Archív za 1989 rok

Strana 106

Způsob rafinace technického nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262202

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brožek Vlastimil, Hubáček Milan

MPK: C04B 35/58, C01B 21/06

Značky: způsob, rafinace, boritého, nitridů, technického

Text:

...následujícími příklady.Technický nitrid böritý obsahoval 12 kyslíku. V obou následujících případech navážka technického nitriudu vboritého činila 1000 g a průtoková rychlost plynu V reaktoru činila -1 cm/s. V jednom příkladu byl k reduktivní halongenaci použit trichlormethan v kombinaci s amoníakem jako nosným plynem. V druhém přikladu byi k retiułktlvní halogenarci použit tetrachlormethan vkombinaci s vodíkem.Počátek rafinačního účinku...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262201

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavelka Ivan, Karhan Jiří, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Kolář Milan, Volf Radko, Anděl Michal, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G01J 1/58

Značky: reagenčních, vyhodnocení, zabarvení, fotometrická, proužku, objektivní

Text:

...Osvědčení č. 260 640-1. jeho podstata spočíva v tom, že v kanálku reťerenční luminiscenční »diody je mezi luminlscenční ldiwodu a. fotooclpor vložen zeslabovací prvek.Vyšší (účinek vynálezu spočíva v osvětlení fotoodporu oběma lumlniscenčnímí diodaml na stejné ploše, přičemž dochází k lepšímu využití jeho účinné plochy. Rovnoměrnějšĺ osvětlení se projeví ve zlepšení průběhu signálu, takže při stejne citlivosti je dosaženo ostřejšího...

1-Tosylderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262200

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, jejich, ergolinu, způsob, 1-tosylderiváty

Text:

...obvyklými v. chemíi derivátů ergolinu, například nalitím do vody, vytřepáním do rozpouštědla, nemísícího se s vodou, odpařením roztoku a chromabografií a/nebo krystalizací ze vhodného rozpouštědla.Sloučeniny obecného vzorce I jsou bezbarvě, dobře krystalizující látky, mírně bazického charakteru, poskytující adiční soli se silnými kyse-linami.Způsob výroby l-tosylderlvátů ergolílru obecného vzorce l je blíže objasněií v následujících...

Manipulační vozík pro osazování bednicích dílců klenby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262199

Dátum: 14.03.1989

Autori: Horan Branislav, Kleja Jozef

MPK: E04G 11/22

Značky: manipulační, bednicích, vozík, klenby, dílců, osazování

Text:

...podvozků dochází ke značné úspoře ocele. Zmenšení hmotnosti se projevuje příznivě nejen při manipulaci, ale také při přepravě celého bednění.Na sczhematických výkresoch znázorňuje obr. 1 čelní pohled na manipulační vozík ve fázi osazování bednicího dílce klenby. Vyobrazení je rozděleno svislou osou sou-měřnosti na dvě poloviny, z nichž pravá znázorňuje bednění základní, levá znázorňuje bednicí dílec opatřený přídavným nástavcem pro zvýšení...

Pojízdné bednění kynety stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262198

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kleja Jozef, Horan Branislav

MPK: E04G 11/22

Značky: kynety, pojízdné, stoky, bednění

Text:

...a svorníku a nahoře je spojeno s bočním zvedacím zařízením..Výhodou pojízdného bednění podle vynálezu je jeho snadné přemistování pomocí po 4 ĺĺŽděCĺCh kol, přičemž je, podle potřeby stav by, možno msadit současně několik pojízd ných bednění, vzájemné spojených do p-otřebnéudélkýqsracovního záběru. Bednění obsahuje jsouherně všechny bednicĺ prvky potřebné pro současnou betonaž celého profilu kynety. Odbedňvování je velmi snadné.a je...

