Archív za 1989 rok

Strana 100

Způsob čištění 7-(D-2-amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetamido)-3-((Z)-1-propenyl)cef-3-em- 4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262442

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kaplan Murray, Bogardus Joseph, Lovell Michael

MPK: C07D 501/12

Značky: 7-(d-2-amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetamido)-3-((z)-1-propenyl)cef-3-em, 4-karboxylové, způsob, čištění, kyseliny

Text:

...lékové formy.Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím,že se nejprve směs antibiotika BMY-28100 obsahující od 2 0/0 zhruba do 65 °/o hmotnostnich El-isomeru uvede do styku s činidlem vytvářejícím sodnou sůl, V přItomn-osti ketonu obecného vzorcejako činidlo vytvářející sodnou sůl se s výhodou používa sodná sůl kyseliny, která je slabší kyselinou než antibiotikum nebo jeho El-isomer. Shora uvedená reakce se s výhodou provádí v roztoku a pro...

Herbicidní prostředek na bázi derivátů difenyletheru a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262441

Dátum: 14.03.1989

Autor: Clark Miachel

MPK: A01N 43/12

Značky: způsob, výroby, prostředek, difenyletheru, herbicidní, účinné, složky, derivátů, bázi

Text:

...přírodní a syntetické hlinky a křemičitany, například přírodní oxidy křemičité, jako jsou rozsivkové zeminy, křemičitany hořečnaté, jako jsou mastky, křemičítany hořečnatohlinité. jako jsou atapulgity a vermikulíty, křemičitany hlinité, jako jsou kaclinity, montmorlllonity a slídy, uhličitan vápenatý, sívran vá 262441penatý, síran amonný, syntetické hydratovane oxídy křemičíté a syntetické křemičitany vápenate nebo hliníté, prvky,...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxothiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262440

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mack Karl, Linkies Adolf, Schweikert Otto, Reuschling Dieter, Reimann Walter

MPK: C07D 291/06, A23L 1/236

Značky: způsob, výroby, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxothiazin-4-on-2,2-dioxidu

Text:

...manipulace s v-ýoh-ozímí látkami HCN, C 12, S 05 a HF značná prelventiv-ní bezpečnostní opatrenia bezpečnostní ochranná zajištĺovací opatření. Výrobu chlovr- a fluorsulfonylisokyanáttt je možno znázornit pomocí následujících základních rovntcClSO 2 NC~ 0 HF - FS 02 NC 0 HCl ~a s wttsąttttłtłttyząrątttttttttttttąäýłjąj Náhrada amtdosulfoflu-orídu při postupu podle sh-ora zmíněného DE-OS 24 53 D 63,například podstatné snáze například z...

Způsob výroby netoxických solí 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262439

Dátum: 14.03.1989

Autori: Reimann Walter, Schweikert Otto, Reuschling Dieter, Ebertz Wolfang, Linkies Adolf, Mack Karl

MPK: C07D 291/06, A23L 1/236

Značky: netoxických, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, solí, způsob, výroby

Text:

...opatření a bezpečnostní Otšĺlľlllllllá zajíšť-ovací opatření. Výrobu chlor- a, fluorsííltĺonylisokyünátu je možno znázornít pomocí následujících základních. rovnicNáhrada amidosulfofluorldu při postupu podle shore zmíněného DE-OS 24 53 D 63,například podstatné scnáze například z NH S 03 získatelnou amídosulfonolvou kyselinou vzorce H 2 NSO 3 H, popřípadě jejími soleml, slibovala sotva naději na úspech,vzhledem k tomu, že totiž reafkce...

Zařízení pro spouštění válečkové stolice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262438

Dátum: 14.03.1989

Autori: Majewski Wlodzimierz, Strzelczyk Wladzimierz, Gnilka Kazimierz

MPK: B65G 39/12

Značky: válečkové, spouštění, stolice, dopravníku, zařízení, pásového

Text:

...146 098, je válečková stolice zavěšena na dříku opatřeném okem v tř-menu uloženém otočně na nosníku rámu pásového dopravníku. Fřmen ve tvaru profile-ve desky je opatřen uprostřed podlouhlým otvorem s tvarovacími stěnami. Na straně, kde je třmen spojen s připevňovacím trnem uloženým v rámu, je podlouhlý otvor opatřen kolmou odbočkou. Válečková stolice se vypína z činnosti otočením třmenu o 90) kolem při-pevňovacího trnu.iné zařízení, známé...

