Zverejnene patenty 12.09.1989

Zařízení pro pěstování vysokotajících oxidových monokrystalů z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265100

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Holas Miroslav

MPK: C30B 35/00, C30B 29/16

Značky: monokrystalů, vysokotajících, oxidových, zařízení, pěstování, taveniny

Text:

...(1) je Umístěno 3 až 20 vodorovnýoh stínících přepážek (SL opatřených v ose otvory pro umístění zárodkuV pozorovaní a hlavní odvod tepla z taveniny a krystalu, jejichžprůměr je roven 15 až 50 vnějšího průměru kelímku (2). V přípa dě potřeby může být tvar otvoru modifikován dodateěným výřezemv okraji kruhového otvorulumožňujícím lepší pozorování zejménav počáteční fázi růstu. První z těchto přepážek leží nad horním okrajem kelímku (2) ve...

Zařízení pro vytváření přešlupu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265099

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karásek Zdeněk, Zahradník Stanislav

MPK: D03C 13/00

Značky: přešlupu, zařízení, vytváření, stroje, tkacího

Text:

...zařízení podle vynálezu je střed otáčení každé z dvouramenných pák vytvořen samostatnými čepy, jejichž středy jsou umístěny na rameně hyperbolý.Podle dalšího provedení zařízení podle vynálezu je střed otáčení každé z dvouramenných pák vytvořen společným čepem, jehož sklon k základní rovině určuje převodový poměr jednotlivých pák, který se směrem od základní roviny zvyšuje.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou uvedeny v...

Diferenciální kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265098

Dátum: 12.09.1989

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: B66D 3/12

Značky: diferenciální, kladkostroj

Text:

...2, které jsou spojeny okrajovými vodítky řetězu Q, středo vým vodítkem 3 a příčníkem 5 závěsného háku Q. V nábojích boč nic ł, g jsou na kuličkových ložiskách 1 uložsny ořechy §, § mající ve svém středu umístěn čtyřhranný čep 2, na jehož převislých koncích jsou uložena ozubená kola łg, łg s rozdílným počtem zubů, zabírající do ozubení~středového hřídele łł uloženého v ložiskách g,ig středové části bočnic ł, g. Na středo vém hřídeli je...

Zhášedlo vypínače SF 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 265097

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tesař Josef

MPK: H01H 33/72

Značky: zhášedlo, vypínače

Text:

...ústící do expansního prostoru lg. V izolačním nástevci 1 jsou vytvořeny příčné průchozí otvory ll. Dutina §může být na straně, ústící do expansního prostoru gg,opatřena navíc zpětnou klapkou lg s otvorem lg. ve spínacím roubíku§ je vytvořena dutina lä. Zhášecí tryska lg obepíná spínací roubík Q a vytváří spolu s opalovacím kroužkem Q vstupní štěrbinu ll do prostoru lg vypínací dráhy.Funkce zhášedla je následujícíPři pohybu spínacího roubíku 2...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02K 11/00, G01R 19/04

Značky: synchronního, budicí, soupravy, impulsů, sledu, čidlo, diagnostiku, stroje, bezkartáčové

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Dopravní systém kontinuálních řepných difuzérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265095

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sterzinger Marcel, Tůbl Zdeněk

MPK: C13D 1/08

Značky: řepných, kontinuálních, difuzérů, systém, dopravní

Text:

...prstenci, jehož středová osa je shodná s podélnou osou plášte válcové nádoby a jehož šířka je rovno šířce vence protilopatek. Nejvýraznějšího zpevnění se docílí vetknutím volných konců protilopatak do-výztužného prstence. Šířku výztužného prstence je možno dále rozšířit na jednu nebo obě strany až o šířku jedné nebo obou mezer mezi věnci lopatek a protilopatek.Navrženýn řešením se vyztuží pntilopatky tekovýuzpůsoben,že v případě vzniku...

Výhybka tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265094

Dátum: 12.09.1989

Autor: Aldorf Jan

MPK: B21B 39/18

Značky: tyčí, výhybka

Text:

...jehož podstatou je, že hradítko, pevné spojené s krycí deskou,je rovněž spojeno s prodlouženou pohyblivou bočnicí do~ pravníku v jeden celek. Na prodloužené bočnici jsou vytvořeny vodící plochy.Výhodou výhybky dle vynálezu je kompaktnost řešení. Kinematicky jednoduchá konstrukce umožňuje uchycení a zvedání hradítka mimo prostor dopravníku a Ľnhyoení sil od usměrňovaných tyčí přímo do vedení stojanu. Tím je zajištěna snadnější údržba...

