Archív za 1989 rok

Strana 104

13-Acetyltergurid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262282

Dátum: 14.03.1989

Autori: Řežábek Karel, Taimr Jan, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: 13-acetyltergurid, způsob, výroby

Text:

...ve vhodném shora uvedeném rozpouštědle přidá vhodná sloučenina platiny či paládia, jako je kyselina tetrachloroplatičitá či chlorid paladnatý a aktivní forma katalyzátoru se in situ vyredukuje účinkem vodiku a poté se k reakční směsi s výhodou přidá jako akceptor bromovodíku terciárni amin, např. shora uvedený. Alternativně se též může hydrogenolýza provést za užití shora uvedeného rozpouštědla a katalyzátoru, ale bez přídavku...

Zařízení pro otáčení, zejména profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262281

Dátum: 14.03.1989

Autor: Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: profilových, tyčí, otáčení, zařízení, zejména

Text:

...čepu.Zařízení pro otáčení, zejména profilových tyčí, podle vynálezu je zavěšeno na závěsném ústrojí É, které může sestávat např. ze dvou svislých, motoricky posuvných sloupků, kloubově spojených s vodorovným nosníkem l. K vodorovnému nosníku l jsou na obou koncích připojeny dvě svislé tyče g a na jejich spodních koncích jsou uloženy posuvné a otočné čepy 1, které jsou navzájem souosé. Na vnitřních koncích obou posuvných a otočných čepů Q...

Zvedací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262280

Dátum: 14.03.1989

Autor: Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: zařízení, zvedací

Text:

...dolů žádná čidla.Zvedací zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených obrázcích. Na obr. 1 je nárys zařízení, na obr. 2 je půdorys zařízení, na obr. 3 je bokorys zařízení a na obr. 4 je řez rovinou A-A, vyznačenou V obrázku 1.Zvedací zařízení podle vynálezu sestává z rámu lg, dvou sloupků 3 5 hřebenem, jejichž svislá vedení jsou vytvořena v rámu lg, dvou pastorků ll zabírajících s hřebeny sloupku A a z pohonu §, který je...

Zařízení pro upínání svarových hran plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262279

Dátum: 14.03.1989

Autor: Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: plechů, svárových, upínání, zařízení

Text:

...nároč nost.Zařízení pro upínání svarových hran plechů podle vynálezu je schematicky znázorněnona přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je pohled ve směru svarových hran, na obr. 2 je bokorys,u kterého pro lepší názornost není nakreslen jeden ze dvou rámu a na obr. 3 je ve zvětšeném měřítku znázorněno upevnění upínací lišty k rámu.zařízení pro upínání svarových hran plechů podle vynálezu je v podstatě provedeno tak,že na každém suvně nebo...

Způsob pro měření průměrného špičkového napětí a rozlišovací schopnosti magnetických diskových hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 262278

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brožík Jiří, Sladký Milan

MPK: G01R 13/02, G01R 19/04

Značky: špičkového, způsob, rozlišovací, měření, schopnosti, magnetických, průměrného, napětí, diskových

Text:

...členu 1, jehož druhý vstup 3 je připojen k prvnímu výstupu gl měřené hlavy É a k prvnímu výstupu 53 záznamoveho zesilovače É, a jehož třetí vstup 5 je připojen k druhému výstupu ga měřené hlavy É a k druhému výstupu §§ záznamového zesilovače Ž. Výstup ii oddělovacího členu A je připojen ke vstupu ll snímacího zesilovače 1, jehož výstup lg je připojen k prvnímu vstupu gł komparátoru Q, jehož výstup 5 je připojen k druhému vstupu gg...

