Archív za 1989 rok

Strana 10

Zařízení pro vysouvání stavěčů dřevěných stojek škrabákové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266041

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zloch Václav, Vojkovský Oldřich

MPK: E21C 35/00

Značky: stojek, škrabákové, zařízení, vysouvání, nádoby, dřevěných, stavěčů

Text:

...tahem tažného řetězu zasunou zpět do linie šířky škrabákové nádoby.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno v půdorysném pohledu příkladné provedení škrabákové nádoby se zařízení pro vysouvání stavěčů dřevěných stojek, podle vynálezu.Zařízení je tvořeno řadou za sebou umístěných dvouramenných úhlových pák 3, které jsou upraveny na závalové straně škrabákové nádoby §, otočně na svislých čepech 5. Ve znázorněném příkladném provedení...

Zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266040

Dátum: 14.11.1989

Autori: Boráň Vlastimil, Havlík Jaroslav, Vojkovský Oldřich

MPK: E21F 13/06

Značky: vzduchem, odtěžení, porubu, tlakovým, rubaniny, zařízení

Text:

...stropech, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Sníží se prašnost, nebot pracovní tlakové médium tvoří vzduch zvlhčený vodou.Na připojeném výkrese je sohematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem podle vynálezu, které je umístěno ve spodní úvrati porubu. Obr. 1 představuje nárysný pohled tohoto zařízení v příčném řezu vedeného rovinou A-B na obr. 2, který představuje jeho...

Zařízení na tvoření dávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266039

Dátum: 14.11.1989

Autor: Aldorf Jan

MPK: B21B 39/14

Značky: zařízení, dávek, tvoření

Text:

...sklopných palců, zdvihu tlačných tyčí a pohyblivých roštnic, délky pomocného roštu a způsobu ovládání je možné tvořit dávky 0 větším počtu tyčí než dvě.Příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen na obrázcích. Obr 1 znázorňujeZařízení sestava z pohyblivých roštnic 3, které jsou uložené kolmo na dopravník ll pod úrovní horní hrany jeho válečkü a tlačných tyčí l. Pohyblivé roštnice g pojíždějící po kladkách 5 jsou opatřeny hřebeny g...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266038

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tůma Jiří, Morávka Jan, Maršík Jaroslav

MPK: G05B 13/02

Značky: zapojení, adaptivního, nelineárního, regulátoru

Text:

...výkresu na obr. 2. Na obr. 1 přiloženého výkresu je nakreslen graf závislostí doby g výtoku na převrácené hodnotě průřezu výtokového odporu, vyjádřené šířkou Q výtokové štěrbiny.Cidlo l doby výtoku posledné vysypané náplně zásobníku je svým výstupem zapojeno na prvý vstup prvého součtového bloku 1 a současně na prvý vstup bloku Q adaptace parametru. Výstup bloku g zadání doby výtoku náplně zásobníku je pŕipojen na první vstup druhého...

Jednoduchý převodník čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266037

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaško Jaroslav, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: kmitočet, převodník, jednoduchý, čísla

Text:

...převodu nemá vliv konečný odpor elektronického přepínače V sepnutém stavu, ani změny tohoto odporu V závislosti na protékajícím proudu či na okolní teplotě, protože na těchto veličinách z hlediska přepínání výstupního proudu číslicově analogového převodníku příliš nezáleží. Navíc lze převodník velmi jednoduše použít jako základní stavební jednotku v číslicově řízených funkčních generátorech, protože střída trojúhelníkových kmltů na prvním...

Způsob přípravy zeolitu mordenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266036

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šolc Libor, Blechová Irena

MPK: B01J 29/18

Značky: zeolitu, přípravy, mordenitu, způsob

Text:

...200 °C.Výhodou tohoto postupu připravy zeolitu mordenitu je použití výchozich surovín desetkrát až dvaoetkrát levnějšich a běžně dostupných ve velkých množstvích ve srovnání s koloidnímiByla připravena směs mletého perlitu a vodniho skla v celkovém množství 200 g, v níž molárnĺ poměr Sio 2 A 1203 byl 51, přídavek vody tvořil 1/3 objemu vodniho skla. Směs byla zahřivána v autoklávu na teplotu 150 DC za tlaku vodní fáze 0,6 MPa po dobu 72...

