Archív za 1988 rok

Strana 95

Přechodový vratný žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 257087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mazurek Jaromír, Baláš Miloslav, Kožiálová Helena, Rucký Rudolf, Szabo Petr

MPK: E21F 13/00, B65G 19/28

Značky: přechodový, žľab, vratný

Text:

...Klapkou, která zůstala v otevřené poloze, kolmo ke směru dopravy, je zábráněno průchodu nevypadlé části dopravního orgánu. Tím dochází k zablokování dopravního orgánu a k dalším poruchám.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny přeohodovým vratným žlabem s náběhem a klápkou pro usměrnění vypadlýoh hřebel ve epodní větvi dopravního orgánu hřeblového dopravníku podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že za náběhem, klínovitě rozšířeným ve...

Pryžovací krycí zátka laminátových skokanských tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257086

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mahovský Jan

MPK: A63B 5/06, B32B 25/02

Značky: skokanských, pryžovací, laminátových, krycí, zátka, tyčí

Text:

...na několik desítek treningů nebo závodů. Nejlepší byly však krycí zátky a nárazníkovou pryžovov vrstvou. vyztuženou kordovými provazci nebo nitěmi. Pokud nárazníková vrstva byla vytvořena z rovnoběžných vrstev pogumovaných kordových tkanin, zvýšila se sice odolnost vůči průrazu, docházelo ale mnohdy k rozrušení případně rozlomení zátky na rozhraní vrstev.Rozlamování zátky bylo odstraněno zhotovením nárazníkové vrstvy z kaučukové směsi....

Zařízení pro ovládání přidržovače materiálu u hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257085

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wiesner Karel, Rauner Jan

MPK: B23D 33/08

Značky: materiálů, zařízení, strojírenských, hutních, přidržovače, nůžek, ovládání

Text:

...Pístnice gjg druhého stupně je pak ve spodní části opatřena přítlačným prvkem 3 materiálu 3, uloženém při stříhání na stolu l nůžek. Druhý hydraulický rozvaděč 5 je druhým napájecímpotrubím 32 připojen k druhému napájecímu výstupu Q zdroje lg tlakového média a druhým přívodním potrubím lg přes zpětné ventily lg, ll k rozváděcí části logického hydraulickéhoventilu lg, připojeného převáděcím potrubím łl nad i pod píst žág válce §Ll druhého...

Tkací ústrojí tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257084

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dvořáček Jan, Černocký Jiří, Jadrný Václav, Joch Josef, Vystrčil Karel, Kuda Vladimír, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskového, tkací, tkacího, ústrojí, stroje

Text:

...prošlupu l přifukovací trysky lg, nasměrované do směru prohozu útku lg. Tytojsou uloženy na bidle lg a napojeny na neznázorněný rozvod unášecího media. Přírazový paprsek g se třtinami lg s prohozními profily ll je uložen na bidle lg, například V drážce ll azde upevněn šrouby lg. Bidlo lg je upraveno na kyvném hřídeli 39 blíže neznázorněného mechanismu ll výkyvného pohybu bidla lg. Tak je paprsek g s prohozním kanálem 1 uložen na stroji...

Způsob značkování vzorků určených pro radiometrickou emanační metodu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257083

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štětka Rudolf, Balek Vladimír

MPK: G01T 7/10, G01T 7/00

Značky: emanační, způsobu, vzorků, provádění, metodu, tohoto, určených, zařízení, radiometrickou, způsob, značkování

Text:

...v řezu v axonometrii a obr. 2 znázorňuje v řezu v náryse v pravoúhlém promítání zařízení k provádění způsobu značkování vzorku určenýchpro radiometrickou emanační metodu.Roztoky radionuklidů stopových koncentraoí jsou předem připraveny ve skleněných ampulkách g, s výhodou takzvaných penicilinek. Tyto ampulky 3 se vkládají do spodního kovového válcového bloku l zařízení a sypké vzorky se do ampulek g s radioaktivními roztoky nasypou, takže...

