Archív za 1989 rok

Strana 103

Zapojení dvojkové sčítačky s prediktorem parity

Načítavanie...

Číslo patentu: 262322

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vlčková Marie, Korvas Zdeněk

MPK: G06F 7/50

Značky: prediktorem, parity, dvojkové, zapojení, ščítačky

Text:

...ggł třetího invertoru gg přičemž přívod druhého operandu gg je připojen přes druhý vstup głg vstupního obvodu gł k druhému vstupu łłg prvního hradla łł, k druhému vstupu łgg čtvrtého hradla łi a ke vstupu ggł druhého invertoru gg, přičemž výstup głg prvního invertoru gł je připojen k prvnímu vstupu łgł druhého hradla łg a k prvnímu vstupu 35 čtvrtého hradla łi, přičemž výstup 323 druhého invertoru gg je připojen k druhému vstupu ggg druhého...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262321

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: síly, reakce, prvků, zařízení, zatěžovacích, zachycení

Text:

...k této ose rozloženy po obou jejích stranách.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že posuvem spodních operných patek v otvorech základového rámu váhy lze jednotlivé konzoly přemístit do poloh, V nichž směr výslednice působících sil jednotlivých zatěžovacích prvků je totožný se směrem působení tíhové sílyK váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovémpůsobení zatěžovacích prvků s hodnotou tíhového...

Držák záznamového pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 262320

Dátum: 14.03.1989

Autori: Crha Jindřich, Marek Jaroslav

MPK: B43K 17/00, G01C 21/14, G01D 15/20...

Značky: držák, záznamového

Text:

...pera.Držák záznamového pera podle vynálezu uvedené nevýhody v podstatné míže odstraňuje. Vychází ze skutečnosti, že povrch rotačního válce je určen pěti hody. využívá proto válcového tvaru tělesa pera zhotoveného z hmoty tvrdosti 60 až 90 °Sh. Materiál držáku V místech styku má tvrdost nejméně 130 HB a je zakončen jedním nebo více břity, které se vlivem pružiny nebo jiného mechanismu zatlačí do tělesa pera. Břity držáku jsou vzhledem k...

Způsob výroby plášťových termočlánků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262319

Dátum: 14.03.1989

Autori: Eichler Ladislav, Vyklický Ondřej

MPK: H01L 35/34

Značky: způsob, výroby, termočlánku, plášťových

Text:

...1 mm, sestávající z rozřezání kabelu na jednotlivé díly pro termočlánky, odstranění minerální izolační výplně na otevřených koncích termočlánků a svaření konců vodičů termočlánků. Podstatou vynálezu je, že minerální izolační výplň na koncích termočlánků se odstraní ponořením konců termočlánků do lihového roztoku kyseliny, na který se působí vysokofrekvenčními kmity generátoru ultrazvuku.Tento způsob chemickomechanického odstraňovaní oxidu...

Způsob stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262318

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Liboslav, Hally Jan

MPK: G01N 33/22

Značky: uhlí, síry, způsob, stanovení, veškeré

Text:

...osvědčení č. 240 870 a č. 235 723, dále podle čs. autorských osvědčení č. 232 406 a dle DE-OS No 2 607 968, který neuvažuje eliminaci vlivu vápníku a popela v uhlí.stávající nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom,že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radionuklidu 55 Fe a proporcionálním detektorem se změří charakteristické záření síry, vápníku a zpětné rozptýlené záření 55 Fe, načež 238 Pu a změří...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262317

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chromý Vratislav, Malý Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: katalytické, obsahující, pyridoxal-5-fosforečnou, aminotransferas, kyselinu, činidlo, koncentrace, stanovení

Text:

...je nutné vybrat takovou substanci, která nastaví pH na požadovanou hodnotu, která bude püsobit katalytický rozklad a která též bude kompatibilní s biochemickým analysovaným systémem.Zmíněné nedostatky podstatné snižuje činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou jehož podstata spočíva v tom,že na 1 mmol kyseliny pyridoxal-5-fosforečné obsahuje 0,5 až 10 mmol tris(hydroxymety...

