Archív za 1988 rok

Strana 98

Dvojice rovinných elektrod pro vysokofrekvenční svařování dvou nebo více vrstev plošných textilních materiálů s nánosem PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Seifert Jan, Kropáček Jaroslav

MPK: B29C 65/04

Značky: textilních, rovinných, vysokofrekvenční, plošných, dvojice, více, elektrod, svařování, materiálů, nánosem, vrstev

Text:

...stavu techniky, používaného pro spojování vícevrstvých materiálů vyplýva, že se tyto technologie nehodí pro výrobu vícevrstvých plošných materiálů, u kterých se počíta s využitím odpadu textilních materiálů s nánosem PVC jako výchozí suroviny pro výrobu řemínků, řemenů, výztuh, podložek a podobně, tedy polotovarů používaných například pro autoplachty, stany a řemínky k různým výrobkům.Uvedené nevýhody odstraňují rovinné elektrody podle...

Protištěpná spona pro čela pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 256966

Dátum: 15.04.1988

Autori: Struhár Josef, Opočenský Miloš, Brož Václav, Kubát Oldřich

MPK: B21D 53/36

Značky: protištěpná, čela, pražců, spona

Text:

...mimo protištěpné spony i spojovací pásku nebo jiný výlisek.Příkladné provedení protištěpné obdélníkově spony a znázornění možností její výroby je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je půdorysný pohled na obdélníkovou sponu,na obr. 2 boční pohled na kratší stranu spony, na obr. 3 znázorněna obdélníková spona se spojovacími páskami a na obr. 4 obdélníková spona se spojovací deskou.Protištěpná obdélníkovâ spona l tvoří rámek s vnitřním...

Zapojení spínacího stabilizátoru napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256965

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moskala František

MPK: H02M 3/145, H02M 7/12

Značky: stabilizátoru, napětí, zapojení, spínacího

Text:

...zapojení.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení podle výnálezu.K vývodu usměrñovače g je kokektorem připojen spínací tranzistor g, u jehož bázi je připojena anoda tyristoru A a k jehož emitoru je připojena jednak katoda Zenerovy diody Q,jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu tyriatoru A a odpor lg, jednak anoda diody §,jejíž katoda je připojen a k výstupní svorce g spolu s kondenzátorem 1,...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256964

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hradec Miroslav, Moravec Vladimír, Holý Evžen

MPK: C09D 3/56, E04B 1/64

Značky: stavebního, vrstvy, hydroizolační, způsob, povrchu, prvků, vytváření, konstrukce

Text:

...se iniciovaným resolem nasycený povrch stavebního prvku nebo konstrukce s výhodou překryje tenkovrstvým materiálem na bázi celulôzy nebo jejích derivátů či jiných polymerů(polystyren) zabrañujícím ztrátám resolu odparem během vytvrzcvacího procesu.Po vytvrzení resolu vzniká na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce několikamilimetrová hydroizolační vrstva kompozitu stavebního prvku nebo konstrukce - resit, odolná vůči pronikání vody do...

Dekontaminační vana zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminaci, orgánů, reaktoru, pohonů, zejména, regulačních, jaderného, dekontaminační

Text:

...dálezvyšuje provozní spolehlivost i efektivnost dekontaminace.Jako konkrétní příklady jsou na dvou přiložených výkresech schematicky znázorněna řešení dekontaminačních van s výše uvedenou intenzifikací proudění, přičemž na obr. 1 je řešení pro variantu dekontaminační vany 5 vnějšími spádovými trubkami, zatímco na obr. 2 je řešení pro variantu vany s vnitřní stěnou.Na obr.1 je zjednodušeně nakreslen svislý osový řez dekontaminační vanou l a...

Vertikální válcový dosazovák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256962

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koníček Zdeněk, Topinka Otto, Batěk Jiří

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: vertikální, dosazovák, válcový

Text:

...jsou odstraněny vertikálním dosazovákem podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že tvar válce s plochým, mechanicky stíraným dnem, vtokový válec zavedený do hloubky 3/4 až 5/6 celkové hloubky nádrže a vločkovací zónu, která dosahuje nade dnem alespoň do poloviny celkové hloubky nádrže.Výhodou tohoto řešení je, že při poměru průměru nádrže ku její hloubce do 1,0 do 2,4 se proti vertikálním dosazovákům dosavadní konstrukce dosáhne vyšší...