Způsob mazání skla při jeho řezání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gärtner Miroslav, Focht Miroslav, Vaňas Bohumír, Dvornický František, Mostecký Jiří Akademik, Mžourek Miroslav, Novák Jaromír, Mitera Jiří

MPK: C03B 21/02

Značky: řezání, mazání, způsob

Text:

...poréznímu materiálu, jehož hrot se dotýka huč řezaného skla nebo řezného nástroje,se mazací médium přivádi truhičkou ze zásobníku. Množství vydávanéhu mazaciho média je možno regulovat ve značném rozpětí zejména podle požadavků na průtoku mazadla 5 ohledem na jeho viskozitu a polohu řezaného skla. Způsob mazání skla podle vynálezu umožňuje í řezy ve vertikální poloze.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise tři příkladů...

Uzavírací kohout s ručním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257081

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudlík Metoděj

MPK: F16K 5/14

Značky: kohout, ovládáním, uzavírací, ručním

Text:

...1 s přestaveným uzavíracím segmentem v nezajištěném stavu, naobr. 6 je půdorys uzavíracího kohoutu 2 obr. 1 5 přestaveným uzavíracím seqmentem podle obr. 5 v zajištěná poloze.Uzavírací kohout na obr. 1 je tvořen tělesem l se třemi průtočnými hrdly ll, lll, ll a montážním otvorem g. Těleso l je uzavřené víkem lg, zašroubovaným v montážním otvoru 13, utěsněném pouzdrem li. V tělese l je uložen uzavírací segment 3 opatřený horní patkougl a...

Sběrná odsávací trouba

Načítavanie...

Číslo patentu: 257080

Dátum: 15.04.1988

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: trouba, sběrná, odsávací

Text:

...kalu i při větších šířkách dosazovací nádrže. Nahrazením škrabek řetězem dojde k zjednodušení konstrukce a zmenšení hmotnosti odsávací trouby.Sběrná odsávací trouba 3 podle vynálezu je uložena podél dna a rovnoběžně s kratší stěnou dosazovací nádrže l, která je opatřená podél jedné boční stěny sběrným žlahem g.Do sběrného žlabu 2 je sběrná odsávací trouba 1 vyvedena vertikální výpustní troubou A zakon~ čenou obloukovým kolenem §, které...

Fokusační a vychylovací systém elektronového litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257079

Dátum: 15.04.1988

Autori: Delong Armin Akademik, Lencová Bohumila, Kolařík Vladimír

MPK: H01J 37/147

Značky: fokusační, elektronového, litografu, vychylovací, systém

Text:

...systém tak, aby se zaručil přibližně kolmý dopad elektronového svazku na substtát, Exietujei řešení používající jednostupňový magnetický vychylovaci systém V ohnisková rovině poslední čočky před substrá~ tem a tak zajištuje kolmý dopad vychýleného elektronového svazku na substrát, avšak pro snížení vad této čočky je potřeba používat další pomocnou čočkou kolem vychyovaç 1 ho systému,tvořicí s finální čočkou teleskopický fokusačnĺ...

Roštnice vozíku pásu pro spékání rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 257078

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubín Sáva, Vraga Jindřich

MPK: F27B 21/08

Značky: spékání, roštnice, vozíků, pásu

Text:

...lepší podmínky pro zatékâní kovu při způsobu výroby odléváním a tím umožňuje realizaci roštnic o větších délkách.Oproti dříve běžně používaným třem řadám roštnic, připadá na délku vozíku spékacího pásu jedna nebo dvě řady roštnic, čímž dochází k sekundárnímu snížení náročnosti při výrobní realizaci a to nejen u roštnic, ale i u rámu vozíku, uvněhož dochází k snížení nutného počtu úchytných nosníků. Hlavní výhodou v oblasti funkce a provozního...