Chromatografický sloupec

Načítavanie...

Číslo patentu: 262437

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sättler Günter, Hauke Günter

MPK: G01N 30/60

Značky: chromatografický, sloupec

Text:

...při odšroubované přesuvné matici sejmout z kovové trubice.Konstrukce podle vynálezu má nejen tu výhodu, že v budoucnosti stačí pro každý typ sloupce pouze jedno provedení, nýbrž další přednost lze spatřovat v tom, že se podstatné sniži náklady na redukčni šroubení. Pro každý průměr sloupce je totiž tře 4bapouzejednéi dvojice šroubeni. Při výměně sloupce stači vyměnit pouze patronu, zatímco šroubeni lze znovu použit. Pro použivatele se tedy...

Řídicí kapalinový solenoidový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262436

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bayliss John

MPK: F16K 31/06

Značky: řídící, ventil, kapalinový, solenoidový

Text:

...který je V záberu. s. nema-gnetickou deskou 9. Kolem středního sloupku 17 je navinuta civka 15. Druhá část jadra 14 sestává z válcového členu 18 obklopujicího civku 15 a vybíhajícího v prstencovou přírubu 19, která je ve styku s nemagnetickou deskou 9. Ke kruhové desce 16 je připojen kolíky 21 prviní izolační blok 20 se vzhüru vybíhajicím výčnělkem 22 opatřeným dvojici koncových koliků 23. Elektrické vedení 24 k solenoiduG prochází otvory v...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262435

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kotta Kis, Urszin Eszter, Nagy István, Lörik Róbert, Nagy Sándor, Balogh Károly, Tóth István, Tóth András, Dombay Zsolt, Grega Erzsébet, Mile Erzsébet, Pásztor Károly, Nagy József, Pavliscsák Csaba, Filetöth László, Bartha László

MPK: A01N 33/18, A01N 47/10, A01N 37/18...

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...překlvapením bylo však zjištěno, že dobu trvání účinku a selektivnost derivátů cc-chloracetanilldu lze podstatne zvýšit přídavkem derivátů MN-diallylacetamidu obecného vzorce II (tabulka Il, nebo derivátů N-vallyl-NNťdisubstituovaného glycinamidu obecného vzorce II tabulka Il nebo derivátů ąô-dinitroanilinu obecného vzorce IV tabulka III nebo derivatů díthiokarbamátových obecného vzorce V tabulka IV).Herbicidni prostředek s...

Zásobník pro tyčovité předměty, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 262434

Dátum: 14.03.1989

Autor: Knecht Siegfried

MPK: A24C 5/35

Značky: cigarety, zejména, zásobník, předměty, tyčovité

Text:

...I jsou poháněny tneznázorněným společným pohonom. Dopravní pásy 7 probíhaií po délce jednotlivých druhých dopravních kanálů 5 až k přechodovým úsekúrn 6, příčemž jeden dopravní pás 7 svou horní stranou tvoří dno jednoho druhého dopravního kanálu 5 a svou spodní stranou horní stranu pod ním se nacházejíciho dalšího druhého dopravního kanálu 5, takže cigaretý 12 nacházející se ve více vrstvách, které zaujímají celou výšku druhého...

Negativní listovka pro vytváření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262433

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cremonesi Gianluigi

MPK: D03C 1/00

Značky: tkacím, stroji, prošlupu, negativní, listovka, vytváření

Text:

...druhou pružllnou 19 tažen směrem dolů do polohy vysunutí ze záběru s platinou 7, zatímco zadržovací ústrojí 20 je vloženo mezi druhým ramenem 16 dvouramenné páky 13 spravoúhlým ramenem 18 háku 9. Zadržovací ústrojí 20 zahrnuje tuhou lištu 21, jejíž jeden konec je natáčivě uložen na čepu 22 na pravoúhlém ramenu 18 háku 9, zatímco druhý konec tuhé lišty 21 je volně vložendo otevřeného výřezu 23 druhého ramena 1 G dvouramenné páky 13 a v něm...