Austenitická tvárná litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 262316

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sýkora Pavel, Malec Martin

MPK: C22C 37/04

Značky: litina, austenitická, tvárná

Text:

...na karbidy. Je známe, že přibližně 25 karbidů silně zhoršuje sklon litiny k tvorbě staženin a ředin. Tvárné litiny s obsahem chromu 1,5 hmot. jsou dobře svařitelné, mají totiž vyšší tažnost při vyšších teplotách a tím i menší náchylnost k tvorbě trhlin při svařování.Dále je známo zlepšení svařitelnosti austenitických litin přídavkem niobu v množství kolem 0,2 hmot. Pokud jde o slévárenskê vlastnosti těchto litin, obsahujících přibližně...

Zařízení k automatickému uzavření výtlačného potrubí po ukončení kompresní fáze u pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262315

Dátum: 14.03.1989

Autor: Čížek Ignác

MPK: F16K 15/06

Značky: automatickému, fáze, zařízení, pístového, výtlačného, ukončení, potrubí, kompresoru, uzavření, kompresní

Text:

...pojišřovacím kroužkem l na čepu 5. Za těsnicí vložkou 3 je nákružek Ě se stopkou 1, zasunutou do vodítka gg, aretovaného v trubce ll zajištovacími kroužky lg umístěnými v drážkách lg. V dutině ll zařízení je mezi nákružkem 6 utěsñovacího těleeal a přírubou vodítka gg umístěna pružina lg. Trubka ll má 2 obou stran závěrové drážkyll, do kterých vyčnívají z válcových částí vložek ll kolíky ll. vložky ll jsou v trubcell utěsněny těsnicími kroužky...

Způsob výroby silikonových pryskyřic se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262314

Dátum: 14.03.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: stabilitou, zvýšenou, způsob, výroby, silikonových, pryskyřic

Text:

...jednotky Rsi 03/2 nebo směs některých, případně však monomerních jednotek R 3 sio 1,2,R 2 SiO 2/2, RSIO 3/2, S 104/2 0 minimálním počtu dvou monomerních jednotek a celkovém molárním poměru R/si 0,5 až 1,9, kde R je metyl, fenyl, získaných hydrolýzou, případně esterifikacia hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSLCI 3 kde R má ehora uvedený význam,nebo směsi některých, případně všech chlorsílanü obecného vzorku RnSiC 14 n, kde R má...

Způsob izolace námelových alkaloidů z fermentační tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262313

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beneš Karel

MPK: C12P 17/18

Značky: alkaloidů, námelových, izolace, fermentační, způsob, tekutiny

Text:

...uhlí s mletou křemelinou v hmotnostním poměru 11 v množství 5 až 8 g na 1 g alkaloidů.Výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se dosáhne až stonásobného zakoncentrování alkaloidů. Po filtraci, promytí vodou a vysušení filtračního koláče se alkaloidy vyextrahují do organického rozpouštědla nebo přímo do vodného roztoku organické nebo anorganické kyseliny. Dále se roztok námelového alkaloidu zpracuje obvyklým způsobem.Před...

Přenosné zařízení pro střihání článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262312

Dátum: 14.03.1989

Autori: Olšák Miloň, Maralík Aleš

MPK: B23D 29/02

Značky: řetězů, článkových, zařízení, stříhání, prenosné

Text:

...stříhání. Podstatnou výhodou je, že u menších prüřezů řetězů se střihají oba průřezy článku najednou a u větších průřezů se prostřihuje pouze jedna strana článku řetězu a dalším pohybem páky dochází k vybočení přestřižené části článku, takže přestřižený článek se lehce vyjme. Pro střihání je zapotřebí minimálního prostoru a zařízením se dá stříhat články o průřezu ó 5 mm do 16 mm a to v jakékolivNa přiloženém výkresu je schematicky...