Konzervační prostředek k uchování a přepravě mléka pro chemické a mikrobiologické rozbory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262277

Dátum: 14.03.1989

Autori: Peterková Ludmila, Havlová Jana, Jičínská Eva, Cvak Zdeněk, Dulová Věra

MPK: A23C 3/08

Značky: mléka, prostředek, konzervační, přepravě, rozbory, chemické, uchování, mikrobiologické

Text:

...v mléce nerozmnožují, avšak neztrácejí životaschopnost. V důsledku toho nedochází ani ke zvyšování kyselosti mléka. Podstata konzervace uchovávaného a přepravovaného mléka určeného k chemickým a mikrobiólogickým rozborům spočívá v aplikaci roztoku o složení(1,5 g chloranfenikolu se rozpustí v 10 ml etanolu)K 10 ml etanolového roztoku chloranfenikolu se přidá 600 ml sterilní destilované vody a pak natrium azid. složky se promíchají a přidá...

Vazební obvod mezi mikropočítačem a signálním traktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262276

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lhoták Jiří, Staněk Jaroslav

MPK: H04B 14/04, G06F 13/00

Značky: obvod, signálním, vazební, mikropočítačem, traktem

Text:

...sběrnice 55 mikropočítaěe. První a druhá paměč 3 a gg jsou připojeny na společnou adresovou sběrnici 52, která je připojena na sběrnici gg mikropočítače a na generátor § 53 přijímací adresy, na jehož vstup Ep je připojen zdroj taktu zápisu. Na vysílací straně je sběrnice gm mikropočítaěe připojena na první vstup gg třetí paměti gg, jejíž výstup 51 je připojen na signalizační trakt a jejíž adresová sběrnice 51 je připojena na výstup prepínače...

Zařízení pro stanovení infiltračních vlastností půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262275

Dátum: 14.03.1989

Autor: Záruba Jiří

MPK: G01N 37/00

Značky: zařízení, infiltračních, vlastností, stanovení, půdy

Text:

...hydraulickou vodivostí je vhodné vybavit měrnou i udržovací nádobu odvzdušñovacími ventily, při čemž nalévací hrdla jsou opatřena výtokovými trubkami do spodních částí nádob, takže je možno nádoby doplňovat bez přerušení výtoku.Příklad provedení zařízení ke stanovení infiltračních vlastností půdy podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, který představuje celkový pohled na zařízení.Zařízení sestává z vnitřního...

Způsob regenerace sekundárních článků akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262274

Dátum: 14.03.1989

Autori: Eckert Egon, Liška František, Mrázek Jan, Sauer Pavel, Pychynski Karel, Roušar Ivo

MPK: H01M 10/42

Značky: batérií, sekundárních, akumulátorových, způsob, článků, regenerace

Text:

...bylo dosaženo kapacity 91Olověný akumulátor s 6 články a původní kapacitou 37 A.h byl vyřazen, protože jeho kapacita klesla na 28 . Do akumulátoru bylo postupně přidáno 105 g tuhé podvojné sloučeniny,tvořené uhličitanem sodným a peroxidem vodíku, 2 Na 2 CO 3.3 K 202, za silného vývoje plynů. Roztok působil 45 minut. Pak byl roztok vylit a akumulátor byl 6 x proplachován destilovanou vodou, vždy po dobu 6 hodin. Pak byl akumulátor naplněn novým...

Zařízení pro vytváření vysokonapěťových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262273

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šťastný Karel, Čapek Emilián

MPK: H02M 9/02

Značky: vysokonapěťových, zařízení, impulsů, vytváření

Text:

...vytváření vysokonapěčových impulsü podle vynálezu dociluje prakticky bezztrátové přeměny elektrické energie zdroje stejnosměrného napětí na energií magnetického pole primární cívky vysokonapěčového transformátoru, do jejíhož proudového okruhu je čtecí odpor zařazen.Tím, že k přeměně energie magnetického pole primární cívky na vysokonapětový impuls dochází, při prerušení proudu v primárni cívce V důsledku toho, že napětí na čtecím odporu...

