Archív za 1989 rok

Strana 108

Zařízení pro vnášení koncentračních mikropatronek do nástřikové komůrky plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262122

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uchytil Bedřich, Münich Jan

MPK: G01N 30/02

Značky: nástřikové, mikropatronek, zařízení, koncentračních, chromatografu, plynového, vnášení, komůrky

Text:

...průměru vodicí tyče 3 oldpovidal průměr vnitřnílio otvoru převlečné matice. Tím se dosáhne toho, že nemůže při pohybu Vzhůril dojít k vysunutí vodicí tyče i s koncentrační Inikropatrornkou 7 z těla ilástavce a následně ke zničení chromatografické kolony vlivem náhleho poklesu tlaku.Při práci se zařízením se postupuje tak,že nástavec se našrtoubuje plyuoiěsně na nástřilçovou komůrku plynového chromatograiu za pomoci těsnicího O kro-užku z...

Způsob povrchové úpravy železitých nebo titaničitých anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262121

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šváb Milan, Hejl Vlastimil, Jánošík František, Tomášek Karel, Podlézl Pavel, Pálffy Alexander, Kusák František, Kopečný František

MPK: C09C 1/22, C09C 1/36

Značky: způsob, pigmentů, titaničitých, úpravy, anorganických, povrchové, železitých

Text:

...laboratorním teploměrem, elektroudou pro měření pH, bylo předloženo 1,5 l promyté suspenze železité červeně o koncentraci 190 g pigmentu/lýZa míchání při teplotě 23,0 °C byla přídavkem r-oztoku NaDH upravena hodnota pH suspenze na 7 a dále bylo přidáno 1,82 gramů S 102 V roztoku vodního sodného skla. Dále bylo k míchané suspenzi přidáno 1,03 grantu A 120, V roztoku síranu hlinitého a mícháno dále 3 D minut. Po této době byla vodečtena...

Chromogenní substráty pro proteolytické enzymy štěpící v kyselé oblasti pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 262120

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kasafírek Evžen, Heinová Dagmar, Roubalová Alena, Bartík Michal

MPK: C07K 5/10

Značky: kysele, chromogenní, enzymy, proteolytické, substráty, štěpicí, oblastí

Text:

...kyseliny chlorovodíkové V led. kyselině octově 6 Inílilitrůj. Po 3 h stání při teplotě místnosti byl krystalický hydrochlorid odfiltrován,promyt etherem a vysušen nad hydroxidem sodným a oxidem fosforečným. Bylo získáno 1,8 g kvant produktu o t. t. 232 až 236 °C. Vzorek k analýze byl krystałován z kyseliny octové a etheru t. t. 254 až 257 °C,mhf-ĺ 2,7 ° c - 0,2 dimethylformamidLRoztok hydrochloridx rniiroanilidu...

Zapojení pro digitální zobrazení signálu jaderné magnetické rezonance a jeho časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262119

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krejčí Ivan, Běluša Jindřich

MPK: G01N 24/08, G06K 9/20

Značky: časově, zobrazení, digitální, jaderné, základný, signálu, rezonance, magnetické, zapojení

Text:

...remonance. Výstupy druhého A~Č převodníku 3 jsou spojený se vstupy druhé výstupní brány 9, jejíž výstu 4py jsou spojený se systémovou sběrnicí 1 D spektrometru jaderné magnetické rezonance. Druhý A-Č převodník 3 je svým prvním výstupom současně spojen s prvním a druhým monostabilním klnopným obvodem 4, 5. Jejich výstupy jsou přes součtový logický obvod 6 spojený se vstupními svorkami S obou výstupních bran 8, 9 a ještě přes třetí kl-opný...