Způsob zaznamenávání řídicích symbolů u tiskacích zařízení s mozaikovou tiskárnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257077

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krejčíček Jaromír, Zavřel Vladimír

MPK: G06K 3/00

Značky: tiskárnou, symbolů, zaznamenávání, zařízení, tiskacích, řídících, způsob, mozaikovou

Text:

...rozlišuje práce stroje v místním režimu od práce stroje na lince nebo vysílání od příjmu při práci stroje na lince. Podtržení nebo nadtržení muže být bežného textu a vzniká opakovaným tiskem různých symbolu na stejné tiskací místo využitím řídícího symbolu BS - krok zpět.Tyto nevýhody v podstatě odstraňuje způsob zaznamenávání řídících symbolu u tiskacích zařízení s mozaikovou tiskárnou podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že...

Hydraulický obvod s multiplikátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257076

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpnička Josef, Steklík Jaroslav, Varvařovský Václav

MPK: F15B 3/00

Značky: multiplikátorem, hydraulický, obvod

Text:

...a hydraulického upínacího válce lg, mezi nimiž je umístěn multiplikátor ll, propojený s jednosměrným řízeným ventilem lg, jednosměrným ventilem lg a řízeným tlakovým ventilem lg. Rozvaděč li má vstupní vedení 3 a výstupní vedení 2. větví l a 1 je na něj připojen řízený tlakový ventil lg, dále větví l a A jednosměrný vetil lg, jež jsou dále propojeny větví g s prostorem lg na větší straně pístu gg multiplikátoru ll.Na větví l je dále zapojen...

Potrubní dílec pro zkušební tunel chladírenských přepravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257075

Dátum: 15.04.1988

Autori: Budkovský Karel, Veselý Jaromír

MPK: B60P 3/20

Značky: tunel, chladírenských, přepravníku, dílec, zkušební, potrubní

Text:

...výparníky v provozu a vzniká regulace chladného vzduchu, přechodem přes celý výparník,vzduch je přechlazen, požadované ochlazení zkušebního tunelu je překročenc a teplotu je nutno doregulovat elektrickým topením, čímž vznikají energetické ztráty.Tyto nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož postata spočíva v tom, že výparníky jsou seskupeny do dvou bloku a do prostoru mezi tyto bloky je vložena regulačníVýhody nového řešení...

Expanzní zařízení pro odpouštění parního kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257074

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šenfluk Čeněk, Kutěj Milan, Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: expanzní, zařízení, parního, kondenzátu, odpouštění

Text:

...je suvně uložen čep opatřený hlavou přitom k válcové nádobě je připevněna zarážka, jejíž dolní konec zasahuje nejméně do podélné osy čepu tlakového indikátoru.)Expanzní zařízení podle vynálezu se od známých konstrukcí odváděčů kondenzátoru liší jednak tím, že nepoužívá klasických výtokových trysek a dále tím, že umožňuje plynulé škrcení vstupu kondenzátoru, přičemž základní poloha - uzavřeno - škrtícího prvku je spolehlivě indikována...

Těleso nosiče trysky odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257073

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šenfluk Čeněk, Kutěj Milan, Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: těleso, nosiče, odváděče, kondenzátu, trysky

Text:

...v níž je vytvořena válcova díra, do které je zasazeno válcové těleso s kuželovým sedlem a výtokovou tryskou.Tato přírubová deska je spolu s válcovým tělesem vložena mezi příxubu přívodu kondenzátu,v němž je uloženo ústrojí pro pŕestavování regulační kuželky a přírubou expanzní a kondenzační nádoby nebo sběrného potrubí kondenzátu.Těleso nosiče trysky podle vynálezu tvoří V kondenzačním potrubí kompaktní,ce 1 ek, který může být...

