Archív za 1988 rok

Strana 96

Zapojení separátoru televizních synchronizačních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257047

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jeřábek Miroslav, Režný Vladimír, Jerry Jirmus

MPK: H04N 5/04

Značky: separátoru, synchronizačních, zapojení, impulsů, televizních

Text:

...s řízeným ziskem je připojen přes dolnofrekvenční propust g V sérii s kapa~ citou Q k zpětnovazebnímu obnovíteli 3 stejnosměrné složky, jehož výstup je připojen jednak k prvému vstupu li prvního komparátoru 5, jednak k prvnímu vstupu lg druhého komparátoru 5. Na druhém vstupu gg prvního komparátoru 3 je poloviční stejnosměrné napětí plg a na jeho výstupu jsou oddelené synchronizační impulsy §. Na druhém vstupu gg druhého...

Mazací zařízení vícestupňové převodové skříně pohonu, zejména mezipánvových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257046

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/10, B22D 41/12

Značky: skříně, převodové, vícestupňové, mezipánvových, vozů, zejména, zařízení, mazací, pohonů

Text:

...havárii, vyvolané vnějšími vlivy. Další výhodou je jeho konstrukční a výrobní nenáročnost a rovněž ta skutečnost, že k mazání může být použit olejvelmi různých druhú a hustoty a to podle místních provozních podmínek.Na přiloženém výkresu je příkladně znázorněno mazací zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný řez převodovou skříní pohonu mezipánvového vozu, obr. 2 je příčný řez,vedený řeznou rovinou Ě-5 z obr. 1 a obr. 3 je detail...

Širokozáběrová koncovka pro pásové zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257045

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubát Tomáš, Popelka Ludvik, Gastová Milena

MPK: A01G 25/09

Značky: zavlažovače, pásové, širokozáběrová, koncovka

Text:

...šrouby 133 zasunutými ve výřezech ggg k prvnímu segmentu lil. Přivodní trubka 3 je připevněna k druhému segmentu lgg. Jeden konec přívodní trubky 3 je napojen na navíjenou závlahovou trubku 3pásového zavlažovače a na druhém konci přívodni trubky g je otočné uložena a utěsněna jednoramenná konzola § složená z dílů gl, ukončená postřikovačem gg. Jednotlivé díly Ql jsou spojenérychlospojkami âg. Na jednoramenné konzole É je V místě...

Způsob tvarování skleněných výrobků, zejména osvětlovacích těles z přířezu plochého skla, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257044

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hruška Jiří

MPK: C03B 23/03, C03B 23/025

Značky: zejména, skla, výrobků, sklenených, způsob, zařízení, těles, způsobu, tvarování, plochého, osvětlovacích, přířezu, provádění, tohoto

Text:

...potřeby vyměnitelná. Na obvodu tvarovacích ramen ll mohou být výstupky lg pro bezpečnější uložení a vystředění přířezů 25 při vkládání na tvárnici g. Jestliže je přířez gâ již předem opatřen středovým otvorem, vycentruje se prostřednictvím např. neznázorněného centrovacího trnu umístěnéhoV ose středového kotouče lâ v prodloužení zvedací tyče 1. Pohyblivá tvarovací ramena ll pomocí drážek lg zapadají do drážkového čepu lg horizontálního...

Způsob přípravy hydrátu oxidu ceričitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257043

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hložný Ladislav, Novák Jaromír, Janoš Pavel

MPK: C01F 17/00

Značky: oxidů, ceričitého, hydrátu, způsob, přípravy

Text:

...výchozí pevné soli.Výhodnost způsobu podle vynálezu spočívá v jednoduchosti provedení a nízké energetické náročnosti. Způsob může navazovat na oddělování ceru frakční krystalizací. Způsob podle vyná~ lezu může být použit jako finální operace při přípravě hydroxidového cerového koncentrátu nebo jako mezistupeň při přípravě oxidu ceričitého. Suspenze hydrátu oxidu oeričitého je dobře filtrovatelná, vysušením a kalcinaoí fíltračního koláče se...

