k 1 a d 1Impregnačni směsi pro výrobu dekoračnich nábytkářských fólii, obsahující 200 hmotnostnich dilů močovino-formaldehydové pryskyřice modifikované melaminem v molárnim poměru 1,001,800,05, 140 hmotnostnich dilů 50 vodné akrylátové disperze, 72 hmotnostnich dilů vody a 8 hmotnostnich dilů 10 vodného roztoku hexamidotrifosfazenu byl...

Zařízení k řízení zapřádání u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265991

Dátum: 14.11.1989

Autori: Buryšek František, Štusák Miroslav, Bouček Miroslav, Šilar Zdeněk, Hortlík František

MPK: D01H 13/32, D01H 15/02

Značky: zařízení, bezvřetenových, zapřádání, dopřádacích, strojů, řízení

Text:

...vyhodnocovací obvod na ústrojí pro spouštění zapřádacího děje. Dík tomuto opatření je zvýšena přesnost v poskytování signálu k spuštění zapřádacího děje, přičemž zde není žádná závislost na čistotě prostředí, v němž zařízení pracuje, ani možnost ovlivñování průmyslovým rušením. .Podle jednoho výhodného provedení vynálezu je část spřádacíhorotoru zhotovena z feromagnetíckého materiálu a upravena v podobě prstence upevněného souose k tělu...

Usmerňovač prúdenia pre odlučovače vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265990

Dátum: 14.11.1989

Autori: Majtán Miroslav, Liška Miloš, Žoldák Ľubomír

MPK: B01D 19/00

Značky: vzduchu, usmerňovač, prúdenia, odlučovače

Text:

...v osi vstupného hrdla odlučovača je umiestnená tlmiaca doska, na ktorej sú zo strany k výstupněmu hrdlu tangenciálne orientované lamely, pričom medzi spodnou hranou lamiel a dnom nádoby odlučovača je vytvorená funkčná medzera a.Takéto riešenie usmerňovača prúdenia v odlučovačoch umožňuje presunúť oblasž nízkej rýchlosti rotácie tekutiny dalej od výstupného hrdla čo podstatne zlepšuje odlučovanie vzduchu. Ďalšou výhodou je ľahká dezinfekcia a...

Tryska tkacího stroje, zejména pneumatického

Načítavanie...

Číslo patentu: 265989

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zlatohlávek Jiří, Velechovský Petr, Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, tkacího, pneumatického, zejména, tryska

Text:

...podstata spočívá v tom, že výtokové komora obsahuje první přímý úsek aądruhý přímýVýhodou nového řešení je především zvýšení tahové síly na útek a že tryska tvarovàná podle nového řešení nemusí mít žádný výše popsaný převaděč tlakového média. Výhodou je také snížení konstrukční a výrobní náročnosti.úsek, které jsou spojeny minimálně jedním ohybem.Další výhody a význaky předloženého řešení jsou patrny z následujícího popisu a...

Zařízení pro lihování řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265988

Dátum: 14.11.1989

Autori: Müller Jan, Sobotka Antonín

MPK: B27B 31/00

Značky: lihování, řeziva, zařízení

Text:

...rám je kluzně uložen v podstavci, se kterým je spojen přimočarým hydromotorem rámu.Výhodou řešení podle vynálezu je možnost posouvat rám podle potřeby v příčném směru do správné polohy vzhledem k řezivu. Další výhodou je jednoduohost rámu a jeho výrobní nenáročnost, zvláště při použití válcových profilu, které podstatné zjednodušují jeho zhotovení.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné provedení zařízení dle vynálezu....

