Archív za 1989 rok

Strana 105

Zapojení rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262242

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mikulec Jindřich, Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Jirkovský Miroslav

MPK: G11C 8/00

Značky: obrazové, zapojení, rychle, pamětí

Text:

...vybraných adres do pamětového pole.Na první vstup DI multiplexeru D je připojen prívod zaplsovaných rychlých obrazových dat DI pro zápis a na jeho druhý vstup 2 D je připojen přívod zapísovaných obrazových dat DMI z řídiciho procesoru a jeho výstup D 1 je spojen se vstupom IE registru vstupních dat za účelom shromáždění zapisovaných obrazových dat ve vstupním registru E. Výstup E 1 registru Vstupních dat je spojen s datovým vstupem BA...

Spotřebič na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262241

Dátum: 14.03.1989

Autori: Žďárský Josef, Masopust Zdeněk, Pokorný Jan

MPK: F24C 15/02

Značky: tuhá, paliva, spotrebič

Text:

...hořícího paliva na roštu, což u kotlů zvyšuje tepelné ztráty.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na popelových dvířkách spotřebiče na tuhá paliva ze strany roštu je osazen tepelný štít s průzorem a vzduchovou mezerou a regulační orgán je opatřen průhledným krytem.Osazením tepelného štítu na popelovádv-ířka se zabráni jejích ohřív-ání sálavýmteplem od roštu. Spalovací vzduch, který je...

Rotační spojka pro současný obousměrný bezkontaktní přenos signálů optickým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 262240

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zezula Oldřich

MPK: G02B 6/42

Značky: spojka, signálu, optickým, současný, rotační, bezkontaktní, zářením, obousměrný, prenos

Text:

...sušení, dekantace, prolnývání a filtrace častíc biokatíllyzátoru byla prováděna způsobem uveden ým v příkladu 1.Bxrlo získáno 22 kr vlhké hmoty imobilizovíiných častíc směsného biokatalyzátortt o obsahu sušiny 30,5 a spcciiických aktivítách son 84,1. U.g-1, KAT 112 U.g 1,INV 320 U . g a GI 247,5 U . g.150 ,rgramů vlhké hmoty směsného biokatalvzätoru bylo suspendováno v 850 Inl destilovane vody, suspenze přelita do reaktoru, který by...

Zapojení demodulátoru amplitudově klíčované nosné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262239

Dátum: 14.03.1989

Autor: Černý Vladimír

MPK: H03K 9/02

Značky: amplitudové, zapojení, klíčované, demodulátoru, nosné

Text:

...kondenzátoru C 3, prvním vývodem třetího odporníku R 3 a prvním vývodem čtvrtého odporníku R 4 připojen k prvnímu vstupnímu prívodu lromparátoru D, přičemž ke druhému vstupnímu prívodu komparátoru D je připojen společně druhý vývod čtvrtého odporníku R 4, katoda prídavné diody V 2 a první vývod blokovacího kompenzátoru C 4, výstupní vývod komparátoru D je pak pripojen k výstupní svorce 2 a napájecí vývody komparátoru D k napájecí svorce 4...

Směsný imobilizovaný buněčný a enzymový biokatalyzátor k přeměně D-glukózy na D-glukonát a k přeměně sacharózy na D-glukonát a D-fruktózu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262238

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vojtíšek Vladimír, Vančura Aleš, Slavíček František, Krumphanzl Vladimír Člen Čsav, Hasal Pavel, Novák Miroslav, Jarý Jiří, Hollerová Ida

MPK: C12N 11/18

Značky: směsný, výroby, d-glukonát, sacharózy, d-fruktózu, imobilizovaný, enzýmový, d-glukózy, buněčný, způsob, přeměně, biokatalyzátor

Text:

...pufru pi-i 7,1 při tepiotě 20 Cv podmínkách reakční kinetiky nultého řádu. , Měření aktivity invertázy dále jen INV bylo prováděno kolorimetricky měřením úbytku absorbance Fehlingova činidla po vyloučení kysličníku mědného při 680 nm za použití roztoku sacharózy jako substrátu neredukující cukr). Během enzymové r-eakce byla reakční směs nepřetržitě míchána. Jedna jednotka INV aktivity U je takové množství enzymu, které odpovídá...