Zařízení pro provádění únavových a jiných zkoušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262118

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Minárik Jozef, Hulík Petr, Linhart Václav, Fürbacher Ivan

MPK: G01N 3/26

Značky: zařízení, únavových, zkoušek, jiných, provádění

Text:

...hřídeli s 11 a 1 no 11 t(rIaí 1 ý 111 i zkoušenýíni prvky. Funkce zařízení je podepřena lllěřĺcĺľllĺ a regulačními prvky, zajištujícími automatický provoz stroje s tlakovým olejovýni systémem torzního válce.Zařízení podle vynálezu ílmožííujte únavové a jiné zkoušky částí strojů, modelovýclí částí a Inateriálových vzorků V kruhu za 0 tace s přesným clodržovaíiím nastavení úrovně krouticího momentu v průběhu zkoušky a s možností skokove...

Zapojení regulátoru pro potlačení remanentní magnetizace dynama v Leonardově soustroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262117

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brabenec Jiří

MPK: H02P 5/22

Značky: potlačení, soustrojí, remanentní, zapojení, leonardově, regulátoru, dynama, magnetizace

Text:

...proudu v obvodu kotvy, případně napětí v obvodu kotvy na nulovou hodnotu. jakmile je toho dosaženo, moment motoru se rovná nule a motor se nemůže otáčet. Potlačením remanentní magnetizaoe dynama je tedy d-osaženo nulových otáčok motoru soustrojí v pracovních přestávkzích,aniž by bylo nutno vypínt rychlovypínač v obvodu kotev soustrojí.Príklad zapojení regulátoru pro potla« čení remanentní magnetlzace dynama v Leonardově soustrojí podle...

Polohovadlo pro dva pracovní stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262116

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kopecký Pavel, Kaláček Jiří, Pavlík Dušan, Holec Jiří

MPK: B23K 37/04

Značky: pracovní, polohovadlo, stoly

Text:

...sestava ze dvou stojanů 1,které jsou vytvoreny z podstavce 2, na némž jsou upevněny dvě stojiny 3 s pevným ramenem 4. Na obou koncích pevných ramen 4 jsou uložený hydraulické ovládací válce 5 s aretačními čepy 6 a v ose čepy 7,na nichž jsou uložena výkyvná ramena 8 spojene v ose nozpěrným hřídelem 9 s ochranným štitem 1 D. Na koncích výkyvných ramen 8 jsou na čepech 11 uložený otočné příruby 12, 13, vždy dvě souose proti sobě....

Způsob zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinách nebo parách a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262115

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 19/04

Značky: způsob, vrstev, kapalinách, parách, adheze, provádění, zařízení, podložce, zjišťování

Text:

...s nanesenými oblastními vrstvami. Válcová nádoba je opatřena se zhora víkem,které může být s výhodou průhledné a v jehož středu je vytvořen průchozí otvor pro přívod kapaliny nebo páry. Zespodu je vál cova nádoba ve svém středu opatřena hřídelí, spojenou s hnacím motorem.Výhodou tohoto způsobu a zařízení ke zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinach nebo parách je, že umožňuje kvantitativní určení adheze přímo v» kapalině nebo v...

Materiál na nepájivou masku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262114

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jíšová Václava

MPK: H05K 3/34, C08L 63/00

Značky: masku, materiál, nepájivou

Text:

...ovlivňujI spolehlivost hotových výrobků.Učelem vynálezu je odstranit nebo alespoň omezit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tím, že se PDUŽIÍQ epoxidová kompnozice, která se skládá ze 100 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice s epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 180 až 1 100 a 0,5 až 30 hmotnostních dílů uhlovodikových derivátů imidazolu s 1 až 9 uhlíkovými atomy v retězci jako tvrdidla. Tato kompozice může dále...

Nosný díl sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262113

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janda Pavel, Rajchrt Jan, Ráfl Jan, Kubínek Jiří

MPK: B60K 13/06, B62J 1/00

Značky: nosný, sedla

Text:

...těleso, většinou však zůstává tuhost i V tomto případě ještě nedíostačující. e-li nosný díl vytvořen jako duté těleso, v němž vznikne oddálením horní a spodní stěny sací kanál, je délka tohoto kanálu mnohdy nedostatečiíá.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněuy nosnýin dílem sedla podle vynálezu, jehož podstatou je, že každá z okrajových výztužných dutin tvoří sací kanál propojený s vnější atmosférou vstupním otvorem a s komorou tlumiče...