Katalyzátor pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256961

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gheorgiu Mihnea, Handlíř Karel, Nádvorník Milan, Salajka Zdeněk, Legeza Vasil, Hamřík Oldřich, Kratochvíla Jan, Holeček Jaroslav

MPK: C08F 10/00, C08F 4/00

Značky: alfa-olefinů, katalyzátor, polymeraci

Text:

...R,R°a Rmjsou uhlovodikové zbytky s 1 až 12 uhlíkovými atomy a Rmůže být též halogen anebo H nebo alkoxy skupina OR a součet x y z 3 s nosičem V molárnim poměru k volným hydroxylovým skupinám nosiče větším než ekvivalentním a reakcí se sloučeninami přechodověho kovu obecného vzorce Mexpanebo Me 0 Xĺp 2) anebo Me(0 R)rX anebo MeR 2 RX, kde Me je předchodový kov IVa anebo Va skupiny, q X je halogen, Rje cyklopentadisnyl, p je 4 nebo 5, 15...

Peptidy s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256960

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krojidlo Milan, Mach Otakar, Krchňák Viktor

MPK: C07K 7/06, C07K 7/08

Značky: peptidy, antigenních, způsob, vlastnostmi, výroby, jejich, determinant

Text:

...byly propláchnuty fosfátovým pufrem a k zablokování volných vazebných míst na polystyrenovém povrchu byl přidán 3 roztok kravského seřumalbuminu ve fosfátovém pufru. Po inkubaci 1 h při 37 °C byly jamky promyty fosfátovým pufrem a pak byla přidána testovaná lidská séra, ředěná 1 l 00. Po inkubaci 2 h při 37 °C byly jamky promyty fosfátovým pufrem a vodou a byl přidán konjugát imunoglobulinu proti lidským imunoglobulinüm s křenovou...

Kombinované nářadí na zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256959

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svatoš Zdeněk, Kadlec Vítězslav

MPK: A01B 13/08

Značky: nářadí, kombinované, půdy, zpracování

Text:

...je znázorněn na připojeném výkresu, který znázorňuje boční pohled na zařízení.základní pracovní nářadí l, kterým je například pracovní orgán dlátového kypřiče nebo pracovní orgán radličného pluhu, je otočným čepem gg nakloubeno do prodlouženého ramene g, uchyceného vertikálním čepem g k rámu 3. Základní pracovní nářadí l je ve své horní části opatřeno opěrou 3, na které je umístěna posuvná úchytka É, spojená se silovým válcem g. Druhý konec...

Zařízení pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256958

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svatošek Zdeněk

MPK: A01B 35/28

Značky: zařízení, půdy, zpracování

Text:

...na zpracování půdy, obtížnost při manipulaci s tímto nářadím, relativně nízká produktivita práce.stávající nedostatky jsou v podstatné míře odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pracovní povrch Spodní části slupice je opatřen horní větví oběžné pásové frézy, která je propojena ohehným hřídelem s rotujícím kotoučem.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, který....

Zařízení k nastavení polohy rámu zemědělského nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256957

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svatoš Zdeněk

MPK: A01B 63/10

Značky: zařízení, zemědělského, rámu, polohy, nastavení, nářadí

Text:

...nakloubenou do držáku, nakloubeného do základního rámu a rámu nářadí, které jsou propojeny nakloubenými držáky.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kterýznázorňuje pohled na zařízení zhora.Základní rám ł je uchycen k nevyznačené mobilní trakční jednotce. Základní rám łje opatřen silovým válcem Q, ramenem 3, čepem Z, neoznačenými čepy držáků Ä a dále neoznačeným čepem držáku Q. Rameno 5, držáky Ä a...

Kotouč na řezání tvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256956

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lejčar Ladislav

MPK: B26D 1/14

Značky: materiálů, řezání, kotouč, tvrdých

Text:

...deformaci tělesa a tím i celeho kotouče. To znamená, že musí následovat operace rovnání, která je značně náročná na kvalifikované sily, nebot se většinou rovná ručné naklepáváním. Často dochází i k deformaci kotouče během provozu tim, že dojde k uvolněni vnitřnlch pnutí. Velkou nevýhodou kotouče s ocelovým tělesem je také jeho vysoká hlučnost a hmotnost.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny provedením kotouče podle vynálezu, jehož...

Zařízení pro konvertování oxidu uhelnatého v neadiabatických reaktorech s radiálním tokem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256955

Dátum: 15.04.1988

Autori: Věk Vladimír, Havlín Zdeněk, Kopečný Karel, Straka Václav, Strouhal Vladimír, Hykš Jaroslav

MPK: B01J 8/02

Značky: zařízení, plynů, oxidů, tokem, neadiabatických, konvertování, radiálním, reaktorech, uhelnatého

Text:

...trubkovnioí,která je současně dnem pro náplň katalyzátoru.Trubkovnice přímo navazuje na výsypný otvor pro katalyzátor, který je orientován ve středu, a na obvodu je trubkovnice spojena mechanicky s vnějším distributorem. Ve vrchní části reaktoru je trubkový svazek volně uložen. Pro usnadnění vyprazdňování kata 1 yzá~ toru je výhodné řešit spodní trubkovnicí ve tvaru pláště komolého kužele.Výhody zařízení pro konvertování oxidu...

