Zverejnene patenty 12.05.1989

Způsob výroby imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 264100

Dátum: 12.05.1989

Autori: Schwarz Vladimír, Durdil Petr, Jehlička Stanislav, Vácha Přemysl, Buchvaldek Tomáš, Trofimová Ludmila, Hýlová Jarmila, Bártl Václav, Dlouhá Jiřina, Rahm Jan, Procházka Vladimír

MPK: C07K 1/14, C07K 15/06

Značky: imunomodulačních, způsob, výroby, peptidů, frakce, thymosinu

Text:

...mdsolený thymosin, který se převede acetonüm na stabilní práškovitý mam ziproäukbTen se gelovou filtrací a chromatografii na měnii kationtů zpracuje přímo na konečný Komplex imunomoůulačníoh peptiůů thymüsinu frakce 5. Způsob podle vynúlezu se výhodné prováäi tak, že se lipidy vyextxamuji zuprspanolem nebo 1 » nbutanolem a okyaeleni ultrafiltrátu se pxovede kyselinou eau tovou na hodnotu pH 4,0. Autory vynálezu bylo takto zjištčnu,že je...

Způsob přípravy chlorfluorpropionylfluoridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264099

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Kvičala Jaroslav

MPK: C01B 9/08

Značky: způsob, přípravy, chlorfluorpropionylfluoridů

Text:

...cích 1 až 4 ethylenglykoluvé jednotky, při teplotě 20 až 200 °ů a tlaku 100 až 1000 kPa. ZVýhodné je použit fluorid soâný a/nebo fluorid draselm ný Výhody způsubu přípravy spočívaji především V tom, že se celá syntěma provádí ve třech reakčních stupních, počím naje od tuzemských průmyslevě vyráběných látek, které jäou VC srovnání 3 hexafluorpropenem neho deriváty yseliny tetrafluarjantarová cenově výhoánějši. Všechny reakčni stup~ ně je...

Segmentové axiální ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264098

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bartoň Petr, Kostohryz Jiří, Šoufl Pavel, Kodym Jaroslav, Šídlo Pavel, Kučera Josef, Němec Adolf, Futera Miroslav, Šeda František

MPK: F16C 17/04

Značky: ložisko, axiální, segmentové

Text:

...Vý má značný Vliv na dynamiku celého rotoru. Zanedbatel á není ani možnost kompenzace drobných nerovnosti nosičú ložiska onenbo nepřesností v axíálním uložení ložiska ve stojanuVynáloz je dále bliže oopsán na příkledeoh provedení o podle připojených výkrosů, na nichž obr. 1 značí celkový po« hlad na ložieku vo omůru osy, obr. 2 příčný řez A~A x obP.ľ,obr. 3 albvrutivní provedení ŕozu nodle our. L, oUv.4.B~B z obr. 1, obr. ) altornativní...

Zařízení k čištění odpadní vody aktivačním procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264097

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kos Miroslav, Tvarůžek Pavel, Miklenda Jiří

MPK: C02F 1/52

Značky: procesem, zařízení, aktivačním, čištění, odpadní

Text:

...je napojeno potrubí přívodu odpadní vody.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že částečně nitrifikovaná aktivační směs přivedená z nitrifikátoru se mísí v prostředí oxického regenerátoru-s vratným kalem o vyšší koncentraci, çož intenzifikuje nitrifikační pochody započaté v nitrifikátoru a zvyšuje oxidaoi dusíku a stsbilizuje proces nitrifikace, čímž denitrifikátor pracuje rovněž intenzívněji s vyšším koncentračním spádem dusičnanového dusíku....

Způsob rafinace bílého korundu pro výrobu nástřikových keramických materiálů pro plazmové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264096

Dátum: 12.05.1989

Autori: Macku Aleš, Tlučhoř Zdeněk, Szabó Josef

MPK: C01F 7/46

Značky: korundu, bílého, materiálů, technológie, způsob, nástřikových, plazmové, keramických, výrobu, rafinace

Text:

...plazmatu výtvořeném v plameni plazmového hořáku, zejmé. na s vodní stabilizací (teplota kolem 12,000 až 30.000 °c)a po projití plamenem plazmoveho hořáku se zrna korundu zachytí, například do sferoidiząční komory (dôvody), do cyklonu a j. íProstřikem plazmovým hořákem se alkálie v žáru plemene z větší části odpaří a zůstane čisté korundové zrno s nepatrným obsahom alkálií (O,15.- 0,17 hmot.), které neobsahuje nevhodnou/É - fází. Výsledek...