Zapojení pro zvukovou signalizaci výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262311

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kandl Jan, Vráblík Karel

MPK: G06G 3/10

Značky: zvukovou, signalizaci, výšky, zapojení

Text:

...a reprodukován připojeným sluchátkem.K realizaci zapojení podle vynálezu lze použít sériové vyráběný a schválený aneorid. zapojení generátoru zvukového kmitočtu je vybráno s ohledem na vhodné vlastnosti k danému účelu a jsou V něm využity dvě hradla integrovaného číslicového obvodu typu MHB 4 011. Jedná se o obvod vyrobený technologií CMOS s extrémně nízkou spotřebou proudu. Tento obvod obsahuje čtveřioi stejných dvouvstupových...

Přípravek pro výměnu stropních žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262310

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bolek Pavel, Síkora Alfréd

MPK: H01K 3/32

Značky: žárovek, přípravek, stropních, výměnu

Text:

...po jeho obvodě upevněnou pružnou sítkou a v těle gumového kesonu je z jeho vnějšího čela vytvořen tvarovaný otvor se spojitě se zmenšujícím průměrem, souměrný podle osy izolační tyče.Výhoda přípravku podle vynálezu spočíva v tom, že je odstraněno nebezpečí úrazů při výměně žárovek zpúsobených pádem z výšky nebo elektrickým proudem. Přípravek lze použít ve všech výrobních, pomocných, technických i administrativních zařízeních, protože...

Zapojení pro řízení rekuperačního zařízení ke zpětnému získávání tepla z barvicích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262309

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H03L 5/00

Značky: získavání, rekuperačního, zpětnému, zařízení, lázni, barvicích, tepla, řízení, zapojení

Text:

...spínačů ll, ll, 35, otevření ventilů rovněž s kladným vývodem napájecího zdroje lg.Činnost obvodu je následující předpokládá-li se, že není na počátku otevřen žádný z ventilů a cívky l, g, l, 1, Q, g jsou bez napájecích napětí, pak i rozpínací kontakty všech skupin l, g, g kontaktů relé jsou spojeny. Potom stisknutím zapínacího tlačítka,například ll otevírání prvního ventilu se sepnou kontakty ovládané cívkou l relé otevírání prvního...

Zapojení kapacitního měřiče výšky hladiny se signalizací poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262308

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jonáš Zdeněk, Šmejkalová Marie

MPK: G01F 23/26

Značky: zapojení, měřiče, hladiny, kapacitního, výšky, poruchy, signalizaci

Text:

...havarie.Příklad zapojení kapacitního měřiče výšky hladiny se signalizací poruchy ve spojovacím vedení podle vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na připojeném výkrese.Celý kapacitní měřič výšky hladiny je rozdělen do dvou celků, které jsou navzájempropojeny spojovacím kabelem, který může být až několik set metrú dlouhý. První celektvoří kapacitní sonda 3. Druhý celek tvoří vyhodnocovací zařízení do kterého patří kmitočtový...

Manuální mechanický dávkovač kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262307

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chlup Rudolf, Janů Karel

MPK: A61M 5/31

Značky: manuální, dávkovač, kapaliny, mechanicky

Text:

...při dávkování kapaliny krokováním. obr. 5 znázorňuje řez rovinou C-C z obr. 1 a představuje polohupístnice a závitořezné matice rovněž při dávkování kapaliny krokováním, obr. 6 znázorňuje řez rovinou D-D z obr. 2 a představuje vzijemnou polohu žeber pístnice a podélných dréžek závitořezná matice, umožňující osový posuv závitořezné matice po pístnici a obr. 7 znázorňujerozvinutý plast závitořezné matice se čtyřmi drážkami s označením množství...