Způsob zhotovení barevného obrazu na transparentních podložkách sítotiskovou technikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262112

Dátum: 10.02.1989

Autori: Železný Ivo, Povolný Bohumil, Grössl Jiří

MPK: G01D 11/28

Značky: zhotovení, transparentních, sítotiskovou, obrazů, podložkách, způsob, technikou, barevného

Text:

...obsah sušiny. Transparentní barvy vytvářejí pod krycí bílou bar 4vou barevnou plochu, nebo latentní obraz,který se po prosvícení vizualizuje na pohledové straně podložky do čitelné podoby. Tak např. se při prosvícení mění lícuí bílá barva obrazu na černém podkladu na zelenou, nebo. se objevuji skryté podtištěné znaky, signály apod.zhotovení obrazů se provádí na transparentní podložky, např. polyesterové apod., s dobrou Ľozměrovou stálostí....

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262111

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tůma Jiří, Morávka Jan, Maršík Jaroslav

MPK: G05D 7/06

Značky: sypkých, dávek, regulátoru, vlastností, téhož, adaptivního, výtoku, proměnlivých, druhu, zapojení, kapalných, nelineárního

Text:

...a skutočnú intenzita to-ku materiálu při posledním vyprazdňování zásobníku. Další výhodou zapojení nelineárního adaptivííího regulátoru pro řízení doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu je jednoduchost realizace a vyšší účinnost a robustnost, rovněž jednoduchost výchozího nastavení parametrů a odolnost k poruchoxvým změnání vstupních veličín.Na připojeném obr. 1 je graficky znázorněn možný postup adaptace...

Zařízení k oddělování balíčkované sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262110

Dátum: 10.02.1989

Autori: Souček Jan, Kaňka Jiří

MPK: A01G 9/10

Značky: balíčkované, sadby, oddělování, zařízení

Text:

...kolem vodorovné osy. Do vnítřního prostoru pláště válce výstředně zasahuje žlab. Dno žlabu se nachází pod osou válcového děliěe, se kterou je rovnoběžné, přičemž je dále umístěno u vnitřní stěny pläště válce. Bočnice jsou ze strany dna opatřeny zářezy, kterými při otáčení válcoveho děliče prochází nože. U zářezů dno žlabu končí. Žlab je určen k ukládání řady zemních balů, která je v něm tlačenaa po dně žlabu posouvána až k dorazu. V...

Vodní a parní injektážní tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262109

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 15/00

Značky: tryska, vodní, parní, injektážní

Text:

...vířící vložky před dýzu, a proto tento stav neumožňuje operatívne přecházet podle provozních možností z páry na vodu a naopak.Stále se zpřísňující požadavky na čistotu ovzduší vyžadují zvýšenou měrou zastupitelnost obou médií u injektážních zařízení,protože tato zastupitelnost představuje rezervu, kterou je možno použít při poruše dodávky. jednoho z médií. Iednoduchost montážní záměny však komplikuje potřeba dvou nezávislých energetických...

Způsob výroby roztoku dusičnanu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262108

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fousek Josef, Luňáček Jiří

MPK: C01G 3/08

Značky: výroby, dusičnanu, roztoku, způsob, měďnatého

Text:

...o koncentraci mědi vyšší než 200 kg.m 3 vhodného zvláště pro přípravu katalyzátorü podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že při rozpouštění mědí v kysellně dusičné se v průběhu rozpouště 4ní do reaköní směsi uvádí kyslík a nebo vzduch, přičemž kyselina dusíčná se přidává v množství 05-50 kg/mí kyslíku a nebo vzduchu. -Plynné exhaláty se uvádějí do styku s kovovou mědí, čímž se množství produkovaných nitrözních plynů sníží pod...

