Zverejnene patenty 14.03.1989

Rozváděcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262750

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gala Alexandr, Kerlín Kurt, Harazim Alfons, Řeha Karel, Král Jan

MPK: F16K 31/122

Značky: rozváděcí, ventil

Text:

...g je prvním vstupem 2 dále spojene s neznázorněným akumulátorem stlačeného vzduchu. Druhý vstup 5 je spojen s třetím vstupem łł propojovacím kanálem gł.Ve výchozím stavu je první uzavírací ventil 11 uzavřen,druhý uzavírací ventil lg otevřen a ovládací píst Q je vlivem tlaku V první komoře g v levé krajní poloze, kdy kuželka 1 uzavírá první sedlo §, přičemž druhé sedlo g je otevřeno a spojuje tak činný prostor neznázorněného pneumatického...

Klínový uzávěr šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262749

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dohnal Václav, Čadek Jiří

MPK: F16K 3/12

Značky: uzáver, klinový, šoupátka

Text:

...řešení je, že tvarová drážka obou desek je kruhová a na ní navazuje radiální drážka zhotovená na vnějším obvodu vnitřních čelních ploch obou desek.Dále je podstatou vynálezu, že radiální drážka první desky klínového uzávěru je vůči radiální drážoe druhé deskyklínového uzávěru úhlově posunuta.3 znz 749 Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v možnosti naklápět desky stejnoměrně na všechny strany, čímž se zvyšuje provozní spolehlivost...

Způsob výroby 2,5-dichloranilin-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262748

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šuška Valdemar, Vaněk Vladimír, Racek Otakar

MPK: C07C 143/58

Značky: způsob, 2,5-dichloranilin-4-sulfonové, výroby, kyseliny

Text:

...až 105 °c a při této teplotě se za mí chání udržuje 15 až 60 minut. Za těchto podmínek docházív daných podmínkách minimální. Izolací surového produktu a jeho přečištěním na sodnou sůl se získá produkt lepší kvality(zcela zbavený diaulfonové kyseliny) 5 výtěžkem 86 až 88 theorie na výchozí 2.5-dich 1 orani 1 inąvedle zvýšené výtěžnosti samotného produktu lze očekávet1 vyšší výtěžnost následných pyrazolonovýoh derivátů vzhledemk lepší kvalitě....

Ucpávková část čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262747

Dátum: 14.03.1989

Autor: Babnič Milan

MPK: F04D 29/08, F16J 15/18

Značky: ucpávková, čerpadla, část

Text:

...a levnějšího materiálu a v případě opotřebení plochy, ohraničující ucpávkový prostor,stačí vyměnit pouze ucpávkové pouzdro.Příklad konkrétnĺho provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, představujícím částečný podélný řez jednostupňovým odstředivým čerpadlem.Ucpávkovâ část čerpadla je tvořena uopávkovým tělsem l,vyrobeným například z litiny, opatřeným příložkou ll z odolného materiálu vůči opotřebení. Ucpávkové těleso l s...

Způsob aktivačního biologického čištění odpadních vod s využitím uhlíkových částic vznikajících v procesu parciální oxidace ropných destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262746

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tomek Jindřich, Jindřich Luboš, Klimšová Juliana, Drázský Josef

MPK: C02F 3/12

Značky: zbytků, čištění, biologického, ropných, destilačních, uhlíkových, vznikajících, způsob, procesu, částic, oxidace, parciální, aktivačního, využitím, odpadních

Text:

...proudu přiváděných odpadních vod je výhodné využít turbulence při průchodu směsi odstředivým čerpadlem, nebo za čerpadlem nebo jiným vhodným způsobem. Použitelná dávka částic uhlíku z parciální oxidace ropných destílačnich zbytků do procesu čištění se pohybuje podle typu odpadních vod, typu čistírenského procesu a poměru mezi udržovaným stářím kalu e hydraulickou dobou zdrženi 0,005 až 0,3 kg . m 3 přiváděných odpadnich-vod. Tomu odpovídá...

