Archív za 1989 rok

Strana 101

Způsob čištění vláknitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262402

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schenek Anton, Egbers Gerhard, Artzt Peter, Hehl Rudolf

MPK: D01H 7/888, D01H 7/895

Značky: materiálů, tohoto, čištění, provádění, způsobu, vláknitého, způsob, zařízení

Text:

...11 odsaje a ,odvede. Účelně se -odsátý vzduch, obsahující prach, který je »odsávňn prostřednictvírrt hadtcového kanálu 8, odvádi přes filtr 80, kde se čistí.Na straně, přivrácené k rozvolñovacímu válci 3, je sítová plocha sítového krytu 72 uldržo-vána volná jednotlivými vlákny 11,které nad ní kloužnou. Na vnější straně zůstává sítový kryt 72 prost ,usazenin v. důsledku neustáléhov odsáváni mikroskopického prachu.Odlučovací zařízení prachu...

Manipulovatelná obalová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262401

Dátum: 14.03.1989

Autori: Männl Reinhard, Grillmeier Alfred, Lüneberg Hartmut

MPK: B65D 71/08, B65D 71/00

Značky: jednotka, manipulovatelná, obalová

Text:

...dvěma trubkami Spodní a vrchní vrstvy. Při balení se napr. trubky 2 odvalují podle obr. 4 po dopmvnlm pásu 5 nebo jsou vedené chapači a spadávají do sběrné nádoby nebo klece B, jejíž příčný průřez odpovídá žadanému průřezu svazku sběrná nádoba nebo klec 8 je uložena šlkmo, takže její dno, na němž vzniká dolní vrstva trubek 2, svírá s vodorovnou rovinou ostrý úhel.Trubky 1 spadávají z dopravního pásu 5 postupně po sobě v krátkych interva-lech...

Zařízení pro tepelnou regeneraci kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262400

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nožička Zdeněk, Běhounek Ladislav, Vyskočil Josef

MPK: B01D 53/14

Značky: regeneraci, zařízení, tepelnou, kapalin

Text:

...výhod,spočívajících zejména v jednoduché a účinné tepelné isoiaci a v uspoře čel výměníku. výhodou systému je skutečnost, že vstupní teplota regenerované kapaliny do výměníku je prakticky shodná s maximální regenerační teplotou při zachování tepelného obsahu odváděné paroplynové směsi přes trubku přepadu pro další předehřev reqenerované kapaliny v náplní kolony.Příklad provedení dle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde je...

Způsob přípravy výšemolekulárního změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262399

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Vogel Tomáš

MPK: C08G 63/46

Značky: přípravy, změkčovadla, způsob, výšemolekulárního

Text:

...cyklohexanol, metylcyklohexanol nebo technické směsi tyto alkoholy obsahující. Proces esterifikace lze s výhodou katalyzovat baziokými katalyzátory jako jsou sodné, draselné či lithné soli slabých kyselín, oxidy, hydroxidynebo uhličitany vápníku, hořčíku, hliníku, antimonu, kvarterními amoniovými nebo fosfoniovými či sulfoniovými sloučeninami, trialkyl- nebo triarylfosfiny a podobné. Reakční voda sev průběhu esterifikace...

Prošlupní ústrojí pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262398

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novotný Jiří, Gryc Václav, Grois Miroslav, Suchánek Bořivoj, Modrijan František, Kříž Vladimír, Drahorád Ladislav, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/26

Značky: stroj, prošlupní, víceprošlupní, tkací, ústrojí

Text:

...opstřena odvalovací kladkou 35 zabírající vždy s jednou ze soustavý vaček 1.Na každém z prvnich sloupku 14 i druhých sloupku 17 je vždy mezi dvojici vodicich pouzderjá, 1 § navlečena tlačná pružina ä, lg, opirajici se v případě prvních sloupku Ľ jednímkoncom o dolni vodici pouzdro l a opačným koncern vždy o opěrný nákružek a zajištěný na každém prvnim sloupku l 4 kolikem g. U druhých sloupku 11 se tlaćná pružina łg jednim koncem opirà...