Kontaktní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265987

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kadrle Jaroslav, Nováček Vladimír, Hrubeš Martin, Tlučhořová Melánia, Marek Vladislav, Liška Antonín

MPK: F24H 1/10

Značky: kontaktní, tepla, výměník

Text:

...chlazeného plynu je umístěna krycí stříška, bránicí proniknutí chladícího média do vstupního hrdla.Hlavní výhody výměníku podle vynálezu spočívají především v podstatném snížení tvorby polymeru a zachycení již vzniklých polymerů chladicím médiem před vstupem do vlastního kontaktního chladiče s vestavbou. Ve srovnání se současným stavem při přímém použití trubkavého nebo kontaktního výměníku, zařazením pŕedchladiče vyžaduje řešení podle...

Způsob přípravy očních kapek s obsahem metipranololhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265986

Dátum: 14.11.1989

Autori: Heřmanský Miroslav, Graichman Tadeáš, Mrvová Zdena, Pešák Milan

MPK: A61K 31/135

Značky: metipranololhydrochloridu, kapek, způsob, obsahem, přípravy, očních

Text:

...kterýse provádí tak, že se nerozpustná metipranololová báze nejprve suspenduje ve vodě, a do získané suspenze se pak postupně a za míchání přidává vypočtené stechiometrické množství kyseliny chlorovodíkové ve formě zředěného roztoku tak, aby po celou dobu přidávání nekleslo pH pod hodnotu 3 když všechna báze přešla do roztoku, rozpustí se v něm potřebné další izotonizující, stabilizační a konzervační přísady, pH se dle potřeby upraví malým...

Narážecí trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265985

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lenc Jiří, Kujal Zdeněk, Kužniar Josef, Rychtařík Jiří

MPK: A22C 11/02

Značky: trubice, narážecí

Text:

...složek různé konzistence, tak i pravidelnosti ve vzhledové struktuře, a to v celé délce výrobku, zejména při požadavku na rozmístění jednotlivých složek. Dále umožňuje plnění při vysoké produktivitě, aniž by docházelo k obtěžování okolí zařízení rozstřikem náplně a tím ke zhoršování pracovního prostředí. Trubice rozšiřuje možnost použití standardního typu narážecího stroje na uzenářské výrobky i pro plnění jiných výrobků, např. tlačenky....

Rám pro motocykly a podobná vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265984

Dátum: 14.11.1989

Autor: Pudil František

MPK: B62K 11/04

Značky: motocykly, vozidla, podobná

Text:

...závěs zadního pérování uohycen na nosném rámu, nejsou pružné elementy od sil v pérování. velkou výhodou provedení rámu podle vynálezu je to, že umožňuje variabilnost provedení motocyklu záměnou pouze horní částí rámu upevněné na nosný rám. To umožňuje provedení jak cestovní tak i terénní nebo sportovně cestovní. Neméně významnou výhodou pro výrobu, montáž, údržbu i opravy je to, že nosný rám, motor, zadní kyvná vidlice a zadní pérování tvoří...

Způsob výroby profilu o průměru H

Načítavanie...

Číslo patentu: 265983

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rainisch Jan, Dušek Josef, Jurča Milan

MPK: B21B 1/08

Značky: způsob, průměru, výroby, profilů

Text:

...při zachování užitných vlastností profilu, ale i úsporu energie, kterou je třeba vynaložit na jeho válcování. Při menší hmotnosti profilu je snažší manipulace s ním.Na přiloženém výkrese jsou na obr. 1 až 4 znázorněny řezy postupovými kąlibry, jimiž dělicí rovina prochází diagonálně ve střídavém smyslu. Na obr. 5 je řez dokončovacím kalibrem,jímž dělioí rovina prochází V ose profilu.Pŕíkladem způsobu výroby profilu podle vynálezu je...

Zapojení pro měření elektrických signálů snímačů umístěných na rotujících částech zkoušeného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265982

Dátum: 14.11.1989

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01L 3/10, G01P 3/48, G01P 3/22...

