Archív za 1988 rok

Strana 93

Hydraulická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 257167

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vrána Vladimír, Kaňák Jiří

MPK: G01G 5/04

Značky: váha, hydraulická

Text:

...na otočných závěsech,uložené na kapalinovém pružném vaku, který je uloženna pevném podkladu. Kapalinový vak je propojen pružnou trubici přes převodni měřicí prvek na tlakovou jednotku.Přednosti uvedeného řešení je to, že neobsahuje žádná náročná hydraulická zařízení,je levné odolné vůči poškození, vyrobitelné v přenosném provedení.Příklad provedení hydraulické váhy podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je nárys a...

Způsob selektivní redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 257166

Dátum: 15.04.1988

Autori: Němec Jaroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: redukce, selektivní, způsob

Text:

...proto nelze z jejich směsi získat pouze amalgamu eruopia. Amalgamu alkalickěho kovu nebo zeminy jetřeba předem připravit. Tříelektronové redukce Eu 3 lze za určitých podmínek provést elektro lyticky s použitím rtučové katody.Není síce třeba zvláště připravít amalgamu alkalickěhokovu nebo zeminy, ale nelze ze směsi prvků vzácných zemin získat pouze amalgamu europia.Podstatné výhodnějším se jeví způsob selektivní redukce Eu 3 na Eu 2 podle...

Sušárna pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 257165

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: sypké, sušárna, materiály

Text:

...stěnami l. nn násypnou částí g je uspořádána sušicí část 5, a to bud jedna /obr. 5/ anebo dvě /obr. 1/,které jsou uspořádány po stranách. Sušící část A navazuje na přívod teplovzdušnou komoru 5, opatřenou svislými perforovanými prostupnými stěnami É. Ty jsou částečně zakryty svislými kryty 1, provedenými např. jako stahovací rolety g /obr. 1, 3/ nebo uzavíratelné žaluzie g /obr. 4, 5/. Pod přívodní teplovzdušnou komorou 5 může být uspořádána...

Zapojení pro linearizaci optoelektronického snímače tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257164

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hanuš Vlastimil

MPK: G01L 9/00

Značky: snímače, optoelektronického, linearizaci, zapojení, tlaku

Text:

...kompenzační kvadratické složky.Příklad zapojení pro linearizaoe optoelektronického snímače tlaku podle vynálezuje blokově naznačen na přiloženém obrázku.Zdroj světla l, například LED, je připojen k výstupu prvního zesilovače É a umístěn tak, že světlo dopadá přímo na první fotoelektrické čidlo g, například fotodioda neho fototranzístor, které je připojeno k prvnímu vstupu ll prvního zesilovače É, kdežto mezi zdrojem l světla a druhým...

Zařízení pro kontinuální filtraci mléka v prvovýrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257163

Dátum: 15.04.1988

Autor: Nosek Antonín

MPK: A01J 11/06

Značky: prvovýrobě, kontinuální, mléka, zařízení, filtrací

Text:

...komory. svitek filtračního papíru je uložen hyqienicky v pouzdře pro mnohonásobne použití.Příklad provedení zařízení pro kontinuální filtraci mléka V prvovýrobě podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje celkový pohled na Zařízení V částečném řezu a obr. 2 představuje tentýž pohled s detailem ovládání víkaZařízení sestávâ z filtrační komory l, která je ve své horní části opatřena těsněním 3...

Způsob termické likvidace anorganických kalů z galvanizoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 257162

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krčma Ladislav, Petřík Milan

MPK: C02F 11/06

Značky: anorganických, způsob, likvidace, kalů, termické, galvanizoven

Text:

...křemičitany.způsobem podle vynálezu se provede termická likvidace kalů z galvanizoven snadněji tak, že vlhké kaly se mísí nejdříve s tekutým nebo práškovým vodorozpustným alkalickým křemičitanem, známým pod označením vodní sklo. V plné shodě s fyzikálněchemickými zákony směs kalů s vodním sklem ve vodném prostředí vykazuje největší entropii a tudíž chemická reakce probíhá také nejsnadněji, již za obyčejné teploty za vzniku...

Způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257161

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horna Aleš, Šíma Milan, Ryšavá Jaroslava

MPK: G01N 30/02

Značky: vodných, methakrylové, alkylesterů, bázi, styrenu, jejich, stanovení, disperzích, způsob, kyseliny, monomerních, polymerních, produktech, akrylové, technických

Text:

...předložený vynález, jehož předmětem je způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo V technických produktoch na jejich bázi s využitím plynové chromatografie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzorek hodnocené látky se nejpxve okyseluje přídavkem anorganické kyseliny, zejména kyseliny fosforečné nebo chlorovodíkcvé,až dojde ke koagulaci dispegovaného...

Zařízení pro ochranu filtračních prvků odlučovače při zpětném proudění plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257160

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: ochranu, proudění, filtračních, zařízení, odlučovače, prvků, plynů, zpětném

Text:

...působící na trubkovnioí vlivem tlakové ztráty, způsobené filtračními prvky.V případě havárie na potrubí před odlučovačem poklesne tlak nad trubkovnicí filtračního koše, a tak dojde ke zpětnému proudění plynu. Vyšší tlak pod trubkovnicí tuto odtlači od opěrného kruhu a vzníklou mezerou proudí plyn i mimo filtrační prvky, ktoré jsou takto odlehčeny a nehrozí jim tak velké nebezpečí poškození jako v případě zpětného proudění při plném...

Nízkolegovaná ocel pro výrobu olejářských trub a spojníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257159

Dátum: 15.04.1988

Autori: Endryáš Antonín, Míček Petr, Walach Karel, Kalivoda Aleš

MPK: C22C 38/18

Značky: nízkolegovaná, olejářských, výrobu, spojníků

Text:

...tak zejména plastických vlastností. Vysoká teplota popouštění oceli podle vynálezu 620 °C (1 150 °F) zaručuje dosažení výše popsaných vlastností feritické matrice a současně odpovídá požadavküm pro trubky s vysokou houževnatostí a odolnosti proti vzniku vodíkove křehkosti vlivem sirovodíku.Výhodou nízkolegované oceli pro výrobu olejářských trub podle vynálezu je její snadné a ekonomicky výhodná výroba, dobrá tvařitelnost za tepla V...

Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lubojacký Jaromír, Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Lavina Pavel

MPK: B01J 23/94

Značky: regenerace, katalyzátoru, cyklohexylamin, hydrogenaci, kobaltového, anilinu, způsob

Text:

...je mnohem kratší. Důsledkem všech uvedených výhod je celkové prodloužení životnosti katalyzátoru a snížení jeho jednicové spotřeby při současných ůsporách energie, pracovních sil a zvýšení roční výroby oproti způsobu vedení procesu bez regeneraee nebo s regenerací kyslíkem.q) Regeneraci katalyzátoru lze provést jinými organickými kapalinami jako aceton,benzen, metylisohutylketon a anilin.Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru dle...

Způsob přípravy di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257157

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojánek Jan, Kakáč Bohumil, Jančik Fedir, Novák Pavel, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Lukáč Juraj, Přehnal Arnošt, Bláha Karel, Pospíšek Jan, Michalský Jiří, Borovička Miloš, Chromík Jindřich, Šturc Antonín, Míčková Růžena, Hrubý Milan, Strojil Ladislav

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyldikarbonanu, způsob, přípravy

Text:

...a chlorid organické sulfokyaeliny obecného vzorce I,kde R znamená fenyl nebo tolyl, přidá kvarterní amoniová sůl obecného vzorce II, Ť 1 3 R //R Z/N 4 (II) R R kde R 1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhliku, nebo fenyl či benzyl, R 2 je alkyl s 1 až 20 atomy ugliku, nebo fenyl či benzyl, R 3 je alkyl 5 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl, R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl a X je anion anorganické, zejména...