Odlučovací element pro dočišťování stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265093

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vaňous Bohuslav, Gábler Josef, Hrubeš Martin, Marek Vladislav

MPK: B01D 29/24

Značky: dočišťování, odlučovací, stlačených, element, plynů

Text:

...0,1 až 2 /um a plošné hustotě 80 až 150 g/m 2, které jsou orientovány převážně kolmo na směr proudění. Na ní je upravena závěrná vrstva pro zpevnění a odváděcí vrstva pro odvod odloučeně kapaliny, která při vyšších vstupních koncentracích v plynu tvoří souvislý kapalinový film. Tato odvádčcí vrstva je vytvořena z porézního materiálu, například polyuretanu o měrné hmotnosti 30 až 50 kg/ma a velikosti pőrů 100 až 500 /um. Uvedená závěrná...

Piezokeramická posuvová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265092

Dátum: 12.09.1989

Autor: Slavata Bohumil

MPK: H01L 41/04

Značky: piezokeramická, jednotka, posuvová

Text:

...předepsaných vůlí vyloučit těsnící elementy pístů a tím snížit pasivní odpory na minimum. K tomu přispívá také skutečnost, že na oba písty působí pouze osové síly.Na připojeném výkresu je v nárysném řezu znázorněno příkladné provedení piezokeramicke posuvové jednotky podle vynálezu s převodem do rychla, tj. se zvětšením zdvihu.V pravém čele hranolovitého tělesa l jednotky je vytvořen válec 9 s otvorem ve stěně. Válec Ž je uzavřen víkem ll...

Ventil pro spirometrické měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265091

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mader Robert, Mader Richard

MPK: A61B 5/08

Značky: ventil, měření, spirometrické

Text:

...kterými odchází vydechovaný vzduch bud do atmosféry nebo je veden propojovacími otvory přes výstupní nátrubek do měřícího vaku. Posuvná propojka pohybující se po tělese ventilu umožňuje bud propojení vydechovacích a propojovacích otvorů nebo jejich vzájemné oddělení.Výhody ventilu pro spirometrické měření spočívají v podstatném snížení hmotnosti, v jeho dynamickém vyvážení v podélné ose, ve snadné obsluze a vysoké spolehlivosti, neboř...

Závěs pro uchycení vrtacího ramene k důlnímu nakladači

Načítavanie...

Číslo patentu: 265090

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mareček Pavel, Požár Hugo, Wittich Robert, Hronec Milan, Špička Karel

MPK: E21C 11/00

Značky: uchycení, ramene, vrtacího, důlnímu, závěs, nakládací

Text:

...čepu gž připojen jeho sklopny díl gg. Sklopný díl gg závěsu gg je opatřen dorazovým distančním šroubem g 1, který umožňuje seřízení osy vrtacího ramene Ag ve sklopené pracovní polozev úhlu 15 °.-Pod dorazovým distančním šroubem 31 je na sklopnêmdílu gg závěsu gg upevněno těleso kuželové třecí spojky gg, do které je nasunuto těleso objímky gg, tvořící druhou část kuželové třecí spojky gg. Nastavitelnou funkci kuželové třecí spojky gg...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Vitásek Ladislav, Koukal Jaroslav

MPK: B23K 9/235

Značky: elektródou, obalenou, svárů, obloukového, tupých, svařování, způsob

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265088

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hudec Pavel, Nakládal Leoš, Undus Stanislav

MPK: H05K 5/00

Značky: technologických, lokálních, skříň, řízení, procesu, moduly

Text:

...spojení výklopného rámu s rámem skříně.Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů je tvořena rámem l z ocelového plechového svařence s předními dveřmi g, utěsněnými pryžovým těsněním spodním víkem gg a výklopným rámem 3. K rámu l a spodnímu víku lg jsou připevněny upevňovací členy gg, eloužící ke svislému uchycení rámu. Elektronické jednotky ll zařízení jsou umístěny v modulové rámu lg,pod kterým je uspořádán ventilační blok gg...