Značky: signálu, zapojení, rotujících, elektrických, umístěných, snímačů, měření, částech, zkoušeného, zařízení

Text:

...3, připojená vždy na první a druhý vstup vstupních obvodů 3. současně lze tedy měřit skupinu tří snímačü 3. Jednotlivá měřicí místa na rotující části jsou osazena osmnácti snímači 21 až 218, které jsou rozděleny do šesti trojic snímačů 1, u kterých je vhodné současné měření. Každé této skupině přísluší jedno elektrické relé 31 až 36 se spínacími kontakty 31 až gs, přes které jsou připojeny vývody snímačů 2 ke kroužkovým přechodům 31 až 36...

Zapojení pro optimalizaci zatížení spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265981

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dajbych Jiří, Šantrůček Jaroslav

MPK: G08B 1/08

Značky: spalovacího, zapojení, zatížení, optimalizaci, motorů

Text:

...tyto snímače l, 3, Q s elektrickým impulsním výstupem ll jsou napojený na vstupní port 3 mikroprocesoru §. Na další vstupní port ll tohoto mikroprocesoru á je připojeno tlačítko lg volby funkce snímače l, g, 3 tlačítko lg nastavení funkce a tlačítko gg nulování funkce. Výstupní port É mikroprocesoru § je připojen k multiplexeru 1, druhý výstupní port ll je napojen např. na zvukovou signalizaci ll a další výstupní port lg na číslicový...

Zařízení pro přítlak břemene u bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265980

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kubový Miloslav, Mládek Miloš, Buryšek František, Plaňanský Agaton

MPK: D01H 1/241

Značky: břemene, přítlak, zařízení, spřádacího, stroje, bezvřetenového

Text:

...být provedena v jednom celku, jak je také na obr. 1 znázorněno. V tomto příkladném řešení je dvojice výkyvných ramen gl, gg vytvořena z plochých pružin, takže obě opěrné kladky Q jsou pružně Výkyvné a jsou k řemenu 1 přitlačovány silou vhodným nastavením nosného tělesa 3 vůči řemenu 1, aby výkyvná ramena gł, gg z plochých pružin byla vhodně předepjata. Nosné těleso Ä je zakotveno nebo uchyceno pevně na rámu l, může však být s výhodou uchyceno...

Plnicí kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 265979

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lecnar Josef

MPK: F02B 31/00, F02F 1/24

Značky: plnicí, kanál

Text:

...směru,přičemž umožňuje proudění části náplně s nižší rychlosuü složkou ke středu válce, čímž se hmotově doplňuje jádro víření a celková hmotnost náplně válce.Příklad provedení plnioího kanálu podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje plnicí kanál v řezu A-A podle obr. 2, obr. 2 znázorňuje řez B-Bplnicím kanálem podle obr. 1, obr. 3 znázorňuje řez C-C plnicím kanálem podle obr. 1, obr. 4 znázorňuje řez D-D...

Výstupní a vstupní hrdlo pro souosé připojení zejména ke klenutému dnu nádoby filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265978

Dátum: 14.11.1989

Autor: Petrová Jana

MPK: B01D 25/30

Značky: výstupní, souose, filtru, zejména, hrdlo, vstupní, klenutému, připojení, nádoby

Text:

...hrdla vyžadují vrtání dvou otvoru a přivařování dvou hrdel, což znamená větší zeslabení dna nádoby. Jako nevýhoda se může projevit i nutnost připojení potrubí na plášč nádoby v tom případě, kdy se bude jednat o podzemní rozvody potrubí.Výše uvedená nedostatky jsou odstraněny u výstupního a vstupního hrdla pro souosé připojení zejména ke klenutému dnu nádoby filtruljehož podstata spočívá v tom, že v dutině výstupního hrdla opatřeného...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové a glykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265977

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Heyberger Aleš Ing .csc., Veselý Václav

MPK: B01D 12/00

Značky: glykolů, způsob, metakrylové, kontinuálního, 2-hydroxyetylesteru, kyseliny, dělení

Text:

...s původním vodným roztokem monoesteru I a etylenglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtoků původního vodného roztoku a crganického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou ll,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110, Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetylesteru kyseliny...

