Zverejnene patenty 14.08.1989

Chemická bezproudová mědicí lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 264700

Dátum: 14.08.1989

Autori: Machovský Josef, Čapka Martin, Janšta Lubomír, Hetflejš Jiří, Šír Zdeněk, Řeřicha Roman, Matoušek Tomáš, Vilím Jindřich

MPK: C23C 18/40

Značky: bezproudová, mědicí, chemická, lázeň

Text:

...do skupiny běžně komerčně dostupných látek. Jako zdroje iontů rtuti lze s výhodou použít chloridu rtuťnatého. Vhodné jsou však. i další rozpustné sloučeniny rtuti, jako například dusičnan rtuťnatý.Specifikované uživatelské parametry lázně lze příznivé ovlivnit přídavkem alkoholü, s výhodou isopro anolu a LIO-lenantrolinu a jeho inoĺiřylĺ a ertylderivátü, známých pod komerčními názvy Bathoľenantrolín. Ntłůkllpľoĺn a Bathokttproin.Dále uvedené...

2-nitrofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264699

Dátum: 14.08.1989

Autori: Žaloudek Josef, Filip Oldřich, Lašák Karel, Buzik Pavel

MPK: C07C 143/79

Značky: 2-nitrofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob, výroby

Text:

...prostředí při teplotě 95 až 120 °C, s výhodou při teplotě H 0 °C, a pH ll až 14. Průběh konverze je téměř kvantitalivní, s minimem vedlejších reakcí.Po izolací se získá prakticky čistá látka vzorce l s teplotou tâní 242 až 243 °C, s výtěžkem 99 A teorie.Iĺruvedení vynálezli upřesňuje dále uvedený pří (lzul.35,7 g 100 2-nitrochlorbenzen-4-(N,3 ĺkarboxyfenyhsulfonamídu (0,1 mol) se suspenduje ve i 50 ml vody, přídá se 19,2 g hydroxidu...

2-aminofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264698

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jesenský Miloš, Rampas Rudolf, Buzik Pavel, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/80

Značky: výroby, 2-aminofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob

Text:

...a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce l se vyloučí z roztoku vy« kyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími reakcemi. Po izolací se získá látka vzorce I s teplotou tání 25.3 až 255 °C. Diazotační a následnou kopulační titrací této látky byla potvrzení přítomnost umnrnticky vúznnćho amínu a stanovena relativní ntolární hmotnost 308.Provedení podle vynálezu upřesňuje...

Nízkoenergetické dietní mléčné výrobky na bázi mléčné bílkoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264697

Dátum: 14.08.1989

Autori: Drbohlav Jan, Hainer Vojtěch, Patrovský Jiří, Dědičová Libuše

MPK: A23C 23/00, A23L 1/29

Značky: jejich, způsob, bílkoviny, nízkoenergetické, výroby, výrobky, mléčné, dietní, bázi

Text:

...a vyššího věku. Chuľová a konzistenční variabilita výrobků ijejích výživová hodnota přispívají i ke zlepšení psychického stavu pacientů v průběhu lćěby.Příprava nízkoenergetického mléčného nápoje se provede suchou homogenizací 83 až 97 hmot. mléčného poloproduktu. obahujícího 3 až 8 hmot. rostlinného oleje. se 2 až 6 hmot. ochucující složky. jako je kávová, jahodová, kakaová ap., s 0,05 až 0.50 hmot. náhradniho sladidla a s 0,3 až...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: granátu, aktivovaného, pozadím, neodymem, nízkým, způsob, přípravy, absorpčním, yttritohlinitého

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Prostředek ke značení pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264695

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sehnal Petr, Šmigura Ludvík

MPK: B60C 13/00

Značky: prostředek, pneumatiky, pláště, značení

Text:

...ásku opatřen okrajem o velikosti od O do 25 °o tloušťky pásku. Stěna fixačního otvoru svírá s osou otvoru úhel, který je v rozmezí od 0 ° do 35 °. Vnějšíprůměr fixačního otvoru je v rozmezí od 20do 200 tloušťky pásku a vnitřní průměr fixač Eího otvoru je od 20 do 200 tloušťky pás~ u.Prostředek ke značení plášťů pneumatik, podle vynñlt-Ln líIl)lI,|IlČllj( snndnon iik-.nliĺikzíei čísla plĺłšlč, při evidenci vadnć výroby. Navíc...