Zařízení pro vstřikování paliva, zejména pro motory s přímým vstřikem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 257072

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kocián Karel

MPK: F02M 27/04

Značky: zejména, zařízení, paliva, vstřikem, vstřikování, přímým, motory

Text:

...zlepšení spalovaní paliva, tím dojde ke snížení spotřeby a emisá uhlovodíků ve spalinách. Je zabeřpečeno spalování i při nedostatečném víření vzduchové dáplně ve spalovacím prostoru a malých přebytcích vzduchu. Zkrátĺ se doba tvoření směsi, zlepší se její homogennost a je umožněno změnšit úhel předvstříku, čímž se snížĺ emise kysličníků dusíku. Zkrátí se prodleva vznlcenf paliva, zmenší se množství paliva pŕípraveného ke vznícení a tím se...

Způsob čištění a izolace směsi 4,4- a 2,4-dihydroxydifenylsulfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257071

Dátum: 15.04.1988

Autor: Arient Josef

MPK: C07C 147/10

Značky: izolace, směsi, čištění, 2,4-dihydroxydifenylsulfonu, způsob

Text:

...rozpuuštědlech nebo ve vodné-alkalickém roztoku za přitomnosti nitrilotrioxtové kyseliny, ctylendiaminotetraoctové nebo dietylentriaminopentaoctové kyseliny. Tlmto postupom se získa difenylsulfon 0 čistotě údajně postačující pro použití difenylsulfonu jako meziproduktu pro synthesu látek používaných v barevné fotografii, např. pŕo připravu baxvotvorných složek, je tato Čistota stáleNyní bylo nalezeno, čo diŕenylsulfun v čistotě...

Náhradní zařízení havarijního zaplavování a dlouhodobého nízkotlakého dochlazování tlakovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257070

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21C 15/18

Značky: zaplavování, havarijního, jaderného, nízkotlakého, tlakovodního, náhradní, dlouhodobého, dochlazování, reaktoru, zařízení

Text:

...řešení náhradního zařízení podle tohoto vynálezu je na priloženém výkresu znázorněno jeho použití u bloku VVER 440, V 230. Schematicky je nakreslena příslušná část svislého řezu budovou reaktoru neboli reaktorovnou. Na nejvyšším ze tří zakreslenýoh podlaží je prostor, kde jsou umístěny především parogenerátory l, hlavní oirkulační čerpadla g a primární potrubí 3 i už nezakreslené hlavní uzavírací armatúry, které při uzavření oddě lují...

Elektrická odporová pec pro výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 257069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pekař Jaroslav, Nešpor Jaroslav, Šmejc Milan, Šmíd František

MPK: C03B 37/02, C03B 5/02

Značky: sklenených, vláken, elektrická, výrobu, odporová

Text:

...víko může být rovné anebo výškově dimenzované vzhledem k celkové konstrukcí pece, konkrétně k celkové výšce pece, optimálně tak, aby nepřesàhlo 5 celkové výšky pece.Vynálezom je umožněno zvýšení protavu skloviny a tím výkonu pece při snížení hmotnosti platinrhodiového materiálu a rovněž i snížení propalu platinrhodiového materiálu a tímPříkladné provedení vynálezu je pospáno dále a je schematicky znázorněno na připojených výkresoch 2 nichž...

Řetězové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257068

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lón Miroslav, Popelka Ludvik

MPK: F16H 55/30

Značky: řetězové

Text:

...spočívá V tom, že ozubení je tvořeno podélně tvarovanou řetězovou obručí, V níž jsou podélně v pravidelných intervalech vytvořeny otvory a která je svými podélnýmistranami připevněna k nosné ploše rámového kola.Proti dosud užívaným konstrukcím dosahuje podle vynálezu vyššího účinku v tom, že při velmi malé pracnosti výroby je zachována provozní spolehlivost srovnatelná 5 obráběnými řetězovými koly, neboč funkční plochy zubů, a to jak...

