Zverejnene patenty 13.06.1989

Způsob výroby nových dihydrobenzofuran- a chroman-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264300

Dátum: 13.06.1989

Autori: Margarit Josette, Franceschini Jacqueline

MPK: A61K 31/34, C07D 307/82, A61K 31/35...

Značky: chroman-karboxamidů, nových, způsob, dihydrobenzofuran, výroby

Text:

...destilace se provádí ve vakuu do konstantní hmotnosti zbytku.Do jednotlivé banky s kulatým dnem se predloží 107 g jemně rozemletého N-2,5-dichlorpentyl j-6-ethylsulfonylchroman-S-karboxamidu a 203,5 g l-cyklohexenylmethylaminu. Obsah baňky se 2 hodiny zahřívá na 60 °C .a výsledný roztok se nechá 48 hodin V sušárně při teplotě 60 °C. Po přidání vody a 30 m 1 300/0 roztoku hydroxidu sodného se amin oddestiluje. Směs se ochladí a vyloučená...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264299

Dátum: 13.06.1989

Autori: Giles David, Joppien Hartmut, Bühmann Ulrich, Neh Harribert

MPK: A01N 43/56

Značky: insekticidní, účinné, akaricidní, prostředek, výroby, způsob, složky

Text:

...fosfatidylethanolaminu, N-acylfosfatidylethanolaminů, Íosľatidylinositu, fosľatidylserinu, lysolecithinu a iosfatidylglycerolu.Účelně se uvedené účinné látky nebo jejich směsi používají ve formě prostředků,jako prášků, posypů, granulátů, roztoků, emulzi nebo suspenzí, za přídavku kapalnych nebo/a pevných nosných látek, popřípadě ředidel a popřípadě adheziv, smáčedel, emulgátorů nebo/a dispergátorü.vhodnými kapalnými nosnými látkami...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264298

Dátum: 13.06.1989

Autori: Schrör Karsten, Rovenszky Franz, Binder Dieter, Ferber Hubert Peter

MPK: C07O 333/32, C07D 409/02

Značky: výroby, způsob, dusíkatých, arylmethoxythiofenových, derivátů

Text:

...pro enterälní nebo parenterální podání. Ide o z farmaceutického hlediska přijatelné organické nebo íanorganické nosiče, jako jsou například voda, želatina, arabské guma,mléčný cukr, škrob, stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobne. Farmaceutické prostředky mohou mít pevnou formu, jako například tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo kapalnou formu, například roztoky, suspenze nebo emulze. Tyto...

Způsob odsolování kamenouhelných dehtů a smol

Načítavanie...

Číslo patentu: 264297

Dátum: 13.06.1989

Autori: Alscher Arnold, Peter Siegfried, Oberkobusch Rudolf, Beneke Herbert, Jaumann Wolfgang

MPK: C10C 1/20, C10C 1/00

Značky: způsob, kamenouhelných, dehtu, odsolování

Text:

...fází.Překvapivě se ukázalo, že zinek přítomný V dehtu jako nerozpustný sirník zinečnatý se ze značné části rozpoušti ve vodné fázi, po uvolnění vypadne a může se odfiltrovat. Tak je možné prací vodu zbavenou zinkové soli vést cirkulačně a. obsah chloridu sodného, popřípadě .amonného tak dalece obohacovat, jak je to z technických důvodů možné. Pak se praci voda musí alespoň částečně zpracovat nebo vyměnit.Během pracího procesu je plyn...

Zásobník příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264296

Dátum: 13.06.1989

Autor: Tholander Lars

MPK: D04B 15/48

Značky: zásobník, příze

Text:

...zásobník 1 příze 7 ze zás-obního bubnu 2, ktevrý je obklopen prstencem 3.Zásobní buben 2 je vzhledem k prstenci 3 držen v. příslušné úhlové poloze neznázorněnými permanentními magnety. Na zásobní buben 2 může být neznázorněným navíjecím zařízením ukládána dočasná zásoba příze 7, pomocí níž může být vyrovnáván její přerušovaný odtah následujícím, přízi 7 spotřebovávajícíín zařízením, jako například tkacím strojem nebo pletacím strojem. Počet...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Megyeri Gábor, Kovács Lajos, Bogsch Erik, Szepesi Gábor, Kassai Anna, Gazdag Mária, Trischler Ferenc, Stefkó Béla, Keve Tibor