Netoxický antikorozní molybdenanový pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 262306

Dátum: 14.03.1989

Autori: Svoboda Miloslav, Trnka Jiří, Hájek Bohumil, Pálffy Alexander, Charvát Ivo Ing, Jiráková Dagmar, Šrank Zlatko

MPK: C09C 1/00

Značky: pigment, molybdenanový, netoxický, antikorozní

Text:

...pro který je charakteristické dosažení shodných inhibičních účinků při podstatné nižším obsahu molybdenu, než je tomu u stávajících antikorozních molybdenanových pigmentü.Této výhody bylo dosaženo použitím pouze tzv. reaktivních nosičů (uhličitan vápenatý,hořečnatý, hořečnato-vápenatý, oxid hořečnatý, zinečnatý a jejich směsi) a jejich preparací určitým množstvím fosforečnanů za účelem úpravy reaktivity povrchu nosiče před vyloučením výhodné...

Zařízení ke komplexnímu vyhodnocování jakosti výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262305

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlíček Jindřich, Zeman Lubomír, Brummel Michal, Neuhäusl Emil, Landa Václav, Vašíček Alois

MPK: G01N 33/44

Značky: vyhodnocování, výstřiku, jakosti, komplexnímu, zařízení

Text:

...získané hodnoty stavu výstřiku, tj. dvojlomu, rozměrů a odrazivosti světlana hodnoty, které byly naměřeny při izotermních podmínkách po dostatečně dlouhé době relaxace. Pomocí takto získaných hodnot lze provést vyhodnocení celkové kvality Výstřikůa navrhnout korekce technologických parametrů v případě její odchylky od předepsané úrovně. Konkrétní provádění způsobu komplexního vyhodnocení vlastního výstřiku z plastu podle vynálezu lze...

Způsob povrchové úpravy montur osvětlovacích těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 262304

Dátum: 14.03.1989

Autor: Snášel Antonín

MPK: B05D 1/18

Značky: montur, osvětlovacích, povrchové, způsob, těles, úpravy

Text:

...hodin při teplotě 18 až 22 OC, pak se máčejí V laku, nechají se několik sekund okapat a zavěsí se na hroty otáčecího stroje, kde se otáčejí asi 30 až 40 minut při 10 až 15 ot/min. a teplotě 18 až 22 OC. Přitom se ve spodní části lakovny odvádí výpary ředidla a v horní části se přivádí teplý vzduch tak, že nevzniká průvan ani víření vzduchu.Viskozita namáčecího laku je upravena měřehím podle ČSN 67 3013 tryskou 6 4 mm tak,že výtoková doba z...

Snímač rotačních pohybů, úhlových výchylek a posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262303

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pázral Emil, Janda Jiří

MPK: G01P 3/44

Značky: snímač, úhlových, rotačních, posuvu, výchylek, pohybu

Text:

...umístěně na koncích jednohoPři otačení soustavy.magnetů É okolo osy otâčení postupně nastává stav, kdy magnetickýspínač 3, §l se dostává do magnetického pole, směrovaného od záporného pólu 3 ke kladnému pôlu l dvou sousedních magnetú g. Toto pole se nejdříve zesiluje, po dosažení maximase opět zeslabuje až do nulové hodnoty a pote nabývá opačného směru, což se stále opakujea magnetický spínač 1, §Ll zapíná a vypíná. Na další magnetický...

Konstrukční materiál, zejména pro tepelné agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262302

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Zdeněk, Veltruský Vladimír

MPK: F23J 13/00, F23J 13/02

Značky: materiál, zejména, konstrukční, tepelně, agregáty

Text:

...30 až 60 hmotnostních procent vodního skla, stop až 25 hmotnostních procent jemného písku a zbytek případně tvoří expandovaný úlet nebo sklářský písek nebo obě tyto látky.Tento konstrukční materiál pro tepelné agregáty umožňuje V mnoha případech nahradit ocelové žâruvzdcrně mBteriá 1 Y umožňuje snadnou zpracovatelnost, na nízkou měrnou hmotnosta nízký součinitel tepelné vodivosti.Další významnou výhodou tohoto materiálu je jednoduchá a...