Premiestnitelná dojáreň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257067

Dátum: 15.04.1988

Autori: Truchlý Ján, Paučula Milan, Bruncko Ondrej, Motyka Martin

MPK: A01K 1/12

Značky: premiestnitelná, dojáreň

Text:

...nádobe vznikne podtlak, čo má za následok vysatie dezinfekčného roztoku z dezinfekčnej nádoby. Nádoby sú prepojené dezinfekčným potrubim. Z dezinfekčnej nádoby cez dezinfekčné potrubie a dezinfekčnú koncovku preteká dezinfekčný roztok dalej do ceckových púzdier, mliečnu hadicu do kanvového veka, odtiaľ dezinfekčný roztok prúdi cez dezinfekčný tanier a dezinfekčné potrubie do podtlakovej nádoby. V podtlakovej nádobe je plavákový spínač,...

Zařízení k bezdotykovému určení polohy feromagnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257066

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jagoš Milan, Truhlář Antonín

MPK: G01B 7/00

Značky: zařízení, polohy, materiálů, feromagnetického, bezdotykovému, určení

Text:

...podle vynálezu na svařovacím automatu, přičemž diferenciální transformátor je V bočním pohledu.Zařízení k bezdotykovému určení polohy feromagnetického materiálu podle vynálezu sestává podle obr. 1 z diferenciálního transformátoru l s otevřenýmí magnetíokými obvody g, ga z vyhodnocovacího zařízení Ä. Feromagnetický materiál Q, jehož poloha se určuje prochází pod otevřenými konci 1 diferenciálního transformátoru l. Vyhodnocovací zařízení Q...

Způsob zabránění úletů aerosolů mořících a leštících lázní do ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 257065

Dátum: 15.04.1988

Autori: Treml Petr, Buryan Petr, Štamberová Alena, Mitera Jiří

MPK: C23C 22/66

Značky: mořicích, lešticích, úletů, ovzduší, způsob, aerosolů, zabránění, lázni

Text:

...oxyetylenovaný dietanolamídZákladní výhoda zpúsobu podle vynálezu spočíva také ve zlepšení smáčení povrchu ponořených dílců a tím se zlepší a zrovnoměrní působení pracovní lázně na jejich povrch. současně se urychluje působení pracovni lázně a tim se zkracuje doba pracovní operace.Způsob podle vynálezu je dále popsán v uvedených příkladech P ř I k 1 a d 1Do 3 litrů moříci lázně o složení 125 g(1 Na 0 H, 50 g/l vinanu sodnodraselného , 2 g/1...

Spôsob úpravy tuhých amorfných odpadov z organických výrob

Načítavanie...

Číslo patentu: 257064

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gál Igor, Karvaš Milan, Humplík Antonín, Durmis Július, Žatkulák Milan, Gögh Tibor

MPK: B09B 3/00

Značky: tuhých, amorfných, spôsob, odpadov, výrob, organických, úpravy

Text:

...kremičitý. Uvedeným spôsobom upravený odpad je homogénny sypký práškový materiál v neprášivej úprave, vhodný pre dalšie použitie a zhodnotenie, najmä spálením.Výhodou spôsobu úpravy odpadov z organických výrob podľa vynálezu je odstránenie nespracovatelností a lepivosti odpadu, čo uľahčí transport a manipuláciu so získaným materiálom. Daný spôsob úpravy je lahko realizovateľný v dostupných strojnp-technologických zariadeniach,bežných pre...

Tandemový šířkový držák tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257063

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klinecký Ladislav, Šimek Luděk

MPK: D03J 1/22

Značky: tkaniny, držák, šířkový, tandemový

Text:

...útku paprskem je nárüst délky tkaniny před držákem spolehlivě odveden prvním stupněm držáku a předán druhému stupni. Tím se umožní odtah tkaniny zbožovým regulátorem a oba stupně pak společně brání při narůstajícím tahu osnovy pňiotevírání prošlupu couvání tkaniny zpět k paprsku, čímž se zabraňuje vytváření tzv. předlátky. Tato závada, tj. vytváření předlátky brání plynulému tkaní u dosud používaných rozpínek.Tandemový držák tkaniny je...

