Archív za 1989 rok

Strana 102

Zařízení pro rovnání tyčí nebo trub kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262362

Dátum: 14.03.1989

Autor: Starý Josef

MPK: B21D 3/02

Značky: tyčí, kruhového, zařízení, průřezu, rovnání

Text:

...płipojených výkresoch.Obr. 1 znázorňuje boční pohled na dvouválcový kosoúhlý rovnací stroj, obr. 2 horizontální řez A-A rovnacím strojem z obr. 1. Na obr. 3 je detail horní části držáku vodicí lišty a na obr. 4 schéma uložení excentrických čopů.Mezi stojanom l rovnacího stroje (obr. 1) a a ním spojeným horním płíčníkem 3 je umíetěn vertikálne stavitelný mezipříčník g. Na stojanu l a mezipłíčníku 3 jsou otočné uchyceny apodní tvarový rovnací...

Bezazbestový vláknocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262361

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kubík Jaroslav, Vít František, Kauer Hervik, Cahlíková Zdeňka, Dohnal Zbyněk

MPK: C04B 30/02, C04B 28/04

Značky: vláknocementový, prvek, bezazbestový

Text:

...upravenaa) vařením sulfátovým způsobem, to znamená alkalicky ve směsi uaon a Nszs za působení smáčecího prostředku, b) bělením v prvním stupni plynným ohlorem a ve druhém stupni chlornsnem sodným nebo oxidem chloričitým.Délka vláken buničitých je 1 až 3 mm. Stupeň mletí vláken je so až 90 ° sk (dle ČSN so 0220) .vlákna v modifikovsném plnivu slouží jako nosič nevláknitých přísad, které sestávají z- kaolinu o zrnitosti do 5 m v množství...

Univerzální strukturně geologické měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262360

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dvořák Milan, Dudek Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: univerzální, strukturně, geologické, měřidlo

Text:

...pravouhleho čtyŕúhelníka a madlo §, nejlépe rovnobežne s prvou płíložkou A a na konci upravené v pouzdro 1 ložiska. Čep 5 ložiska představuje upravený konec ramene g, ktere je kolme k prvé płíložce 5 a rovnoběžnás dvojicí hran druhé příložky §. Na vnějäích stranách ramene 2 jsou k němu pŕipevněnydvě nosné osy lg, k nímž jsou na konci kolmo připevněny ukazatelé sklonu ll.závěsná část 3 je tvołena dvěma vertikálními kotouči lg s úhloměrnou...

Vzduchová stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 262359

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bobek Josef, Klečka Jiří, Vojíř Jaromír

MPK: B05B 7/04

Značky: vzduchová, stříkací, pistole

Text:

...n při natočení.křídel vůči svislé rovině procházející pistolí o 45 ° vlevo či vpravo vytváří kruhový paprsek.Výhoda tohoto řešení spočíva v tom, že změna tvaru paprsku se vytváří natočením hubice vůči tělu pistole se záetřikem. Tímto odpadá celá regulace. jinak běžná u vzduchových pistoli, která je výrobné eložitá a skládá se z většího počtu dílcü. Regulace tvarupapreku podle vynálezu zajlščuje vizuální kontrolu nastavení a její opětovnou...

Rozprostírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262358

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kremláček Vítězslav, Janota Jiří, Havelka Josef, Podrázský Bohumír, Barták Jiří

MPK: B65G 65/28

Značky: zařízení, rozprostírací

Text:

...opatřený ve své volné části štítem pro usměrñování toku skrývkových hmot do násypky drtiče, neho pásového dopravníku a řídící kabinou jehož podstata je, že na spodní části rámu jeho otočné vrchní stavby je uložen hydraulický prvek a jeho zdvížný článkový dopravník je rychlostně regulovatelný a je pro zdvih opatřen dvěma hydromotory.Výhody docílené rozprostíracím zařízením podle vynâlezu spočívají ve snížení nákladů na přeprava skrývkových...

Kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262357

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hynčica Václav

MPK: F23J 13/00

Značky: kovový, rekuperátor

Text:

...tím ke zvýšení životnosti rekuperátoru.Další výhodou je snížení pracnosti, úspora kovového materialu. snížení energentické náročnosti při jeho výrobě a zvýšení tepelného výkonu.Příkladné provedení řešení podle vynálezu je představsno na přiložených obrázcích obr. 1 až obr. 5, znázorñujících příčný řez alternativních provedení vnitřní vastavby rekuperátoru.Plošná prostupná výplň 3 vestavby je provedena jako útvar kopírující povrch vnější a...

Způsob výroby roubovaných polystyrenových plastů emulzně suspenzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262356

Dátum: 14.03.1989

Autori: Trněný Jaromír, Závodská Věra, Konečná Věra, Švarc Josef, Závodský Pavel, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Dušek Stanislav, Zach Jiří

MPK: C08F 55/02, C08F 279/04

Značky: polystyrenových, výroby, způsob, suspenzní, emulzně, polymeraci, roubovaných, plastů

Text:

...v kombinaci. Stahilní suspenze se získávají při dávkování 0,03 až 1,0 hmotnostních dílů stabilizátoru (vztaženo na organickoufázi), s výhodou však 0.07 gž 0,6 hmotnoetních dílů. stabilizátory lze přidávat ve forměprášku nebo ve formě vodného roztoku, přeaŕzahájením nebo v průběhu třetí fáze přípravy,nejpozději však před dosažením B 0 konverze celkového množství monomerů. stabilizátor suspenze lze přidávat v jedné nebo více dávkách. Pro...

Způsob provádění iontové výměny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262355

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kadlec Václav, Hűbner Pavel

MPK: B01J 47/00

Značky: iontově, provádění, výměny, způsob

Text:

...přídavně externí koloně. Lze tedy shrnout, že dosavadní postupy změkčovaní vody s protiproudou regeneraoí katexu mají širší průmyslové využití některá zásadní nedostatky, takže se až dosud změkčovaoích systémů s protiproudou regenerací používá pouze ojediněle e to zejména u velkých zařízení a na vody s mimořádně vysokou tvrdostí a velkým obsahem solí.Výše uvedená nedostatky řeší podle predloženého vynálezu způsob provádění iontová výměny s...

Jednotka paralelního rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262354

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kokeš Josef, Dufek Jaroslav

MPK: G06F 13/36, G06F 13/14, G06F 13/00...

Značky: paralelního, jednotka, rozhraní

Text:

...504 je sšotožný se vstupom 20 povalu pre prevzatí sbłrnice a Leg s výstupem g žádosti o přidělení sbłrnice.ve výchozím stavu jsou všechny počítače, respektive jejich integrované obvody MHB 8 255 nsprogrsmovány stejně. Brány gg, gg i gg jsou v módu Q, pritom gg, gg s ggd jsou jako vstupy a PCQ jako výstupy. Výstupy ggzg 253 jsou( na logické úrovní L, rovněž ostatní výstupy včetně vodiče 1 - ACK a vodiče § - BUS jsou na úrovni L, jednak...

Zařízení pro najíždění kotlů pomoci uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262353

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušek František, Matoušková Věra, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: uhelného, pomocí, prášků, kotlů, zařízení, najíždění

Text:

...najíždění kotlů pomocí uhelnšho prášku, které sestávd z mlýnského okruhu na mletí s sušení uhlí, který sestáváz mlýna propojeného potrubím s hořáky, přičemž k mlýnu je připojeno odbšrové potrubí, které je přes uzávär práškovodem propojeno s hołákm spalovącí komory sousedního najíždšcího kotle, podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že mezi uzávěrem a jednotkou pro zahuštování směsi je v-odběrovém potrubí uspołádán dopravní...