Odvzdušňovací zařízení prostoru motorové a převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 266035

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šváb Pavel, Šantora Vladimír

MPK: F01M 13/00

Značky: skříně, prostoru, odvzdušňovací, zařízení, motorové, převodové

Text:

...využít prostor držáku motorové skříně, kde chladicími a kondenzačními žebry jsou od prostoru motorové a převodové skříně odděleny chladicí a kondenzační motory, přičemž žebra, která oddělují jednotlivé prostory jsou tepelně vodivě spojena s některým z vnějších povrchů motorové skříně, který je ochlazován proudicím vzduchem při jízdě. Takto vytvořeně chladící a kondenzační komory jsou navzájem propojeny kanálky a stejně tak je první komora...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266034

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lidařík Miloslav, Balcar Miroslav, Kašpar František, Jelínek, Kohout Josef, Skalský Jiří, Fencl Miloslav

MPK: C08L 63/04

Značky: kompozice, epoxidové, tvrditelné

Text:

...v tom, že se novolaková pryskyřice při určité teplotě roztaví a za míchání se přidá potřebné množství katalyzátoru. Tato směs se ochladí a při potřebné teplotě se vmísí epoxidová pryskyřice, která je předem ohřátá na teplotu reakční směsi. Během přidávání epoxidové pryskyřice, se současně mohou dávkovat pigmenty, plniva,separátory apod. podle druhu aplikace. Tato směs se po dobu 10 až 15 minut míchá a pak se vypustí na chlazenou kovovou...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266033

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kašpar František, Skalský Jiří, Kohout Josef, Balcar Miroslav, Lidařík Miloslav, Fencl Miloslav

MPK: C08L 63/04

Značky: tvrditelné, epoxidové, kompozice

Text:

...fenolického či krezolového typu se připravuji kondenzacĺ fenolu či krezolu s vodným roztokem formaldehydu v molárním poměru složek 11 a za přítomnosti kysele púsobicich katalyzátorů (kyseliny chlorovodikové nebo kyseliny štavelové).kde R je alkylová skupina s obsahem uhlíkových atomú 1 až 10, upravuje povrchové napětí reakčni směsi a usnadňuje smísení jednotlivých složek. zlepšuje homogenitu reakčnĺ směsi což se přiznivě odráži v menším...

Odpěňovač na bázi polydimetylsiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266032

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zadák Zdeněk, Synek Pavel, Šimůnek Jaroslav

MPK: C11D 7/14

Značky: polydimetylsiloxanů, bázi, odpeňovač

Text:

...v průmyslových technologických procesoch.Polydimetylsiloxanový odpěňovač je blíže objasněn v následujících příkladech P ř 1 k 1 a d 16 dílů pasty připravené zahříváním 94,33 polydimetylsiloxanu terminovaného trimetylsiloxyskupinami o viskozitě 350 mPa.s a 5,67 aerogelu Si 02 na teplotu 160 OC po dobu 2 hodin bylo smíseno 5 92 díly polypropylenového oleje o viskozitě 900 mPa.s a 2 dílů aerogelu sioz a bylo smícháno při teplotě 40 °C po...

Polypropylen stabilizovaný proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266031

Dátum: 14.11.1989

Autori: Balabán Luboš, Martinec Miroslav, Orság Jaroslav, Lörinz Vojtěch

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: polypropylén, světlu, proti, stabilizovaný

Text:

...výrobky jako fólie a pásky.Vynález osvětlí následující příklady. v příkladech uváděná jsou hmotnostní, případněpoměrně pevnosti. Jako stabilizační prísady byly použity tyto látkyA Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min se základní stabilizací od Výrobce Mosten 58 412B Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min stabilizovaný u výrobce, 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1 Mosten 58 432E Koncentrát oxidu...

Uzavírací zařízení plynových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266030

Dátum: 14.11.1989

Autor: Karas Vilém

MPK: F16L 55/10

Značky: uzavírací, plynových, zařízení, potrubí

Text:

...zařízení plynových potrubí z nosné dvoudílné trubky, jejíž první díl l a druhý díl g jsou navzájem sklopné spojený čepem Ä. První díl l nosné dvoudílné trubky je opatřen na svém jednom konci nosnými pruty l, ke kterým jsou čepy připevněny vzpěrné prutý §, které jsou svými druhými konci čepy spojený s posuvnou přírubou É po prvním dílu l nosné dvoudílné trubky. Posuvná příruba Q je opatřena těsněním 1 k utěsnění vnitřního prostoru uzávěrného...