Zařízení pro valchování vlnařských tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262745

Dátum: 14.03.1989

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06C 17/02

Značky: zařízení, vlnařských, tkanin, valchování

Text:

...jskýchkoliv rázů a to i při pevnćm uchycení hřídelů obou kol. U strojů s tuhým povrchem válců musí být jedenválec uložen posuvné a pružně dotlačován k provazci.Uváděné provazce do pohybu a jeho vymrštování oproti odpalovscí stěnč pomocí dvojice nebo dvojíc válců je umocněno rovněž tím,že povrch těchtová 1 cü tvoří pružný běhoun pneumatiky. Zatímcou válců s tuhým povrchem má provazec tendenci ulpívat po průchodu2 s 2 745 mezi válcí na Jejich...

Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje vůči druhému

Načítavanie...

Číslo patentu: 262744

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baják Zdeněk, Ženožička Milan, Mikulenka Jiří, Janda Vladimír

MPK: C14B 17/14, C14C 15/00

Značky: vůči, registraci, nástroje, zařízení, druhému, jednoho, polohy

Text:

...výroba toho~ to zařízení není náročná, jeho životnost je větší a je snadno seřiditelné.Na připojenýoh výkreseoh je znázorněno zařízení kregistra~ ci polohy jednoho nástroje vůči druhému, například u vibračních měkčicích strojů, kde na obr. 1 je znázorněn v bokorysu příklad provedení registrační jednotky a na obr. 2 je zná~ zorněno v nárysu propojení registrační jednotky s zobrazovaní jednotkou.Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje...

Vyklápěcí dopravníkové zařízení odprašovacího stroje na usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 262743

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baják Karel, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/52

Značky: stroje, dopravníkové, usně, vyklápěcí, zařízení, odprašovacího

Text:

...jednotky od čel dýz odprašovaoího stroje za velmi krátký časový interval. Usnadňuje obsluze stroje identifikovat uopanou část trysky a rychle provést její vyčistění.Na připojeném výkrese je znázorněno v nárysu vyklápěcí dopravníkové zařízení u odprašovacího stroje na usně.Vyklápěcí dopravníkové zařízení odprašovaoího stroje na usně sestává z vnějších postranic 1 stroje na nichž je upevněna horní dýza § s tryskami lg a západkou 12...

Zařízení pro současné svařování dvou čel a pláště nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262742

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bělovský Jan, Uttendorfský Jiří, Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: nádoby, pláště, zařízení, současné, svařování

Text:

...automaty 1 jsou uložený na dvou navzájea rovnobežných, vodorovných pojezdových drahàch 1, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěma podelnýaí nosníky 5, ktere jsou na svých koncích spojený se dvěaa příčnýai nocníky 5 tak, že podelné nosníky Q tvoří s příčnýaí nosníky 5 v půdorysu rán ve tvaru obdelníka, který je v rozích podepřen čtyrlí sloupy Q stojícíuí zpravídla na podlaze li. Svařovací automat 1 bývá vybaven zařízení pro pojíždění...

Vísesložkové polymerní systémy na bázi polyamid/polysiloxan a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262741

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vaja Jaromír, Šimoník Josef, Běhal Miroslav, Aišman Miloslav

MPK: C08G 77/38, C08G 69/48, C08G 77/54...

Značky: přípravy, polymerní, systémy, vísesložkové, jejich, bázi, způsob

Text:

...postupy přípravy jsou však omezeny podmínkou, že ani jedna z obou reakcí nesmí být ukončena, pokud není přítomna druhá složka polymerního systému.Na rozdíl od dříve popisovaného řešení podle patentu USA se tedy jedná o zcela odlišný princip přípravy polýamidů modifikovaných polysiloxany, jehož novost, jednoduše řečeno, spočívá v tom, že při přípravě modifikovaných materiálů se nevychází z hotového polyamidu, ale z jeho precursorů.Příprava...

Způsob výroby mikroporézního nosiče s vypařovacím inhibitorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262740

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nykl Ilja, Kňourek Jaroslav, Bartoň Karel

MPK: C23F 11/02, C23F 15/00

Značky: nosiče, inhibitorem, vypařovacím, způsob, mikroporézního, výroby

Text:

...se směs homogenizuje až do vytvoření hydrogelu kyseliny křemičité, z níž se poté tvarují granule s následným sušením po dobu 5 až 24 hodin při teplotě 15 až so °c. iZákladní výhoda způsobu výroby mikroporézniho nosiče spočívá V msžnosti využití dostupného anorganického pojiva k výrobě granuli s vysokým obsahem vypařovacího inhibitoru jednoduchým způsobem. Dále umožňuje vysoké nasyceni granulí vypařovacím inhibitorem, přičemž připrocesu...