Způsob odstranění interference proudových protielektrod při elektrochemické ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257156

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mokrá Miluše, Podval Jaroslav, Payer Vladimír, Veselá Ludmila, Novák Pavel, Bártek Jiří, Bartel Vlastimil

MPK: C23F 13/00

Značky: proudových, výměníku, elektrochemické, ochraně, odstranění, interference, protielektrod, způsob, trubkových, tepla

Text:

...Nejmenší elektrická vodivost má kyselinaDosazením do vztahu (2) při nm 0,9 v, zo 0,6 v, jp 0,3 A.m 2 12,3 a.m 1, n 439, ak 0,011 m, graf 0,4 m, at 0,025 m, av 0,4 m, H 25 S.mdostaneme lmin 0,0124 m. Minimální volný prostor 1 kolem katody 1 má tedy tvar válce o průměru 2(Rk lmin) 0,0468 m.20 kyselina mravenčí je ohřívána glycerínem z 40 na 55 °C v malém výměníku o průměru pláště l rovným 200 mm a délce 4 000 mm vyrobeném z...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil, především pro výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257155

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Josef, Růžička František, Masák Vladimír, Červenka Jan

MPK: F28F 21/06

Značky: výměnu, především, profil, tepla, víceúčelový, vícemédiový, víceprostorový

Text:

...výměník je skladnější, zabírá menší půdorysnou plochu a menší obestavěný prostor. Z toho plynou navazující úspory nákladů na základy, resp. přístřešky nutné i pro několik výměníku zapojených paralelně. Případné zaizolování výměníku je lehčí a méně prscné.Protože je použito k výrobě plastické hmoty, je dosaženo značných energetických úspor i při výrobě, to jest úspor energie připadající např. na jednotku váhy výměníku, přičemž i...

Způsob předúpravy vzorku surového generátorového plynu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mottitschka Wilhelm, Müller Ulrich, Konrád Bohumil, Meyer Bernd, Straka František, Páv Jaroslav, Eidner Dieter, Houda Rudolf

MPK: G01N 1/22

Značky: tohoto, generátorového, předúpravy, způsob, vzorků, surového, plynů, provedení, zapojení, způsobu

Text:

...jehož podstatou je, že plyn se zchlazuje přímým stykem s chladící vodou, jejíž množství je nejméně dvojnásobkem množství teoreticky nutného pro zchlazení protékajícího plynu, přičemž plyn probublává sloupcem proudicí chladící vody, která odplavuje nečistoty stržené z plynu do odpadu.Výhody vynálezu spočívají především v tom, že se plyn chladí a současně se přebytkem chladící vody 2 plynu odstraňuje většina stržených nečistot jako dehtů, úletu...

Způsob přípravy speciálních paladiových prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257153

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jandová Lenka, Fiala Vladimír, Hrnčíř Bohumil, Lorencová Anna, Polívková Drahoslava, Macháček Jiří

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, prášků, paládiových, speciálních, přípravy

Text:

...sodný, hydrosulfid sodný, kyselina fosforná, kyselina mravenčí, zinek.Vyredukovaný kov se odděluje od matečného roztoku, promývá, filtruje a suší.Pro přípravu práškového paládia tímto způsobem je však pro dodržení potřebné velikosti částic zapotřebí speciální zařízení (atomizér, dispergátor ap.), netypické výchozí sloučeniny (komplexní soli) nebo složité technologické schema s přesnými podmínkami reakcí. Průmyslové aplikaci rovněž brání...

Zařízení ke zvedání a stahování listů tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257152

Dátum: 15.04.1988

Autor: Horný Kamil

MPK: D03C 1/00

Značky: strojů, zvedání, listů, tkacích, zařízení, stahování

Text:

...11 rámu.Úhlové páky É, §, znázorněné na pravé straně obr. 1, jsou trojramenné a úhlové páky §, 1 na levé straně jsou dvouramenné. Svislá ramena horních úhlových pák §, Q jsou mezi sebou spojena horním spojovacím táhlem 13 a svislá ramena spodních úhlových pák 1, § jsou mezi sebou spojena spodním spojovacím táhlem 13. Druhé vodorovné rameno horní trojramenné úhlové páky É je spojeno s horním koncem bočního táhla 13, které tvoří boční...