Zapojení elektronického regulátoru činného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262301

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jareš František, Šnajberk František, Melíšek Jindřich, Fidranský Zdeněk

MPK: H02J 3/14

Značky: elektronického, výkonu, činného, regulátoru, zapojení

Text:

...v této paměti může být zapsán program, který řídí spínání A odpínání odběrů podle jejich příkonu nebo podle důležitostí.Příklad zapojení elektronického requlátoru činného výkonu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení, u něhož ovládací prvek posuvu nebo čítaní je tvořen obousměrným posuvným registrem anebo dekadickým čítačem a na obr. 2 je blokové schéma zapojení s...

Dihydrochlorid 5-/2-(N,N-dimethylamino)-ethoxy/-7-/3-(N,N-dimethylamina)propyl-7- hydroxy-7H-benzo/c/fluoren a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262300

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křepelka Jiří, Mělka Milan, Vančurová Iva

MPK: C07C 93/06

Značky: dihydrochlorid, výroby, způsob

Text:

...proteosyntézy buněkPodle vynálczu se látka vzorce I připravuje tím způsobem, že se nechá reagovat látka vzorce II3 činidlem vzorce III C 1-Mg-CH 2 CH 2 CH 2 N(CH 3)2 (112)použitým v množství 1,5 až 3 molekvivalenty, výhodné v množství 2 molekvívalentů, v prostředí nukleofílních rozpouštědel, výhodné tetrahydrofuranu, při teplotě 70 °c. Reakci látky II s činidlem vzorce III lze provádět V prostředí nukleofilních rozpouštědel jako...

Ovládací zařízení, zejména pro uzavírací ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262299

Dátum: 14.03.1989

Autori: Harazim Alfons, Gala Alexander, Kerlín Kurt, Král Jan, Lébl Pavel

MPK: F16K 31/16

Značky: zejména, ventily, ovládací, zařízení, uzavírací

Text:

...konce horní pákové dvojice Q jsou otočně uloženy na horním čepu gi upevněném na příčníku gg rámové konstrukce 3 a opačné konce dolní pákové dvojice 3 jsou otočně uloženy na dolním čepu 3 upevněném na horní přírubě il pružné mechanické soustavy 3. Horní páková dvojice 23 svírá s dolní pákovou dvojicí 3 úhel glgg. Horní příruba il je pzopojena5 dolní přírubou 53 pomocí šroubů 35 tak, že jedna z přírub gł, 5 je po šroubech 55 volně posuvná,...

Hrázka pro spalovací zařízení na pevná méněhodnotná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262298

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kučera Vladimír, Homolka Dimitrij

MPK: F23B 1/22

Značky: paliva, pevná, méněhodnotná, spalovací, zařízení, hrázka

Text:

...v prvé řadě to, že v prostoru mezi trubkovýmí nástavky je možno zvětšit výšku mezery mezi Spodní povrchovou přímkou dolní komory a povrchem roštu nad rozměr, odpovídající největší velikosti zrna a příměsí spalovaného paliva, čímž se zamezí jejich vzpříčení a z toho plynoucích poruch. Přitom mezera mezi záslepkou a povrchem roštu je tak malá, že do ní nemůže vniknout předmět, který by způsobil poruchu. Normální zrnapaliva, přicházející po...

Způsob zjišťování trhlin v úzkých drážkách strojních součástí z kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262297

Dátum: 14.03.1989

Autori: Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/82

Značky: zjišťování, způsob, kovových, strojních, součástí, materiálů, úzkých, drážkách, trhlin

Text:

...dostatečně velký průměr rovný nejméně pětinásobku šířky kontrolované drážky. Cívka snímací, která je souose umístěna uvnitř cívky budicí má naproti tomu malý průměr rovný nejvýše dvojnásobku šířky kontrolované drážky. Snímačem je při zkoušsní pohybováno nad povrchem kontrolované součástí směrem kolmým k podélné ose drážky. Informaci o stavu dna drážky dostává snímací cívka nikoliv přímo nad drážkou,ale prostřednictvím vazby s původním povrchem...