Manipulační ústrojí článkových startovacíh tyčí u zařízení pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262272

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/08

Značky: kovů, startovacíh, plynule, ústrojí, článkových, odlévání, zařízení, tyčí, manipulační

Text:

...prostor licích proudů, což dále přispívá k operativnosti manipulací a ke zvýšení bezpečnosti práce.Výhodou ústrojí podle vynálezu je také to, že umožňuje kombinaci obou způsobů zavádění článkovýchlstartovacích tyčí, tj. zavádění zdola i shope nebo postupné zavedení nejprve způsobu zavádění zdola a po dodatečné instalaci zaváděcího vozu na licí plošině také způsobu zavádění shora.Příklad provedení ústrojí k manipulaci s článkovými...

Zapojení frekvenčního měniče s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262271

Dátum: 14.03.1989

Autor: Winkler Jiří

MPK: H02M 7/48

Značky: zapojení, komutaci, frekvenčního, vlastní, měniče

Text:

...stranu akumulačního müstku §° jsou připojeny dva analogické obvody dobíjecích kondenzátorů. První obvod je tvořen druhou oddělovací diodou § 1, jejíž katoda je spojena s anodovou skupinou diod akumulačního müstku a jejíž anoda je spojena s jedním pôlem prvního dobíjecího kondenzátoru §§, zapojeného spolu s prvním vybíjecím odporem §§ paralelné k prvnímu dobíjecímu zdroji g° a druhý pól prvního dobíjecího kondenzátoru §§ jespojen s...

Třízávitový trubkový induktor pro vysokofrekvenční letmou pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262270

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk, Zamastil Jaroslav, Mrázek Dušan

MPK: H05B 6/10

Značky: vysokofrekvenční, trubkový, induktor, pásmovou, tavbu, letmou, třízávitový

Text:

...mezikružím o šířce 5 až 12 mm. Stabilizační závit je umístěný pod vnějším ohřívacím závitem a vnitřním ohřívacím závitem. Je tvořenkruhovou cívkou souoscu 5 vnějším ohřívacím závitem.Výhodou třízávitového trubkového induktoru podle vynálezu je dosažení bezpečného pretavení střední části pásma, potlačení vzniku dentrických výrůstků a možnost přípravy monokrystalů nad průměr 60 mm při relativně nízká indukčnosti vnitřního ohřívacího...

Způsob stanovení (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-močoviny za přítomnosti komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262269

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/02

Značky: 2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-močoviny, polyvinylpyrolidonem, stanovení, přítomnosti, způsob, komplexu, jódu

Text:

...zpusobů stanovení však nedokáže stnnovit allantoin vedle přebytku komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem (5 až Zsnásobného). Dokcnce ani redukce jódu na jodid pomocí thiosíranu sodného nepomohla vyřešit daný problém.Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se vzorek s přebytkem komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem převede na kolonu 5 vhodným sorbentem, jako například silikagelem s kovalentně vázanými oktadecylovými nebo oktylovými skupinami. Na...

Způsob stavby či zvyšování z celistvých dílů sestavovatelných sloupů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262268

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kadlečík Jaroslav, Odstrčil Jiří, Mrlík Bohumil, Kovář Josef

MPK: B66C 23/28

Značky: dílů, zařízení, zvyšování, sestavovatelných, tohoto, stavby, provádění, celistvých, sloupů, způsobu, způsob

Text:

...s průchodovou světlostí větší než rozměry příčněho průřezu jednotlivých celistvých dílů sloupu jsou případně uspořádány vodicí kladky zvedacíholana vrátku, zatím co koncové oko tohoto zvedacího lane je zavěšovatelné přímo na závěsové vidlici zvedací plošiny a vodicí prostředky k vedení jednotlivých dílů sloupn při jejích zvedání jsou tvořeny přímo vodítky nosného rámu této zvedací plošiny. Konečně je na pomocném zařízení k provádění...