Upínací hlava s ovládáním přímočarým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256954

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lucký Boris, Axman Josef, Pluskal Jan, Hluštička Alois

MPK: B23B 31/16

Značky: přímočarým, ovládáním, upínací, pohonem, hlava

Text:

...gg spojené s ovládací pákou A je spojen první hadicí gg s prvním kanálem gl, zatímco činný prostor hydraulického válce lg na jeho protilehlé straně je spojen druhou hadicí gg s druhým kanálem gg.Na rozváděcím prstenci gg je uložen nepohyblivý prstenec gg 5 průřezem v podstatě tvaru písmeno U obklopující rozváděcí prstenec gg. V místě vyústění prvního kanálu gł na vnějšim obvodu rozváděciho prstence gg je v nepohyblivém prstencí gg...

Způsob kování výkovků z vysocelegovaných, především austenitických ocelí a neželezných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256953

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21J 1/02

Značky: především, slitin, kovaní, neželezných, způsob, výkovků, oceli, austenitických, vysocelegovaných

Text:

...tvářený polotovar přes žáruvzdorný nekovový vláknitý materiál.účinek žáruvzdorných nekovových vláknitých materiálů se projevuje vysokou tepelně izolační schopností a vysokou schopnosti snižovat povrchové kontaktní tření mezi nástrojem a tvářeným materiálem tím, že i při vysokých tvářecích teplotách zachovávají vlákna kruhový průřez a tedy valením a posuvem jednotlivých vláken usnadňují deformačni pohyb povrchových částí tvářeného...

Dekontaminační vana, zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminační, vaňa, orgánů, zejména, reaktoru, dekontaminaci, pohonů, jaderného, regulačních

Text:

...stoupající dekontaminační vanou. Omezený bublinkový var tedy zesiluje inherentní teplotechniokou zpětnou vazbu, takže zabraňuje vzniku a rozvoji varu na dalším povrchu parního ohříváku. Za druhé, při hlàvní etapě dekontaminační činnosti, tj. během izotermické bartonáže, se podstatné zvětšuje rychlost vzestupného proudění provzdušněně kapaliny, a tím i rychlost omývání dekontaminovaného zařízení, což zvyšuje efektivnost dekontaminace a umožňuje...

Trecí uzáver diferenciálu s tlakovým ovládaním, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256951

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dzikowski Witold, Okrasa Marian, Ondra Jozef

MPK: B60K 23/04

Značky: diferenciálu, poľnohospodárske, tlakovým, třecí, uzáver, hlavne, traktory, ovládáním

Text:

...konštrukcie ostatných elementov zadnej nápravy.Príklad riešenia uzáveru diferenciálu podľa vynálezu je zobrazený na pripojenom výkrese, ktorý znázorňuje diferenciál s trecím uzáverom v reze pozdĺž osi hnacieho hriadeľa. Diferenciál sa skladá z delenej klietky l a veka 3 spojených skrutkami 3. vnútri klietky 1 a veka 2 sa nachádzajú dve kužeľové kolesá.4, spojené drážkovým spojom s hnacim hriade Iom §, ktoré spolupracujú so satelitmi É...

Otočná vsuvná ploutev pro plachetní desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256950

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fitzner Wigand, Herlitz Wolfgang, Ehlicke Horst, Scheibe Wolfgang

MPK: B63B 41/00

Značky: plachetní, ploutev, desky, vsuvná, otočná

Text:

...HOCKY MBEDTOBŇÚ HMHK, KOTODbŇ OTDHHBTEHBHD CKHBMBHETCH Ha GSAOBHX Kane» cwnax nâpycnoü ocxu, a TaKxe npeçpaBnHeT coöoň onacHçcTb noapexneuua Ann nonbsymmerocn napycunň nocxoň. B anbHeümeM, B DE-OS M 2 639 073 npennaraeMGM pemenuu nnnopoTmü maepr HMeeT Taxxe syôqavoe sanennenue, cocTonmeeH 3 nayx HnH necxonbuux ayñuos, KOTOPMG pacnonoxenm na yre noxpyr ee nonopowHoro nynxra. 3 T 0 ayöuarne 3 auennenHe ao spamu snmnHHyToro nonoxeuun maepTa...