Způsob přípravy 10-(2-bromethoxy)-2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262296

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pomykáček Josef, Jílek Jiří, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/14

Značky: přípravy, způsob

Text:

...silikagelu. Chromatografovaný produkt pak poskytne vyhovující elementární analýzu s lze jej použit pro změřeni IH NMR spektra. Surový 95 produkt je dostatečně čistý pro použití k preparativním účelům. Další podrobnosti provedení přípravy látky vzorce I podle tohoto vynálezu uvádí přiklad, avšak ani jeho účelem není popsat všechny možnosti vynálezu vyčerpávajícim způsobem.Roztok 6,0 g 2-chlor-10,11-dihydrodihenzo/b,f/thiepin-10-olu v 60 ml...

Způsob přípravy 1-isokyanáto-4-chlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262295

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kaláb Jiří, Vrba Zdeněk, Venclová Marie

MPK: C07C 119/048, C07C 118/02

Značky: způsob, 1-isokyanáto-4-chlorbenzenu, přípravy

Text:

...se udržuje na konstantní úrovni, pak se zmírni, nebot začíná probíhat rozklad karbomoylchloridu, přičemž se současně teplota zvyšuje vnějším ohřevem na 120 až 125 OC tak, aby rozklad byl plynulý. Potom se pokračuje v uvádění fosgenu při původním průtoku tak dlouho, až do reaktoru počne recirkulovat kapalný fosgen vymražěný z odpadního chlorovodíku. Jakmile je dosaženo recirkulace kapalného fosgenu, upraví se průtok fosgenu na minimum a...

Směsný inhibitor koroze oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262294

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jizba Josef, Šveřepa Otakar, Cyrusová Eva, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/06

Značky: inhibitor, koroze, oceli, směsný

Text:

...až5 atomy síry, například pentasulfidu sodného, a od 10 do 90 2 hmotnostních fosfátu organické dusíkaté hetarocyklícké báze s jedním atomem dusíku, například fosfátu chinolinu. účinnost směsného inhibitoru koroze je možno ještě zvýšit přídavkem 10 až 50 8 hmotnostních pyrokatechinborátu etanolaminu.Směsný inhibitor koroze oceli podle vynálezu je rozpustný ve vodě a v alkalických roztocích chloridu. Pro aplikaci do vystrojovacích kapalin je...

4-(Aminoalkoxy)deriváty thiosanthonu a xanthonu, jakož i jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262293

Dátum: 14.03.1989

Autori: Protiva Miroslav, Holá Vladislava, Červená Irena

MPK: C07D 311/86, C07D 335/16

Značky: hydrochloridy, 4-(aminoalkoxy)deriváty, thiosanthonu, jejich, jakož, xanthonu

Text:

...výchozí báze (2,9 g) íiltrát se promyje zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a vodou, vysuší se síranem sodným a odpařl za sníženého tlaku. Nemohogenní zbytek (7,3 q) se chromatografuje přes kolonu 215 g neutrálního kysličniku hlinitého (aktivita II). Benzenem a směsi benzenu a chloroformu se eluuji méně polární podíly a potom se chloroformem vymyje 4,8 g (40 2) homogenního 4-(3-(N-ethoxykarbonyl-N-methylamino)propoxy)thiokanthonu, který po...