Zařízení pro čištění a cirkulaci řezné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262197

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mazur Jiří

MPK: B24B 55/03

Značky: čištění, cirkulací, řezné, zařízení, kapaliny

Text:

...rovinných nebo zakřivených ploch optických prvků, vyrobených ze skla, obsahující nádobu s otvorení pro přív-od znečištění řezné kapaliny, filtrační vložka a otvor pro odvod vyvčištění řeznê kapaliny.Podstata vynálezu spočíva v tom, že zařízení je tvořeno sběrnou nádobou propojenou se zásobní nádobou, ve které je uložeuu čerpadlo s výtokovým otvorom. Sběrná nádoba je filtrační vložk~ou rozděleua na spodní část, do níž vyúsťuje přívod skelnou...

Plynová pec pro rychlý průtažný ohřev a tepelné zpracování kovových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262196

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koritta Josef, Pivný Bohumír, Lička Stanislav

MPK: F27B 17/00

Značky: zpracování, kovových, ohrev, tepelně, průtažný, rychlý, pásu, plynová

Text:

....a dovoluje tak pracovat s vysokým teplotním spädem mezi spalinami a ohřívaným pásem a umožňuje tím dosáhnout vysokých rychlostí ohřevu.Na přípojeném výkresu je ve svíslěm řezu znázorněn příklad provedení pece podle vynálezu. Vodorovné rychloohřívací pec je tvořeno předehřívací zónou 2 a rychloohřívecí hořák-even zónou 3, V níž jsou umístěny malé vysokorychlostní impulzní plynovéhořáky 4 rovnomerné rozmístěné a upevněné V klenbě 5...

Zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti cihlářského těsta v pásmovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262195

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zmeškal Jaromír

MPK: B28C 7/02

Značky: vlhkosti, těsta, zařízení, pásmovém, cihlářského, regulaci, automatickou

Text:

...provedení zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti. cihlářského těsta v päsmovém lisu podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresech, kde na. obr. 1 je schematicky znázorněn vytvářecí agregát s rozmístěnými prvky zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je blokově schéma vlastního zařízení.Vytvářeci agregát na obr. 1 se skládá z násypky líłopatřené snímačem 5 horní hladiny těsta a snímačem 4 Spodní hladiny těsta, z mísicí...

Skříň vozíku pohyblivého pásu pro spékání rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 262194

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědoch Jan, Vraga Jindřich, Kubín Sáva

MPK: C22B 1/16

Značky: vozíků, skříň, spékání, pásu, pohyblivého

Text:

...přičemž v důsledku vyčnívajících spodních částí průřezu tvaru I jsou zde erozívní účinky zvýšeny.Uvedené nevýhody odstraňuje skříň vozíku pohyblivého pásu pro spékání rud podle vynálezu, opatřená výztužnými žebry, jež jsou při vodorovném postavení vozíku svislá a jež jsou ve svých horních částech opa 4třena úchyty pro uchycení roštnlc. Podstatou vynálezu je, že příěný průřez výztužných žeber se ve směru shora dolů nejméně ve spodní...

Ohřívák vzduchu pro parní nebo horkovodní kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262193

Dátum: 14.03.1989

Autor: Průša Josef

MPK: F23L 15/04

Značky: horkovodní, ohřívák, parní, vzduchu, kotel

Text:

...stěny 29 jsou spojovacím potrwbím 37 spojený se vstupní koníorou 10 druhého dílu 9 ohříváku napájecí vody, zatímco spodní sběrače 31. a komory 27 jsou pouze spojeny mezi sebou pomocí rámu.Pod spodními koínorami 27 trubkovnic 19,20 a spodními sběrači .11 membráíiovýtrlí steu 28, 29 je provedena vypuklá obratová vana 38 podchlazených spalín. Výstupní hrdlo 33 obratové vany 33 se nalézá výše než nejnižší bod dna, v.e kterém je připojen...