Konstrukce potenciometru nebo proměnného odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Košťál Emil, Klíma Miloš

MPK: H01C 10/14

Značky: potenciometrů, konstrukce, proměnného, odporu

Text:

...který je opatřen průhlednou vodivou elektrodou. Běžec potenciometru nebo proměnného odporu je tvořen pohyblivým zdrojem záření.Výhodou této konstrukce potenciometru nebo proměnného odporu je, že nedochází k mechanickému kontaktu běžce a odporové dráhy, čímž má systém prakticky neomezenou životnost, která je dána životnosti zdroje záření, tedy například svitivé diody, laserové diody apod. Rovněž stabilita parametrů takto vytvořeného...

Univerzální induktor s vinutím ve tvaru šroubovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Benda Josef, Novotný Miloslav, Straka Milan, Smejkal Miroslav

MPK: H02J 3/26

Značky: induktor, tvaru, univerzální, vinutím, šroubovice

Text:

...směru induktorem, jehož podstata spočívá v tom, že induktor je rozdělen na dvě vzájemné galvanicky oddělené a z hlediska napájení elektrickou energií paralelně spojené části, a to vstupní část induktoru a výstupní část induktoru, přičemž smysl vinutí obou částí je opačný a vstupní část na konci a výstupní část na začátku jsou opatřeny minimálně dvěma odbočkami umístěnými do 20 i celkového počtu závitů, přičemž jedna 2 odboček na konci...

Kapalinový uzávěr na nádrže s inertní atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257040

Dátum: 15.04.1988

Autori: Havlíček Milan, Pelikán Eduard

MPK: B65D 51/00, B65D 39/00

Značky: kapalinový, inertní, uzáver, nádrže, atmosférou

Text:

...médium nebo hrdly, která slouží k pomocným funkcím např. plnění, odkalení a podobně.Hydraulický uzáver podle vynálezu se vyznačuje 5 polehlivoufunkcí s nízkou pravděpodobností poruchy, nebot neobsahuje žádné mechanické, pohyblivé součástí. Oproti běžným uspořádá ním hydraulických pojistných armatur je zajištěn dlouhodobě definovaný stav kapaliny v uzávěru.V případě kondenzace par z připojené nádrže je zabráněno přeplnění uzávěru...

Převodník napětí/šířka impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03M 1/12

Značky: převodník, impulsů

Text:

...frekvenci výstupních impulsú převodníku. V okamžiku příchodu náběžné hrany impulsu na hodinový vstup gł klopného obvodu g dojde na jeho přímém výstupu gg k překlopení do úrovně logické jedničky. V tom okamžiku se začne přes první časovací odpor 1 nabíjet první časovací kondenzátor 5. Zároveň se přes druhý časovací odpor 5 nabijí i druhý časovací kondenzátor É.Pokud je napětí na vstupu łgl převodníku napětí/šířka impulsü nízká, je přes...

Zařízení pro ovládání zatahovacího zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257038

Dátum: 15.04.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: zámku, zařízení, ovládání, zatahovacího

Text:

...tvoří čtyřkloubový mechanismus. Vahadlo 1 je provedeno jako dvojzvratná páka, na jejímž druhém rameni je uchyceno táhlolg. Druhý konec táhla 3 je uchycen k páce lg upevněné na hřídeli lilkrokového motoru lg. Místo krokového motoru může být použit servomotor obsahující asynchronní elektromotor apod. Krokový motor li je elektrickým vedením lg spojen s řídicím mikropočítačem lg stroje. Krokový motor lg je pevně uspořádán na stojánku ll, který je...

Regulační a sekvenční obvod pro regulaci indukčního ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257037

Dátum: 15.04.1988

Autor: Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27

Značky: ohřevu, obvod, regulaci, indukčního, sekvenční, regulační

Text:

...regulátor. Výstup regulátoru l je napojen na nevyznačený ovládací člen indukčního generátoru. Na regulační vstup regulátoru l je napojena první předvolba 3 požadované teploty.Snímač à polohy ohřívaného předmětu, například pilového listu, je přes první monostabilní klopný obvod 5 a druhý monostabilní klopný obvod § napojen na vstup druhé předvolby §,jejíž výstup je rovněž napojen na regulační vstup requlátoru l.Na výstup requlátoru l je...

Motocyklová pneumatika

Načítavanie...