Obvod signalizace odpálení uzávěru nádoby s hasebním prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262432

Dátum: 14.03.1989

Autori: Plotnicki Wieslaw, Adamowicz Marek, Bebenkowski Krzysztof, Wieryszko Zbigniew, Kotlewski Witold

MPK: G08B 17/06

Značky: prostředkem, signalizace, nádoby, hasebním, odpálení, uzávěru, obvod

Text:

...7,Pn umistěnévíieznâzorněné pyrohlarvicí nádoby s hasebním prostředkem druhého pořadí hašení požáru.Jedna svorka pyrouáboje Pl, PZ, F 3, D 4,F 5, PG, P 7, Pn je spojena s kostrou obvodu,druhá svorka přes rezistor R 1, R 2, R 3, R 4,R 5, RS, R 7, Rn je spojena s katodou diody D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, DB, D 7, Dn, jejíž anoda je spojena s přímým vstupem dvouvstupového prvku NiE-I N 11, N 12, N 13, N 14, N 15,NIE, N 17, Nln. Přímý výstup tohoto...

Lanové tažné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262431

Dátum: 14.03.1989

Autor: Harig Manfred

MPK: B66D 1/74

Značky: zařízení, tažné, lanové

Text:

...opatřen asymetrickou, klínovitou lanovou dräžkou 19, která je na obr. 7 znázorněna ve větším měřítku, Na jedné, na obr. 2 a 7 levé straně lanové drážky 19 je hnací kotouč 15 opatřen na svém vnéjším obvodu 20 kluzlnou plochou 21, která je upravena zhruba kolmo k rovině 22 hnacího kotouče 15 a jejíž účel bude v dalším podrobněji vysvětlen.ak je to patrno zejména z obr. 7, má s kluzlnou plochou 21 sousedící bok 23 lanové drážky 19 větší sklon...

Způsob alkylace aromatických uhlovodíků nebo uhlovodíků se čtyřmi atomy uhlíku, olefínů a/nebo nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262430

Dátum: 14.03.1989

Autori: Notari Bruno, Taramasso Marco, Manara Giovanni, Forlani Orfeo

MPK: C01B 33/113

Značky: uhlovodíku, způsob, čtyřmi, olefinu, atomy, aromatických, nasycených, uhlíku, alkylace

Text:

...zahrnující jakýkoliv- materiál na bázi oxidu křemičitého, například silikagel bez ohledu na způsob jeho prípravy a tetraaikylorthokřemíčitany, jako je například tetraethylorthokřemičitan a tetramethylorthokřemičitan.Deriváty hliníku je možno výhodné vy-, brat ze skupiny zahrnující soli hliníku, například dusičnainy a octany.Látky s archivoltotvorným nebo klatrátotvorným účinkem mohou být vybraný ze skupiny zahrnující terciánní aminy,...

Naviják poháněný motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262429

Dátum: 14.03.1989

Autori: Oplitz Andor, Szalai Gábor

MPK: B66D 1/22

Značky: motorem, poháněný, naviják

Text:

...lanového bubnu 5. Axiálnímu posunutí navíjecí hlavy 4 jedním směrem se zabrální přírubou osového tělesa 1 anebo näkružkem li uspořádaným na této přírubě. Posunutí navíjecí hlavy 4 druhým směrem se zabráni tím, že na náboji ozubeného kola 13 je pro tento účel vytvořena obruba.Hřídel hnacího motoru je způsobem vhodným, pro přenos momentu spojen se slunečním kolem 7 planetového převodu opatřeným čepem. Přenášení momentu nastáva účelně...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262428

Dátum: 14.03.1989

Autori: Yoshimoto Takeo, Enomoto Yuji, Umemeto Mitsumasa, Yanagita Hirohisa, Yamazaki Hideo, Igarashi Keiichi, Kubota Yutaka

MPK: A01N 41/06

Značky: použití, zemědělství, fungicidní, prostředek, způsob, složky, účinné, výroby

Text:

...k obtížím spojeným s jejich zvládnutím. Na trhu je několik chemických prostředků, avšak7 jejich účinky jsou zřetelně horší než účinkysloučenin připravených způsobem podle vy znilezu. jsou proto sloučenlny podle vynálozu velmi vhodne jako půdní funglcldy.Kromě toho lze rovněž očekávat, že sloučeuiny podle vyinálezu budou účinné proti riemooem přenášeným z půdy, jako jsou rhizomanía cukrové řepy, virové nemoci malých semen přenášené...