Zapojení obvodů pro zvýšení pracovní rychlosti rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262237

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jirkovský Miroslav, Mikulec Jindřich, Sobotka Zdeněk, Johanovský Aleš

MPK: G11C 8/00

Značky: rychlostí, pamětí, obrazové, zapojení, rychle, zvýšení, pracovní, obvodů

Text:

...4 N desky N na úroveň log 1 pre zajištěníaiítoíncrn ic čítačem C, z jehož stavu a vnějšitrh řídiclcži slí-jnálfi 3 G jsou V řídicĺm de.koderu A jednoznačne odvozeny řídící signály pro vstupní demultiplexer D, vstupní multiplexer E a pole dynamických paměti E. Olírazovví data, přicházející ívstupnílsběrnicí Di jsou v časových intervaloch odpovídajících vybraným stavům čítače C postupTě zapisována do registru vstupního demu.1 tiplexeru D a v...

Způsob zvýšení stupně využití pojivých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262236

Dátum: 14.03.1989

Autori: Krčma Radko, Jirsák Oldřich

MPK: D04H 1/54

Značky: stupně, využití, vláken, zvýšení, pojivých, způsob

Text:

...zóně v době, kdy jsou již pojiva vlákna působením tepla převedena do plastického stavu. Působením tlaku se zvětší styčná plocha základních vláken a pojiva při dočasném snížení -objemnosti vrstvy. Působením tlaku dojde také k tečení plastifikovaného pojiva k povrchu základních vláken a podle obsahu pojiva ve vrstvě, teploty, tlaku a času, ke zvětšení plochy povrchu základních vláken, která se dostanou do styku s pojivem až k zalití úseků...

Pružná spojka pro spojení dvou hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262235

Dátum: 14.03.1989

Autor: Volf Zdeněk

MPK: F16D 3/19

Značky: spojení, spojka, hřídelů, pružná

Text:

...koncové částí kuželovýmotvorem pro uložení hnací hřídele a v druhé korncové částí válcovým otvorem pro uložení hnané hřídele ukotvené v otvoru tangenciálnim kolíkem.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že je vytvořena Kompaktní spojka o malé hmotnosti, technologicky nenáročná a splňujĺcĺ zcela podmínku spojení dvou hřídelů s možností vyrovnání malých úchylek v geometrii přímoustí jejich os.Na pripojených výkresech je znázorněn tvar...

Elektronický řídící obvod pro ovládání elektrodynamických brzdiček textilních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262234

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: G05D 15/01

Značky: brzdiček, obvod, řídící, elektrodynamických, nití, ovládání, textilních, elektronický

Text:

...vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle příloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení elektronického řídícího obv-odu pro ovládání elektrických zařízení, zejména elektrodynamíckých brzdiček textilních nítí podle vynálezu.Elektronický řídící obvod podle vynálezu pro ovládání prorudu elektrodynamických brzdiček textilních nití je sestaven z doplňkové dvojice tranzistorů T 1 a T 2. Výkonový tranzístor T 1 je emitorem připojen...

Sloupcová samonosná univerzální paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 262233

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šefčík Karel

MPK: B65G 1/06

Značky: paleta, samonosná, univerzální, sloupcová

Text:

...na pohonymanipulačního ústrojí. Z důvodů nízké váhy palet lze ji využít všude tam, kde je nutné součástí vychystávat do jednoho místa a přepravovat dávky součástí, které jsou tvarově podobné a rozměrově odlišné. Paleta umožňuje konstrukčně nerozměrné zařízení pro posouvání sloupce a je možné ji používat v poloze vodorovné, svislé i obecné.sloupcová samonosná univerzální paleta podle vynálezu je znázorněna na pripojených výkresoch, kde obr. 1...

