Zverejnene patenty 14.11.1989

Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderivátov mikrobiálnych beta-1,3-D-glukánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278562

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trnovec Tomáš, Šandula Jozef, Masler Ladislav, Beneš Luděk, Pastýr Ján

MPK: C08B 37/00, A61K 31/715, A23L 1/054...

Značky: spôsob, rozpustných, sulfoderivátov, přípravy, mikrobiálnych, beta-1,3-d-glukánov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prípravy spočíva v tom, že sa nerozpustný beta-1,3-D-glukán parciálne éterifikuje sulfoalkylačným činidlom v zmesi alkálie a organického rozpúšťadla pri použití molárneho pomeru polysacharid : alkália : sulfoalkylačné činidlo 1 : 1 až 3 : 0,4 až 1 pri teplote 40 až 70 °C počas 1 až 3 h. Ako alkália sa použije hydroxid sodný alebo čpavok a ako sulfoalkylačné činidlo beta-chlóretylsulfonát sodný, vinylsulfonát sodný alebo propánsulton....

Spôsob výroby biofungicídneho spórového preparátu proti fuzarióze koreňov a stebiel obílnin, najmä kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266150

Dátum: 14.11.1989

Autor: Drimal Jozef

MPK: A01N 65/00

Značky: fuzarióze, preparátu, proti, kukurice, stebiel, najmä, koreňov, obilnin, výroby, spórového, spôsob, biofungicídneho

Text:

...pôdy, ktorá obsahuje asimilovateľné aacharidy a asimilitovateľný organický zdroj dusíku v pomere 2 až 41 s obsahom komplexu vitamínov rastových a minerálnych látok, pričom ukončenie kultivácie je po úplnom vysporulovani kultúry, pri ktorej tvorí tmavozelený vo vode rozpustný pigment.Spôsob výroby preparátu pri povrchovej kultivácii Trichoderma harzianum na tekutej živnej pôdeKmeň Trichoderma harzianum RR 1 CCM 8008 sa kultivuje v Rouxových...

Stator elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266149

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nyárády Karol, Kujaník Stanislav

MPK: H02K 5/04

Značky: stroja, točivého, elektrického, stator

Text:

...spočíva v tom, že vonkajší rez statorového zväzku má tvar n-bokého hranola,pričom plášť kostry je vytvorený z tvarovaných ocelových pásov, tvaru profilu U, ktoré vnútornou stenou dna dosadajú na statorový zväzok a susedné Časti tvarovaných ocelových pásovvytvárajú rebrá, ktoré sú spojené v tuhý celok.Výhodou navrhovaného riešenia podľa vynálezu je rovnomernost hustoty tepelného toku prestupujúceho stykovou plochou statorověho zväzku plášťa a...

Spôsob prípravy terpolymérového etylakrylát-metylmetakrylát-akrylonitrilového latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266148

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bartoň Jaroslav Člen Korešpondent Sav, Capek Ignác

MPK: C08F 220/44, C08F 2/24, C08F 220/12...

Značky: latexu, spôsob, přípravy, etylakrylát-metylmetakrylát-akrylonitrilového, terpolymérového

Text:

...latexu sa vdavkuje 450 g destilovanej vody, 245 g etylakrylátu, 31,6 g metylmetakrylátu, 30,4 g akrylonitrilu, 1,8 hmotnostných dielov laurylsulfátu sodného (ančnový emulgátor) a 0,22 hmotnostnýoh dielov polyoxyetylén monopalminát sorbitolu (Tween - neiônový emulgátor 40 - neiônový emulgátor) vztiahnuté na 100 hmotnostných dielov vody. Po 25 minutách misšaní pri 400 otáčkach za minútu a teplote 60 °C sa pridá 0,6 g persulfátu amonného...

Zariadenie na zakladanie najmä súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266147

Dátum: 14.11.1989

Autori: Širka Jaroslav, Mocko Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: najmä, prívodov, zariadenie, zakladanie, súborov

Text:

...prikladne znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie na zakladanie najmä súborov privodov pozostáva z frémy Ä, na ktorej je nad miestom pre uloženie palety lg na vodiacich tyčiach 3 umiestnený suport g spojený s pohonovou jednotkou §. Suport 3 je opatrený maticou gł a posuvovou skrutkou § spojenou s regulačným motorom 5 s pripojeným...

