Archív za 1989 rok

Strana 109

Plošný ohebný materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262082

Dátum: 10.02.1989

Autori: Karásek Otakar, Dudák Zdeněk, Tomášek Miroslav

MPK: D06N 3/00

Značky: materiál, ohebný, způsob, plošný, výroby

Text:

...z koagulační lázně proní kalo v průběhu koagulace přes celou tloušt ku koagulovaného nánosu.Impregnovaaným vláknltým útvarem může být obecně tkaná i netkaná textílie na bázi přírodních .nebo syntetických vláken,po případě jejich směsi. Může být použito take útvarů přlpravených ze směsi vláken syntetických a kolagenových, získaných rozvlákaněním, případně rozpuštěním odpadů z přírodních usní. ako výchozí vláknitý substrát lze...

Zařízení pro automatickou výrobu řady peptidů syntézou na pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262081

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vágner Josef, Flegel Martin, Krchňák Viktor

MPK: C07K 1/04

Značky: výrobu, fázi, automatickou, pevně, zařízení, peptidů, syntézou, řady

Text:

...uv-nitř dvěma sítkami, mezi kterými je polymerní nosič a zv-enku má 2 kónickékoncovky, které umožňují sériové zapojeníreaktorů. Vlastní reaktor 4 je ovšem možné vyrobit ze skla či iného vhodného materiálu, přičemž vždy je nutno splnit požadavek přesněho zhotovení do sebe zapadajících koncovek. Velikost reaktorů je určena množstvím připravovaných peptidů. V zařízení podle vynálezu se syntetizují peptidy na pevné fázi s použitím průtočných...

Univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262080

Dátum: 10.02.1989

Autori: Škába Václav, Čásenský Bohuslav, Brož Jaroslav, Mařík Jiří

MPK: B29K 77/00, B29C 39/26

Značky: odlévání, polyamidových, univerzální, forma, nastavitelné, tloušťky, desek

Text:

...vlastní polymeraci, tak následné temperacl odlitku, se promítají negativně do kvality odlitků.Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky technologií Stacionárního lití reakční směsi pro aniontovou aktivovanou polymeraci G-kaprolaktamu podle vynálezu, jehož podstatou je, že na rámu 1 jsou umístěny nejméně dvě svisle orientované desky 2, z nichž každá sestava z výztužné kostry 3 z...

Tvarovatelný zvukoizolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262079

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zvoníček Josef, Peremský Pavel, Bojda Břetislav, Václavek Miroslav, Mec Karel, Čada Oldřich, Vlastník Jiří, Vondráček Otakar

MPK: E04B 1/84, B32B 15/08

Značky: materiál, tvarovateľný, zvukoizolační

Text:

...v tom,že fólie z měkčeného polyvinylchloridu vložená mezi kovové vrstvy je poměrně levná při velmi dobré zvukové izolací, a přidáním odpadního měkčeného polyvinylchloridu její cena dále klesá trvale lepící lepidlo na bázi z-etyl-hexylakrylatu umožňuje kontinuální výrobu vrstvených mate 4riálů již za normální teploty odpadá mechanická a chemická úprava kovových materiálů, které stačí jen odmastit a případně opatřit primerem. Zvukoizolační...

Snímač magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262078

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: snímač, štítků, magnetických

Text:

...pro matice 3 s vrubovaním k ručnímu ovládání. Matice 3 jsou umístěny na vnitřní stěně nosníku 4. Těmito kolíky 15 jsou uvedené části staženy v jeden celek. Ve vnitřní vodicí desce 5 je vytvořen otvor 13, jímž zasahuje magnetické hlava 21) do vodicí štěrbiny B. Magnetická hlava 2 D je pomocí d-vou hrotů, a sice vnitřního hrotu 22 a vnějšího hrotu 23 výkyvně uložena ve výřezu 24 držáku 25. Vnitřní hrot 22 je uspořádan v jedné stěně výřezu...