Způsob výroby práškové suroviny pro tlakové slinování keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262232

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bronc Josef, Hubáček Milan, Brožek Vlastimil

MPK: C04B 35/58

Značky: tlakově, suroviny, výroby, práškové, slinování, způsob, keramiky

Text:

...produkt je směsi turbostraticlçé formy hexagonálního nitridu boritého s šesti procenty oxidu boritého a 1,7 proc. fluoridu lithného. Porózita keramiky žárově lisované při teplotě 1600 °C za tlaku 10 MPa činila 3,5 0/0.Smísil se jeden hmotnostní díl kyseliny trihydrogenborité, 2,2 dílu močoviny a 0,09 dílu práškového karbidu křemičitého. Poté se směs zahřívala až její teplota dosáhla 350 °~C. Po hodinové výdrži na této teplotě byl...

Uložení skříně přepravitelného technologického zařízení na zemní základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 262231

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F16M 9/00

Značky: technologického, základ, zařízení, zemní, přepravitelného, uložení, skříně

Text:

...tom, že skříň je na straně odlehlé od základové desky podepřena na zemním základě, zatímco druhá strana skříně je na horní ploše zemního základu podepřena spodní plochou základové desky.Výhodou zařízení podle vynálezu ve srov 4nání se známým popsaným provedením je to,že Základová deska spo-jená se skříni silentbloky je podepřena na zemním základě. Síla, kterou je základová deska přitlačována na zemní základ, je zvětšena o část hmotnosti...

Mechanická ovládací jednotka signalizátoru svahových pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262230

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dudek Josef

MPK: G01P 13/04

Značky: svahových, mechanická, signalizátoru, jednotka, pohybu, ovládací

Text:

...tyč opatřená na svém dolnim konci pístem a na svém horním konci terčem zakrytým v pouzdru. K vnější stěně válce je přípevněn mechanismus pro blokováni pružiny. Mechanísmus pro blokování pružiny může být tvořen pláštěm, V jehož horní částí je na ose točně zavěšeno trojramenné kyvadlo dosedající na záklopku, nebo může být tvořen pláštěm, v jehož horní časti je na ose točně zavěšeno kyvadlo opatřené nastavítelným hrotem. Nastavitelný...

Zapojení pro ochranu asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262229

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čížková Eva, Zkoutajan Milan

MPK: H02H 7/08

Značky: ochranu, asynchronního, elektromotorů, zapojení

Text:

...a to jak při rozběhu, tak při tlstáleném provozu.Príklad uspořádání podle vynálezu je znázorněn v blokovém schématu, na připojeném výkrese.jednotlivé bloky zapojení je možno charakterlzovet takto. Pnoudový transformátor 1 je bud známý měřicí proudový transformátor, nebo je vytvořen z operačního zesi.lovače v zapojení převodníku proudových úrovní pro pnoudy nízké úrovně. Slouží k vytváření signálu ÚJIIČFHÉŤIO velikosti proudu,který odebírá...

Způsob regenerace rozpouštědel odpadajících při zpracování nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262228

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušek Pavel, Koutecký Alexandr, Novák Jiří, Husák Jiří, Veselý Josef, Balcar Miroslav, Lešek František

MPK: C08L 67/06, C08J 11/02

Značky: regenerace, pryskyřic, polyesterových, odpadajících, způsob, rozpouštědel, zpracování, nenasycených

Text:

...ethylacetát, butylacetát apod.Stupeň regenerace je v podstatě dán jen účinnosti chladiče nad rodpařovacím zařízením. Z výchozĺho odpadu je třeba před destilací odstranit jen velmi hrubé nečistoty, jež by mohly ucpat např. výpustný ventil z vařáku apod. Postup podle předloženého vynálezu umožňuje používat pro oplach výrobních zařízení rozpouštědel sice cenově náročnějších, ale lépe vyhovujících z hlediska odpařivosti a rozpouštěcí...