Způsob stanovení obsahu síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264694

Dátum: 14.08.1989

Autori: Číhal Vladimír, Kubelka Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: síry, stanovení, obsahu, kovových, sulfidů, segregace, materiálech, způsob

Text:

...optimálního pasívního stavu ve vztahu k obsahům síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech je oproti doposud používaným metodám méně náročný časově i na přístrojové vybavení. Další výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že dovoluje kvantitativní nebo alespoň polokvantitativní hodnocení-obsahů síry, sulfidů a segregace a posouzení korozních charakteristík sledovaných materiálů bez dlouhodobých a energeticky náročných ponorových ko...

Elektromagnet, zejména pro elektromagnetické pneumatické ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 264693

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F16K 31/06

Značky: zejména, elektromagnet, ventily, pneumatické, elektromagnetické

Text:

...a dále i prostorové uspořádání uložení nevýhodné.Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektromagnet, jehož podstata spočívá v tom. žev horním jádru jsou upevněny dva dorazy na .svých čelech opatřené tlumicími plochami pro záběr s kotvou, přičemž ložiska jsou uložena V kostřc.Výhodou elektromagnetu podle vynálezu je,h Cluul Icolvy je V krnjiííclí mlolíĺíclí llumclt pružnými pouzdry s tlumicíltíi plochami.Další výhodou je dlouhá životnost...

Pojivová gélotvorná složka obsažená ve slévárenském vodném nebo lihovodném nátěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264692

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fialová Bohumila, Ulrich Jiří

MPK: B22C 3/00

Značky: nátěrů, gélotvorná, obsažená, složka, slévárenském, lihovodném, pojivová, vodném

Text:

...jemná mikroplniva a plniva. Nátěrová hmota nenarušuje povrch forem a jader pojených alkydovou pryskyřicí. Otěruvzdornost povlaku za studena i za horka je podstatně zvýšena. Nátěrovâ hmota je nehořlavá a hygienicky nezávadná. Přísada zabezpečuje potřebnou odolnost nátěrové vrstvy proti odlupům od podkladu a vzniku zálupů od nátěrů. Povrch odlitků má zvýšenou hladkost,výskyt připečenin a zálupů od nátěru je výrazně snížen, a to i při odlévání...

Analgetický přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264691

Dátum: 14.08.1989

Autori: Koblas Karel, Vinař Oldřich

MPK: A61K 31/38

Značky: analgetický, přípravek

Text:

...instruováni, že by se nemělo podávatdéle než 3-4 týdny. Akutní bolestivé syndromy, pro které bude toto léčivo indikováno, půjdc zvládnout zpravidla v průběhu 510 dní.Tato nevýhoda bude více než vyvažena vhodným vzájcmnč potcnciačním působcním antillogistika-zinzilgctikzi a vysoce účinného anxiolytika-myorelaxancia. ak známo. psychické napětí také vede ke zvýšení svalového tonu (je to jasně patrno často i v mimice), jehož důsledkem je bolest.2....

Pružné ukotvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264690

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Leopold

MPK: B62D 27/04

Značky: ukotvení, pružné

Text:

...pružin, držáku rámu nástavby, vymezující vložky a stláčecí podložky, aby spojením těchto dílů šroubovým spojem s rámem podvozku bylo především docíleno pružného a odhlučněného ukotvení, když přitom vymezující vložka se šroubovým spojem plní i funkci nosného čepu.Hlavní výhody pružného a odhlučněného ukotvení podle tohoto vynálezu spočívají vtom, že tyto díly ukotvení jsou konstrukčně l vyrobne jednoduché, zpravidla běžných tvarů t zo je možno...

Barevnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264689

Dátum: 14.08.1989

Autori: Trávníček Mojmír, Hynšt Karel

MPK: B41F 31/04

Značky: barevnice

Text:

...těleso barevnice 8. K tělesu barevnice 8 jsou přichyceny litinové příložky 4, které jsou v místě styku s barevníkovým válcem 3 opatřený tvarovým vybráním 36 vyplněným polyamidem. l( tělesu barevnice 8 je prostřednictvím lišty 6 uchycen nůž 5. V tělese barevnice 8 je umístěn regulační čep 7, který je odpružen prostřednictvím pružiny 9. Regulační čep 7 je tvaru písmene T jehož jeden konec má zaoblenou část 76, která má v přední částí...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání trubek a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264688

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pešek Zdeněk, Šetek Čeněk, Vraný Miloš, Kadlec Jiří

MPK: B21D 7/16

Značky: stroj, ohýbání, tvarovací, tyčí, trubek, poloautomatický

Text:

...zásobníku 14,umístěného v přední části skříně 1.K ovládání tvarovacího stroje slouží dvojiceobsluhujícím pracovníkem. Stejně dobře je přístupné i stop tlačítko 13. Elektroovládání je Soustřetlěno ve schránce elektropřístrojů 10,která v horní části přechází v kontrolní a signální skříñku ll. Schránka elektropřístrojů lt) je vol rýta rzamykatelným prachotěsríým víkení,ohdotníýrtí jako jc víko rozvaděčů 9. které zakrývti uvnitř skříně l...

Způsob výroby průtlačně lisovaných dutých tyčí a profilů ze slitiny typu hliník-hořčík-křemík se zvýšenými pevnostními charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264687

Dátum: 14.08.1989

Autori: Plaček Karel, Smetana Miloslav, Šperlink Karel

MPK: B21D 51/16

Značky: výroby, hliník-hořčík-křemík, způsob, tyčí, pevnostními, profilů, slitiny, charakteristikami, lisovaných, zvýšenými, dutých, průtlačně

Text:

...vzduchem nebo vodou a znovu ohřejí na teplotu 470 až 510 °C, načež se lisují tak, aby výtoková rychlost činila 5 až 15 m/min., takže jejich teplota na výstupu z matrice je 490 až 530 °C a dále se ochlazují vzduchem nebo vodou na teplotu pod 100 °C. Dále se výlisky napnou s trvalou plastickou deformací v rozmezí 0,5 až 2,5 , kterou je nutnéprovést v intervalu 1 až 8 hodin po lisování. Minimálně 24 hod. po napnutí se provede umělć stârnutí ři...

Zařízení pro uchycení pohonu zaválcovacího nástroje v bubnu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264686

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hejda Aleš, Strmiska Jaroslav

MPK: B21D 39/08

Značky: pohonů, kotle, nástroje, bubnu, zaválcovacího, uchycení, zařízení

Text:

...dostatečnou sílu a lze jej umístit do osy zaválcovávané trubky, čímž je nahrazen úhlový převod. Kloubový hřídel je po celé délee zakrytý, tím odpadá fyzicky náročné a nebezpečné držení kloubového hřídele, což podstatné zvy CS 264 686 B 1 2šuje bezpečnost práce, Zařízení podle vynálezu ie znázorněno na jířiloženćm výkrese kde na obr. í je nárys a na obr. 2 bokorys s částečnými řezy.7.lĺĺl.(.llĺ pro uchycení pohonu znvftlcríváíeílío nástroje v...