Zapojení pro měření předané tepelné energie v teplovodních systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262352

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kumšta František, Mejta František

MPK: G01K 17/16

Značky: tepelně, systémech, teplovodních, předané, zapojení, měření, energie

Text:

...druhdho čítače lg a na vstup děliče 3 kmitoětu, jehož výstup js přípojen na vstup elektromagnetického počítadla lg impulsů, vodomär g s impulsním výstupom je připojen na vstup prvního čítaěe g, jehož výstupy jsou připojeny na druhe vstupy číslicověanalogového převodníku §,.první vstup zdroje lg normdlového kmítočtu je připojan na vstup prvního monostabilníhoklopného obvodu gg, jeho výstup je současně připojen na druhý vstup...

Zapojení pro napájení diferenčního analogového převodníku délky na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262351

Dátum: 14.03.1989

Autori: Keller Libor, Košvica František

MPK: H03M 1/38

Značky: analogového, diferenčního, napájení, délky, napětí, převodníku, zapojení

Text:

...tohoto zapojení a obr. 2 a 3 představují jeho další možná varianty.lapojeni znazorněnő na obr. 1 sestava z osci 1 átoruQ, na jehož výstup gl je nepojen zesilovač 51, provedený v-tomto případě jako invertující. výstup 512 zesilovače ga je vyvedsn na první vstupní svorku gl převodníku g, spojenou dále s invsrtujícím vstupem 323 diferenčního zesilovače ga, jeho neinvertujíoí vstup ga je spojen prostřednictvím kondenzatoru g s výstupom Q 1...

Způsob tepelného zpracování mezilehlých válců dvacetiválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262350

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bystřický Josef

MPK: C21D 1/18

Značky: stolic, způsob, mezilehlých, válců, zpracování, dvacetiválcových, tepelného

Text:

...minimální deformace, které jsou důsledkem optimalizované rychlosti kalení v rozmezí 6 až 20 mm.s 1. Dalším významným přínosem je plné potlačení transfcrmačních trhlin na přechodu mezi tělem a čepem válce. Průměr čepů mezilehlých válců dosahuje zpravidla jen 15 až 25 i průměru těla válce.z konstrukčních důvodů nemůže být přechod mezi tělem a válcem plynulý nebo s radiusem. vytváří se zde konstrukční vrub, velice nebezpečný, zejména při operací...

Průtoková kyveta

Načítavanie...

Číslo patentu: 262349

Dátum: 14.03.1989

Autori: Solich Petr, Karlíček Rolf

MPK: G01J 1/28

Značky: průtoková, kyveta

Text:

...Dále je možno provádět stanovení dvou zcela různých látek najednou ve dvou různých systémech,což podstatné zvyšuje produktivitu analýz.Kyveta podle vynálezu je znázorněna na obrázku v částečném osovém řezu.Kyveta sestává ze dvou plexikových válečků ł a g o průměru 10 mm a výšce 10 mm, v nichž je vyvrtán uprostřed podélný kanálek g o průměru 1,3 mm vymezující prostor pro vzorek. Válečky ł a g jsou vložený za sebou do těla g kyvety, z obou...

Zhášedlo spínače vysokého napětí s plynným médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262348

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šindler Karel, Svoboda Vladimír, Pelánek Zdeněk, Pulkrábek Zdeněk

MPK: H01H 33/915

Značky: zhášedlo, vysokého, spínače, plynným, médiem, napětí

Text:

...dna pracovního válce ll jsou vytvořeny sací kanálky ll uzavírané membránou lg, zhotovenou z ploché kovové planžety. Na vnějším obvodu pracovního válce li jsou v úrovni dna vytvoreny spojovací otvory lg, kterými je propojen zhášecí prostor lg s prostorem pőlu přístroje ll. Pod úrovní spodního okraje pístu 1 jsou ve stěně pohyblivého roubíku l vytvoŕeny nejméně dva přepouštěcí otvory 3, jejíchžšosy svírají s osou pohyblivéhoroubíku 3 ostrý úhel...