Snímač hladiny sypkých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262267

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kutej Jozef, Zámečník Pavel, Prekop Viliam

MPK: G05D 9/12, G01F 23/22

Značky: hladiny, sypkých, snímač, substrátů

Text:

...ultrazvukových snímačů pro měření hladín sypkých substrátů jsou těžkosti se zpracováním signálu, získaných odrazem od nepravidelněho povrchu substrátu, které mohou být významným zdrojem chyb měření.Výše uvedené nevýhody odstraňuje snímač hladiny sypkých substrátü podle vynálezu,sestávajícího z otáčejícího se bubnu l s pohonem g, počítadla otáček bubnu g, indikačního motorku A s vrtulkou § upevněnou na hřídeli rotoru motorku A a...

Prostředek pro odstraňování těžce odstranitelných vypalovacích laků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262266

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dobeš Jaroslav

MPK: C09D 9/00

Značky: odstranitelných, těžce, odstraňování, prostředek, laků, vypalovacích

Text:

...plastech ponorem do roztoku s následným oplachem předmětu proudem vody s mechanickým odstraněním zbytků laku nebo plastu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá V tom, že se jako roztoku použije směsi polyalkylenpolyaminü obsahující min. 99 8 dietylentriaminu.Výhodou navrženého řešení je podstatné zkrácení doby působení, dokonalejší odstranění laků a plastů bez mechanického poškození podkladu. Umožní se odstranění laků a plastů z míst...

Tekutý směsný glyoxalmočovinoformaldehydový prostředek pro síťování plošných textilií a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262265

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bělinová Jitka, Kuchyňka Jiří

MPK: D06M 13/34

Značky: textilií, způsob, výroby, síťování, glyoxalmočovinoformaldehydový, směsný, prostředek, tekutý, plošných

Text:

...prostředku podle AO 262 265 lze také použít glyoxal, ve formě 80 práškového polymeru. Avšak výhodnější je výroba ze 40 vodného roztoku glyoxalu.Prostŕedek tvoří přechod mezi samosítitelnými a reaktivními pryskyřícemi a lze ho použít s dobrým výsledkom při úpravě textilií obsahujících vlákna z nativní i regenerované celulôzy. Obsah volného formaldehydu v prostředku je nižší než 2 hmotnostní díly, podle metody de Jong - de Jonge.Postup...

Způsob kultivace hybridomů a myelomových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262264

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovář Jan, Franěk František Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 5/00

Značky: myelomových, způsob, hybridomů, buněk, kultivace

Text:

...byly v dalších pokusech přidávány do kultivačniho média různé voäorozpustné sloučeníny železa ve vyšších koncentracích než jaké kdy byly v kultivačních méuíýcb dosud použity.Řada autorů (například Phillips P. D., Cristofalo V. J., Exp. Cell Res., 134297, 1981 Perez-Infante V., Mather J. P., Exp. Cell Ros., 142 x 325, 1982 Taetle R., Thyner K.,Castagnola J., To D., Mandelsohn J., J. Clln. Invest., 571 061, 1985) použila jako náhradu...

Anorganické neutrální pigmenty na bázi oxidu železitého, oxidu titaničitého nebo antikorozní fosforečnanové pigmenty s oxidem železitým a oxidem titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 262263

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nedorost Miroslav, Braun Stanislav, Sládeček Linhard, Pálffy Alexander, Antl Ladislav, Kubátová Hana, Svoboda Miroslav, Jiráková Dagmar, Donát Fedor, Halamová Květoslava, Knápek Bernard

MPK: C09C 1/36, C09C 1/22

Značky: železitým, železitého, fosforečnanové, oxidem, titaničitým, pigmenty, antikorozní, anorganické, bázi, neutrální, titaničitého, oxidů

Text:

...nebo práškovém stavu za micháni, při teplotě 10 až 60 °C do vymyté suspenze neutrálního nebo antíkorozniho pigmentu o koncentraci 100 až 600 g/1, následuje filtrace, sušení a mleti. Vápenaté i hořečnaté sloučeniny je možné také přidávat po filtraci do suspenze o koncentrací 100 až 600 g/l, následuje sušení a mletíproduktu, nebo se vápenaté i hořečnaté sloučeniny přidávají až do vysušeného produktu a pak se pomelou.Pokrok dosažený vynálezem...