Zařízení pro automatické zjišťování velikosti zorného pole radiačních pyrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257062

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01J 5/18

Značky: velikostí, zařízení, zorného, zjišťování, automatické, radiačních, pyrometru

Text:

...čidla lg, běžce gl a napětového zdroje gg, přičemž vlastní zkoušený pyrometr l je umístěn na pohyblivém suportu ll, jehož posuv umožňuje motor lg prostřednictvím lanka lg a kladiček lg. Suport ll je také opatřen dalším snímačem polohy, sestávajícím z potenciometrickěho snímače lá, běžce lg a napájecího zdroje ll. Výstupní napětí z pyrometru A spolu s protinapětím ze zdroje Q působí přes oddělovací člen Z na kompenzační zesilovač Q opatřený...

Bezpečnostní pojistka u elektrického vysavače prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257061

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Sedlák Josef, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: prachu, vysavače, vysávání, zabraňující, pojistka, použití, bezpečnostní, filtru, prachového, elektrického

Text:

...v plášti vysavače je upevněn nosník, na kterém je vytvořen háček a úložná sedla pro hřídelku, na které je pružina a pojistka s výstupkem, přičemž na přepážce prachového prostoru jsou vytvořeny drážky a otvory.Hlavní výhody řešení bezpečnostní pojistky u elektrických vysavačů prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že jde o jednoduché výrobně nenákladné řešení, které dokonale plní svoji...

Způsob odstraňování těkavých látek z vody a vodních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257060

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grünwald Alexander, Mach Mojmír, Koller Jan

MPK: C02F 1/04

Značky: odstraňování, těkavých, způsob, roztoku, vodních, látek

Text:

...Sborník prací ÚVP Praha - Běchovice 1983/ jsou zahrnuty výsledky pokusú s destilaci amoniaku z kalové vody po methanizaci kejdy z výkrmny vepřů. Výzkum byl iniciován patentem /Krištoufok J. Fr. Dem. FR 2 474 901, B 09 B 3/OD.Přĺkladem řešení při němž se vedle amoniaku získají destilacĺ i další těkavé látky je odstrañování amoníaku a chloroformu z odpadních vod z výrohy.herbicidů /Manczak M.,Kozakowsku P. Gaz. Woda i Tech. Sanit. 57, 5,...

Spôsob výroby derivátov 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257059

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavala Miroslav, Guba Gustáv, Durmis Július, Uhlár Ladislav, Hagara Anton, Richter Ján, Polievka Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kollár Jozef

MPK: C07D 285/16

Značky: 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu, spôsob, derivátov, výroby

Text:

...trihydrogénfosforečná~- kyselina chlorovodíková vznikají hlavne fosforečnany vápenaté a chlorid vápenatý. Fosforečnany vápenaté sa obvykle v podstatnej miere vylúčia ako tuhá fáza a chlorid vápenatý zostáva V kvapalnej fáze.Takto po neutralizáciikyslých komponentov v uvedenej zmesi sa pyridín, 2-metylpyridín,prípadne iná použitá pyridínová báza oddelí azeotropickou destiláciou. Destilát obsahujúci najčastejšie 50 až 70 vody a 30 až 50 3...

Spojka pro optické kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 257058

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Jan, Neckář Ivan

MPK: H01P 1/06, G02B 6/42, H01R 9/00...

Značky: kabely, spojka, optické

Text:

...kolmo ke svislé rovine proložené podélnou osou tělesa 3 spojky, jsou upevněny dva nosné kolíky Q, zajištěná proti vysunutí zajištovacími šrouby lg.Každé z čel lg spojky je opatřeno upínacím mechanismem optického habelu, tvořeným upínacim šroubem 5. Na nosných kolících Q jsou nasunuty násuvné desky Ž, z nichž pro zjednodušení a větší názornost je na obr. 1 zakreslena pouze jedna. Je tvořena lichoběžníkovou deskou,jejíž ramena jsou sbíhavá...