Držák magnetické hlavy, zejména pro snímače magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262077

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: držák, zejména, hlavy, magnetické, štítků, snímače, magnetických

Text:

...nimiž je pomocí mezivložky 28 o menší výšce vytvořena vodicí štěrbina 26 pro neznâzorněný magnetický štítek. Ve vodicí desce 26 je Vytvořen otvor 36, jImž do vodicí štěrbiny 29 zasahuje magnetické hlava 13, přltlačovaná dvěma šroubovými pružinami 31, 32,opírajícími se o ohyby 9, 16 a příložku 21. Dorazy 33, 34 se třmen 35 opírá o vodicí desku 26.V alternativním provedení podle obr. 7 a B-je rameno tvořeno plochou tyčí 36. Na jed nom konci...

Trubková pec s regulovaným teplotním režimem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262076

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šimeček Tomislav, Charvát Viktorin

MPK: F27D 17/00, F27B 7/00

Značky: režimem, teplotním, regulovaným, trubková

Text:

...Použitím radiačního pláště se ovšem mění poněkud i tepelné ztráty vedením, protože kolem pece se vytváří vrstva teplejšího vzduchu, takže výsledný efekt vzniká kombinací obou jevů.Na výkrese je znázorněno na obr. 1 uspořádání trubkové pece s radiačním pláštěm spolu s grafickým vyjädřenim teplotního efektu radiačního plášte, na obr. 2 je pohled na část radiačního pláště sestávajícího ze dvou vrstev perforovaného materiálu.Základem...

Regenerační hořákový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 262075

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kalousek Zdeněk

MPK: F23D 23/00

Značky: regenerační, hořákový, systém

Text:

...přehřátím a znečištěním. Tím se umožňuje u těchto spotřebíčů dosáhnout snížení ztráty až o 90 9/0.Regenerační hořákový system podle vynálezu je znázorněn na obr. ve vodorov-ném řezu.Regenerační hořákový systém se skládá z alespoň dvojice regenerätorů 1 s hořákovými tvarovkami 7 a přívody 2 paliva, uložených ve stěně 9 spotřebiče. Vně stěny 9spotřebiče jsou regenerovány 1 kryty vzduchovým pláštém 8 a pomocí připoje 11 spojeny s ovládacím...

Způsob výroby čistých draselných vodních skel ze sodného vodního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262074

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/32

Značky: vodních, sodného, vodního, čistých, způsob, draselných, výroby

Text:

...mol kysličníku draselného, kterýje obsažen v použitém hydroxidu draselném připadlo 2 - 4 moly kysličníku kremičitého obsaženého v zahuštěném roztoku.Tímtr způsobem lze připrałvit prakticky jakékoli čisté draselné vodní sklo.Způsob podle vynálezu je rovněž zřejmý z následujícího příkladu provedení.Vodní sklo sodné tekuté 1 834 g o složení S 102 27 0/0, Nazo 8,16 , H 20 64,84 bylo naředěno 9680 g destilované vody. Takto bylo připraveno 11514 g...

Pasta nebo lázeň pro potiskování a barvení reaktivními barvivy bázicky modifikovaných polyolefinových vláken a jejich směsí s vlákny polyamidovými či vlněnými

Načítavanie...

Číslo patentu: 262073

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fejková Ludmila, Ružička Jaroslav, Akrman Jiří, Švec Zbyněk, Burgert Ladislav, Štěpánek Oldřich

MPK: D06M 13/34

Značky: barvení, jejich, směsi, polyamidovými, pasta, bazicky, vláken, barvivy, reaktivními, vlněnými, modifikovaných, vlákny, polyolefínových, potiskování, lázeň

Text:

...či rytinu válců chemicky ani mechanicky. Zahustka z modifikované moučky ze semen svatojánskéh-o chleba se připravuje za studena míchäním rychlomíchačem po dobu 15 až 30 minut a odležením. Kyselina gijlykolová se snadno rozpouští ve v-odě za normální teploty. Při použité koncentracl kyseliny glykolové 150 g.kg 1 tiskací barvy je výsledná hodnota pH 1,7 až 1,8.Kyselina glykolová, jejíž teplota tání je WTO, v průběhu sušení po tisku a paření...