Způsob získávání polyaminů z roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262262

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brotánek Pavel, Nikl Stanislav, Hell Jiří, Jožák Pavel

MPK: C08J 11/02, C08G 69/26

Značky: způsob, polyaminů, roztoku, získavání

Text:

...odděli.Při postupu podle vynálezu je z roztoku vyloučeno až 95 přítomného aminu. Odpadní roztok hydroxidu alkaliokého kovu je pak znečíštěn pouze zbytkovým aminem. Amin má také alkaliokou povahu, takže vrstva s obsahem hydroxidu má řadu použití při neutralizaci odpadních vod, eventuálně i v technologických pochodech, při kterých není na čistotu hydroxidu kladenVytěsněný amin obsahuje kolem 0,5 použitého hydroxidu a lze jej bez dalšího...

Způsob bezodpadové výroby diallyftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262261

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kudláček Vladimír, Adler Gad

MPK: C07C 69/80

Značky: výroby, diallyftalátu, bezodpadové, způsob

Text:

...reakšní směsi na pH 6,5 až 7,5 přidáváním hydroxidu sodného, který je předmětem tohoto vynálezu. Jeho podstata spočivá v tom, že se odpadnívody bez anorganických solí obsahující aílylalkohol popřipadě toluen recyklují do výroby diallylftalátu esterífikací ftalanhydridu allylalkoholem, a odpadmi vody s obsahem ally 1 ~ alkoholu obsahující ještě anorganické soli se recyklují do výroby diallylftalátu allylací ftalátu sodného...

Nepřímý výměník tepla protiproudého uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262260

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lněnička Jaroslav

MPK: F28D 7/10

Značky: uspořádání, tepla, nepřímý, výměník, protiproudého

Text:

...tekutín. Přerušovaně šroubovicové opěrky a délka mezer mezi jednotlivými opěrkami, která je vždy větší než rozdíl vnějšího poloměru vnitřní trubky a vnitřního poloměru vnější trubky, umožňují dosáhnout dostatečně intenzity turbulence proudu pro zvýšení přestupu tepla. Celková tlaková ztráta je přitom nižší, protože tekutina zčásti proudí mezerami mezi opěrkami, oproti uspořádání bez přerušení. Mnohonásobný šikmý protiproud obou médií, který...

Zařízení pro odstraňování usazených nerozpuštěných látek z nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262259

Dátum: 14.03.1989

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/00, B01D 21/24

Značky: odstraňování, zařízení, nádrží, nerozpuštěných, látek, usazených

Text:

...je spojena s odtokovou částí přes přepadovou hranu.Přepadová hrana může být stavítlená a stavitelné přepadova hrana může být opatřena merným průřezem.sací část může být v sedimentačním prostoru nádrže opatřena rozšířenou savicí.Vyšší účinek zařízení lze spatřovat V tom, že zařízení je jednoduché z provozního hlediska a oproti stávajícím snižuje nároky na údržbu i na investiční prostředky, je použitelná pro nádrže libovolných tvarů i rozměrů....

Způsob zjišťování matných nebo nedovoleně šikmých míst na lesklém povrchu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262258

Dátum: 14.03.1989

Autori: Žižka Jaroslav, Procházka Vladimír, Chlup Jiří

MPK: G02B 27/06, G01N 21/57

Značky: zjišťování, výrobků, matných, šikmých, lesklém, způsob, povrchu, nedovolené, míst

Text:

...povrchu výrobků, zejména keramických obkladů za účelem vzhledového jakostníhotřídění vyznačený tím, že místo povrchu výrobku je kontrolováno pres objektiv pod ůhlem odrazu fotoelektrickým čidlem a osvětlováno pod stejným úhlem dopadu zdrojem svetla rczděleným do nejméně tří částí, které se postupně cyklicky rozsvěcují. Svítivost těchto částízdroje je taková, že ůhrnný světelný tok dopadající na kontrolované místo povrchu jeV každém...