Zařízení pro měření rozměrů skříní diferenciálů, zejména pro osobní auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 264095

Dátum: 12.05.1989

Autori: Staněk Jaroslav, Mayer Milan, Bendová Dana

MPK: G01B 21/02

Značky: rozměrů, zařízení, skříní, osobní, zejména, měření, diferenciálu

Text:

...poloze zabudovány dva válcovité snímače 2, které se stýu kají se vnější plochou skříně díferenciálu 5. Pod válcovitými snimačí 2 je obvodové část tělese g lokálně vylehčena. Ve vylehčení na levé straně těleoa g jsou umístěny dvě levé animací hlavice Q, jež jsou opatřené vnějšimi měřicímí doteky 1. Ve vylehčeni na pravé straně tělesa g jsou umietěny dvě pravé snimací hlavice §, jež jsou opatřené vnitřnimí měřicími doteky 2. Vůči těmto...

Bezpečnostní lišta koželužských strojů s oboustranným vychýlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264094

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zeidler Jaroslav, Pater Jiří, Novotný Jiří, Dorazil Karel

MPK: C14B 17/12

Značky: koželužských, oboustranným, bezpečnostní, vychýlením, lišta, strojů

Text:

...1 iš~ to tvoří jedno rameno otočné páky ovládající čiälo poloąy.Romano otočné páky navazujo na čidlo polohy přímo nebo přespákový přovod ľokrok dosoüený vynálozom spočívâ V odstrančnímošnooti poškození suroviny nebo bezpečnostní lišty při navinuti su~roviny na horní podâvací váloc 3 současně vo zvysenu bozpečm hosti obsluhy. šozpočnostni lištu košelužských strojů S oboumřyannýmvychýloním je sohematicky znáxorněnn na přiloženóm...

Zařízení pro přívod kabelu k vozu opatřenému elektromotorem pro otáčení točny vozového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264093

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brůha Jiří, Kasenčák Petr

MPK: B24C 9/00

Značky: vozového, opatřenému, otáčení, točny, kabelů, zařízení, tryskače, přívod, elektromotorem

Text:

...zavážecímu vozu podle vynálezu je znázorněno na výkroeocha Obr. 1 před» stavuje půdorysný pohled, na obr. 2 je zobrazeno zařízení V řezuAěA vyznačeném na obr. 1. °Jak patrno z výkresů, k boční etčně lg kabiny vozového tryskače je z vnější strany připevněna konzola žol pro upevnění pé rového nevíjecího bubnu 5, od kterého je vedou kabel 1 přes vo~díbí kladku Q upevněnou na konzole QA do vstupniho otvoru gg pro kabel l. Vetuoní otvor lg je...

Sálavý otopný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264092

Dátum: 12.05.1989

Autori: Janata Jiří, Horák Zbyněk, Novák Miloš

MPK: F28F 3/12, F24D 19/00

Značky: panel, sálavý, otopný

Text:

...účinnost sálavýchVýše uvedené nevýhody odstraňuje sálavý otopný panel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že průchozí kànál, pro rozvod otopného media, je vytvořen mezi prolisem V desce sálavéplochy a krycím pásem upevněnym ze strany tepelné izolační vrstvyna desku sálavé plochy.U takto vytvorených průchozíchkaná 1 ů,pro rozvod otopného media, je převážná část jejich povrchu přímo součástí sálavé plochy, čímž je zabezpečen...

Kolová zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264091

Dátum: 12.05.1989

Autori: Přibyl Zdeněk, Koliáš Josef

MPK: B60P 7/08, B61D 45/00

Značky: kolová, zarážka

Text:

...profilem se spodní dosedací plochou a na ní nevazující šikmou, opěrnou plochou, vyztuženou žebrem s.upevňovacími otvory tak, že v horní části šikmé, opěrné plochy je kolová zarážka opatřena sklopným nástevcem, který je otočně uložen vůči ose rovnoběžné s průsečíkem rovin proložených šĺkmou, opěrnou plochou a horní opěrnou plochou.Konstrukce kolové zarážky se sklopným nástavcem umožní její přejetí automobilem s malou evětlootí a...