Bezpečnostní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264685

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kašpar Václav, Pecholt Václav

MPK: B41F 33/04

Značky: zařízení, bezpečnostní

Text:

...připevnčno čidlo 12, jehož spodní část 13 zajišťuje minimální mezeru s horizontem 20 spodku stroje 19. Na válcovć tyčí 11 jsou provedeny vybrání 17, na které dosedají vodítka 5. Vodítka 5 svírají s hranami výstupků 10 ostrý úhel. Vodítka 5 jsou vedena posuvně šrouby 15. Šrouby 15 jsou našroubovány v postranicích 21, 22 a jsou zajištěny pouzdry 14. Štouby 15 jsou vedený pružiny 16, které se jednou stranou opírají o vybraní v pouzdrech 14 a...

Polohovací souprava pro zajištění vrstvy tepelné izolace ve formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264684

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hajdu Pavel, Keim Lubomír

MPK: E04B 2/06, E04C 3/20

Značky: souprava, tepelně, formě, izolace, polohovací, zajištění, vrstvy

Text:

...otvoru v deskových příchytkáclt, přičemž do podélného otvoru dříku je vsunuta zajišťovací jehla pro rozpření rozřízných konců dříku v otvoru deskové příchytky.Souprava pro zajišťování polohy tepelněizolační vrstvy ve formě je podle vynâlezu konstrukčně velmi jednoduchá, protože sestává ze dvou běžně vyrobitelných a dostupných prvků n z výztužnćltr) koše, přičemž značnč trsnnrlňtlje a urychluje manipulaci s tepelnou izolací při jejím...

Přípravek proti chloróze rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264683

Dátum: 14.08.1989

Autori: Zelený František, Závodník Jiří, Křížala Josef, Daněk Rostislav, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: přípravek, rostlin, proti, chloróze

Text:

...z výroby titanové běloby s obsahem titanylsulfâtu, není nutné zvlášť připravovat titanový komplex, protože k jeho vytvoření dojde po smísení s komplexotvornou látkou a navlhčení vyrobené tabletky či granule. Přítomnost rozpustného titanového komplexu v přípravku proti chloróze rostlin podle vynálezu jeho účinnost výrazně zvyšuje. V posledních letech totiž bylo zjištěno, že titan je z rozpustných komplexů rostlinami přijímán, a že významným...

Zapojení pro připojování stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264682

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vítek Karel

MPK: G08C 19/16, H04M 15/00

Značky: vodičů, vedení, jednomu, připojování, impulsů, stejnosměrných, zapojení

Text:

...mezi bázi druhého tranzistoru a první pól mohou být nahrazeny Zenerovou diodou v opačném směru propustnosu.Zapojení pro připojovâní stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení podle vynálezu umožňuje dosáhnout tvaru vysílaného impulsu pro potlačení rušívého vlivu, bez použití rozměrných cívek. Tím jednak zjednodušuje technologii výroby, jednak přispívá k miniaturizaci zařízení tím, že zmenšuje jeho hmotnost i nároky na prostor.Příklad...

Bezpečnostní vypínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264681

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šebela Alois

MPK: B41F 1/60

Značky: vypínací, bezpečnostní, zařízení

Text:

...botka hmatadla nakládací hlavy je umístěna mimo stoh archů, takže nemůže nastat poškození nakládacího zařízení tiskového stroje. Další výhodou uvedeného za~řízení je, že je jednoduché a funkčné spolehlivá.Jedno z možných řešení je znázorněno na přiložených výkresech. kde na obr. l je schematicky znázorněn v částečném řezu nárys vypínacího zařízení uchyceného na rozpérné tyči tiskového stroje a na obr. 2 je znâzorněn pohled směrem šipky P z...

Rozprašovač kapalin pro tepelné zpracování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264680

Dátum: 14.08.1989

Autor: Košťan Otto

MPK: B05B 13/00

Značky: kovů, tepelně, rozprašovač, kapalin, zpracování

Text:

...dostatečně velký výkon při dodávce kapalinové mlhy, takže se může použít pro zrychlené chlazení těles velkých tlouštěk od teploty kolem 900 °C. je vhodnýJ pro chlazení vysokých těles, kde se vyžadujšjłçllłgłną regulace odvodü tepla z povrchu tělesa. ozpŕašovàč výtváří jemnou mlhu bez větších kapek a může být použito několik rozprašovačů nad sebou pro velmi vysoká tělesa, aniž by to mělo zřetelný vhv naPříklad praktického provedení rozprašovače...