Zařízení pro paletizaci výrobků hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262257

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štursa Václav, Němec Vladimír, Ondřejík Miloš

MPK: B65G 57/24

Značky: keramiky, zařízení, paletizaci, výrobků, hrubé

Text:

...g je upevněna na ukládacím stole l a její poloha vůči přední stěně 3 je stavitelná v závislosti na délce ukládaného výrobku 1,. tj. obkladačky či dlaždice apod. Délkou výrobku 1 se zde rozumí jeho rozměr ve směru pohybu dopravníků. Posuv ukládacího stolu l je ovládán prvním pohybovým ústrojím, jímžje první pneumatický válec 5 s hydraulickým tlumičem. Levá boční stěna 3 stohovací šachty.g je spřažená s táhlem druhého pohybového ústrojí,...

Zařízení pro ovládání odsunovače zadních konců materiálu, zejména u hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262256

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zíka Karel, Větrovec Lubomír

MPK: B23D 33/02, G05D 5/06

Značky: zařízení, ovládání, zejména, zadních, hutnických, odsunovače, materiálů, konců, nůžek

Text:

...podle vynálezu je následující. Příslušným ovládačem zadávacího bloku g pro spuštění hlavních hydraulických válců ramen nezakreslenéhc odsunovače je dán impuls na první spouštěcí výstup glggl, jímž je oživen první záznamový vstup ll výběrového bloku lg. Tím je aktívován první řídící výstup 51 tohoto výběrového bloku lg a tento signál přiváděný na první povelový vstup pl ovládacího bloku ll, kde oživí první spínací výstup 51, což se...

Snímač pro indikaci olejových částic v plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262255

Dátum: 14.03.1989

Autori: Marek Vladislav, Tlučhoř Drahoslav, Hrubeš Martin, Hošková Marie

MPK: G01F 1/74, G01N 15/06

Značky: indikaci, částic, snímač, plynů, olejových

Text:

...světelného toku, který spolu s prvním světlovodem 3 a s prvním kondenzorem A jsou upraveny ve stěně §potrubi tak, že zaostřený světelný tok prochází středem potrubí a proudicím plynem,ve kterém jsou rozptýleny olejové částice. Kolmo ke světelnému toku vysílanému zdrojem l konstantního světelného toku je ve stěně Q potrubí uspořádán druhý světlovod 3 s druhým kondenzorem §. Proti zdroji l konstantního světelného toku s prvním...

Způsob fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny procent, v arsenidu galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262254

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 21/33

Značky: způsob, galia, procent, řadové, křemíku, arsenidu, fotometrického, obsahu, stanovení, nepřevyšujícího, setiny

Text:

...a stabilitouzabarvení po dobu nejméně dvou hodin při zachování vysoké citlivosti.Uvedený cíl byl dosažen tímto vynálezem způsobu fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny 8, v arsenidu galia, při kterém se arsenid galia rozpustí v kyselině dusičné a přidáním kyseliny solné se doprovodné prvky převedou na chloridy,nato se ionty pětimocného arsenu zredukují hydrazindihydrochloridem na ionty trojmocné,které se...

Způsob imobilizace stacionární fáze u ohebných křemenných kapilárních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 262253

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tříska Jan, Knobloch Pavel, Vodička Luděk

MPK: G01N 30/50

Značky: fáze, kolon, imobilizace, kapilárních, stacionární, křemenných, způsob, ohebných

Text:

...fáze na stěny kapiláry.Způsob podle vynálezu je podrobněji popsán na několika příkladech provedení a zařízení k nanášeni stacionární fáze 5 přidavkem organického peroxidu nebo azoinicíátoru je blĺže vysvětleno na přípojeném výkresu, na němž obr 1 značí schematický nárys zařízení a obr. 2 bokorys.Křemenná kapilára Q o délce 25 m a vnitřním průměru 0,2 mm, pokrytá na vnějším povrchu polyamidimidovým polymerem, byla navinuta na horní cívku 5 o...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262252

Dátum: 14.03.1989

Autori: Machová Marta, Havel Miroslav, Seifert Jan, Beránek Jan

MPK: C07C 67/02, C07C 67/00, C07C 67/03...