Membránový dvojitý držák trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265976

Dátum: 14.11.1989

Autori: Léblová Jaroslava, Novák Petr, Bareš Pavel

MPK: B05B 15/06

Značky: membránový, trysky, dvojitý, držák

Text:

...poruše. U výše uvedených řešení je upevnění na nosnou trubku provedeno pomocí ocelových šroubd a třmenů, což negativně ovlivñuje rozebiratelnost spojů sníženou následkem koroze. Při nestejnosměrném utažení dochází i k destrukci upínacích třmenů zhotovených zpravidla z plastických hmot.Uvedené nedostatky odstraňuje membránový dvojitý držák trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obě tělesa držáku jsou upevněna z vnější strany...

Způsob přípravy drti polybutadienu se sníženou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265975

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zadák Zdeněk, Kovařík Jan, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří

MPK: C08L 25/10, C08K 5/54

Značky: přípravy, sníženou, způsob, polybutadienu, lepivosti

Text:

...drtiodboutává a tendence ke slepení se zvětšuje.Uvedené nedostatky při přípravě polybutadienové drti při zachování dobré kvality finálního výrobku nevznikají, použije-li se postup podle vynálezu vyznačující se tím,že drř polybutadienu se zkrápí vodnou emulzí polydimetylsiloxanové kapaliny obecného vzorce(CH 3) 3-si~o- Ěiłcng Z-ojn-sitcuý 3, kde střední polymerační stupeň n je 200 až 300 s výhodou 230 až 270 a účinná silikonové složka se...

Hierarchický řídící systém procesu navažování surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265974

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tillmann Petr, Michálek Vladimír, Harapes Jaroslav, Šmíd Václav, Král Tomáš, Dřevo Jaroslav

MPK: G05D 9/12

Značky: surovin, procesu, řídící, systém, navažování, hierarchický

Text:

...mikrcpočítačovou vážicí soustavu lg, přičemž na řídící mikropočítač § jsou připojeny mikropočítačové vážicí soustavy g, Q, gg, lg, lg.Navrhované řešení je dvojúrovñové. obě úrovně jsou řešeny mikropočítači. Na nižší úrovni se zabezpečuje veškeré řízení procesu včetně vyhodnocování vah. Na nadřezeném stupni probíhá komunikace operátora, bilancování a převod výrobních úaajů a dohlížení na podřízené vážní mikropočítače.Řízeným objektem jsou Váhy...

Plováková dávkovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 265973

Dátum: 14.11.1989

Autor: Slováček Josef

MPK: E03D 1/16

Značky: armatura, dávkovací, plováková

Text:

...prací zařízení filtrú, sestávající z náscsky s průtoč~ nou truhkou a z plováku uchyceného na náeosce. a jeho podstata spočívá v tom. že průtočná trubka je na své spodní části opatřena mezlkruhovou těsnící kuželkou, přičemž plovák je k násosce uchycen v její horní části.Další podstatou vynálezu je, že pod úrovní těsnící kuželky je na konci průtočné trubky upraven vodlcí nátrubek opatřený zahlcovacími otvory.Řešení podle vynálezu umožňuje...

Zařízení pro číslicové měření poměrné rychlosti změny četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265972

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polívka Václav

MPK: G01R 29/033, G01R 23/00, G01R 19/00...

Značky: rychlostí, poměrné, měření, impulsů, zařízení, četnosti, číslicové, změny

Text:

...Údaj o odlehlosti t přichází na vstup gł prvého vyhodnocovacího obvodu g, který vyčíslí jeho reciprokou hodnotu z 1/t a je tvořen například dělicím obvodem. Na výstupu gg prvého vyhodnocovacího obvodu Ä potom dostáváme v číslicové formě regulační odchylku měřeného sledu impulsů n od modelového sledu impulsů p z generátoru 3 impulsů s řízenou četností impulsů.Regulační odchýlka dP četnosti P impulsů se pak přivádí na první vstup 3...