Zapojení konvertoru družicového přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262107

Dátum: 10.02.1989

Autor: Peterka Roman

MPK: H03H 7/12, H04N 7/20

Značky: zapojení, družicového, prijímače, konvertoru

Text:

...jednoduchou konstrukcí mikrovlnného příjímače výrobné snadno reprodukovatelnou, umožňuje snadnou přeladitelnost v širokém pásmu a filtruje nežádoucí šumy místního oscilátoru do přenosového a zrcadlsového pásma směš-ovače.zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojenému vyobrazeIll.zapojení podle vynálezu je Vytvořeno jako vodivý motív. mikropáskového obvodu na izolační podložce 1 například skloteflonové. Vstupní...

Zařízení pro radiální filtraci kapalin plovoucím ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262106

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hamerník Josef, Červenka Jiří

MPK: C02F 1/40

Značky: zařízení, kapalin, radiální, plovoucím, filtrací, ložem

Text:

...prací vody a centrálním odvodem prací vody. V prostoru vymezenêm tryskovým dnem, vnitřní valcovou scezovací vestavbou a vyjímatelným rozvodovým roštem je uložen zrnitý plovoucí filtrační material a pod ním podpůrná plovoucí zrnitá podložka.Výhodou filtračního zařízení podle vynálezu je zvětšení filtrační plochy umožňujícímožnost realizovat radiální způsob filtrace kapaliny, vedoucí k hloubkovému zafiltrovani lože s vysokým účinkem...

Ojednocovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262105

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hejduk Jiří, Bureš Pavel, Buryšek František, Jaroš František, Kubový Miloslav, Kotrba Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovací, zařízení

Text:

...přiváděcím kanále 12 je upraven regulátor 13 vzduchu s usměrňovací stěnou 14,která je stavitelné a je upravena na výstupu 15 vzduchového přiváděcího kanálu 12 nebo v bezprostřední jeho blízkosti, aby mohla usměrñovat proud přiváděného vzduchu ua vyčesávací váleček P Usměrňoivací stěna 14 je podle jednoho příkladneho provedení íohr. ii upravena na válcovêin regulačním čepu 1 G, který je uložen svým válcovým koncem 17 ve válcověm otvoru 18...

Vodorovný odstředivý odlučovač se zpětným tokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262104

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hejma Jiří, Petrák Igor, Mareš Luděk

MPK: B01D 45/14

Značky: odstredivý, odlučovač, tokem, vodorovný, zpětným

Text:

...což zvyšuje odlučtvost. Dalšího zvýšení odlučivosti je dosaženo užitím v podstatě podělné štěrbiny, ve které dochází k odlučování častíc po celé její délce. Rovněž výstupní trubka Zćlúsĺěllá do čela výstupu ovlivňuje proudění vzdušiny příznivé, nebot toto nabývá podobného charakteru jako u cyklónů s tečným vstupem. Umístění výsypky pod téměř celý od 4lučovač je výhlodné z hlediska obestavěííého prostoru.Príklad provedení vovdorovného...

Nosník břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 262103

Dátum: 10.02.1989

Autori: Horák Zdeněk, Prochazka Josef, Nejedlý Jan, Haber František

MPK: B66C 11/12

Značky: nosník, břemene

Text:

...regálů a všech běžných jeřábových manipulacl. Výhody nosníku břemene s manipulačními vidlicemi spočívají v tom, že je možné tyto pomoci mechanismu otáčet do klidové a pracovni polohy. V klldnotvé poloze jsou vidlice rovnoběžné s s osou nosníku břemene a nepřesahují jehošírku, což Lnnožňuje při Inanipulaci zasunout nosník do úzkého prostoru (prostor mezi materiálem a poastralnicemi vagónu),pak vidlice pomocí mechanismu vytočit do pracovní...