Závěsná polohovací svěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262397

Dátum: 14.03.1989

Autori: Anděl Miroslav, Piňos Miloš

MPK: B25B 5/00, B25B 1/00

Značky: závěsná, polohovací, svěrka

Text:

...Q mají tvar otupeného bŕítu.závěsná polohovací svěrka se nassdí na plochou část dílce ll svěrnou štěrbinou g na její plnou hloubku a-momentovým klíčem 1 g se přítáhnou upínací šrouby l|) na danou hodnotu potrebného pfedpčtí, jehož třecí slołka nese dílce vyznačené hmotnosti, což je stanoveno předpisy a nornani. Svěrné plochy l opěrek g i upínacích äroubů lg mají tvar otupeného błitn, čímž nedochází k poškození neseného materiálu. závčsným...

Zařízení pro získání kořene třísky při obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262396

Dátum: 14.03.1989

Autori: Piška Miroslav, Humár Anton

MPK: G01N 19/06

Značky: obrábění, získání, zařízení, třísky, kovů, kořene

Text:

...sil zastavena ą tento koren třísky zůstává neporušen. K získání tohoto kožene třísky není nutný žádný explozivní zdroj energie, kterého ůčinek by mohl ovlivnit tuto sledovanou oblast, ani není nutná náročná úprava tvaru vzorku,jak je tomu u vzorků s vrubem u jiných způsohů a zařízení k získání kořene tříský. zkreslení výsledků zkouěek v důsledku napěšově-dstormsčních změn v okamžiku přeruäení řezání je prakticky vyloučeno, coi u jiných metod...

Kontinuálně reverzační větrací jednotka s regenerací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262395

Dátum: 14.03.1989

Autori: Morávek Petr, Matuška Bohuslav, Rubín Zdeněk

MPK: F24F 12/00

Značky: větrací, jednotka, regeneraci, kontinuálně, tepla, reverzační

Text:

...řez A-A, ale při periodě nastavení klapky pro prívod vzduchu. Na obr. 4 je zndzorněno půdorysné schéma nástŕešní jednotky v alternativním provedení akumulačního výměníku ve tvaru mnohoúhslníku. Na obr. 5 je uveden svislý řez B-B této jednotky v pracovní psríodě nastavení klapky pro prívod vzduchu.Podle obr. 1 až 3 radiální ventilátor l s přímým náhonem pro střídavý přívod čerstvého vzduchu A a odtah odpadního vzduchu g je osazen uvnitř...

Plovoucí hydroenergetické soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262394

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štýbnar Jiří, Brettl Jindřich, Brada Karel, Zeithammer Karel, Bryscejn Milan

MPK: F03B 3/04

Značky: hydroenergetické, soustrojí, plovoucí

Text:

...uloženým rotorem, hydrodynamického vrtulového čerpadla. Obr. 3 znázorňuje v náryse schematicky plovoucí hydroenerqetícké soustrojí podle vynálezu se šikmo uloženým rotorem hydrodynamického vrtulového čerpadla.Na plavidle 3 je mezi savku 1 a tlakové potrubí 1 umístěno hydrodynamická vrtulové čerpadlo l, jehož rotor lg je nejméně do 1/3 umíatěn pod čarou lg ponoru plavidla 5. Tlakové potrubí A je opatřeno směrem k hydrodynamickému vrtulovému...

Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262393

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ptáček Adolf, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/00

Značky: tkacích, straně, strojů, vstupní, útku, jehlových, prošlupu, více, zařízení, držení

Text:

...stojí proti stavitelnému dorazu lamely lg, atdl zvedáky llg, llg, llg, llg jsou naklápěny proti směru hodinových ručiček tažnými pružinami, přičemž natočení zvedáků je omezeno předním dorazem lg. Konec zvedáků llg, lgg, llg, llg protilehlý ramenům ll, ll je uzpůsoben pro volitelný záběr s nožem lg, jeho zdvih je ovládán vačkou lg, jejíž otáčení je eynchronnís neznúzorněným hlavním hřídelem tkacího stroje. Volitelný záběr zvedáků llg, llg, llg,...

Způsob výroby chudého kryptonového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262392

Dátum: 14.03.1989

Autor: Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: kryptonového, způsob, výroby, chudého, koncentrátů

Text:

...Vzduch je stlačen na tlak 600 kPa, je zbaven vody a kysličníku uhličitého v regenerátorech. Pritom se ochladí blízko teploty zkapalnění. Potrubím lg je pak vzduch veden do kolon l, 3 a je dvojnásobnou rektifikací dělen. Produktem prvního stupně rektifikace v dolní koloně l je tzv. bohatá kapalina obsahující cca 38 02, která je potrubím lg vedena do druhého stupně rektifikace horní kolony 3. Dalším produktem je kapalný dusík. který je do...

Způsob fixace kovových chladičů na desky s plošnými spoji a s plošnými drátovými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262391

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vilím Jindřich, Matoušek Tomáš, Nejezchlebová Zuzana

MPK: G11B 33/00

Značky: fixace, kovových, způsob, plošnými, drátovými, spoji, chladičů, desky

Text:

...výztuží materiál Akrona TP č. 1242-FMEP-G-D 03/B 6, výrobce Kablo Bratislava, závod Gumon, maketa desky s plošnými drÁtovými spoji s vloženým termočlánkem, silikonové guma v uvedeném pořadí tak, aby vyhłňtá laminační platna lisu byla na straně makety desky s plošnými drátovými poji. Po nastavení lisu na kontaktní tlak 0,1 MPa a regulatoru teploty spodní plotny lisu na 200 °C, 252391 4bylo zapnuto její vyhřívání. Během vyhřívaní byl...

Snímací hlava zařízení pro spektrální měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262390

Dátum: 14.03.1989

Autori: Glanc Antonín, Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27, G01J 5/52

Značky: spektrální, teploty, měření, hlava, zařízení, snímací

Text:

...vynálezu je vytvořit snímací hlavu pro spektrální měření teploty tak, aby teplota povrchu referenčního čidla, měřena kontaktně, co nejpřesněji odpovídala teplotě povrchu referenčního čidla, snímaně pyrodetektoxem odrazu přes clonu.Oloha je řešena vytvořením snímací hlavy zařízení pro spektrální měření teploty s optickým členem nebo kondenzorem, pyrodetektorem, referenčním čidlem, umístěným ve stěně telesa snímací hlavy nebo v referenční...

Třecí obložení pro lamely spojky a způsob výroby lisovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262389

Dátum: 14.03.1989

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: lisovací, třecí, spojky, směsi, způsob, lamely, obložení, výroby

Text:

...vznílá drt s přísadou zbytku korku se vyznačuje vysokou lepivostí za studena,takže zcela odpadá stávající běžná praxe, kdy je často nutná lepivost za studena zvyšovat přídavkem trichloetylenu a tím se vylučuje vznik toxických exhalací při manipulsci s takovouto směsí.Ve srovnání se stávající praxi výroby směsi s kombinovaným pojivem je výhodný i způsob płíprsvy v gumarenském hnětaöi, kdy lze do hnětače začátkem míchání spolu s kaučukem přidat...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262388

Dátum: 14.03.1989

Autori: Blahušiak Branislav, Ochodnický Vladimír, Švec Stanislav

MPK: G05G 9/04

Značky: elektrické, ovládacie, ručný, ovladač, spojité, regulačné, kombinované, obvody

Text:

...pohyblivej časti snímača posuvu. Rukovät e nosičom je otočne uložená v prirube tak, ie je vymedzený maximálny uhol vyklonenia rukoväte. signál z pevnej časti snímača je spracovaný v bloku elektroniky. Pri vychýleni rukoväte sa deformuje prulina v tvare prútu a velkost deformácie je snimaná vhodným snímačom polohy. Krajné polohy vyklonenia rukoväte obmedzuje otočné uloženie nosiča rukoväte v prirube. Vymedaenim krajných polôh vyklonenia...