Aditivované zmäkčovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257057

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudecová Eleonóra, Javorka Marián, Pukančíková Mária, Orlík Ivo

MPK: B01F 17/44, C08K 5/52, B01F 17/42...

Značky: aditivované, zmäkčovadlo

Text:

...kompozicia podľa vynálezu môže čalejsobsahovać běžné prísady ako plnivá, pigmenty, mazadlá, svetelné stabilizátory, antioxidanty, modifikátory ako aj iné typy pomocných látok používaných v spracovatelských technológiách resp. dalšie typy zmäkčovadlel. Je použitelná v rôznych aplikáciách vyžadujúcich mäkčené polyméry vinylchloridu. Uvedené prísady sú dobre znášanlivé s polymérom ako aj ostatnými aditivamí, vzájomne dobre rozpustené a...

Závěs podvozku pod skříní kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257056

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/50

Značky: vozidla, kolejového, závěs, skříní, podvozku

Text:

...podvozku je tvořen lanem 3, které na jednom, resp. Na obou koncích je ukončeno lanovou koncovkou lg válcovitého tvaru, opřenou o třmen à, který je upevněn na vozové skříni l nebo na rámu podvozku Q, případně na obou těchto částech. V případě, že toto uspořádání že toto uspořádání je užito jen na jednom konci závěsu, muže být druhý konec se skříní nebo s rámom podvozku zajištěn některým dosud známým způsobem, např. oknem a jeho čepovým...

Snímač manipulační tolerance, zejména pro průmyslové roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257055

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kopal Jiří

MPK: B23Q 7/14

Značky: tolerance, zejména, roboty, průmyslové, manipulátory, manipulační, snímač

Text:

...stroje a dalšímu chodu manipulátoru, čímž je zabráněno ohrožení obsluhy a poškození zařízení.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,který představuje schéma snímače manipulační tolerance.Na rameni l manipulátoru je přes přírubu g upevněno těleso Q chapadla. K tělesu l chapadla je přes tři pružné elementy 3 uchycena odpružená dotláčecí deska §. Na tělese l chapadla jsou dále upevněny dva stavěcí...

Zařízení pro čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257054

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doubravský Aleš, Bačík Jan, Richter Jaroslav

MPK: C02F 1/40

Značky: čištění, odpadních, zařízení

Text:

...košlch.Zařízení pro čištění odpaduích vod je schematicky znázorněno na obrázcích, kde obr. l znázorňuje uspořádání roštových košů v nárysu a obr. 2 znázorňuje roštový koš V bokorysu.Zařízení sostává 2 píítokovćho členu L, kterým se znečíšténá voda přivádí do jednoho z rošto 3 2570 ä 4vých košů g. Uvnitř každého roštového koše g je umístěna filtrační vložka g, přesahujícívrchní obvod roštového koše g a uchycená k němu vhodným způsobem,...

Zařízení pro aplikaci vodicích čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257053

Dátum: 15.04.1988

Autori: Matoušek Jan, Pokorný Bohumír, Munclinger Josef, Sigmund Jindřich

MPK: A61C 13/34, A61C 11/00

Značky: čepu, aplikaci, vodicích, zařízení

Text:

...jejichž osy jsou v podstatě kolmé k podstavci l.Kolmo k osám stavěcích úchytek Q jsou vytvořeny prúchozí otvory k uchycení výsuvných ramen 1. Přední konce výsuvných ramen 1 jsou opatřeny otvory, jimiž procházejí tyčky g,vzájemně rovnoběžné a kolmé na rovinu držáku §. Tyčky Q jsou ve spodní části zakončeny dutými nástavci g pro uchycení vodicích čepů lg. Je výhodné, jsou-li přední konce lg výsuvných ramen 1 opatřeny zkosením ll v rovině kolmé...