Zařízení pro výrobu předimpregnovaných pásů výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262102

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kulhavý Karel, Sucharda Zbyněk, Zámyslický Luděk, Pshceidt Jiří, Faldýn Bohumil, Ortl Jan

MPK: B29C 53/56

Značky: předimpregnovaných, zařízení, výrobu, výztuže, pásu

Text:

...výztuže ti zytlećován podorbuě jako u impregnace ve vaně s použitím brodícího se válce, jehož se výztuž B ve vhodnom úhlu cipásñiíí dotýka.Postup práce na zařízení podle vynzilezu je lílíže DODSŘD v následujících príkladoch.Pro výrobu předimpregnovaného pásu jednoslněrné skleněné VÝZÍUŽS, tj. jednosměríiého skleněuého prepregu na bázi e jnoxidového pojiva se natočí na transpormí pás 1 papír se silikonovou vrstvou jako separačiíí podložka. Do...

Kotel pro sálavý ohřev kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262101

Dátum: 10.02.1989

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F24H 1/16

Značky: kapalin, ohrev, kotel, sálavý

Text:

...- na pnotílehlých stranách kotle.Tyto prostory lze optímálně dímenzovat z hlediska hydraulického a zajistit dokonalé chlazení spalovacího prostoru. Toho je docíleno tangenciálním zaústěním hrdel jak prívodu, tak í odvodu teplo-nosného média. Důkazem úspěšnosti tohoto řešení v porovnání s dosud známými konstrukcemi je skutečnost, že pri provozu kotle podle vynálezu bylo dosaženo naprosto klidného chodu bez jakýchkoliv zvukových projevů...

1-Substituované 2-/(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl/-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido(3,4- b)indoly a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262100

Dátum: 10.02.1989

Autori: Frycová Hana, Hulinská Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 471/04

Značky: b)indoly, 1-substituované, jejich, hydrochloridy

Text:

...IC 5 o činí 22 052 nM. Pro pyrenzepln je tato hodnota 275,5 nM, takže tato protivředová látka je relativně silným anticholinergikem.Látky obecného vzorce I jsou přístupné substitučníml reakceml l-substituovuných 2-chlonacetyl-2,3,ALS-tetrahydro-IH-pyrido» 3,4-bi«ndo 1 ů obecného vzorce IIR značí totéž jako ve vzorci I, s lmethylpiperazlnern.Tyto reakce lze provést za různých podmínek, v různých reakčních médiích a za přítomnosti různých...

Způsob výroby kyanhydrinů 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262099

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hájíček Josef, Pihera Pavel, Ferenc Milan, Michalský Jiří, Brůnová Bohumila, Hrbata Jiří

MPK: C07D 231/12

Značky: výroby, 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů, způsob, kyanhydrinů

Text:

...z 91 0/0 kyanhydrlnu vzorce I Cl), 6 9/0 aldehydu vzorce II R Cl a 3 0/0 neidentifikovaných nečistort. I tento produkt je bez další úpravy použitelný pro reduktivní hydrolýzu chloridem cínaçtým. Rekrystalizací produktu z methanolu nebo ethanolu se získa 25,4 g 82,1 procenta kyanhydrinu l-fenyl-B-tí-chlorfenyl-4-pyrazolkarboxaldehydu I, R C 1 s teplotou taní 124 až 126,5 °c a čistotou dle HPLC 99 .Postupem podle příkladu 1, s tím...

Zapojení monolitického integrovaného obvodu pro zpracování signálů snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262098

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mitrich Jiří, Stratílek Vladimír

MPK: H03K 25/00

Značky: monolitického, polohy, obvodů, zapojení, snímačů, integrovaného, zpracování, signálu

Text:

...dat. Výstupy 57 obvodu 5 sběrnice dat jsou připojeny ke vstupüm 75 řídicího registru 7,jehož-výstupy jsou pripojeny k řídicím vstupüm 87 bloku 8 generátoru signálu napájení fázových snímačů polohy, k řídícím vsturpum 17 bloku 1 zpracování a kontroly signálu snímačů polohy a ke vstupüm 47 bloku 4 řízení zápisu registru.Stavový výstup 46 bloku 4 řízení zápisu registru nese informaci o zpracování signálu měřicího dotyku. Stavová výstupy 18...