Obrazovka s vnitřním magnetickým stíněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262427

Dátum: 14.03.1989

Autor: Benway Robert

MPK: H01J 31/20

Značky: obrazovka, stíněním, vnitřním, magnetickým

Text:

...paprskem větší než 5 0/0.Byla vytvořena domněnka, že nežádoucí jasné oblasti, pozorované zejména v rozích obrazovky 10 v. jarůběhu zahřívání, lze připsat účinku nabíjení skla, které způsobují elektronové paprsky překmitávající rozměr rastru a ohýbané nebo vychylované od vnitřní plochyboční stěny okolo okrajů stínicí masky 50 a na okraje katodoluminis cenčníbo slínítka 46. Tento účinek nabíjení skla je vytväřcn elektrony z...

Sedací nábytek proměnný v postel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262426

Dátum: 14.03.1989

Autor: Premer Heinz

MPK: A47C 17/13

Značky: proměnný, postel, sedací, nábytek

Text:

...co možná lehkého a nehlučného vedení pomocného polštáře,je dále výhodné, když v oblasti místa přikloubení ramen k pomocnému polštâřl jsouuspořádaný válečký pro odval na vodítkáclí,podpírajících ramena, jakož i na svislých v-oditkách prodlužujících vzhůru předcházející vodítka.vynález bude nyní blíže objasněn na jed.nom příkladě provedení vynálezu podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 nábytek podle vynálezu v sedací...

Způsob výroby nových derivátů 4-(2-hydroxyethyl)-2-oxetanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262425

Dátum: 14.03.1989

Autori: Widmer Ulrich, Barbier Pierre, Schneider Fernand

MPK: C07D 305/12

Značky: způsob, nových, derivátů, 4-(2-hydroxyethyl)-2-oxetanonu, výroby

Text:

...uhlí, výhodné při teplote .mistnostLPřípadná hydrogenace podle stupně c postupu podle vynálezu se může provádět za podobných podmínek, za jakých se pracuje pří odštěpovâní chránicí skupiny aminoskupíny W.Případná alkanoylace za zavádění alkanoylové skupiny »s 1 až 3 atomy uhlí-ku podle stupně d postupu podle vynálezu se může prová-dět v přítomnosti avnhydridu kyseliny, například smíšeného anhydridu kyseliny, jako anhydridu mravenčí a octové...

Vodná disperze a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262424

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lermann Klaus, Weisbrod Wolfgang, Dreher Dieter

MPK: A61K 9/32

Značky: disperze, její, vodná, způsob, výroby

Text:

...neiontových monomerů se nerozumí pouze monomery, které neobsahují V molekule žádné iont-oyé skupiny, jako karboxyláty alkalickych kovů, alkalické sulfonáty nebo terciární amoniové skupiny, nýbrž i ty látky,které nemohou tvořit takové skupiny se zásadami. nebo kyselinami, jako nenasycené kyseliny a aminy. Alkylestery kyseliny akrylové .a methakrylové obsahují s výhodou y alkylovém zbytku 1 až 8 atomů uhlíku.Tvrdost .a pevnost povlajku a...

Archový tiskový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262423

Dátum: 14.03.1989

Autori: Whelan Michael, Weisgerber Willi

MPK: B41F 21/12

Značky: archový, stroj, tiskový

Text:

...a okamžité zjištění výsledku provedeného seřízení, přičemž zejména zůstává podržena žádanä forma uspořádání zarážek pro papír, bud konkávní, nebo konvexní nebo také šikmá.Tato úloha je podle vynâlezu rozřešena tím, že každý z rektifikačních šroubů je pomocí dálkovéh-o řízení naitáčitelný jedním stavěcím motorom, upraveným v prvním válci tiskového stroje.Tím odpadá znaěně nvamàhavé ruční seřizování rekttťikačních šroubů a kromě toh-o je možné...