Elektrická odporová pec pro jednostupňovou výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262292

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nešpor Jaroslav, Šmíd František, Šmejc Milan

MPK: C03B 5/02

Značky: výrobu, sklenených, jednostupňovou, vláken, elektrická, odporová

Text:

...tělesa pece vedou k náhlým změnám svislé rychlosti proudu skloviny v peci a tedy i k místním tlakovým změnám, které příznivé působí na stupeň promísení proudů skloviny o různých teplotách a tím i na celkovou teplotní homogenitu náplně pece. Dále tvar pece představuje z pevnostního hlediska profil o podstatné vyšší chybové pevnosti, než profil obdélníkový nebo lichoběžníkový, takže jsou lépe zachycovány síly od hmotnosti náplně, přenášené...

Odvzdušňovací šroub pro odvod plynů z forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262291

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jandera Jiří, Kadlec Jiří

MPK: B22C 9/00, B22D 13/10

Značky: plynů, šroub, forem, odvod, odvzdušňovací

Text:

...prodyšnost odvzdušñovacího šroubu až na nulu, což pak vede ke vzniku vad na odlitcích. odvzduäňovací šrouby je pak nutno nahradit novými, což je velmi pracné a vede ke zvýšení provozních nákladů a nároku na údržbu a kontrolu. Zdlouhavé a pracné je rovněž plnění odzvdušñovacích šroubů pískem.Tyto nevýhody jsou odstraněny odvzdušňovacím šroubem, který má osový otvor procházející tělesem hlavy a dříku šroubu, podle vynálezu, jehož podstata...

Zařízení pro mechanickou úpravu lýkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262290

Dátum: 14.03.1989

Autori: Suchomel Zdeněk, Ondráček Bohumil, Doubravský Aleš, Hančil Jaroslav

MPK: D01G 9/06, D01B 1/24

Značky: lýkových, zařízení, mechanickou, úpravu, vláken

Text:

...zpracování.zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém obrázku 1. Sestává z podávacího ústrojí, soustavy rozvolňovacích válcu s příslušnými statickýmí a rotačními prvky,vzduchotechnických ústrojí a snímacího ústrojí tvořeného mechanickými rotačními nebo pneumatickými prvky.Vlákenný materiál se nakládá na doprąvník l. Spodní podávací váleček 3 a horní přítlačný váleček g, které jsou potaženy pilkovými potahy nebo jsou jinak...

Upínací hlavy pro průtahoměr k měření prodloužení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262289

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zeman Jan, Švrčina Petr

MPK: G01B 5/30

Značky: materiálů, měření, hlavy, upínací, průtahoměr, prodloužení

Text:

...v níž je vytvořena Obvodová drážka pro obvodový upínací břit a současně je k odnímatelné objímce pevně připojeno nejméně jedno pravítko.Upínací hlavy pro průtahoměr k měření prodloužení materiálu dle vynálezu zajistí měření prodloužení při zkouškách tečeni materiálu s požadovanou přesností i při umístění zkušebních tyčí vyrobených z materiálů o tlouščce menší než 10 mm ve vertikální peci. Průtahoměrem dle vynálezu lze měřit hodnoty potřebné k...

Způsob elektrometrického stanovení chloridů v přítomnosti sulfidické nebo hydrogensulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262288

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/00

Značky: skupiny, elektrometrického, způsob, stanovení, hydrogensulfidické, sulfidické, chloridů, přítomnosti

Text:

...Bylo zjištěnc,že přídavek iontü mědi nebo olova v koncentracích do 102 M V analyzovaném roztoku měřitelně neovlivňuje potenciálovou odezvu elektrody ani směrnici kalibrační křivky.způsobem podle vynálezu byly analyzovány vzorky technických materiálů, vodná pracovní média pro ohladicí systémy elektráren, oplachové vody těsnicích elementü armatur nebo kondenznywpwmwmwddmdümímmnüzemwmwwtümvmüühdmbàiwmm.wúw nost dosažených výsledků byla ověřena...