Způsob úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262387

Dátum: 14.03.1989

Autori: Benedikt Vladimír, Tesař Rudolf, Rabas Otomar

MPK: F23K 5/00

Značky: vodíku, spalování, směsi, vedené, kyslíku, úpravy, plynné, způsob

Text:

...vodíku nad stechiometrické množství a vliv atmosfěrickěho kyslíku se uvnitř plemene částečně sníží. Dochází však k nevyrovnané spotřebč obou plynů a proto není pro spalování plynu přímo z vyvíječů tento způsob poušitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu týkající se úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování. Podstata spočívá v tom, že směs kyslíku a vodíku proudí pri teplotě 0 až 80 °C vrstvou...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jansa Miloš, Modrijan František, Crhonek Oldřich, Lapeš František, Novotný Jiří, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: vedení, zařízení, textilních, dopravního, řetězů, strojů

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Svařitelná konstrukční mangankřemíková ocel pro všeobecné a nízkoteplotní použití v ocelových konstrukcích a strojírenských zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262385

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mickerts Ervín, Matuška Karel, Idzikovský Boris, Krayzel Miroslav, Teindl Tomáš, Lapčíková Jiřina

MPK: C22C 38/00

Značky: použití, nízkoteplotní, zařízeních, konstrukční, strojírenských, mangankřemíková, konstrukcích, všeobecné, svařitelná, oceľových

Text:

...vruhové houževnatosti ve směru podélném e příčném ve vztahu ke směru válcování ve srovnání se známými kontrukčními ocelemi s obvyklou úrovní čistoty. Také je výhodou to, že tlusté plechy v tlouščkách od 12 mm výše se vyznečují vyšší úrovní vnitřní homogenity pri kontrole ultrazvukem. Další výhodou oceli je to, že vykazuje lepší metslurgickou svałitelnost,vyjádřenou hodnotou parametru svałitelnosti PC podle Ito a Bessyo nejvýše 0,27 a zvýšenou...

Ocel na odlitky s vysokou houževnatostí a odolností proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262384

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vávra Jaroslav, Vysocký Ladislav, Matějska Miroslav, Jelínek Jaroslav, Stuchlík Jaromír, Šetek Jaroslav

MPK: C22C 38/44

Značky: abrazivnímu, odolností, odlitky, houževnatostí, vysokou, proti, opotřebení

Text:

...poměrně odolnosti proti abrazivnímu opotřebení 3 Lje max. 1,7.Uvedené nedostatky odstraňuje ocel ne odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení s vysokou rázovou houževnatostí a vyšší odolnosti proti abrazivnímu opotřebení, obsahující v hmotnostní koncentraci 0,30 až 0,40 S uhlíku, 0,60 až 0,90 S manganu, 0,20 až 0,50 i křemíku,0,80 až 1,10 S chromu, 0,90 až 1,25 E niklu, 0,15 až 0,25 5 molybdenu, 0,01 až 0,028 B fosforu, 0,01 až 0,028 0...