Optický průhled odstřeďovače kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262227

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vejmelka Petr

MPK: G01N 21/85

Značky: odstřeďovače, kapaliny, opticky, průhled

Text:

...do pohybu a zajišťuje průběžnou kontnollu celkového objemu tlakové kapaliny,která je čerpána ze zařízení hydraulickým okruhem, a to bez toho, že by hrozil únik tlakové kapaliny do prostoru mimo systém.Zařízení pracuje naprosto bezpečně a zavzdušnění kapaliny je možno kontrolovat l v nocí bez nutnosti provádět osvětlení kontrolní desky zvláštním světelným zdrojem,což je důležité při použití u necívllních stroů.1 Na přlpojeném obr. 1 je v řezu...

Přídavné zařízení odstředivých čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262226

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konrád Josef

MPK: F04D 9/00

Značky: přídavné, čerpadel, zařízení, odstředivých

Text:

...Tím odpadá nutnost jeho zavodnění z vedlejšího zdroje při uvádění čerpadla do provozu. Vyluoučením nebezpečí chodu naprázdno dojde k úsporám elektrické energie a zvýšení životnosti čerpadla..Konkrétní příklad provedení přídavného zařízení odstřerdívých čerpadel podle vynálezu je v řezu znázorněn na příloženěntvýkresu.ra je shore opatřena plnicím uzavíratelným otvorem 3 ra zdola výstupním otvorem s přípojovaoím potrubím 1 k sací přírubě...

Reaktivní měkčicí a hydrofilizační přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262225

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čeřovský Karel, Hell Jiří, Vodák Zdeněk, Dvorský Drahomír, Grüner Pavel

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravky, hydrofilizační, reaktivní, měkčicí

Text:

...2 až 6, s je celé číslo 1, 2, 3 nebo 4, X je antontový zbytek, k je celé číslo 1, 2 nebo 3 se dosahuje na celwlózových vláknech trvalého měkčioího a hydrofillzačního účinku.stejné vlastnost mají konstitučně podobné sloučeniny, které však již nejsou zą-hrnuty v ochraně původního A 0 261407 amají obecný vzoreckde symboly R 1, R 2, R 3, r, S, k, X mají význam uvedenyu obecného vzorce 4.K reakci mezi celulózou a sloučeninami obecných vzorců 4 až...

Zapojení pro určení zápalné teploty tuhých paliv ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262224

Dátum: 14.03.1989

Autori: Houda Rudolf, Nádeník Otakar, Slouka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: určení, vrstvě, fluidní, teploty, zapojení, palív, tuhých, zápalné

Text:

...ventil 4 a reaktor 5, včetně spojovacích přívodů je tepelné izolována izolací 12.Do reakboru 5 se na rošt 8 nasype odvážené množství vzorku paliva. stejně množství téhož vzorku se nasype i do reaktoru 6. Nastaví se zvolený průtok oxidačnlho plynného média, např. vzduchu, regulačním ventílem 1 za pomoci průtokoměrů 2. Přepínací ventil 4 je v poloze umožňující vstup plyn ného média do reaktoru 5. zapne se topenípředehřívače 3 s...

Pouzdro pro uložení elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262223

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čadina Jiří, Janda Pavel, Ráfl Jan

MPK: B60Q 1/34

Značky: pouzdro, uložení, elektrických, zařízení

Text:

...mezikruhová část a upevňovací část JSOI), spojený dvěma tenkými stěnami, ktere maji V půdorysu prohnutý tvar. Mezikruhova část, do níž je vloženo elektrické zařízeDÍ. e tedy spojene s upevňovací častí ten 4, j kými stěnamí, kte jsou vhodně tvarovány, ldimenzovány a m jí vysoký vnitřní útlum,a proto son vibrace přenšášeiíy na elektrické zařízení v mlnimální zcela únosné míře. Pouzdr-o lze velice snadno zavěslt na libovolnou svislou...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262222

Dátum: 14.03.1989

Autori: Němec Adolf, Misárek Dušan, Kaděra Václav, Kantor František, Feierfeil Jiří, Pěnkava Jiří, Brož Karel, Fajman Jiří, Janč Zbyněk, Vítkovec Zdeněk