MPK: C07D 457/04

Značky: derivátů, způsob, přípravy, 2-brom-alfa-ergo, kryptinu

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Hřeblo dvouřetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264294

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wóznica Engelbert, Borowy Bohdan, Brachman Hubert, Jadczyk Jan, Kuczera Jerzy

MPK: B65G 19/22

Značky: hřeblo, dvouřetězového, dopravníku

Text:

...kolmé k ose dopravníku. Příčka ve střední části má» pero ve tvaru,které odpovídá výše uvedenému lůžku, přičemž lůžko zahloubení ipero výstupek do sebe zapadaji po sešroubování tak, aby zadní a přední stěna tohoto zahloubení tvořily opěrná žebra napřič k ose dopravníku,ktera zamezují osovým pohybům příčky aodlehčují šrouby od dynamických zatížení. Použití opěrného stabilizujícího zahloubení v hřeble a výstupku v příčce spolehlivě zabraňuje...

Způsob přípravy 3-(hydroxymethyl)-isochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264293

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sárossy Judit, Zólyomi Gábor, Rabloczky György, Elek Sándor, Moravcsik Imre, Kuhár Mária, Lang Zsuzsanna, Hámori Tamás, Elekes István, Varró András, Láng Tibor, Ling István, Körösi Jenö, Botka Péter

MPK: C07D 217/16

Značky: 3-(hydroxymethyl)-isochinolinových, derivátů, přípravy, způsob

Text:

...že je hydrochloridová sůl sloučeniny obecného vzorce I dobře -rozpustná ve vodě, potom se ve výhodněm provedení nejdříve převede na volnou bazickou formu zpracováním s alkalickým činidlem.Tato bazícká forma se izoluje přímo z reakční směsi, ve v.ýhodném provedení netttralizací ochlazené reakční směsi zředěným vodným roztokem anorganické bazické látky, jako je například roztok hydroxidu sodného, nebo organickou bazickou látkou, jako je...

Dlaha ke spojování spondiosních a kortikálních kostních fragmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264292

Dátum: 13.06.1989

Autori: Karas Wlodzimierz, Pilawski Kazimierz, Granowski Robert, Ramotowski Witold, Tuziemski Alexander

MPK: A61B 17/58

Značky: kostních, spojování, spondiosních, kortikálních, fragmentu, dlaha

Text:

...že v. příčném kratším spondiosním ramenu jsou ovälné kuželové přítlačně otvory směrované tak jako podelná osa .dalšího kortikálního ramene. V též ose, ve .ktoré je každý oválný kuželový přítlačný otvor, v. dolní časti kratšího spondiosni-ho ramene, je drážka.Dlaha podle vynálezu se používá spolu s kostními šrouby, které mají kortikállní závit z jedné strany a rnetrický ,závit z druhé strany. Dlaha položená na dřive zašroubované šrouby do...

Vícecestný ventil s vyrovnáváním tlaku pro tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264291

Dátum: 13.06.1989

Autor: Reinelt Werner

MPK: F15B 13/02

Značky: kapaliny, vyrovnávaním, ventil, tlakově, vícecestný, tlaku

Text:

...kanálu 29 na plášti posuvného pístu 4..V poloze znázornená na obr. 2, tedy v otvírací poloze posuvného pístu 4 leží zadní obvodový kanál 29 v rovině s p~růchozími štěrbinovými otvory 18, které jsou přiřazeny prstencovému kanálu 12. V středním prstencovém kanálu 14 jsou ve dnu uspořádány se vzájemn-ou mezerou dvě sady průchozích štěrbinový otvorů 18, jak ukazuje obr. 3, přičemž uspořádání je pzrovedenotak, že v zavírací poloze jsou spojený...

Způsob výroby karbocyklických purinových nukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264290

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hamana Takumi, Morumoto Ryuji, Yammamoto Naoki, Taniyama Yoshio

MPK: C07H 19/16

Značky: karbocyklických, způsob, purínových, nukleosidů, výroby

Text:

...uvedenému účelu používá vhodná účinná dávka sloučenin podle tohoto vynálezu v rozmezI 30 až 500 mg na 1 kg tělesné hmotnosti za den, s výhodou v rozmezí 100 až 300 mg na l kg tělesné hmotnosti za den. Požadovaná dávka je obvykle přítomna jako dvě, tři nebo čtyři dílčí dávky, které se podávají ve vhodných intervalech během dne. Podávání se může prováclět libovolnou cestou, včetně orální, rektálni, nasální a lokální například bukálni nebo...