Vibroizolační uložení objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265087

Dátum: 12.09.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír, Ševčík Ladislav

MPK: F16F 9/04

Značky: uložení, vibroizolační, objektu

Text:

...tkací stroj 2, se reguluje seřízením redukčního ventilu g, kterým se nastaví tlak vzduchu dodávaného ze zdroje 5 V pneumatické pru žině l a tím i její statická výška.Na obr. 2 je schéma uspořádání vibroizolačního uloženízde neznázorněného objektu Q, které je Vytvořeno celkem čtyřmi pneumatickými pružinami l a třemi redukčními ventily g. Dvěma pneumatickým pružinám l je předřazen společný redukční ventil g, zatímco každá ze zbývajících...

Zařízení pro napínání tažných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265086

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šmerda František, Nykl Jan, Koudelka Karel

MPK: E21C 29/16

Značky: tažných, zařízení, napínání, prostředků

Text:

...prostředků podle vynálezu se proti známým zařízením téhož druhu projevuje vyšším účinkem, snižuje Vliv lidského činitele na kvalitu předpětí řetězu, zejména jednoduchosti, provozní nenáročností a spolehlivostí. Nevyžaduje zdroj tlakového média. Zajištuje dosažení po-o žadovaného předpětí tažného prostředku s minimálním vlivem obsluhy a zvýšenou bezpečnost proti uvolnění před připojením tažného prostředku K dobývacímu stroji. Postup při...

Motorová pila na tyčové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 265085

Dátum: 12.09.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B23D 49/08

Značky: motorová, materiály, tyčové

Text:

...pružinou za účelem vyvození řezné síly.Pilapdňt vynálezu je lehkě přenosné zařízení. Přesto s ní lze řezat materiály stejně rozměrné, jako na stabilních strojních pilách. Řezání může probíňetmdle potřeby v jedné spáře nebo ve dvou spárách proti sobě. Je možno používat nenapínané pilové listy, které lze snadno vyměnit nebo obrátit. Řezání je čisté,nehlučně a bezpečné. K obsluze není třeba odborných znalostí.Požární bezpečnost provozu je...

Zařízení k zobrazení výstupní hodnoty přístrojů pro měření míry zhutnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265084

Dátum: 12.09.1989

Autori: Erben Jan, Svoboda Antonín

MPK: G01R 13/00

Značky: hodnoty, zhutnění, měření, výstupní, zařízení, míry, přístrojů, zobrazení

Text:

...je 5 vstupů binárního dekodéru 3 analogové stupnice spo 265 084jeno s k výstupy nejnižšich významových bitů vyhodnocovací jed notky łł přístroje pro měření miry zhutněni, l vstupů binárni ho dekodéru 2 indikace rozsahu je spojeno s ł výstupy nejvyššichvýznamových bitů této jednotky a m vstupů binárniho dekodéru 5volby sekce je spojeno s m výstupy zbylých bitů této jednotky.Ke každému výstupu binárniho dekodéru 1 analogové stupnice jepřipojeno...

Směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydrogenace etylbenzenu na styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 265083

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sochor Jiří, Pospíšil Jan, Homola Luboš, Havlu Václav

MPK: C07C 15/46

Značky: polymerů, směs, dehydrogenace, zamezení, dehydrogenačních, vzniku, inhibitorů, etylbenzenu, styren, produktech

Text:

...produktů.Tyto nevýhody odstraňuje směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydroge nace etylbenzenu na styren při kondenzaci za teplot 90 OC až 140 °C, která je složena z 0,5 až 1,5 hmotnostních dílůpropyl-Nĺfenyl-p-fenylendiaminu e 1 až 2 hmotnostních dílů dietylhydroxylaminu v celkovém množství směsi inhibitorů 5 až 300 ppm, vztaženo na obsah styrenu. Tato směs inhibi~ torů se přidává do parní...