Vrtací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 262347

Dátum: 14.03.1989

Autor: Klinger Vladimír

MPK: B23B 29/02

Značky: vrtací

Text:

...komolého kužele zužujícího se směrem k vyvrtávacímu nástroji, opatřená zajiščovacím šroubem a břitovou destičkou uloženou v normálové rovině pláště komolého kužele S úhlovým posunutím nejvýše 90 ° vůči vyvrtávacímu nástroji.Vrtací tyč podle vynálezu zkracuje pracovní čas, snižuje náklady na pořizování nástrojů a u ručních obsluh zvyšuje bezpečnost práce. Výhodou je rovněž snížení počtu výměn nástrojů a tím i vyšší efektivnost...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262346

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03M 13/00

Značky: dekodéru, bezkontaktního, bezpečného, zapojení

Text:

...podle vynálezu, na obr. 2 je příklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dekodéru.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktního dekodéru podle obr. 1 se přivádí impulsní elektrický signál, jehož přítomnost je zapotřebí bezpečně deködovat na vstupní svorku l, která je pripojene na ovládací obvody g bezkontaktního přepínače 3. Ovládací obvody 3 bezkontaktního přepínače 3 pracují jako konvertor vstupního impulsního signálu na...

Zařízení na vysouvání kostek cukru z lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262345

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šimek Jaroslav, Pachovský Václav

MPK: C13H 1/00

Značky: forem, lisovacích, zařízení, vysouvání, cukrů, kostek

Text:

...umístěna vertikálně otáčivá lisovací soustava 3 s lisovacími formami 1 kostek g cukru rozestavěnými do kruhu. otáčivá lisovací soustava 3 je otočná podle středu S. ke každé lisovací formě 1 náleži jedna kladka § nesoucí razník Q posuvný uvnitĚŽf 5 rmyg Kvěäení kladek § lisovačíchuforem A je určena vodicí dráha 1. U spodní části otáčivé lisovací soustavy 3 je úderník gvýkyvněäuložený na čepu g a zavěšený na pružině lg. kladka ll úderníku 5 je...

Zařízení na doplňování koncentrátu do konzervačního oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262344

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zahrádka Jan

MPK: B01F 5/14, G01F 11/00, B01F 5/12...

Značky: oleje, zařízení, doplňování, koncentrátů, konzervačního

Text:

...stěnám násypky. Náhon je proveden převodovým elektromotorom. Do násypky se naloží příslušně množství konćentrátu. Při doplňování musí být v činnosti jak cirkulační čerpadlo, tak šroubové čerpadlo. Šroubové čerpadlo při pomalých otáčkach je zásobováno na sací straně koncentrátem pomocí šroubovice a samo dodává koncentrát plynule do sání cirkulačního čerpadla. Koncentrát po průchodu cirkulačním čerpadlem a filtrem je rozmělněn na malé častice,...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262343

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šafránek Jiří, Petrů Vladimír, Souček Viktor, Kunín Karel, Čihák Pavel, Vörös František, Týfa Zbyněk, Mačka Miroslav

MPK: C08F 6/22

Značky: způsob, syntetického, latexu, koagulace, kaučuku

Text:

...ve směsi s hydrolyzovanýmkolagenemve hmotnostním poměru 301 až 120, s výhodou 110 až 15, přičemž množství pomocného koagulačního činidla, popřípadě jeho směsis hydrolyzovaným kolagenem je 0,01 až 10 kg na 1 t syntetického kaučuku, obsaženého v latexu.Sůl fenolaminových pryskyřic může být s výhodou produkt získaný reakcí hexametylentetraminu s fenoly a kyselinou salicylovou v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu, zejménasodíku nebo...