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262192

Dátum: 14.03.1989

Autor: Volný Jindřich

MPK: C01B 17/66

Značky: dithioničitanu, způsob, sodného, výroby

Text:

...trubici se přikapávä postupně 12 ml destilovane vody. V závis~ losti na čase se sleduje změna teploty až do msximálního v-zestupu.Prašnost dithioničitanu změřena přístrojem pro měření prašnosti činí-la 2,40 0/0.Do Dewanovy nádoby se odváží 200 g dithioníčítanu sodneho, ke kterému bylo při~ dáno s následující homogenizací 0,2 g sme si polypropylenu od C 6 do C 90. Do středu navážky se umístí teploměr Cca 3 cm pod povrch. K öidlu tepl-oměru se...

Zařízení ke kontrole těsnosti uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 262191

Dátum: 14.03.1989

Autori: Buchal Josef, Krula Libor

MPK: F16K 31/00

Značky: těsnosti, uzavírací, zařízení, kontrole, armatury

Text:

...do spali-nové komory netěsností -elektromagnetického ventilu. Zařízení podle vynálezu zvyšuje bezpečnost práce a předchází hmotným ztrátám způsobeným explozí.Zařízení ke kontrole těsnosti uzavírací armatury palivového systému je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.čerpadlo l je pnepojeno přes ohřívák Z na elektromaągneíiickvý ventil 3, přitom elektr-omagnetický ventil Ti je propojen s tryskou 4. .Na spojłovací potrubí 5 mezi...

Nastavitelné saně, zejména pro mostově seřizovací přístroje a třísouřadnicové měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262190

Dátum: 14.03.1989

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/04, G12B 5/00

Značky: saně, stroje, nastavitelné, prístroje, mostové, zejména, třísouřadnicové, měřicí, seřizovací

Text:

...vedení bylo zamezeno výskytu náhodného poškození a současně byl zmenšen rozdíl vzdálenosti mezi odměřovanou součástí na pracovním stole a odměřovacím ústrojím nad vrchní plochou saní. Zařízení podle vynálezu zjednodušuje konstrukcí vyloučením kyvného rámečku a současně zmenšuje výškový rozměr rámečku, jenž zároveň plní funkci saní.Na připojených výkresech je znázorněnno zařízení podle vynálezu, kde na o-br. 1 je převážně v řezu znázorněno...

Zařízení pro stříhání a držení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262189

Dátum: 14.03.1989

Autor: Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/60

Značky: zařízení, nití, stříhání, držení

Text:

...je zasurruta, obr. 3 polohu zasunutého výstupku přitlačného palce ve vybrání stříhací planžety.Známy dvouválcový okrouhlý pletací str-oj pr-o výrobu ponožkového zboží je opatřen vkaždém pletacím systému zařízením pro stří hání a přidržování nepracujicích nití, ktere- spolupracuje s vodiči nití. Zařízení obsahu je pevný nůž 1, k němuž jsou přiřazeny stříhací planžety 2 uspořádaně posuvně vedle sebe v držáku 3. Stříhací planžety jsou...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-8O12

Načítavanie...

Číslo patentu: 262188

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pilát Petr, Bučko Michal, Bezděk Karel, Mikláš Emil, Matelová Vlasta, Úlehlová Miroslava, Okánik Boris

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, chrysogenum, f-8o12, penicillium

Text:

...metody.Tímto hodnoticím systémem byl získán kmen a jeho selektáty, na který je uplatňován patentový nárok.Kolonie kmene při monosporickem rozsevu v průběhu 9 dnů dorůstají do velikosti cca 12 mm, střed koloníe je miskovitý, od valu k okraji jsou kolonie zvrásněné, barva spor je béžová. Kultura dobře a rychle sporuluje na různých typech sporulačiíích půd a na různých přírodních substrátech jako je rýže, kroupy, proso atd. Počet spor v 1 ml...