Způsob výroby odbouraných typů polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257052

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mošna Pavel, Pospíšil Ladislav, Šula Karel, Šulc Zdeněk, Král Antonín, Ottis Jiří

MPK: C08F 8/50, C08F 110/06

Značky: typů, polypropylénu, způsob, výroby, odbouraných

Text:

...se však tento postup vzhledem k poměru výkonu granulačnľch linek(obvykle 3 až 7 t/h) a násad fluidních mísíčů (obvykle jen 0,2 až 0,5 t) jevi nevhodný.Nyni byl nalezen způsob, jak dosáhnout spolehlivého promicháni teakční směsi. Fředmňtem vynálezu je způsob výroby odbouraných typů polypropylenu řízenuu dúqradací polypropylenu, 3 f 257052stabilizovaného směsi stabilizátorů, iniciovanou organickými peroxidy dávkovanými do fluidizované vrstvy...

Svařovací hubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257051

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klapetek Jiří, Ševčík Pavel

MPK: B23K 9/24

Značky: svařovací, hubice

Text:

...l a Š v základni středovéStojinu spodniho dilu Q svařovací hubice tvaru písmena T tvoří svařovaci čelisti 3,na kterých je otočně uložena kladka §, která je elektricky izolována od tělesa spodniho dilu g svařovaci hubice, dále je výměnné a může mit rozdilné průměry podle technologických požadavků. Kontakty 2 spínačú 1 jsou napojeny na přepínač lg. V průběhu svařovánĺ je spodnídíl Q svařovaoi hubice tlačen silou najednu ze stěn drážky...

Zařízení k měření průměru valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 257050

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Vašek Vladimír, Kirchner Stanislav, Balek Pavel

MPK: G01B 5/08

Značky: těles, průměru, zařízení, valivých, měření

Text:

...řešení, výsledky měření je možno jednoznačnějí vyhodnocovat a při automatízaci měřícího pochodu je ze strany mechaniky měřídla podstatně méně omezována rychlost tříděníPříkladné provedení zařízení podle závislého vynálezu je schematícky znázorněno naZařízení sestává z prizmatického tělesa l, které je opatřeno jedním čelním dotykem g pro vedení měřené součástí lg na čele a dvěma bočními dotyky l pro vedení měřené součástí lg za plast....

Spojovací zařízení pro sloup zářiče a kazetový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 257049

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tomek Stanislav, Fajt Pavel

MPK: A61B 6/04

Značky: zařízení, vozík, sloup, zářiče, kazetový, spojovací

Text:

...tomografické části, přičemž na čepu je uspořádán stavitelný kontakt, který je připojenke kontaktu mikrospínače.Výhodou zařízení dle vynálezu je to, že při tomografii obsluha při manipulaci s tomografickou tyčí zaklapne i sklopné rameno na prodloužený čep tomografického zařízení kazetového vozíku a naopak, čímž odpadá zdlouhavá manipulace a použití dalšího nástroje, který by byl nutný při dosavadním zpúsobu nastavování. Tím je podstatnou měrou...

Světlomet jednostopých motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257048

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šváb Pavel, Šantora Vladimír, Kubínek Jiří, Sirotek Jiří

MPK: B60Q 1/16, B60Q 1/12, B60Q 1/04...

Značky: jednostopých, vozidel, světlomet, motorových

Text:

...které má na upevñovacim závitu vytvořené plochy zafixované V oválne drážce, ve které je šroubové vedení aretovatelné maticí. Zařízení dle vynálezu je jednoduché, levné, spolehlivá, ovladatelné i z místa řidiče bud přímo páčkou na boku kapotáže, nebo i pomoci bovdenu a páčky na řfdítkách.Výhodou zařízení je dále možnostfv případě nadměrného zatěžováni například zavazadly,provést ovládací vačku 5 více než 5 dvěma dorazovými ploškami. Zařízení...