Čepový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 256949

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lucas Klaus, Semenov Vladimír, Gudymov Ernest, Fedotov Vasilij, Berger Friedrich, Schingnitz Manfred

MPK: C10J 3/48

Značky: čepový

Text:

...TOPO,uro oHH Henocpecwaenuo pacnonaramrcn oxnaxaeuun qacrnuu a oxnaxnammen cpee, rán H ncnéncwnue Torn T 0 mamu ycwaonneuu nepneuukynnpno nnmeunm oxnaxammeň cpenu H rennooönek nponcxour npn nonepeuuou oMu~ nànuu aneuenrong VI- pesxo ynennquwb nouepxuocwn TGUHOOÓMEHB, npnxoumymcn na onn mnn.B Hňmecnenywmeñ Tadnnue npnseneum nnomann oxnaxennx npn ouuaxoaoü creneuu omnnonxn (25) gnn rpyönoro axpaua H akpaua HS àxsnnucwanrumx nucron H/Hnx...

Zařízení pro elektrokinetické nabíjení práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256948

Dátum: 15.04.1988

Autori: Auerbach Dieter, Bauch Helmut, Kelber Wolfgang

MPK: B05B 5/00

Značky: nabíjení, práškových, zařízení, materiálů, elektrokinetické

Text:

...Tpyöooópaauas pasnenuwenbuas CTGHŘB Mexny OÓGHMH nonammmu Kananamn ao axonuoň aoue Haroronneua H 3 nonynpoaonnxonoro snexwpouarepuaną, oönanammero aHTHare 3 HoHHmnn cnoücTaaMn, H cnaaana c nowennnanon semnn, a cnevmmň aawen xauan.nsrorosněa us usonauuonuoro Marepuana 5 mopue Konhuenoü menu. Hauöoneeyauaum nsnxercn Hcnonnenue, npn KOTODOM 3 neKTpocraTnqecxHů uoHH 3 aTop naroTOBneH na Marepuana c yenbnun oöbennuu COHDOTHBHEHHEM, cocrannnmmnn...

Titanokarbonitridový spékaný materiál, zejména pro tribolické zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256947

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rieger Bernhard, Rebsch Heinz, Voigt Klaus, Illgen Lothar, Heinrich Wilm, Krumphold Ralf

MPK: C22C 29/00

Značky: zejména, titanokarbonitridový, zatížení, tribolické, materiál, spékaný

Text:

...conepxnw ononnurenbuo 0,5 no 10,0 Macc.Z Kapöunu Merannos rpynn IVa no Vla Hepuonqecxoň cucreum snemenron.. ť TH 7 aHoxap 6 oHMTpHnHmn cneqeuuuñ Marepnan cocTana T 1 J,CąNq,g),o,Cu nonpepraercn HCHHTSHHD na nsnoc no cucreue CTepIeHh ~ ncx. Honeeuue Hsnocanpn cyxon CKOHBSHNEM rpennn uns CKop 0 CTHĺ,3 M/cex H CTaHH C 60 n xaqecwne conpnmenuoro Marepuana npecranneno 5 coownercwaymmeů narpanne Kax KpuBan 1. Eux cpanneune K 3 ToMy noneenue...

Titanokarbidový spékaný materiál, zejména pro tribologické namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 256946

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krumphold Ralf, Voigt Klaus, Illgen Lothar, Rebsch Heinz, Wilm Heinrich, Rieger Bernhardt

MPK: C22C 29/00

Značky: materiál, titanokarbidový, namáhání, zejména, spékaný, tribologické

Text:

...PH STOM nHHCOCTaBa TBBDHOFÓ BEMGCTBH B KOHBHHOM HDOAyKTexąpaKTepHo, T 0 COOTHOMGHHE Tnwana K yrnepony OT Kpaa K CEPERHHG SEDH 8gwnepnóro nemecraa yueuhmaewcn. Ocoöenno npm öoneeMąnux onax Tneporo ne mecwąa Moxer Guru owxasano M 3 coeůcwnymmeu na cnexanne neůcwnuu. Bapuanw usoőpeweuun npenycmawpnnaew, qro rnranoxapöunnmñ cneqennuů Marepuan conepzur AÓHOHHHTGHBHO 0,5 - 10,0 Maccon.ZKap 6 uuMçTannon nonrpynn IVaVIaTHTaHoxapônnuü cneqeňuuň...

Zařízení pro vedení okraje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256945

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grabasch Heinz, Mencke Helmut, Örtmann Peter, Grüner Hans-jürgen

MPK: D05B 35/10

Značky: okraje, vedení, zařízení

Text:

...Bxnmuax paccwónuue Memy HHMH, a raxxe wonmnua cpenero xauuxa H Makcuuanbnoe paccronnue Memy HKM H-aepxnnu xsmqxon oöpasymr nnny PHHLSH, Koropax Kpenurcn na cpene nsuqxe. ~ .unuua ynopoa Mna pañoqero uuunnpa cooraercrsyer ronmmne cpenero H sepxueronsuuxos H paccwoanum Menný sepxunu nsuqxon H Kouneacaunonnoü nnacrHnoü.Maxcunanbnmñ xo nopmnenoro mroxa paüouero munuunpa paneu Makcnnanbnmn paccroannau Mexy ocnonaoü nnacrnuoä u cpennn usuuxou,...