Zapojení pro řízení mechanismu na ražení textových šablon

Načítavanie...

Číslo patentu: 262072

Dátum: 10.02.1989

Autor: Řehák Radovan

MPK: G06K 3/00

Značky: řazení, mechanismu, řízení, šablon, zapojení, textových

Text:

...šablon.Generátor základu adresy znaku GD je vstupem napojen na generátor hodinových pulsů GF, výstupom pak jednak na vstup.11 paměti adresy znaku D 334, jednak přes dek-oděr U 21 na vstup klávesnice BK. Výstup klávesnice Bšłš je napojen jednak na vstup D 2. paměti adresy znaku D 84, jednak přes indikátor stisku klávesy m 1 na vstupy C paměti adresy znaku D 534 a paměti stisku klávesy D 33. Vstupy paměti D 83 a D 54 jsou napojený na výstup...

Zapojení pro zamezení vysílání poruchových impulsů z výstupů řídicí logiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262071

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kristen Jiří, Zakopal Jaroslav, Exner Karel

MPK: G11C 29/00

Značky: logiky, zamezení, zapojení, řídící, impulsů, výstupu, vysílání, poruchových

Text:

...První výstup101 řídící logiky je připojen k prvnímu vstupu 211 prvního součínového hradla 201. jehož výstup A 241 je připojen k, druhému vstupu 321 prvního zakončovacího odporu 301 a k první výstupní svorce 1 zapojení. Zálohovaná napájecí svorka 30 je přípojena k prvnímu vstupu 311 prvního zakončovacího odporu 301 až k prvnímu vstupu 31 N n-tého zakončovacího odporu 30 N, jehož druhý vstup 32 N je připojen k n-té výstupní. svorce N...

Membránový ventil s dvoustupňovou regulací otevírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262070

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zubová Dagmar, Ulrych Ivo, Porkert Jiří

MPK: F16K 31/145

Značky: ventil, dvoustupňovou, otevírání, membránový, regulaci

Text:

...ventilu s dvoustupňovou regulací otevirání je ve sve hor ní části uzavřeno víkem 3 svirajicím s tělesem 1 membránu 2. V pravé části víka 3 je našroubováno prvé pouzdro 25, ve kte rêm je vsunuto prve jádro 13, mající ve svéspodní části vsazeno první těsnění 22 a vesvé horní části druhé těsnění 23. V ose prvého pouzdra 25 je do víka 3 zašroubována tryska 14. Na prvni pouzdro 25 je nasunuta první cívka 4 přitažena prvni matící 32. První...

Fluidický řídicí ventil pro přeplňovací turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262069

Dátum: 10.02.1989

Autori: Takáts Michal, Tesař Václav, Kliment Vladimír

MPK: B60K 13/00

Značky: přeplňovací, ventil, turbodmychadla, řídící, fluidický

Text:

...při průchodu elekn-íckeho prordu, jednak proto, že těleso elektrického řídicího ventilku 3 d je montováno na trubicí 100, kterou protékají výfukové plyny o značné teplote. S ohledem na omezení konduktlvního přenosu tepla z trubice till je upevnění k ní takové, aby se Jytvořily na obr. 1 patrncâ izolační vzduchové mezery, nicméně jisté teplo se přesto přenáší kontaktními plochami kovových součástek.Na obr. 3 je naznačíeno uspořádání z...

Univerzální upínací bajonet pro výměnu technologických hlavic manipulačních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262068

Dátum: 10.02.1989

Autori: Galantič Kosťa, Filipi Ivo

MPK: B25J 15/02

Značky: systému, univerzální, výměnu, bajonet, hlavic, upínací, manipulačních, technologických

Text:

...91 technologických hlavic 100. Podélný kanál 53 rozvodného pouzdra 50 rot-oru 32 pro rozvod elektrické energie je vybaven rozvodnými kanály 58 k signalizačním členům 135, 130. Na čelní straně tělesa 80 upínacího bajonetu je umístěn pevný přenosový člen 95 elektrické energie do technologických hlav-ic 100 a na čele příruby technologických hlavic 100 je odpružený přenosový člen 77, které tvoří vícekanálový rozvod elektrické energie.Dalším...