Iontově selektivní elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 262342

Dátum: 14.03.1989

Autor: Skalický Petr

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, iontově, selektivní

Text:

...elektroda s kapalnou membránou spočívá podle vynálezu V tom, že má tvar injekční stříkačky a je tvořeno pláštěm, vnitřní referentní elektrodou, referentním roztokem a kapalnou membránou, přičemž vnitřní referentní elektroda, neho její plášč mají tvar pístu. V případech, kdy je možné snímat vnitřní potenciál referentní elektrodou bez převodu, je LISE tvořena pouze pláštěm, referentní elektrodou a kapalnou membranou a neobsahuje referentní...

Lak pro dočasnou ochranu povrchu optických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262341

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hubáček Zdeněk, Vychodil Miloslav

MPK: C09D 3/54, C09D 3/24

Značky: optických, ochranu, prvků, povrchu, dočasnou

Text:

...povrch.Dosud používané laky k těmto účelům jsou zpravidla rychloschnoucí nitrolaky obsahující filmotvornou složku, plniva a případně další piqmenty, které zvyšují nebezpečí poškrábáni vyleštěných povrchů. Takový druh laků nemiva dostatečnou adhezi k povrchu skleněněho optického prvku, ani požadovanou pružnost a pevnost, takže nanesená vrstva má sklon k praskání a odlupováni, což nsrušuje chráněný povrch s zvyšuje se zmetkovitost výrobků....

Zapojení pro měření odporu uzemnění stožárů silových vedení se zemnicím lanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262340

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kočvara Antonín, Hromádka Petr

MPK: G01R 27/20

Značky: měření, lanem, odporu, vedení, silových, stožárů, zapojení, zemnicím, uzemnění

Text:

...zapojení podle vynálezu je, že registruje i odpor vlastní konstrukce stožáru v betonovém základu a odstraňuje chyby vzájomného ovlivnění se strojenými zemniči. Kromě toho dochází i k úspoře pracovního času, protože odpadá odpojování a připojování jednotlivých uzemnění stozarů.Príklad zapojení pro měření odporu uzemnění stožárů sílových vedení se zemnicím lanem podle vynálezu je nakreslen ve schehatu s příhradovým stožárem na...

Parní kotel s oběhovými čerpadly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262339

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matev Milen Nikolov, Libich Vladimír, Valach Miroslav, Heinze Bedřich

MPK: F22B 29/00

Značky: parní, kotel, obehovými, čerpadly

Text:

...čerpadly je nejméně jedno potrubí s nejméně jednou armaturou, které s výhodou propojuje oběhový okruh výparníku 5 napájecím potrnbím v místě za napájecím ventilem.Výhody z využití řešení tlakového systému kotle s propojovacím potrubím podle vynálezu spočívají v nastavení příznivějších poměru v ohřátí výparníku a ekonomiséru,při plnění kotle s využitím schematu podle vynálezu oproti plnění kotle přes ekonomisér,dále v nastavení...

Vrstvená konstrukční deska z aglomerovaných dřevin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262338

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šíp Josef, Samcová Eva, Mittenhuber Josef

MPK: B32B 21/08

Značky: její, deska, drevín, konstrukční, aglomerovaných, vrstvená, výroby, způsob

Text:

...předností je možnost současně s lisováním základní dřevotŕískové desky provést i její vnější dekorativní úpravu bez dodatočného výrobního postupu na speciálním strojním zařízení. Vhodná volba použité nosné vložky a dýhy, případně ze vzorovaného papíru umožňuje získat dokonalý, vytvrzený a lesklý povrch dřevotřískové desky s imítací dřeva různých druhů, což je materiál zvláště vhodný pro výrobu užitného nábytku do prostředí se zvýšenou...