Zariadenie na depaletizáciu súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266146

Dátum: 14.11.1989

Autori: Širka Jaroslav, Mocko Jozef, Miklánek Vladimír

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadenie, prívodov, depaletizáciu, súborov

Text:

...štrbinami lg a oproti clone lg je umiestnený optoelektronický snímač ll. Na vertikálnom module § je upevnené upínacia doska ll so zásobníkmi lg súborov prívodov. V smere orientácie zásobníkov lg súborov je v jednej polohe ustavený vysúvací valec g a orientačný dopravník l. Orientačný dopravník 3 pozostáva z bočníc ll a stredovej lišty lg, ktoré sú spojené svorníkmi gg. V bočniciach ll sú uložené kladky gg s unášacími remeňmi lg. Na...

Zariadenie na meranie kyslíkového indexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266145

Dátum: 14.11.1989

Autori: Košík Štefan, Balog Karel, Dimun Milan

MPK: G01N 27/72

Značky: zariadenie, indexu, kyslíkového, meranie

Text:

...dymu. Uvedené kombinácie dovolujú komplexné vyhodnotenie chovania tekutín pri ich horení. Ďalšími prednostami sú vysoká produktivita a zvýšenie bezpečnosti práce na zariadení.Vynález je podrobne vysvetlený na základe výkresov príkladového prevedenia, ktoré nie je vôbec obmedzené, pretože môže mat podobu dalších konštrukčných alternatív, a to vzhľadom na prívod tekutiny do hladinového horáka, ako aj využitie dalších pomocných zariadení.Na...

Složená klieština

Načítavanie...

Číslo patentu: 266144

Dátum: 14.11.1989

Autor: Majerčík Anton

MPK: B23B 31/20

Značky: složená, klieština

Text:

...nákladov na dalšiu výrobu klieštin pre plynulú prevádzku.Uvedené nedostatky odstraňuje montovaná klieština podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že upinacie čeľuste a vodiaci krúžok sú spojené rozoberateľne s plochými ramenami v jeden tuhý celok.Výhoda montovanej klíeštiny podľa vynálezu spočíva v tom, že upinacie čeľuste a pružné ramená sú po opotrebovaní vymeniteľné. Ďalej pružné ramená majú ohdlžnikový prierez, ktorý je...

Prípravok k trhaciemu zariadeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266143

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mruz Vladimír, Bolibruch Albín, Štens Ladislav, Gantner Ivan

MPK: F16C 41/00

Značky: prípravok, zariadeniu, trhaciemu

Text:

...treba dalej započítaťi skutočnosť, že pre tieto skúšky využíva zaťažovacie zariadenie bežne používané v strojárskych závodoch na kontrolu akosti kovových materiá. normalizcvanými skúškami. Prípravokje univerzálne použiteľný pre skúšanie ložísk viacerych typorozmerov vyrobených z makromolekulových materiálov.Na obrázku č. 1 je v príkladnom prevedení znázornený prípravok pre trhacie skúšky ložiskových klietok z makromolekulových materiálov podľa...

Spôsob prípravy 0,0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266142

Dátum: 14.11.1989

Autori: Truchlik Štefan, Ďulák Karol

MPK: C07F 9/165

Značky: 0,0-dimetyl-s-ftalimidometylditiofosfátu, přípravy, spôsob

Text:

...čistý fosmet má t. t. 74 QC. V pripade, ak sa vychádzalo z mokrého filtračného koláča N-hydroxymetyl-ftalimidu (SU 652 897, GB 1 487 038) udávaný je 73 3-ný výťažok technického fosmetu o 95 -nej čistote.Výhody spôsobu podľa vynálezu sú nasledujúceN-hydroxymetylftalimid nie je potrebné ziskávat vo forme mokrého filtračného koláče(CS 201 536), ani vo forme tuhého bezvodého produktu (C 5 162 692).V stupni prípravy N-chlôrmetylftalimídu nie je...

Osadenie kúpacej vane

Načítavanie...