Zapojení hydraulického systému brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262187

Dátum: 14.03.1989

Autor: Křenek Vladimír

MPK: F15B 15/22

Značky: hydraulického, brzdění, systému, zapojení

Text:

...pohybu. Velikost kmítu a případně jejich počet závisí ýmimo jiné-navelikosti hmot, nastavení pojlštovaciho ven tilu, objemové kapacitě potrubí atd. Uvedenxou nevýhodu lze odstranit zapoje~ ním hydraulického systému brzdění, jehož podstatou je, že v ovládacím okruhu pojišťovacího ventilu je zařazen řídící rozvaděč. Pojlšťovac ventil je možno ve vhodném okamžiku impulsem řídicího programu ote 4vřít. Zvo~lí~ 1 i se pro otevření okamžik, kdy...

Spodní podávací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 262186

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dokoupil Ludvík, Šplíchal Ivo

MPK: C14B 17/06

Značky: spodní, podávací, válec

Text:

...jádro je na obou koncích ukončeno čepy, na nichž jsou nasazena ložiska uložená v tělesech, opatřených na dosedací ploše středicími pery.Pokrok dosažený řešením podle vynálezu spočívá v odstranění nebezpečí odštípnutí pryžové vrstvy z válce, nedochází tim k jeho poškození, které má za následek vy 4řazení válce. Zároveň je odstraněno nebezpečí poškození štípaciho nože kovovým povrchem podavacího válce, které by mělo za následek snížení...

Mikroskop s dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262185

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petráň Mojmír, Malý Miroslav, Hadravský Milan

MPK: G02B 27/00

Značky: mikroskop, řádkováním, dvojitým

Text:

...řešený mikroskop umožňuje využít objektivů vytvářejících obraz v nekonečnu a ten pak pozorovat nikoliv jednoduchým okulárem, nýbrž donekonečna zaostřenýrn dalekohledem. Doposud tomu tak býv-á u míkroskopu metalografických a mineralo 4gických. Aby se í pro tyto prípady dalo využít míkroskopu s dvojitým řádkováním, opatřeného polopropustným zrcadlem konečné tlouštky, je žádoucí oddělit od sebe zobrazení vzniklé odrazem na jeho ploše neopatřené...

Způsob tváření polotovarů z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262184

Dátum: 14.03.1989

Autor: Jandoš František

MPK: C21D 7/13

Značky: oceli, austenitických, způsob, tváření, polotovarů

Text:

...vrstev ingotu či polotovaru už jen o 100 °C pod optimální teplotu, na níž se provádí ohřev ke tváření, již v mnohých případech projevy persistence umožňuje.Výše uvedený nedostatek projevujicí se při tváření austenitických ocelí odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v průběhu tváření limituje doba mezi vyjmutím ohřívaného íngotu,předkovku čí předvalku z ohřívací pece a zahájením deformačního procesu při tváření....

Manipulátor pro biologické vzorkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262183

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beránek Michal

MPK: B25J 9/10

Značky: biologické, manipulátor, vzorkování

Text:

...a posuvný pohyb ve směru osy o-táčení jsou pneumatické přímočaré motory 238. K pohonu by se však také daly výhoduě využít elektromotory.Celý pracovní prostor 2 s válečkovýuíi do~ pravníky 4, 5, zátkovecíníi rameny 7.1, 72 a vzorkovacím rsuneneííí ii je pevně vázán k Iýkyvyíč ulorzeućmu rámu ii, který lze pomocí seřizovacího šroubu 18 sklopit do požadovaného úhlu a nastavit tak optimální sklon válečkových dopravníků 4, 5. Podle výpoč~ tů by...

Uložení nádoby ocelářského konvertoru v nosném kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262182

Dátum: 14.03.1989

Autori: Láncoš Josef, Krajina Aleš, Bulina Vladimír

MPK: C21C 5/42

Značky: kruhu, uložení, ocelářského, nádoby, konvertoru, nosném

Text:

...rovinou BB z obr. 1, na obr. 3 je zvětšený detail provedení nosného kroužku a protikro-užku a na obr. 4 pak alternativní provedení nosného kroužku s protikroužkem umístěném v nosném kruhu.Uložení nádoby ocelárského konvertoru do nosného kruhu podle príkladného provedení je tvořeno čtyrmi rovnomerné po obvodu do nádoby 1 vevarenými nosnými kroužky 3 zapadajícími do příslušných kroužků 4 pripojených za pomocí konzoly 5 na nosný kruh 2. Nosné...