Zapojení pro testování měřicích systémů určených pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265082

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: B64D 45/00, G05B 23/02

Značky: snímání, palubních, měřicích, testování, zapojení, zápis, veličin, systému, určených

Text:

...výhodou je okamžitá lokalizace chybného kanálu a přesné stanovení místa poruchy. Tím je zajištěn základní požadavek uskutečnit testování provozuschopnosti měřící a řídící jednotky v co nejkratší době a tím zvýšit ekonomické využití letounu.3 265 082 Příklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněnVýstupní sběrnice l testovaného zařízení je připojena na vstup linkového zesilovače g, jehož první výstup je napojen na vstup vstupního...

Zařízení pro zavedení konce příze do odtahové trubky spřádací jednotky bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265081

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buryšek František, Zemskov Genadij

MPK: D01H 15/02

Značky: trubky, spřádací, odtahové, stroje, příze, bezvřetenového, zařízení, konce, jednotky, spřádacího, zavedení

Text:

...a zavede ji do odtahové trubkyo Souměrné uspořádání vidlicového vybraní k podélné ose zaváděcí tyče pak usnadňuje lepší a bezpečnější vyrovnávání smyčky příze v odtahovém kanále, kde je jinak málo prostoruo Vidlicové vybraní může být Vytvořeno alespoň na jedné boční straně rozváděcí tyče, s výhodou však na obou bočních stranách V takovém případě je však výhodné, když vidlicové vybrání dosahuje svým koncem k ose nebo až za osu zaváděcí...

N-alkylimidy kyselin 2-/3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl) propanamido/alkylendikarboxylových a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265080

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pác Jiří, Sedlář Jiří, Tocháček Jiří

MPK: C07C 119/06

Značky: způsob, výroby, n-alkylimidy, kyselin, jejich

Text:

...hladinou termooxidačnich produktů. Zejména posledni z uvedených vlastnosti je velmi důležitá, protože stabilizátor, který nemá schopnost pohybu v rámci polymerni matrice silně pozbývá své stabilizačni účinnosti. N-alkylimidy kyselín 2-3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamid§ 7 alkylendikarboxylových Jsou vesměs pevné látky s poměrně ostrým bodem táni,rozpustné v ethanolu, toluenu a za horka i v hexanu.Jejich příprava vychází z reakce...

Způsob koncentrování 1-methoxy-2-propanonu v jeho směsích s 1-methoxy-2-propanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265079

Dátum: 12.09.1989

Autori: Konečný Václav, Marhoul Antonín, Zbirovský Miroslav, Červený Libor

MPK: C07C 49/175

Značky: způsob, 1-methoxy-2-propanolem, 1-methoxy-2-propanonu, směsích, koncentrování

Text:

...ketonu I od alkoholu II uvádí HSR-pat.E 2 526 748 a nezávisle též US-pat.č 4 153 l 56 a to extrakční destilací s glykoly,případně s trioly až polyoly. Tyto přĺsady se uvádějí vrchem destilační kolony proti parám složek I a II, přičemž se extrahuje složka II a keton I destiluje. Jeho dosažitelná koncentraceV kondenzátech je závislá na množství extrakčního činidla /až 20 krát větším,než je nástřik dělené směsi/, na účinnosti kolon/až 50...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265078

Dátum: 12.09.1989

Autori: Spanilý Josef, Aichmaier Jan, Melen Jaroslav

MPK: H02H 3/14

Značky: obvodech, kostru, spojení, zapojení, signalizaci, řídících, strojů, vodivého, pracovních

Text:

...ch trensformátorů 5, 5, je~e uzemněn - spvjen 5 kostrou stroje. Jmeno i c J t 3 ~.unJárníh vinntí pomocného oidělovacího trano már ich vínutí 3, 1 jednofázových transfort.má orů Q, g jsou si rovne. V sekuniárních obvodech jednofázových transforzátorů 5, 5 jsou zapnjeny signální žárovky g, i,přičemž konec vinutí Q prvního jeânofázového transformátoru Q je spjen se souhlasně orientovanjm Koncom vinutí 5 druhého jeânofázového transformátoru...

Způsob výroby arómat z odpadů hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 265077

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vonášek František, Souček Jiří, Prudel Martin

MPK: A23L 1/28

Značky: arómat, výroby, způsob, odpadů

Text:

...a V něm ještě obsaženą ve vodě rozpustné látky schopné Maillardovy reakce se zpracují na koncentrované houbové nebo masové arőra. To lze s úspěchem použít k ochucování potravínářských výrobků, především hotových jídel, sýrů, omáček nebo polévek. Je vhodné také k ochucování krmív, zejména určených pro výkrm vepřůoKe 2 kg odvaru ze žampionového odpadu, který zbyl po oddestilování aromatických látek varem s vodou a obsahuje 2 hmoto sušiny se...