Zařízení k profukování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262739

Dátum: 14.03.1989

Autori: Běhal František, Buryška Antonín

MPK: C23C 2/14

Značky: profukování, trubek, zařízení

Text:

...a k její částečné kondenzaci a tím k podstatnému snížení hlučnosti zařízení232 739 Sníží se rovněž nebezpečí popálení pracovníků obsluhy únikompřehřáté páry pod vysokým tlakem do oküí, podstatné se zlepší pracovní prostředí a zvýší se i produktivita práce omezením klidových přestávek, které byly dříve vzhledem k vysoké hlučnosti zařízení pro zdraví obsluhy nutné.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde...

Kmitočtově stabilní mikrovlnný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262738

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vodička Ivan

MPK: H03K 3/357, H03B 9/12

Značky: kmitočtově, generátor, mikrovlnný, stabilní

Text:

...dále pdpsán se zřetelem k příkladovým provedením, kde na obr. 1 je řez generátorem s ústím podkritic~262 735 kého vlnovodu do středu dna rezonátoru a v obr. 2 totéž uspo řádání v kolmém osovém řezu, zatím co v obr. 3 je znázornčno vyústění ve stěně a v obr. 4 kolmý osový řez tohoto uspořádání.Konstrukce stabilního mikrovlnného generátoru podle vynálezu je znázorněna v osovém řezu A-A například v obr. 1,kde do siředu dna dutinového rezonátoru ł...

Zařízení pro výrobu střešních izolačních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 262737

Dátum: 14.03.1989

Autori: Borkovec Libor, Menša Ludvík, Koutný Josef

MPK: B65G 49/00

Značky: zařízení, dílců, střešních, izolačních, výrobu

Text:

...1,kterým začáná hlavní výrobní větev. Hlavní výrobní větavobraceč lamel Q. Za obraçečem lamel § je usazen odebírací d°Pľ 8 Vik Z. Jehož součástí je výsuvný rošt a erovnávací válce a za ním následuje odměřovací dopravník 9. Za odmě. řovacím dopravníkem 5 je umíetěnopláäřovací zařízení lg,jehož součástí je vyhřívaná ropné deska. natavovací hořáky a odvíjecí etolíce lg pro hydroízolační pás včetně spojovacího zařízení. Na plášřovací zařízení 10...

Způsob přípravy diamidu kyseliny hydrazinodithiodikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262736

Dátum: 14.03.1989

Autori: Arient Josef, Kárník Václav

MPK: C07C 102/00

Značky: kyseliny, hydrazinodithiodikarboxylové, způsob, přípravy, diamidů

Text:

...se přileje k roztoku ethanol, aby se vyloučily v reakci vzniklé podíly. Tímto postupom se získá konečný produktPodle vynálezu se provádí příprava diamidu kyseliny262 733 Timto způsobem se ziská diamid kyseliny hydrazinodithiodikarboxy lové (III) v 867. teoretickěm výtěžku. Vzhledem k vysoké ceně tohoto i následných výrobků z diamidu kyseliny hydrazinodithiodíkarboxylové připravovanýoh, je toto výtěžkové zvýšení ekonomickyV 1000 ml...

Zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262735

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zuvač Miloš, Mirsch Miroslav, Novotný Petr

MPK: G01N 3/62

Značky: extensometru, aretaci, ramének, zařízení, nastavení

Text:

...extensometru tlakem pružiny v zaaretované poloze a na doraz pevného raménka extensometru v odaretované poloze.Hlavní výhodou zařízení dle vynálezu je přesné nastavení aretované vzdálenosti bez vůle v aretačním zařízení, přičemž odklápění pomocí páky zaručuje odaretování bez pohnutí při manipulaci.Další výhodou je možnost dostavení aretované vzdálenosti změnou polohy kladky, která je e pákou spojene bezvůlovým závitovým spojením.Princíp...