Zařízení pro volbu a ovládání zdvihu jehel v okrouhlých a plochých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264289

Dátum: 13.06.1989

Autor: Mozer Massimo

MPK: D04B 15/68

Značky: volbu, plochých, zdvihu, strojích, okrouhlých, jehel, ovládání, zařízení, pletacích

Text:

...volný vnější konec pružného dílu 15poněkud zvednut, vychylovač 11 se uvolní z přídržněimo ozulm B a otočí se působením juružiny 14 V takovém směru, že jeho rameno 1.3 se pohybuje dolů, jak je znázorněno na obr. 2, tak dlouho až se dostane do zaběru s volicí vačkou 2 D.Profil této volicí vačky je (ipatřen, jak je ziíázvorněno na obr. 5, který představuje rozvinutí profilu do jiřímky, větším počtem radiálních výčněilçťi 21 a, 21 b, 211 a...

Způsob výroby nových dihydrobenzofuran- a chroman-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264288

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franceschini Jacqueline, Margarit Josette

MPK: A61K 31/35, C07D 307/82, A61K 31/34...

Značky: chroman-karboxamidů, výroby, nových, způsob, dihydrobenzofuran

Text:

...50 °C.Do jednovtlitrové baňky s kulatým dnem se predloží 76 g 6-methylsulfamoylchrvoman-čl-karboxylové kyseliny, 200 ml chloroformu a 28,5 g triethylaminu, obsah baňky se ochladí na 0 °C a přikape se k ,němu 30,5 gramu ethyl-chlortormlátu, přičemž se teplota udržuje vnějšim chlazením ledem na 0 až 5 °C. Směs se při shora uvedené teplotě 30 minut michá, načež se k ní při teplotě 0 až 5 °C přikape roztok 55,5 g...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264287

Dátum: 13.06.1989

Autori: Schrör Karsten, Rovenszky Franz, Ferber Hubert Peter, Binder Dieter

MPK: C07D 333/32, C07D 409/02

Značky: derivátů, dusíkatých, arylmethoxythiofenových, způsob, výroby

Text:

...hnedého oleje, který se rozpustí V methanoltl a pak se smísí s přebytkem methanolnového r-oztolku kyseliny chlorovodíkoavé. Rak se směs odpaří a odparek se nechá překrystalovat z methan-olu.Takto zskaný krystalícký produkt se dělí mezi nasycený vodný roztok hydrnogenuhličitanu s-odněho a methylenchlorid, vodná fáze se ještě dvakrát extrahuje methylenchloridem, organické fáze se sliji, vysuší se síranem sodným, ztlltrují a odpaří. Odparek...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264286

Dátum: 13.06.1989

Autori: Konkol Werner, Bahrmann Helmut, Hahn Heinz-dieter, Gick Wilhelm, Bach Hanswilhelm, Wiebus Ernst, Cornils Boy

MPK: C07C 45/50, C07C 47/02

Značky: způsob, aldehydů, výroby

Text:

...ke snížení rychlosti hydroformylační reakce a tím k poklesu produktilvity katalyzátorového systému.Obzvlášť se osvedčilo upravovat koncentraci sulfoííovaííých nebo karboxylovaííých triarylfosfinü na hodnoty 26 až 28 0/0 hmot.,vztaženo na vodný roztok.Způsobem podle vynálezu se nechajíhydJÍOÍlOFHlYÍOVäÍ olefiny se 2 až 12 atomy uhlíku. Tyto olefiny mohou být líneární nebo rozvětvené s dvojnou nvazbou na konci nebo uvnitř. Příklady pro takové...

Impulsová třecí spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264285

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bakalov Ivan Atanassov, Popova Sofka Gergijevna

MPK: F16H 21/12

Značky: třecí, impulsová, spojka

Text:

...znázorněny dvě možnosti pro realizaci na 2pinacích prostředlků a prostředků pro upinání ohebných prvků.Impulsová třeci spojka sestává z výstupníh-o hřídele 1, který je obepnut dvěma ohebnými prvky 2 a 3, které jsou na svém jednom konci upevněny na klikových zalomeních 15 a 16 vstupniho hřídele, vzdálených niavzájem od sebe o 180 ° a na svém druhém konci jsou upevněny na napínacim prostředku I. V pásmu mezi koncovými body přiléhání 7 ohebných...