Číslo patentu: 266141

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sobotka František

MPK: E03C 1/22

Značky: kúpacej, osadenie

Text:

...vyznačujüce sa tým, že konzoly sú vyhotovená ako obvodové lišty, z nich pozdlžna lišta má priečny prierez tvaru Z a krátke lišty s priečnym prierezom tvaru L, sú na volných koncoch podopreté stojinami, pričom lem vane je na troch stranách uložený do maltového lôžka rozprestreného na vodorovnom licí líšt a styčných častiach priľahlých stien.osadenie kúpacej vane podľa vynálezu je výhodné najmä preto, že likviduje nepresnosti stavebnej...

Kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266140

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sobotka František

MPK: B65D 19/44, B65D 19/38

Značky: kotva

Text:

...vyššej nosnosti, čim je zaistená nakládka, vykládka, prekládka, fixovanie. Hmotnosť bremien takto prepravovaných je limitovaná najslabším prostriedkom zúčastneným na prepravnom rećazcí.Výhodou vynálezu v užívaní je využitie žeriavov vyšších nosnosti a zlepšenie parametrov prepravy, najmä skrátenie prestrojov prepravných prostriedkov, zvýšenie ich výkonov, zníženie percenta poškodzovania prepravných prvkov a percenta podielu úrazovosti....

Spôsob metanogénnej fermentácie prasačej hnojovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266139

Dátum: 14.11.1989

Autori: Adamec Otto, Pechan Zdeněk, Petrovičová Beatrix

MPK: C02F 3/28

Značky: spôsob, metanogénnej, hnojovice, fermentácie, prasačej

Text:

...výške od 11 do 18, pričom podstata vynálezu je V tom, že surová hnojovica sa najprv zbaví najmenej 80 hmot. nerozpustených látok separáciou, s výhodou odstredením a potom fermentuje pri pH 7 až 8,5 pri dobe zdržania 4 až 7 dní za prítomnosti adaptovanej bakteriálnej kultúry, kultivovanej za prítomnosti hnojovice najmenej dva roky.Ako bude dalej uvedené V príkladoch, podmienkou vyššieho účinku je dlhodobá adaptácia zmesnej kultúry...

Zariadenie na výrobu kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266138

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanko Igor, Komora Ladislav, Chocholáček Ľudovít, Surový Jozej, Paľo Ondrej

MPK: C07C 53/02

Značky: zariadenie, výrobu, kyseliny, mravčej

Text:

...nádoba roztokom močoviny po vrchný prepad. Po nadávkovaní močoviny cca 1/3 z nádoby (stredný odber) a pri spustenom miešadle v reaktore je uzatvárací ventil odblokovaný a na signál štart začne dávkovanie kyseliny dusičnej do suspenzie mravčanu vo vode resp. kyseline mravčej. V prípade stúpania teploty sa regulačný ventil uzatvára, pri zvolenej teplote napr. 50 OC sa uzatvorí zatvárací ventil. Tým je dávkovanie kyseliny dusičnej...

Spôsob výroby kyseliny mravčej z mravčanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266137

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chocholáček Ľudovít, Vanko Igor, Paľo Ondrej, Komora Ladislav

MPK: C07C 53/02, C07C 51/02

Značky: kyseliny, spôsob, mravčanu, vápenatého, mravčej, výroby

Text:

...mravčanu vápenatého resp. voľnej kyseliny dusičnej. Optimálnym sa potom javí obsah volnej kyseliny dusičnej nižší ako 1 mg/ml. V tomto pripade potom vo vydestilovanej kyseline mravčej je menej ako 0,1 mg/ml kyseliny dusičnej. To je dôležitépre jej dostatočnú stabilitu i rôzne možnosti použitia. Z reakčněho roztoku sa potom časť vedie na oddestilovanie kyseliny mravčej a druhá časť sa nechá ako roztok na doplnenie močoviny a suspendovanie...

Spôsob výroby kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266136

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanko Milan, Paľo Ondrej, Komora Ladislav

MPK: C07C 51/02, C07C 53/02

Značky: mravčej, kyseliny, výroby, spôsob

Text:

...vody, výhodne v množstve dvojnásobnom počítané podľa množstva kyseliny V zbytku a v destilácii kyseliny mravčej sa pokračuje až po dosiahnutie požadovanej teploty.Postup podľa vynálezu má rad prednosti. V prvom rade je to získanie viac ako 90 až 95 kyseliny mravčej viazanej v mravčane. Prvoradou podmienkou pri tom je, že dávkovanie kyseliny dusičnej je za prítomnosti tlmiacej látky močoviny za intenzívneho miešania, za chladenia, pri...