Značky: metakrylové, kyseliny, přípravy, akrylové, způsob, esterů

Text:

...nebo je třeba k suspenzi předat pomocnou filtrační hmotu. Pro snazší manipulaci a zabránění rozprachu je také možné přlpravit a manipulovat se suspenzí či pastou uhličitanu vápenatého a hydroxidu vâpenatéhoNeutralizace přebytečné kyseliny a rozložení síranu hoŕečnatého se obvykle provádí za zvýšené teploty a za míchání postupným dávkováním sloučenin kovů ałkaliokých gemin za současného měření pH. pH suspenze po neutralizaci musí být...

Akaracidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262251

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Peroutka Miloslav, Němec Václav, Veselý Vladimír

MPK: A01N 43/16

Značky: látky, přípravy, účinné, způsob, akaracidní, prostředek

Text:

...se nechá 2,3-dihydropyran reagovat za přítomnosti kyselého katalyzátoru a při teplotě 10 až 20 OC se 4-chlorbutanolem za vzniku 2-/4-chlorbutoxyl-tetrahydropyranu vzorce IIkterý dále reaguje se substituovaným fenolem obecného vzorce IIIkde R má výše uvedený význam při teplotě 60 až B 0 GC V prostředí bezvodého aprotického rozpouštědla a jako je dimetylformamid, tetrahydrofuran, aceton a podobné, za přítomnosti alkalického činidla jako...

Chromokomplexní monoazobarviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262250

Dátum: 14.03.1989

Autori: Smékal Otto, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, přípravy, monoazobarviva, jejich, způsob

Text:

...(C. I. Solvent Dyes. Při aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokých světlostálostí s výbornou egalizací. Předmětná barviva konstítuce I přitom umožňují využít v širo-kých mezích aplikační postupy zejména pro hydrofobní vlákna s peptidickými strukturnimi jednotkami díky svému minimalizovanémil hydrofilnímu charakteru.Tato barviva se připravuji chromací příslušných monoazobarviv kyselinou chromsalicylovou v prostředí NHIÚH...

Způsob výroby 4-kyanmethyl-1-fenyl-3-(4-chlorfenyl) pyrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262249

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Pihera Pavel, Hájíček Josef

MPK: C07D 231/12

Značky: způsob, 4-kyanmethyl-1-fenyl-3-(4-chlorfenyl, výroby, pyrazolů

Text:

...0,75 ml kyseliny octové a reakční směs se zahřívá 20 minut na 110 °C. Ke krystalicke směsi se po zchladnutí na 60 °C přidä 100 m 1 ethanolu nebo methanolu,ochladí se na teplotu 20 °C a udržuje se při této teplotě 1 hodinu. Krystaly se potom odsají a promyjI 10 ml téhož rozpouštědle. Získá se 68,3 g 93,3 0/0) krystalického produktu, obsahujícího jednu mečistotu v množství cca 5 , vyhovující kvality pro následující cyklizaci. Rekrystalizaci...

Automobil pro dopravu objemových krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 262248

Dátum: 14.03.1989

Autori: Musil František, Bezdíček Jiří, Bureš Karel, Dolejší Emil, Kábrt Karel, Síla Jan, Tměj Ladislav

MPK: A01D 90/00

Značky: dopravu, objemových, automobil, krmiv

Text:

...korby. Zadní stěna je na vnitřní straně opatřena šikmým náběhovým krytem, vystupujícím před zadní stěnu. Tento náběhový kryt slouží k překrytí mezery mezi koncem latkavého tranlsportéríj. a. zadní stěnou korby. Tím je těžiště zadní stěny umístěno na vnitřní straně korby a vzhledem k uložení čepů na vnější straně má zadní stěna snahu se sama vyklopit směrem dozadu, po uvolnění příslušných zavíracích zámků. Tím se snadno dostane objemový...