Přijímač pro frekvenční geoelektrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264090

Dátum: 12.05.1989

Autor: Příhoda Karel

MPK: G01V 3/06

Značky: frekvenční, měření, geoelektrická, přijímač

Text:

...sígnáL 0 vý usměrňovač 5 opatřený potarítním přepínačem 33. Výstup 32 sígnátového usměrnovače 5, propojenýs pátou vnější svorkou 17, je zapojen přes séríový odpor 7 doslučovacího uzlu 22, spojeného přes sériový odpor 8 s třetí vnějwší svorkou Já a přes vzorkovač 21 řízený časovačem 31 s ínvertuujícím vstupem ll sígnátového íntegrátoru É, jehož neínvertujícívstup 34 je přípojen ke spoLečné svorce§. Výstup EQ sígnáLovehoíntegrátoru 6, k...

Snímací hlavice na vnitřní i vnější měření, zejména pro měřící stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264089

Dátum: 12.05.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: G01B 5/02

Značky: vnější, stanice, hlavice, vnitřní, měření, zejména, měřicí, snímací

Text:

...pružiny 5, volné uložení střední části převodníku 5 n evěrné upevnění válcovitého těleea snímače Q pomocí šroubu 1. Přední čáet.převodníku Q je opetřena vymě~ nitelným dotekem Q, jehož zadní če 1 one atýká s äotekem Q snímače Q. Ko přední části převodníku 3 a k zadní částipřevodniku Q jsou přípevněny spodni konce plochých pružin łg,přičemž střední částí plochých pružín łg jüou opatřeny pří~ ložkami łł Vrchní konce plochých pružin gg jsou...

Zařízení pro měření vytvrzovací charakteristiky nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264088

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sládková Marie, Pilař Zdeněk

MPK: G01N 25/20, G01D 7/06

Značky: pryskyřic, měření, polyesterových, nenasycených, vytvrzovací, charakteristiky, zařízení

Text:

...maximální teploty vyu tvrzovací charakteristiky pro přísluànou polyesterovou pryskyŕici. Vzhledeu ke stávajícím stanovoním so značnč zjednodušuje měření vytvrzovaoí charakteristiky a zpřeořu» je so metodika měření, která umožňuje rychlé získání DřcE~ ných informací, tj. teploty a času exotermickě reakce při vytvrzování měřené pryskyřice.Jedno z možných příkladnýoh provedení vynálozu je Knázoruĺno na çřinojoných výkresoch, z nichž značí...

Volnoběžná kuličková spojka s přerušovanou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264087

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B60K 17/26

Značky: spojka, kuličková, voľnobežná, prerušovanou, funkcí

Text:

...g jo vyhtvarována do podoby rotačního kužele s odřiznutým vrcholom, jehožsklon površky k ose je dán hodnotou samosvorného úhlu, ktorý činípřibližně 7 °. Na tuto kuželovou stěnu je zespodu dotlačována nejw méně jedna kulička Á prostřednicžvím kruhové podložky § Tatopodložka§ je uložena na pomocné pružinč §, jejíž přeâpěůí je seřizováno regulačním šroubem 1, ktorý je posouván V záviůu opěrn ky šroubu §, upevněné opět rozebiratelně k trúboe,...

Protipožární ochranný nátěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264086

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vašátko Eduard

MPK: C09D 5/18

Značky: ochranný, protipožární, nátěr

Text:

...nebo amoniumpolyfosfátu,melamínu nooo urotropinu a vícemocného polyalkoholu, škrohuPodstata řešení spočíva v tom, že 40 až 60 hmot. výše uvedené směsi aditiv, obsahující 5 až 20 hmot.dí 1 ů pentaerytrítolu, 10 až 35 hmot . dílů amoniumfosfátu a/nebo amoniumpolyfosfátu, 4 až 20 hmot. dílů melamínu a/nebo urotropínu a 1 až 20 hmot. dílů škrobu dextrínu a/nebo vícemocného po 1 y~ alkoholu, je smícháno sa 40 až 60 hmot. roztokového...

Odstředivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264085

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vrbenský Václav, Pacák Vlastimil, Čížek Karel, Baudyš Josef, Veselý Jaromír

MPK: F16D 43/02

Značky: odstredivá, spojka

Text:

...pružín a závaží se příblížj k unášecímu bubna spojky. Působením odsťředívé síly j na unàšecj buben spojky pomocí opěrných čepů možnujo nos kroutíciho momentu. Vzhledem k tomu, že spojka využívá pouze odstřodivó síty, vychází poměrně těžké, což zejménau přeprovnjků cntazoni není hospodárné.Tyto nevýhody jsou odsŕraněny novým řoenín, jehož podstata spočívá v tom, že na unàšecím tLese spojky jsou po Ouvoťu uspořádàny unàšocj výstupky, umísŕěné...

Zařízení pro plynulý rozběh pokládacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264084

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pater Jiří, Dorazil Karel

MPK: C14B 17/10, C14B 17/06

Značky: válce, rozbeh, koželužských, strojů, plynulý, zařízení, pokládacího

Text:

...äovřenim. Tím oäpadá poškození suroviny, po»něvodž podávaní a pokládací váloc se před dovřením strojeVynáloz je znásornčn na příložených výkresoch, kdo obr.1 řizením a oär.2 schomaticky závislost povona polozo pístu V hydraulickćm válci.tu GL ,w ,f říĺmJt G 3 1- ą p 1 t» -řĺ Hv 4 IKa n. Na uouLn wdmo pltd nOnOuOL vrau LhraUC.~Jwálce 1 ovléďojíoiho pokládacĺ váloc Z je umístěn otvor A, wjohož eso je posuvnö vlošon v ůčlo hydrąuliokóhó válce...

Mechanismus přerušovaného chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264083

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mazánek Petr, Prskavec Josef

MPK: C03B 9/38

Značky: chlazení, mechanismus, prerušovaného

Text:

...výhodou je začlanění hraditka pro plynulé nastavení trvalého chlazení forom, pokud je toto z technologického hlediska potřebné, při» čemž nastavení je možno provést bez demonůážo Jakýohkoli součástí mechanismu. Vlastní mechanismus je snadno přístupný a umožšujo zabudování těsně před místo výfuku ohladicího vzduchu na formy, takže ąčinek přerúšovaného chlazení se bezprostředně shoduje 5 pohyby klapky ovládané pnaumatiohým vůioem, Na...

Sací koš s vymezeným zdvihem uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264082

Dátum: 12.05.1989

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F04D 29/70, F16L 55/24

Značky: sací, zdvihem, uzávěru, vymezeným

Text:

...Na každém osazeném segmentověm zobci 222 je vytvořena opěrná plocha 231. Tento azia álně rozdělený volný konec 221 táhla gg uzávěru 3 saoího koše e v sunut z vnitřního orostoru lO saoího koše růohczím otvow y t i 23 rem 122 ve dnu 121 sita 12 ooatřen°m náběhovou lochouzegtrany vnitřního prostoçu lg secíhokoše, ktorá může být na~ příklad kuňelovitá nebo jehlanoovitá. Při naxiuálním zjvihu uzávěru Q je opěrná plocha ggi každého osazenćhc...

Analgetický přípravek s anxiolytikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264081

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vinař Oldřich, Koblas Karel

MPK: A61K 31/55

Značky: anxiolytikem, přípravek, analgetický

Text:

...analgetických léčív. ktoré Jim z rozpaků lékaři předepisují nebo si je opatřují bez lékařw akého předpisu. výzkum z posledních let ukazuje, že tato léčíva jsou často znoužívána jako doping všedniho dne a vo skutečnosti při chroníckém užívání působí spíše stimulačně než analgetícky.Hlavní výhodou přípravku podle vynálezu je zvýšená teran peutická účinnost a usnadnění užívání léků. Chroníckýmí algickýmí oyndromy trpí často především...