Číslo patentu: 257036

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vaculík Karel

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatika, motocyklová

Text:

...při soutěžich, které probĺhajĺ převážně V kamenitém terénu a V kombinaci se silničním povrchem, při zachování dobrýchjízdních vlastnosti na obou površích.Na obrázku 1 je znázorněn desén motocyklové pneumatiky, podle vynálezu a na obrázku 2 je schematicky znâzorněn celý profil motocyklové pneumatiky podle vynálezu a detailní zobrazení prolisů V boční části pneumatiky.Motocyklové pneumatika podle vynálezu má desén, který je ve směru obvodové...

Vyměnitelný stavidlový uzávěr obtoků plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257035

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kašpar Josef, Falta Zbyněk

MPK: E02B 8/04

Značky: stavidlový, uzáver, obtoku, komor, vyměnitelný, plavebních

Text:

...zdlouhavá. Opotřebovaná kolejnice je nutno ze zdiva vždy vybourat a zabudovatTyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je seskupení všech prvků stavidlového uzávěru do jednoho přepravního celku, který je možno při nutnosti opravy opravit výměnným způsobem.Příklad provedení vyměnitelného stavidlového uzávěru podle vynálezu je zobrazen navýkresu. Na výkresu je na obr. 1 přĺčný řez a na obr. 2 půdorysný řez...

Polohovací mechanismus stolu brusky na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257034

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Miroslav

MPK: B24B 47/04

Značky: brusky, hřídele, mechanismus, klikové, stolu, polohovací

Text:

...výsuvně uspořádaný v kostce zámku. Zařízení je jednoduché a umožňuje spolehlivá a přesné polohování se značnou tuhosti.Přiklad polohovacího mechanismu stolu brusky na klikové hřídele podle vynálezu je schematicky znázorněn na obrázku.Polohovací mechanismus stolu brusky na klikové hřídele sestává z ustavovacího čepu 3, jež koresponduje se zářezy ustavovací lišty A připevněné na stole lg a je suvně uspořádán V kostce 1 zámku, která je...

Nestabilní rezonátor pevnolátkového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257033

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kubeček Václav

MPK: H01S 3/08

Značky: laseru, nestabilní, pevnolátkového, rezonátor

Text:

...zrcadlem při současném snížení počtu optických elementů, vyžadujícíh přesné nastavení na minimum. Tento rezonátor, přesto že je v porovnání se známými nestabilními rezonátory podstatné jednodušší a výrobné levnější, zabezpečuje generaci záření s dobře definovaným a stabilním rozložením intenzity ve Vzdálené zóně bez postranníchmaxim i pro různé rozložení intenzity v blízké zóně.Příkladné uspořádání nestabilního rezonátoru pevnolátkového laseru...

Zapojení pro získání stopy adres mikroprogramovými prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257032

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kelbler Josef

MPK: G06F 9/22, G06F 13/00, G06F 11/34...

Značky: získání, mikroprogramovými, stopy, adres, zapojení, prostředky

Text:

...je souvislá a zahrnuje Vliv operačního systému.Na připojeném výkresu je nakreslen příklad zapojení obvodu pro získání stopy adresmikroprogramovými prostředky. Výstup ll řídicího registru l mikroinstrukce je spojense vstupem dekodéru 3, jehož prvý výstup gl je spojen sprvním vstupem automatu Q, kdežto druhý výstup 3 dekodéru g je spojen sdruhým vstupem automatu Q, jehož výstup gł je spojen se spodnim vstupem multiplexoru 3, zatímco vstup âł...

Zapojení pro kompresi a expanzi akustických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257031

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vrba Pavel

MPK: G11B 31/00

Značky: zapojení, akustických, kompresi, signálu, expanzi

Text:

...a dále se převádí, nyní již jako řídícíproud, na diferenciálni dvojici prvního a druhého tranzistoru El a 32 V řízeném zesilovači 3. Je-li zařízení ve funkci expanderu, znamená to jednak, že obvod á časové konstantyje tvořen kondenzátorem Q 1 a pouze osmým odporem 38 a obvod É logaritmického převodu polohou.dvoupôlového přepínače É zařazuje do funkce pouze logaritmický převodník gł, tzn. bezčtrnáctého odporu §l 4 a dalších, jím...