Elektrický stroj točivý s diskovým rotorem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262247

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staniček Zdenko, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 5/04, H02K 5/15, H02K 5/16...

Značky: způsob, točivý, výroby, diskovým, elektricky, rotorem, stroj

Text:

...pro-vedení elektrického stroje točivého podle vynálezu jsou znázorněny na připojeném výkresu, na němž zobrazuje obr. 1 rotor s oběma štíty stroje v částečném axiálním řezu, kde závitový spoj matic s ložiskovými nábojí štítü je ve vrcholu ložiskového naboje štítu, a obr. 2 ukazuje »levý štít stroje se šroubovým spojem na vnějším obvo-du ložískovébo náboje štítu rovněž v částečněm axiálním řezu.Diskový rotor 1 je umístěn mezi...

Způsob zpracování fosfátu rozloženého kyselinou dusičnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262246

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kužela Jaroslav, Havránek Josef

MPK: C05B 11/06

Značky: dusičnou, kyselinou, fosfátu, zpracování, rozloženého, způsob

Text:

...vhodných vlastností k rozrušování špecifikované disperze. Uvedený tenzid se dosud využívá jako preparační a avivážní antístatický přĺpravek pro textilní vlákna a přisada do kosmetických přípravků. Výhodou uvedeného amioterního tenzidu je, že jej lze libovolně ředit vodou a že je účinný V silně kyselém, neutrálním i alkalickém prostředí, přičemž samotný prostředek má prakticky neutrální reakci, pH 100/0 vodného roztoku je 6 až 8.V porovnání s...

Uložení statoru turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262245

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petrovský Ivan, Bezpalec Vojtěch, Šídlo Pavel, Bezdíček Josef

MPK: F16C 35/067, F01D 25/16, F16C 35/00...

Značky: statoru, uložení, turbokompresoru

Text:

...upravenými kolmo k ose statoru a první patky statoru jsou uloženy na horní ploše druhého ložlskového stojanu s možností dilatace v horizontální rovině, přičemž oba ložiskové stojany jsou opatřeny držáky, v nichž jsou uložena svislá pera.Základní výhoda uložení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje autokompenza 4ci teplotních deformací a omezení vlivu vysoké provozní teploty na práci ložisek při provozu, zejména tehdy, kdy provozní teploty...

Zařízení pro navíjení kónických nebo veriokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262244

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: B65H 54/42

Značky: veriokónických, cívek, navíjení, kónických, zařízení

Text:

...variokónické cívky 2 se periodicky pohybuje podél hnacíh-o válce 1 rozvaděč 6 příze 7. Tento v krajních úv-ratích prostřednictvím vedení 4 úhlově vychyl-uje volně zavěšený rotující přenosový prstencový prvek 3 do sm.ě~ru. naväděného úseku B prize 7. Poté, co byl V krajní úvrati přenosový prstenoový prvek 3 úhlově přestaven, zachováva si své šikmé nastavení na hnacím podpěrném válci 1 po celou dobu svého přebíhání k druhému čelu cívky 2,...

Diagnostický modul testeru prvků v obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262243

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lukáš Tomáš

MPK: G05B 19/02

Značky: testeru, diagnostický, prvků, obvodů, modul

Text:

...signály na třetím vstupu 3 D multiplexeru přepno-u multíplexer D na obrazová data DMI z řídicího procesoru na jeho druhém vstupu 2 D, která se zapíší do vstupního registru E a do pamětováho pole A.Při čtení obrazových dat DMD procesorem zajlšťují signály RAS, CAS WE na vstupu 1 A pamětoveho pole čtecí cyklus dynamických paměti. Řídicí signály na prvním vstupu IC bloku pro výběr adres Pľepnou blok C pro výběr adres na adresy MA pro...