Snímač polohy zváracej hubice po krivke vytvorenej úžľabím zváraných hrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266135

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hafner Viliam, Balažovič Ján, Stolár Ivan

MPK: B23K 9/10

Značky: krivke, úžľabím, zváraných, polohy, zváracej, hrán, snímač, hubice, vytvorenej

Text:

...konštrukčných vyhotovením je uspôsobený na zváranie predovšetkým veľkorozmerných zvarov, zložitých tvarov v tvrdých prevádzkových podmienkach. Je vhodný najmä na zváranie do úžľabia technológiou oblúkového zvárania pod tavivom. Výhodou snímača je jeho masívnejšie vyhotovenie a odolnost voči rušivým vplyvom zvárania. snímač sa vyznačuje dobrou prevádzkou spoľahlivosťou.Snímač je cez vozík v priamom styku so stenami zvarku tak, aby zváracia...

Podtlakové zariadenie pre stacionárne i mobilné rozdružovadlá zemiakov alebo iných plodín od tažších prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266134

Dátum: 14.11.1989

Autor: Dvorožňák Jozef

MPK: B07B 13/00

Značky: mobilné, příměsí, zariadenie, rozdružovadlá, plodin, stacionárne, ťažších, iných, zemiakov, podtlakově

Text:

...klapku z vrchnej strany a snaží sa ju samotnú střhnut do výfuku podtlakového zariadenia. Nakoľko sa nad ňou nachádzajú zemiaky alebo ine plodíny strháva podtlak ich a to pri oveľa menšom objeme i podtlaku vzduchu ako u iných zariadení. Podtlaková klapka je v danom prípade základňou, od ktorej sa získava spomínaný dokonalý efekt podtlakového účinku priamo v podtlakovej komore, zatiaľ čo u iných zariadení sa táto základňa presúva mimo...

Spôsob prípravy biologicky čistej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266133

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovář Josef, Škubla František

MPK: C02F 1/00

Značky: přípravy, biologicky, čistej, spôsob

Text:

...čase, obsluha je jednoduchá s výraznou možnosťou automatizácie, s možnosťou zdvojenia zariadenia pri požiadavke nepretržitej prevádzky. Vylúčia sa procesy pri vyšších teplotých a tým sa zvýši bezpąčnost práce a zníži sa energetická náročnosť. získaná voda sa môže uchovávať,dlhšiu dobu bez rizika rozmnoženia mikroorganizmov.Spôsob podľa vynálezu sa prevádza nalsedovne. Do vymiešavacej nádoby sa naplní demi voda o priemernej vodivosti 1...

Zapojenie pre riadenie paralelných interfejsov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266132

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bilický Marián, Falath Peter, Obtulovičová Beata

MPK: G06F 9/00

Značky: zapojenie, paralelných, interfejsov, riadenie

Text:

...obvodu łg a zároveň na resetovací vstup D-klopného obvodu gg, ktorého neinvertovaný výstup je pripojený na vstup výkonového hradla gg a invertovaný výstup výkonového hradla gg je spojený so svorkou 33, invertovaný výstup D-klopného obvodu łg je pripojený na vstup monostabilného obvodu gg a zároveň aj na vstup TEST 1 mikropočítača A, neinvertujúci výstup monostabilného klopného obvodu gg je pripojený na vstup výkonového hradla gł,...

Sposob stanovenia humínových látok vo vodách a vodných výluhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266131

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bíliková Anna

MPK: G01N 33/24

Značky: spôsob, látok, výluhoch, stanovenia, vodách, vodných, huminových

Text:

...vyžaduje zdlhavejšiu prípravu pred ich použitím a tiež že látky typu polystyrén ďivinylbenzén nie sú dostatočne vyhovujúce pre tieto účely vzhladom na to, že mnohé prirodne látky, včítane humínových látok sa čiastočne irreverzibilne viažu a prenikajú do týchto sorbentov, dôsledkom čoho môže dochádzať až k rozkladu polymérov. výhodnejšie pre tieto účely sa javia iönomeniča na báze celulôzy, ktoré sa ľahko upravujú, majú požadované...