MPK: F04D 29/32

Značky: rotor, axiálního, turbokompresoru

Text:

...Přítlačna šroubová pružina pak umožňuje široké spektrum přítlàčných sil jak volbou konstrukčních parametrů vlastní pružiny, tak i možností volby počtu přítlačných elementu. Při tom je nosný disk vlastního rotoru z pevnostního hlediska ovlivněn jen zcela nepatrně, protože přítlačné elementy jso-u umístěny v patce lopatky, kde naopak snižují velikost odstředivých sil.Na připojených výkresoch jsou schematicky znázorněny příklady provedení...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a jeho kopolymerů s propylénem a 1-buténem pevnými stabilizátory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262221

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pešta Pavel, Křemenák Lubomír

MPK: C08J 3/20

Značky: zařízení, pevnými, kopolymerů, lineárního, stabilizace, způsobu, způsob, stabilizátory, tohoto, propylenem, provádění, 1-buténem, polyetylénu

Text:

...oproti způsobu podle xdosavadního stavu techniky. jako práškový polyetylén byl použit kopolymer etylenu s l-butenlem -o indexu toku 100 C 21,2111, 0,116 g/10 min. a o hustote 0,952 g..cm 3 jako pevný stabilizátor byl použit tetrakis metyién-S- 3,5-diterc.biityl-íl-hyd~ roxytenylprojalonát j-metan.Cílová koncentrace stabilizätoru ve výsledném granulátu byla 0,20 °/o hmot.Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Způsobstabílizace A uvedený v...

Zařízení pro řízení plynového radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 262220

Dátum: 14.03.1989

Autor: Voleš Jaromír

MPK: F23N 5/20

Značky: řízení, plynového, zařízení, kotle, radiačního

Text:

...čerpadel a výstup obvodu DC řízení otběhových čelnedel je »při-pojem na vstup obvodu W řízení ventilu vody. Výstup obvodu VV řízení ventilu vody je ,připojen blokovací vezłbou na třetí spouš-těcí »obvod S 3 na dále je výstup druhého spouštěcĺho obvodu S 2 přlpojen no vstup třetího časovacvíhwo obvodu -CB, jehož druhý vstup je .připojení na výstup obvodu WS řízení dmychaďlwa směsi.Výstup třetího časovacího obvodu CB .je jednak připojen ta...

Způsob přípravy trietylendiaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262219

Dátum: 14.03.1989

Autori: Velínský Jaroslav, Glosser Zdeněk, Nývlt Vladimír, Hojer Jindřich

MPK: C07D 487/08

Značky: způsob, přípravy, trietylendiaminu

Text:

...s etylénoxidem Příprava trletyléndleminu touto cest-ou je tedy technologicky poměrně sl-ožiltá.Nyní byl nalezen nový způsob cpřípravy trietyléndiaminu epočívající v tom, že se dletanolamíln podrobí v kapailné fázi termickému rouzkladu, při kterém vzniká fraąkce těkavějícíuch žplodin o teplote .varu 160 až 190 °C, obsahující požadovaný produkt. Termický .rozklad díetanolaminu pmbíhá při teplotách 220 až 330 °C, popřípaxdě v .přítom 4noeti...

Zapojení jednotky s aproximačním nebo paralelním převodníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262218

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kokeš Josef

MPK: H03M 1/10

Značky: jednotky, zapojení, paralelním, převodníkem, aproximačním

Text:

...jNa přiloženém výkrese je znázorněno blokové schéma zapojení jednotky -s aproximačním nelbo paralelnim převodníkem .podle vynálezu.Detektor 1 imrpulsü je připojen ke vstupu 2 zesilovače 3, jehož výstup je připojen přes vrcholový .detektor 4 s vybíjecím obvodom 5 k analogovému vstupu 6 aproxímeíčníhonebo .par.a 1 elního~ převodníku 7. Digitální výstup 8 aproxímačního nebo .peratlelníhvo převodxníku 7 je -přes bránu 9 připojen ke...