Zařízení k tvorbě prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262383

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lapeš František, Jansa Miloš, Novotný Jiří, Nespěšný Zbyněk, Modrijan František, Suchánek Bořivoj, Kříž Vladimír

MPK: D03C 5/00

Značky: tvorbě, prošlupu, strojích, zařízení, tkacích

Text:

...jsou vytvoŕeny vůle ve svislém směru 0,05 až 1,5 mm a ve vododrovném směru 0,01 už 0,5 mm.Volným nasunutím nitěnek na nosiče dochází při činnosti tkacího stroje k tomu. že nitěnka se sama udržuje ve vztyčené poloze, což se nazývá halsnčním účinkem. Tečné setrvačně síly se podílejí na stsbilizačním účinku a spolu se stabilizečním účinkem osnovních nití a periodicky se měnící osovou silou vytváří podmínky pro přenos silových účinku vzniklýoh od...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262382

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hájek Miroslav, Zlomek Antonín, Štefaník Miroslav, Novotný František

MPK: F28F 1/32

Značky: výměník, trubkový, tepla

Text:

...straně otvoru v chladící lamele pro chladící trubku, přičemž je vyšší než ostatní prostřihy a jeho konec je vyhnut a tvoří dosedací plochu sousední lamely.Takto umístěně mezerníky nezmenšují svým profilem průchozí otvory tvořené chladicími łamelami a chladicími trubkami pro vzduch, určený k odvcdu tepla z chladicích lamel a chladicích trubek. Nevytvářejí zdroje zachytávání nečistot. Plní svůj účel dodržení vzájemné rozteče rovinnosti a...

Kostra bezpečnostního transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262381

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štěrba Bohumír, Šváb Jaroslav, Cejpek Zdeněk, Tvrdý Jiří

MPK: H01F 5/02

Značky: kostra, transformátoru, bezpečnostního

Text:

...vzdušné vzdálenosti a potřebnou elektrickou pevnost dochází jak k materialovým, tak k mzdovým ůsporám a je umožněna opravitelnost transfornátoru.Na výkresu je na obr. 1 naznačena v axonometrickém pohledu kostra bezpečnostního transformátoru, na obr. 2 je naznačen v axonometrickěm pohledu ochranný kryt a na obr. 3 je naznačen transformátor se zasunutým ochranným krytem.Kostra bezpečnostního transformátoru ł je odstřiknuta jako výlisek z...

Regulační tlumivka s plynulou regulací pro zkoušení kabelů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262380

Dátum: 14.03.1989

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 21/06

Značky: kondenzátorů, plynulou, regulační, kabelů, regulaci, tlumivka, zkoušení

Text:

...obvodu, kvalitou transformátorových plechů a omezením regulačního rozsahu od cca 10 8 do 100 E vzduchové mezery. Konstrukce vlastní cívky musí být provedena s ohledem na maximální potlačení přídavných ztrát ve vinutí. zkoušení menších kapacít, než je nastavený rozsah regulace, je možný připojením známé kapacity. Při požadavku širokého rozsahu zkoušek se zkoušenci různých napětí a kapacit se volí dvě tlumivky, obě izolované na nejvyšší zkušební...

Zařízení pro automatické synchronizované řezání a automatické spojování pogumovaných kordů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262379

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pitřík Václav, Kysilko Bedřich

MPK: B29D 29/00

Značky: zařízení, automatické, spojování, synchronizované, řezání, kordu, pogumovaných

Text:

...snímače okraje pásu gg a účinkem zařízení pro příčné polohování odvíjače 33 odvíjen tak, že je hrana 5 udržována stáleKe straně odměřovacího dopravníku s probíhající hranou A je na horní část odmšřovacího dopravníku g upevněno horní spojovací zařízení 1 a dolní část odměřovacího dopravníku dolní spojovací zařízení 3. Na horní spojovací zařízení 1 navazuje přes horní spojovací desku li s kluznými prvky a horní přechodovou desku lg s...

Nádržkový přepravník acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262378

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chrobok Viktor, Motyčka Eduard

MPK: B65D 81/00, B65D 90/54, B65D 88/12...