Přitlačovací zařízení horního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 264679

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/00, B21B 31/08

Značky: přitlačovací, stolice, pracovního, kvarto, válcovací, horního, válce, zařízení

Text:

...osazení, na němž je nasunut opěrný kroužek nejméně jedné těsnicí manžety, na níž zdola doléhá dolní vodicí pouzdro s unášecím šroubem, uchyceným v plunžru.Výhodou přitlačovacího zařízení podle vynálezu je, že radiální namáhání plunžrů je minimální, nebot radiální síly pod malým úhlem naklápějící se vzpěry jsou v podstatě jen zlomkem sil, které vznikají smýkáním dosavadních plunžrů po opěrné ploše nosu ložiskového tělesa, čímž se docílí dlouhé...

Způsob odměrného stanovení N-substituovaných maleinimidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264678

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří

MPK: G01N 31/16

Značky: n-substituovaných, maleinimidů, odměrného, stanovení, způsob

Text:

...zhydrolyzuje a případně současně i nadbytečné rozpouštědlo odpaří,a vzniklý roztok maleamátu se běžným způsobem acidímetrícky ztitruje. Obsah se stanoví výpočtem ze známého vzorceM - relativní molekulovou hmotnost stanovované látkyz - počet maleinimidových skupin v moekuleSN - objem použitého a kalického louhu na hydrolýzu vzorku v mlCN - koncentrace kyseliny chlorovodíkové při titraci v m 1a() - obsah substituovaného maleinimidu ve vzorku...

Způsob kontinuálního vytváření výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264677

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Bartoň Bohumil, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 23/10

Značky: způsob, provádění, složky, kontinuálního, zařízení, výplňkové, vytváření

Text:

...uložení nití první a druhé diagoitálttě orientované výplňkové složky a jejich IlílVĺKlČllĺ do řetčzovćhr zakladače, pohybujícíht) se ľOV 1 l 0 l)ČŽllČ s podélnou osou pletařského stroje v v jiůrlorvsii.Podh- oln. l jsou wijt-tiiii(- rnvnolić-/ric ve dcné nité 2 první diagonálnč orientované výplňkové složky Likhíclány střídzzvč na vrchní stranu příkladně pod úhlem a 30 ° a na spodní stranu pod úhlem u -30 ° ve tvaru písmene S, čímž tvoří...

Elektrolyzér pro zhotovování technicky náročných výrobků, zejména miniaturních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264676

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lucek Jiří, Landa Václav, Marešová Vlasta, Průša František

MPK: C25D 3/38, C25D 1/00, C25D 17/00...

Značky: zejména, náročných, miniaturních, zhotovování, výrobků, elektrolyzér, technicky

Text:

...zavčšcny anody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poměr plochy povrchu mod k plošc povrchu ltntotly jc v roxmczí od 5 l do l 000 l a poměr plochy otvorů k ploše izolační přcpážky je v rozmczí od l i 00 do 1 220, přičemž chemické složení a pH elektrolytu jsou stabilizovaný setrvačností parametrů v důsledku nízkého zatížení elektrolytu.Elektrolyzér podle vynálezu vykazuje při provozu značné přednosti. Oddělením katodového prostoru od...

Nosič zemědělského nářadí a strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264675

Dátum: 14.08.1989

Autori: Foral Rudolf, Stejskal Jiří

MPK: A01B 51/02

Značky: nosič, nářadí, zemědělského, strojů

Text:

...s hnací hřídelí,opatřený úchytnými otvory pro stroje a nářadí.Nosič zemědělského nářadí a strojů podle vynálezu přináší v důsledku možnosti použití co největšího množství dílů klasického traktoru, prakticky až na drobnosti kromě přední nápravy téměř vše, podstatné snížení výrobních nákladů, ceny a zvýšení sériovosti výroby. Jeho poněkud omezený výhled na nářadí a stroje. uchycené před přední nápravou, však bohatěkompenzují výhody...