Zařízení pro dokončování čel válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262181

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovařík Karel, Daněk Radoslav

MPK: B24B 7/16

Značky: dokončování, válcových, zařízení, obrobků

Text:

...a účinku broušení.Zařízení podle vynálezu je schematicky znazorněno na přiloženem výkresu.lenému náhonovému zařízení pro vyvozování otâčivého pohybu v.e směru hodinových ručiček, je po obvodu opatřen pravidelně rozmístěnými kapsami 1 pro uložení obrobků 3. Každá kapsa 1 má tvar písmene U,zbroceneho proti smeru pohybu podávacího kotouče 2 a vzdálenost jejích přímých linií a průměr dna jsou rovny průměru obrobku 3, zvětšenemu o vůli...

Zařízení pro měření síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262180

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lorenc Zdeněk, Štícha Jiří, Kůr Jan

MPK: G01L 1/04

Značky: zařízení, síly, měření

Text:

...upravenému otočné na čepu třecí spojky, uspořádaném v jedné přímce s osou rotace páky a opatřeném pružnou podložkou, přilěhající ke krytu zařízení.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívazejména v jeho výrobní jednoduchosti a snadné obsluze. Zařízení umožňuje snadné a rychlé měření síly s přesností vyhovující předpokiádanému užití pro kalibraci měřicí síly.Zařízení pro měření síly podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém...

Zařízení pro mazání kovací desky hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262179

Dátum: 14.03.1989

Autori: Němec Zdeněk, Duník Miroslav

MPK: B30B 15/06

Značky: desky, mazání, zařízení, kovací, hydraulického

Text:

...zařízením podle vynalezu sp~očívá v tom, že mazací zařízení je velmi jednoduché a zajišťuje během provozu doklonalé dlouhodobé promazáííí styčných ploch.Zařízení podle vynálezu je přlkladně schematicky znázvorněno na připojeném výkre 4su, kde obr. 1 je bokorysný pohled v podélném řezu kovací deskou a obr. 2 je pohled v přičném řezu A-A na uspořádání výměnné kazety v bočním otvoru kovací desky.Zařízení podle vynálezu sestává nejméně z jedné...

Zařízení pro výrobu plástů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262178

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kotasová Elena, Kosla Adolf, Bártková Jana, Pavlík Dušan, Přikryl Jan

MPK: A42C 1/02

Značky: plastů, zařízení, výrobu

Text:

...vynálezu je možno na jednom pracovišti plástit vlákna vlněná nebo/a chlupová, poprípade jejich směsi s vlálçny Limělými, při podstatné nižších ztrátách vlákenného níateriálu, které činí 1 až 2 0/0. Toho je docíleno lepším usměrněním plástěiíélío materiálu a přisávaného VZdllChll, čímž se vytváří podstatné méně nežádoucích nálepků a usazenln vláken na vnitřní plášť plásticí kabiny při kvalitním nasedàííí vláken na plásticĺ zvon. U vláken...

Mžikový opalovací kontakt elektrického uzemňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262177

Dátum: 14.03.1989

Autor: Podracký Jan

MPK: H01H 1/14, H01H 1/18

Značky: uzemňovače, kontakt, mžikový, elektrického, opalovací

Text:

...kontaktní držák 14 s plochými kontaktními pružlnami 15,které jsou uspořádány rovnoběžně v drážkáCh 17 kontaktního držáku 14 (obr. 2. Ploché kontaktní pružiny 15 jsou přitom zajištěny proti axiálnímu posuvu pomocí šroubů 16, procházejících clírami 18 V kontaktním držáku 14. Šrouby 16 slouží zároveň k přĺpGVnĚHĺ kontaktního držaku 14 na hlavní posuvný kontakt 7 uzemňovače. Na obr. í. je patrne umístění mžikoveho opalovacího kontaktu v...