Zařízení pro interferometrické měření úchytky rovinnosti technických povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256944

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spolaczyk Reiner, Schwider Johannes, Elssner Karl- Edmund

MPK: G01B 9/02

Značky: úchytky, technických, měření, povrchu, interferometrické, zařízení, rovinnosti

Text:

...nepaoro orxnonxmmero sepxana, nponnxà er uepes HHOCKOCTB önuañmero Kamera npnamu H ocnemaew cocwoxmnü H 3 npHsMu H ncnmryenoro oöbexra HHTEDÓGPOMETD Quso. Orpaxennmň or nnocxocrn runorenysu npnsmu H or noaepxuocrn ucnuwyeuoro oőaexra cner noxnnaer npnauy qepes nnocxocrs npyroro Kamera, nocne qero nonanaer Ha aropoe orxnounmmee aepxano. Orpaxeunmñ or Hero caer npoxonr qepe 3 nepnuú Konnnmnpymmnň oözexrna Myaponovo nuTepepoMeTpa, B mpxyce...

Zařízení pro uchycení a držení břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 256943

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weidlich Gunter, Baumann Werner, Herzog Wolfgang

MPK: B66C 1/10

Značky: uchycení, břemene, držení, zařízení

Text:

...1, csoöona uns npnnxrua ąecymeň upoymmnu 3 5 ewonnoro 3 neMenra,. ~ x Á . . - »nocne pywnoro-nonnemnnanug ycrpoäcraa K Hecymeü npoymmue 3 rpyaa nononxoamüýsen 14 aamenkn 9 ~c nomombm DYKOHTKH 19, Haxonameňca Ha HHmHeM nneqe puuara 13, cwaruvaewcn C nonepeqnoro peöpa 15, H npeoxpauurenbuan ľHHh 3 a 16 HRTHrHBaeTcx OT pyKH Ha maconuym eranb 2, Ha KOTODOŘ nemHT Hecyman npoymHHa 3 rpyaa. STHM o 6 écneuHnaeTca UDHHHTHE rpyaa, nonexamero...

Zařízení pro okamžité ochlazování dlouhých válcovitých kalených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256942

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wolf Erhard, Heuert Eckart, Vetter Udo

MPK: C21D 1/62

Značky: zařízení, předmětů, kalených, okamžité, ochlazování, dlouhých, válcovitých

Text:

...paöoraew xax npoxonan aakanoqnax sauna.Bnaroapn HaaécTHoMy suöopy smxonnoü cxopocwu H/unu Hanpaaneunx auxoa saxa HOHHOŘ cpenu H 3 OTBEDCTHĚ B 0 BHYTPGHHGŘ CTGHKG HOHOPO ĽHHHHÄPQ OĽHOBDGMGHH 0 ocruraercn xopomee nepeuemmsanne cxonnnmeňca 3 nonou uunnnnpe saxanoquoñ cpem H, Taxuu oôpaàon, xopomeé sakanoqnoe neňcwnue TaKme~npu cnnomnom npobnne. Taxoe xe eňcrnne ycrpoücraa Ann Mrnonennoro oxnamneuna nocruraercą,ecnn HECKOHBKO aBTOHOMHO...

Snímač pro kapacitní měření chodu ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256941

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schmidt Hubert, Nikol Johannes, Zosel Peter

MPK: F04B 37/00

Značky: ventilu, měření, chodu, snímač, kapacitní

Text:

...rononkn 2 (qepw. 2) nennuunamn nonepxnocru H sasopa. H 3 MepHTeHbHaR ronoaxa 2 no qepr. 2,3 a cqer Topuenoü úac KH K BGHTHHBHOŘ nnacwuue 5 BHHOHHEHQ TÁK, HTQ HDGXRE BCGPO sa CHQT X 058 BEH THHBHOŇ UHQCTHHN h HPOHCXOÁHT HSMGHGHHE EMKOCTH H HDH ĽBHNGHHH BeHTHHbHHXHDYXHHHHX HHBCTHH 6 HHKaKOľ 0 HRK HOHBHHETCR TOHBKO MBHOG BHHHHHe.H 8 H 3 MEDH Tenbnmü curuan. Hepmawenb sona 1 aamnxcnpoaan Tax, uTo cornacno uepw. 1 Memny nsnepnrenbnoñ...