Modifikátor tepelnej stability a vjťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266130

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kabátová Viera, Surovec Ján, Mikel Miroslav, Fedorík Radovan, Šubert Jiří, Melicher Roman, Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: C08J 9/04

Značky: splodín, vjťažku, modifikátor, tepelnej, plynných, stability

Text:

...tepelnej stability a výtažku plynných splodín u azodikarbonamidu, 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 1,3,5-trinitrôzo~l,3,5-triazacyklohexánu, a/alebo zmesí s obsahom týchto aktívnych zložiek nadúvadiel, v množstve 0,5 až 98,0 hmot. na hmotnost príslušnej aktívnej zložky.Výhodou tohto vynálezu je technicko-ekonomická dostupnosť dutých sklenených guličiek. Aplíkáciou vedľajších frakcií guličiek dôjde k zvýšeniu...

Spôsob výroby prísady do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266129

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/06

Značky: cementových, přísady, spôsob, zmesí, výroby

Text:

...účelne, ak sa prisada vyrobená spôsobom podľa vynálezu zomelie, s výhodou spolu s hydrofobizačnou prísadou, napríklad vo vode nerozpustnou soľou mastnej kyseliny, ako je stearan vápenatý a/alebo dispergátorom a/alebo anorganickým nosičom ako je kremičitý piesok,drvený vápenec, popolček, granulovaný (peletizovaný) alebo neupravený kremičitý úlet 2 výroby feroslícia a podobne, na takú jemnost, aby obsahovala najmenej 50 hmotnostných...

Zmesné vlákno na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266128

Dátum: 14.11.1989

Autori: Marcinčin Antón, Gróf Ivan, Jambrich Martin

MPK: D01F 6/46

Značky: vlákno, báze, polypropylénu, zmesné

Text:

...dispergovanú fázu je možné použit bežný hodvábnický typ polyamidu, nízkomolekulový polyamid resp. modifikovaný polyamid /farebná polyamidová desperzia/.Predmet vynálezu iustrujú nasledovné príkladyZmes 92,5 hmot. polypropylénu Tatren TF 411 (IT 8,5 g/10 min), 7 hmot. polyamidu6 (ĺrel. H 2 S 04 2,5) a 0,5 hmot. stearátu vápenatého sa pretaví na extrúderi so statickým zmesovačom a krátkou dobou zádrže pri teplote 250 °C. Vytlačená...

Dymovod so spalinovou klapkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266127

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bulla Pavol

MPK: F23J 13/00

Značky: klapkou, spalinovou, dymovod

Text:

...ložiskách a vstavanou do miesta prerušenia dymovodu, ktorého obe časti majú v mieste prerušenia dva výrazy tvaru písmena U. Jeho podstata spočíva v tom, že klzné ložisko klapky je opatrené vonkajšou drážkou, ležiacou proti výrezu tvaru písmena U.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je podstatné zníženie pracnosti pri vstavani spalinovej klapky. Ďalšou výhodou je, že klapku možno zabudovat i do takých krátkych dymovodov,kde už pre klasickú...

Vtokový kanál na vstrekovanie plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266126

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polák Jan

MPK: B29C 45/20

Značky: vtokový, kanál, plastov, vstrekovanie

Text:

...Výroba vtokového kanála podľa vynálezu je jednoduchšia z dôvodu menšej zložitosti i nižšej hmotnosti oproti známym uzatváracim tryskám. vynález nájde hlavné uplatnenie pri výrobe drobných výstrekov z plastov na rýchlobežných malogramážnych strojoch s automatickým cyklom vstrekovanie, čim sa umožňuje viacstrojová obsluha plastifikačnýoh lisov a šetrí presnosť pri spracovávani plastov.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden priklad prevedenia...

Spôsob prípravy acetátov 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6´-trimetylcyklohexén-/1/-yl/-nonatrién-/2,4,7/- diolu-1,6)

Načítavanie...

Číslo patentu: 266125

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gömöry Juraj, Kacina Roman, Šmahovský Vendelín, Kacinová Viera

MPK: A61K 31/07

Značky: acetátov, diolu-1,6, přípravy, spôsob

Text:

...alebo hydroxid sodný.Reakcia prebieha pri teplote 20 °C až teplote varu rozpúštadla. Koniec reakcie je detegovaný neprítomnostou 3,1-dimetyl-9-/2,6,5-trimetylcyklohexén-/1/yl/-nonatrién-/2,4,7/-diolu-1,6 stanoveného metódou TLC. Potrebný reakčný čas je takto možné spoľahlivo zistit za rôznych makrokinetickýoh podmienok rôznych reaktorov. Produktom reakcie je roztok acetátov...