Zrcadlická pohyblivá modulační clona elektrooptického pyrometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262734

Dátum: 14.03.1989

Autor: Obadálek Jiří

MPK: G01J 5/08

Značky: pohyblivá, modulační, clona, elektrooptického, pyrometru, zrcadlická

Text:

...koncentroa252 734 váno na detektor záření, prochází dichroickým zrcadlem, odráža jícím viditelnou část spektra a propouštějíoim infračervenou část tohoto spektra, takže toto působí jako opticky selektivni filtr. To splňuje požadavek odfiltrováni krátkovlnné části optického spektra bez použití zvláštního filtru vřazeného před detektor záření.Příkladné provedení elektrooptického pyrometru se zrcadlickcu pohyblivou modulační clonou podle vynálezu...

Detekční část radionuklidového spektrometrického rentgenfluorescenčního analyzátoru pro stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262733

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čechák Tomáš, Koč Lumír, Šimon Liboslav, Hally Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: rentgenfluorescenčního, spektrometrického, část, analyzátorů, uhlí, síry, veškeré, detekční, radionuklidového, stanovení

Text:

...stranách proporcionàlního detektoru jsou umístěny kolímatory, štěrbinami orientovanými proti kyvetě a s osami odklaněnými od osy procházející kyvetou a beryliovým okénkemo úhel ob , jehož hodnota leží v rozmezí 309 až 60 ° a před štêrbinami jsou uspořádány automaticky ovládané clony,přičemž jeden kolimator obsahuje zářič o energií 5,9 keva druhý kolihàtor obsahuje zářič o energií 13 až 18 keV.Přednost zařízení podle vynàlezu spočíva v tom,...

Stavebnicový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262732

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šípek Jaromír, Lacina Vladek, Ledecký Radim

MPK: F28D 15/02

Značky: tepla, výměník, stavebnicový

Text:

...těsně spojený (například svařeny) s nosnou deskou 2 každého bloku ł.K této nosné deaee 2 je těsně upevněn plášť li samostatného bloku l. Do prostoru tvořeného nosnou deskou g a pláštěm li zasahují tepelné trubice g svými kondenzačními částmi lg a takto vzniklým kanálem proudí ohříva262 732 né tlakové nebo beztlakové médium. Do základního kanálu lg výměníku, jímž proudí teplonosné médium,jsou vložený sumostatné bloky l tak, že do něj zasshují...

Nástroj pro rotační tváření polotovaru směrem k jeho ose rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262731

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mazánek Mojmír, Souček Pavel

MPK: C03B 19/04

Značky: rotace, nástroj, směrem, polotovarů, rotační, tváření

Text:

...pouze jednoduše realizovatelný přímočarý pohyb, jehož účinkem dojde k požadovanému tváření materiálu. Podstatnou výhodou je odstranění námahy obsluhy, zvýšení produktivity práce,kvality výroby a povrchu materiálu, nebot postupným tvářením při odvalování kladky po povrchu materiálu nedochází k tak velkému přetvoření v povrchové vrstvě jako u známých způsobů.Vynález a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. Obr. l znázorňuje...

Samonasávací čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262730

Dátum: 14.03.1989

Autor: Domanský Eduard

MPK: F04D 9/02

Značky: zařízení, samonasávací, čerpací

Text:

...volněm konci potrubí malého okruhu od odstředivêho čerpadla ve výtlačněm prostoru zâsobníku kapaliny je umístšn uzavírací prvek tvořený šoupátkem s pružinou a plovákem, přičemž V sacím prostoru zásobníku je umístčn volný konec sacího potrubí velkého okruhu opatřený kuličkovým zpštným ventilem.Výhodou tohoto provedení samonasávacího čerpacího zařízení je, mimo spolehlivê základní funkce, že jej lze použít prakticky u všech druhu pohonných...

Zapojení pro odpínání zátěže v sítích vn a vvn v závislosti na velikosti časové derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262729

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mejta František, Procházka Karel

MPK: H02J 3/14

Značky: zapojení, sítích, zátěže, kmitočtu, závislosti, časově, derivace, odpínání, velikostí

Text:

...připojen na vstup prvního negátoru Z s na druhý vstup gg prvního obvodu § logíckého součinu, jehož výstup je připojsn ne první vstup Q druhého číteče Q, výstup prvního negátoru Z je přípojen na druhý vstup gg druhého obvodu g logickáho eoučinu, jehož výstup je přípojen na první vstup lg třetíhočítače lg, jehož perelslní výstup je připojen na druhý paralelní. 262 729 vstup ll prvního přepínače ll, jehož paralelní výstup je připojen ne první...