Zapojení stejnosměrného pohonu s tyristorovým měničem a víceprocesorovým přímým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266029

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cibulka Josef, Prepsl Jiří, Buchar Karel, Kvasnička Josef, Jelínek Richard, Krtek Jan, Popov Petr

MPK: H02P 5/06

Značky: měničem, tyristorovým, stejnosměrného, řízením, víceprocesorovým, pohonů, zapojení, přímým

Text:

...výstup je spojense vstupem 1 bloku gygg vyhodnocení polohy a otáček, jehož výstup Q je spojen s nultým vektorovým vstupem lg bloku gggg časovačů. Buzení Ě stejnosměrného motoru §§g je spojenose silovým výshąxm y výkonového měniče ygg buzení, jehož výstup 99 hlášení nulového proudu je spojen se vstupem ll bloku gggg procesoru měniče buzení, jehož datový výstup je připojen na společnou datovou sběrnici E, jehož řídící vstup 3 je spojen se...

Panelový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266028

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrobař Radim, Obr Jan

MPK: F28F 3/12

Značky: tepla, výměník, panelový

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese,který představuje na obr. 1 nárys panelového výměníku tepla, obr. 2 je půdorýsný řez z obr. 1,obr. 3 je alternativní uspořádání několika panelových výměníku ve vodní předávací stanicia obr. 4 je bokorysný pohled z obr. 3.Panelový výměník tepla podle obr. 1 sestává z deskového plášte l opatřeného prvním vstupním hrdlem 3 a prvním výstupním hrdlem 5. Uvnitř deskového pláště l je umístěna trubková vložka §...

Zařízení na promíchávání obsahu zkumavky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266027

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fischerová Eva, Hradil Jaroslav

MPK: B01L 11/00

Značky: promíchávání, obsahu, zařízení, zkumavky

Text:

...otáčky hnacího motorku. Malý výkon motorku a oblé hrany rotačnĺho členu zaručují naprostou vnější bezpečnost při provozu. Přístroj je výrazně jednodušší, má menší hmotnost i vnější rozměry, přičemž jeho provozpři použití asynchronního motorku je velmi tichý.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise přikladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde je schematicky znazorněn v podélném řezu příklad provedení zařízení na...

Způsob přípravy vícefázového antikorozního molybdenového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266026

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kopečný František, Průžek Miroslav, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Prusek František, Sládeček Linhard, Pálffy Alexander, Hájek Bohumil, Charvát Ivo, Šrank Zlatko

MPK: C01G 39/00

Značky: přípravy, pigmentů, antikorozního, molybdenového, vícefázového, způsob

Text:

...na fázovémVe třetím kroku přípravy pigmentu se do suspenze přidá takové množství vodné suspenze oxidu zinečnatého, aby na 6 až 12 kg vstupního uhličitanu vápenatého připadal 1 kg oxidu zinečnatého.Případné dosrážení molybdenanových iontů je možno provést přídavkem rozpustné vápenaté soli nebo suspenzí hydroxidu vápenatého. Suspenze pigmentu připraveného výše uvedeným postupem se dále zpracuje obvyklými operacemi, tj. filtrací, promytím,...

Zařízení pro kontinuální vakuové čištění oleje s dvoustupňovou separací plynů a vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266025

Dátum: 14.11.1989

Autor: Altmann Josef

MPK: B01D 53/00

Značky: kontinuální, plynů, čištění, vákuové, separaci, vlhkosti, oleje, zařízení, dvoustupňovou

Text:

...Druhá vakuová komora je opatřena kaskádou topných disků a nejméně dvěma svislými topnými trubkami s topnými tělísky, přičemž k topným diskům jsou připojeny snímače teploty. Snímače teploty jsou připojeny k regulátoru teploty a přitom horní část druhé vakuové komory je opatřena zpětným ventilem, který je připojen k paroplynovému potrubí.Redukční komora má vnější a vnitřní plášt uspořádán souměrně. Prostor mezi těmito plášti je připojen jednak...