Nosič zemědělských strojů a nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264674

Dátum: 14.08.1989

Autori: Foral Rudolf, Stejskal Jiří

MPK: A01B 51/02

Značky: nářadí, nosič, zemědělských, strojů

Text:

...a převodovou skříní je uspořádán spojovací nosník s hnací hřídelí, opatřený úchytnými otvory pro stroje a nářadí.Nosič zemědělských strojů a nářadí podle vynálezu přináší v důsledku možnosti použití co největšího množství dílů klasického traktoru, prakticky až na drobnosti kromě přední nápravy téměř vše, podstatné snížení výrobních nákladů, ceny a zvýšení sériovosti výroby. jeho poněkud omezený výhled na nářadí a stroje, CS 264 674 BIuchycené...

Zařízení pro ovládání detektoru sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264673

Dátum: 14.08.1989

Autor: Petr Jiří

MPK: G02B 21/32, G01T 1/28, H01J 37/20...

Značky: detektoru, zařízení, elektronů, ovládání, sekundárních

Text:

...s detektorem sekundárních elektronů za provozu a při vyčer CS 264 673 B 1pané komoře elektronového mikroskopu. Posuvné elementy lze za provozu přibližovat a oddalovat vzhledem k preparátu a jednoduchým mechanickými prostředky upevňovat v nastavené poloze.Vynĺtlt-z l)lĺŽ( objttsttí přilnžctiý výkres, nn klerćtn je na obr. l V osovćtlt ľezu naznačelt příklad praktického provedení zařízení a na obr. 2 je naznačen detail spojení pouzdra...

Zapojení pro zapalování série zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264672

Dátum: 14.08.1989

Autor: Larisch Vilém

MPK: H02M 1/02

Značky: zapalování, zapojení, zářivek, serie

Text:

...diody 42 a bez žhavicího kondenzátoru 6 a obr. 3 příklad provedení řídícího obvodu 31 tyristoru 3.Podle Vynálezu jsou první zářivka 1 i druházářivka 2 zapojeny V sérii s předřadníkem 7 ke zdroji napětí 8. Zhavicí okruh je tvořen první vnější elektrodou 11 první zářivky 1, tyristorem 3 s řídícím obvodem 31, žhavicí diodou 41 a vybíjecí (liodon 42. na jejíž. katodu je napojen sjmlct-ny VyVUtl 1. vnitřních clcktrml 12, 22 zářivek 1, 2....

Způsob vytvoření závěsu chmelovodičového drátku k nosnému drátu stropu chmelnice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264671

Dátum: 14.08.1989

Autori: Beroun Stanislav, Prášil Vladimír

MPK: A01G 17/08

Značky: zařízení, chmelovodičového, závěsu, způsobu, drátu, chmelnice, nosnému, tohoto, drátku, způsob, stropů, provádění, vytvoření

Text:

...drátku k nosnćmu drá tu stropu chmelnice podle vynálezu je uloženo na základovém rámu 1, například svisle orientované descc a je ncscn v blízkosti nosných drátü 51 stropu chmelnice na pojezdovém t stnlíílimľwííitl ynří/.ení, políyhíijívíln se ve SlliČľll nosných nlrátü. Zanřízeíií scstává 7. protlaČOVíICÍlIO válce 2 a z proti němu umístěného přítlučného válce 3, uloženého na základním hřídeli 4 a posuvné vedeného v rámu 1 a tlačeného...