Diamantový kompozitní materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 257151

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dvořáková Hana

MPK: C01B 31/06

Značky: diamantový, kompozitní, materiál

Text:

...Technology, Mc Graw-Hill 1971). Do elektrolytícké mědi s obsahem kyslíku 0,3 S se jako stabilizační složka přidává vinan sodno-draselný (tzv. Seignettova sůl), jehož množství v mědi není normou ČSN 420 802 přesně stanoveno. Při studiu vlivu technologie na vlastnosti diamantových kompozit bylo zjištěno, že množství Seignettovy soli, přidávsné k práškové mědi má vliv na její mechanické vlastnosti. V průběhu přípravy kompozit dochází V...

Spôsob výroby elastoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257150

Dátum: 15.04.1988

Autori: Szulényi František, Glevitzký Edmund, Tribulík Ján, Micka Miloň, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 20/18, C08F 20/28

Značky: elastomerů, spôsob, výroby

Text:

...g vodného roztoku alkylsulfonátu sodného s počtom uhlíkov v moleknle priemerne 15 obsah sodnej soli alkánsulfónových kyselín 32 0/0 hmot., obsah NaCl z 2 hmot., obsah oleja 1 hmot.,NaOH 0,1 0/0 hmot. Fe 0,005 hmot.) o koncentrácii 38 hmot., známeho pod obchodným názvom Mersolat. Za im-iešania sa pridá 300 g Z-etylhexylakrylátu ZEHA a reakčná zmes sa V dusikovej atmosfére vyhreje na teplotu 30 °C. Po vyhriati sa do reakčného prostredia...

Upevňovacia a tesniaca príruba elektrických ohrievacích telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 257149

Dátum: 15.04.1988

Autori: Matejko Ján, Jakubčo Matej, Demo Blažej, Zrak Šimon

MPK: H05B 3/62

Značky: tesniaca, telies, ohrievacích, příruba, upevňovacia, elektrických

Text:

...sa zníži aj prácnosť výroby. Tým, že upevňovacia a tesniaca príruba je rozoberateľná, možno ju opakované použiť a teda nie je potrebné vyrobit taký veľký počet prírub, ako je to podľa známeho stavu.-Príklad vyhotovenia upevňovacej a tes niacej príruby podľa vynálezu je znázorne ný na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez príruby, v ktorej sú upevnené elektrické vyhrievacle telesá a obr. 2 pôdorysný pohľad na...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257148

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: oblúkové, zváranie, elektrod, spojivo, obalových, ručné, zmesí, práškových

Text:

...množstva nízkej frakcie je perspektívne z hladiska praktického, ale najmä ekonomického.Na nasledujúcich príkladoch je osvetlená podstata vynálezu.Pri výrobe obalovej zmesi bázickej elektródy pre ručné oblúkové zváranie bol akospojivo použitý vodný roztok polyvinylalkoholuiv množstve 6,5 °/o hmot. obalovej zmesi elektród. Celkový obsah frakcie pod 0,063 milimetrov bolo do 18 0/0 hmot. obalovej zmesi elektród. Elektródy po vyrobení z...

Zariadenie pre odvíjanie cievok s ocelokordovým návinom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257147

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B65H 75/30, B65H 77/00

Značky: zariadenie, ocelokordovým, návinom, odvíjanie, cievok

Text:

...nasunutý pevný kotúč pevne spojený s nosnou doskou, a na ktorý dosadá samomaznou plochou otočný kotúč, ktorý je na druhej strane v trecom styku s permanentným magnetom, pričom permanentný magnet je z druhej strany opatrený elastickým krúžkom a kde medzi základným hrladeľom,otočným kotúčom a permanentným magnetom je uložený silónový krúžok. Na hriadeli sú nasunuté dva krúžky, z ktorých prvýje pevne uchytený k základovej doske, druhý sa otáča...