Zařízení pro upevňování svrškových dílů k podešvi obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264080

Dátum: 12.05.1989

Autori: Žour Vladimír, Machů Bohumil, Snášel Josef

MPK: A43D 67/00

Značky: dílů, obuvi, svrškových, upevňování, podešví, zařízení

Text:

...Vruty 3 se vkládají pod šrouboväk g do vodícího pouzdra gg ručně nebo jsou samočinně přiváděny z neznázorněného zásobníku. Rovnoběžně s osou g šroubovací hlavy g jeŤbod~ pěře 1 upraveno vedení lg, v němž je posuvné uložena vodicí příložka 3. Na vodicí příložce 3 je vytvořeno dorazové osazení 31,.jehož tvar je negativem příčného progilu podešve Q. Dorazové osa~zení 31 je rovněž uzpůsobeno.jako doraz pro okraj svrškového pásku 5. Na okrajích...

Hnací ústrojí pekárenské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264079

Dátum: 12.05.1989

Autori: Matějíček Josef, Kožíšek Bohuslav, Holásek Oldřich, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/48, A21B 1/42

Značky: hnací, pekárenské, ústrojí

Text:

...která je zařazená mezi šnekovou převodovku a řetězový převod, umožňuje snadné přepináni z mechanického pohonu na ruční a naopak.Navýkranxje v nâryse znázorněn přiktad provedení podle vynálezu. AZařízení je tvořeno hnacim elektromotor W 1 se šnekovou2 a nàsuvnou převodovkooĺâ k malému řełězovému kolu É je za- tořazena výsuvná spojka Z pxo možnost přepinàni na ruční pohon, řoaližovaný klikou 2, s koncovým spinačem 13 a kuželovým pře-zvodem g....

Nástroj pro sloučené hydromechanické tažení hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264078

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bauer Milan, Tomášek Jiří

MPK: B21D 22/20

Značky: nástroj, hydromechanické, hlubokých, tažení, sloučené, výtažků

Text:

...bývá operace taüe~ aťzwágcbem ąyrabít nelze. Při hvŤrcnccaníckém tažení oistup 0 ovených vjtažä V näsírcjĺch známtrh 1 rv neba VĺT 5vedené nevýhcñg â 39 âmího stavu techniky do znsčné u . Clušv že ňezí teloskepícky usçořáê ý první a druh tažník je suvně5 nlubgzjgh vga žgů gggle vŕnálezu, jehož poístata spočívá V tom,3~ . f - - . caou na vnltrní sgzcni QTVĽLAO unhu a na vnlttažníku - - ě a tvar pouzdra odpovídá vn 1 Lřníroz~,n i z v....

Zařízení k tlumení vibrací kmitacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264077

Dátum: 12.05.1989

Autor: Fiala Jaromír

MPK: B24B 19/06

Značky: vibrací, zařízení, tlumení, kmitacího, mechanismu

Text:

...zvýšené hlučnosti.Uvedené nedostatky v dosud nejvyšší známé míře odstraňuje zařízení k tlumení vibrací kmitacího mechanismu, zejména u strojů pro dokončováni oběžných drah kroužků kuličkových loži sek nebo plášíů soudečků a kulových čel valivých těles podlevynálezu Podstata vynálezu spočivá v tom, že ve vnitřním po vrchu setrvačniku, uspořádaného otočné prostřednictvím alespoňdvojice ložisek ve skříní kmitacího mechanismu,je...

Odrušovací zapojení sériového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264076

Dátum: 12.05.1989

Autori: Onderlička Ivan, Stoklásek Milan, Krejčí Karel

MPK: H02K 11/00

Značky: motorů, odrušovací, zapojení, seriového

Text:

...a na druhé vinuti LB. První připoj QA prvního vínutí 2 L. .je připojen ke kladnému nepájeoímu přípojí ia druhý přípoj Lig je připojen k prvnimu př-Cpoái g kotvyna jejíž druhý přípoá ga je přípojen prvníĺpřiupod łěł druhéhovínutí E, jehož druhý přípoj 33 je při» ~ pojen k zápornémupnapájecimu připojí 42. K prvnímu připojí ZI.AII. prvního vínutí Íl 1 §. je přípojena ketoda první.diody Ii 3., ,jejíž anoda je-přípojena ke druhému přípoji gg kotvy...