Výstužná síťovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262097

Dátum: 10.02.1989

Autori: Charvát Bohuslav, Krčma Radko

MPK: D04H 3/12, D04H 3/08

Značky: výroby, způsob, výstužná, síťovina, její

Text:

...spoje soustav. vláken a rnatrici sítoviny jako kompozitů, je armováno neroztavenými vlákny. Podstata způsobu výroby této výztužné siťovlny spočívá v tom, že mezi dvě podélně vedené soustavy nití se ukládá příčné rouno s podílem nejméně 30 0/0 pojivých vláken, vystaví se vlivu tepla. nad teplotou měknutí pojivých vláken a pod teplotou měknutí vláken ostatních a za ochlazení se stlačí. je výhodné, když se podélně vedené soustavy nití buď...

Zařízení k dávkování pastovitých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262096

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kvasnica Oldřich, Srnec Jan, Foltýn Jindřich

MPK: G01F 11/00

Značky: substrátů, dávkování, zařízení, pastovitých

Text:

...vyplnení dávkovacího prostoru, sestavající z tlakového» zásobníku, odvodního potrubí, šoupátka, dávkovacího čerpadla ,a výtokov-ého potrubí s vyüstěním, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zařízení je opatřeno ve Spodní části nebo vně tlakového zásobníku pomocným pístem, uloženým s výhodou horizontálně vv odvodním potrubí před šoupátkem a dále dávkovací hubicí posuvnou, s výhodou ve vertikálním směru u ose dávkovacího...

Způsob přípravy mikroporézního sorbentu z polyetylentereftalátu a jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262095

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podhora Karel, Kvízová Milena, Macháčková Anna, Pejčoch Miroslav, Šrůta František

MPK: B01J 20/30, B01J 20/26

Značky: způsob, polyetyléntereftalátu, přípravy, sorbentu, mikroporézního, kopolymerů

Text:

...1 až 100 hodin ve statíckém i dynapolymeru je nejméně 25 ml.g 1 a stupeň porózity je nejvýše 50 0/0.Výhodou přípravy sorbentů dle vynálezuje jednoduchý technologický postup, běžné adltivum i ostatní potřebné chemikálie. Výrobu je možno provést na stávajicích strojích .a zařĺzeních. Řízením vztahů mezi množstvím uhličitanu vápenatého v polymeru, viskozity a tvaru polymeru, druhem kyseliny,její koncentrací, dobou a teplotou působení, lze...

Sonda pro bodové měření lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262094

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vyoral Adolf, Matulík Radomír

MPK: G01N 21/57

Značky: lesku, sonda, měření, bodové

Text:

...lesk.Vedie těchto nesp-orných předností má ovšem stávaäjící konstrukční řešení sondy pro bodové měření lesku také své nedostatky. Za jeden z nejzávažnějších lzepovavžovat skutečnost, že funkci fotoelektrických prvků v sondě ovlívňuje teplota, resp. elek tromagnetické záření v- oblasti měřeného místa. Tak může například u měření lesku polotovarů., resp. výrobků, jejichž povrchová teplota je v důsledku požadavků předchozího nebo...

Elektronická řídicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262093

Dátum: 10.02.1989

Autor: Louda Jindřich

MPK: G05D 11/13

Značky: jednotka, řídící, elektronická

Text:

...prv-ní veličiny je zpracovan prvním snímačom 1 veličiny a prvním obvodom 3 úpravy signálu Signal úměrný hodnotě druhé veličiny je zpracoVân druhým snímačom 2 veličiny a druhým obvodom 4 úpravy signálu, z jehož třetíhovýstupu 19 je přiveden na první vstup 22hodinových impulsü prvního střádače 10 a druhý vstup 25 hodinových impulsů druhého střad-ače 24. Uvažujeme., že na výstupech prvního obvodu 3 úpravy signálu a druheho obvodu 4 úpravy...