Deformační člen tenzometrického snímače sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262176

Dátum: 14.03.1989

Autori: Voškeruša Jiří, Sáva Josef, Strakoš Ladislav

MPK: G01L 1/22

Značky: deformační, tenzometrického, člen, snímače

Text:

...je proto k tělesu snímače sil uchycen statický určitě, přičemž je u něho zachována necítlivost vůči zatížením, působícím v rovlně plochého tělesa. Tím je odstraněna možnost hysterězních jevů u snímaného signálu z odporových tenzometrů.Příklady provedení deformačního členu tenzometrlckého snímače sil podle vynálezu jsou znázorněny na přlpojených výkresech, na nlchž zobrazuje obr. 1 deformační člen v půdoryse, obr. 2 detormační člen s...

Zařízení s šachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro tepelné zpracování a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262175

Dátum: 14.03.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, zařízení, reaktorem, šachtovým, kalcinaci, zpracování, tepelně, fluidním, předehřívačem, práškového

Text:

...předehřívačů, u nichž se přístavbou fluldního rea-ktoru sleduje částečně náhrada ušlechtílého pa 1 íva, spaloválného v hlavní-m hořáku rotační pece, paliVem méně hodn-otvným, přičemž instalace horlzootálního cyklón-ového stupně zachová-vá stávající vstup plynů z rotační pece do šachtového předehřívače, takže není nutné zkrácení jeho Spodní části, čímž se šetří investiční náklady -na rekonstrukci.Na výkrelsu je schematicky znázorně-no...

Způsob výroby podkladové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262174

Dátum: 14.03.1989

Autori: Charvát Bohuslav, Krčma Radko

MPK: D04H 3/02

Značky: výroby, způsob, textilie, podkladové

Text:

...soustava nítí ukládaná ve formě smyček, případně v kombinaci s jpodélnou soustavvou nití.Určitým nedostatkem tohoto způ-sobu výroby je, že spři výrobě je nutno použít poměrně Ivylsoký podíl skleněného hedvábí,přízí nebo pramene. Znamená to, že dosáhnout dobrou stejnoměrnost je možné jen ipři vyšších ,plošných hmotnostech tex-tilie a také vysoký podíl hedvábí nebo přízí nepřiznivě ovlivňvuje ekonomickou efektivnost jinak velmi jednoduché...

Zařízení pro přepravu tvarově nesouměrných stavebních panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262173

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brázda Jiří, Ivan Vladimír, Jaroň Jaromír

MPK: B65D 19/44

Značky: zařízení, prepravu, panelu, tvarově, stavebních, nesouměrných

Text:

...spojené se současným způsobem přepravy .atikových panelü, zejména .atlkových jpanelů s klín-ovým vylehčením. To znamená, že umožňuje mnohonásobne vyšší využitelnost cpůdorysnévho ložního prostoru a tím využití tomáže jpřepravnĺho vozidla. Tím dochází ke značné úspoře pohonných hmot ve srovnání se současným staVem. Dále se podstatné zvyšuje stabilita přepravovaných atikových panelu .a současně se docilu-je vyšší bezpečnosti při vlastní...

Způsob přípravy černého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262172

Dátum: 14.03.1989

Autori: Suk Jiří, Pavlíková Jarmila, Kozubek Vladimír, Chudina Miroslav

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, chromitého, azobarviva, symetrického, černého, způsob, přípravy

Text:

...no tchromanové ionty, které představují daleko slabší o-xitdační činidlo, je zde používán pětlnásobný lpřebytek hydroxidu.Tento jpřebyltek hydroxidu vytváří .prostředí, ve kterém je po-lolbarvivo NDNSK-2 N snadno atakováno jak vzdušným kyslíkom,tak í chromanovýmí ionty. Dále bylo zjištěno, že snlžováním přebytku hydroxídu ažna potřebné 2 ekvivalenty, nedvojde v případě poloharviva NDNSK - 2 N .k výraznému zlepšení výxtěžku a pripravené...