Zařízení pro fotometrická, turbidimetrická a fluorimetrická měření v mikrodeskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264670

Dátum: 14.08.1989

Autori: Daňhel Ivo, Grzonka Milan

MPK: G01N 21/31

Značky: fotometrická, mikrodeskách, zařízení, fluorimetrická, turbidimetrická, měření

Text:

...světlovod jsou uchyceny ve spojovacím ramenu s kloubem a k výstupu čidlového světlovodu je uchycen fotoelektrický článek, přičemž na vodicí desce je uložena mikrodeska. Ve vodicí desce je v prostoru pod kónusovým zakončením světlovodu umístěno zrcadlo.Uvedené řešení lze využít k jednoduché konstrukcí přídavného zařízení k fotometrům prolotometrická, turbidimetrická a fluorimetrická měření v mikrodeskách. Z uvedeného principu lze vyjít už při...

Netkaný filtračně sorpční útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 264669

Dátum: 14.08.1989

Autori: Skokanová Zdena, Česáková Hana, Kučera František

MPK: B01D 39/08, D04H 13/00

Značky: útvar, filtračné, sorpční, netkaný

Text:

...do tvaru respirátoru. filtrační textilní vrstva je volně vložena mezi výlisky a celý útvar je po obvodu spojen.Podstatou vynálezu je konstrukce a optimální kombinace filtračních a sorpčních materiálů použitých ve formě stavebnicových jednotek,které v požadovaném sledu mohou být použity bud ve tvaru rovinných funkčních útvarů nebo vytvarované do příslušného tvaru. Sorpční mohutnost sorpční textilní vrstvy podle jodového textu l (K 40 ZP VU...

Zapojení pro seřízení pravoúhlosti snímku posunem vybraných řádek vpravo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264668

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jindřich Miroslav, Kott Kristian

MPK: H04N 5/225

Značky: vybraných, snímku, pravoúhlosti, seřízení, posunem, řádek, zapojení, vpravo

Text:

...ke vstupní svorce vah, přičemž vstupní svorka úrovní je připojena k druhému vstupu obvodu korekčního vyhodnocení vpravo, jehož výstup je připojen k výstupní nulovací svorce.Výhodou zapojení podle vynálezu je možnost pravoúhlé korekce snímaných obrazů po» mocí televizní kamery ve vstupním obvodu po~ čítačového zpracování obrazových dat. Dalšívýhodou tohoto zapojení je jeho jednoduchost. jsou využity některé již existující vstupy a výstupy...

Zapojení pro násobení binárního kódu celého čísla binárním kódem podílu dvou celých čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264667

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: násobení, kódem, binárním, podílu, kódu, čísel, celého, celých, zapojení, čísla, binárního

Text:

...připojen zdroj kódu celé- .ho čísla násobence. Datový výstup zpětného čítače je připojen na vstup dekodéru nulového stavu, jehož výstup je připojen na vstup správnosti kódu zobrazovače binární informace. Na datový vstup zobrazovače binární informace je připojen výstup přímého čítače, na jehož vstup je připojen výstup druhého proměnného děličeVýhoda zapojení podle vynálezu spočíva v univcrzálnosti, která umožňuje změnu číselné hodnoty...

Zařízení pro zjišťování fyzikální veličiny světelně technických měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264666

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bakoš Pavel, Nedvědová Jana

MPK: G01J 5/46, G01J 3/50, G01J 1/42...

Značky: světelné, měření, zjišťování, zařízení, fyzikální, veličiny, technických

Text:

...vstup obvodu pro násobení racionálním číslem, na jehož druhý vstup je připojen výstup nastavitelné paměti čitatele a na třetí vstup je připojen výstup nastavitelné paměti jmenovatele. Výstup obvodu pronásobení racionálním číslem je připojen na vstup zobrazovače fyzikální veličiny.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v intlikaci číselnć hodnoty fyzikální veličiny v měrových jednotkách světelného technického měření. Další výlmtlot je, že...