Katalyzátor pro výrobu maleinanhydridu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264284

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franchetti Victoria, Keppel Robert

MPK: B01J 27/195, C07C 51/16, B01J 27/18...

Značky: maleinanhydridu, způsob, výrobu, katalyzátor, výroby

Text:

...nizsi než 180 °C po dobu 1 až 10 hodin.Kalalyzüiorový prekursor se s výhodou vysuší při teplotě 100 až 150 °C.Kaialyzátorový prekursor se s výhodou praží při teplotě 200 až 290 °C po dobu alespoň dvou hodin.Kalalyzátorový preknrsor se s výhodou před pražením tvaruje na požadovanvou strukturu.líalcinace katalyzátorového prekursoru se s výhodou provádí tak, že se pražený katalyzátioroivý prekursor zahřivá v suché atmosiéře při teplotě 100 až...

Způsob výroby nových 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264283

Dátum: 13.06.1989

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, nových, způsob, derivátů, 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových

Text:

...se podají sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu v kumulativní dávce 3 až 3000 tag/kg d-o vena jugularis. Po podání se sleduje vlív těchto látek na tlak v lenvé komoře srdeční LV dp/dt), tlak a průtok ve stehenní tepně a také srdeční objem lv. čase HZV a srdeční frekvence.Při provádění svrchu uvedených pokusů působí sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu statisticky významný, na dávce závislý vzestup tlaku v levé srdeční kom-oře...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264282

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wahl Peter, Graf Hermann, Rentzea Costin, Sauter Hubert, Ammermann Eberhard, Pommer Ernst-heinrich

MPK: A01N 43/90

Značky: látek, způsob, výroby, fungicidní, účinných, prostředek

Text:

...způsobem popsaným v Organic Synthesis Coll., Vol. 1. str. 248, nebo v DOS 3227 388. Reakce těchto sloučenin kondenzace s aminoazoly obecného vzorce III se může provádět v prítomnosti či neprítomnosti rozpouštědel. ako rozpzouštědlia přicházeji v úvahu zejména alkoholy,jako ethanol, pr-opanoly, butanoly, glykoly nebo glykolmonoethery, diethylenglykoly nebo jejich monoethery, amidy, jako dimethylformamid, diethylformamid, dibutylformamid,...

Způsob výroby purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264281

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pinter Garry, Sircar Jagadish

MPK: A61K 31/52, C07D 473/00, C07D 473/18...

Značky: výroby, způsob, derivátů, purínových

Text:

...se míní stejna alkylová skupina,jak-o je uvedena výše s knoncovou hydr-oxyskupinou.Pojem arylová skupina zahrnuje nesubstituorvaný nebo substituo-vaný aromatický kruh, jak-o je například fenylová skupina nebo fenylnová skupina substituovaná atomem halogenu, jako například fluorem,chlorem, bromem nebo jodem, dále alkyloVou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, ako je například methylova skupina nebo ethylová skupina, dále hydroxyskupinou,...

Univerzální stírátko zejména čelního skla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264280

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jüttner András, Kovács Barna, Högyészi János

MPK: B60S 1/42

Značky: zejména, vozidla, univerzální, stírátko, čelního

Text:

...tvar provedení stírací gumy podle obr. 1 a odpovídající provedení príslušné vyztužonvací lišty v perspektivním pohledu, obr. 10 tvarování střední částí stredního .onblouku V perspektivním pohledu, obr. 11 podélný rez spojovací vložkou z pružné plastickéhmoty, nasadítelnot na příčný kolíłk středního oblouku podle obr. 10, obr. 12 pohled na spojovací vložku podle oblr. 11 v půdorysu, obr. 13 detail vzájomného spojení středního oblouku s...

Fungicidní prostředek s dodatečným růstově regulačním účinkem pro rostliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264279

Dátum: 13.06.1989

Autori: Banasiak Lothar, Sunkel Marianne, Nega Eva, Leuner Brita, Lyr Horst

MPK: A01N 43/84

Značky: prostředek, fungicidní, růstově, dodatečným, účinkem, rostliny, regulačním

Text:

...přičemž tyto choroby jsou způsobovány houbami, jako je například Erysiphe graminis, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe polygoni, Podosphaera, Sphaerotheca pannosa, Uncinula necator dále onemocnění rzi, způsobované obzvláště rody Puccinia, Uromyces neho Hemileia, nobzvláště Puccinía graminis, Puccinia coronata, Puccinia sorghi, Puccinia recondita, Uromyces fabae a Hemileia vastatrix. Dále jsou tyto choroby způsnobovąány plísní Botrytis...