Filtr pro kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262422

Dátum: 14.03.1989

Autor: Neumann Walter

MPK: B01D 29/38

Značky: filtr, kapaliny

Text:

...diagnnálně proti sobě.Ve vstupní komore 2 telesa 1 filtru je zaíbuwdován svislý filtrační buben 6 ve tvaru kužele nebo komoleho kužele, jenž je uvá»děn do rota-ce hřídelem 11, uloženým na víku 7 tělesa 1 ve -stojanu 8 ve valivých ložiská-ch 9, a elektro-motorom 11 s redukčním převodem 12. Filtrační buben 8 s pohonem tvoří ve spojení s víkem 7 telesa 1 jednu montážní jednotku.Filtrační buben li sestává z komolokuželového vnějšího opěrného...

Způsob výroby 2-substituovaných 1,3-propylidendifosfonátových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262421

Dátum: 14.03.1989

Autori: Guyon-gellin, Nguyen Mong, Rossier Jean-robert, Phan Hieu, Niesor Eric, Kalathakis Kyriacos, Bentzen Graig

MPK: C07F 9/40, C07F 9/09

Značky: derivátů, 2-substituovaných, výroby, způsob, 1,3-propylidendifosfonátových

Text:

...obecného vzorce V rovném 2,5 až 4,8 ku 1,0, v aprotickém rozpouštědle nelbo směsi aprotickýohrozpoušutědel, jako kterých se používá uhlovodíku, jako je hexaíí. hcpťrin, benzen neho toluen, nebo» eítheru, jako je xdimethoxyetban,tetrahy-droíuran nebo dioxan, nebo STHČSÍ dvou libovolných výše uvedených rnzjínixšštěd el, při teplotě 05 až 110 °C.Při jiném výhodnem provedení zpüsohu podle behal-ti vynálezu se sloulčenina» svrehíi uvedchelío...

Prostředek pro získávání sexuálních produktů ze sexuálně dospělých ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 262420

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szöke Balázs, Horváth Aniko, Teplán István, Gulyás Tamás, Kéri György, Nikolics Károly

MPK: C07K 7/20

Značky: získavání, sexuálních, dospelých, sexuálně, produktů, prostředek

Text:

...produktů, spermií nebo vajíček sexuálně dospelých ryb se určuje zkouškou,ryby ještě nezralé pro ovulaci se oddělí od zralých ryb, sloučeniny s bormonálním účinkem se těmto rybám pod-ají a po ovulacl sexuálních produktů se tyto produkty zís.kají z ryb nebo jejich prostředí..Podstata prostředku pro získávání sexuálnich produktů ze sexuálne dospělých ryb v období nezâvislém na jejich přirozeném .třecím období spočívá v. .tom, že obsahuje jako...

Způsob výroby makromolekulárního materiálu, který na svém povrchu vede elektrický proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 262419

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tracz Adam, Ulanski Jacek, Kryszewski Marian, Jeszka Jeremiasz

MPK: C09K 3/16, C08J 7/02, C08J 7/06...

Značky: povrchu, svém, elektricky, makromolekulárního, výroby, materiálů, způsob, proud, který

Text:

...nálboj se při způsoubu podle vynálezu používají jakožto donory nebo akceptory elektronu.Při .způsobu .podle vynálezu se jakožto výhodných dono-rů elelktronu používá terrathioteltracenil, tetrauthioful-valenu, tetraselenfulvaleznu a jejich derivatů, zatímco se janko výhodných akceptorů elektr-onu používá teltraíkynanochinome thanu, tetrakyaincnaftochino-nu a jejich derivávtů. Ne-vodivé polymerní materiály používané podle vynálezu a...