Způsob a zařízení pro stanovení vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256940

Dátum: 15.04.1988

Autori: Reuner Wolfgang, Mencke Helmut, Örtmann Peter, Ziebell Gunther, Grüner Hans-jürgen, Ribbecke Horst

MPK: B26D 5/34

Značky: způsob, stanovení, zařízení, vzdálenosti

Text:

...nosyx na nopmnenoů Kanepu.K euoynxropy nocneonarenbno nonxmqamrca nporpauunpyeumñ YCHHHTGHB noc TOHÉHOP 0 HanpRxeHHH H Konnaparop. Hà npyron Bxone Komnaparopa nneewcn perynupyéuuü norenunan HOCTOHHHOPO Hanpnxeuun, auxo KOTODOFO nsnuercn ynpannn~ eumm axonou nporpamnpyenoro ycnnnrena nocronauoro nanpnmenun, Bxmqaeuordà Kauecwne nonwopnréna. Bąxo ycnnuwens nocwoxunoro Hanpaxeuun ucaewcn xax nxo na nmepeHunanbHň YCHHHTeHb H coenneu c...

Elektroodporový snímač měření teploty kapalného prostředí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256939

Dátum: 15.04.1988

Autori: Arojo Marina, Stojanov Marin, Stojčev Stojčo, Ivanov Alexandr

MPK: G01K 7/18

Značky: prostředí, způsob, elektroodporový, měření, snímač, teploty, výroby, kapalného

Text:

...(He noxasanHoň Ha pucyuxax), Kowópan HSMGHHBTCH Rp 0 n 0 puHoHaHbH 0 Temneparype. 0 TquTu 3 aune nocnenueů OCYMBCTBHHCTCH rpaynponànnmm nan TÉMHGDQTYDH snexwponsnepnTénbHHM npuöopon. 23 neKTpoconpoTnnHTenbHmü aTqnK HSPOTOBHHDT cnocoöom B coqrsewcrnnn C K 305 pereaneu, npn Kowopoý nywem nosrouxn B aucoxom Baxyyne (5-105 Tbrr) HgbnonnpoBaxHymnpoxnaKy 1 na A 1 ž 03 ocamnaercn anresnouuuñ cnoň Hnxennvxpougeron-. mHúoüa MM)Ä.HaHero,. He...

Způsob získávání nižších olefínů, aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256938

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lücke Bernhard, Höse Werner, Lantzsch Joachim, Günschel Hubert, Jonsch Joachim, Fürtig Helmut, Wehner Klaus, Novak Siegfried, Anders Klaus, Roscher Wolfgang, Hädicke Udo

MPK: C07C 1/20, C10G 11/00

Značky: uhlovodíku, způsob, olefinu, nižších, získavání, aromatických

Text:

...(cp. P.X. Eaennb, Ind. Eng. Chem, Q (1940) 149), uro xounepcnn Mewaaona npn Bucoxoü Teuneparype npH 3 oHTĺK oüpasoaanum B OCHOBHOM OKHCH yrnepoa H aoopona, noaromy Hcr cnenoaauna no erHparauHH MGTEHOHH npH noBbmeHHoñ.reMneparype He npőaoú nHcL.H 3 aecTHo,uro Karanuaavopucnoco 6 crnymTycTàHoaneHHmsToroTepMoHHaMHqecxono paaHoaecHn (eu K 3 roMy Bet. dtschĺ them. Ges, §§, 1055 Comp. rend, 1 §§, 1735 Liebigs Ann, § 15, 146 Aúgew. Chem,...

Řídicí zapojení elektromagnetického regulačního orgánu pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256937

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hainisch Jörg, Poppe Hans-uwe, Baar Gerhard

MPK: D04B 15/78

Značky: elektromagnetického, zapojení, stroje, řídící, orgánů, regulačního, textilní

Text:

...Karýmxa 7 co csonn pyruu nonmcou coenuueua c KODUYCOM. nynxr B B npyrom nyrn Toxa uepes conpornaneHne 10 coennnen c xonnexwopou rpauaucwopa 11, SMHTTED KOTOPOFO coenuuen c KODHYCOM. COHDOTHBHQHHE 10 onuoàpeneuuo aanxercn H samnrnuu conporunneuuen TpaH 3 HCTODOB 6 H 11. Hanna S 2 K öasncy Tpanancropa 11 coenneua c KonneucaTODOM 13, KoTopmň Ha npyroů cropoue coenuueñ c xopnycon. B nynxwe C x nnnun 12 pyraa nnuun 14 nonxnmqeua, KOT 0 p 8...