Podbíjecí agregát pro strojní podbíječku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264278

Dátum: 13.06.1989

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjecí, podbíječku, strojní, agregát

Text:

...-než v obvyklých známých dvoupražcnových strojních podbíječkách. To je velice důležité při konstrukčním řešení nejrůznějších dvouprvažcových strojních podbíječek, protože přímo vedle podbíjecích nástrojů musejí být uspořádaný i jiné nástroje při stěsnané konstrukci.Podle velmi výhodného provedení vynálezu jsou vnější podbíjecí nástroje s přídavným pohonem pro výškový posuv vytvořeny teleskopícky. Toto jednoduché a konstrukčně velmi Líčelné...

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18, D03D 47/27

Značky: stroje, tkacího, jejich, jehlového, zanašečů, útku, ovládacích, vodiči, ústrojí, prošlupu, jehel

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Způsob výroby 1,3,5-triazintrionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264276

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gallenkamp Bernd, Schmidt Thomas, Mohrmann Karl-heinrich, Günther Andreas

MPK: C07D 251/30

Značky: 1,3,5-triazintrionů, výroby, způsob

Text:

...příklady sloučenin obecného vzorce III lze uvéstPostup podle vynálezu k výrobě sloučenin obecného vzorce I se provádí výhodné bez ředidel. Výhodné se pracuje v přítomnosti nadbytku dialkylesteru uhličité kyseliny vzorce lll.Postup podle vynálezu se provádí za přítomnosti silných bázi. Zde nutno zvlâště uvést alkoxidy alkalických Ikowů, jako methoxid sodný a methoxid draselný nebo ethoxid sodný a ethoxid draselný.Postup podle vynälezu se...

Samokonfigurující paměťový obvod s výběrem pomocí ústředního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264275

Dátum: 13.06.1989

Autori: Lipcon Jesse, Maskas Barry

MPK: G06F 9/00

Značky: obvod, samokonfigurující, pomocí, ústředního, paměťový, výběrem, procesoru

Text:

...obr. 2 představuji čtrnácté dráhy 89 nul-ový a jednotkový identifiskaění Ibit, zatimco patnáctá dráha 91 představuje dvojkový identifikační bit a šestnacté dráhy 93 představují třetí a čtvrtý idemtifikační bit.Napriklad, jak je zřejmě z obr. 3, pokudmá pamäťový modul 59 jeden pamäťový blok 61, vpak budou řádky bitů ~čltyři .až nula HHHHL, kde H je vysoká logická úroveň a L je nízká logická úroveň. Napájecí vstupy nejsou na obr. 2 znázornený,...

Zásobník drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264274

Dátum: 13.06.1989

Autor: Sobbe Friedrich-wilhelm

MPK: B65D 85/04

Značky: zásobník, drátu

Text:

....a provádět jednotlivé spoje s dráty palníku na jedné straně a na druhé straně s palníkovým .kalbele~m. Přitom je .navíc obzvlášť výhodné, že vždy je lk dispozici bezvadný prodlužovací nebo spojovací drá-t bez spletenin a jiných poškození, zcela nezávisle ,na tozm,V jakých délkách se prodlužovací, případně spojovací drát z cívky odvíjí. Tím se bezpečnostné a technicky zlepší spoje mezi jednotlivými dráty a provedení palníkového okruhu....

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předslitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264273

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kepplinger Werner, Hauk Rolf

MPK: C21B 13/00

Značky: předslitin, výroby, železa, surového, tekutého, oceľových, způsob

Text:

...přívod předem rerlukovaných častíc železa, jako je železná houba.Dále je v horní částí 1 .alespoň jeden odtah 5 k odvádění vytvoreného redukčního plynu. Ve střední částí 1 jsou vytvoreny pevné vrstvy I, II z hrubších častíc koksu. Rozttaivená lázeň, shnomažďující se pod pevnýmí vrstvami I, ll sestava z tekutého železa 6 a strusky 7, přičemž každá komponenta může mít svůj odpich. Do pevné vrstvy I není plyn ,přiváděm není tedy prcofuk-ována...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264272