Vrstvená deska z aglomerovaného dřeva a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262337

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šíp Josef, Samcová Eva, Mittenhuber Josef

MPK: B32B 21/08

Značky: aglomerovaného, vrstvená, deska, dřeva, výroby, její, způsob

Text:

...1) oboustranně nalisována na nosnou desku g 2 dřevotřísek, sestává z prvního nánosu g termoreaktivního arkylátu, nalisovaněho na nosnou desku 3, jejímž povrchem tento nános penetruje a plní funkci přímého spojení ochranné vrstvy l s nosnou deskou 3. Na první nános g je nalisována vláknitá výztuž §, jejíž tepelná odolnost má dosahovat minimálně 200 °c. Použijí se textilní materiály, jako bavlněný mul, netkané viskozové vlákno a pro...

Způsob elektrolytického vybarvování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262336

Dátum: 14.03.1989

Autor: Weiss Miloš

MPK: C25D 11/00

Značky: vybarvování, elektrolytického, způsob, kovů

Text:

...rovněž za použití oplachu BD OC až 100 °C teplého.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že složení lázně pro vybarvováni všech kovů může býtstejně. Vzhledem K tomu, že lázeñ jenetoxická, likvidace odpadních vod se provádí pouhou neutralizací. Vynálezu lze využívat v provozech povrchových úprav kovu k dosažení větších dekoračnich účinku, popřipadě k povrchové úpravě pod barvy a laky v důsledku . jejich lepší přilnavosti ke kovu a tak následné...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-lkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262335

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kratochvíla Jan, Křivánek Josf, Hamřík Oldřich, Salajka Zdeněk, Legeza Vasil, Gheorghiu Mihnea

MPK: C08F 10/00, C08F 4/68, C08F 4/64...

Značky: výroby, 1-lkenů, způsob, polymerů, kopolymerů

Text:

...organohořečnaté sloučeniny jsou stejné jako u předchozích složek. Závěrečnou fází přípravy jednofázového katalyzátoru je případné odsušení uhlovodíkového rozpouštědla, prováděla-li se příprava v něm. Toto odsušení se neprovádí, následuje-li polymerace v kapalné fázi.Polymeraci 1-alkenů podle tohoto vynálezu na jednofázovém katalyzátoru lze provéstve fluidním loži, v mechanicky míchané vrstvě v plynné fázi, V kapalném monomeru, neboV...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi sestávající z polyolu, isokyanátu a pomocných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262334

Dátum: 14.03.1989

Autori: Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Střešinka Josef

MPK: C08G 18/82

Značky: úpravy, reakční, zbytků, způsob, směsi, isokyanátů, pomocných, polyolů, látek, sestávající

Text:

...dochází k tvorbě nízkomolárních kapalných,nebo v chlorovaných uhlovodících rozpustných, metanových sloučenin. Při zpracování upravených zbytků reakční směsi v procesu výroby polyuretanů reagují pravděpodobně s izokyanátovou skupinou prostřednictvím vodíku uretanové skupiny.Nedostatkem práce s nižšími alkoholy je práce s kapalinami, hořlavinsmi I. tř., které vyžadují nevýbušné prostředí případně používání zvláětního bezpečnostního opatření....

Palivoměr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262333

Dátum: 14.03.1989

Autori: Prošek Václav, Balcar Josef, Ondřej Ladislav

MPK: G01F 11/08

Značky: vznětové, palivoměr, motory

Text:

...membránový spínač sestává z nádobky łg, která je rozdělena napříč uloženou pružnou membránou łg. Na pružné membráně łg. nejlépe uprostřed, je kolmo umístěna optická clona li, která je vyvedena do uzavřeného hrdla łgz průhledného materiálu. Uzavřené hrdlo lg je v tomto případě Vytvořeno ve stěně nádobkylg poblíž napojení nádobky lg na výstupní okruh gł. Vně uzavřeného hrdla łg je 2 jedné strany umístěna ínfradioda łä, která je součástí vysílače...