Keramická přepážka v průmyslových pecích pro roztavené kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264075

Dátum: 12.05.1989

Autori: Maglia Petr, Sýkora Libor

MPK: F27D 1/00, F27B 14/08

Značky: průmyslových, keramická, roztavené, pecích, přepážka

Text:

...mická tvárnice je v horní neponořené části rozšírená s výbě~ rem. Horní plochu a výplň výběru tvoří izolace s využitím minerálních vláken. Tím přepážka svoji horní rozšírenou plo~ Chou spolu s přiĺehlou plochou vyzdívkyvanypece tvoří izoě» lovanou, rozměrově stálou rovinu, která může být využita jako těsnící plocha topného víka pece. Tvarová pevnost tenké samonosné přepážkyje dále zajištěna alespoň jedním svislým žebrem, kterým prochází...

Potrubní kus pro dopravu horkých médií za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264074

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jeřábek Vladimír, Semrád Petr

MPK: F16L 59/14, F16L 57/00

Značky: potrubní, tlaku, médií, dopravu, horkých

Text:

...AUvedené nedostatky odstraňuje potrubní kus pro dopravu horkých médií za tlaku podle vynàlezu, jehož podstata spočívà v tom, že trubková vložka je rozdělena na dvě části mezerou,která je překryta objímkou, přičemž každá část trubkové vložky je spojená na vnějším konci plynotěsným víkem s nosným plàštěm. Pod plynotěsnýmí víky jsou umístěny nejméně dva drátové elemen ty, spojené s trubkovou vložkou a nosným pláštěm. Objímka jesoojena s...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264073

Dátum: 12.05.1989

Autori: Novák Jan, Šmidrkalová Eva, Mikulcová Dagmar, Šmidrkal Jan, Prachař Otakar, Nováček Alois, Kadeřábková Jitka, Hromas Josef, Kršňák František, Krob Václav, Šimek Stanislav, Votápek Václav, Kořínek Jaroslav, Hrdina Pavel, Kohout Josef

MPK: C11D 1/62

Značky: výroby, způsob, tenzidů, kationaktivního

Text:

...např. laurová, stearová, nebo to mohou být technické směsi, např. stearin (směs kyseliny stearovê a palmitovê)nebo hydrogenovanê řepkovê kyseliny.Způsob výroby kationaktivnêho tenzidu podle vynálezu jePříklad 1 Do duplikovanêho smaltovanêho reaktoru o celkovêm obje mu 1,2 m 3 opatřenêho kotvovým míchadlem a sestupným chladičem se napustí postupně 601 kg (3 kmol) roztavenê kyseliny laurovê, 281 kg (3,15 kmol) 2-dimethylaminoethanolu,...

Rychlovýměnný ucpávkový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264072

Dátum: 12.05.1989

Autori: Landa Vladimír, Pruner Vladimír, Pecivál Ivan, Herold Ervín

MPK: F16J 15/02, F16C 33/78

Značky: rychlovýměnný, ucpávkový

Text:

...e stenou nádoby zabezpečuje těsnost i při změnéch teploty ucpávky vlivemíphvění hřídelo, jeho průhybu a podobně.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkledné provedení vynálezu. -Hřídel Q nesoucí mísicí element je uložen v ložískových tělesech vně mísicí nádoby lg. V místě průchodu hřídele ąg otvorem ll ve stěně mísicí nádoby lg je ne hřídeli ąg nesunu~ te ucpávke gg tak, že čelní plocha použdre gg se opírá o osazení Jg a v této polože se...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264071

Dátum: 12.05.1989

Autori: Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Chládek Otokar, Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/94, D04B 15/18

Značky: zařízení, pohon, prístroje

Text:

...k ose přítroje ł a posuvné uložen spoovací člen 5 tvaru plochého klínuo Do průchozí drážky Q spojovecího členu 5 zasahuje rameno páky Q otočně uložené v hlavě 1. Na druhé rameno páky Q je uchycena svislé tyč llposuvně uložená v hlavě 5 e jejíž horní část je otočné uložena V trubce 4 tělesa i pří- ľ stnnje L. Na vršek tyče 1 dosedá rameno páky Q úložené na konzole Q,výkyvně uspořádaně na neznázorněném rámu stroje Na druhé rameno páky 2...