Zapojení pro převod úhlového natočení selsynů na binární hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262728

Dátum: 14.03.1989

Autori: Drbohlav Zdeněk, Marčan Miloslav

MPK: G06F 3/00, G01R 19/25

Značky: selsynu, úhlového, hodnoty, binární, převod, zapojení, natočení

Text:

...ceny zařízení, se umožňuje zpracovat jedním vyhodnocovacím obvodem větší počet selsynů s dostatečnou přesností bez nároků na programovou kapacitu řídícího mikropočítače, nebot údaje o natočení rotorů všech selsynů jsou přímo úměrné tomuto natočení.Na přiloženém výkrese je uveden příklad zapojenípro převod úhlového natočení dvou selsynů (resolverů) na binární hodnotu podle vynálezu. Časová základna l, připojenásvým skupinovým vstupem na...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mleziva Josef, Ambrož František, Lichvár Milan, Večeřa Miroslav, Řehák Jaroslav, Juhaz Stanislav, Jarušek Jaroslav

MPK: C07C 49/403

Značky: cyklohexanonu, zpracování, destilace, zbytků

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Zapojení elektrické části automatizovaného řídícího systému důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262726

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/12

Značky: systému, výztuže, řídicího, důlní, automatizovaného, částí, elektrické, mechanizované, zapojení

Text:

...napájecí zdroj, není třeba použít zvláštní zařízení ke galvanickému oddělení skupin ovládacích jednotek, napájených ze samostatných zdrojů. Podstatně se zjednoduší i kabelový rozvod a sníží se tak í zranitelnost systému.Příklad zapojení podle vynálezu je zjednoduěeně znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení,na obr. 2 pak ve zvětšení blokové schéma ovládací jednotky sekce,Kde jsou znázorněny i...

Zařízení na skládání dna sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262725

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sommer Jiří, Šmíd František

MPK: B65B 9/06

Značky: zařízení, skládání, sáčků

Text:

...gb uloženy. Horizontální vedení gb, gb jsou pomocí nosníků ggg, ggb pevně pojena s rámem 5 balicího stroje.V čelistovém rámu g jsou uloženy čelisti gg, gb, na nichž jsou připevněna pomocná tažná zařízení lg, lb. IZařízení na skládání dna sáčků podle vynálezu pracuje takto Čelisřový rám g (obr. 1) ee pohybuje směrem vzhůru. Čelisti gb, gb jsou od sebe vzdáleny tak, že se nedotýkají hadice g. Držáky gg, gb jsou vysunuty z horizontálních vedeni...

Měrná stolice zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 262724

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: kontrolu, metrologickou, stolice, měrná, zařízení

Text:

...je to, že dochází ke zkreslování hodnoty výsledné síly zatěžovacích prvků, která působí na indikač~ ní část kontrolního měřidla. To je způsobováno tím, že síly jednotlivých zatěžovacích prvků nejsou beze zbytku zachyceny indikačníčástí kontrolního měřidla. Tím pak dochází k chybám ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje měrná stolice podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že zatěžovací prvky jsou jedním...

Spojovací hlavice pro navlékání předpínacího kabelu vtahováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262723

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kleja Jozef, Simonyi Juraj

MPK: E04C 5/16

Značky: spojovací, kabelů, předpínacího, hlavice, vtahováním, navlékání

Text:

...schematicky sítuování tlačné stanice a tažné stanice pro navlékání předpínacíhoPříklad Spojovací hlavice pro navlékání předpínacího kabelu vtahováním jetvořena přední lanovou spojkou l a zadní lanovou spojkou Z. Do přední lanové spojky l je zasunuto tažné lano lg, jehož konec je252 723 opatřen oblým návarkem lg e manžetou, opřenea o malou čplisłovoukotvu g, přidržovanou v pracovní poloze zajišěqväcímxnákgužkem §,zašroubovaným do...