Způsob přípravy nízkoviskózního aromatického modifikátoru epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266024

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: přípravy, aromatického, způsob, nízkoviskózního, pryskyřic, modifikátoru, epoxidových

Text:

...klesá viskozita i urychlujíoí účinky a naopak její zkrácení vede k produktům 5 vyšší viskozitou, ale též s vyššími účinky urychlujícími.Ředicí účinky různých aromatických modifikátorú uvádí následující tabulka. Jedná se o srovnání poklesu viskozity 10 roztoků modifikátorú v nízkomolekulární epoxidové pryskyřici dianového typu o střední molekulové hmotnosti 397 s běžně používanými modifikátory téže koncentrace vůči viskozitě samotné...

Způsob přípravy urychlujícího plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266023

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: přípravy, plastifikátorů, urychlujícího, způsob

Text:

...5 obsahem do 5 hmot. svých izomerů, dále pak allylchlorid pokud možno čerstvé předestilovaný. Ty se smíchají spolu s 96 etanolem, vodou a hydroxidem sodným nebo draselným a vaří se požadovanou dobu pod zpětným chladičem. Po ochlazení alespoň na 60 OC se reakční směs okyselí 20 kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovou na pH 2 až 3 a ihned se oddestiluje etanol za normálního tlaku. Reakční směs pak tvoří dvě kapalné fáze, které se po ochlazení...

Nízkoviskózní dianová epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266022

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macků Vladislav, Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: dianová, pryskyřice, epoxidová, nízkoviskozní

Text:

...nižší toxikologické nebezpečí pro pracovníky než reaktivní roupouštědla a velmi účinně snižují viskozitu použité epoxidové pryskyřioe. Mírně zvyšují odolnost vůči termooxidačnímu působení. Lze je použít 1 pro modifikované epoxidové pryskyřice.V současnosti používané epoxidové pryskyřice jsou dianového typu o střední molekulovéPro vytvrzení pryskyřic dle vynálezu při teplotách 10 až 40 °C se užívají dietylentriamin,dipropylentriamin,...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266021

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rybář Jiří, Kabourek Petr

MPK: B65G 45/00

Značky: intervalové, zařízení, dálkově, dopravy, podmínkách, pásové, stísněných, čištění

Text:

...pásové dopravy se spojovací kclejnicí nahoře, jehož podstatou je mechanismus uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn vertikálně pohyblivý teleskopický rám, otočně spojený svojí pohyblivou částí s druhým výsuvným teleskopickým ramenem na jehož špičce je umístěna krátká, ale široká lopata. Pohyb výložníků a horizontální natáčení zabezpečují hydraulické válce.Výhodou tohoto zařízení je, že...

Dilatační sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266020

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kadula Lubomír, Matura Jaromír, Uzel Radim

MPK: A61H 19/00

Značky: dilatační, sedačka

Text:

...a na obr 2 je detail dilatační sedačky.Stojan sedačky l je jednotný pro všechny velikosti dilatátorů 3. Dilatátor Ä je zabudován do samostatného sedla 3, které je uchyceno pomocí objímky ll na sloupu sedačky lg. Dilatátor Q je stavitelný od spodu stavěcí maticí 5.V sedle 3 je zabudován dilatátor Q, který je stavitelný stavěcí maticí 5. Celý systém dilatátoru je v sedle 3 uchycen přírubovým vodicím pouzdrem Q, které je zajištěno...

Mazací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266019

Dátum: 14.11.1989

Autor: Papáček Miloslav

MPK: F16N 25/02

Značky: mazací, hlavice

Text:

...závěr lg na válci l a vnější osazení ll válce l je směrem od závěru lg připevněna na válec l pružná segmentová lamela ll, mezi jejímž nábojem lg a nâbojem ll opěry lg, připevněným na vnější osazenou plochou 35 válce l je posuvně uloženo rozváděcí těleso ll. V náboji ll cpěry lg je vytvořena čelní dražka gg, jež je spojena kanálem gl s vnitřním prostorem válce l a náboj ll opěry lg zasahuje do vnitřního válcového vybrání li rozváděcího...

Způsob řízení otopu koksárenské baterie a měřící sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266018

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bernáth Štefan, Orlík Miroslav

MPK: C10B 21/10

Značky: řízení, způsob, měřicí, otopu, sonda, tohoto, koksárenské, způsobu, baterie, provádění

Text:

...krytu kyslíkového čidla vytvořen plynový kanálek, který je vyústěn uvnitř válcového ochranného krytu před předním čelem kyslíkového čidla.Způsob řízení otopu koksárenské baterie podle vynálezu spočívající v množství regulace otopného plynu je oproti tahové regulace nezávislý na atmosférických změnách tlaku a teplotya proto přesnější, než dřívější tlaková regulace založená na změnách podtlaku v plynových tazích. Měřicí kyslíková sonda...