Nestacionární kalorimetrická sonda pro měření hustoty tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262217

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dolínek Vladimír

MPK: G01K 17/00

Značky: nestacionární, tepelného, měření, sonda, hustoty, kalorimetrická

Text:

...vodičů měři~cího~ valečku. Podstatou vynálezu je vytvoření nejméně jednoho kanálu chladicího média v příčné desce, Vytvořením chladicích kanálů v ,příčné desce sondy se několikanásobně sníží »čektací doba, nutná pro pokles teploty sondy na žádanou hodnotu.Na lpřilpojeném výkresu je znázorněnakonstrukce nestacíonární sondy podle vynálezu. Sonda podle vynálezu sestává z měřicího válečku 1, který je »obklopen prvním, druhým a .třetím...

Kapotáž pro hnací motor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262216

Dátum: 14.03.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: B60R 13/08

Značky: motor, vozidla, hnací, kapotáž

Text:

...Horní kryt 6 je tvořen bovčníml stenami 9, 1 D,probíhajícími po celé delce Inotoru 1, kteréjsou ve sjpodní části uložený a utěsněny na plošině 4 vozidla a v. horní části jsou spojeny horní stenou 11. V zodní části .motoru 1 jsou Iboční stěny 9, ll sp-ojeny první »příčnou stěnou 13, mezi níž a horní SÍĚIIIOII 11 je upříčný otvor 14. Za první příčnou stěnou 13 jsou boční .stěny s, lt spojený druhou příčnou stenou 15 mezi níž a plošinou...

Závěs vratového křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262215

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sláma Viktor, Slezák Pavel, Svoboda Vít

MPK: E05D 3/00

Značky: závěs, křídla, vratového

Text:

...tvoří v prüřezuu uzavřený knabicový prostor, ve kterém je závěs rumístěn.Výhodou zavěsu vríartového křídla podlevynálezu je j-eho univerzálnost, nebot svým konstrukčním řešením může být použit jak.pro levé, tak i gpro pravé vrxatové křídlo. Zá věs podle vynálezu zjednodušuje organizací na stavbe a v kombinaci s univerzální ocelovou zarubní umožňuje snadnou záměnu pravých křídel či dveří za levé .a naopak. Další výhodou závěsu je jeho...

Silikátová kompozice pro zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 262214

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mlejnek Jiří, Štepita Matej, Český Vladimír

MPK: C04B 28/02

Značky: silikátová, stavebních, vodotěsnosti, zvýšení, kompozice

Text:

...natíráním nebo stěrkovaním. . . Silikátovä kompozice je vhodná pro zívý mově státie, inertní .a hvdvrofoblní a .na vodą sep vo-dotěsnosti nádrží, jímek, potrubí, -ką-.u nálůjrcrpeod., .au to jak z vnější, .tak .z vnitřní. stravny. nebol z obou stran. je vhodnáwpro. použití .v exteríérech i v interiérechPři na-. riešení jedné vrstvy .na podklad a vytvurzení lerĺrložné do druhé vrstvy ještě v plastickém ~stavuklást obklady, dal-aždice, .dlažby...

Kompozitní materiál pro sekundární ochranu stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 262213

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mlejnek Jiří, Český Vladimír, Štepita Matej

MPK: C04B 28/04

Značky: materiál, ochranu, sekundární, stavebních, kompozitní

Text:

...vodná vdisperze syntetického kopolyumeru s volnými karboxylovými skupinami v řetězci polymeru. Volné kanboxylové ,skupiny zabezpečují vysokou přídržnost -k různým substrátům, i na železné a naželezné kovy. Kopolvmery esterů kyseliny akrylové a vinylových .komonomerů jsou chemicky odolné, nezmýclelnitelné,mají .vynikající světlostálosů. mnohostran n-o.1 siíášenlívost, .odolnost vprotislunečnínru. zářehí a fyziologickou. netečnost, .. ....