Způsob výroby síťovatelných halogen-uhlovodíkových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262332

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schätz Miroslav, Kelnar Ivan, Vysoký Jiří

MPK: C08J 3/24

Značky: výroby, síťovatelných, způsob, halogen-uhlovodíkových, polymerů

Text:

...na 100 hm. dílů polymeru. Konečně podleposledního význnku vynálezu se pžidávají oxidy kovů, jako kyslíčník kademnatý, vanadičný,olovnatý, zinečnatý, vápenatý, strontnatý a hlinitý v množství 0,1 až 3 hm. díly na 100 hm. dilů polymeru.základní výhoda způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že hydrolyzovatelné alkoxyakupíny, vázané přes ailan na řetězec polyvínylchloridu jako zdroj příčnýoh vazeb,jsou poměrně stále, zvláätě za nepřlstupu...

Způsob zpracování surových kalů, zejména uhelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 262331

Dátum: 14.03.1989

Autor: Baumann Otto

MPK: B03D 1/08

Značky: zejména, uhelných, surových, způsob, kalů, zpracování

Text:

...Následná odvodnění probíhá jak v plnopláščových odstředivkách tak v diskových filtrech. Nevýhodou tohoto řešení je, že fugát neustále obíhá v procesu rozdružování i odvodňování,neboř plnopláščové odstředivky nezajistí účinné zpracování fugátu. Dochází k zahuščování a k snížení účinnosti odvodñování.Podstata vynálezu spočíva v tom, že surové kaly jsou rozdělovány do dvou samostatných tokü. První tok je po rozdružování odvodňovân v...

Přísada k legování a rafinaci kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262330

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pospíšil Josef, Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja

MPK: C21C 7/04

Značky: rafinaci, kovových, prísada, legování, lázni

Text:

...provedení vynálezu 1 až 50 S hmotnosti náplně je tvořeno jemnozrnnou prachovou složkou o velikosti zrna do 3 mm, např. hliníkovou krupicí, zbytek děleným hliníkovým drátem.Přísada hliníku podle vynálezu, tvořená drátem, děleným např. sekáním a opatřeným opláštěním umožňuje přldávání hliníku jako souvislého drátu s vysokou, až 98 účinností,na zpracovávaný kov nebo slltinu, což je trikrát vyšší než doposud při použití pouze sekaného drátu...

Zařízení pro ovládání oboustranných okrajovacích nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262329

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fulín Jiří, Větrovec Jindřich, Wanka Jindřich, Větrovec Lubomír

MPK: B23D 15/00

Značky: ovládání, oboustranných, nůžek, zařízení, okrajovacích

Text:

...výstup 21 ovládacího bloku g. K povelovým výstupům gl až gn ovládacího bloku Q jsou pak płipojeny první epínací vstupy 11 až ln prvního až n-tého řídicího bloku 394 ažlgàg prvního až n-tého poháněcího motoru llł až llěg dopravních jednotek, k řídicímu výstupu Q paralelné první spínsoí vstupy yl, 31 výkonových bloků lg, lg poháněcích motoru 14, 15 nůžek a ke apouštěcíum výstupu t 1 vstupy nezakreslených ovládacích prvků podávacíchválců. Druhé...

Přenosný klínový tvrdoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 262328

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chovanec Dušan, Bílek Ludvík

MPK: G01N 3/42, G01D 5/12, G01N 33/24...

Značky: prenosný, tvrdoměr, klinový

Text:

...pružiny a rozměr hloubky nevnikle části nástroje se přenâší na číslicový úchylkoměr.Klín je přitlačením čela přístroje na objekt tlačen stálou silou pružiny, přičemž stálá síla pružiny umožňuje porovnatelnost měření. Rozměr hloubky nevniklé části klínu,zaohyoený na číslicovém úchylkoměru, je možné dát do vztahu k oharakteristiokým mechanickým pevnostem.Příklàd provedení tvrdoměru podle vyná 1 ezuije,zobrazen na výkresu, kde obr. llje pohled...