Způsob stabilizačního tepelného zpracování austenitických chromniklových ocelí legovaných titanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262287

Dátum: 14.03.1989

Autori: Číhal Vladimír, Mazanec Karel Akademik, Hubáčková Jiřina

MPK: C21D 1/26

Značky: titanem, oceli, chrómniklových, způsob, zpracování, austenitických, legovaných, stabilizačního, tepelného

Text:

...následuje ochlazení.způsob podle vynálezu zvyšuje odolnost oceli proti korozí ve vysoce agresivních oxidačních prostředích. Rychlost ochlazování oceli nemá vliv na dosažení výsledku. Rozhodující je teplota a doba výdrže na teplotě.Doba stabilizačního tepelného zpracování se zkrátí po předcházeäící deformaci za studena nebo dotvářením za snížených teplot. Stabilizační tepelné zpracování zaručuje odolnost hranic zrn proti koroznímu napadení po...

Způsob výroby mraženého smetanového jogurtového krému

Načítavanie...

Číslo patentu: 262286

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hošek Jiří, Vondruška Václav

MPK: A23C 9/13, A23G 9/20

Značky: mraženého, krému, výroby, jogurtového, smetanového, způsob

Text:

...kysáni, ktoré zůstávají v aktivní formě i při dlouhodobém skladování při mrazírenských teplotách. Tímto způsobem lze vyrábět mražené smetanové krémy i z jiných kysaných mléčných výrobků.Způsob výroby mraženého smetanového jogurtového krému umožňuje úsporu dováženěho stabia lizátoru v množství nejméně 0,5 kg a 5 kg domácího stabilizátoru na bázi modifikovaného škrobu na l 000 kg základní směsi. Sníži se potřeba nádrží a času na přípravu směsí...

Zařízení k ustavení hořákové stěny při vodorovném ohřevu licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 262285

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hýl Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/06

Značky: zařízení, licí, ohřevu, stěny, vodorovném, ustavení, pánve, hořákové

Text:

...ve kterých je svislými čepy uložen 1 »m,opatřený na bočnĺch částech vodorovnými čepy, jimiž je uložen v ložiskách, upevněuýchvně stojanu ustaveném na plošině.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že umožňuje naklopení stěny ve všech směrech a tim její přizpůsobenĺ povrchu límce pánve bez možnosti vzniku škvĺry 5 následnjh přisávánim vzduchu a tím ochlazování vyzdívky pánve.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení...

5Beta, 10Alfa-1-Formyl-8Alfa-formylamino-2,3-dihydro-6-methylergolin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262284

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taimr Jan, Řežábek Karel, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: 10alfa-1-formyl-8alfa-formylamino-2,3-dihydro-6-methylergolin, 5beta, výroby, způsob

Text:

...většiny rozpouštědla ve vakuu, alkalizaci zbytku na pH přibližně 7,5, vytřepánim produktu do rozpouštědla, nemisicího se s vodou. chromatografií a/nebo krystalizaci ze vhodného rozpouštědla, např. etylacetátu.Ziskaný Sbeta,10 alfa-1-formyl-8 a 1 fa-formylamino-2,3-dihydro-6-metylerqolin je bezbarvá,krystalická látka o t.t. 219 až 223 °C, slabě bazická, tvoříci adični soli s anorqanickýmia organíckými kyselinami. Pro therapeutické účely jsou...

13-Acetyl-2-brom- a 2-acetyl-13-bromderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262283

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taimr Jan, Valchář Martin, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: 2-acetyl-13-bromderiváty, jejich, výroby, ergolinu, způsob, 13-acetyl-2-brom

Text:

...ze směsi rozpouštědel, podobně se krystalizací či chromatografií dělí oba vznikající izomery, tj. 13-acetyl-2-bromderivát (obecného vzorce I) a 2-acetyl-13-bromderivát (obecného vzorce II).Získané 13-acetyl-2-bromderiváty a 2-acetyl-13-bromderiváty ergolinu, obecných vzorcü I a II jsou bezbarvé, vysokotající krystalické látky, slabě bázické a tvoříci soli se silnými anorganickými a organickými kyselinami. K farmaceutickým účelům lze využít...