Uzavřená nebo otevřená vyrovnávací nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 262418

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kiss László

MPK: E04H 7/02, B65D 88/34

Značky: uzavřená, otevřená, vyrovnávací, nádrž

Text:

...lpřívodní otvoro.br. 6 otevřenou vyrovnavací nádrž s odolejovacím zařízením umistěným ve »vyrovnávací nádrži.Ve vyrolvllávací uzavřene .nádrži 1, obsahující přenosové médium 3 s lpromlěnlivvým objemom a ąp-ouží» .une u ropných, ChLaldĺlCĺCh a jiných zařízení 2, je v. dolní části uvedené nádrže 1 přenosové médium 3, v horní částí nádrže 1 je vzduchový polštář 4, přičemž přenosove médium 3 v dolní části vyrovnávlací .nádrže 1 a vzduchový...

Způsob výroby nových 1H,3H-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262417

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fabre Jean-louis, James Claude, Lavé Daniel, Farge Daniel

MPK: C07D 513/04

Značky: derivátů, nových, výroby, 1h,3h-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového, způsob

Text:

...extrakty se slijí, třikrát se ,promyjí celkovým množstvím 450 m 1 destilované vody, vvsuší se bezvodým síranem hořečnatým. přidá se 0,5 g aktivního uhlí,směs se zfiltruje a owdpaří do sucha za sníženého tlaku 2,7 kPa ~při teplotě přibližně 40 °C. Třmto způsobem se získa 71,2 g surového produktu. Tento produkt se rozpustí ve 150 ml vroucího Z-propanolu av ak získaněmu roztoku se přidá 0,5 2 aktivní-ho uhlí,načež se směs za tepla .zfiltruje...

Krokový dopravník dutinek pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262416

Dátum: 14.03.1989

Autor: Minto Luigi

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: dutinek, stroje, dopravník, textilní, krokový

Text:

...neznázorněná známá odváděcí a řídící skupina, například .riakláld-ací vozík nebo jiná podobná jednotka, přesttaví .například dočasne .působící páku 12, uspořädanou v tyvláudacím ú 282416stroji 113, usjpořádaném proti směru podávání před dutinkou 111.Uvedením ovládaciho ústnojí 113 do činnosti se uvede do otáčivého pohybu ozubené kolo 16, které zvedne zvedací čep 15 a ,přesune tlačnou tyč 14 proti směru podávání a bočně.Pojmy proti směru...

Zařízení ke tvoření zahýbaného okraje smyčkové tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262415

Dátum: 14.03.1989

Autor: Corain Luciano

MPK: D03D 47/48

Značky: zahýbaného, tkaniny, smyčkové, okraje, tvoření, zařízení

Text:

...páky n-aklínované na nosnem hřídeli 19.Podle obr. 6 je vačka 38 naklínována na hřídeli 16 a její vnitřní drážka 21 spolupracuje s kladičkou 22 uloženou otočné uprostřed páky 23. Horní konec páky 23 je otočné uupevněn na nosném hřídeli 19 a její spodní konec je připojen ojnící 24 k lomené páce 25, ktera je uložena na otočném čepu 26 na nehybné části skříně 12 a na vopačném konci je otočné pripojene k vidllci 27. Vidlice 27 je otočné...

Zařízení pro řízení nitěnek na vícefázovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262414

Dátum: 14.03.1989

Autor: Corain Luciano

MPK: D03D 47/26, D03C 5/02

Značky: nitěnek, řízení, tkalcovském, stavu, vícefázovém, zařízení

Text:

...je přípojovat přímo k jejích řidícim pákám a pro každou sekci nitěnek stačí jediný ohebný prvek. je zajištěná rychlá a jednoduchá výměna sestavy nitěnek, protože jednoduché vytažení přične desky uvolni současně všechny nítěnky jedne sekce z přislušného spojovacího bloku. Svlsié vodicí kanály ve spojovacim bioku zajištují stejnoměrné rozdelení nitěnek a brání jejich seskupování na jedné straně spojovacího bloku. značné konstrukční...

Způsob spojování kovových dílů dilfusním svařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262413

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moe Per

MPK: B23K 20/00

Značky: svařováním, dilfusním, způsob, kovových, spojování, dílů

Text:

...obou spojovaných dílů 1, 2, přičemž upínací prstence jsou vzájemně propojeny hydraulickýmni válci. Lze samozřejmě použít i jiných provedení, což závisí na tvaru a průřezu spojvaných dílů. Potom začne zahřívání, například pomocí neznäzorněné induk-ční cívky. současně se přivádí spojovacím kanálem proplachovací plyn. Proplachovací plyn nejprve uniká po obvodu 7 dutiny 3 v důsledku menších nepravidelností nebo vroubků na omezovacích plochách 4,...