Zařízení pro vícestupňové odpařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262722

Dátum: 14.03.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/22

Značky: vícestupňové, zařízení, odpařování

Text:

...při vysokých místních tepelných tocích. Dále je určeno pro nejnénő dvoustupšové oběhové systémy pro vý robu páry z odpadního tepla u v chemickćm průmyslu, kde je použití zvláětč jednoduché akdejako u parních kotlů vedo k ůsporám tepla a upravené vedy snížením množství odluhu, případně kezlepšení jakosti vyráběná páry.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázornčn na přiloženém výkrese. Jde o nárysný řez bubnem parního kotle so...

Stahovací zařízení polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262721

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štěrba Ladislav, Král Pavel, Bombička Václav

MPK: H01L 25/14

Značky: polovodičových, měničů, stahovací, zařízení

Text:

...alespoň jedna pohyblivé příčka, suvně umístěná mezi sloupky stahovacího zařízení. Je výhodné, aby pohyblivé příčky a skupiny polovodičových součáetek byly ukončeny pružným elementem a tvořily dilatační sloupec.Výhodou řešení podle vynálezu je, že nahrazuje pevné části konstrukce, která rozděluje sloupec na více částí,pohyblivými příčkami, které umožňují pohyb ve eměru sloupce polovodičovýoh prvků a zamezují vybočení v radiálním směru....

Zapojení automatické regulace předtlaku energetického bloku se dvěma paralelně uspořádanými turbogenerátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262720

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štirský Pavel, Chýlek Zdeněk, Bednařík Karel

MPK: G05D 16/08

Značky: uspořádanými, turbogenerátory, zapojení, dvěma, energetického, automatické, předtlaku, paralelně, bloků, regulace

Text:

...rozdílu výkonů prvního a druhého turboge nerátoru je zapojen pátý přepínací kontakt pro odpojení ovládače více-méně od integrátoru a propojení zpětnovazební smyčkydroj signálu výkonu druhého turbogene ignálu výkonu prvního turbogene obvodu může být připojen ů prvního a druhého tur vstup je připojen z na kladný vstup je zapojen zdroj su. K uzlu za integrátorem korekčníhoměřicí přístroj pro kontrolu rozdílVýhodou zapojení podle vynálezu je,...

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kiefmann Josef, Jaňour Miloš, Pavlík Oldřich, Sovová Helena, Havlín Vladimír, Havlíček Antonín, Procházka Jaroslav, Pekárek Oldřich, Heyberger Aleš, Čermák Ján

MPK: G01N 29/02

Značky: zařízení, podílu, měření, diaperze, kapalin, fázi, objemového

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Způsob zamezení vzlínání toxicit ze složišť po těžbě a úpravě rudných a nerudných surovin pro rekultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262718

Dátum: 14.03.1989

Autor: Podhajský Miroslav

MPK: C05F 3/00

Značky: těžbě, složišť, rudných, rekultivaci, způsob, nerudných, surovin, zamezení, úpravě, vzlínání, toxicit

Text:

...překryvné vrstvě zeminy a současně nevyžaduje žádný zábor další zemědělské nebo lesnick půdytím šetří účinně půdní fond a potlačuje vznik nežádoucí prašnostiRovněž příznivě ovlivnuje stávající mikroklima a minimalizuje škody ve vodním režimu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno V příč-A ném osovém řezu využití způsobu podle vynálezu na složišti.Brvní pokusy s přímým ozeleněním silně toxiekého odpadního eubstrátu byly nejprve...

Trolejová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262717

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vracovský Josef

MPK: B60M 1/24

Značky: trolejová, spojka

Text:

...V jednom případě jsou lišty zhotoveny z izolantu, V jiném z vodiče.Vnější vzdálenosti líšt menší než je vnitřní rozměr hlavy sběrače je zaručeno stranové vedení sběrače vůči troleji. Vněj ší vzdáleností líšt větší než je šířka drážky uhlíku sběrače pak plynulé výškově neproměnlivé překonání takto řešené trolejové spojky podle vynálezu. To proto, že pri najetĺ na trolejovou spojku podle vynálezu vybíhá trolej vzhůru, načež dosedne uhlík...