Způsob získávání bezvodného uhličitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265971

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hořák Václav, Bumbálek Václav, Žůrek František

MPK: C01F 5/24

Značky: způsob, horečnatého, bezvodného, uhličitanu, získavání

Text:

...odvodňují,při filtraoi se vyžaduje velká filtrační plocha a vzniká značné množství zředěných promývacích roztoků. Při sráženi nesquehonitu se navíc dosahují relativně nizke výtěžnosti hořčíku. Všechny tyto nedostatky odstraňuje postupdle vynálezu, dle kterého se získava bezvodý uhlíčitan hořečnatý z roztoků hořečnatýchsolí nebo ze suspensí málo rozpustných hořečnatých sloučenin muž. nesquehonitu, lansforditu,basických uhličitanů,...

Kruhový vyvážený širokopásmový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265970

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kvapil Vladimír, Macháček Milan

MPK: H03B 21/01

Značky: směšovač, kruhový, vyvážený, širokopásmový

Text:

...izolace mezi vstupy a výstupem jsou srovnatelné se směšovači nejvyšší kvalitatívní třídy, určenými pro měřĺcí účely a V oblasti směšovaoích ztrát je dosahováno hodnot dokonce nižších. Zemnící pásek dokonale uzemňuje všechny místa propojená na zemní potenciál a zabraňuje tím vzniku parazitních vazeb mezi vstupya výstupem. Společným účinkem uspořádání jednotlivých dílů směšovače je dosažení vysokých technických parametrů V celém...

Stavěcí mechanizmus sázecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265969

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štvrtňa Otomar, Vitásek Josef

MPK: F27D 3/10, F27D 1/20

Značky: mechanizmus, zařízení, stavěcí, šachtové, sázecího

Text:

...záběru s ozubeným kolem s vnitřním ozubením s osou otáčení shodnou s osou šachty pece, přičemž každý ozubený převod uložený mezi vertikálně stavěcí ložisko a horizontální uložení rozdělovacího žlabu sestává z ozubené tyče, nejméně jednoho mezikola a ozubeného segmentu.Výhodou stavěcího mechanismu sázecího zařízení podle vynálezu je přímá závislost mezi úhlem otáčení pohonu a úhlem sklápění žlabu. Snížení silového namáhání mechanismu při kraj...

Paletizační a depaletizační přepravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265968

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bálek Miroslav, Potočka Zdeněk, Čermák Jaroslav, Koutný Josef, Olšan Ladislav, Dubský Milan, Šedivý Jaroslav, Kučera František

MPK: B65G 60/00

Značky: přepravní, depaletizační, paletizační, zařízení

Text:

...dopravníkové dráhy gg, gg tak, aby nejspodnější příhrada gg byla umístěna nad těmito dopravníkovými drahami gg,gg. stisknutím tlačítka äł se uvede zařízení do pracovního režimu tak zvaná depaletizace,to jest postupné odebírání kameninových desek 2 rámové přepravníkové palety gg a jejich přeprav k dalšímu zpracování. Při tomto pracovním režimu hydraulické zdvihací zařízeníŕ lg spustí rámovou přepravníkovou paletu gg tak, že první kameninová...

1-(3,5-Di-0-benzoyl-2-deoxy-Beta-D-threo-pentafuranosyl)thymin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265967

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hřebabecký Hubert, Holý Antonín

MPK: C07H 19/06

Značky: způsob, 1-(3,5-di-0-benzoyl-2-deoxy-beta-d-threo-pentafuranosyl)thymin, přípravy

Text:

...není na závadu) a následující acetolysou 1,2-O~isopropyliden skupiny ve směsi acetanhydridu s kyselinou octovou v přítomnosti minerální kyseliny (nejlépe kyseliny sírové). Reakce se provádí bez čištění v jednotlivých stupních a poskytne ve vysokém výtěžku chráněný synthon vzorce III vhodný bez čištění pro nukleosidovou kondenzaci.Po provedení nukleosidové kondenzace za výše uvedených podmínek s látkou vzorce IV (která probíhá s výhodou v...