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: C07D 239/26, A01N 43/54

Značky: esterů, pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, insekticídne, způsob, výroby, kyseliny, účinných, akaricídne

Text:

...nichž R 2 představujeZ-propylwovou skupinu,Z-butylovaou skupinu,Z-pentylovou skupinu,B-pentylovou skupícnu,Z-Inethylprop-Z-ylov-ou skujpínu,Z-Inethylbut-Z-ylolvou skupinu,cykloprwopylłovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMezíprodukty odpovídající shore uvedeInêmu obecnému vzorcí I, v němž R znamená alkoxyskupínu obsahující do B atomů uhlíku, které mohou sloužit k výrolbě výchozích...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264271

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, insekticídne, způsob, účinných, kyseliny, výroby, akaricídne, esterů

Text:

...Z-butylovou skupinu,Z-pentylovou skupinu, S-pemtylov-ou skupinu, Z-methyluprop-Z-yiov-ou skupinu, Z-me»th-ylbuit-Z-ylovuou skupinu, cyklopropylovou skupinu nebo cykl-ohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMeziprnodukty odpovídající shore uvedenému olbecnému vzorci I, v němž R znamená alk-oxyskupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, k-teré mohou sloužit k výrobě výchozích lćyselin obecného Ivz-orce II, je...

Způsob zpracování kalů hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264270

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gál Deszö, Palósz László, Kubó Sándor, Szabó Katalin, Korcyl Béla, Kovács László, Nemes István, Monos Rudolf

MPK: C10L 9/00, C10L 9/02

Značky: hnědého, zpracování, kalů, uhlí, způsob

Text:

...reaktoru se zajišťuje žádarný konečný poměr obsahu uhlí a oleje, a to. obsah oleje V koncentraci 5 .až 20 0/0 hmot. Může být použit pouze jediný mísicí reaktor nebo i Celý kaskádový systém reaktorü. V dále popsaný-ch príkladoch byl ipoužit kaskádový systém reaktorů, který je výhodnejší. V případě jediného mísi-cího reaktoru by musela být separovaná emulze recyklovana, což není třeba. u kaskád-onvého systému.Po prvním kroku se při separaci...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264269

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bátori Sándor, Messmer András, Grasser Katalin, Szirt Enikö, Pallos László, Benkó Pál, Hajós György, Petöcz Lujza

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, přípravy, as-triazinu, kondenzovaných, derivátů, způsob

Text:

...přísad. Vodné roztoky lIHOhOU být tlumeny vhodným vroztokem pufru nebo mohou být isotonizo~ ivány pomoci vhodného kapalného ředidla Inapříklad roztoku chloridu sodného nebo iglukózyľ. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro int-rianvenózní, intrxamuskulárnĺ ineho intraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známýlmi způsoby.Denní dávka účinné prísady oubecného vzorce I může kolísat v šlr-okých mezi-ch a lzávisí...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264268

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bátori Sándor, Petöcz Lujza, Szirt Enikö, Benkó Pál, Hajós György, Messmer András, Grasser Katalin, Pallos László

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, derivátů, přípravy, nových, as-triazinu, způsob

Text:

...roztoky sou obzvláště vhodné vpro intravenósní, intramuskulánní nebo lntraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravcují -o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísacly obecného vzorce I může kolísat v šinokých mezich .a závisí na několika faktorech, zejména. na účinnosti použité účinné přísady, způsobu podávaní a stavu pacienta.Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícími tes ty.1. Akutní...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264267

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hajós György, Szirt Enikö, Petöcz Lujza, Pallos Lázsló, Grasser Katalin, Benkó Pál, Bátori Sándor, Messmer András

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, kondenzovaných, as-triazinu, nových, přípravy, derivátů

Text:

...tetrabenazinové ptosi na myších a krysách po.skupinám 10 myší se orálně podá zkoušená siouřenina, načež se jim po 3 D minutách intiwaperitoneálině podá 50 mg/kg tetrabenazinu a v každé skupině se po 30, B 0, 90 .a 120 minutách spočítají zvířata vykazujíci ptosi padání Vĺ|Ček.Výsledky se vvyhodnocuijí taktoNa základě všech naměřený-ch dat se v každé skupině vypočíta průměnnä .ptose .a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří v ...

Způsob výroby purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264266

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sircar Jagadish, Pinter Garry

MPK: C07D 473/00, A61K 31/52, C07D 473/18...