Kapacitní systém hydrostatické nivelace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262067

Dátum: 10.02.1989

Autori: Řebík Vladimír, Šanda Václav

MPK: G01C 5/02

Značky: kapacitní, nivelace, hydrostatické, systém

Text:

...kapacitní nivelace. Vlastní kapacitní snímač tvoří dvě souosé válcové elektrody 3, 4, kde povrchováelektroda 3 tvoří nádobu čidla 1 a v níž je izolovaně uložena vnitřní elektroda 4. Prostor mezi oběma elektrodamí 3, 4 vyplňuje až po hladinu 2 hydraulické médium a zbytek vzduch. Takto vytvořený kondenzátor je propojen s elektronickou vyhodnocovací části 5 snímačů s čidly 1, která je svým výstupním vedením B připojena na jeden z kanálů...

Zařízení pro zjišťování reakce vozovek a podobných konstrukcí na silový plus

Načítavanie...

Číslo patentu: 262066

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kocour Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: zjišťování, silový, podobných, zařízení, konstrukcí, vozovek, reakce

Text:

...vidlici 2. Měřicí dotyk 1 je tvořen vozidlov-ým kolem opatřeným pryžovou obručí s výztuhou, je však možné opatřit měřicí dotyk 1 pneumatikou, s výhodou bez dušovou. Simulovat poměry při zatěžovánívozovky 4 vozidly s dvojmontáží kol lze s výhodou tak, že měřicí dotyk 1 je tvořen dvojici vozidlových kol opatřených pryžovou obručí, přičemž obě vozidlová kola mají společnou osu otáčení.Nad měřicím dotykem 1 je v rámu spořádán dynamometr 14, na...

Nové reaktivní barvivo sytě červeného neutrálního odstínu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262065

Dátum: 10.02.1989

Autori: Marková Dagmar, Thorovský Zdeněk, Marek Jan

MPK: C09B 62/51

Značky: přípravy, odstínů, neutrálního, nové, červeného, barvivo, reaktivní, syté, způsob

Text:

...lázeň složení 20 až 40 g barvlva 100 g močoviny 20 g NaHCOz v 1000 m vody po naklocovaní tkaniny mezi válcl, usušením při 60 °C a termo-flxací při 140 °C po dobu 2 až 5 minut se docílí sytě červeného vybarvení neutrálního odstínu Ämgx 503 nm).kresldlnu a l-naftol-rł-sulfokyseliny podle A 0 190 949 ze dne 1. 9. 1981, mající uvedené nevýhody k jeho přípravě použitá aktivní azokomponenta (ŕ-fosfatoxyethylsulfonylkresldln je obtížné dostupná...

Způsob strojní montáže pojistných kroužků pro hřídele a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262064

Dátum: 10.02.1989

Autor: Miloševsky Kamen

MPK: B23P 19/08

Značky: způsob, hřídele, zařízení, provádění, strojní, kroužků, montáže, pojistných, způsobu, tohoto

Text:

...kolíku 3, určujícího velikost rozevřenítlaöných segmentů 5. Držák 4 je spojen s pohybovým mechanísmem 8. Vestěně vodicího pouzdra 1 je otvor pro nasouvání pojistných kroužků 12 odebíraných ze zásobníku 11 podávacím kolíkem 9, jehožpohyb je vyvozen mechanísmem 10. Podávací kolika je opatřen dvěma zářezy pro patky pojistného kroužku 12 a čelem se opírá o protilehlý vnitřní průměr kroužku 12.Způsob montáže podle vynálezu v prove dení A je...