Zařízení pro ovládání útkové niti před prohozní tryskou uchycenou na bidlenu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257030

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šedlbauer Antonín, Martinec Josef, Primes Alois

MPK: D03D 47/34

Značky: bidlenu, tkacího, útkové, vzduchového, prohozní, ovládání, před, zařízení, tryskou, stroje, uchycenou

Text:

...nití, vznikající nerovnoměr ným napětím V utkové niti pod dobu prohozu, čímž se zvýši kvalita tkaniny. Další výhodouje, že kompenzace napětí útku probíhá přizpůsobivě dle dané prohozní charakteristiky útku. Zařízení je schopno odstranit případné odlišnosti jednotlivých prohozů, vzniklých nestejnorodostí útku. Další výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchost konstrukce, nízkě výrobníNa pŕiloženém výkrese je na obr. 1 znázorněno...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257029

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: momentu, dvoustupňový, nulováním, výstředníkového, budič, vibrace

Text:

...a střední výškou průřezu. Mezi pohyblivý nevývažek a hřídel může být s výhodou vložena pružina.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočivá v možnosti nulování výstřednikového momentu při reversaci pojezdu stroje. Při zastavování pojezdu umožňuje nulování výstředníkového momentu dosažení lepší kvality zhutnění a rovinnosti zhutňovacího povrchu.Na přiloženém výkrese je sohematicky na obr. znázorněn osový řez dvoustupňovým budičem s...

Směsné azokondenzační pigmenty žlutých odstínů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257028

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bartošek Jan, Dobrovolný Jan

MPK: C09B 43/136

Značky: jejich, azokondenzační, pigmenty, žlutých, směsné, výroby, způsob, odstínů

Text:

...směsi nitrolátek. Směs 2-toluidinu 4-toluidinu a 3-toluidinu v poměru cca 60364, získaná z toluenu nitrací a redukcí směsi nitrotoluenů. směs 2-karbetoxyanilinu,3-karbmetoxyanilinu a 4-karbetoxanilinu v poměru 286 B 4, připravená nitrací a redukcí benzoanu etylnatého. Směs 2-acetaminoanilinu a 4-acetaminoanilinu v poměru 3070 připravená nitrací acetanilidu v prostředí kyseliny octové a redukcí směsi nitrolátek, případně směs stejných látek V...

Způsob kvalitativní analýzy a stanovení poměrného i absolutního zastoupení alkylesteroých složek metakrylátového aditiva pro mazací oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257027

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cee Aleš, Horáková Bohumila

MPK: G01N 33/30

Značky: analýzy, alkylesteroých, zastoupení, aditiva, způsob, složek, oleje, absolutního, stanovení, metakrylátového, poměrného, mazací, kvalitativní

Text:

...Yanovskyho.Analýzu lze provést také tak, že technický vzorek aditíva se podrobí nejprve dialýze za použití petroléteru. Niže uvedené příklady ílustrují provedení postupu analýzy podle vynálezu.0,6 g směsi monomerních esterů kyseliny metakrylové o složení 0,1 g n-butylesteru kyse 3 257027165 OC/15 mm), 0,1 g n-dodecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 145 až 165 DC/5 mm), 0,1 g hexadecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 170 až 212 OC/5...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257026

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebetka Ladislav, Šalý Jaroslav

MPK: F28B 1/02, F28D 7/00

Značky: výměník, trubkový, tepla

Text:

...přídavného výměníku tepla přehřátých par, čímž vzniká úspora materiálu, energie i zastavěného prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení trubkového výměníku tepla podle vynálezula to na obr. 1, 2 a 3.Trubkový výměník tepla sestává z pláště É výměníku, v němž jsou trubky 1 výměníku,tvořící teplosměnnou plochu, které jsou připojeny do dutých vík 3 výměníku, opatřených přepážkamí Q vík rozdělujících dutá víka 3 na...

Rozváděcí válec zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257025

Dátum: 15.04.1988

Autor: Zít Jiří

MPK: B65H 54/48

Značky: rozváděcí, stroje, zejména, textilní, válec

Text:

...a vytvoření rozváděcího válce na bázi plechových, tj. tenkostěnných válcových segmentü, s možností vytvoření jednoho nebo více křížení.Nevýhody a nedostatky známých rozváděcích válců přízí odstraňuje rozváděcí válec podle vynálezu,jehož podstatou je, že plechové segmenty tvoří podélné úseče válcové plochy vzájemně spojené rovnoběžně s osou válce a kolmo k jeho povrchu.Výhodou rozváděcího válce podle vynálezu je odstranění...

Nízkotlaký přímotrubkový ohřívák

Načítavanie...