Vyhořívací dřevitá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264665

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kutzendörfer Jaroslav, Hubková Anna, Vobořil Václav, Pešek Jiří

MPK: C04B 16/02, C04B 38/06

Značky: dřevitá, hmota, vyhořívací

Text:

...do 5 mm, zrnitost uhlíkaté látky do 0.09 mm. Aby bylo dosaženo rovnoměrného naneseni uhlikaté látky na povrch dřevité hmoty doporučuje se kromě intenzivniho promíseni složek předem ovlhčit dřevitou hmotu vodou. výhodněji pak roztokem některého ze známých lepidel, jako je dextrin, suliítový výluh, škrob, karboxymetylcelulôza, polyvinylalkohol, polyakryláty aj. Koncentrace roztoku lepidla činí obvykle 10 až 20 . Po smí CS 264 665 Blchání...

Zapojení pro tepelnou ochranu a řízení stejnosměrného cize buzeného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264664

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sládek Helmut, Cibulka Josef

MPK: H02H 7/08

Značky: buzeného, zapojení, tepelnou, stejnosměrného, řízení, ochranu, motorů

Text:

...se vstupem 1 dělence analogové dělíčky D a druhý vstup 6.8 vyhodnocovacího obvodu 6 je spojen se vstupem 2 (lělitele analogové děličky D, jejíž výstup 3 je spojen se vstupem 1 obvodu AF absolutní hodnoty.Zapojení pro tepelnou ochranu a řízení chlazení stejnosměrného cize buzeného motoru podle vynálezu využívá přímého měření oteplení statoru. Při tom se vychází ze skutečnosti, žes rostoucí teplotou se mění odpor budicího vinutí dle vztahuktlc...

Keramické kyselinovzdorné barvy na porcelán pro aplikační teplotu 780 °C až 830 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264663

Dátum: 14.08.1989

Autori: Nováková Růžena, Cvilink Zdeněk, Novák Miroslav, Martan Jiří

MPK: C04B 33/14

Značky: barvy, teplotu, kyselinovzdorné, keramické, porcelán, aplikační

Text:

...dostupným způsobem s úsporou energie.Vynâlez blíže objasñují následující příklady díly a procenta jsou míněny vždy hmotnostně.84 dílů taviva o složení 36,1 oxidu, 37,9 oxidu olovnatého, 9 oxidu hlinitého, 6.9 oxidu boritého. 2 oxidu vápenatého, 2 oxidu sodného, 4,1 oxidu zinečnatého a 2,0 oxidu draselného, vzniklého tavením při 1 200 a 1 300 °C se mele na mokré cestě s 4 díly kalcinovaného oxidu chromitého a 12 díly keramického...

Jámová výztuž z výztužních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 264662

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrabovský Josef, Kübel Ladislav, Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav

MPK: E21D 5/00

Značky: jámová, dílců, výztužních, výztuž

Text:

...správného tvaru tubustl jámy. To dává možnost jnosliljittčlit (Jlmzlžovzitlí boku výlomu. Technologická stabilita se proti systému s osazováním celých prstenců výrazně zvyšuje. Ncpřesnosti ve výsledné délce celých stupňů kaskády, připadajících na délku jednoho obvodu jámy, které při tomto způsobu osazování výztužních dílců vzniknou, se vyrovnávají změnou délky dozdívané modulové vložky. V místě modulových vložek lze s výhodou zaústit...

Zařízení ke zpracování signálu snímače ukazatele polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264661

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kott Josef, Wagner Karel, Kočandrle Ladislav, Haniger Ladislav

MPK: G05D 1/08

Značky: snímače, polohy, zařízení, zpracování, signálu, ukazatele

Text:

...skupinu těchto cívek. Cinnost obou těchto skupin cívek je, stejně jako vyhodnoeení jejich signálů, shodná a v dalším popisu je proto uváděna pouze jednou.Podle tohoto příkladu provedení sestává zařízení ke zpracování signálu snímače ukazatele polohy ze snímače 1, ze zdroje 2 střídavého napětí, ze zdroje 3 stejnosměrného napětí, z převodníků 4 a, 4 h napětí/proud, z dolnoírekvenčních propustí 53, 5 h, z usměrňovačů Ba, 6 h, ze zdroje 7...