Obvod pro potlačení šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256936

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smirnov Valerij, Lesničenko Anatolij, Zaika Vladimir, Kolesnikov Petr, Izakson Ilja

MPK: H04B 1/06

Značky: obvod, potlačení, šumu

Text:

...or ąro uacworm cpesa. Hsuenenne nennqunm cxawun HnHpacmHpeHHH,ąHHa Mnqecxoŕo nanasoua cnrnana ocymecrsnsewcn numb 5 nonoce saryxaunn ocnosuoro munbwpa 5 °aepxHnx qacrow npn nepecrpoňxe ero qacworu cpesa, npnwswou oönacwb qacror, B xoropoñ ocymecTBnnéTcn cuumenue myua, onpenennercn HcxoHoňůnonocoü nponýcxauun ocHoBHoro éunbwpa 5 nepxnu qacrow, xowopaa ycwaHasnuaemcx nbaqeñ Hanpnmenun c ucTouHuxa 15 uanpxxeuus na ynpaannmmne axoąm...

Způsob používání tepelných výměníků a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256935

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fiebach Klaus, Lang Jürgen, Schertz Gunter

MPK: F28D 11/08

Značky: provádění, tohoto, tepelných, výměníku, způsob, zařízení, používání, způsobu

Text:

...mm neusMeHHoM ucxonnou Marepuane anemenron rennonöneuunxa H Bxnmqennen Bemecwaa Meąny nonammu u oóparnum xoaun Tenne OĎMGHHHRB, RBŘCTBYMMEPO QAHOBDEMBHHO cnacarenbnum MEDOHDHHTHEM HPOTHB TGHHO3 Hepre 7 nqecKoro noseücwana Ha cucremy, nnnanrcn cymecwnennmun pemennnmu uns nocwonunorq Tennooñnena Ha ñonee sucoxou ypoune. Onuaxo cnvaercn nenecooöpasnum HMETB ery cnoco 5 HocrnnapHTb rauxe nn Kauanon sanonneunux non~~ HOCTBD TEHHOHOCHTBHBM,...

Zařízení pro vibrační stabilizaci rozměru součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256934

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malkin Julij, Gozman Jakov, Leonov Nikolaj, Šulga Vladimir

MPK: C21D 1/30

Značky: vibrační, součástí, stabilizaci, zařízení, rozměrů

Text:

...DDHBOĽB anexwponnurarenx Bnöparopa, T 0 HDHBOHHT K B 03 DaCTauum qacvorm xoneöannü. Ononpenenno sTopoñKoHTaKw K, coeunnew HSMGPHTBHB 9 H Hnmerparop 11. Hpu ownycxaunn K 1 nonepmunaeTcx nocwonunaa uacrowa, a npu sanumanun Kíqacrora cnuxaewca.Ycrpoñcrno paöowaer cneymmu oőpason. Bnôpawop 1 yxpennnww na uewanu,ycmauonnennoñ na anacruqnx onopax. nanee c noubmbm opranon ynpaaneunn, Ha xoamnxcn n őnoxe 3 ynpanneunn, nonaercn Kouauna Ha paaron...

Otáčivý uzávěr tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256933

Dátum: 15.04.1988

Autori: Borovikov Vasilij, Mochov Ivan

MPK: B65D 90/62

Značky: otáčivý, nádoby, tlakově, uzáver

Text:

...13,14, 15 H l 6, nocpencwaon xoTopmx nonocru cooömamrcn c cncreuoä noaqu cxaroro noayxa (Ha qepTexe ne noxasanm) H c 3 nacTHqHwMu repmerusupymmmun Tpy 5 KaMH 9.Sawnop paőoraew ćneymmwu oöpason.Sarnop saxpur (mur. 2). Kauan 14 cooömaewcn c arMocmepoñ. Cxawuü nosyx qepes Kanan 13 3 anonHneT nonocTh 11 H qepea Kauan 15 Tpyóxu 9. Hpn STOM no 5 nacmb 8 nonepnyra no ynopa n paarpyaoqnoe omnepcwae 7 5 őapaöane 6 pacnonoxeno nepneaxxynspno npoeuau...

Asynchronní motor s vnitřním chlazením zvláště pro kompresory s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256932

Dátum: 15.04.1988

Autori: Günther Eberhard, Weber Gert, Rochhausen Dieter

MPK: H02K 9/08, H02K 1/32

Značky: vnitřním, motor, chladicím, uzavřeným, hermetický, okruhem, chlazením, zvláště, kompresory, asynchronní

Text:

...cornacno H 306 pe wenuw 3 repMerHuHoM xonoHnbHoM Konnpeccope.Acuuxponnbů nnnrarenb I B repMerHHecKH aakpmrou xononnnbnou Konnpeccope 2 cocronw Hs cTaT 0 pa 3 H p 0 T 0 pa 4. Macno, sacacumaeuoe or MaCnHHOF 0 nonona Koxyxa uepea nan 5 nonaeTcn Kax K nosuuuw 3 neMeHraM nn HM CMa 3 KH, TaxH uepes OTBGDCTHH 6, Hnemmnecn 3 vany S, K Kouycuouy sneneuwy 7, xecrxo coą eHHeHHoMy c POTOPOM. Owvya Macao noaewcn qepes npenouruŕenbno aaa ampeaa...