Číslo patentu: 257024

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vodňanský Jan, Češka Tomáš, Nožička Břetislav

MPK: F28D 7/00

Značky: nízkotlaký, přímotrubkový, ohřívák

Text:

...přecházi do pružné uložené hlavy výstupniho potrubí.Výhody vynálezu spočívají V tom, že při jeho použití je vyhověno požadavku nizké tlakové ztráty při dosažení vysoké kompenzační schopnosti dilatačních pohybů, způsobených změnami teplot.Přiklad provedení nízkotlakého přimotrubného ohřiváku podle vynálezu je znázorněn na obrázcích, kde obr. 1 představuje podélný a obr. 2 příčný řez ohřívákem.Do kouřovodu l je vestavěn plášt 3 ohřiváku. Uvnltř...

Zapojení organizačního modulu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 257023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kondr Jan, Blaháková Milena, Pujman Jiří, Pavlíčková Hana

MPK: G05B 19/405, G05B 19/18

Značky: zapojení, organizačního, systému, řídicího, modulu

Text:

...vstup §§ řadiče § pracovních režimu. K povelovému výstupu gg registru Q povelu a příslušným aktivačním výstupůmZł, lg 13 dekodéru 1 povelu jsou pripojeny alespoň dva výkonné moduly łgl, lg lgp,jejichž podmínkové výstupy lgll, 1 021 lggł jsou spojený s příslušnými podmínkovými vstupy ggł, § 93 ggg řadiče Q pracovních režimu a se čtvrtým datovým vstupem 53 systémovéhorozhraní 3. Jednotlivé bloky zapojení je možno charakterizovat...

Kypové barvivo žlutavého odstínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257022

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lustig Jiří, Sotona Vladimír, Březina Karel

MPK: C09B 1/48

Značky: odstínů, kypové, žlutavého, barvivo

Text:

...suší. Získají se 64 díly směsného dichlorantrachinonu.Do směsi 210 dílů nitrobenzenu se vnese 18 dílů směsného dichlorantrachinonu a při 125 až 130 °C oddestiluje azeotropicky přítcmná vlhkost. Oddestilované množství nitrobenzenu se doplní a při 90 až 95 OC vnese 22,1 dílu 1-aminoantrachinonu a 11,1 dílu bezvodé sody. Vyhřeje se na 180 °C a vnese 0,32 dílu práškové mědi. Po vyhřátí na 205 až 208 °C se reakční směs udržuje 4 hodiny do...

Manipulátor pro chemickou linku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faukner Ferdinand, Bednář Václav, Laichter Aleš

MPK: H05K 3/00

Značky: manipulátor, linku, chemickou

Text:

...dvěma páry kladek zdvihu, které umožňují diferenční vedení dvou lan zdvihu, na nichž je jako volná kladka zavěšena tyčová kladnice, která svými volnými konci se může zachycovat do otevřených háků závěsů zboží, přičemž společné ovládání lan zdvihu je prováděno hrazdou.Použitím manipulátoru pro chemickou linku se dosahuje zvýšené bezpečnosti práce tím,že je obsluha oddělena od přímého styku se zdraví nebezpečným prostředím. Pŕínos...

Způsob výroby modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Machaníček Alois, Zamykal Jaroslav

MPK: C11C 3/12

Značky: způsob, modifikovaného, výroby

Text:

...ztužování za následujících podmínek. Tlak vodíku byl.0,15 MPa, teplota oleje na začátku hydrogenace 130 °C a na konci hydrogenace 180 °C,doba hydrogenace byla 6 hodin, koncentrace niklového katalyzátoru byla 0,5 hmotnostních.Hydrogenace byla ukončena při dosažení bodu tání posunem 32,8 byl zfiltrován na kalolisu a označen jako I. filtrát, který se použil pro II. stupeňhydrogenace. Do hydroqenačnĺho autoklávu byla natažena následující...

Zařízení pro aretaci polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257019

Dátum: 15.04.1988

Autori: Greill Antonín, Vozandych Josef, Vrhel Bohumil

MPK: B23Q 1/30, B23Q 1/28

Značky: zařízení, polohy, aretaci

Text:

...aretaci polohy je znázorněno jako příklad provedení na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárysný řez zařízením, kde v jedné části řezu je znázorněna poloha při aretaci a v druhé části řezu při uvolnění aretačního palce. Na obr. 2 půdorysnýJak vyplývá z přiložených obrázkú,zařízení sestává z tělesa l ve kterém je suvně tělesa l. Kluzák čelistí §.uložen píst 3 pevně spojený s kluzákem l suvně uloženým ve vybrání l 7Q je opatřen...

Kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257018

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafař Josef, Lichevníková Zdena, Frgala Jiří

MPK: A01N 25/02

Značky: herbicidní, prostředek, kapalný

Text:

...glykolů nebo nižších alkoholu mísitelnýoh s vodou příznivé ovlivňuje bod tuhnutí prostředku, který je zvláště u agropřipravků významný z hlediska skladovatelnosti v průběhu zimních měsíců. Kapalný herbicidni prostředek podle vynálezu plně vyhovuje požadavku zemědělské praxe na stálost do -5 °C. Z glykolü je nejvýhodnějši použití etylenglykolů nebo propylenglykolů, 2 nižších alkoholu pak metanol, etanol a isopropanol.Obsah komplexonu nebo...

Stavebnicový díl patrové rektifikační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 257017

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hájek Jaroslav, Nepraš Josef, Hutla Vlastimil

MPK: B01D 3/18

Značky: rektifikační, kolony, patrové, stavebnicový

Text:

...kolon.Stavebnicový díl podle vynálezu je zobrazen na obr. 1.V jednom dílu jsou vestavěna 3 rektifikačni patra, ktera jsou vzájemné fixována ke dvěma přepadovým trubkám,§, které prochází celou kolonou. Vestavby pater jsou tvořeny dnem 3, kloboučky A a přepadovými trubicemi §. Nad dnem Q každého rektifikačního patraje v jedné přepadové trubce § umístěn otvor É pro přepad kapaliny. V druhé přepadové truboe Ě nad týmž dnem 3 je umístěn otvor 1...

Čelní diamantový kotouč pro hloubkové rovinné broušení, zejména skleněných a keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257016

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vavrda Josef

MPK: B24B 9/08, C03C 19/00

Značky: zejména, čelní, kotouč, diamantový, sklenených, rovinné, keramických, hloubkové, výrobků, broušení

Text:

...kotouče i slinovatelnost s brusnou vrstvou. Pájka má interval tání V oblastí slinovací teploty a je metalurgicky blízká slinovadlu,které je použito pro kovovou vazbu použitou v brusné Vrstvě.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na připoje ných výkresech, z nichž představujeobr. 1. příčný řez nosným tělem kotouče a brusnou vrstvou,obr. 2. detailní pohled příčného řezu na nosnou plochu těla kotouče a obr....

Podlahová drážka pro napájení a vedení manipulačně dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257015

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lenner Reimund, Drašťák Emil

MPK: B60M 3/00

Značky: vedení, napájení, drážka, dopravního, prostředků, manipulačné, podlahová

Text:

...vedení pomocí jednoduché spojky. K vyššímu účinku vynálezu přispívá i snadnost čištění podlahové drážky, což je v podmínkách provozu zvláště důležité.vynález je zobrazen na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je příčný řez podlahovou drážkou dle vynálezu, na obr. 2 je pohled směrem A z obr. 1 a na obr. 2 je pohled směrem a z obr. 2.Podlahová drážka (obr. 1, 2) sestává z kovového tělesa l, na jehož horní straně jsou z obou stran upevněny...

Těleso radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 257014

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybář Václav, Drápal Radovan

MPK: F23M 5/00, F28D 1/06

Značky: těleso, radiačního, kotle

Text:

...spodním prstencem Q je umístěn spodní prostor 1 pro přívod vratného média potrubím §. Spodní prostor 1 je účelně vytvořen z těhož materiálu jako horní sběrný prostor 5.Palivové směs se přivádí na horním konci kotle přívodní trubkou 2, procházející horním sběrným prostorem § a zakončenou rozdělovačem lg, účelně ve tvaru děrovaného kulověho vrchníku, vytvořeného např. podle československého A 0 č. 245 638. Z něj vstupuje do zapalovací a...