Způsob reverzace otopu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265966

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sikora Petr, Telatynský Erik, Kouřil Jiří

MPK: C10B 21/18

Značky: otopu, způsob, baterie, reverzace, koksárenské

Text:

...předchozí topné periody, načež následuje časová prodleva V trvání 20 až 300 sekund, spojená s odsáním otopného plynu a spalovacího vzduchu z otopného systému komínovým tahem koksárenské baterie, pote se současně otevře přívod spalovacího vzduchu a uzavře průchod spalín topným systémem nastávající topné periody a reverzační postup se po 2 až 10 sekundách ukončí otevřením prüchodu otopného plynu do topného systému nastávající topné...

Způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265965

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bílý Karel, Přikryl Zdeněk

MPK: H01H 1/02

Značky: statických, pohyblivých, způsob, součástí, kontaktů, výroby, elektrických

Text:

...na výrobky a byla rigid ně konstrukčně využívána.Nevýhodou tohoto způsobu výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů je vysoká spotřeba drahých kovů Au a Ag a tím i vysoká cena finálních výrobků nebo komponentů v celém národnim hospodářství.Uvedené nevýhody odstrañujenový způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí, jehož podstata je v tom, že na podkladovou vrstvu z kovových materiálů, jako je...

Magnet pro spektrometr nukleárně magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 265964

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pavlík Karel, Jelínek Josef

MPK: H01F 5/08, H01F 7/02

Značky: spektrometr, magnetické, rezonance, magnet, nukleárně

Text:

...ÚŘAD PRO WNÁLEZYAutor vynálezu PAVLÍK KAREL ing. CSc., JELINEK JOSEF ing. CSC., BRNO(54) Magnet pro spektometr nukleárně magnetické rezonance(57) Podstatou magnetu je dutý rotační válec ze supravodivého materiálu, například z oxidu mědi a prvků lanthanu a barya,případně ytria a barya. Magnet může být sestaven i z vice dutých rotačních válcůs mezerami kolmými k ose notační symetrie,případně jedním nebo vice vnějšími dutými válci s koaxiální...

Suspenzní čistící a leštící prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265963

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dolejš Václav, Novotný Josef, Čihák Bedřich, Vodáková Olga

MPK: C11D 3/14

Značky: čisticí, suspenzní, lešticí, prostředek

Text:

...10 dílů trietanolaminu,3 až 10 dílů kyseliny olejové technické,5 až 10 dílů bezvodého síranu sodného,8 až 10 dílů oxidu hlinitého připraveného kalcinací kamence hlinitoamonného při teplotě 1 200 OC o zrnitosti menší než 60 nm,l až 3 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 175 až 225 m 2/g a o průměrné velikosti částic 12 až 15 nm nebo 2 až 6 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 100 až 150 m 2/g a s průměrnou velikosti části 25...

Terapeutický prostředek proti infekčním gastroeteritidám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265962

Dátum: 14.11.1989

Autor: Korych Bohuslav

MPK: A61K 39/395

Značky: infekčním, proti, gastroeteritidám, prostředek, terapeuticky

Text:

...Escheríchia oolí, například 055, 086, 0 111, 0 119, 0 126, 0 127 a salmonellám, například salmonella typhimurium a lidským rotavirům,například sérotypů 1 a 2 V titrech dosahujících v přímé aglutinační reakci nejmáně 640 s bakteriálními antigeny a nejméně 16 v protisměrné imunoelektroforéze s antigeny lidských rotavirů.Způsob přípravy těchto bovinních kolostrálních protilátok spočíva v tom, že se březí dojnice imunizují intramuskulárně 6...