Forma pro výrobu dílců z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262063

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holda Josef, Šmíd Emil, Kosina Jaromír, Štěrba Luděk

MPK: B29C 39/26

Značky: plastů, dílců, výrobu, forma

Text:

...mezi osou otäčení přední části formy a osou ojničního kloubu na přední části formy. U uzavřené formy je spojnice osy otáčení hnací kliky a -osou ojničního kloubu na přední části formy kolmá na spojnici osy ojničního kloubu na1. Forma pro výrobu díicü z plastů, zejména lehčeného polyuretanu, jejíž přední část je otočná a ovládaná zdvojenym kloubovym mechanismem ovládaným přímočarým motorom, vuyznačující se tím, že vzdálenost mezi osou...

Osnovní pletenina se smyčkovým povrchem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262062

Dátum: 10.02.1989

Autor: Cvach Zdeněk

MPK: D04B 21/02

Značky: pletenina, povrchem, smyčkovým, výroby, způsob, osnovní, její

Text:

...apod. Druhý kladecí přístroj je navlečen plně a v jednom řádku klade -ve vazbě řetízku a ve druhém řádku klade pod jehlamí, přes několik roztečí, čímž vytvoří zásobu nití pro smyčku.Smyčky vzníknou v procesu úpravy textilie a úpravárenské strojní zařízení pro vyvářku, resp. pro barvení, je charakteristické možností vytahování textílie ve směru sloupků, kde tah dosahuje až 80 kg. jedná-se např. o jigger nebo kontinuální pračku, Tato úprava...

Způsob armování textilií kovovou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262061

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jirásek Oldřich, Krčma Radko

MPK: D04H 1/54, D04H 13/00

Značky: armování, textilií, kovovou, způsob, výztuží

Text:

...100 N/m,nejlépe mezi dvojici chladných válců. Podle dalšího význaku vynálezu se textílie s pojivou vrstvou -vede pod topným zdrojem,například infrazáříči a po výstupu z topné oblasti uvádí do styku s druhou vrstvou textílie ve svěrné linií dvojice válců, přičemž výztuž se přivádi společné s první nebo druhou vrstvou textílie. Podle výhodného provedení se mezi dvojici válců vede textílie s pojivou vrstvou a výztuží a povrch se před vstupom do...

Sklopný nástavec skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262060

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mück Josef, Šmíd František

MPK: B65B 61/28

Značky: nástavec, skluzu, sklopný

Text:

...Tím se značně zvýši užítná hodnota balicích strojů a u strojů zapojených do balicích línek umožní nástavec skluzu pokládáni obalů na dopravník v konstantní poloze, což je pro správnou činnost těchto llnek velmi důležité.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 nástavec skluzu pro pokládání obalů na dopravník ve směru kolmém na směr pohybuSklopný nástavec skluzu zejména pro vertikální hadícové balicl stroje vyznačený tím, že sestava z...

Způsob přípravy imidazolu a 4(5)-methylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262059

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lichnovská Marcela, Pichler Jiří

MPK: C07D 233/58

Značky: 4(5)-methylimidazolu, imidazolu, způsob, přípravy

Text:

...produkt, jak ukazují rovnice 1 až 3.V rovnlcích znamená R vodík nebo methyl, X znamená chlor nebo hydroxyl a Y znamená vodík nebo skupinu CH 2 CH 2 R.Směs produktů chlorace III poskytuje s formamidem v přebytku kondenzační produkt. Uvolněný alkohol se oddestiluje a zby tek se zahřívá na teplotu 160 až 200 °C poVýhodou tohoto způsobu prípravy je možnost vycházet z běžně dostupných alkoholů,syntézu je snadno proveditelnä a vykazujedobré...

Zařízení pro přepravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262058

Dátum: 10.02.1989

Autor: Suchý Antonín

MPK: B60P 1/38

Značky: zařízení, prepravu, materiálů, sypkých

Text:

...nárysu a obr. 2 zařízení ve složeném stavu na zádi vozidla.Nákladní automobil s případně upraven-ou ložnou plochou a vybavený sklápěcím zařízením korby lömá na šasi 14 pohyblivé ve svislém smčru umístěno zvedací zařízení 1.~Zvedací zařízení 1 je na vodorovné části opatřeno ložlskem 17, v jehož otvoru je otočné umístěn čep 4 plošiny 3. Čep 4 je zajištěn v ložisku 17 známými upevňovacími prostředky, například podložkou a maticí.Plošina 3 má na...