Křemíkový polovodičový detektor ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266017

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nováková Helena, Soukup Tomáš

MPK: G01T 1/24, G01T 1/16

Značky: ionizujícího, záření, křemíkový, detektor, polovodičový

Text:

...být případně vyhloubeno více drážek tak, že tvoří soustavu soustředných kruhových drážek.Nanesený polymerní materiál je elektricky nevodivý a má vhodný elektrický účinek na povrchové stavy polovodičového křemíkového detektoru. Polarizací povrchové vrstvy se částečně vykompenzují neelektrické povrchové stavy a elektrické pole se zhomogenizuje. Problém nanášení a fixace této vrstvy na povrchu polovodičového detektoru byl optimálně vyřešen...

Zařízení k postupnému zavádění útkových nití do prohozních trysek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266016

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Mundl Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/38

Značky: trysek, nití, stroje, tkacího, zařízení, útkových, prohozních, zavádění, postupnému

Text:

...dílčích vedení lg, zaústěných přes zpětné ventily ll do jednotlivých směšovacích komor 5 hlavních vedení l. Pomocné vedení Q je zaústěno do vícepolohového přepínače 2 prostřednictvím vstupního hrdla ll ústicího do vstupního kanálu ll, vytvořeného v desce ll a dále pak centricky v otočném voliči ll přepínače g. Mimo centricky umístěný vstupní kanál ll je ve voliči lg vytvořen excentricky výstupní kanál lg volitelně zaústěný do některého ze...

Zapojení obvodu pro kmitočtovou demodulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266015

Dátum: 14.11.1989

Autor: Špinka Jan

MPK: G01R 23/06

Značky: kmitočtovou, demodulaci, zapojení, obvodů

Text:

...přepínače §§ první přepínací vývod připojen na výstup gł obvodu § dvoupôlového čtyřpolohového přepínače za účelem připojení druhého integračního kondenzátoru gg ke vzorkovacímu obvodu 3. Druhý přepínací vývod je připojen na vybíjecí člen gg, jehož druhý vývod je spojen se svorkou gg opěrného napětí. Úkolem tohoto členu je vybití náboje na druhém integračním kondenzátora gg tak, aby bylpřipraven na další integraci. Třetí se čtvrtým přepínacím...

Budící transformátor pulsního zdroje malých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266014

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 19/08, H01F 27/30

Značky: transformátor, malých, pulsního, zdroje, budicí, výkonu

Text:

...splnit současné vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi vinutími a jádrem transformátoru, snižuje hlučnost a technologickou výrobní náročnost, umožňuje opravitelnost a snižuje výrobní zmetkovitost. zvýšením účinnosti se snižuje oteplení transformátoru.Na obrázku je zobrazen příklad řešení podle vynálezu. Cástečný řez budicim transformá torem l pulsního zdroje malých výkonu, kde zástřik elektricky izolační plastickou hmotoulg je...

Způsob vinutí a aretace primárních cívek koncových transformátorů pulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266013

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 41/12, H01F 41/06

Značky: zdrojů, transformátoru, vinutí, cívek, koncových, pulsních, primárních, způsob, aretace

Text:

...primáru předepnutým vodičem a jeho aretace zâstřikem elektricky izolační hmotou.Použití způsobu vinutí a aretace primárních cívek transformátorů pulsních zdrojů dle vynálezu přináší nové a vyšší účinky v tom, že umožňuje splnit vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi primárním i sekundárním vinutím a kostrou transformátoru, snižuje hlučncst a technologickou výrobní náročnost, zlepšuje elektromagnetickou vazbu mezi primárním a sekundárními...