Zařízení pro rozdělení mrvy na tuhou a kapalnou frakci

Načítavanie...

Číslo patentu: 256931

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lechovicer Arkadij, Kelembet Viktor, Jagudin Leonid, Kurilov Alexej, Fedotov Viktor

MPK: A01C 3/00

Značky: rozdělení, zařízení, kapalnou, tuhou, frakcí

Text:

...qacruu ycneaamr cnon 3 Tu 0 ÓpaTHO n oTcToůHumu nocnwmKoM KDYTOŘ Haxnounoňnonepxxocru. A Hpn coornomennu napauerpoa, öonbmeu 2,0, noamweuun sůàexrusnocrn aaneýw mauna aasemenubm BemeCTB npaxruqecxu He npoucxouw, a anaxnocrb ocaxa HH pe 86-88 He onycKaeTcx.Paöowa ycranonxn nna Mexannuecxoro paaenennn Haaoaa Ha Qpaxunn ocymecrannewcx cneymmuw o 6 pa 3 oM.HocTynammuü na xnaownosonqecxux nouemennů HaB 03 Haxannnnaercn 3 nanoaocöopuuxe 3. H 3...

Zařízení na porážení stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256930

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolobov Jevgenij, Savin Ivan, Kušmějev Valerij, Paněv Vladimir, Kopylov Valentin, Proskurjakov Vladimir, Iščenko Nikolaj

MPK: A01G 23/08

Značky: stromů, porážení, zařízení

Text:

...H ouonpenennoe paannnra HHe aonoxou cxannammeň KDOMKOŘ 10. Ann snepenna n npenecHHy Ha nem paöouymnnuny (1, 12) pexymeů Kňouxn ayőà 7, Hnemmero nouanym pexymym cxanmaammymKPOMKY, TDEÓYGTCH snauuwenbuo Menbme ycnnnü, HeM na Buenpennn TaKorome syöa, H 0 c pexymeů xponxoů B Bne onnoů npHMoñ.(11 1)onpeeneHHme pacqerHo 43 KcnepmMeHTanbHuMnyrçn, nawr He TOHbK 0 aumeonncannuü smmexr, Ho H onuoapeuenno oőecnequnamr nocwaroquym nnomanb onopm...

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256929

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žarkov Viktor, Naumenko Viktor, Vorobjev Ivan

MPK: F02F 11/00

Značky: spalovací, motor

Text:

...npouecc snrarenn BHYTDQHHBFO cropanua npenaraenoň Koucrpyxúññananornqeu npoueccam HQBECTHNX ÁBHPBTGHBŘ. B CBHSH C TCM, ÉTO Y npennaraeno ro nurareną H 3 Hanopmuesoro npocTpaHcTBa ncxnąena uacwb ero npennoro 7o 6 beMa, orpaxuqeuuan npoxnaxoň 6 ronoaxn önoxa unnnnnpos, ronunxoň 1 önoxa,.nnocxocrxmn ynopHoro 6 ypTa 4 rnnbam 3, orueaoro óypwa 5 H BHYTPGHHHM naMeT poM runhsm 3 ynyumaercn unaunxa rasooöuena 3 paöoqen OÓBEME snrawena 3 caaau c...

Zařízení pro komutaci analogových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256928

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rakurov Bernhard, Ron Günter, Bibjajev Petr, Isajev Jurij, Rubcov Alexandr

MPK: H03K 17/10

Značky: komutaci, zařízení, signálu, analogových

Text:

...12 HaFpy 3 KH n conpornanenueu nepnoro ynpasnnenoro Knuenoro anenenra 1 5 orxpuwom cocTonHuu. VBuxonnoe Hanpamenne umůepeunnanbaoro ycunnrennb onpeenxer conpoTHBneune nepnoro ynpasnxenoro Knqenoro 3 neMenTa 1, H MQCT, npu nsuenennn B onpe.enenuux npenenax xoMMyrHpyeMoro nanpaxeuún, nonaaaeuoro Ha axonuym muuy 7, anmomaruqącxn nonepxnaaercn 9 C 5 anaHcHpoBaHHoM cocroauuu, TaKOM, qro R 5/R 6 R,/R 11,re R.5 n R 6 - conporunneuux peancropoň 5 H 6...