Způsob výroby kyseliny D-2-(6-methoxy-2-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262412

Dátum: 14.03.1989

Autor: Von Morze Herwig

MPK: C07C 57/30

Značky: d-2-(6-methoxy-2-naftyl, výroby, propionové, způsob, kyseliny

Text:

...do roizpouštědla. V případě potřeby je možno rozpouštědlo udržovat na zvýšené teplotě do té doby, než všechny látky nepřejdou do roztoku. Poté,co se uvedený roztok udržuje na zvýšené teplote po požadovaný časov.ý interval, se roztok pomalu ochladí na teplotu okolí. Během provádění tohoto ochlazování se roztok ve výhodném provedení podle vynálezu naočkuje solí naproxenového prekurzoru se štěpicím činidlem. Takto získaná krystalická...

Způsob výroby ocele v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262411

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kreijger Pieter Job, Bührmann Gerardus Phillipus

MPK: C21C 5/28

Značky: výroby, způsob, ocele, konvertoru

Text:

...mm nad hlavou hlavní kyslíkové trysky v úhlu 30 ° až 38 ° k podělnemu směru trysky.Levný, ale účinný způsob přidávání paliva obsahujícího uhlík do lázně je přidávání kousků antracitu o velikosti 7 a 50 mm.Výhodná provedení vynálezu budou dále popsána na příkladech spolu se srovnávacími příklady a dalším vysvětlením, které umožní porozumět řešení podle vynálezu s odkazy na výkresy kdeobr. 1 znázorňuje konvertor na výrobu ocele při použití...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262410

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kollmeyer Willy, Roman Steven, Payne George, Soloway Samuel, Powell James

MPK: A01N 43/04

Značky: látky, způsob, herbicidní, účinné, prostředek, výroby

Text:

...jedním atomem fluoru .a/neho chloru, nebo alkylovou skupinou popřípadě substituovanou alespoň jedním atomem fluoru a/nebo chloru, hydroxyskupinou, alkoxyskupinou s 1 nebo 2 atomy uhlíku nebo alkylthioskupinou s 1 nebo 2 atomy uhlíku.Cykloaliľatická skupina W ma výhodné od 3 do 6 atomů uhlíku v kruhu a jde o cykloalkylovou skupinu. Takové typické skupiny W zahrnvují například cýklopropyl, l-methylcyklopropyl, cyklohexyl a cyklohexenylové...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262409

Dátum: 14.03.1989

Autori: Luchi Luciano, Negri Ettore

MPK: D04B 9/56

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...přepínací stopry 12 přivedeny do dolní dráhy 39 pro tvoření oček. Príslušné Výkyvné stopry 17 narazí současně na svislé stahovací zámky 27 působicí na jejich kolénka T 1.Kolénka T 1 jsou nyní umístěna tak, že odpovídají přísuvnéníu radlálnímu zámku 32,který je posune do dolního jehelního válce 11.Kýváuí výkyvných stoprů 17 pomocí vybrání 117 uvede kolénka 218 příslušných dolních volicích stoprů 18 do radiální polohy,takže dolní volicí...

Zařízení pro ovládání pohybu výkyvného žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262408

Dátum: 14.03.1989

Autori: Legille Edouard, Mailliet Pierre

MPK: F27B 1/20

Značky: výkyvného, pohybu, žlabu, zařízení, ovládání

Text:

...na první hydraulic ký valec 74. Tento druhý hydraulický válec80 je uložen ve skříni 32 na čepech, které nejsou na obr. 2 znázorněny, a jeho pístníce 82 je pripojená kloubem přímo na vidlici 26,kterou otáčí přes valivé ložisko 40 kolem osy Y.Vidlice 26 je ve skutečnosti vidlicí dvojitou, obsahující mimo dvou větví, mezi nimiž je z-avěšen výkyvný žlab 24, na opačném konci další vidllci, v níž je uložen rotační hřídel 48. Na obr. 3 je...