Mikrosonda pro dlouhodobé měření parciálního tlaku kyslíku ve tkáních v plynném a vodním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262057

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vacek Antonín

MPK: G01L 9/00

Značky: tlaku, prostředí, kyslíku, parciálního, plynném, tkáních, měření, mikrosonda, dlouhodobé, vodním

Text:

...stříbrným povlakem naneseným na vnějším povrchu kapiláry, jejíž podstatou je, že výstupní konec kapiláry s katodou a anodou je překryt membránovu upevněnou kroužkem nebo lepením a mezi ní a stěnou kaplláry je nanesen elektrolyt, například roztok chloridu draselného.Mikrosonda zachováva výhody použití miníaturní katody, anoda je stále ve stejné- redukce kyslíku - probíhá v definovaném prostředí elektrolytu, membrána propouští jen plyny a...

Způsob přípravy imidazolu a 4(5)-methylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262056

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pichler Jiří, Lichnovská Marcela

MPK: C07D 233/58

Značky: přípravy, 4(5)-methylimidazolu, způsob, imidazolu

Text:

...lll, podle rovníce 2 a 3. Přitom je výhodné připravit chlorované ethery přimou chlorací odpovídajícího etheru za teploty 20 až 45 °C podle rovníce 1.R znamená vodIk nebo methyl.Výhodné u tohoto způsobu přípravy je to,že lze vychazet ze snadno dostupných 1,2-dichloretherů, které sou pr-vními izolovatelnými produkty chlorace příslušných, též snadno dostupných etherů při chloracl nad 20 °C Normand H. Compt. Rend. 226, 186,1948. Další...

Způsob kvantitativní analýzy zbytkového nikotinonitrilu společně s nikotinamidem v produktech hydrolýzy nikotinonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262055

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nývltová Zora, Parýzková Jana

MPK: G01N 30/02

Značky: produktech, hydrolýzy, analýzy, zbytkového, nikotinonitrilu, kvantitativní, společné, nikotinamidem, způsob

Text:

...kailbračnimi faktory, které se předem zjistí analýzou směsi o známém složení navážené ze standardnich látek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu.Kvantitativní výsledky metody jsou srovnatalné s v-ýsledky z vysoce účinné kapali 4nové Chromatografia, jak bylo ověřeno. Analýza kapllární plynovou chromatografii podle vynälezu je rychlá, nevyžaduje speciálnI úpravu vzorku a umožňuje stanovit i ma.lé koncentrace zbytkového...

Kotevní úchyt, zejména gymnastického nářadí k podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262054

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hlavatý Jiří, Rychtařík Jaroslav, Doležel František, Endryáš Milan, Rimmel Vladimír

MPK: A63B 1/06

Značky: gymnastického, nářadí, kotevní, podlaze, zejména, úchyt

Text:

...prostr čeného skrze panel pódia a přítlačný nosínik zajlštěný podložným plechem, kde na dolní části závěsnêho šroubu je nastrčenázávěsnťx kostka, opatřená háčkya zajištěnámaticí. Na háčcích jsou zavěšeny řetězy opatřené závažím. Výhoda kotevního úchytu podle vynále zu je jednoduchá výroba, jednoducha mon-ntaž l demontáž při minlmálnim narušení plochy panelu. Další vyhodouje to, že -variabllnost zajištění umožňuje zajistit tah ve všech...

Zapojení pro separaci fluoridů z pevných a kapalných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262053

Dátum: 10.02.1989

Autori: Píša Jiří, Braun Petr

MPK: B01D 3/14

Značky: zapojení, kapalných, separaci, pevných, fluoridu, vzorků

Text:

...tomto případě voda - se vrací zpět do destilační baňky. Tím se transportní cyklus uzavírá. Teplota varu směsi v destilační baňce za běžného tlaku je dána obecně složením, v tomto případě především molárním zlomkem vody, protože během destllace se voda kontínuálně vrací zpět, je molární zlo 4mek -vody v destílačííí baňce stály, a proto i teplota varu je prakticky stálä. Vhodné teploty destílece se dosahuje vhodným počatečním složením...