Značky: nádržkový, acetylénu, přepravník

Text:

...obsluhy.Toto zařízení snižuje prscnost ve srovnání s distribuci v lahvích až o ll směn a hmotnost obalu o 9.7 tun na tunu vyrobeného a převáženého acetylenu.Ve etrojírenských závodoch zásobovaných vlastní výrobou acetylenu ve vysokotlakých sítových stanicích lze záměnou za toto zařízení uspořit 27 0 výrobních nákladů a téměř 50 S pořizkovacích nákladů, nehledä k úspoře 2 až 4 pracovních sil.Příkladné provedení nádriovsného přepravníku...

Způsob přípravy koncentrovaných fotografických vyvolávacích roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262377

Dátum: 14.03.1989

Autori: Suchánková Libuše, Kmoníčková Světla, Čermák Jiří, Vávra Miloš, Salamon Miloslav

MPK: G03C 5/30

Značky: vyvolávacích, koncentrovaných, přípravy, roztoku, fotografických, způsob

Text:

...nebo glykolétery. Jiné systémy používají přídavku hydroxylaminů, které dle patentových a literárníoh údajů zastávají též funkci rozpouštědla. V tomto případě je pak sižičitan nahrazen vázáním oxidu siřičitého na hydroxylamin. Obecně jsou v těchto roztocích popisovány koncentrace vyvolívacích látek 5 až 45 l hmot., poměr hydroxyalkylaminu a jeho adičního produktu s S 02 v rozmezí 0,1 až 31 a obsah vody v těchto soustavách od O do 20 5.Nyní...

Odlučovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262376

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bernášek Stanislav

MPK: F02M 55/00

Značky: odlučovací, zařízení

Text:

...jednoramenné páky lg je uchycen ne stavitelném šroubu 33, který je zašroubován v nosném tělese §.Na druhém konci prevodové jednoramenné páky 13 je vytvořen tvarový výřez 15. K nosnému tělesu Q je prostřednictvím centrálního šroubu lg připevněna válcová nádoba lg. Uvnitř válcové nádoby lg je umíetěna mezikruhové nádobka 15, jejíž vnější průměrje maximálněo 12 mm menší než vnitřní průměr válcové nádoby lg. V ose válcové nádoby lg a mezikruhové...

Zapojení pro generování požadavku na cyklus obnovení informace v dynamických pamětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262375

Dátum: 14.03.1989

Autor: Janda František

MPK: G06F 13/12, G06F 13/00

Značky: informace, pamětech, zapojení, požadavků, generování, dynamických, cyklus, obnovení

Text:

...impulsu je pžipojen k hodinovému vstupu ll programovatelnáho čítače l, k hodinovému vstupu gł paměti Q a k hodinovému vstupu àł registru § požadavku na obnovení. První výstup łlg programovatelného čítače l je spojen se vstupem 33 paměti Q, druhý výstup łgg čítače l je spojen se vstupem 51 druhého vyhodnooovacího obvodu 1 a se vstupem gł prvního vyhodnooovacího obvodu 3, jehož výstup gjg je spojen se třetím vstupem 3 paměti 3. výstup...

Pleťová čistiaca voda pre suchú pleť

Načítavanie...

Číslo patentu: 262374

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šaršúnová Magda

MPK: A61K 7/48

Značky: pleť, pleťová, suchú, čistiaca

Text:

...sodného, 4 až 6 hmotnostných dielov 95 8 hmot. liehu,30 až 50 hmotnostnych dielov citranu sodného podľa sőrensena o pH 4 až 6, bromid karbetopendecínia 0,01 až 0,03 hmotnostných dielov, Červeň pre liečiva a parfém v stopách a destilovanú vodu 30 až 50 hmotnostných dielov.Táto pleťová voda má výživný efekt a čistiaci účinok bez znižovania tuku vlastného pokožke.Pleťová čistiaca voda na suchú pleť obsahuje vitamín A vo forme hydrosolu 50 000...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262373

Dátum: 14.03.1989

Autori: Paleta Oldřich, Rautschenk Holger, Timpe Hans-joachim, Dědek Václav

MPK: C07C 31/38

Značky: způsob, fluorovaných, alkanolů, výroby

Text:

...až 2 MPa. Reakční doba je závislá na objemu reaktoru, na množství příslušnéhoalkoholu, který je v reaktoru předložen, na množství tetrafluorethenu ve vsádkovém skleněném reaktoru, dále na množství iniciátoru, na intenzitě záření, na tlaku i na reakční teplotě. Volba iniciátorů je pcdmíněna tím, aby vykazovaly za použité koncentrace absorpoi zářenív oblasti od 250 nm směrem k větším vlnovým délkám. Pro přípravu fluoralkanolů podle vynálezu se...

Snímač pro indikaci vody v palivu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262372

Dátum: 14.03.1989

Autor: Brychta Hubert

MPK: G01N 27/46

Značky: spalovacích, motorů, indikaci, snímač, palivu

Text:

...snímače dle vynálezu spočíva v tom, že dovoluje použití v motorové zâstavbě, kde snáší vibrace i proměnlivou teplotu. Dále je snímač dokonale chráněn předvnikánim prachu a vody zalitím v izolační hmotě. Izolant snímací sondy zaručuje kvalitní izolací mezi snímací sondou a elektronikou. Jednoduché připojení k elektrické instalaci vylučuje poškození snímače.Provedení snímače dle vynálezu je znázorněno na obr. 1.V kovovém tělese l je v...

Zapojení kruhové optické komunikační sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262371

Dátum: 14.03.1989

Autor: Tomeš Igor

MPK: H01P 11/00, G02B 6/28

Značky: optické, kruhové, sítě, zapojení, komunikační

Text:

...optického vysílaöe gyg při detekci poruchy optoelektronického spoje hlavního směru přenosu informace ggg odbočovacím a opakovacím uzlom gł, gg 31. K elektríckému spoji vedlojšího směru přenosu informace yggg mezi druhým optickým vysílačem gyg a druhým optickým přijímačem ggg je přes druhý spínač gg spojen s výstupom druhého optického příjímače ggg se vstupomprvního optického vysílače Qgł pro vytvoření obchozího spoje v případě dotokce...

Způsob výroby alfa, omega-polydimetylsiloxandiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262370

Dátum: 14.03.1989

Autori: Skálová Taťána, Urban Miroslav

MPK: C08G 77/16

Značky: alfa, omega-polydimetylsiloxandiolů, způsob, výroby

Text:

...o viskozitě 60-1 000 Pas polymerací směsi linearních organosilozanů obecného vzorce Iso/si (c 135 .zo/nu . u) kde n je rovno nebo větší 3, a cyklických organosiloxanů obecného vzorce IIkdo n ná stejný význam jako ve vzor-ci I, v płítomnosti tetramethylamoniumsiloxanolátu za zvýšené teploty 95-105 °C do rovnovéłného stavu s následující dezaktivací katalyzâtoru zvýšením teploty na 150-170 °C a odstranění nízkomolekulárních...

Zapojení provozního měřidla odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262369

Dátum: 14.03.1989

Autori: Löwl Petr, Abrahám Vilém, Špalek Bohumil, Šefl Josef

MPK: G01R 27/02

Značky: zapojení, provozního, odporu, měřidla

Text:

...kontakt łgl je napojen na druhý vstup sedmého potenciometru gg. sedmnáctý kontaktł 1 integrovaného obvodu Ag je napojen na šestou svorku gg. Katoda druhé diody 15 LED je nnpojena na dvanáctý, třináctý, čtrnáctý a patnáctý kontakt 11, lil, łj, ł§integrovaného obvodu 52, jehož osmý, devátý, desátý a jedenáctý kontakt gl, 2, łg, ll je napojen na katodu třetí diody 31 LED. Katoda čtvrté diody 55LED je napojena na čtvrtý, pátý, šestý a sedmý...