Hubicový blok pre výrobu dutých kapilárnych membrán z roztokov polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266124

Dátum: 14.11.1989

Autori: Baláž Pavol, Ilavský Michal, Merey Tibor, Pechárová Irena

MPK: D01D 4/06

Značky: výrobu, hubicový, polymérov, kapilárnych, membrán, dutých, roztokov

Text:

...koagulačného kúpeľa. Prívod zvlákňoVaného roztoku a kanál pre koagulačný kúpel sú napojené na mostík. Teleso hubicového bloku je opatrené vstupom plniaceho média. V hornej časti výklopnej hlavy, okolo otvorov mostika je odoberatelne upravená zvlákňovacia trubice, ako aj aspoň jedna zvlákňovacia hubica pozostávajúca z vložky, vymedzujúcej vonkajší priemer štrbiny hubice a dýzy s otvorom pre prívod plniaceho média do vlákna. Nastavovací...

Spôsob rafinácie cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266123

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rendko Tibor, Koudelka Ladislav

MPK: C07C 29/14

Značky: cyklohexanolu, rafinácie, spôsob

Text:

...hmot. Takýto produkt môže už byt vhodný pre niektoré organické syntézy a nevyžadujepreto dodatočné rektifikačné delenie.Oproti používaným spôsobom výroby cyklohexanolu má raiinácis surověho cyklohexanolu 2 výroby cyklohexanônu značné výhody v jednoduchosti realizácie a v skutočnosti, že surovinou je jeden z technologických prudov výroby cyklohexanônu, obsahujúci až relatívne vysoký podiel fináleného výrobku. Technologicky a ekonomicky je...

Spôsob regenerácie butanolu a morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266122

Dátum: 14.11.1989

Autori: Píš Juraj, Fabian Peter, Koudelka Ladislav

MPK: C07D 277/80, C07D 295/22, C07D 277/78...

Značky: regenerácie, spôsob, butanolu, morfolínu

Text:

...než odpovedajúci binár a delenie vody od morfolínu sa tak mimoriadne uľahčuje. Nízka vzájomná rozpustnostvody a butanolu pritom umožňuje ľahšie rozdelenie heterogénneho azeotropu na vodnú a organickú fázu, ktoré sa už dalej spracujú známym spôsobom alebo sa používajú v procese výroby gumárenských urýchlovačov ako také.Výhodný spdsob spoločného spracovania filtrátov a premývacích roztokov z obidvoch výrob spočíva v tom, že v prvom stupni...

Spôsob spracovania demonomerizačnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266121

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ilavský Ján, Kordík Jozef, Furmanová Mária

MPK: C08F 6/24, C08F 6/14

Značky: spôsob, zmesí, demonomerizačnej, spracovania

Text:

...vodnej pary, ktorá ako kvapalná fáza sa oddeľuje od parnej fáze v separátore Q, ktorým môže byt aj zásobník. Parná fáza, ako prúd A, tvorená VC, vodnou parou a prípadnými dalšími komonomermi sa Vedie do práčky Ž, kde sa protiprúdne vypiera prúdom É, privádzaným príp. podchladeným kvapalným monomérom ako sú kyselina akrylová,metakrylová a najmä ich estery rovnako ako vinylacetát, príp. dalšie monomery s t. V. 50 až 250 °C, s výhodou 65 až 150...

Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti účelového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266120

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: B61F 5/52

Značky: pevná, účelového, konštrukcia, nosného, podvozku, náhonovej, částí, rámu

Text:

...na rám» pričom rám je vytvorený ako nádrž hydraulického oleja a pohonných hmôt,pričom medzi rámami je umiestnená výsuvná podpera a medzi rámami je ukotvený výklopný rám kábelového bubna s riadkovačom káb 1 a,pričom rámy spojené s nosičom ochrannej striešky sú spojené s kotviacim rámom.Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti účelového podvozku je podľa vynálezu v zadnej časti uchytená pomocou otočného čapu s nosným rámom nadstavbovej...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ambrož František, Barta Stanislav, Fehér Pavol, Lichvár Milan, Bratský Daniel, Bučko Miloš, Braunsteiner Michal, Franta Štefan, Olejník Vincent