Zapojení pro elektronické přepínání libovolného počtu měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 262212

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šrubařová Růžena, Lišková Marie, Šrubař Čestmír, Liška Josef

MPK: G01K 7/20

Značky: měřicích, počtu, míst, zapojení, přepínání, elektronické, libovolného

Text:

...je připojení .meet emitor druhého bndícílho tranzistoru Mna.kolektonr druhého spínacího tranzistnoru 7.První paralelní rezistor 28 zajišťuje spolehlivé vypnutí prvního spínacího tranzistoru 3 v jeho nevodivém stavu, stejně tak dru» hý paralelní rezistor 29 zajišťuje spolehlivá vypnutí druhého spínacího trenzistoru. 7 v jeho nevodívěm statvu. První buvdicí tranzis~ tor 12 a. druhý budící tranzistor 14 jsou zapojeny tak, že tvoří součinový...

Způsob zpracování odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262211

Dátum: 14.03.1989

Autori: Prusek František, Kadlas Pravdomil

MPK: C01B 17/94

Značky: způsob, kyseliny, zpracování, sírové, odpadní

Text:

...sjpolu s odpvavoním 0150/0 oxidem hořečnaiým, znečištěným ~m.j. 2,0 0/0 hymotnosti oxidu viíipenetého, 5,2 0/0 hmotnosti oxidu .křemičiTéh-o a obsahujicího celkem 44 0/0 hmotnosti karbonátů, vyjjádřen-n jako -karbonát hořečnaxý. Během 5,5 hodiny bylo cewlkem nndávk-o-váno 400 g -odpwíidní kvsclíny SĺľOVé a 54 g -oidipeidniho oxidu hořcčvialmřyho. pH se během reakce pohybmi-vzali» v .mezícli 3,8 až 4,5.Po ukuonsčeiii dúvkovúní ~dobíha.l.a...

Způsob rekrystalizačního žíhání tenkých ocelových pásů z výšeuhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262210

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bořuta Josef, Dědek Vladimír, Místecký Emerich

MPK: C21D 9/52

Značky: oceľových, tenkých, oceli, pásu, žíhání, způsob, rekrystalizačního, výšeuhlíkových

Text:

...pásy se .před rekry-stalizačnim žílniním váloují za studena -a celkovým úbčrcm -tloušílçy -od 30 do 80 0/0 ,a žíhají v rozmezí teplot od 520 až 620 C s výdrží 3 .až 12, hodin »při teplote pece v obd-obl v 5 držeo 100 C vyšší, než je hor ní mez ulvevdeného rozmezí teplot .a u oceli,u nichž jsou oibsahy niklu vyšší než 0,5 0/0 je teplota pece vyšší maximálně o 610 °C, než je horní mez uvedeného rozmezí teplot.~Podstinta vynálezzu dále spočívá V...

Způsob žíhání tenkých ocelových pásů ve svitcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262209

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bořuta Josef, Místecký Emerich, Filip František

MPK: C21D 9/52

Značky: oceľových, žíhání, způsob, tenkých, svitcích, pásu

Text:

...kovů vzâcný-ch zemin, a- to vše při zvýšené eko.nomičnosti výroby těchto jpasů ve valcovně za studena, dosažené jednak úsporami energie při poidst-atnêm snížení žihacích teplot proti režimiů-m dosud při stacionärních žíhaních těchto upásů používaných, a »dále snížení pracmosti a také zmetkovitosti při jejich výrobě a zvýšením .produktivity práce jak při žihání, tak i při välcování za studena .a jpoděllném i přičném dělení na požadované...

Lepicí primer pro spojování kovů s polyvinylchloridem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262208

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zedník Milan, Eder Martin, Tihlařík František

MPK: C09J 3/16

Značky: kovů, spojování, polyvinylchloridem, primer, lepicí

Text:

...získané reakcí směsi obsahující na molekulu .nejměně dvě alkoholické hydroxylově nebo fenolové hy-droxyvlové skupiny s epichlorhydrinem nebo dichlorhydrinem glycerolu. Tyto estery mohou být odvozeny od necyklických alikoholů, jako jsoua z alkoholu mající iaromaťcické jádro, jako jsou vNebo mohou být odv-ozeny cd jednojádrových fenolů, jako jeíPolyíN-glycidylové sloučeniny zahrnují například sloučeníny získané reakcí epichlorhydrinu s aminy...