Aglomerované tavivo pre automatické zváranie pod tavivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257146

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ševčík Dušan

MPK: B23K 35/34, B23K 35/365

Značky: zváranie, aglomerované, tavivo, tavivom, automatické

Text:

...fluorídu vápenatého, ďalšie kom ponenty sú oxid horečnatý, oxid titaničitý, oxid sodný a oxid draselný. Tavivo má stabilné horenie oblúka, ale v úkose nema dobrú odstránitelnosť trosky, vyskytuje sa zapekanie na povrchu hüsenky, formovacle vlastnosti húsenky sú velmi dobré.Aglomerovanym tavivom podľa vynalezu sa do značnej miery odstránia uvedené nedostatky. Predmetom vynálezu e aglomerovane tavivo nasledovného zloženia, 20 až 38 0/0 hmot....

Spôsob prípravy kyseliny 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(Z)-2-metoxyiminooctovej amorfnej až mikrokryštalickej formy do velkosti 50 mikrometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257145

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pek Rudolf, Stuchlík Jozef, Veverka Miroslav, Motáček Tomáš

MPK: C07D 277/46

Značky: amorfnej, kyseliny, přípravy, spôsob, mikrometrov, mikrokryštalickej, veľkosti, 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(z)-2-metoxyiminooctovej, formy

Text:

...teploty na teplotu okolia.Množstvo vody použitej na reakciu sa volí tak, aby došlo k vytvoreniu 5 až 60 °/o-ného roztoku sodnej alebo draselnej soli kyseliny 2- 2-chlóracetamido-4-tiazolyl - Z -Z-metoxyiminooctovej. V ktorejkoľvek fáze reakcle, s výhodou po uplynutí času pre doreagovanie, sa k reakčnej zmesi pridá vodorozpustná sol silnej alebo stredne silnej kyseliny a alkalického kovu, kovu alkalických zemin alebo amónia, ako napr....

Spôsob prípravy mikroguločkovej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257144

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Ivan, Daško Ľubomír, Berek Dušan

MPK: C08J 3/12

Značky: mikroguločkovej, spôsob, celulózy, přípravy

Text:

...mólovej hmotnosti 1 500 až 2 400 g.mó 11 a v ňom sa rozdisperguje pri teplote 10 °C 340 m 1 roztoku xantogenátu celulózy. Celulóza sa regeneruje pomocou 30 hmot. roztoku kyseliny mravčej. Získa sa 210 g vlhkej mikrosférickej celulózy s obsahom sušiny 17 °/o hmot. Rozmery častíc sú menej ako 30 m.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že v 600 ml polypropylénoxidu s mólovou hmotnosťou 3 200 až 4 300 g. mól sa rozdisperguje...

Zariadenie na delenie rúrok strihaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257143

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čupka Vladimír

MPK: B23D 21/08

Značky: rúrok, zariadenie, stříháním, delenie

Text:

...ktorý zabezpečuje konštantnú velkosť strižnej vôle v procese strihania, nezávislej od velkosti axiálnych sil, priaznivo vplýva i na kvalitu strihu. Zniži sa veľkosť deformácii odstrižkov a tým sa uľahčí vzájomný pohyb medzi strihanou rúrkou a vnútorným tŕňom, čo je základnou podmienkou jeho použitia pre delenie rúrok strihaním. Výhodou vnútorného tŕňa podľa vynálezu je jeho smerová univerzálnosť. vzájomný pohyb obidvoch časti vnútorného tŕña...