Filtry pro vyšší harmonické složky proudů v třífázových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265076

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rada Josef, Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: harmonické, vyšší, třífázových, proudu, filtry, sítích, složky

Text:

...soustavy. U nejvyšší harmonické, v tomto případě 11., bývá frekvenčŕíí charakteristika filtru u~avena dalšími pomocnými obvody, např. sériovým RC členem zapojeným paralelně k tlumivce g o indukčnosti Lil.Dá se jednoduše matematicky dokázat, že proudy sudých i lichých harmonických složek, jejichž pořadové číslo je dělitelné třemi, tečou v jinak synetrickém třífázovém systému ve všech třech fázích souäěžně a konfázně. Chovají se tedy obdobně,...

Zapojení výstupního obvodu stabilizátoru napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265075

Dátum: 12.09.1989

Autor: Grýgera Ladislav

MPK: H02M 3/135

Značky: napětí, proudu, stabilizátoru, obvodů, výstupního, zapojení

Text:

...s první výstupní svorkbu § 1. Druhý přívod łz zdroje 2 proudu je připojen k zápornému polu druhého udroje ga. Druhá výstupní svorka § 2 je zapojona mezi první zdroj E 1 a druhý zdroj Q 2. Mezi výstupními svorkami § 1 a § 2 se odobírá výstupní stabilizovaná voličina.V příkladu konkrétního zapojení výstupního obvodu stabilizátoru na obr. 2 ja zdroj proudu pro ovládáñd výstupní veličiny záporné polarity tvoŕen druhým tranzistorem 32 vodivosti...

Drtič krmných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265074

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kovář Alois

MPK: B02C 18/00

Značky: krmných, drtič, směsi

Text:

...znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 značí celkové uspořádání drtiče S násypkou, obr. 2 části nasazené na náhonové hřídeli a části vložené do válcové nádoby.Na základním tělese § drtičg přišroubovaném na nohách lgě je uchycen elektromotor ll a válcová nádoba lg S regulovatelnou násypkou 7. Do Spodní části válcové nádoby lg je vloženo válco vé síto É, které je volně postavene na třech oporách na dnu válcové nádoby lg a mezi...

Způsob zakončení úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265073

Dátum: 12.09.1989

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 9/56

Značky: zakončení, úpletu, způsob

Text:

...kdy je úplet vytvořený na zbylých pletacích jehlách odho~Zakončení úpletů, zejména punčochových se na pletacím stroji provádí následovně.Úplet, například díl punčochových kalhot, punčocha, ponožka,podkolenka nebo šlapka se plete známým způsobem v celé své délce.Začne se pletením lemu a končí upletením špice. Po upletení po- Vžadované délky úpletu se ve všech pletacích systémech nejdří ve postupně ukončí pletení každého n-tého očkového...

Zkušební stanice pro určování rychloběžnosti valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265072

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pavlík Jiří, Ber Jaromír

MPK: G01M 13/04

Značky: určování, valivých, zkušební, stanice, rychloběžnosti, ložisek

Text:

...této zkušební stanice je zvlášt výhodné pro zkoušení rychloběžnosti dvouřadých a jednoředých valivých ložisek jak standardních tak speciálních mazaných plastickým mazivem. Sdílení tepla vyvíjeného během zkoušky ložiska s okolím je sníženo na minimum působením několikanásobné tepelné izolace. Jednoduchou úpravou je možno tuto stanici přizpůsobit pro zkoušení i několika ložisek současně.Přĺklad provedení zkušební stanice je znázorněn na...

Detektor ke stanovení změny koncentrace vodíku v kapalném sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265071

Dátum: 12.09.1989

Autor: Červinka Jiří

MPK: G01N 23/00

Značky: stanovení, vodíku, kapalném, sodíku, detektor, koncentrace, změny

Text:

...proudění vodíku je prostor, který má rozměry podstatně většĺa nežli je střední volná dráha molekuly vodíku za vakua, při němž příslušná vakuová soustava pracuje. Kanál molekulárního proudění vodíku je kanál,jehož průměr je několikařádově menší než střední volná dráhamolekul vodiku za vekua, při němž príslušná vekuová soustavaDetektor podle vynálezu je podstatné jednoduss nežli byly dosavadní analyzátory se zdvojenýmí součástmi a se...