Způsob výroby ochranného hydrofóbního povlaku na rzí pokrytém povrchu slitin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 262207

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vlasák Svatopluk, Kušnierik Ondrej, Bartoň Karel

MPK: C23C 22/50, C09D 3/82

Značky: povlaků, výroby, železa, pokrytém, povrchu, hydrofóbního, ochranného, způsob, slitin

Text:

...zvlášť vhodné katalyzátory se projevily kyselina chlorovodíková HC.l kyselina bromovodíková HBr a kyselina jÓldÚVÚ ídíkova Hj, které nejenom umožní tych-lou a .snadno řídintelnou předběžncu hydlr-olýzu výchozí látky, ale které navíc jsou s t-o účitnně katalyzovat chemické děje. při vytváření vlastního pnovlaku.Předběžná hydrolyza .a následne vytváření povlaku je znazorněno schematickými rovnícemi 1 a 2.n počet molekuíl V voligomeru, x r...

Zařízení pro zkoušení tlakových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262206

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Lédl Lumír, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Koudelka Karel, Černý Pavel

MPK: G01M 19/00

Značky: ventilu, tlakových, zařízení, zkoušení

Text:

...pro zkoušení tlakových ventilů podle vynál-ezu má proti známým zapojením a zařízením téhož d-ruhu nový a vyšší úči-nek, zejména ve zkrácení doby zkoušky díky reverzaci multipllkátoru plným průtokem a vy-užití agregátu zk-oušené výztuže jako zdroje tlakovéhuo médial ovládání multiplikát-oru je jednoduohé .a provozně spolahlive. Malé rozměry a hmotnost zařízení, ilosažené zejména. provedením multípliukátoru s plovoucím pístem a zpětnými...

Zapojení pro identifikaci a lokalizaci chyb v přijímači digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262205

Dátum: 14.03.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: digitálního, signálu, lokalizaci, zapojení, identifikaci, přijímací

Text:

...úroveň prvního jprahového detektoru 24, zaIpíše se Clio připojeného prvního posuvného reaízstru 27 im-puis..V následujícím r-ozhodovacím okamžiku lokalizace T 4 prekročí napětí na výstupu kumulačniho členu 7 rozhodovací úroveň druhého pnaho-vého detektoru 24 a na jeho výstupu se -objeví nenulové .napětí, které se spolu s .napätím z výstupu prvního. stupně prvního posuvného registru 27 přivádí na.dva vstupy prvního podmínkového členu...

Zapojení řízeného zdroje schodovitého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262204

Dátum: 14.03.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: zapojení, řízeného, zdroje, napětí, schodovitého

Text:

...průběh a v obr. 2,post-upuje na prvý řídící vstup 2 časovacího bloku 1 aa dále (štvrtým posuvným registrern 13. zpoždění mezi impulvsy vystupujicími z posuvného registru 13 deďinuje zhruba trvání elementárního kompenzačního impulsu.Ve sluěovacím členu 14 se impulsy přicházející z posuvného registru 13 převedou na dve impulsy, které se vyšlou na různé výstupy slučovacítro členu 14, viz průběhy Í, g v obr. 2 .a které způsobi, že »díferegněnně...

Kulový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262203

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šebor Václav, Janus Ján, Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: F16K 5/06

Značky: kulový, ventil

Text:

...naxíálně a oba jejích konce v-yúsťují -na vnější povrch uzavíracího členu ve tvaru koule a jejichž jeden konec je při poloze uzavíracího členu ve tvaru koule zavřenď vyústěn do po.trubí a druhý do propojovacích kanálů v tělese ventilu.Výhoda provedení kulovéh-o ventilu podle vynálezu spočívá v utom, že při poloze uzavírlací koule otevřeno není olbtokové potrubí spojeno s p-otrubím před kuluovým ventilem a za ním takže je možné lprovádět...