Zařízení pro mechanické uložení palubní mikroprocesorové jednotky mobilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266012

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tůma Pavel, Šantrůček Jaroslav, Košťák Miloslav

MPK: B60K 26/02

Značky: palubní, mechanické, uložení, jednotky, strojů, zařízení, mobilních, mikroprocesorové

Text:

...Čelní prúhledný panel 5 s těsnicí membránou 3 a příložkou A je do čelního obvodového krytu g stažen pomocí stahovacích šroubů §, které též upevňují horní držáky § tlumicích nosných vodítek 1, která jsou po obvodu zařízení uspořádána alespoň tři. Čelním průhledným panelem ł procházejí ovládací tlačítka g mikrospínačů ll, která jsou uchycena přes těsnicí membránu 3 pomocí utěsňovacích podložek 2 na závit šroubového ovládače gg mikrospínače ll,...

Enzymová elektroda na bázi flavinových oxidoreduktas

Načítavanie...

Číslo patentu: 266011

Dátum: 14.11.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Vrbová Eva, Volf Radko

MPK: G01N 27/30

Značky: oxidoreduktas, elektroda, flavinových, bázi, enzymová

Text:

...elektrody ve formě kompaktnější vrstvy nebo při koimobilisaci s dalšími enzymy převádějícími analyzovanou látku na substrát přítomné flavinové oxidoreduktasy a hlavně při imobilisaci málo stabilní flavinové oxidoreduktasy, ze které by příprava enzymové elektrody bez koimobilisované katalasy byla prakticky nerealizovatelná.Výhodou enzymových elektrod na bázi flavinových oxidoreduktas dle vynálezu je výrazné zvýšení stability vytvorených...

Způsob přípravy tuhých solí sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266010

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drahoňovský Jan, Dlouhý Ivo, Svoboda Jiří, Kubeš Miroslav, Paleček Jaroslav, Hampl František, Hájek Jiří

MPK: C07D 275/06, C07D 275/04

Značky: tuhých, způsob, solí, sacharinu, přípravy

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že se neutralizace provádí v pevné fázi půsohením uhličitanů nebo hydrogenuhličitanů amonných, alkalických kovů nebo alkalických zemin na kyselou formu sacharinu vzorce II V ekvimolárním poměru reagujících složek při současné homogenizaci směsi, popŕípadě V přítomnosti 2 až 20 hmot. vody, vztaženo na celkovou směs. Homogenizace se provádí při teplotě 5 až 40 QC po dobu 10 až 50 hodin dokud konverze kyselé formy...

Podchlazovač svislého ohříváku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266009

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lochman Karel, Křížek Vladimír, Kugler Vladimír, Martoch Josef

MPK: F28D 7/06

Značky: svislého, ohříváku, podchlazovač, vzduchu

Text:

...trubky dalších tahů nevyužitých k podchlazení jen minimálně zaplaveny kondenzátem a jsou proto využity ke kondenzaci topné páry. Vlastní podchlazovač pracuje jako výměník s křížovým proudem, přes který proudí převážně část kondenzátu, vznikajícího ve výměníku. Je do něj zaveden kondenzát tvořící se na prvním a dalších tazích, počínaje prvním sběracím plechem. Kondenzát, tvořící se na zbylé části trubkového svazku, se dostává vně...

Myší lymfocitární hybridom produkující protilátky proti lidskému choriogonadotropnímu hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266008

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hraba Tomáš, Machala Oldřich, Holan Vladimír, Mančal Petr, Madar Jindřich, Boukalová Jitka, Vančatová Alena, Kumičáková Estera

MPK: C12N 5/00

Značky: hormonu, myší, lymfocitární, lidskému, protilátky, choriogonadotropnímu, proti, hybridom, produkující

Text:

...pro specifickou detekci HCG. To umožňuje zcitlivění doposud používaných aglutinačních testů a zavedení nových forem diagnostických testů, jako jsou testy enzýmoimunologické a radioimunologické.Využití monoklonálních protilátok proti HCG umožňuje zcitlivění detekce HCG. Úspěšná příprava monoklonálních protilátok proti HCG byla již v zahraničí popsána a monoklonální protilátky jsou využívány pro citlivou diagnostiku gravidity. Jeden...