MPK: C10L 1/18

Značky: komponent, přípravy, zmesný, motory, palív, kyslíkatý, spôsob, zážihové

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Braunsteiner Michal, Juhás Stanislav, Bratský Daniel, Fehér Pavol, Bučko Miloš, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján

MPK: C10L 1/18

Značky: komponent, motory, palív, zážihové, kyslíkatý

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266117

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lisý Ján Mikuláš, Jurkovič Augustín, Lintnerová Marta, Novák Ladislav, Rosenbergerová Alica, Adamčík Vladimír

MPK: B01D 53/18

Značky: látok, absorpciu, zariadenie, kvapalinách, plynných

Text:

...stanovenia absorbovaného plynu a znižuje dobu absorpcie pri analýze ovzdušia. Absorpčný roztok sa do absorbéra pridáva,alebo sa z absorbéra odoberá jednoduchým pootočenim absorbéra o 1800. Konštrukěným zjednodušením pripojenia pomocnej rúrky na spodnú čast absorpčnej kolóny sa zjednodušuje výroba absorbéra a pri odbere absorpčného roztoku v absorbéri zostáva veľmi malé množstvo absorpčného roztoku.Na pripojenom výkrese je...

Dilatační ložisko vrat vodních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266116

Dátum: 14.11.1989

Autor: Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: vodních, ložisko, dilatační, zařízení

Text:

...stranou otevřené a vsazené do ložiskoveho tělesa. Ke druhé volné části koule přiléhá přírubové víko, jež je pevně spojené s ložiskovým tělesem a jež je 2 vnitřní strany vyložené kluzným pouzdrem. Podstatou vynálezu je, že v otvoru koule je suvně uložen druhý čep opatřený přírubou, ve které je upevněn rozpěrný čep, jenž je svým čelem opřen 0 dno otvoru koule, přičemž k přírubě je připevněna nosná deska spojená s konstrukcí vrat.Do...

Laminát pre plošné spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266115

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chraščel Kamil, Jelínek Václav, Kováčiková Magdaléna, Benko Pavol, Havránek Milan

MPK: H05K 1/03

Značky: laminát, spoje, plošné

Text:

...nános polovytvrdeného vysušeného epoxidového spojiva na hmotnost tkaniny g je adhezivna vrstva, Q je separačná vrstva hrúbky 0,1 až 3 mikrometrov, A je nosná, resp. ochranná kovová alebo polymérna fólia hrúbky 10 až 120 mikrometrov.V následovnej tabuľke sú uvedené dosiahnuté výsledky pri rovnakom zložení adhezívnejvrstvy obsahujúcej 70 hmotnostných percent kaučukovej zložkyVlastnost bez separačnej vrstvy so separačnou vrstvou podľa...

Polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266114

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C08F 16/36

Značky: 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu, polyméry, obsahujúce, struktury

Text:

...a spol.,Photogr. Sci. Eng. 23, 290 (l 979 ü. Výhodou polymérov na báze 2-(4-propenoylfenyl)propánuje v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla. P Ľ í k 1 a d 1Zahrievaním 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu (10 gb v zatavenej ampulke v dusikovej atmosfére 2 hodiny pri 60 °C v tme vznikol polymér, ktorý po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do metanolu a vysušeni vážil 6,8 9 (68 hmot. ). Polymér má priemernú...

2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-/3-chlórpropanoyl/fenyl/propán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266113

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Text:

...tejto zlúčeniny spočíva V tom, že na 3-chlőrpropanoylchlorid v chloride uhličitom v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropánom napred pri teplote nižšej ako 5 °C a neskoršie pri 20 OC počas 30 minút.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu v 30 -nom výtaäku.Predmetná látka je medziproduktom pre pripravu monoměru a svetlom degradujúcich polymełrov .K...

2-/4-benzoylfenyl/-2-fenylpropán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266112

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/784

Text:

...lll 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropán nie je popĺsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 2-(4-benzoylfenyl)~ 2-fenylpropán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že 2,2-difenylpropán a benzyalchlorid reagujú v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého v sirouhlíku pri teplote 23 až 26 °c.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu V 40 -nom výťažku.Predmetná látka je medziproduktom pre...