Klopný obvod typu D s potlačeným vlivem rušení v rozvodu země na zpoždění signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262716

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kudrna František, Kottek Eduard

MPK: H03K 19/088

Značky: obvod, potlačeným, rozvodu, zpoždění, vlivem, rušení, klopný, země, signálu

Text:

...rušení na zpoždění signálu podle vynálezu a obr. 2 o časový diaäram spolupráce pro nejne příznivější případ hodnot zemníoh potenoiálů.Klopný obvod typu D s potlačeným vlivem rušení v rozvodu2 s 2 716 země na zpoždění signálu na obr. 2 a se skládá z šesti negují cích hradel s omezovacími prvky na výstupu, které jsou zapojeny tak, že výstupní svorka lg hradla l je spojene se vstupní svorkou gą hradla g a vstupní svorkou il hradla 5 ° Výstupní...

Způsob ohřevu tekuté smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262715

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hradil Václav, Nikl František, Lazecký Josef, Kaňok Eduard, Mojžíšek Jaroslav

MPK: C10C 1/19

Značky: smoly, způsob, tekuté, ohřevu

Text:

...průtočných rychloatech částečky koksu, které jsou přítonné ve suole, vedou k erozi trubek, zejména v ohybech. V obou případech je důsledkeu rychlé252 715 opotřebení aparátu, přičemž trubkovnice je neopravitelní. Za pojení smoly do mezitrubkového prostoru teplosněnného aparátu mi však velké nevýhody v ton, že průtok suoly aparáten je prakticky neregulovatelný, výněna tepla nerovnoněrná. Mezitrubkový prostor se zanáší a uusí být často a...

Zapojení pro porovnání dvou synchronných kódových číslicových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262714

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Jiří, Tauš Viktor

MPK: H03K 5/22

Značky: zapojení, číslicových, kódových, signálu, porovnání, synchrónnych

Text:

...po rovnávacího obvodu Eg je připojen na první výstupní svorku QQ. Druhý, třetí a čtvrtý výstup čtocí časové základný ČZČ je při pojen na druhou, třetí a čtvrtou výstupní svorku El, E 3, E 2.Na první vstupní svorku§ 9 se přivádí kődový výstupní sig nál z kontrolního zařízení. Na druhou vstupní svorku Q se při252 714 kontrolního zařízení. se přivádí vstupní signál z právě kontro lovaného zařízení přes první přepínač ovládaný z druhé výstupní...

Pojistný držák pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262713

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hruška Miroslav

MPK: H01H 85/22

Značky: vozidla, držák, pojistný, motorová

Text:

...Při vyjímání pojistky za těchto okolností se může stát, že se pojistka Vysmekne a může způsobit zkrat.Tato nevýhoda je odstraněna u pojistkového držáku podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že dno komůrky je rozdělené pod úhlem 30 ° až 90 ° na dvě části,přičemž šikmá část dna je rovnoběžná s rovinou pro uložení pojistky.Výhoda pojistkového držáku podle tohoto vynálezu je V tom, Aže je usnadněno vyjímání pojistek a podstatné...

Způsob kontrolního zjištění velikosti dávky činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262712

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marek Stanislav

MPK: C02F 1/00

Značky: způsob, činidla, velikostí, zjištění, dávky, kontrolního

Text:

...zvyšuje jeho praonost i časová náročnost, nebo stoupají nároky na měřící techniku. Další nevýhodou to ~hoto postupu je, že není použitelný po ukončení úpravy vody, ale jen ve fázi úpravy vody po nadâvkování činidla k vodě. tedy před separaoí pro duktů úpravy. Tyto nevýhody odstranuje způsob kontrolního zjištění velikosti dávkyčinidla, nadávkcvanéhc při úpravě vedy v úpravárenskěm zařízení a obsahujícího chloridy nebo sírany, vyznsčujíoí se...

Způsob kontinuálního amperometrického měření stopových koncentrací fluoridů ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262711

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: způsob, fluoridu, kontinuálního, koncentrací, měření, vodě, amperometrického, stopových

Text:

...prostoru je umístěna indikační anoda (roubík,drát nebo plech) z čistého hliníku a v dalším katoda z uhlí vku (roubík) nebo ušleohtilého kovu, například z platiny nebopalladia (plech nebo drát). Obě elektrody jsou ponořeny do společného elektrolyzovaného roztoku protékajícího elektrolyzérem. Je důležité, aby přívod vzduchu do prvního elektrodového prostoru elektrolyzéru ústil pod hladinou elektrolyzovaného roztoku, aby roztok u indikační...