Výhybka pro vodicí a napájecí systém manipulačně dopravního prostředku vedeného drážkou v podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266007

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lenner Raimund, Žáček Oldřich

MPK: B60M 1/12, B60M 1/14

Značky: vodiči, výhybka, podlaze, drážkou, systém, manipulačné, dopravního, napájecí, prostředků, vedeného

Text:

...obr. 3 znázorňuje schéma též vyhýbky přestavené pro přímý směr, obr. 4 schéma vyhýbky pro směr přímý a vlevo, obr. 5schéma vyhýbky pro směr vpravo nebo vlevo a na obr. 6 je řez rovinou A-A z obr. 1.Pevnou část vodicí drážky ve vyhýbce (obr. 1), navazující plynule na všechny tři větve vodicí a napájecí drážky, tvoří třídílný kryt á skříně l vyhýbky. Pevnou část napájecí troleje ve vyhýbce tvoří trolejové vodiče gg, plynule navazující na...

Soustava filtrů pro filtraci minimálně dvou různých vyšších harmonických složek v sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266006

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/26

Značky: filtru, složek, harmonických, sítích, filtrací, soustava, různých, minimálne, vyšších

Text:

...z obou filtrovaných frekvencí při změně smyslu elektromagnetické vazby je situace přesně obrácená, frekvence paralelní resonance s rostoucí hodnotou elektromagentické vazby klesá k nižší z obou filtrovaných frekvencí atd. Při tom pro dosažení změny smyslu elektromagnetické vazby postačí např. pouze smysl proudu tekoucího reaktorem obrátit záměnou přívodů k jednomu z reaktorů, či jeden z těchto reaktorů pouze mehcanicky otočit o...

Zapojení paměti s místní a dálkovou signalizací zaznamenaných poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266005

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lenděl Jiří

MPK: H02H 3/04, G01R 31/00

Značky: signalizaci, místní, zaznamenaných, zapojení, pamětí, dálkovou, poruch

Text:

...s prvním vstupem gl prvního součinového bloku Q. Výstup ll prvního součinového bloku § je spojen se vstupem gl prvního signalizačního bloku g. Každý výstup Qlll až gglg druhé paměti l je spojen s odpovídajícím vstupem glll až gllg druhého součtového bloku §. Výstup äl druhého součtovéhobloku 5 je spojen se vstupem lll druhého invertoru ll. Výstup lll druhého invetoru llje spojen s prvním vstupem lll třetího součinového bloku ll. Výstup lll...

Slitina na bázi mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266004

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nevěčný Eduard, Šefl Pavel, Koritta Josef, Štěpánek Ladislav

MPK: C22C 9/06

Značky: mědi, bázi, slitina

Text:

...pevnost, nebo žádaný barevný odstín. Mosazi a červené kovy není možné odlévat ve vakuu, nebo za podtlaku, pro vysokou tenzi par zinku. Mědiniklové slitiny a monely nejsou použitelná pro odlévání do sádry pro vysokou licí teplotu a barevné výhodné niklové mosazi nelze použít při odlávání ve vakuu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje slitina na bázi mědi, s obsahem niklu, cínu, křemíkua železa pro součástí hudebních nástrojů podle vynálezu,...

Recirkulační práškový uhelný zapalovací a stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 266003

Dátum: 14.11.1989

Autor: Straka Jindřich

MPK: F23D 1/00

Značky: stabilizační, uhelný, recirkulační, zapalovací, horák, práškový

Text:

...spalín zajiščující stabilizaci hoření vlastního hořáku. Další výhodou navrženeho zařízení je regulace teploty vstupní částí recirkulačního potrubí usměrněným proudem přídavného spalovacího vzduchu, čímž se zamezí natavování uhelného prášku V recirkulačním potrubí.Příklad provedení recirkulačního práškového uhelného zapalovacího a stabilizačního hořáku podle vynálézu je znázorněn na přípojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn řez...

Elektrooptické snímací a nastavovací zařízení polohy trubicové vodováhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266002

Dátum: 14.11.1989

Autori: Švagr Václav, Filler Vlastimil, Tlustý Jaromír, Janota Jaroslav

MPK: G01C 9/18

Značky: polohy, nastavovací, snímací, zařízení, elektrooptické, vodováhy, trubicové

Text:

...světelných zdrojů a příslušných snímacích detektorů.Elektrooptické snímaoí a nastavovací zařízení je tvořené trubicovou vodováhou, v jejímž středu je uložena trubicová libela á. Nad podélnou osou gl trubicové libely á jsou symetricky k příčné ose 92 (obr. l a obr. 2) uspořádány externí světelné zdroje l opatřené spojnou optickou soustavou 3, které vytvářejí usměrněnými paprsky světelné roviny Q kolmé na podélnou osu 91, pod kterou...