Cementová zmes s úrychleným nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/14

Značky: urýchleným, pevnosti, cementová, nárastom

Text:

...známe prísady je možné napríklad použiť- plastifikačné prísady, ako sú kondenzačné produkty kyseliny ý-naftalénsulfonovej s formaldehydom, alebo soli kyseliny lignosulfonov-ej- prevzdušňujúce prísady, ako sú soli kyseliny abietovej alebo sulfonované či sulfatované mastné alkoholy- retenčné prísady, ako sú vo vode rozpnstné deriváty celulózy- protizmrazovacie prísady, ako je napríklad mravčan vápenatý a dusičnan sodný alebo močovina-...

Silanizované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 257141

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef, Jány Ignác, Križková Antónia

MPK: C03C 25/02

Značky: silanizované, skleněné, vlákna

Text:

...sklenené vlákna podla vynálezu výrazne zlepšujú svoju odolnosť voči abrázii, zvyšuje sa ich pevnosť V ťahu a odolnosť voči vode a agresivnemu prostrediu. Týmto spôsobom sa zlepšuje ich textilná spracovntelnosť, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje znížením prašnosti pri textilnom spracovaní a V znížení prietrhovosti sílanizovaných vlákien. Silanizované vlákna vo forme tkanín či rovingov alebo sekaného vlákna je možné používať ako výstuž...

Zariadenie pre kontinuálne ultrazvukové čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257140

Dátum: 15.04.1988

Autor: Švehla Štefan

MPK: B08B 3/12

Značky: čistenie, zariadenie, kontinuálně, ultrazvukové

Text:

...sú znázornená prikladná riešenia zariadenia pre kontinuálne ultrazvuková čistenie, kde na obr. 1 je nakresieně zariadenie v reze, ktorého retlektor má tvorené lôžko jednou valcovoučastou, na obr. 2 je nakreslený žiarič a reflektor s lôžkom v tvare dvoch valcových častí v reze, na obr. 3 je nakreslený žiarič a reflektor s prizmatickým lôžkom v reze,a na obr. 4 je nakreslený žiarič a reflektor v tvare hranola v reze.Zariadenie pre...

Spôsob výroby sekundárneho monoalkylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257139

Dátum: 15.04.1988

Autori: Garaj Michal, Lazar Ľubomír

MPK: C07C 2/22

Značky: monoalkylbenzénu, výroby, sekundárneho, spôsob

Text:

...na posunutie chemickej rovnováhy, alebo na aktiváciu katalyzátorového komplexu.Autori V US P 3 .72 881 doporučujü k destilačnému zvyšku z výroby alkylbenzénu pri 60 °C, pridat chlorid hlinitý až do 25 0/0 bud naraz, alebo po častiach. Reakcia prebieha 2 až 9 hodín a získa sa až 48,5 9/0 monoalkylbenzénu. Podľa postupu popisaného v československom AO 199 342 sa doporučuje polykondenzát pridat v množstve 2 až3 0/0 hmot. k...

Spôsob výroby bezpopolnatého emulgátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257138

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lazar Ľubomír, Trnik Eduard, Garaj Michal, Kňazík Igor

MPK: C10M 159/12

Značky: výroby, spôsob, emulgátora, bezpopolnatého

Text:

...alebo benzínom. Z takto pripravenej sulfokyseliny vyrobili bárnaté,vápenaté a horečnaté sulfonany. Voda sa z nich musí vyvarit. Sulionany tohto typu nie sú vhodné na výrobu obrábacích a chladiacich kvapalín v kovopriemysle.vyskúšal sa postup výroby nového bezpopolnatého emulgátora z destilačného zvyšku z výroby mo-noalkylbenzénu z chlóralkánov i z olefínov. Destilačný zvyšok sa sulfo 4nuje oxidoin sírovým pri teplote 1.0 až 80 stupňov Celsia,...