Polovodičový detektor ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262052

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vít Václav, Benda Vítězslav, Černý Jiří, Čepelík Milan, Plešil Vladimír, Vaňouček Miroslav

MPK: G01T 1/24, H01L 31/00

Značky: polovodičový, detektor, záření, ionizujícího

Text:

...vrstev velmi náročná a drahá, většinou je vázána na dovoz.Výše uvedené nevýhody odstraňuje polovodičový detektor ionizujícího záření podle vynálezu, který je standardně tvořen základní vrstvou polovodičového materiálu, k níž přiléhá z jedné strany vrstva polovodičového materiálu opačného typu vodivostis nižší rezistivitou, opatřenä prvním kovovým kontaktem a z druhé strany vrstv-a polovodíčového materiálu téhož nebo opačného typu...

Zařízení pro usazování kalů v bubnu kotle s třístupňovým odpařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262051

Dátum: 10.02.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: kotle, třístupňovým, odpařováním, kalů, zařízení, bubnu, usazování

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu bubnu parního kotle v nárysněm řezu.Buben 1 parního kotle s třístupñovým odpařováním je r-ozdělen dvěma příěnými pře 262051pážkami 2, 3 na první odpařovací stupeň 4 umístěný uprostřed bubnu 1 mezi oběma příčnýml přepažkami 2, 3 na druhý odpařovací stupeň 5, umístěný mezi první příčnou přepážkou 2 a prvním dnem 8 bubnu 1 a na třetí odpařovvací stupeň 7, umístěný mezi druhou příčnou přepážkou 3 a druhým dnem 8...

Zařízení na kypření, čištění a drcení lehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262050

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šorna Václav, Bělohoubek Bohuslav, Hippman Zdeněk, Šíp Josef, Pátek Zdeněk, Srbek Jaroslav, Plášil Jaroslav

MPK: B02C 18/06

Značky: zařízení, čištění, kypření, lehkých, drcení, materiálů

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je znízornän ne výkreau, kde znaů l obr. 1 podélný řez zařízení a obr. 2 řez příčný.Základ celého zařízení podle vynálezu tvoří jeho těleso,přibližně ve tvaru kolena. Toto těleso je dvojdílné a tvoří jej horní a dolní komora ł, g, které jsou spolu spojeny. Horní komore ł epočívá na horních dosedacích patkách 5 e dolní komore 3 na dolních došedacícp petkćch 2, Q. V podstatě v dělícím prosto-Áru obou...

Zařízení pro vedení pásového štípacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 262049

Dátum: 10.02.1989

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 1/18

Značky: štípacího, zařízení, vedení, pásového, nože

Text:

...štípací nůž 1 ustavený na pracovní hodnotu vysunutí nože Q je veden mezi vodíoími lištami g z nichž jedna je upevnšna na trémě gl štípaoího stroje a druhá na výklopném stavite 1 ném nosiči. Na zadní hranu 2 ětípacího nože 1 dosedají levá a pravá opěrná kladka 3, 2 uloženáaočně na vahadle Q. Na vahadle Q v jeho příčné ose je situována prostřední opěrná kladka lg a to tak, že mezi zadní hranou 2 štípacího nože 1 a opěrným čelem prostřední...

Stojina pro kabelové trasy, umístěné na potrubním mostě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262048

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vykypěl Jan, Klöppel Friedrich, Veselý Vladimír

MPK: H02G 7/00

Značky: stojina, kabelové, potrubním, mostě, umístěné, trasy

Text:

...podle vyná lezu, kde na obr. l je znázorněn evislý příčný řez dvoupatrovým potrubním moetem s umístěnou stojinou, na obr. 2 je znázorněn ve zvětšení detañ A z obr. 1, na obr. 3 je znázorněn vodorovný řez, vedený podél čáry B-B z obr. 2 z něhož je patrno připojení výlořníků pro kebelový rošt ke stojíně, na obr.4 je příklad jíného provedení etojiny a obr.5 znázorňuje uspořádání dvou etojin ee epolečnou obsluřnou lávkou.Stojina 5, z...