Zapojení mobilní zábleskové soustavy pro letištní světelné zabezpečovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265070

Dátum: 12.09.1989

Autor: Herm Otta

MPK: G08G 5/00

Značky: mobilní, letištní, soustavy, zábleskové, zabezpečovací, zařízení, zapojení, světelné

Text:

...jednak vstup zapalovacího obvodu 3, pripojený svým výstupm na výbojku.łQ,a jed nak vstup zpožäovacího obvodu ll, jehož výstup je připojen na vdmpvysílacího obvodu.łg, jehož výstup je dále přes~ghtupní transformátor lg připojen k výstupu návästidla g. Zepalovací obvodg výbojkyłg může být v návěstidlełg připojen až na výstupu zpožčovacího obvodu ll) aniž by se tím menila funkce zapojení vysvětlená dŠ 10 e iImpulsní generátor 3 vytváří...

Způsob povrchové úpravy podložek pro nanášení tlustých vrstev pyrolytického uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265069

Dátum: 12.09.1989

Autori: Balík Karel, Žižka Slavomír

MPK: C23C 10/02

Značky: podložek, tlustých, nanášení, způsob, úpravy, povrchové, uhlíku, pyrolytického, vrstev

Text:

...pyrolytického uhlíku, vysoustružených, zbroušených a opracovaných jemnýmí lešticími papíry a leštěných textilním kotoučem na střední aritmetickou úchylku profilu 0,2.ň,O,5 m, jehož podstatou je, že takto upravená podložka se pokryje vrstvou pyrolytického uhlíku, tlus~ tou 1 č, 5 pm, která se znovu leští na střední aritmetickouVyšší účinek způsobu povrchové úpravy podložek v porovnání s dosevedními známymi postupy je spatřován v tom, že...

Přestavitelná židle

Načítavanie...

Číslo patentu: 265068

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bauer Lubomír, Malý Pavel

MPK: A47C 1/032

Značky: židle, prestaviteľná

Text:

...páteře, usnadnění dýchaní, zamezení hrbení zad, stimulace krevního oběhu,příznivý vliv na hrudní orgány, příjemný pocit při sezení,minimální únava pohybového aparátu/.Príklad židle podle tohoto vynálezu je značen na výkresu, kde je znázorněn nárys židle.Přestavitelná židle na klekačku sestává z noh g, k nimž je připevněna svislé středová podpěra §, k jejímuž hornímu konci je upevněna příčná podpěra 1. Na pravém konci příčné podpěry l je...

Způsob čištění ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 265067

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Pavel, Havel Zdeněk

MPK: B24B 1/00, B08B 7/00

Značky: způsob, ložiskových, čištění, kuliček

Text:

...kuliček 2 poslední lapovací operace, prášok ke kuličkám přilne. V dalším průběhu odvelování anorganický prášek pohlcuje lapovaoí kapelinu. Tim se snižuje jeho přílnavost k povrchu kuliček a prášek samovolně odpadává.vynález jekombůmcaudww fyzikálních vlastností. První je schopnost anorganického prášku ebsorbovat tekuté ropné produkty. Druhou vlastností je charakter vezby mezi lesklým povrchem kuliček a práškem. Pokud jsou na povrchu...

Autonomní kryochirurgický nástroj s operační koncovkou chlazenou kapalným dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265066

Dátum: 12.09.1989

Autor: Zobač Ladislav

MPK: A61B 17/36

Značky: kapalným, kryochirurgický, operační, chlazenou, dusíkem, koncovkou, autonomní, nástroj

Text:

...nádobky tvoří jednak vnější trubka 3,jejíž konec je ukončen hrdlem 2 a druhý konec je ukončen hrdlem 5 a druhý konec je připojen k základnímu tělesu łła jednak vnitřní trubkou 4, jejíž jeden konec je ukončenhrdlem Ž , které je opatřeno uzávěrem s přetlakovým ventilen tvořeným například ventilovou destičkou lg a víčkem łàmezi nimiž je uspořádána tlačná pružina łâąatímne druhý konec vnitřní trubky Ž je spcjen přes první vlnovec 2 se...