Spôsob výroby pesticídne účinných 3-aryloxymetylénftalidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257137

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: A01N 43/12, C07D 307/88

Značky: výroby, pesticídne, spôsob, účinných, 3-aryloxymetylénftalidov

Text:

...všeobecného vzorce I sú herbicldne účinné lát 257137ky Lécovvá M., Priehradný S. čs. patent 135 4512, 1970, sú insektícidne účinné látky typu juvenoidov Lácová M., Paulov Š., Paulovová J., čs. aut. osv. 190 783, 1978), Paulovová I., Paulov S., Lácová M. Učinky 3-aryloxymetylénttalidov na vývoj komárov Culex pipiens Molestus, Biologie Bratislava 33, 2, 127, 1978.Nasledujúci príklad ozrejmuje, ale neobmedzuje Inožnosti...

Zariadenie na polohovanie a dávkovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257136

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zouhar Otakar, Potfaj Jaroslav

MPK: B23Q 7/06

Značky: zariadenie, predmetov, dávkovanie, polohovanie

Text:

...na polohovanie a dávkovanie predmetov je, že predmet po dopravení na požadované miesto vypadne z čeľusti zvisle a presne.Zariadenie na polohovanie a dávkovanie predmetov je prikladne znázornená na pri 4pojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse a na obr. 2 je nakreslenê zariadenie v pôdoryse. v Zariadenie na polohovanie a dávkovanie predmetov pozostáva z čeľuste 1 ovládanej prostrednictvom piestnice 3 ovladanej jednotky...

Prípravok na meranie konštánt pružnosti telesa namáhaného čistým ohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257135

Dátum: 15.04.1988

Autori: Panáček Pavol, Juck Anton

MPK: G01M 5/00, G01M 19/00

Značky: pružnosti, meranie, ohybom, čistým, konstant, tělesa, prípravok, namáhaného

Text:

...pohľad na obe časti prípravku pred ich vzájomným spojeným na skúšobnom telese. Prvá časť prípravku pozostáva z držiaka 1 ramena tlačenej strany s otočnou hlavou 2 pevne spojenou so skrutkou 3. Pohyblivé rameno 4 tlačenej strany je posuvne uložené na skrutke 3. Medzi pohyblivé rameno 4 tlačenej strany a držiak I ramena tlačenej strany je vložená pružina 5 pritiačajúca pohyblivé rameno 4 tlačenej strany počas skúšky na Skúšobné teleso. Na...

Integrovaný dávkovač a merač spotreby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 257134

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šoka Imrich, Vitáriuš Ladislav, Žikla Anton

MPK: F02M 37/14

Značky: merač, spotřeby, integrovaný, paliva, dávkovač

Text:

...sa uskutočňuje posuvom piesta s manžetou po 0,1 dm 3. Meraniespołtreby paliva sa uskutočňuje pomocou signálu z koncového spínača na číslicové počítadlo s možnosťou riešenia automatizovaného záznamu..Hlavná výhoda navrhovaného usporiadania je v tom, že integrovaný davkovač a Řnerač jetfunkčłpýán alzálrgvefà meracím prv om, ne VOIl y ra-uic o por v pa vovej sústave, umožňuje automatizovat zá 4znam spotreby a prostredníctvom elektromagnetickej...

Spôsob odstraňovania metanolu a/alebo vody z uhlovodíkov C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 257133

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavala Miroslav, Balák Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 7/08, C10G 21/16

Značky: metanolu, spôsob, uhľovodíkov, odstraňovania

Text:

...obohacovacia časť má 22 a ochudobňovacia 15 teoretických stupňov opatrené rektifikačuou hlavou, kontinuálnym varákom a dvoma nástrekovými miestami). Nastrekuje sa 100 g.h 1 na 16 teoretický stupeň pri teplote 20-30 °C a do vrchnej časti na 38. teoretický stupeň etylénglykol v množstve 80 cmľh pri teplote 20 až 24 °C. Destilát sa zachytáva v dvoch vymrazovačkäch za destilačnou hlavou (výmenník tepla v destilačnej hlave sa temperoval na -10...