Rozbočka dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262047

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pazourek Vít

MPK: B65G 53/56, F16L 41/06

Značky: rozbočka, dopravního, potrubí

Text:

...trubek, a na spodní ploäe opatřena přírubou ve tvaru prstence,jehož vnitřní plocha kopíruje tvar horního konce rotační trubky.- 2 Imran Vyšší účinek rozbočky podle vynálezu spočívá.ve stejno märnem opotřebení rozbočky po obou stranách a v tom, že všechnysoučísti jsou zabudované vně tělese rozbočky, takže nepřioházejí do styku s přepravovaným materiálem. Rozbočka podle vy.nálezu má velmi jednoduchou konstrukcí, nedochází k výraznějěímu...

Myší lymfocytární hybridom C-04 produkující protilátku proti keratinu 18

Načítavanie...

Číslo patentu: 262046

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bártek Jiří, Kovařík Jan, Vojtěšek Bořivoj

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, proti, produkující, myší, hybridom, lymfocytární, keratinů

Text:

...je specifické výhradně pro keratin o relativní molekulově hmotnosti přibližně 45 000 označovaný jako keratin 18 a nereaguje t e žádným dalším proteinem středních filament ani dalšími bílkovinami cytoekeletu, jak bylo zjištěno imuncblotinsemp enzľmoimunologickým teetem, nepřímou imunoperoxidázovou a napřímou imunofluoreecenční metodou. Průkaz byl získán po elektronĺwv- 3 232 040 foretickěm přenosu rozsáhlého spektra buněčných s tkáňových...

Kryt impedanční hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262045

Dátum: 10.02.1989

Autori: Stěnička Jan, Zacha Karel

MPK: G01L 1/26, G01H 17/00

Značky: hlavy, impedanční

Text:

...krytu impedanční hlavy podle vynálezu, kde na obr.l je schematický řez krytem a impedanční hlavou a na obr.2 je řez základní částí krytu s tvarovanou částí.Kryt impedanční hlavy je tvořen základní částí 3 krytu,která je připevněna upevňovacími elementy 2 k budiči l. Na deskovou část o šíŕce Q základní části g krytu je upravena přes ostréhrany tvarovaná část s otvory pro konektory impeuanční hlavy i.Rozteče g,§,c výstupků tvarované...

Bednicí forma kazetového betonového stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262044

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holek Josef, Kolouch Ladislav

MPK: E04G 11/40

Značky: betonového, forma, kazetového, bednicí, stropů

Text:

...umožňuje zavěšení osvětlovacího tělesa, varianta B uchycení podhledového prvku a varianta C zavěšení vzduchotechnického rozvodu.Bednicí forma k vytváření kazetového betonového stropu sestává z tvsrové skořepiny l, která je vyrobene jako výlisek s výhodou z plastická hmoty. případně z vrstveného leminátu, která je tvaru duté nádoby vytvořené čtyřbokým komolým jehlanem, jehož hrany a rohy jsou zaobleny,jejíž otevřená strana je opatřena plochým...

Zapojení rozvodu tlakového média u pružných uložení s pneumatickými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262043

Dátum: 10.02.1989

Autori: Stefan Libor, Koros Bedřich, Špalek Vladimír

MPK: F16F 9/04

Značky: media, zapojení, pneumatickými, pružných, tlakového, uložení, rozvodu, pružinami

Text:

...že výstupní vetve vedoucí tlakové nídiun z regulátorů statické výšky do pneunetických pružin přielušneho uzlu pružnáho uložení jeou vzájemné propojeny epojovacíni větveni, v nichž dochází k průtoku tlakováho nědie mezi jednotlivými regulátury utatické vyàky, ktoré příslši k jednotlivým uzlům pružného uložení, přičemž do epojovacích větví jsou případně vřezeny prvky kladouci odpor průchodu tlekového media.Mira ovlivnění tlaku media v...