Zapojení pro kontrolu fázového nastavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262327

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dykast Karel, Remek Josef

MPK: H03D 13/00

Značky: zapojení, kontrolu, nastavení, fázového

Text:

...je připojen k hodinovému vstupu lQłg prvního klopného obvodu łgł a ke vstupu łg§ł druhé zpoždovací linky łgä, k níž je připojen signální vstup łgg druhého klopného obvodu łgg.Na obr. 2 je první vstup ll obvodu ł vyhodnocení časové odchylky připojen k signálnímu vstupu łgłł prvního klopného obvodu łgł, jehož přímý výstup ggłA je připojen k součinovému hradlu łgł. Druhý vstup lg obvodu ł vyhodnocení časové odchylky je připojen k druhé...

Zařízení k ovládání křídel protipožárních dveří v kabelových kanálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262326

Dátum: 14.03.1989

Autor: Žežulka Jaroslav

MPK: A62B 3/00

Značky: kabelových, zařízení, křídel, ovládání, protipožárních, dveří, kanálech

Text:

...v horní části křídel protipožárních dveřia dále lankem z nízkotavitelného materiálu, které je jedním koncem připevněno ke kotevním držákům umístěným na stěně kanálu a druhým koncem je navázáno k tažné pružině, přičemž hâčky jsou zaklesnuty za lanko, které je provlečeno dvojicemi průvlačných vodítek připevněných ke stěně kanálu. Lanko je přitom připevněno ke koncovému spínači zařízení a/nebo akustické signalizace.ovládání protipožárních...

Zařízení na nanášení lepidla u balicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262325

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrdina Zdeněk, Lejček Vladimír, Chramosta Jaroslav

MPK: B65B 51/02

Značky: balicích, zařízení, nanášení, lepidla, strojů

Text:

...zcela spolehlivá,bez jakékoliv přípravy nebo údržby. Při provozu nevznikají prostoje, způsobené pracným čištěním a mytím funkčních částí zařízení. Při přerušení práce odpadnou poruchy při zavádění papíru vzniklé zalepením vodicích líšt a zaschnutím lepidla na přenášecích dílech. Dochází k úspoře lepidla, vymizí problémy s jehblmanipulací, mícháním a údržbcu, protože lepidlo umístěné v uzavřené nádobě nevysychá. zařízení podle vynálezu...

Kartáčový držák pro elektrické stroje točivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 262324

Dátum: 14.03.1989

Autor: Liška Jaroslav

MPK: H01R 39/40

Značky: kartáčový, elektrické, držák, točivé, stroje

Text:

...držáků pro vysoké a úzke kartáče. Další výhoda této mezery mezi výstupky na stěnách komůrky je, že při provozu el. stroje proudí zde vzduch, který jednak intenzivněji ochlazuje kartáče a jednak dobře odvádí prachové častice vznikající při kluzném styku kartáěů s kontaktním kotoučem, což přispívá ke zlepšení provozu a větší zatížitelnosti strojů a nehrozí ani nebezpečí znehybnění kartáčů v komůrkách následkem zanešení prachem. Další výhodou...

Zařízení k automatickému příčnému skládání pasů, zejména z fólií z plastů, textilu a papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262323

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hanáček Jaromír, Trvaj Josef

MPK: B65H 45/16

Značky: zařízení, skládání, příčnému, fólií, pásu, textilu, automatickému, zejména, plastů, papíru

Text:

...lg a snímači koncových poloh skládaných pásů a ze zrychlovnoího dopravníku gl s vyeouvacím zařízením gg zloženého pásu jako finálního výrobku.Základní částí uvedeného zařízení je skladací ústrojí, jehož hlavní částí jsou válcel, li, umístěná pohyblivě ve spodní části nosných bočnic 3 a uložené v pouzdrech lg. válec 13, je přitláčen k pevně uloženému váloi l pružinami 3. Pružiny 3 vymszují prostor potłebnýk prúchodu skládaných fólií A...