Spôsob spracovania vodných roztokov zmesí odpadných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257132

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zlacký Alojz, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Hrabčák Ján

MPK: C02F 1/00, C02F 11/06

Značky: roztokov, organických, vodných, spôsob, spracovania, látok, zmesí, odpadných

Text:

...látky sú exhalované do ovzdušia.Nevýhodou doteraz známych spôsobov je nedostatočné využívanie energetického potenciálu spalín. Ďalšou nevýhodou je velké množstvo aerosólu NaHC 03 a Na 2 C 03 ~ v exhalovaných spalinách, s negatívnym dopadom na životné prostredie. Znižovanie exhalácii je stažené nízkou teplotou kondenzácie vodnej pary z inertov v dôsledku použitia vzduchu na spaľovanie. Nevýhodou je tiež potreba prídavného paliva.Tieto...

Modifikovaná samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257131

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trstenská Katarína, Bellová Eva, Greša Ján, Janček Viliam

MPK: C08L 95/00, C09K 7/00

Značky: modifikovaná, suspenzia, samotvrdnúca

Text:

...až 1.1043 m.s 1 v závislosti od množstva hmôt.Pevnosť v prostom tlaku je 5 až 25 0/0 vyššia V porovnaní so samotvrclnúcimi suspenzíami vyrobenými s rovnakými množstvami hydraulických hmôt bez bitumenov. Ďalšou výhodou vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie zloženia podľa vynálezu je dlhodobé narastanie pevnosti s časom vzoriek uložených -v prostredí aj s premenlivou 90 až 100 pero. relativnou vlhkosťou.Vyšší účinok sa docieluje podľa...

Polyetylén nízkej hustoty pre výrobu tlakových rúr s dovoleným napätím väčším alebo rovnym 3,2 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 257130

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krb Rastislav, Krivošík Ivan, Ambrušová Marta, Šimko Karol, Kašovic Vratko, Kopernický Ivan, Halgaš Milan, Sáraz Jozef

MPK: C08L 23/06

Značky: dovoleným, výrobu, napätím, hustoty, tlakových, polyetylen, rovným, nízkej, väčším

Text:

...0,932 g/cm 3, odolnosťou voči korózii za napätia v prostredí tenzoaktívnych látok 300 h, oxidačnou stálosťou 40 min., medzou pevnosti v ťahu pri pretrhnuti 13,1 MPa,pevnosťou v ťahu na medzi klzu 10,1 MPa s obsahom sadzí 2,5 , disperziou sadzí podla pozadia 4, disperziou sadzí podla klasifikačného čísla 14 a obsahom antioxidantu 4,4-tiobis(Z-terc.butyl-ö-metylfenolu 0,2 hmot. na hmotnosť polyméru. Z tohto polyméru boli pripravené rúry Q)...

Hlavica pre viacfarebnú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257129

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bielik Viktor

MPK: B41F 31/02

Značky: hlavica, viacfarebnú, tlač

Text:

...odkvapávaníe atramentov, resp. deformáciudlačených bodov. Podstata riešenia spočíva v tom, že difúzor s dýzou je pripojený na pritokove strane k nádržke kvapaliny, na odtokovej strane cez čerpadlo a ventil k nádržke kvapaliny a trubičkami, cez tlakové impulzné telieska, redukčnú mriežku a ventil k vedeniu spájajúcemu čerpadlo s ventilom.Pretože u-hlaviezi-ipre. wriactarebnú tlač má tri rovnaké, vedľa seba pracujúce obvody, 257129. ...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257128

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: oblúkové, práškových, ručné, obalových, elektrod, zváranie, zmesí, spojivo

Text:

...obalených elektród sa zníži približne dvojnásobne oproti elektródam s použitím vodného skla ako spojiva obalených zmesí elektród. Ďalej sa zlepšla operatívne zváracie vlastnosti elektród s použitím nového spojiva najmä z hladiska kľudného horenia oblúka, jemnejšej kresby húsenky a veľmi lahke odstránitelnosti trosky. Z ekonomického hladiska výhodou je to, že elektródy sa sušia pri niž 4šej teplote 150-200 °C po dobu 2 hodín. Z hladiska...