Značky: způsob, výroby, derivátů, purínových

Text:

...on NHCHO / NHCHO a lHÄN N NH HÄN N NH A c R Re r~ Ham R AFť-Cf-zm 5 R 5 n n- (N) , (IV) Výrazern alkyl s 1 až 4 at-omy uhliku se Výrazem hydroxyalkylová skupina s 1mini přimý ,nebo xrozvětvemý uhlovodikuový řetězec, který obsahuje až 4 automy uhliku,jako je napříkladmethylová skupin-a, ethylová skupina, prolpylová skupina, isoprvopylová skupina, butylová skupina, isobíitvlova skupina, sekundární butylová skupina nebo terciární butylová...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264265

Dátum: 13.06.1989

Autori: Furdyga Éva, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Hajós György, Szirt Enikö, Messmer András, Benkó Pál, Kosóczky Ibolya, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, způsob, přípravy, as-triazinu, kondenzovaných

Text:

...tlumeny vhodným roztoškem put ru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roza toku chloridu srodnéhuo nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro intravenózvní, íntramuskulární nebo intraperitoneální podávání. Sterilní VÚČÍJHĚ roztoky se připravují o sołbě známymi zjpůsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat v širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména Ina...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264264

Dátum: 13.06.1989

Autori: Benkó Pál, Pallos László, Messmer András, Petöcz Lujza, Kosóczky Ibolya, Hajós György, Grasser Katalin, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, as-triazinu, derivátů, přípravy, kondenzovaných

Text:

...s tetrabutylamoniumbromidem.Výchozí látky obecného vzorce l jsou no.vé sloučeniny, jejichž způsolb výroby je chráněn v. lčs. patentu č. 264 262.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že se jim mohou sloučeniny obecného vzorce I připravit v jednom stupuni ve výborném výtěžku.Nové sloučeniny obecného vzorce Ipodovbně ako i známé sloučeniny obecného vzorce I, je možno zpracovávat na farmaceutické prostředky, které jako účinnou složku obsahují...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264263

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: způsob, výroby, látek, akaricidní, prostředek, insekticidní, účinných

Text:

...přítomností kyseléhvo katalyzátronru nebo dehydriatečxního činidla.Tento způsob esteriľikace je rovněž předmětem vynálezu. Další esterifikační metody jsou popsány .v .našich souvisejících československých patentových spisech č. 264 271,264 272.vhodným kyselým katalyzátołrem je například suchý chlorovodík, vhodným udehydratačním činídlem, Il-ajpřĺkĺâd dicyklohexyl~ ker-bodiimid. Esterifikaci podle vynálezu lze provádět v přítomnosti...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264262

Dátum: 13.06.1989

Autori: Messmer András, Szirt Enikö, Hajós György, Petöcz Lujza, Bátori Sándor, Pallos László, Benkó Pál, Grasser Katalin

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, kondenzovaných, nových, as-triazinu, přípravy, derivátů

Text:

...se vyhodnocují taktoNa základě všech .naměřených dat se v každé skupině vylp-očítá průměrná ptose a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří V 0/0 inhibicel Z takto získaných dat se vypočítají hodnoty ED 50.Výsledky jsou souhrnně uvedeny v tabulce Il.Zkoušená sloučenina Myši Ther. index Krysy EiDso mg/kg EDso Ing/kg slouvčenina A 0,15 3 667 7,0 referenčni sloučenina D 3,2 188 5,6 Amitriptylin 12,00 19 11,503....

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264261

Dátum: 13.06.1989

Autori: Petöcz Lujza, Hajós György, Pallos László, Bátori Sándor, Messmer András, Benkó Pál, Kosóczky Ibolya, Grasser Katalin

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, přípravy, způsob, as-triazinu, kondenzovaných

Text:

...ll, kde R 3 představuje methylskupinu. Alkanol se přednostně odštépuje za zahřívání v tavenivně. Přednostně se přitom pracuje při teploté 80 až 150 °C.Při uvedených reakcích se .může používat jen r-ozpouštědel s tiakovou bazicitou, .aby nevázaly anion.Reakční směs se může zpracovat o sobě známými způsoby například extrakcí, odpařením, fíltrací, atd..Výchozí látky obecného vzorce II jsou nové SŤOUČGHÍHYVH jejích transformace na sloučeniuy...