Způsob přípravy modrého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262171

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kozubek Vladimír, Chudina Miroslav, Pavlíková Jarmila, Suk Jiří

MPK: C09B 45/16

Značky: chromitého, azobarviva, komplexu, přípravy, symetrického, modrého, způsob

Text:

...než 9. Nevýhodou t-oh-outo postupu je skutečnost, že vlastní chromaci je nutno provádět v prostředí, obsahujícím organické rozpouštědlat alkoholy, étery .a estery.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje způsob prípravy sytmeltrického 1 2 chromitého komplexu tazobarviva 2-hvdroxy-zl-tnatttalensulfokyselina-l-azo-1 ďľ-hydroxynafttalen »ve slabě kyselém až silně alkalickém prostředí za prítomnosti iontů NH 4 a zn pri teplotě 40 x až...

Zařízení pro měření hustot tepelných toků a tepelného odporu nánosů na přestupních plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262170

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pokorný Bohumil, Zuzaňák Aleš

MPK: G01N 25/00

Značky: nánosu, odporu, toků, plochách, zařízení, měření, tepelného, hustot, přestupních, tepelných

Text:

...a tepelných odporů nánosů na přestupních plochách podle vynálezu-spočívají v tom, že odpadá problematicke měření .teplot proudících médií, jelikož .k vyhodnocení tepelného odporu vznikejícílío nánosu stačí stenovit pouze časovou závislost rozdílů vnitřní a vnější ,povrchové tep 4loty obo-u trubkových sekci za předpokladu,že známe jejich tepelné vodivosti anebo ,pokud zaříze-ní ocejchujeme.Další výhodou zařízení podle vynalezu je jeho...

Nárazník, zejména pro mostové jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262169

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 7/16

Značky: mostové, zejména, jeřáby, nárazník

Text:

...Křivka brzdění je rovnomerne s .dlouhým knokem. je vyloučen náraz natvrdo, čímž odpadají zbytkové rázy do oce 262169lových konstrukcí. Vzhledem k příznivým útlumovým charakteristikám lze ,posunout hranici ,pro ikon-nové vypínače nad 36 m za minutu, čímž dochází k .zjedooidušení elektroinstalace jeřábu, odstranění možných poruch a tím i ke zvýšení bezpečnosti práce. Nárazníky se mohou umístovat i bočné jeřábový-ch vdr-aíh, naráží pak na...

Způsob výroby kyseliny glukónové vedle fruktózy v submerzní kultuře Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 262168

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pápayová Iveta, Rosenberg Michal, Baláž Štefan, Polívka Ľudovít, Šturdík Ernest

MPK: C13K 1/00

Značky: submerzní, způsob, vedle, fruktózy, aspergillus, výroby, niger, kyseliny, kultuře, glukonové

Text:

...v 1 ml media Vegetautivní inoku~ 111 m .so získa 12 .až Bholdinvovým nnaklíčením spor v ,jíodmínkzíloh snížené aerace a, dáv.kííje so do formenbačttího níédia v množství od 1 »do l 0/9 (telkoveho objemu. Po provedeno lermtelílćíttl se hzíněčííá línie-tla mikroorg ano oddčli od ĺlłľlľllłllläčlľlĺhĺ) Inédia a n 1 použít v~ novém ľerníentŕrčnim cyklu. tento zpüraob vevdeui lormentalce je uxtlžne .použít i opakovane.FBTITI-ľšlľlĺĺkĺilllĺł se...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu 2,4-dinitro-1-naftoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262167

Dátum: 14.03.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 23/06

Značky: 2,4-dinitro-1-naftoly, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, analýzy, způsob

Text:

...a ZA-dinitro-l-nattol-ä-sultonové kyseliany o pH 5,0 .na konečný objem 2,0 cm 5. Po extrakci chloroformem byla mětřensa absoribance rozt-oků iontových asociátů jpři VIÍIDVŠ Ldelce 430 nm. Rovnice kalibreční křivky činilakde A 1 a A 2 jsou hodnoty absorhance způ~ sobené 2,4-dinitro-l-naftol-ô-sultonovou kyselínou .a 2,é-ndinitro-lnnavftol-S-sulf-onovou kyselinou. Komcentrace l-ľ-fenylcyklohexyljpiperidinu označená c byla stan-ovitelná až do 80...