Zařízení pro ojednocování vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264070

Dátum: 12.05.1989

Autori: Buryšek František, Viták Josef

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: zařízení, vláken, ojednocování

Text:

...hubice od vstupního otvoru odváděcího kanálu na čelní ploše spřádací jednotky, přitrvajícím podtlaku centrálního kanálu na základě okamžitého místního snížení podtlaku přisáváním pomocnýmí otvory v samonastavitelném těsnícím nástavci během fáze oddalování tohoto nástavce.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených ąýhYwech kde na obr. l je schematicky znázor~ něna přední část spřádací jednotky bezvřetenového...

Zařízení pro snadno vyměnitelnou přímožhavenou katodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264069

Dátum: 12.05.1989

Autori: Černý Rudolf, Luňák Ladislav

MPK: H01J 37/063

Značky: přímožhavenou, zařízení, snadno, vyměnitelnou, katodu

Text:

...vložením keremického kotoučku Q. Všechny tři kotoučky jsou rov~ noběžné s plošnou spirálou ketody L. Kotoučky A jsou každý 2 jed~ né etrany připevněny ěrouby 2 ke keramickému kotoučku Q. Rovný vnitřní konec g prochází volně otvorom ve středu vrchního keramického kotoučku A a keramického kotoučku Q, načež je přivařen ke spodnímu kotoučku 5. Takto vytvořený pevný colek je vložon do válcové dutiny Wehneltovy elektrody osazené na průměr...

Mobilní polohovadlo, zejména pro obloukové svařování pláště a čel nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264068

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štefl Milan, Pour Břetislav, Toman Otakar

MPK: B23K 37/04

Značky: nádoby, obloukové, pláště, polohovadlo, zejména, svařování, mobilní

Text:

...jednou tlakovzdušnou hadici a jed h- 3 264 C 68 ním viccžžiovým kabclem, protože všechny pneumatické rozvááäče mohou být umístěny na rámu polohovadla. Třetim přívodem může případně být jednežilový kabel, který zabezpečuje spojení svao řovaciho polohovadla s jedním pőtemjsvařovacích zdrojů. Další podstatnou výhodou je možnost dálkového ručniho, nebo automatického ovtédàni 2 řídící jednotky.Mobilní potohcvadto, zejména prs obtoukové...

Rozebíratelná ampule pro pěstování krystalů jodidů rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264067

Dátum: 12.05.1989

Autori: Gilar Oldřich, Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš

MPK: C30B 35/00

Značky: fáze, plynné, rtuti, ampule, pěstování, jodidu, rozebíratelná, krystalů

Text:

...vypěotovanóho kryatalu ą nojaou zâaleka opi~ málni. Při áolüptáváuí ampuleoáâšc dojít jednak k chamickému poš kození krystalu, zogmćną jeho xunhäníah plech a jaduak k Gíiávsmsžůdóuoíoh látok do krystaiu, což nagüäĺřnä Qvĺivawjü äeúü »ą~- 3 ~ - 264 067 zikálni vlastnosti. V průběhu řezání ampulo, například diamantow vou pilou, na druhé straně dochází k mechanickému nąruäcní povrchu i objemu krystalu. Jedná se totiž o materiál vrstvené...

Zařízení pro ohřev tekutiny, zejména plynu ve vypouštěcích regulačních stanicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264066

Dátum: 12.05.1989

Autori: Merašický Václav, Táborský Jaroslav

MPK: G05D 23/19

Značky: zejména, stanicích, vypouštěcích, tekutiny, ohrev, regulačních, plynů, zařízení

Text:

...snímač teploty kapaliny.j Vyesi učinek zařízení podle vynúlezu lze spatřovet v ton,V vv I o f u zo umoznuje nastavit teplotu plynu po redakci v zavislosti naobsahu vlhkosti v plynu a tlekovém spádu v pptimálním rozsahu teplot. Je tím dosažena s minimálními ekononickými nároky správná funkce regulátorů při jednostupňové i víoestupňové redukci plynu, a tím celé vypouštěcí regulační stanice.Příkled konkrétního provedení zařízení podle vynálezu...