Pružná stavební hmota s akustickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262092

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maleček Jiří, Sequens Jan, Hradec Miroslav

MPK: E04B 1/68, C04B 24/00

Značky: účinkem, pružná, akustickým, hmota, stavební

Text:

...pružná stavební hmota s akustickým účinkom podle toho»to vynálezu, jejíž podstata spočíva v. tom, že obsahuje 39,7 až 74 0/0 hmot. vodné disperze kaučukového polymeru jako typu butadien-styren, chloropren a podobné, o sušlně 15 až 55 0/0 hmot., jejíž vlskozita se upraví přídavkem 0,3 až 6 0/0 hmot. zahuštovadla typu rychle rozpustných neb-o bobtnavých škrobů, derivfatů škrobu nebo celulozy o vykle s éterickou vazbou nebo jejich kombinací...

Kopolymery dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium halogenidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262091

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bílá Jitka, Bleha Miroslav, Lokaj Jan

MPK: C08F 222/40

Značky: jejich, dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium, výroby, kopolymery, způsob, halogenidů

Text:

...gnamu methyljodidu a roztok se ponechá stát při pokojové teplotě 24 hodin. Vyioučený produkt 0,90 g se extrahuje ethaimolem. Nalezený obsah 5,35 0/0 N a 15,76 0/0 I odpovídá 46,22 0/0 hmotnostního 22,18 0/0 molárního trimethylS-ma 1 eini 1 nido-4-methy 1 fenyljamonium jodidu, 38,42 0/0 hmotnostního 65,90 0/0 molárního styrenu a 15,36 hmotnostnĺho 11,92 mo-lárníhojnezreagovaného imídu v kopolymeru.Stejným způsobem jako v příklíadu 5 se...

Způsob izolace přebytečného allylalkoholu při výrobě bis-allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262090

Dátum: 10.02.1989

Autori: Toman Jaromír, Žmolil Přemysl, Tomola Libor

MPK: C07C 68/02

Značky: výrobe, izolace, allylalkoholu, polyglykolů, způsob, přebytečného, bis-allylkarbonátů

Text:

...5 i až 50 hmotn-ostních, s výhodou 15 až 25 hmot nostních, vztaženo na hmotnost azeotropnísměsi, získaný eillylalkohol se rektifikačně obsolutizuje, a přední podíl azeotropní směsi se p-odrobí ~opětnému vysolení. .vynález vychází z poznatku, že z azeotropni směsi s obsahom cca 28 0/0 vody lze část vody odstranit vysolením s uhličitanem dr.aselným, čímž obsah vody klesne na 5 až 10 procent. To jsou již hodnoty výrazně pod obsahem vody...

Zapojení pro zapínání a brzdění stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262089

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H02P 3/12

Značky: stejnosměrného, brzdění, zapínání, elektromotorů, zapojení

Text:

...svorku Z. Kolektor spínacího tranzistoru T 2711. typu lJPN je připojen přes omezovací odpor R 1 na bázi výkonovébo trauzistoru T 2 typu PNP, jehož emítor je připojen na katodu první ochranné diody D 1, na svorku U kladného napětí a přes první bázový odpor R 2 na bázi výkonového tranzistorutypu PNP. Svorka U kladného napětí je připojitelná na neznázorněný zdroj kladného napětí. Kolektor výkonového trenzistoru.typu PNP je připojen na auodu....

Způsob výroby roztoku síranu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262088

Dátum: 10.02.1989

Autori: Závodník Jiří, Podmolík Jaroslav, Dadák Vojtěch, Pálffy Alexander

MPK: C01G 49/14

Značky: roztoku, železitého, výroby, síranu, způsob

Text:

...je ovšem velmi nákladné.Uvedené nevýhody nemá způsob výroby roztoku Sĺľłinlł železitého podle vynálezu,při němž suspenze nebo roztok technického síranu železnatého heptahydrättl nebo monobydrátu s přídavkem kyseliny sírové se oxlduje technicky čistým kyslíkem nebo technicky čistým kyslíkom obohaceným vzduchein za přítomnosti kyslíkatých sloučenin dusíku při tlaku 0,1 až 9 MPa absolutních kyslikaté sloučeniny dusíku slouží jako přenášeč...