Způsob výroby peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262407

Dátum: 14.03.1989

Autori: Manning Maurice, Sawyer Wilbur Henderson

MPK: A61K 37/02, C07K 1/00

Značky: výroby, způsob, peptidů

Text:

...mezi úpinými názvy a zkratkami je následujícíX, Y, W a Z mají výše uvedenéhvýznamy,c wamonolýzu odpovídající Chráněné oktapeptidylové pryskyřice vyrobené ve stupniBoc-X-Phe-Y-Asn-CyBzl-W-Z~Tos-G 1 y-NH 2 v němž X, Y, W a Z mají výše uvedené významy,d přeměnu odpovídajícího Boc-oktapeptidového amitdu vyrobeného ve stupni c na odpovídající p- S-benzyimerkapto-(š,1 šš-cyk~Účinné peptidy byly připraveny syntézou V pevné fázi, jak je popsáno...

Pojízdný kolejový hoblovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262406

Dátum: 14.03.1989

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 31/12

Značky: pojízdný, stroj, hoblovací, kolejový

Text:

...hloubky řezu pro jednotlívé hoblovací nože.Toto uspořádání vytváří možnost úplné obnovy povrchu hlavy kolejnice položené koleje při jediném pracovním průjezd-u. Tím se nejen podstatné zkrátí Výluky koleje, avšak dosáłme se také podstatného snížení potřeby obsluhujícího personálu a sníží se nároky na organizační opatření, prováděnásprávou dráhy. Nasazení uzavřené soupravy strojů má mimoto tu výhodu, že jednotlivé stroje lze ve vzájemném...

Čelisťová kolejová brzda pro železniční vozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262405

Dátum: 14.03.1989

Autor: Oriol André

MPK: B61K 7/04, B61K 7/06

Značky: brzda, čelisťová, kolejová, železniční

Text:

...řezu na železniční brzd-u podle vynálezu.Tato železniční brzda sestává v. podstatě z několika dvojíc pak, z nichž je na výkresu zobrazená pouze jedna s pákami 1, 2. Páky 1, 2 jsou ulmistěny po obou stranách kolejnice 3 železničních koleji a jsou k nim připevněny brzdové špalky ve tvaru čelistí, isteré jsou v popisovaném přĺkladu provedeny jako brzdicí čelisti 4, tvořené klasickým způsobem prostými odřezky kolejnice.Podle vynálezu může...

Zařízení pro třídění a stohování skleněných tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262404

Dátum: 14.03.1989

Autori: Branch Geoffrey, Hodgkinson Joseph

MPK: B65G 47/24

Značky: sklenených, stohování, třídění, zařízení, tabulí

Text:

...být opatřeno velkým počtem těchto zdvíhacích válečků 1.Může být uspořádáno třicet i více zdvíhacích víálečlçů í. v každé ňadě napříč podelnelío dopravníku GI a každý podélný pár zdvíhacích välečkfi 1 Iná přiřazen jeden první tlakový válec 2, který může být ovládán neľlúvĺłšle signálect vyslaným z kontrolního SšÍallGVĺŠÍě siti.l°rvní vcdicí hřídel .T 3 může být vytvořen z jednch kusu z jedné strany na druhou Sľľaíllł podélného depravníku Bü,...

Zařízení na měření interferenčních účinků v porézních a/nebo rozpraskaných akumulačních vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262403

Dátum: 14.03.1989

Autori: Toth Béla, Megyeri Mihály

MPK: G01V 1/133

Značky: vrstvách, porézních, rozpraskaných, akumulačních, zařízení, účinků, interferenčních, měření

Text:

...jak ukázaly pokusy, je možno spoleblivě dosahnout požadované vysoké citlivosti.Vynälez je dále blíže objasněn poníoeí obrázku, na němž je schematícl-y znázorněn příklad provedení zařízení podle vynel.z.í.Na obrázku je označena akumulační vrstva 2, ve které je známým způsobem uložena kapalina, například olej. Do této akírmulačííí vrstvy 2 byla zavedenia neznázorněííá těžní sonda, jejíž interíerenční vlivy mají být měřeny měřicí sondou...