Laditelný identifikační rezonátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257013

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hašlar Ladislav, Koula Adolf

MPK: A01K 11/00

Značky: rezonátor, identifikační, laditelný

Text:

...pohodlné přesné naladění a doladění po ustálení hodnot. Celý obvod je dobře po zalití fixován pomocí krycí desky, přispí~ vající k odstranění mechanického namáhání rezonančního obvodu. Po doladění obvodu je zaru čeno dlouhodobé udržení stanovených hodnot naladění.Příklad provedení laditelného rezonančního obvodu podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný nárysný řez rezonátorem, obr. 2 je řezem...

Přípravek pro vedení a stříhání samolepicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257012

Dátum: 15.04.1988

Autor: Senger Norbert

MPK: B42B 5/04, B42B 7/00, B65H 35/07...

Značky: stříhání, pásky, vedení, přípravek, samolepicí

Text:

...vůči ploše samolepící pásky skloněno pod ostrým úhlem. Mezi dráhou nosiče břítu a cívkou samolepící pásky je v držáku upevněn trn.Výhodou přípravku je, že umožňuje rovnoměrné odvíjení samolepící pásky, její přesné vedení po děleném spojí a odstřížení, při kterém nedochází k přilnutí odstřiženého konce samolepící pásky zpět k cívce. Přípravek umožňuje zkvalítnění a zrychlení slepování výkresů.Konkrétní příklad provedení přípravku dle vynálezu...

Zařízení pro regulaci více veličin jediným akčním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257011

Dátum: 15.04.1988

Autori: Walter Karel, Nosek Jindřich, Veinfurt František

MPK: G05F 5/00

Značky: veličin, akčním, regulaci, více, členem, zařízení, jediným

Text:

...je uzemněna druhý konec je připcjen na první svorku ĚQ.Neinvertující vstupy prvního a druhého komparátoru 5, lg jsou uzemněny. Výstup prvního komparátoru lg je spojen přes katodu čtvrté diody 52 S výstupem druhého komparátoru lg,připojeným na anodu třetí diody lg a společně jsou pripojeny přes první odpor gg na první konec Čtvrtého proměnného odporu Ě. Výstup integračního zesilovače lg je připojen přes třetí odpor gg spolu se čtvrtým odporem...

Způsob odstraňování amoniaku z odpadních vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257010

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tomek Jindřich, Karásek Zdeněk, Jindřich Luboš, Drázský Josef

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, amoniaku, zpracování, odstraňování, pocházejících, uhlí, zejména, chemického, odpadních

Text:

...z čistírny. Vysoký recirkulační poměr užívaný V Barnadrově procesu pro tzv. vnitřní recykl zvyšuje hydraulické zatíření predenitrifikační a nitrifikační zóny a zvyšuje nárok na energií, a jeho snížení znamená zvýšení nákladůna nezbytná alkalizační činidla pro proces nitrifikace.Výše uvedené problémy snižuje Způsob odstraňovaní amoniaku z odpadnich vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a/nebo uhlí, který podle vynálezu...

Elektromagnetický membránový ventil s dvoustupňovou regulací průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257009

Dátum: 15.04.1988

Autor: Málek Bořivoj

MPK: F16K 7/00

Značky: membránový, dvoustupňovou, průtoku, ventil, regulaci, elektromagnetický

Text:

...1 vyztužená příložkou Q a přitlačovaná první pružinou Ž. Příložka Ä je spojena 5 dorazem gg uzavírací membrány 1. Uzavírací membrána 1 je uchycena sevřením mezi těleeo l membránoveho ventilu a mezikusu g ventilu. Mezi víkem 3 membránového ventilu a mezikusem § ventilu je sevřena regulační membrána ll vyztužená příložkou lg a přitlačovaná pružinou lg.Tato přiložka lg je pevně spojena s pohyblivým dorazem lg, na kterém jsou matice S prvni...

Rozváděcí válec pro rozvádění příze zejména u soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257008

Dátum: 15.04.1988

Autor: Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/50

Značky: válec, rozvádění, rozváděcí, příze, strojů, soukacích, zejména

Text:

...za křížením Q je na přední části válcového segmentu gg Vytvořeno zaoblení gg. Před zaoblením 35 je za křížením Q uspořádána náběhová lišta gg, orientovaná směrem k okraji vnitřního válcového segmentu gł před křiženĺm Q V úseku, označeném šípkou E, a to tak, že její volný konec je vyhnut výrazně pod úroveň vnitřní válcove plochy popeaných válcových segmentu - viz obr. 2, kde se popisuje analogická náběhová lišta gg u křížení §. Náběhová lišta...