Způsob zajišťování přesného najetí transportního zařízení pomocí inkrementálního snímače do zastavovacího místa na jeho dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262087

Dátum: 10.02.1989

Autori: Procházka Milan, Balhar Vladimír

MPK: B65G 1/137

Značky: najetí, způsob, transportního, snímače, zařízení, zastavovacího, místa, přesného, pomocí, dráze, zajišťování, inkrementálního

Text:

...místu a vymezí se alespoň jeden měrný úsek, na kterém se při průjezdu transportního zařízení lnkrementalním snímačem zjistí hodnota skutečného počtu 1 m 4prvotní hodnotě a poté se poměrem nomalizační řízení rychlosti mezi dvěma zavě získané hodnoty počtu impulsů a původního počtu impulsů na měrném úseku přepočtou pro každé zastavovací místo hodnoty skutočného počtu impulsů od výchozího stanoviště, icterýmižto skutečnými počty se nahradí...

Zařízení k zakrytí kanálů a okraje ledové plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262086

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pečený Otakar, Šoch Jiří

MPK: A63C 19/02

Značky: zakrytí, kanálu, zařízení, plochy, okraje, ledově

Text:

...za sebou.Výhodou zařízení podle vynálezu je jeho jednoduchost, umožňující rýchlou a snadnou montáž i demontáž a že při demontáži jednotlivých dílů mantinelu jednak zakrývá kanál, čímž zajišťuje bezpečnost pro uživatele i obecenstvo, a jednak je jíIn chráněna hrana ledové plochy před poškozením. Další výhodou je, že svým výtvar 4ným charakterem a vhodným barevným řešením přesně ohraničuje hrací plochu, čímž působí estetický a že umožňuje...

Výztuha pískových slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 262085

Dátum: 10.02.1989

Autori: Velecký Svatopluk, Pálenský Jan, Kaluža Vilém, Vácha Vladimír

MPK: B22C 21/14

Značky: pískových, výztuha, jader, slévárenských

Text:

...vytvořen pevný, tuhý a přesmý vyztužovací systém, účinně plnicí veškeré požadované funkce, jakými jsou konkrétně vyztužení vlastního pískového jádra, jeho přesné,pevné a tuhé připojení k navazujícímu dílu formy a účinný odvod plynů vznikajících v jádře při lití. Výztuhy lze po použití jednoduše a snadno rozpojit, rozebrat ina jednotlivé díly, které jsou ihned schopné dalšího použití. Zcela odpadá průběžná výroba speciálních výztuh pro...

Ponorný nosič biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262084

Dátum: 10.02.1989

Autori: Miklenda Jiří, Kos Miroslav

MPK: C02F 3/10

Značky: biomasy, nosič, ponorný

Text:

...škály souběžně probíhajících procesů biodegradace znečištění,jako .například na povrchu lnárostu a v suspendov-ané biomase probíhá nitrifikace a v hloubce nárostu pak denitrifikace. Souběh těchto procesů a současné působení mikroorganismů ve vznosu i přisedlých na nosiči zvyšuje jakost vyčištěné vody nebo zvy 4šuje výkon jednotkového objemu aktivační nádrže, přičemž povrch paralelních vrstev nárostu je dostatečně omývan a zásobován...

Způsob výroby zmrazeného tvarohového dezertu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262083

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pechačová Marta, Hladíková Zdenka, Hošek Jiří, Forman Ladislav

MPK: A23C 9/152

Značky: způsob, tvarohového, zmrazeného, výroby, dezertu

Text:

...gum a 7 kg kakaa.Zmrazený tvarohový dezert se vyrábí smísením 50 kg tvarohu, 26,5 kg smetany, 12,5 kilogramu ovocné dřeně 60 0/o hmot. sušinaj, 1 kg stabilizátoru na bázi upravených škrobů), 10 kg cukru.Zmrazený tvarohový dezert se vyrábí smísením 50 kg tvarohu, 20,0 kg masla, 9 kg mléka zfermentovaného jogurtovou kulturou, 10 kg cukru, 10 kg ovocné dřeně, 1 kg stabilizátoru na bázi rastlinných gumj.Výhody nové technologie v-ýroby...