Zařízení k orovnávání brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262368

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovařík Karel, Brychta Zdeněk

MPK: B24B 53/02

Značky: brousicích, kotoučů, orovnávání, zařízení

Text:

...jsou pevně spojene příčníkem, ke kterému je připevněno orovnávací rameno s profilem tvaru U, které má na koncích amen profilu připevněné orovnávscí nástroje. Při přímočsrém pohybu pinol s rsmeny je prováděno orovnávání obou bronsicích kotoučů, přičemž vodicí lišta obrobku na straně orovnání prochází mezerou mezi rameny, takže není nutno provádět její demontáž před orovnávscím cyklem. Nevýhodou tohoto provedení je, že vedení pinoly musí být...

Výměník tepla s fluidickým ústrojím k intenzifikaci přestupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262367

Dátum: 14.03.1989

Autor: Tesař Václav

MPK: F28D 7/08, F28D 13/00

Značky: přestupu, fluidickým, tepla, výměník, ústrojím, intenzifikaci

Text:

...jak je také obvyklé, tekutina protékala. Podobně na druhé straně jsou konce jednotlivých větví trubky ggł upevněny, 262367 4trubkou ggł sestávající z paralelních, vedle sebe uspořádaných větví, ktoré zde jsou protékány postupně. To znamená, že jednotlivé paralelní větve jsou na koncích propojeny chyby o lB 0 °a propojeny tak v jeden celek. Ani to není nějsk výjimečně s konec konců není nějak podstatné pro popisovaný vynález, neboč...

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Václav, Vitvar Milan, Vybíhal Jaromír, Staněk Vladimír, Kratochvílová Jitka, Grosser Vojtěch

MPK: C10G 45/08

Značky: hydrogenerační, způsob, směsi, rafinace, katalytické, uhlovodíku

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Způsob snižování koncentrace síranu hořečnatého při odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262365

Dátum: 14.03.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: koncentrace, síranu, snižování, odsířování, způsob, spalin, horečnatého

Text:

...resp. směsi vodíku a oxidu uhelnatého platí spoločná nevýhoda spočívající v nutnosti vyrábět tyto přísady ve speciálním zařízení, což je spojeno i s nároky na zastavěnou plochu v místě instalace.Tyto nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočívá v tom, že se do siřičitanu hořečnatého vstupujíoího do rozkladnáho reaktoru kontinuálně vsypává prášková síra v množství až 5 8 hmotnostních dávkovaného siřičitanu hořečnatého.V...

Zařízení pro tlumení pohybu těles, zejména těles válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262364

Dátum: 14.03.1989

Autori: Truhlík Jiří, Slezák Ladislav

MPK: F16F 7/12

Značky: zejména, těles, tlumení, tvaru, válcového, zařízení, pohybu

Text:

...dokonalou funkci s mlnimem poruch. zamezuje možnosti příčení dutlnek ve zúžené epodní časti skluzového žlabu a odskakovéní dutínek, nekontrolovatelně narážejících na ekluzovou etěnu.Schéma zařízení pro tlumení pohybu täles. je uvedene na přiloženém výkrese. zařízení sestávâ ze zásobníku dutlnek ł, dopravního pásu s vynášecími lopatkami 3, nésypky 3, shore otevřeného skluzového žlabu 1 se stranovým otevienín na konci a s płlpojenou...

Axiální ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262363

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/32

Značky: axiální, ventilátor

Text:

...oběžného kola svirä s průnikem táto roviny a tělesa ventilátoru konstantni úhel větší než 0 ° s menší než 90 °. Menši průměr paty oběžného kola je přitom vytvořen na straně výstupu vzduchu. Z hlediska optimální funkce e vyrobitelnosti je výhodné, je-li střední průměr oběžného kola v jeho patä minimálně 0,3 násobek vnějäiho průměru oběžněho kola.Výhodou ventilátoru podle vynálezu jsou pri vysokém statickém tlaku, kterého jim lze dosáhnout,...