Zabezpečovací zařízení řízení přenosové rychlosti, zejména pro bitovou synchronizaci sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262166

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: zařízení, komunikaci, zabezpečovací, synchronizaci, sériových, bitovou, přenosové, synchronních, řízení, zejména, rychlostí

Text:

...se štvrtým vstupení 7.4 třetího logíckého» členu 7 a so šestým vstupom 21.6 výstupního řídícího »členu 21. Pátý výstup 4.9 druhého přízpůsobovaeího .členu 4 je propojen s ,prvním vstupom 13.1 -šestého logíckého členu 13, jehož druhý vstup 13.2 je propojen s výstupom 8.2 prvního .negaíčního členu 8.Vstup 8.1 prvního noga-čuního členu. 8 je spojen se štvrtým vstupeln 28.4 dosâtého logického členu 20 .a se šestým výstupom 4.10 druhého...

Pojezdový element

Načítavanie...

Číslo patentu: 262165

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novotný Karel, Kovář Josef

MPK: B60B 19/04

Značky: pojezdový, element

Text:

...by bylo možné .překonávat obtížný i stuspňoxvltý terén, aniž by byl závislý na vytvoření přídavvných silových ústrojí,přičemž vozidlo by nebylo vystaveno častým nebo náhlým .nárazům na podvozek.Podstata pojezdového elementu .podle vynálezu spočívá V tom, že je tvořen alespoň dvěma vzájemné suvně uloženými segmenty, z nichž každý je v záběru s unášecĺm členem neotočně spojeným s hnacím hřídelem, přičemž každý segment je v záběru s vruatným...

Vstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262164

Dátum: 14.03.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: signálu, zabezpečovací, soustavy, obvod, měničů, zejména, vstupní

Text:

...a s výstupem 2.2 prvního omezovacího členu 2, jehož vstup 2.1 je s-pojen se vstupom 10.1 třetího omezovacíhočlenu 10, se sedmým vnějším vstupem B 7 o s výstupem 3.2 druhého omezovacílío čle~nu 4, jehož .vstup 3.1 je spojen se šestýmvnějším vstupom B 6. Výstup 4.2 prvního vyhodnocovacího členu 4 je spojen se vstupem 5.1 vprogrnrnovacího. členu 5 a s výsturpem 8.2 druhého vyhodnocovacího členu 8.Vstup 7.1 druhého odporového členu 7 je.prop-ojen...

Aminoacyl- a aminoalkyl-deriváty 6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-aminu a jeho homologu, jakož i jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262163

Dátum: 14.03.1989

Autori: Protiva Miroslav, Frycová Hana, Metyš Jan, Valenta Vladimír, Hulinská Hana

MPK: C07D 337/12

Značky: jakož, aminoacyl, homologů, jejich, aminoalkyl-deriváty

Text:

...2 ing/lg 40 zvířat ~před hĺtllalllĺllflvlýlll hrtmcliospusniem. V testu ľ-Otlljĺílĺ tyč-ky u myší vyvolřêvei ve středně vysokých dávkach altaxti, čímž ttazuačuje ttltarvaxkter mírnéht) trankvilizéru E 1750 r 43 plg/kg ~p.o~. maximální efekt za 30 min. .po p-odáníj. Látka má též Inírný mydrietický tlčinek u myši v dávkach 5 x 0 až i 00 mg/lçg po).Podle Ch-HIVHKÍGPH substituentu X jsou látky vzorce l podle vynálezu přístupné dvěma různými...