Zařízení na odpytlování sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264065

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kršek Stanislav, Vančura Miloš, Ulrich Miroslav

MPK: B65B 69/00

Značky: odpytlování, sypkých, zařízení

Text:

...poále výnälezu je patrné z připojeného výkresu, zná zorňujícího zařízení v axonometrickém pohledu.. Zařízení sestává z rámu 1, ke kterému jsou připevněna voàitxa 3, vytvářejicí dráhu, po které se pohybují vyprazäňované pytle se sypkým materiálem. Pohyb pytlů mezi vcditky 3 zujiěřuji přečnívąjŕcí jehly 3, které seve vstupní rozšířené části dráhy zabodnou do pyt 1 e.Na začátku dráhy je pytel, nesený jehlami 3 zespoäu proříznut...

Zařízení pro splétání vlákenných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264064

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pávek Miloslav, Mašek Stanislav

MPK: B65H 69/06

Značky: splétání, vlákenných, zařízení, útvaru

Text:

...můstků, bez sevření ohnou přes okraje splátacího kanálu spolu s paralelními úseky druhého niřového útvaru. Žvlášř výhodné se javí, když se nířové úseky. vedle úseku jejich ohnutí přes okra« je ústí splétacího kanálu, přidrží každý samostatnčjen na straně vstupu do splétecího kanálu.Výhodou taká je že pro uzavřeni splétacího kanálu se zavedené niřové konce nežádoucím způsobem nevyfukují a že operací eplétáni není nutno opakovat, přičemž...

Nástroj pro tváření dutých polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264063

Dátum: 12.05.1989

Autor: Strašák Tomáš

MPK: B21D 22/22

Značky: dutých, nástroj, polotovarů, tváření

Text:

...časti trubkováhoe li rovnomšrné polotovoru l, sjiždí celá nosné konzola g do výchozí polohy 3.V případě, že je nutno během tváření vvboulov 2 nou řást tvubko- fvého polotovaru 1 brzdit, použije se brzdící íst lg. Vellkosttlaku, působícího na brzâžci píst 16, je řízen z regulačniho tlakovćho válce li přàs pístnici łž. Po ořotvarovâní truüçovóhoE 4 sjedemo vyhazovacím be polotovaru l v požadovanou tvarovranem 21 alse svíracímí čepy 23 do...

Vícestupňová planetová převodovka s jemným odstupněním převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264062

Dátum: 12.05.1989

Autori: Norek František, Dostál Jan, Půr Ladislav, Sýkora Jan, Beneš Josef, Jiřičný Josef

MPK: F16H 3/44

Značky: vícestupňová, převodovka, prevodových, jemným, stupňů, planetová, odstupněním

Text:

...§, unašečem třetího soukoli Q a korunovým kolem čtvrtého soukoli 2. Spojk zpátečky gg spojuje vstupní hřídel ł s hřídelem zpátečky 5, terý je pevné sojen s oentrálním kolem prvého soukdlí 3 a centrálním kolém druhého soukolí Q. Korunové kolo prvého soukolí g je pevné spojene s korunovým kolem třetího soukoli Q a třetí brzduu gg je spojitelné s komorou převodovky Q. Skříň převodovkyQ je dále spojitelná prvou brzcou äł s hřídelum zpàtečky É,...

Zařízení pro elektrolytické vyvíjení vodíku a kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264061

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tesař Rudolf, Rabas Otomar, Benedikt Vladimír

MPK: C25B 1/02

Značky: elektrolytické, kyslíku, vodíku, vyvíjení, zařízení

Text:

...elektrody tvořici nádobu. Ustavení přívodu a stojiny vůči vnější . elektrodě izolační vrstvou a izolací, které je oddělují,a včleněním izolačních trubek mezi izolací a vnitřní elektrodu se dosáhlo provozní spolehlivosti s minimalizováním možnosti zkratu obou elektrod.příkladné provedení zařízení podle vynálezu v celkovém pohledu zn-.gizorňuje obral a v detailním řezu jednoho páru elektrCd Obrozovnější elektrody gtvoříĺí nádoby jsou ustaveny...