Zařízení pro zkoušení přenosných žebříků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265065

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vančura Miloslav, Štíhel Miroslav

MPK: G01M 19/00

Značky: žebříku, zkoušení, přenosných, zařízení

Text:

...rámu je přes siloměr uchyceno lano napínaciho zeřízení, vedené k protilehlému přičniku obdélníkového rámu přes kladky voziku a vol vnou kladku s hákem, zavěšenou na pričli žebříku.Uvedené nevýhody z části odstraňuje zařízení pro e vynálezu, jehož podsta 1Příkladné provedení zařízení pro zkoušení přenosných žebříků je znázorněno na výkrese představujícím axonoaetrický pohled na zařízení se zkoušeným přenosným žebříkem.stěně má ke svým...

Upínací zařízení dvojic rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265064

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pavlík Miroslav, Válka Miloslav

MPK: B23Q 13/02, B23Q 7/00

Značky: obrobků, upínací, zařízení, dvojic, rotačních

Text:

...prüchozímotvorem Ži pro levý vodorovný pracovní nástroj a pro usměr ~nění odchodu třísek a chladící kapalíny. K předpolohováníobrobků 1 slouží odpruženýýdoraz áà opatřený pružínou Ž a umístěný v dorazové kostce ll, jehož krajní poloha je vymezena nákružkem Ži. K samosvornému zaklínování obrobku 1 slouží tlínovací válce lg, jejíchž plovoucí píst ââ je suvně uložen na klínovací pístnící žg, opatřené na jednom konci nákružkem Ži, na...

Diagnostická kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 265063

Dátum: 12.09.1989

Autori: Horák Jiří, Čermák Pavel, Paroubek Miroslav, Monhart Václav, Tlusťáková Marie

MPK: A61M 1/34

Značky: diagnostická, kolona

Text:

...usmernit tok krve, zmenšuje pohybvité koncovky 2 jsou konstruovány tak, aby přechody mezi nimi bylynebo svařenímla to buč teplem, vysokofrekvenčněfnebo ultrazvukem.Prostory koncovek 5 a těla l kolony jsou odděleny sítkem 2, 3, které slouží jednak jako opěra sorbeníiuvnitř kolony a záro veň zabraňuje vniknutí sorbentu do koncovky 2 neboaž do krevní ho ŕečiště pacienta. Sítka 3, Q mohou být zhotovena z nerezavějící oceli, syntetické tkaniny...

Způsob výroby tenkých nožů s otěruvzdorným povlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265062

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kotěšovec Vladimír, Vlastník Jiří, Fontén Jiří

MPK: B27G 13/00

Značky: tenkých, otěruvzdorným, povlakem, způsob, výroby, nožů

Text:

...břítu se přebrousí až do odstranění otěruvzdorného povlaku a oceľový pás se rozišli na jednotlivénapařovacích látek. Noze js-u napařezy pouze na činných plochácho ostří a při přebrcušení hřbetu nože se avPříklad způsobu výroby podle vynálezu je znázorněn navýkresu, kde obr. 1 značí řez no e bez povlaku, obr. 2 řez nožem s povlekem naneseným na břítu nože, obr. 3 řez nožem s přebroušeným hřbetem, obr. 4 je raâíální řez svitkem a obr. 5 značí...

Zařízení na zkoušení únosnosti základů staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 265061

Dátum: 12.09.1989

Autori: Glatz Horst, Werdenich Karol, Varga František

MPK: E02D 33/00

Značky: únosnosti, základu, zařízení, staveb, zkoušení

Text:

...nádrže do druhé,a tím rovněž úsporu vody, kterou lze navíc použit na stavbě k výrobě například betonové směsi. Další výhoř dou řešení je 100 přenos hmotnosti zátěže na zkoušený základ.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresu, který představuje schematický pohledvzařízení podle vynálezu je tvořeno nádrží l válcovitého, hranolovitého neho mnohoúhelníkovitého tvaru opatřenou v ose dnové části dříkem g. Ke svislým...